ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
34
ועדת הכספים

29.6.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 434

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ז בתמוז התש"ע (29 ביוני 2010), שעה 12:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

רונית תירוש
מוזמנים
עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן כהן, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר פינס, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

אושרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית, אגף התקציבים, משרד האוצר

אייל כהן, משרד התרבות והספורט

דן אברהם, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חנן פריצקי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אריאל לוין, משרד השיכון והבינוי

הרצל בן יהושע, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אליאן רבינוביץ, תקציבנית משרד התקשורת

אופיר להב, המשרד לקליטת העלייה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 124 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
עמית סדן
הפנייה מיועדת להתאמת תקציב התפעול של המשרד לביצוע חזוי, לרבות בתחום הביטחון, תשלומי ארנונה, אחזקה והדרכה, וכן תקצוב כנס שנת היובל של השירות.
היו"ר משה גפני
איזה שירות?
עמית סדן
אני לא רפרנט המשרד. אם יש שאלות, הרפרנט יצטרך להגיע בשבוע הבא.
היו"ר משה גפני
אתה לא הרפרנט?
עמית סדן
אני לא הרפרנט. אני מעביר את זה בשם מישהו אחר.
היו"ר משה גפני
שיבוא בשבוע הבא. אני מצטער מאוד.
שלי יחימוביץ
שיטה חדשה. ייעול וחסכון בכוח אדם.
היו"ר משה גפני
נכון. אחרי כן אנחנו נחטוף את הביקורת על כך שאנחנו מעבירים כאן מיליונים בלי לדעת כלום.

פניות מספר 166 ו-167 –
אורי גבע
יש לנו פנייה שאושרה בעבר. בגלל טעות טכנית אישרנו רק פנייה אחת ולא את השנייה. הפנייה היא תקציב המטה לביטחון לאומי. תגבור התקציב למטה לביטחון לאומי. בהתאם לדרישות בפועל – שכר הדירה, הם עברו לבניין חדש, בניין האנרג'י ושכירות שם היא גבוהה עקב קווים מאובטחים ולכן הם צריכים תגבור די משמעותי.
היו"ר משה גפני
אישרנו פנייה אחת. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 166 ו-167 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 226 - משרד הפנים


אין רפרנט.
שלי יחימוביץ
אתה יודע שיש כאן פנייה בסכום של 400 מיליון למשרד הביטחון?
אמנון כהן
בהמשך.
היו"ר משה גפני
כן. זה היה בשבוע שעבר.
שלי יחימוביץ
לא העברתם את זה?
היו"ר משה גפני
לא. הרפרנט לא היה.

פנייה מספר 227 –
שירה גרינברג
הפנייה נועדה להקצות תוספת של כוח אדם לרשות זכויות ניצולי השואה.
היו"ר משה גפני
עפרה רוס?
שירה גרינברג
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו שאת הרנטות יעבירו גם לרשות הזאת. לא קיבלנו תשובה ממשרד האוצר.
שירה גרינברג
אני אפנה את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו רוצים שמקבלים הרנטות גם יעברו לשם. משרד האוצר לא נראה מתלהב מהעניין אבל אנחנו חושבים שאם זה יהיה במקום אחד, במקום די יעיל, ייפתרו כמה בעיות מהותיות ולא רק הנושא הטכני.


אני מבקש תשובה לפנייה הזאת שלנו.
שירה גרינברג
אני אעבור אותה.


כאן מדובר בתוספות של כוח אדם כדי ליצור קיצור בהליכי הטיפול בתביעות הניצולים. גם תביעות של ועדות רפואיות.
היו"ר משה גפני
כמה אנשים?
שירה גרינברג
כאן מדובר בתשעה תקנים של אב"ץ, בשני סטודנטים, ב-5,000 שעות נוספות וב-50 שעות של כוננויות לרופאים בשביל הוועדות הרפואיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 227 – אושרה פה אחד

פניות מספר 237 ו-238 – משרד הפנים
עמית סדן
מדובר כאן בהעברה של כמיליון וחצי שקלים ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה. זה נועד לכיסוי גירעון תקציבי בתקציב היחידה בעקבות היעדר עודפים שלא עברו בצורה מתאימה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 237 ו-238 – אושרו פה אחד

פניות מספר 241 ו-246 – המשרד לביטחון פנים
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצב את הפעלת מתקן מיכל לאחזקת קטינים לא מלווים במשמורת. התקצוב מתבצע בהתאם לסיכום בנושא. מדובר במתקן משמורת לקטינים זרים שמגיעים לישראל ללא ליווי והם צריכים להיות מוחזקים במתקן נפרד מהכלא בו מוחזקים כל יתר המסתננים ומשיגי הגבול. על כן שירות בתי הסוהר צריך להפעיל את המתקן הזה.
היו"ר משה גפני
בכמה כסף מדובר?
עמית סדן
מדובר על 4 מיליון שקלים, שנתי.
אמנון כהן
מדינה מטומטמת.
היו"ר משה גפני
למה? זאת פעולה חשובה.
אמנון כהן
זאת פעולה חשובה, אבל צריך למנוע אותה מראש.
היו"ר משה גפני
אתה לא מתכוון למדינה מטומטמת. התכוונת למדינת חלם, שעושים בית חולים מתחת לגשר במקום לתקן אותו.
אמנון כהן
היכן ממוקם מתקן מיכל?
עמית סדן
בחדרה. עד היום הקטינים היו מוחזקים במתקן כליאה ביחד עם כל העצירים ובג"ץ הכריע שזה לא ראוי במדינה מתוקנת. לכן אנחנו מעבירים את האחריות לשירות בתי הסוהר להפעיל מתקן ייחודי עבור הקטינים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 241 ו-246 – אושרו פה אחד

פניות מספר 253 ו-256 – משרד התקשורת
אליאן רבינוביץ
התוספת מיועדת לייעוץ להקמת רשות התקשורת.
אמנון כהן
יש כבר רשות תקשורת?
אליאן רבינוביץ
ייעוץ להקמת רשות תקשורת, במקום משרד התקשורת.
אמנון כהן
מבטלים את משרד התקשורת?
רונית תירוש
באיזה סכום מדובר?
אליאן רבינוביץ
400 אלף שקלים.
שלי יחימוביץ
הרשות כבר אושרה בחקיקה? או שאתם רוצים שנאשר את הכסף לפני שהחוק עבר?
אליאן רבינוביץ
אם זה אושר בחקיקה, אני יודעת שכותבים תזכיר חוק אבל אני לא יודעת בדיוק מה אמור בו ומה עתידו.
אמנון כהן
זה ייעוץ, כדי להכין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 253 ו-256 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 255 -
ערן כהן
מדובר ב-18 מיליון שקלים לביצוע הפרדה מפלסית בצפון עכו במימון של מינהל מקרקעי ישראל. הפרדה מפלסית בין כביש לרכבת.
אמנון כהן
זה לפי תוכנית עבודה שנגזרת?
ערן כהן
לפי תוכנית עבודה. בחלק מהפרוייקטים מינהל מקרקעי ישראל משתתף וזאת השתתפות של מינהל מקרקעי ישראל.
אמנון כהן
אתה של המינהל?
ערן כהן
אני רפרנט של התחבורה באגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
אתה לא קשור למינהל?
ערן כהן
לא.
היו"ר משה גפני
עובדים כבר בהפרדה המפלסית?
ערן כהן
עכשיו יעבדו. זה התקציב. יש הפרדה מפלסית בדרום עכו ועכשיו רוצים לבנות הפרדה מפלסית בצפון עכו. יש כמה הפרדות מפלסיות בין כביש לרכבת לאורך כל מסילת הרכבת, בכביש 4, בכביש 2 וכולי.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על עכו.
ערן כהן
יש הפרדה מפלסית בדרום עכו. זאת הפרדה אחת שהיא כבר בביצוע. כאן מדובר על הפרדה מפלסית בצפון עכו, הפרדה מפלסית חדשה, שהיא בחלקה ממומנת על ידי מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר משה גפני
מתי היא תוכננה?
ערן כהן
אני לא זוכר.
רונית תירוש
למה זה חשוב מתי היא תוכננה? הנושא הזה הוא חשוב. זה מציל חיים.
אמנון כהן
הוא לא אומר שזה לא חשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 255 – אושרה פה אחד


הפנייה אושרה ואני עושה עליה רביזיה, כנראה רק לחצי שעה. הרביזיה, זה טכני.

פנייה מספר 260, 293 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזו נועדה לבצע העברה מגג משרד החינוך לגג משרד החקלאות עבור פעילות של נוער שוחר מדע במכון וולקני. בנוסף היא נועדה לתקצב שני מיליון שקלים לטובת התנדבות בקהילה. היא נועדה לתקצב השתתפות של משרד החינוך במשרד הקליטה בסך של 3,750 מיליון שקלים עבור הנושא של העולים מאתיופיה וגם עבור נושא תוכנית להשתלבות עולים בכלל, והיא גם מתקצבת השתתפות של משרד החינוך במשרד לביטחון פנים בסך של 15 מיליון שקלים עבור אבטחת אשכולות גני ילדים.
היו"ר משה גפני
למה משרד החינוך מעביר כסף למשרד לביטחון פנים?
שירה גרינברג
כי הסיכום בין משרד החינוך ומשרד לביטחון פנים בנושא אבטחה במוסדות חינוך, המשטרה היא זאת שבעצם דואגת לנושא האבטחה דרך המשרד לביטחון פנים ומשרד החינוך הוא זה שמתקצב את זה ומעביר להם את הכספים.
היו"ר משה גפני
לא הרשויות המקומיות?
שירה גרינברג
יש מצ'ינג. אני צריכה לברר עם משרד הפנים האם יש מצ'ינג גם של הרשות המקומית, בל משרד החינוך מעביר.
היו"ר משה גפני
אני לא כל כך הבנתי. ביטחון מוסדות חינוך הוא 66 אחוזים על המשרד לביטחון פנים.
שירה גרינברג
בהתאם לסיכום בין המשרד לביטחון פנים למשרד החינוך, חלק מנושא אבטחת מוסדות חינוך, משרד החינוך מתקצב.
היו"ר משה גפני
אני שואל משהו אחר. יש את האבטחה הרגילה של מוסדות חינוך. 66 אחוזים מהתקצוב זה מהמשרד לביטחון פנים.
שירה גרינברג
זאת האבטחה הרגילה.
היו"ר משה גפני
על מה אנחנו מדברים כאן?
שירה גרינברג
מדובר באבטחה רגילה, אלא שספציפית כאן זה הולך לגני ילדים. לשאלתך, אני לא יודעת האם הרשויות גם הן משתתפות אבל אני יכולה להפנות את השאלה.
רונית תירוש
הרשויות לא משתתפות בזה.
היו"ר משה גפני
הן כן משתתפות. פעם ראשונה אני שומע שמעבירים כסף.
רונית תירוש
אני מופתעת. האוצר מזרים את הכסף הזה.
שירה גרינברג
לא, לא האוצר אלא משרד החינוך מעביר את הכסף למשרד לביטחון פנים.
רונית תירוש
האוצר מתקצב את זה במשרד החינוך והוא מעביר את זה למשרד לביטחון פנים? ממתי זה כך?
שירה גרינברג
זה נמצא בתקציב משרד החינוך. לתקציב משרד החינוך יש מקורות שונים.
רונית תירוש
זה מוזר לי כי זה תמיד היה במשרד לביטחון פנים. אנחנו רצינו שזה יהיה אצלנו כי הם היו עושים קיצוצים, כאשר זה לא המשרד הנוגע בדבר. עכשיו אני שומעת שיש במשרד החינוך תקציב שיושב לצורך העניין ואתם מעבירים אותו למשרד לביטחון פנים.
שירה גרינברג
כך יש יותר יכולת שליטה על משרד החינוך מבחינת הביצוע. ברגע שזאת השתתפות, הם משלמים רק על פי הביצוע בפועל. אם הכל יושב במשרד לביטחון פנים, כביכול למשרד החינוך לא תהיה כל שליטה על זה.
רונית תירוש
אני מבינה את זה, אבל פעם ראשונה אני שומעת שיש למשרד החינוך תקציב לזה.
שירה גרינברג
הם הגיעו לסיכום לגבי אשכולות גני הילדים.
רונית תירוש
משרד החינוך מעביר למשרד החקלאות. פעם ראשונה אני שומעת את הדברים האלה. הרי השר הצהיר שהוא לא מעביר לשום משרד שום דבר.
שירה גרינברג
הנושא של אבטחת מוסדות חינוך, הרי זה נושא קיים.
רונית תירוש
מה זה קיים? הרי הכסף אף פעם לא היה במשרד החינוך.
שירה גרינברג
הוא היה במשרד לביטחון פנים וכרגע הם הגיעו לסיכום.
היו"ר משה גפני
את רוצה שנזמין את מנכ"ל משרד החינוך?
רונית תירוש
לא את המנכ"ל אבל מישהו מהמשרד עצמו. אני לא רוצה להקפיץ את המנכ"ל, אבל יש כאן, בהעברות האלה, דברים מאוד מוזרים.
היו"ר משה גפני
יבוא מישהו מהמשרד.
שירה גרינברג
אם אתם רוצים, אני יכולה לצאת ולשאול.
היו"ר משה גפני
לא, שיבוא מישהו מהמשרד.
רונית תירוש
שיסביר באותה הזדמנות למה הוא לא נותן כסף לשיעורי תעבורה שזה כל כך חשוב.
היו"ר משה גפני
בסדר. יבוא לכאן מישהו בכיר ומוסמך ממשרד החינוך.

פניות מספר 263 ו-264 -
יאיר פינס
מדובר בתוספת של 400 מיליון שקלים לתקציב הביטחון. דברי ההסבר המפורטים יינתנו בוועדת החוץ והביטחון, בהתאם להנחיית ראש הממשלה.
שלי יחימוביץ
אני לא מוכנה לאשר משהו שאני לא יודעת מהו.
היו"ר משה גפני
אבל אין ברירה. זה הסידור.
שלי יחימוביץ
זה סידור מאוד בעייתי.
היו"ר משה גפני
בעייתי.
שלי יחימוביץ
אני אמורה להצביע על חתול בשק?
היו"ר משה גפני
כן. אבל זה עובר לוועדה משותפת של ועדת כספים וועדת החוץ והביטחון.
שלי יחימוביץ
אז שהיא תאשר.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו צריכים לאשר להעביר לשם.
שלי יחימוביץ
שקודם הוועדה תאשר את זה.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא ההליך. אנחנו צריכים לאשר כדי להעביר את זה לשם. זה ההליך בכלל. את יכולה לבוא בטענות למשרד הביטחון.
שלי יחימוביץ
אני מוכנה לסמוך על הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר משה גפני
זה ההליך החוקי.
שלי יחימוביץ
אבל רוצים שאני אצביע בלנקו כדי שזה יעבור אל הוועדה המשותפת.
היו"ר משה גפני
נכון. זה ההליך.
טמיר כהן
גם שם נדרש אישור.
יאיר פינס
הפנייה לא תאושר לפני שהוועדה המשותפת מאשרת את זה.
טמיר כהן
בדיוק.
שלי יחימוביץ
מצביעים עליה שוב?
טמיר כהן
כן.
היו"ר משה גפני
כן, ודאי. אל תחשבי שיש שם פירוט יותר גדול, אבל יש.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 263 ו-264 – אושרו פה אחד

למה לא באתם בשבוע שעבר?
יאיר פינס
לא ידענו שזה כבר הגיע.
היו"ר משה גפני
זה לא בגלל שלא צריך את הכסף.
יאיר פינס
לא. צריך את הכסף.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 267 – משרד הביטחון
יאיר פינס
מדובר בשינויים פנימיים בתוך תקציב חוק חיילים משוחררים. בדברי ההסבר מפורט תקצוב תוכנית ביקורת חשבונאית על תשלומים מועברים למכינות ומכללות בסך 400 אלף שקלים, תקצוב תוכנית דיוור ממוכן לחיילים משוחררים בסך 700 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 267 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 268 -
הרצל בן יהושע
אני ממשרד התחבורה. כזכור, הדירוג התעופתי של ישראל ירד בארצות הברית ואנחנו עושים מאמצים כדי להעלות אותו בחזרה ועובדים ביחד עם ה-FAA. לפי הבקשה שלהם צריך להגדיל את כוח האדם הטכני במחלקה לכושר אווירי. מדובר כאן על שלושה עובדים טכניים שיתווספו למחלקה של כושר אווירי ונקווה שבמשך הזמן כן נצליח להעלות את זה לקטגוריה אחת.
אמנון כהן
תעשו את זה מהר.
הרצל בן יהושע
משתדלים כמה שיותר מהר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 268 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 269 –
שירה גרינברג
4 מיליון שקלים לספריה הלאומית. מדובר בתקצוב של 4 מיליון שקלים לתקציב השוטף של הספרייה הלאומית. באישור שר האוצר לתקציב הספרייה הלאומית יש 13,5 מיליון שקלים שהותנו – עוד לא תוקצבו – בחתימת הסכם הספרייה הלאומית עם יד הנדיב. מכיוון שהייתה התקדמות בהסכם הזה, אנחנו משחררים 4 מיליון מתוך ה-13,5 מיליון, ועם סיום חתימתה הסכם, תשוחרר היתרה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 269 – אושרה פה אחד

פניות מספר 270 ו-271 –
דניאלה גרא
הפנייה נועדה להעברת סך של 10 מיליון ו-298 אלפי שקלים מתקציב התמיכות בייצור חקלאי לתקציב משרד החקלאות ולפיתוח הכפר בהתאם לסדרי עדיפויות המשרד, וכן לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 12,5 מיליון שקלים עבור מיכון חוסך כוח אדם בהתאם להחלטת הממשלה בנושא, ו-10 מיליון שקלים הרשאה עבור מענקי השקעות למפוני גוש קטיף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 270 ו-271 – אושרו פה אחד
רונית תירוש
יש לי שאלה עקרונית. כאשר באים עם כותרת כזאת שזה נועד לתקצוב סדרי עדיפויות של המשרד, לא מעיין אותנו סדרי העדיפויות של המשרד?
היו"ר משה גפני
מעניין. את יכולה לשאול, את יכולה לעכב. אני לא ממהר לשום מקום ואפשר להזמין מנכ"ל או שר או פקיד בכיר, מה שאת מעוניינת.
רונית תירוש
זאת אמירה בעלמא.
דניאלה גרא
אם תסתכלי, תראי שהכל כתוב. כתוב לאן זה הולך.
רונית תירוש
אני רואה את המינוסים.
דניאלה גרא
תסתכלי על הפלוסים.
היו"ר משה גפני
יש מדען ראשי, מחקרים.
דניאלה גרא
נכון. הוא מעביר תמיכות מסעיף 32 לסעיף 33, שזה תקציב המשרד. גם בסעיף 33 יש לו תמיכות כמו לדוגמה הדרכה או הוא נותן שירותים וטרינריים ושירותי הדרכה ופיצויים מכוח סמכות שיורית. הוא נותן מענקי השקעות. הוא מעביר תמיכות מסעיף לסעיף.
רונית תירוש
אפרופו סעיף שירותים וטרינריים, אני יכולה לדעת אם אתם העברתם מה שהייתם אמורים להעביר לטובת עיקור וסירוס של כלבים וחתולים?
דניאלה גרא
אני חושבת שזה כבר מתוקצב. זה בהשתתפות עם הגנת הסביבה ואני חושבת שזה כבר תוקצב.
רונית תירוש
באיזה היקף?
דניאלה גרא
אני לא זוכרת. יש תקנה ייעודית לצער בעלי חיים, 4,5 מיליון שקלים בהתאם לחוק, וזה בסעיף 32. זה כבר מתוקצב בתוכנית נפרדת.
אמנון כהן
איך זה מתחלק? לרשויות?
דניאלה גרא
זה כבר כתוב. מעבר לזה, יש עוד השתתפויות בנושא הזה.
אמנון כהן
מי אחראי על הסירוס והעיקור? הרשות או ארגון מסוים?
דניאלה גרא
זאת תוכנית שהם עושים לעידוד.
אמנון כהן
מי בפועל עושה את הסירוס לכלבים?
דניאלה גרא
הווטרינר המקומי.
היו"ר משה גפני
אסור לעשות את זה. על פי ההלכה סירוס כלבים וחתולים, הוא אסור.
אמנון כהן
מי בפועל עושה את הסירוס?
דניאלה גרא
הווטרינר ברשות המקומית.
אמנון כהן
הוא מקבל תקציב והוא עושה את זה?
דניאלה גרא
כן. זאת איזושהי השתתפות.
היו"ר משה גפני
לא קוראים לזה עיקור וסירוס. סיכמנו שהם לא קוראים לזה כך.
דניאלה גרא
לא, לא קוראים לזה כך.
רונית תירוש
אתה צודק במאה אחוזים. היה ויכוח בנושא.
היו"ר משה גפני
זה אסור על פי ההלכה. זה התחיל בזה שהגיע החוק שלהם והרב מרדכי אליהו זכרונו לברכה שלח את ניסן סלומינסקי כדי לומר שזה אסור על פי ההלכה.
רונית תירוש
שינינו את זה.
היו"ר משה גפני
זה אסור על פי ההלכה ואין ויכוח בעניין.
אמנון כהן
לא הבנתי מי בסוף מטפל בזה.
היו"ר משה גפני
משרד החקלאות.

פנייה מספר 272 – משרד השיכון
אריאל לוין
לאחר כמעט תשעה חודשים הגענו לסיכום עם אגף התקציבים על הסדרים וסיכומים לשנת תקציב 2009 ו-2010 וזה בא לידי ביטוי בתקצוב.
היו"ר משה גפני
הסדרים של מה?
אריאל לוין
בעת אישור התקציב היה ויכוח, שנמשך עד לפני שבועיים-שלושה, על תקציב 2009 ו-2010. לא היה סיכום עם אגף התקציבים אבל לפני שלושה שבועות התקבל סיכום.
אמנון כהן
שנתיים לא עבדתם?
אריאל לוין
עבדנו בווליום נמוך. עבדנו באופן חלקי.
היו"ר משה גפני
למה הולך הכסף הזה?
אריאל לוין
יש כאן רשימה. תכנון, פיקוח – 10 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה תקן מוסדות ציבור?
אריאל לוין
באזורי פיתוח יש תקן מוסדות ציבור. על כל איקס יחידות דיור, יש הקצבה לבניית מוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
מה זה אבטחה?
אריאל לוין
אבטחה במזרח ירושלים. זה להחזיר את הסכום שהיה.
היו"ר משה גפני
הם נותנים לכם 67 מיליון שקלים?
אריאל לוין
כן. 67,5 מיליון שקלים וכנראה שיהיה עוד סיכום.
שלי יחימוביץ
אני חושבת שזאת הפעם הראשונה שג'ומס מחמיץ.
אריאל לוין
אני אסביר לו אחרי כן.
שלי יחימוביץ
הוא חסר לי כאן בנאום הקודם שלו.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, הוא צודק.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 272 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 273 – מינהל הדיור הממשלתי
יאיר פינס
תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסכום של 3,5 מיליון שקלים עבור תקבולים שהתקבלו מקרווילות שמתפנות באתרים הזמניים של מפוני גוש קטיף.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם זה?
יאיר פינס
מוכרים אותן.
היו"ר משה גפני
מי קונה?
יאיר פינס
אמור להתפרסם מכרז.
היו"ר משה גפני
אבל כבר נכנס כסף עוד לפני שהתפרסם מכרז?
יאיר פינס
נצטרך לתקצב את ההכנסות. אני אסביר. זה מנגנון של הוצאה מותנית בהכנסה. זאת אומרת, רק אם כסף נכנס כהכנסות, אפשר להוציא אותו. זה המנגנון שנקבע למכירת הקרווילות וכרגע אנחנו מבקשים לתקצב אותו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 273 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 274 -
אושרה רודב
הפנייה נועדה לתקצב את חברת מ.י. נכסים בסך של 2,085 מיליון שקים במזומן ועוד 2,5 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה עבור הפרטת בנק לאומי.
היו"ר משה גפני
אבל לא אישרנו את הפרטת בנק לאומי.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, זה מבטא את הזלזול המוחלט של האוצר בוועדת הכספים. הם באו אתמול, החלטנו שאנחנו לא מאשרים והם שולחים את ההעברה.
אמנון כהן
הם חשבו שזה עבר.
שלי יחימוביץ
ההעברה הרי הגיעה לוועדה קודם.
אושרה רודב
אחוזים מסוימים מהבנק, עד כמה שאני הבנתי, כן אושרו להפרטה. זה המידע שנמסר לי, אבל אולי הטעו אותי.
שלי יחימוביץ
כנראה שהוא נמסר לך לפני הישיבה אתמול שבה לא אישרנו את זה.
קריאה
זה לגבי בנק לאומי אבל יש גם את בנק דיסקונט.
שלי יחימוביץ
צריך להקפיא. אי אפשר לאשר את זה. זאת ממש בדיחה.
אמנון כהן
הם גם לא צריכים את זה.
היו"ר משה גפני
תבדקי במשרד כי באמת יכול להיות שהפנייה הזאת הייתה לפני הדיון אתמול, אבל בדיון אתמול לא אישרנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקיים עוד דיון.

פניות מספר 275 ו-276 –
אופיר להב
מדובר בתוספת בסך מיליון שקלים לאגף לעידוד עלייה.
היו"ר משה גפני
זה בהתאם להסכם הקואליציוני, עם מי?
אופיר להב
אמת. אני חושב שעם ישראל ביתנו. אני לא יודע, זה לא כתוב.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא אומרים את זה? תעשה לי טובה, תברר מי זה. אני אאשר את זה, אבל תברר לי עם איזו סיעה ההסכם הזה. תברר, אני רוצה לדעת. נחזור לזה אחר כך. כאשר יש הסכם קואליציוני, אני תמיד מאשר, אבל אני רוצה שידעו. אולי מישהו מיהדות התורה עשה הסכם ואני לא יודע עליו, ולכן אני רוצה לדעת באיזו מפלגה מדובר.


אנחנו נחזור לפנייה. אני רוצה קודם לדעת באיזו סיעה מדובר.

פנייה מספר 277 – משרד השיכון
אריאל לוין
שינויים פנימיים בין תקנות להוצאה, לא בהרשאה להתחייב, כדי להתאים את קצב התקצוב להוצאה בפועל עד סוף השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 277 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 278 – משרד השיכון

הלוואות לרכישת דירה.
אריאל לוין
שינויים בהגדלת ההרשאה להתחייב ותקצוב של קיבוצים כי בקיבוצים ההתחייבות היא ארוכת טווח ואין שם הרשאה להתחייב לצורך ביצוע.
אמנון כהן
אלה מקבצי דיור?
אריאל לוין
לא. קיבוצים.
אמנון כהן
מה רוכשים?
אריאל לוין
לקיבוץ יש זכאויות ובזכאויות הוא בדרך כלל בונה. זה לא שהוא קונה דירה. לכן יש כאן גם את הטור של הרשאה להתחייב כי ההתחייבות היא להשתתף בסיוע לאורך שנים. יש כאן תקציב והרשאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 278 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 279 – משרד השיכון,

מענקי בינוי בקיבוצים ובמושבים. שוב קיבוצים?
אריאל לוין
כן. התאמה של הביצוע בין תחזית ביצוע לבין התקצוב שנעשה. התקצוב נעשה לפני שנה וחצי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 279 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 280 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בהגדלת תקציב הוצאה מותנית בהכנסה בעידוד עלייה, במסגרת תוכנית עידוד עלייה מחבר העמים לשעבר. מדובר ב-6 מיליון ו-750 אלף שקלים שמגיעים מהסוכנות היהודית כחלק מהחלטת הממשלה. מגדילים את התקציב בהוצאה מותנית בהכנסה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 280 – אושרה פה אחד
היו"ר משה גפני
אתה ביררת עם מי נעשה ההסכם הקואליציוני?
אופיר להב
כן. עם ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
הסכם קואליציוני של ישראל ביתנו על סך של מיליון שקלים.

אנחנו מצביעים על פניות מספר 275 ו-276.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 275 ו-276 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 281 – משרד התרבות והספורט
אייל כהן
הכנות אולימפיות. הגענו להבנה בנושא תקציב ההכנות האולימפיות והפרה-אולימפיות עם אגף התקציבים וזה התקצוב של אגף התקציבים על מנת שנוכל להעביר את הכסף.
היו"ר משה גפני
7 מיליון שקלים?
אייל כהן
כן.
רונית תירוש
לוקחים את זה מהתרבות.
אייל כהן
לא. יש הסכמים. במסגרת ההסכם שלנו עם אגף התקציבים, יש דברים שאנחנו היינו צריכים לתת במסגרת אחרת ויש דברים שהיינו צריכים לקבל במסגרת אחרת ואז אנחנו עושים את ההסטה ואנחנו עושים קיזוזים בינינו. בכל מקרה, תקציב ההכנות האולימפיות השנה יעמוד על 15 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה הכנות אולימפיות? מה צריך לעשות?
רונית תירוש
לאמן את הספורטאים.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף?
אייל כהן
יש תקצוב לגופים או יותר נכון, בסופו של דבר זה לספורטאים שמקבלים תקציב. יש יחידה לספורט הישגי שאומרת איזה ספורטאים ראויים ואיזה פעולות הם צריכים לבצע במסגרת ההכנות האולימפיות. למשל, צריך לשלוח אותם לאליפות אירופה להכנות במקומות מסוימים. אנחנו מכינים את הסגל האולימפי לשנת 2012. יש יחידה מקצועית שמלווה את התהליך הזה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אין תקציב מיועד לעניין הזה? למה צריך להגיע לסיכום עם האוצר?
אייל כהן
אנחנו מקווים שהשנה זה יקבל פתרון במסגרת בסיס התקציב.
רונית תירוש
ניסו להעביר הצעת חוק בעניין.
אייל כהן
בדיוק.
רונית תירוש
זה מקרטע.
היו"ר משה גפני
זה כסף קואליציוני?
אייל כהן
לא. זה כסף שאנחנו מגיעים לגביו להבנות כל שנה עם אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את הטכניקה. אני לא כל כך מכיר את זה.
רונית תירוש
אני אסביר לך. מדינת ישראל לא נוהגת לפעול משום שהיא צריכה לקבוע סעיף תקציבי ראוי לזה.
היו"ר משה גפני
לא לזה. לכל דבר.
רונית תירוש
כל שנה הם באים לבקש נדבות ולכן גם לא מגיעים להישגים. לכן מספר המדליות שלנו הוא זעום. נדמה לי שחבר הכנסת אורלב ניסה להעביר הצעת חוק בנושא.
אייל כהן
זה נמצא בוועדת שרים.
רונית תירוש
כנראה זה לא ילך. כל פעם מגרדים. אתה שואל אם זה קואליציוני – זה לא, אבל זה לוביסטי. כל מי שאוהד ספורט ואוהב ספורט משפיע.
היו"ר משה גפני
אני קורא לזה קואליציוני.
רונית תירוש
זה לא בשם מפלגה.
שלי יחימוביץ
לא, רק של הדתיים זה קואליציוני.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
רונית תירוש
אבל זה בצדק רב. אי אפשר להגיע לאליפויות כאלה ואחרות בלי להכשיר את הספורטאים.
היו"ר משה גפני
אני שואל למה אין לזה סעיף תקציבי. לא חוק, אבל סעיף תקציבי. למה צריך שהאוצר בסוף ייעתר לבקשה?
אמנון כהן
שיבואו אליו ויבקשו ממנו.
אייל כהן
לא.
רונית תירוש
אם נניח מדובר – וסתם אני זורקת מספר – ב-15 מיליון שקלים.
אייל כהן
זה מדויק.
רונית תירוש
כל תקציב משרד הספורט בזמנו היה 45 מיליון.
אייל כהן
נכון. 45 מיליון.
רונית תירוש
אי אפשר להפריש לנושא הזה. אתה רוצה שיהיה ספורט במדינה גם מעבר לזה. ברגע שהמשרד הזה יתוקצב כראוי, זה יהיה שונה.
היו"ר משה גפני
את צודקת שזה יורד מהתרבות.
אייל כהן
אבל זה במסגרת הסכם אחר. אני חידדתי את מה שאמרה כאן חברת הכנסת רונית תירוש והיא צודקת בכל מה שהיא אמרה. יש סיכומים תקציביים בינינו לבין אגף התקציבים בכל מיני סעיפים. יש דברים שאנחנו היינו צריכים לתת בסעיף אחר והם היו צריכים לתת בסעיף זה. עשינו את ההסטה מצד לצד ובזה אנחנו סוגרים את ההתחייבויות בינינו לבין אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
אז אתם מורידים בתרבות.
אייל כהן
היינו צריכים לתת כסף במסגרות אחרות.
רונית תירוש
מה החלק שאתם צריכים להעביר? 7 מיליון שקלים?
אייל כהן
הסכום לכל ההכנות הוא 15 מיליון שקלים. חלק כבר הועבר.
רונית תירוש
בהמשך, בפנייה 285, יש שוב העברה של עוד שני מיליון שקלים.
אייל כהן
נכון, עוד שני מיליון שקלים. במסגרת הזאת הפרדנו מה אנחנו חייבים שלא במסגרת המקורות ואת היתרה במסגרת מקורות חיצוניים. אלה הקיזוזים שלנו.
רונית תירוש
אני עוד לא הבנתי את הכל, אבל צריך להעביר את הכסף.
אייל כהן
אם תרצי, אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אנחנו סיימנו את הדיאלוג הזה ולא הבנו כלום, וזה בסדר. נאשר את מה שלא הבנו.
רונית תירוש
תכף תהיה לך עוד אי הבנה.
היו"ר משה גפני
את מבינה את מה שאנחנו לא מבינים. מזל שזה ספורט כי אם זה היה משהו אחר, כבר הייתה חגיגה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 281 – אושרה פה אחד

פניות מספר 282 ו-283 – משרד השיכון


עוד פעם משרד השיכון? היה איזה סיכום בין אריאל אטיאס לבין יובל שטייניץ שאני לא יודע עליו?
אריאל לוין
אתה יודע הכל. לפני שמסכמים, באים אליך.


יש כאן עוד תוספת של 6 מיליון שקלים שזה בתקציב רגיל. קודם היו 77 מיליון בתקציב פיתוח ועכשיו יש 6 מיליון בהתאם לסיכום לתקצב בתקציב הרגיל.
היו"ר משה גפני
למה זה?
אריאל לוין
לכל מיני פעולות בתקציב רגיל, רצף של פעולות. זה חלק מסיכום הדברים עם משרד האוצר לגבי סיכום תקציב 2009 ו-2010.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 282 ו-283 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 284 עד 288 –
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 6,5 מיליון שקלים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל עבור כמה פרוייקטים, ביניהם פרוייקט שיקום שכונות, קהילות מחוללות שינוי במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
מה זה קהילות מחוללות שינוי?
אורי גבע
אני לא כל כך מכיר את הפרטים.
אריאל לוין
גרעינים חברתיים באזורי עדיפות.
אורי גבע
זה שיקום שכונות.
אריאל לוין
יש קבוצות שעברו לגור באזורי עדיפות לאומית וזה הסיוע שניתן בשעתו.
היו"ר משה גפני
משרד השיכון משתתף?
אריאל לוין
יש החלטת ממשלה על סיוע לגרעינים חברתיים באזורי עדיפות.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר לי איפה הגרעינים האלה?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקבל את הרשימה. 700 אלף שקלים למשרד הבריאות לבניית תחנת אם וילד.
אורי גבע
כן זה בהתאם לסיכום בין שני המשרדים.
רונית תירוש
יש הורדה בשיקום שכונות. למה? לא הרבה, אבל יש הורדה.
היו"ר משה גפני
זאת לא הורדה. זאת הוספה.
רונית תירוש
אני מדברת על עמוד 63, שיקום שכונות. פנייה מספר 283. למה הורדתם?
היו"ר משה גפני
אנחנו כבר לא שם.
רונית תירוש
אני יודעת. למה מורידים משיקום שכונות?
היו"ר משה גפני
כמה מורידים?
רונית תירוש
לא הרבה, אבל למה מורידים?
היו"ר משה גפני
אחרי כן מוסיפים.
אריאל לוין
זה התקציב המינהלי. אנחנו שוכרים מבנים לצורך שיקום שכונות.
רונית תירוש
אפשר לומר הכל. אם סגרתם משרד, חסכתם את המשרד. זה לא כסף גדול. בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 284 עד 288 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 289 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דן אברהם
קרן לעסקים בינוניים במשרד התעשייה. פיקדון בבנקים מסחריים.
היו"ר משה גפני
זה סיוע לעסקים קטנים.
דן אברהם
כן. שם נמצאת תקנה של קרן לעסקים בינוניים. התוכנית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 289 – אושרה פה אחד

פניות מספר 290 ו-291 –

אין רפרנט.

פנייה מספר 292 – משרד הרווחה והשירותים החברתיים
חנן פריצקי
הבקשה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה, שינויים פנימיים בכל הסעיפים, הגדלת תקציבים לטובת הרשות לשיקום האסיר, הגדלה לטובת מעונות ממשלתיים למפגרים, כמה שינויים בתחום הפיתוח. יש כאן הרבה מאוד העברות פנימיות בין הסעיפים.
רונית תירוש
אלה סכומים כל כך קטנים שאין לנו SAY שם. זה היום יום של המשרד. זה בשוטף של המשרד.
היו"ר משה גפני
מה זה מחקר וקידום שירותים?
חנן פריצקי
במסגרת הרפורמה לשירותים חברתיים, אנחנו כרגע מייעדים כספים לטובת פיקוח לטובת יישום שלב הרפורמה בשירותים חברתיים. אנחנו בונים כרגע רפורמה לשירותים החברתיים וכמו כן מספר מחקרים בתחום של פיגור ונכות.
היו"ר משה גפני
מה זה תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי שמורידים שם 4 מיליון שקלים?
חנן פריצקי
אלה שינויים פנימיים בתוך האגף. אתה רואה שמוסיפים שם במעונות ובמפתנים סכום של 4 מיליון שקלים. הייתה שם טעות טכנית בעודפים, שניתן כסף שם ומצד שני במעונות ובמפתנים של חסות הנוער היה עודף.
טמיר כהן
חוקרי ילדים.
חנן פריצקי
לאחר שאנחנו השתמשנו בכסף הזה, קיבלנו כוח אדם, בתפעול השוטף הצטבר עודף שאנחנו מעבירים אותו.
טמיר כהן
יש מצוקה מאוד גדולה בתחום חוקרי הילדים.
חנן פריצקי
יש מצוקה מאוד גדולה בחוקרי ילדים. אלה תקנים. לא נגענו ברבע תקן אלא הפוך, הוספנו עכשיו כמה תקנים.
היו"ר משה גפני
אני אזמין את המנכ"ל לאחת הישיבות הבאות כי יש לנו הרבה שאלות לגבי משרד הרווחה.
חנן פריצקי
אני מתאר לעצמי שהוא יגיע בשמחה.
היו"ר משה גפני
כן. יש לי הרבה שאלות ולחברים יש שאלות לגבי התפקוד במשרד בתקופה האחרונה. אנחנו נאשר קודם את הפנייה.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 292 – אושרה פה אחד


תאמר למנכ"ל שאנחנו נתאם אתו הזמנה לישיבת הוועדה.
חנן פריצקי
אני אעביר לו.
היו"ר משה גפני
יש לנו כמה שאלות לגבי תפקוד המשרד.

פנייה מספר 294 – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ערן כהן
פנייה שנועדה לתקצב 52 מיליון שקלים בתקציב משרד התחבורה, מתוך תקציב משרד התחבורה, בהרשאה להתחייב, מתוכם 27 מיליון שקלים למערכת בקרה קבועה באיילון דרום ו-23,5 מיליון שקלים בגין הרשאות לתכנון תחבורתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 294 – אושרה פה אחד
יאיר פינס
לא שמתי לב שעברתם על פניות מספר 290 ו-291. עמוד 73, תוספת של 18 מיליון שקלים לארגון נתיב בהתאם להסכם קואליציוני.
אמנון כהן
הרפרנט לא היה.
יאיר פינס
לא שמתי לב.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 290 ו-291 –
יאיר פינס
18 מיליון.
היו"ר משה גפני
הסכם קואליציוני עם ישראל ביתנו.
אמנון כהן
כמה כסף היה להם?
היו"ר משה גפני
יש להם הרבה כסף.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 290 ו-291 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 295 –
ערן כהן
פנייה שנועדה להעביר 149 מיליון שקלים מתקציב הרשות לבטיחות לתקציב ביצוע פרוייקטי בטיחות בהתאם לסיכום בין המשרד לבין הרשות לבטיחות בדרכים.
רונית תירוש
משהו לא ברור לי כאן. בפנייה מספר 296 מעבירים וב-308 אתם לוקחים.
ערן כהן
לא. אנחנו עכשיו ב-295. לרשות לבטיחות יש תקציב שמורכב משוטף ופיתוח. תקציב הפיתוח הוא 162 מיליון שקלים, מתוכם 149 מיליון שקלים בפנייה הזאת, מספר 295, מועברים לפרוייקטי פיתוח בביצוע משרד התחבורה.
רונית תירוש
זה הגיוני.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 295 – אושרה פה אחד

פניות מספר 296 ו-308 -
ערן כהן
זה יתרת 13 מיליון השקלים שמועברים לתקציב השוטף של הרשות לבטיחות בדרכים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 296 ו-308– אושרו פה אחד
רונית תירוש
רגע. יש כאן הרשות לבטיחות בדרכים שלוקחים ממנה 13 מיליון שקלים, בפנייה 296. בפנייה 308 הם מחזירים לה 13 מיליון שקלים.
ערן כהן
לא. לתקציב השוטף שלה.
רונית תירוש
למה? הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
ערן כהן
לא, את רואה שלוקחים מסעיף 79 ומעבירים לסעיף אחר.
היו"ר משה גפני
מה זה סעיף 79?
ערן כהן
הפיתוח.
היו"ר משה גפני
וכאן זה השוטף, סעיף 40.
ערן כהן
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר.

פנייה מספר 297 –
דניאלה גרא
מדובר על השתתפויות של המשרד להגנת הסביבה במשרד החקלאות בעיקר, בספגת המוח, בהוראות לגבי עופות, בנק הגנים וכל מיני תחומים. גם במינהל האזרחי לאכיפת חוקי הגנת סביבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 297 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 298 -
עופר מרגלית
הפנייה נועדה לשינויים פנימיים בתקציב פיקוד העורף בהתאם לסדרי עדיפויותיו. יש כאן העברה של השתתפויות של משרד הביטחון בתקציב פיקוד העורף, בהתאם לקצב ההוצאות. הם צריכים לווסת את ההשתתפויות שלהם. יש לי כאן מכתב התחייבות מהם שזה לא פוגע בתוכניות הרב שנתיות של סופת חול או מרכיבי ביטחון, נושא עליו דיברנו אתך לפני כחודש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 298 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 306 -
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב החטיבה להתיישבות, בין היתר לתקצוב סך של 13 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור שיקום תשתיות בישוב הוותיק, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 521. כמו כן, סך של 8 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור פעולות למפוני גוש קטיף ביד בנימין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 306 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 307 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצב שינויים מאוזנים בתקציב הפיתוח של משרד החינוך. מדובר בהעברת 8 מיליון שקלים מחידוש מבנים לבינוי כיתות עבור רפורמת אופק חדש. הרפורמה דורשת יצירת פינות עבודה. בחלק מבתי הספר ניתן לעשות זאת על ידי שיפוץ קל ולכן זה תוקצב בחידוש מבנים, אבל ישנם מספר בתי ספר שלא ניתן לבצע את השיפוצים וזה דורש בעצם בינוי. לכן אנחנו מעבירים 8 מיליון שקלים לצורך יצירת פינות עבודה על ידי בינוי.
היו"ר משה גפני
אני יכול לדעת לאיזה בתי ספר זה הולך?
רונית תירוש
אני לא מסכימה לזה.
שירה גרינברג
אני יכולה לבקש ממשרד החינוך.
אמנון כהן
למה את לא מסכימה?
רונית תירוש
אני אומר לכם למה. כל תוכנית אופק חדש הייתה צריכה להיות מתוקצבת בלי שום העברות כאלה ואחרות והנושא של חידוש מבנים הוא חשוב לגבי בתי ספר.
שירה גרינברג
זה ספציפית לחידוש מבנים לאופק חדש. זה כסף שנועד ליצירת פינות עבודה ברפורמה. זה לא נלקח מחידוש מבנים שלא לרפורמה. יש כסף מיועד לרפורמה.
רונית תירוש
איך אני אדע שזה מהכסף הצבוע של הרפורמה ולא מחידוש מבנים שכל כך נחוץ לחדש מבנים היום? קצב בינוי הכיתות הולך בקצב נוראי.
שירה גרינברג
את לא רואה את התקנה, אבל הכסף הזה יוצא מ-60060102, שזאת תקנת הרפורמה.
רונית תירוש
בסדר. אם הדברים נכונים, אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה. רונית, את מסכימה.
רונית תירוש
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה אבל אני מבקש את הרשימה של בתי הספר.
שירה גרינברג
אני אבקש ממשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 307 – אושרה פה אחד
רונית תירוש
היא ביקשה לחזור לסעיף הקודם לאחר שדיברה עם המשרד. איזו פנייה זאת הייתה?
שירה גרינברג
פנייה מספר 260.
טמיר כהן
260 ו-293.
שירה גרינברג
היו שם מספר נושאים. הנושא שיצר את ההתנגדות הוא האבטחה.
רונית תירוש
היא הסבירה לי לגבי האבטחה של גני הילדים. אני מוכנה להצביע בעד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 260 ו-293 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 309 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצוב השתתפות של משרד החינוך במשרד ראש הממשלה בסך 920 אלף שקלים עבור טקס פרסי ישראל.
רונית תירוש
למה?
שירה גרינברג
כיוון שפעם מרכז ההסברה היה במשרד החינוך והוא עבר למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אגב, את יודעת כמה ספרדים קיבלו פרסי ישראל?
שירה גרינברג
לא.
רונית תירוש
בדרך כלל שמים אחד.
היו"ר משה גפני
אחד בעשר שנים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 309 – אושרה פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים