ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/06/2010

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התש"ע - 2010 (טונה)

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

28.6.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ט"ז בתמוז התש"ע (28 ביוני 2010), שעה 10:15
סדר היום
צו תעריף המכס ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
שירלי אביבי, רשות המסים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

צו תעריף המכס ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו תעריף המכס ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התש"ע-2010.


אני מבקש להודיע שהיה לי דיון עם הממונה על היטלי הסחר במשרד התעשייה, בעקבות הדיון שהתקיים כאן על בקשה להיטל על יבוא לוחות עץ מעובדים מצופים מסין העממית.
אמנון כהן
הסמכנו את כבודו לנהל משא ומתן.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו לא קיבלנו החלטה בוועדה. גם עד לרגע זה אני לא בטוח מה נכון לעשות כאשר אנחנו צריכים, וזאת המטרה של הוועדה, לסייע לתעשייה המקומית. בדיון היו פנים לכאן ולכאן. לאחר דיון עם ראובן פסח, הממונה על היטלי הסחר, הוא העביר אלי מכתב כדלהלן, ואני מבקש להקריא אותו לוועדה:

"לכבוד

חבר הכנסת משה גפני

לאחר התייעצות בינינו בשיחתנו מאתמול, החלטתי לפתוח בחקירת המשך אשר תבדוק את הצורך בהארכת היטל ההיצף על יבוא לוחות עץ מעובדים ומצופים מסין העממית, תוך בחינה לעומק של השלכות הצו על כלל ענף הריהוט בישראל מתוך מטרה כי ההליך יסתיים במהרה ויובא שנית לדיון הוועדה תוך חמישה חודשים. לאור החלטתי ההיטל יישאר בתוקף עד לתום ההליכים. אני אעשה כל מאמץ אפשרי על מנת להבטיח שכל ההליכים המקדימים להחלטת ועדת הכספים יסתיימו, כך שההיטל יעמוד להחלטת הוועדה תוך חמישה חודשים".


אני כמובן מציין שההחלטה הזאת צריכה לבוא לאישור הוועדה וסיכמתי אתו שזה יבוא בתוך חמישה חודשים לאחר שהוא יבחן את זה שנית ויבדוק את כל ההיבטים של העניין.


בזה, נכון לרגע זה, מסתיים הטיפול שלנו בנושא.
אמנון כהן
אפשר הערה בנושא הזה?
היו"ר משה גפני
כן. בבקשה.
אמנון כהן
בהארכה הקודמת – עת כיהן הרב ליצמן כיושב ראש ועדת הכספים – האריכו וזה נעלם לשלוש שנים.
שגית אפיק
אבל כאן זה לא הוארך בהחלטת ועדה אלא זה הוארך על דעת הממונה לפי המכתב שלו.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא אישרנו.
שגית אפיק
זאת לא החלטת ועדה.
אמנון כהן
יש לו סמכות לכך.
היו"ר משה גפני
כן.
אמנון כהן
איך נדאג שאחרי חמישה חודשים זה יגיע?
היו"ר משה גפני
במקרה הקודם שהיה לפני שלוש שנים, הוועדה אישרה לחודש והוא האריך את זה לשלוש שנים. לטענתו זה חוקי, אבל אני לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל אני לא נכנס לעניין הזה.
אמנון כהן
זה יכול להיות אותו הדבר עכשיו.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה לא. אנחנו לא אישרנו לו אפילו לא יום אחד. הוא ממשיך את החקירה, הוא ממשיך את הבדיקה והוא התחייב לבוא לכאן בעוד חמישה חודשים.
אמנון כהן
הצו ממשיך והוא יגיע לכאן בעוד חמישה חודשים.
שגית אפיק
הצו לא ממשיך.
היו"ר משה גפני
הצו לא ממשיך, הצו פקע. הוא פקע כבר בשבוע שעבר.
אמנון כהן
זה מה שאני אומר.
היו"ר משה גפני
עכשיו הוא פתח בחקירה חדשה שהיא בעצם חקירת המשך.
אמנון כהן
אם כן, אין צו?
שגית אפיק
אין צו.
קריאה
הוא יכול להטיל ערובה זמנית.
שגית אפיק
לא. החוק תוקן והוא כבר לא יכול להטיל ערובה זמנית, אבל לפי מה שהוא מעדכן כאן, הוא מחדש את החקירה ולפי דבריו מכוח סמכותו.
אמנון כהן
את זה הבנתי. אני שואל מה קורה בשוק היום. אם תוקף הצו פג, מה זה אומר לגבי ההשלכות?
היו"ר משה גפני
מה שהיה קודם, ממשיך גם עכשיו אבל מכוח אחר, מכוח זה שהוא פתח בחקירה נוספת.
אמנון כהן
צריך לעקוב אחרי זה.
היו"ר משה גפני
כן. צריך לעקוב אחרי זה.


אנחנו מתחילים את הדיון בסעיף הראשון בסדר היום. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התש"ע-2010. טונה.
אמנון כהן
איפה בועז סופר?
שירלי אביבי
אני מחליפה.
אמנון כהן
הוא יבוא לומר לנו שלום?
היו"ר משה גפני
כן. בעזרת השם. נתאם אתו.
שירלי אביבי
הצו הזה הוא צו שעיקרו צו הפחתה. פנתה אלינו התעשייה המקומית של שימורי הטונה וביקשה מאתנו להרחיב את הפרט הזה. עד לפני הצו הזה היו מיובאים נתחים של טונה שהיו עוברים איזשהו תהליך של בישול שנקרא פרה-קוקט בחוץ לארץ והיו מיובאים לצורכי התעשייה והתעשייה המקומית הייתה מבשלת אותם שוב ועושים איזשהו תהליך, מוסיפים כל מיני טעמים ואורזים אותם.


בתקופה האחרונה, בגלל שדגי הטונה בעולם הם יותר קטנים, התהליך של העיבוד שלהם השתנה ועכשיו יחד עם פילה הטונה שמיובא, גם מיובאים פירורי טונה שהם טונה לכל דבר. אם תפתחו היום קופסאות שימורים, אתם תראו שזה לא רק נתח אלא יש גם פירורים של טונה. הפרט לא הכיל את זה. פרט המכס שהיה בעבר לא הכיל את זה ולכן הם פנו אלינו בבקשה שאנחנו נאפשר להם לייבא גם את פירורי הטונה בפטור ממסים. לכן הצו הזה בעיקרו מהווה הפחתה.


הצו הזה הוא העלאה תיאורטית מהסיבה הפשוטה שבעבר אנחנו אישרנו את זה כל עוד זה היה בכלי אטום אוויר. שינינו את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים על אישור הצו.

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


תודה רבה. הצו אושר. בשעה 10:30 אנחנו נחדש את הישיבה בנושא בנק לאומי.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים