ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2010

המצב הקשה בחופי הכנרת לאחר שהועברו להיות תחת אחריות איגוד ערים כנרת.

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
37
29/6/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 220

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, י"ז בתמוז התש"ע (‏29 ביוני, 2010), שעה 11:00
סדר היום
1.
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
המצב הקשה בחופי הכנרת לאחר שהועברו להיות תחת אחריות איגוד ערים כנרת, של חה"כ אורלי לוי אבקסיס
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

ניצן הורוביץ

דב חנין

כרמל שאמה
מוזמנים
חה"כ אורלי לוי אבקסיס

סיגל בלומנפלד
-
מנהלת תחום תשתיות, המשרד להגנת הסביבה

אשר גרנר
-
ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

יוסף ברון
-
ממונה מחוז הצפון, משרד הפנים

גידי פרידמן
-
ממונה רשויות במחוז הצפון, משרד הפנים

צבי רבהון
-
סגן מנהל אגף תשתיות ושימור קרקע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רם ליסטמן
-
סמנכ"ל בכיר תפעול תקינה ואיכות השירות, משרד התיירות

יוסי ורדי
-
יו"ר איגוד ערים כנרת וראש המועצה האזורית עמק הירדן

צבי סלוצקי
-
מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כנרת, מינהלת הכנרת, איגוד ערים כנרת

פנחס גרין
-
מנהל מינהלת הכנרת, איגוד ערים כנרת

עו"ד חיים שטרן
-
יועץ משפטי, רשות ניקוז ונחלים כנרת, מינהלת הכנרת, איגוד ערים כנרת

גיורא שחם
-
מהנדס, יועץ לרשות ניקוז ונחלים כנרת, מינהלת הכנרת, איגוד ערים כנרת

דנה בכר
-
מהנדסת, אגף חופים, רשות ניקוז ונחלים כנרת, מינהלת הכנרת, איגוד ערים כנרת

אבנר סלח
-
עיריית טבריה, חבר באיגוד ערים כנרת

צלאל זיטם
-
דובר, איגוד ערים כנרת

פיני קבלו
-
סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

משה רוטר
-
יו"ר עמותת חופי צפון הכנרת, מנהל חניון דוגה

ניר פפאי
-
החברה להגנת הטבע

משה פרלמוטר
-
רכז חופים ומים, החברה להגנת הטבע

גיתית ויסבלום
-
קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע

דניאל מורגנשטרן
ייעוץ משפטי
ורד קירו-זילברמן


הראל עמית (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
המצב הקשה בחופי הכנרת לאחר שהועברו
להיות תחת אחריות איגוד ערים כנרת
היו"ר דוד אזולאי
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום המצב הקשה בחופי הכנרת לאחר שהועברו להיות תחת אחריות איגוד ערים כנרת, הצעה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.


בדרך כלל כאשר מגיעה אלינו מנשיאות הכנסת הצעה לדיון מהיר, ועל-פי התקנון, אנו משתדלים לקיים את הדיון מהר ככל האפשר. זאת בקשה של היוזמת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מייד נאפשר לה לומר את דבריה בפתח הדיון הזה, אולם אבקש קודם כול לראות מצגת במשך 5 דקות. בבקשה.
יוסי ורדי
בוקר טוב. אני יושב-ראש איגוד ערים כנרת וראש המועצה האזורית עמק הירדן. בוקר טוב לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ראשית, אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה על קיום הדיון.
דב חנין
גם לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שהיא היוזמת של הדיון הזה.
יוסי ורדי
בוודאי, בראש ובראשונה לה.


הדיון הזה חשוב לנו, קודם כול כי אנו לא רק סבורים אלא גם יודעים שכותרתו שגויה והמצב בחופי הכנרת טוב יותר מאשר היה בעבר, ויהיה עוד טוב יותר בעתיד. את זה כולנו צריכים לזכור.


לא אדבר כאן בהרצאה ארוכה על כל מה שהכנו. אם זה יעניין אתכם, חולקה לכם חוברת.


היוזמה להקמת האיגוד, שהחלה בהחלטת ממשלה והוכנה כהצעת חוק סביב השולחן הזה – חבר הכנסת דב חנין היה אחד הפעילים המרכזיים, ואני מודה לו על כך – נבעה מן העובדה שסביב הכנרת יש 29 גופים בעלי מעמד סטטוטורי שיש להם יד ורגל. הם לא בדיוק מדברים ביניהם, אין ביניהם תיאום, ולפעמים יש גם ניגוד אינטרסים – ג'ונגל גדול. לכן סברנו שהיוזמה הזאת נכונה. היינו מעורבים ביוזמה והגענו באפריל 2008 לקריאה שנייה ושלישית של החוק שמכוחו קם האיגוד.


האיגוד קם בספטמבר 2008 והוא קיים רק תקופה קצרה. אני לא מכיר שום גוף שלטוני שבתקופה כל-כך קצרה עשה כל-כך הרבה. מי שיעיין בחוברת יראה את מהות הפעולות והפעילות שהצלחנו לעשות בתקופה כל-כך קצרה.


לדוגמה, מינהל מקרקעי ישראל, שהוא בעל הקרקע, במשך עשרות שנים לא נקט יוזמה ולא עשה. אנחנו באנו לשטח ומצאנו מציאות קשה מאוד, מורכבת מאוד, כאשר עד היום אין לאיגוד ערים כנרת זכויות בקרקע.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנדלג על המצגת. תשמע את הדברים ואחר-כך תוכל להגיב, כדי שלא נחזור על הדברים פעמיים.
יוסי ורדי
אסיים אולי בכמה נתונים פשוטים שחשוב לי שהוועדה תדע אותם. האיגוד מתוקצב על-ידי אוצר המדינה במסגרת ספר התקציב. הכסף מגיע דרך משרד הפנים. בשנת 2008 כאשר קם האיגוד היקף התקציב עמד על 9.8 מיליון שקלים. היה ברור שגם בשנת 2008 וגם בשנת 2009 ייעשו הרבה מאוד פעולות הכנה. בשנת 2010 אנו כבר עם תקציב מקוצץ.
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתם אותו?
יוסי ורדי
עדיין לא. התקבל חלק מן התקציב בלבד, אבל אני מעריך שנקבל את כולו.


המשימות שעומדות לפנינו הן הרבה מעבר לזה. פנינו למשרד האוצר וביקשנו תקציב תוספתי של עוד כ-14 מיליון שקל, כדי שנוכל לעמוד במטלות שלנו, בעבודה שלקחנו על עצמנו.


צריך להבין שנדרשת עבודת הכנה גדולה מאוד כדי שאיגוד ערים כנרת יוכל לפעול. לדוגמה, התקבלה החלטה ביוזמתנו במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוראה להקמת צוות תכנון לשינוי תמ"א 13. אי אפשר לתקוע בחופי הכנרת ולו ברזל אחד, כי אי אפשר להוציא היתר בנייה לשום פעולה מכוח חוק התכנון והבנייה. לכן הוקם צוות והאיגוד משקיע בזה מתקציבו 1.5 מיליון שקל השנה, וימשיך להשקיע כי זאת הדרך היחידה לשנות את המציאות הסטטוטורית, כדי שאפשר יהיה לשנות את המציאות בכנרת.


כולנו לא מרוצים מן המציאות בכנרת, אין בזה חדש. אנחנו קמנו ופועלים כדי לשנות את המציאות הזאת בשלושה נושאים.


השכבה הראשונה, המקרקעין. כל עוד לא יוסדרו הזכויות של האיגוד במקרקעין לא נוכל לפעול.


השכבה השנייה, לא נוכל להוציא מכרזים לתפעול החופים כפי שהחוק קובע, ואנחנו נעבוד על-פי החוק. לא נוכל לפתח שום דבר, אפילו לא להעמיד עמדת שומר, כי אין תב"ע שמכוחה אפשר להוציא היתר בנייה.


והשכבה השלישית היא השכבה התפעולית, והיא המורכבת ביניהן – איך פועל חניון חוף, אילו שירותים צריך לתת בו, בעד איזה מחיר, מה לא לשלם, מה כן לשלם. קבענו סל שירותים שהוא היעד שלנו, שכל זכיין שיזכה במכרז מחויב לתת אותם.


בסך הכול נעשתה עבודה רבה מאוד. אני מבקש להעיר עוד שתי הערות ובזה לסיים.


צריך לזכור שמאחורי ה"עליהום" על האיגוד עומדים כמה גופים פרטיים שכתוצאה מפסקי-דין חלוטים נאלצו לצאת ממקטעי החוף שלהם. האיגוד נכנס לשם ולקח את המקטעים הללו לתפעול עצמי של האיגוד. זאת לא כוונתנו. אנחנו צריכים להוציא מכרזים. כאשר התנאים יבשילו המכרזים ייצאו. האנשים האלה, שבאמת השקיעו חלק גדול מחייהם לקיום החוף ולפיתוחו, ואין לי שום טענה אליהם, רק בית-המשפט קבע שהם צריכים לצאת משם, הם יעשו הכול כדי להכפיש את האיגוד ולהוכיח שהאיגוד לא צריך היה לקום ושהוא עובד לא נכון.
ניצן הורוביץ
היעדר תב"ע לא מונע מכם לנקות את החוף.
יוסי ורדי
תיכף אגיד על זה מילה. אין ויכוח בכלל, אין שום הסבר ואין מילים – חופי הכנרת צריכים להיות נקיים, ולא חשוב איך ועל-ידי מי, וזה יהיה, כי זה חלק מן המטרות שלנו.
אורלי לוי אבקסיס
עכשיו זה לא קיים. עשיתי "סובב כנרת", דרך אגב.
יוסי ורדי
היתה תקלה שאנחנו לוקחים עליה אחריות. 8 ימים לפני ליל הסדר האיגוד נאלץ לקחת על אחריותו 3 חופים במזרח הכנרת. ההתארגנות שם היתה בעייתית מאוד, ומספיק שמצלמה אחת היתה שם אז תמונה מחליפה אלף מילים.


אין על כך דיון. זאת אחריותנו המלאה. זה יהיה, ואני אזמין אתכם. ביקשתי גם מיושב ראש הוועדה שהוועדה תערוך סיור ותראה מציאות שונה, עם כל הקושי, ולא אלאה אתכם מה עַם ישראל עושה בחופים, איזה ונדליזם. אבל זאת האחריות שלנו ואנחנו נקיים אותה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס
הקשבתי לדברים שנאמרו ואני חייבת קודם כול לשים דברים על השולחן, שחלילה וחס לא יתפרש כאילו אני עושה דברו של מישהו. קיבלנו גם שיחות טלפון כביכול אני מריונטה של מישהו. אינני מכירה את הזכיינים הפרטיים, אין לי איתם שום קשר, לא היה לי, וגם בזמן הזה לא נוצר שום קשר פרטי. אני לא מכירה אותם באופן אישי. אולי דווקא את חלק מאנשי איגוד ערים כנרת אני כן מכירה באופן אישי, אבל כאן צריך להפריד בין החובה שלי, החובה הציבורית, ובין ההכרות האישית עם האנשים. כאן אני עושה הפרדה, ויש אנשים שכעסו עליי בשל כך. אני חייבת להגיד שבאיזה אופן – וייתכן שזה לא כשר ולא טוב – ניסו להפעיל עליי לחצים. אבל את זה אני שמה בצד.


אני רוצה לשים כאן על השולחן – אמרת: מראה עיניים טוב מאלף מילים – ממראה העיניים שלי. לקחתי יום חופש. הציעו לי מאיגוד ערים כנרת לערוך איתם סיבוב אך סברתי שזה יהיה לא ראוי ולא נכון ובסיור כזה אני אלך לאן שיוליכו אותי ואראה את מה שניקו לפני שהגעתי וזה לא ישרת את המטרה. לכן באחד מימי החופש שלי ערכתי סיור בחופי הכנרת, וגם צילמתי בפלאפון, ובדקתי בעיניי, כך שאף אחד לא ייתן לי נתונים כאלה או אחרים.


חברים, ראיתי חופים סגורים, חופים שכילדה הייתי רגילה לבקר מהם. כעת גם אין לי יותר מדי זמן, אבל ראיתי חופים סגורים. חוף "לבנון" היה סגור והשומר אמר לי שהוא פתוח רק בסופי שבוע. חבל, כואב הלב.
היו"ר דוד אזולאי
אולי למען הסדר הטוב תגידי לנו באילו ימים זה היה.
אורלי לוי אבקסיס
זה היה ביום חמישי.
היו"ר דוד אזולאי
תגידי לנו תאריכים כדי שיוכלו להתייחס.
אורלי לוי אבקסיס
הייתי בחוף "לבנון", בחוף "חלוקים" ובחוף "האון". הייתי בכל הנתיב הזה. אני כבר לא זוכרת את שמות כל החופים.
יוסי ורדי
מה זה חוף "האון"? אני לא מכיר.
אורלי לוי אבקסיס
החוף שמחובר לקיבוץ האון.
יוסי ורדי
החוף הזה איננו באחריות האיגוד.
היו"ר דוד אזולאי
לכן סברתי שטוב שהיא תזכיר שמות ותוכלו להתייחס.
אורלי לוי אבקסיס
חוף "עין גב" גם לא נמצא באחריותכם?
יוסי ורדי
לא. יש 14 מקטעי חוף שהחוק קבע שהאיגוד אחראי לניקיונם והפעלתם. חוף "חלוקים" נמצא באחריותנו.
אורלי לוי אבקסיס
וחוף "גופרה"?
יוסי ורדי
כן.
אורלי לוי אבקסיס
אני מבקשת להסביר דבר פשוט. כשראיתי כצופה מן הצד את השמחה הגדולה מאוד על שהורידו מחסומים ואמרו "עכשיו החוף נגיש לכולם", היתה כאן מטרה מסוימת. אין בכוונתי להגיד שהפתרון הנכון הוא הפעלה על-ידי זכיינים. אני סבורה שהזכיינים הפרטיים הם לא הפתרון. נתנו לכם את הקרדיט, את המנדט לטפל באותם חופים על מנת להנגיש אותם לכל עם ישראל, גם למי שאין הפרוטה מצויה בכיסם.


אולם כאשר אנו באים לבדוק את זה בשטח – ואני בדקתי את זה בשטח – מסתבר שמי שאין לו אפשרות לשלם 55 שקלים ויותר, וזה מגיע עד למעלה מ-100 שקלים עבור חניה, לא יכול ליהנות מחופי הכנרת. שלא לדבר על מצב חופי הכנרת היום. כנראה שלזכיין פרטי היה אינטרס כלשהו לנקות את המקום כדי להוות גורם משיכה לאנשים שיבואו וישלמו מכיסם. המחירים אז ועכשיו כמעט זהים, אבל בעבר היו נותנים שירותים מסוימים, היו שם מקומות מוצלים שהיום לא ראיתי. כאן בצילום אני רואה מקום מוצל, אבל אני לא ראיתי מקומות מוצלים כאשר ביקרתי שם, לא ראיתי את כל הצלונים למיניהם. מסתבר גם שבחלק מן המקומות יש גם זכיינים פרטיים שמשכירים כיסאות. אין בלבי עליהם, אם הם מוצאים את מקום פרנסתם שם יופי. הבעיה מה קורה עם אדם שמגיע לשם ואין לו כסף לשכור כיסא ב-30 שקלים אלא רוצה רק למצוא מקום להושיב את הילדים שלו כדי שייהנו מן הים. מה קורה אתו?


אני מבקשת לקרוא לכם מכתב שכתב אדם שרציתי מאוד שיגיע לישיבה הזאת אך הוא החליט לא להגיע, כנראה כי הופעלו עליו לחצים.


"ב-25 השנים האחרונות אני חי, נושם ועובד בחוף גופרה שליד הכנרת. אני מאמין כי לעם ישראל מגיע להגיע לכנרת ללא תשלום ולקבל את השירות הטוב ביותר. אני מאמין כי מישהו חייב לשלם עבור שירות זה. עד כה, מי שמימן את השירות היו מפעילי החופים, שגבו תשלום בכניסה ובעזרתו נתנו את השירות הטוב ביותר שהם יכלו לתת". בהמשך הוא כותב שהוקם איגוד ערים כנרת, נחקק חוק, הוקצבו מיליונים והפעילות התחילה.


"איגוד ערים כנרת, מכוח החוק, השתלט על שטח של 300 מטרים לתוך הים עד כביש סובב כנרת. איגוד ערים כנרת סגר את כל החופים אשר היו פתוחים חינם או בתשלום לרשות הציבור ("שיטים", "כורסי", "דיאמונד הד", "צאלון" וכדומה). איגוד ערים כנרת במכוון מתעלם מהעשבייה (גומא, סוף, קנה, שיטים) ההולכת ומשתלטת על שטח נסיגת המים. בעקבות זאת חופים רבים לא ניתן בהם להיכנס לים".


נכון, יש צמחיה שמונעת כניסה לים, בדקתי את זה. הלכתי, ראיתי, בדקתי. גם לא צריך לנסות להיכנס לשם, מספיק לראות בעין, ואתה יכול לתקן אותי אם אני טועה. העשבייה שם משתלטת.
יוסי ורדי
את לא טועה, אבל חלק מן הדברים שהכותב כתב פשוט לא נכונים עובדתית. אבל לא אתווכח. כל אחד כותב מה שהוא רוצה. צריך לבדוק את העובדות. לא מכתבים.
אורלי לוי אבקסיס
"איגוד ערים כנרת מול עדשות מצלמות הטלוויזיה הזיז מחסומים". הוא מדבר כאן על מסיבת העיתונאים, שציינתי אותה, שכולנו ראינו ושמענו גם ברדיו 'קול רגע'. כאשר השתתפתי שם בתוכנית יומית תקפנו את הזכיינים ואמרנו שבאמת צריך לפתוח את החופים לכולם. רדיו "קול רגע" עם חיים הכט ואנחנו היינו בין נושאי המאבק, להחזיר את הכנרת לאנשים ולקחת אותה מן הזכיינים. אולי שגינו כאן ואולי אנו צריכים להכות על חטא, אינני יודעת, אבל לאור מה שאני רואה הדברים לא בסדר.


"בכניסה לחופי 'לבנון' ו'חלוקים' איגוד ערים כנרת התחיל לגבות כסף מכל הנכנס לחופים אלו. איגוד ערים כנרת מנסה להחתים את מפעילי החופים שנשארו על חוזה דרקוני אשר אין הדעת מרשה לחתום עליו".


איזה חוזה דרקוני? אני רוצה לדעת על מה אתם מנסים להחתים שם.
יוסי ורדי
אין שום חוזה דרקוני. תקבלי את החוזה ותגידי אם הוא דרקוני.
אורלי לוי אבקסיס
"כאשר בעל חוף מסרב לחתום על החוזה, איגוד ערים כנרת פולש לשטח החוף ללא דין וללא דיין ומודיע למפעיל החוף כי הוא מיותר."


אם זה נעשה בצורה הזאת, זה לא בסדר.


אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף, וחשוב לי להגיד אותו. כאשר נתקבלה ההחלטה הזאת נקבע שאפשר לגבות עבור חניה במטרה להסדיר את המקום, אבל אם החניה הזאת היא האפשרות היחידה של אדם להניח את הרכב שלו ולהגיע לחוף אז אסור לגבות עבור חניה, ואת זה קבע גם משרד הפנים. הגעתי עם האוטו שלי וראיתי שמחיר הכניסה לחוף הוא 80 שקלים. שאלתי אם אני יכולה לחנות בחוץ, אבל שם הוצב שלט ענקי של אזור קנס מוגדל, 750 שקלים שיוטלו על מי שיחנה שני מטרים מחוץ למגרש החניה. אני טועה? אין חופים שהחניה בהם עולה 80 שקלים?
יוסי ורדי
יכול להיות.
אורלי לוי אבקסיס
אל תגיד לי "יכול להיות". זה היה. ראיתי במו עיניי, ואזור קנס מוגדל של 750 שקל למי שלא חונה באותה חניה ב-80 שקלים.
יוסי ורדי
אגיב על כל מה שאת אומרת. יכול להיות. אם יש דברים לא תקינים, נתקן אותם. אבל מה שכתוב כאן פשוט לא נכון.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתציפי את כל הדברים אחד לאחד. לכן נמצא כאן יושב-ראש האיגוד ומזכיר האיגוד והם ישיבו תשובות.
אורלי לוי אבקסיס
החופים לא נקיים. התשלום בכניסה לחופים עבור דמי חניה גבוה מדי, שאפילו בתל-אביב באזורים הכי דחוסים לא גובים מחירים כאלה. אתה לא יכול להגיע לחוף אם אתה לא מחנה את הרכב שלך במקום הזה. היה שם שומר בודד נחמד מאוד. אמרתי לו: אני רוצה רק לטבול 10 דקות במים ולצאת. הוא כנראה לא זיהה אותי. הוא אמר לי: לא כדאי לך, תסתובבי ותלכי, כי תצטרכי לשלם את המחיר המלא גם עבור 10 דקות. זה המשמעות של הנגשת חופי הכנרת לציבור הרחב?
היו"ר דוד אזולאי
באיזה חוף זה היה?
אורלי לוי אבקסיס
זה היה בשני חופים, בחוף "חלוקים" ובאחד החופים הרחוקים יותר. יש לי צילומים. אני לא זוכרת כרגע את השם, או "מעגן" או חוף אחר. הסתובבתי בכל החופים וחלק מהם גם צילמתי.
יוסי ורדי
חוף "מעגן" איננו באחריות האיגוד.
אורלי לוי אבקסיס
אני כבר לא זוכרת, אבל זה חוף באחריות האיגוד כי היה שם השלט שלכם.


גם מבקר המדינה וגם משרד הפנים נתנו דעתם לעניין הזה, ואני מצטטת מהודעת שר הפנים: "ככלל, אין מניעה לגבות דמי חניה עבור כניסה למגרש חניה הנמצא סמוך לחוף, ובלבד שאין בכך כדי לחסום כליל את הנגישות לאותה רצועת חוף בדרך סבירה אחרת. במסגרת זאת יש להקפיד כי אין מדובר ביישום לא נאות של אפשרות זו, בדרך שתתנה את השימוש בחוף הים בתשלום דמי חניה ותשמש הלכה למעשה כגביית דמי כניסה שלא כדין". זה מה שקורה בפועל. וממשיך כותב המכתב ומוסיף: כפועל יוצא עמדת משרד הפנים היא, כי מקום שאין אליו תחבורה ציבורית, או במקום שצריך ללכת מרחק רב לחוף, כשאתה צריך להגיע עם הרכב שלך ולהנגיש אותו למשפחה אתה נדרש לשלם המון כסף. כאן אין שירותים, אין ניקיון ונגבה כסף. בעבור מה?


איגוד ערים כנרת קיבל 30 מיליון שקלים ב-3 השנים האחרונות. לאן הלך הכסף?
יוסי ורדי
יש לך דוח. אם תקראי, תדעי. אי אפשר רק לשאול.
אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה. הגשתם לנו את הדוח הזה רק עכשיו ולוקח קצת זמן לקרוא.
יוסי ורדי
אני לא בא בטענות. אני מציע לך ללמוד.
אורלי לוי אבקסיס
הבנתי שבכסף הזה האיגוד קנה ספינה בעלות של מיליון שקל. כמה טיולים ערכתם לרודוס כדי ללמוד איך להפעיל חופים?
יוסי ורדי
לא היה דבר כזה.
אורלי לוי אבקסיס
לא נסעתם לשום מקום כדי לבדוק כמה זה עולה? נבדוק את זה. נבקש את הדוחות.
יוסי ורדי
את מערבבת כאן בליל של רכילות והופכת אותה לעובדות.
אורלי לוי אבקסיס
אנשים מטעם הרשות נסעו לרודוס?
פנחס גרין
לא יצאנו ללמוד שום דבר בעולם הגדול, כי בכנרת הכול שונה.
אורלי לוי אבקסיס
כמה פקחים יש? אני יודעת שחלק מכם יצאו על חשבון המינהלת לחוץ-לארץ כדי ללמוד איך מפעילים חופים.
יוסי ורדי
לרודוס?
אורלי לוי אבקסיס
אולי למקום אחר. אולי לא לרודוס.
יוסי ורדי
למה סתם להגיד דברים ולהכפיש ארגון ואחר-כך להגיד שאת לא יודעת? לא עושים דבר כזה.
אורלי לוי אבקסיס
גם לא משקרים בוועדה.
יוסי ורדי
אני לא משקר.
אורלי לוי אבקסיס
לא נסעתם לשום מקום?
יוסי ורדי
אני לא נסעתי. מר פנחס גרין יגיד לך מי נסע, אבל לא נותנים לו לדבר.
כרמל שאמה
הוא אומר שאף אחד לא נסע.
יוסי ורדי
תקשיבו לתשובות. יש כאן אדם שיודע על מה מדובר.
היו"ר דוד אזולאי
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בואי נמקד את הדברים. אם גובים כסף או לא גובים, אם מנקים או לא מנקים, חניה או לא חניה, טיפוח חופים או לא טיפוח חופים – על זה אין ויכוח. זה הנושא שעומד על סדר היום. אם את טוענת שייתכן שהיה שימוש לא נכון בתקציב שהרשות קיבלה, אם בנסיעות לחוץ-לארץ או אינני יודע מה, לכן קיבלנו את החוברת הזאת. תעברי עליה ויש די גורמים שיוכלו לבדוק ולטפל בעניין הזה. כרגע לא הייתי נכנס לזה.
אורלי לוי אבקסיס
אתה צודק. אבל אם אין להם די כסף לנקות את החופים ולדאוג שהצמחייה לא תשתלט על החוף אז צריך לראות לאן הכסף הלך.
היו"ר דוד אזולאי
מי אמר לך שלא היה די כסף לנקות? בואי נשמע אותם. אני מבקש תשובות.
אורלי לוי אבקסיס
וגם לגבי אזורי הקנס המוגדל. אם אדם לא חונה בחניה בעלות 80 שקלים הוא נדרש לשלם קנס של 750 שקלים.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה, רבותי, מי משיב על הטענות?
פנחס גרין
אני מנהל מינהלת הכנרת ומשמש כנציג רשות ניקוז כנרת במועצת איגוד ערים כנרת.
היו"ר דוד אזולאי
השבוע זה פרשת השבוע שלך אז אתה בכותרות ...
פנחס גרין
אני רוצה להתייחס לשני נושאים מבין אלו שהעלתה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ראשית, באשר לנסיעה לחוץ-לארץ, שזה שטות שמישהו כתב בעיתון. היתה נסיעה שארגן ועד העובדים, שיט בים התיכון. הוא לא קשור ללימוד של שום נושא. הטענה שנסעו ללמוד מה נעשה בחופים אחרים, אותה מישהו המציא. אף אחד מן הארגון לא נסע ללמוד מה נעשה בחופים אחרים. זה נקודה אחת.
יוסי ורדי
צריך להגיד שלשם רכישת הספינה נסע מהנדס לראות את הספינה. תגיד, אין כאן שום בושה.
פנחס גרין
זה לא קשור לניהול החופים. הספינה נרכשה במספנה באנגליה ובמסגרת הרכישה נסעו לבדוק אותה, גם אנשי רשות הספנות והנמלים. זה חלק מן המפרט של הספינה. זה לא קשור ללימוד ברודוס כיצד מנהלים חופים. לא למדנו שום דבר ברודוס.
אורלי לוי אבקסיס
רק נהניתם ברודוס ...
פנחס גרין
זה לא קשור. ועד העובדים ארגן שיט, 4 ימים בים התיכון.
אורלי לוי אבקסיס
תתייחסו לנושא הניקיון בחופים, החניה והקנסות המוגדלים.
פנחס גרין
באשר לצמחייה ברצועה שאנו קוראים לה רצועת ירידת המפלס, רצועה שהולכת ומתייבשת ככל שהמפלס יורד ומתפתחת בה צמחייה שבאמת מקשה על המתרחצים – לרצועה הזאת יש השפעה על המערכת האקולוגית של כל הכנרת. אנשי המעבדה לחקר הכנרת, שהם האורים ותומים שלנו באשר לשמירת איכות המים בכנרת, לא מאפשרים לגעת בצמחייה הזאת. היא מהווה בית גידול לבעלי-חיים ימיים וכל פעולה שעושים בשטח שנחשף, למעשה נוסעים עם כלים כבדים בתוך שטח שהוא כרגע יבש אבל בעצם יתמלא במים, בעוד שנה אני מקווה שיהיה כבר רטוב. הערעור של התשתית הטבעית של החוף משפיע לרעה על איכות המים ולכן באופן עקרוני חל איסור לבצע עבודות ברצועה הזאת.
יוסי ורדי
אנחנו רוצים לבצע שם עבודות.
פנחס גרין
אם כי באזורים מסוימים, בתיאום עם המעבדה לחקר הכנרת ועם הגורמים האחראים, אנחנו מאפשרים לפתוח מקטעים מסוימים, או בחופים מוכרזים אפילו את כל רצועת החוף המוכרז. זה נעשה בבקרה, אבל בגדול הדבר הזה אסור.
ניצן הורוביץ
אלה לא הנושאים שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס התייחסה אליהם.
פנחס גרין
התייחסתי רק לשני הנושאים הללו.
אורלי לוי אבקסיס
זאת אחת מן השאלות ששאלתי. יש לי שאלה נוספת. למה הזכיינים של הקיבוץ נשארו במקומם וכל הזכיינים הפרטיים האחרים הוצאו החוצה?
יוסי ורדי
אני אענה.
היו"ר דוד אזולאי
אאפשר לענות, אבל אני מציע שנשמור על הסדר. תמשיך אתה ואחר-כך מר יוסי ורדי ישלים את התשובות.
פנחס גרין
התייחסתי רק לשני הנושאים הללו.
היו"ר דוד אזולאי
יש שאלה שלא קיבלנו עליה מענה, על הקנס המוגדל ודמי הכניסה לחניה.
פנחס גרין
כרגע אנו מפעילים, כפי ששמעתם כאן, 7 חופים שבהם האיגוד נכנס להפעלה עצמית מאחר ו-3 המפעילים הקודמים נאלצו לעזוב את החופים מכוח החלטות בתי-המשפט. אלה החופים "חלוקים", "לבנון" ו"כורסי".
אורלי לוי אבקסיס
והאחרים פשוט סגורים. נכון?
פנחס גרין
לא, אף חוף לא סגור.
יוסי ורדי
ייתכן שביום ובשעה שבאת סגרו את החוף.
אורלי לוי אבקסיס
אמר לי השומר שפותחים את החוף רק בסופי השבוע.
פנחס גרין
אין דבר כזה. אני לא יודע בדיוק באיזה נקודת זמן היית ומה היה אבל בעיקרון אין דבר כזה.
אורלי לוי אבקסיס
הייתי ביום חמישי בחוף "לבנון".
פנחס גרין
בחוזים ה"דרקוניים" האלה רשום שהחופים פתוחים גם בקיץ וגם בחורף ואף אחד לא סוגר אותם.
אורלי לוי אבקסיס
מדובר על חופים בבעלות שלכם ובאחריות שלכם, אתם מפעילים את החוף. ביום חמישי לפני שבועיים החוף היה סגור. אמר לי השומר שהחוף מופעל רק בסופי השבוע.
פנחס גרין
אין דבר כזה. לא יכול להיות. אני צריך לבדוק את זה, אבל אנחנו לא סוגרים את החופים. יש שם קוּפאים כל השבוע.
היו"ר דוד אזולאי
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס אומרת שהיא היתה שם והחוף היה סגור.
פנחס גרין
נבדוק את זה. אם זה היה, זה לא צריך להיות.
יוסי ורדי
ניקח פרטים על התאריך והשעה.
אורלי לוי אבקסיס
בסוף ה-ש"ג יחטוף על הראש ...
יוסי ורדי
בוודאי, כי אין דבר כזה.
אורלי לוי אבקסיס
השומר היה שם ואמר לי שהחוף סגור, שפותחים אותו רק בסופי השבוע.
היו"ר דוד אזולאי
אולי הוא החליט על דעת עצמו שזה סגור.
אורלי לוי אבקסיס
הוא הפנה ל"חלוקים". אלה שני חופים צמודים זה לזה.
פנחס גרין
נבדוק את זה, אבל באופן עקרוני החופים פתוחים כל השנה. שלושת החופים "לבנון", "חלוקים" ו"כורסי" הופעלו בעבר בצורה נפרדת, היתה כניסה נפרדת ל"חלוקים", ל"לבנון" ול"כורסי". כאשר נכנסנו להפעיל אותם, הפעלנו אותם כחטיבה אחת והכניסה המרכזית היא היכן שהיתה הכניסה לחוף "לבנון" ו"חלוקים". אם את מתכוונת למשהו שהיה סגור, מכיוון "כורסי" – זה סגור.
אורלי לוי אבקסיס
לא. כשאני פונה ימינה ועוברת את המחסום הגדול, יש עוד מחסום קטן ימינה ל"לבנון". המחסום הזה היה סגור. במחסום הראשון, שהוא המזלג של שלושת החופים הללו, עמד שומר שאמר לי שאני לא יכולה לפנות ימינה כי חוף "לבנון" סגור. שאלתי אם הוא סגור בדרך כלל והוא אמר לי: כן, הוא פתוח רק בסופי השבוע.
פנחס גרין
זה לא צריך להיות כך. צריך לבדוק את זה. החוף פתוח בכל ימות השבוע.
יוסי ורדי
אני מבקש להעיר שלוש הערות. הדבר הבסיסי הוא, אפשר לבוא בטענות לאיגוד, זה בסדר. לקחנו על עצמנו אחריות.
אורלי לוי אבקסיס
תנגישו את הכנרת לעם ישראל.
יוסי ורדי
זאת המטרה שלנו. שלא יהיו אי-הבנות, אנחנו רוצים כאן אותו דבר. רק שבמדינת ישראל, קשה: הכול מתנהל כמו ריקוד תימני, צעד אחד קדימה ושני צעדים אחורה. אל תסתכלו מסביב. זה אנחנו.
אורלי לוי אבקסיס
היה פשוט להוריד את המחסומים לעיני המצלמות. למה המחסומים חזרו?
יוסי ורדי
השאלה הבסיסית שעומדת כאן, כדי לפתוח את הכנרת, שהיא משאב לאומי ומתנת טבע לעם ישראל וליצור נגישות, כדי שנדע לקבל ציבור, עם כל מה שקשור לניקיון ותברואה וביטחון ובטיחות וכל מה שאתם רוצים, מישהו צריך לממן את זה.
אורלי לוי אבקסיס
קיבלתם 30 מיליון שקל.
אריה ביבי
זאת שיחה ביניהם או שאנחנו גם מצטרפים?
היו"ר דוד אזולאי
מייד אתן לך רשות דיבור.
כרמל שאמה
אדוני היושב-ראש, אני חייב לעזוב ולכן אני מבקש לומר רק משפט אחד. במקרה הזה אני סבור שיהיה נחמד וחשוב שהוועדה תצא לסיור כדי לראות את הדברים. תודה.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי הצעה יעילה יותר, ותיכף אגיד אותה.
ניצן הורוביץ
אבל נערוך ביקור פתע.
יוסי ורדי
מתי שאתם רוצים.
היו"ר דוד אזולאי
יש לנו בעיה. לא מעמידים אוטובוסים לטובת סיורים של הוועדה.
אורלי לוי אבקסיס
אוטובוסים משלמים הרבה יותר בכניסה, דרך אגב. קחו את זה בחשבון.
יוסי ורדי
עוד שני משפטים. השאלה הבסיסית היא באמת, אנחנו רוצים לאפשר גישה חופשית של עַם ישראל לכנרת ולתת לו את כל השירותים ברמה גבוהה, לא כמו היום. השאלה מי יממן את זה. להגיד שקיבלנו 30 מיליון שקל וזה המימון, אין זה נכון, וזה גם לא מטרת החוק. לקחנו על עצמנו הרבה מאוד תפקידים אחרים שאינם לממן את זה. זאת השאלה הבסיסית. אם יבוא משרד האוצר, תבוא המדינה, תבוא הכנסת ותיצור מצב שכל מי שרוצה ייכנס במחיר אפס, ויהיה מקור תקציבי לכל הדברים האלה, אני בעד, הראשון שבעד. היום לא זאת המציאות.


הערה שנייה, לא העפנו אף אדם בכוח. מדובר בשלושה חופים במזרח הכנרת שתופעלו על-ידי אנשים פרטיים. בית-המשפט הוציא צו לפינוי, אחרי ערעור בערכאה ראשונה, שנייה ושלישית. ובא המינהל אלינו ואמר: חברים, זה תפקידכם. שום דבר לא נעשה בכוח אלא על-פי חוק. אנחנו גוף סטטוטורי, עובדים על-פי חוק ובייעוץ משפטי צמוד. נמצא כאן היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד חיים שטרן ממשרד רווה. אנחנו לא פועלים כגנבים בלילה.
אורלי לוי אבקסיס
הכסף מועבר לאור יום.
יוסי ורדי
אנחנו פועלים על-פי חוק ואין לנו דרך אחרת.


והדבר האחרון, היום 8 חופים מופעלים על-ידי האיגוד בהפעלה עצמית. זה לא טוב, כי החוק אמר: תוציאו מכרזים. אנחנו לא קמנו כדי לתפעל חופים, אלא כדי לפקח, לנהל ולפתח תשתיות.
אורלי לוי אבקסיס
ולהנגיש.
יוסי ורדי
כל מה שצריך. 8 חופים אנחנו מפעילים באחריותנו, וזה לא טוב. זה יסתיים. מתי זה יסתיים? אני לא יודע להגיד כי זה לא תלוי בנו.
אורלי לוי אבקסיס
מה לגבי החניה והמחיר המופקע?
יוסי ורדי
רק רגע. 7 חופים מופעלים על-ידי מפעילים בהסכמים. אי אפשר ליצור מצב שבמקרקעין שניתן לאיגוד יישב מפעיל שאין לו התקשרות חוזית עם האיגוד, כי בסופו של דבר האחריות מוטלת עליי. אני לא מכיר מישהו מבין היושבים כאן סביב השולחן שמוכן, כאשר יש לו אחריות על מקרקעין, שייכנס מישהו ולא תהיה לו שום התקשרות חוזית אתו. אם מחר יקרה משהו, מי אחראי? ועדת חקירה? זה לא תבנית עבודה. לכן חייבים לחתום על הסכמים.
אורלי לוי אבקסיס
בואו נרד לשורש העניין. אדם רוצה ליהנות מן הכנרת. הוא צריך שיהיו לו 80 שקלים בכיס לכל הפחות?
יוסי ורדי
55 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
יש חופים שבהם זה מגיע גם ל-100 שקלים.
יוסי ורדי
זה לא תקין ואנחנו הולכים לתבוע מפעילי חופים שמפקיעים מחירים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל למה יש אזור קנס מוגדל כאשר משרד הפנים נתן דעתו לעניין הזה ואמר שאם אין אפשרות אחרת לחנות ליד החוף צריך לתת את החניה בחינם? למה? אם אני חונה 2 מטרים לפני החניה שלכם אני נאלצת לשלם 750 שקלים.
יוסי ורדי
אני לא רוצה להלאות אתכם בפרטים. אני מציע שתבואו ותראו. כשאת קובעת כניסה בתשלום למגרש חניה, מי שלא רוצה לשלם עומד לאורך הכביש והולך ברגל, ואז באים אנשי משטרת ישראל ואומרים: אתם חייבים לאכוף, אסור לחנות כאן, זה יסתיים בתאונות דרכים. זה הסיפור. לכן קבעו אזור קנס מוגדל, כדי שלא יחנו במקום אסור לחניה.
אורלי לוי אבקסיס
אם אין אפשרות לחנות במקום אחר, אתם צריכים לתת את החניה חינם. כך קובע משרד הפנים. יש לי את המסמך.
יוסי ורדי
אני לא מכיר מסמך כזה.
ניצן הורוביץ
מה תעריף החניה?
יוסי ורדי
כרגע על שולחן משרד הפנים ומשרד התחבורה מונח חוק-עזר חדש להעמדת רכב וחנייתו שאיגוד ערים כנרת יזם ואישר במועצת האיגוד בישיבה האחרונה. אני מבקש כאן את עזרתך, אדוני היושב-ראש, שחוק-העזר לא "יקים התנחלות" במשרד הפנים. בדרך כלל זה לוקח שנתיים. אנחנו צריכים את זה מחר.
ניצן הורוביץ
מה סכומי הכסף?
יוסי ורדי
התעריפים הם כמו במגרש חניה בירושלים, דיפרנציאלי לפי שעה, ולא יותר מ-55 שקלים. אם אתה בא לשעתיים, תשלם לפי שעות.
אורלי לוי אבקסיס
היום זה לא עובד כך.
יוסי ורדי
היום אין לי חוק-עזר. אני יכול לפעול רק מכוח חוק-עזר.
היו"ר דוד אזולאי
יש עכשיו הקפאת בנייה בכל ההתנחלויות, אז אולי זה חלק מן ההקפאה גם במשרד הפנים, אין מה לעשות.


חבר הכנסת אריה ביבי, בבקשה.
אריה ביבי
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אני מבקש לשאול רק שאלה אחת, ואחר-כך אמשיך כמובן. למה הגענו לכך שצריך איגוד? אגיד לכם מדוע – כי היו השתלטויות על החופים.
אורלי לוי אבקסיס
אני לא בעד הזכיינים, שלא תבינו אותי לא נכון. אני לא מייצגת את הזכיינים ולא מכירה אותם.
אריה ביבי
תני לי לסיים ואחר-כך תוכלי להגיד מה שתרצי. מייד כשאסיים אצטרך ללכת, אז תוכלי להגיד מה שתרצי.


כפי שאמרתי, הגענו למצב הזה כי היו השתלטויות על חופי הכנרת. אני מכיר את הכנרת. לא גרתי שם אבל אני מכיר חבר'ה ממגדל וממקומות אחרים שהשתלטו על חופים. מעבר להשתלטות, יש שם חוסר בתב"עות. מי יכין אותן? הוא אמר שהולכים שם בצעד תימני. אנחנו לא בצעד תימני. צעד תימני הוא קטן על מה שקורה שם. זה צעד אחד קדימה ו-15 צעדים אחורה. זה מה שהיה לפני 20 חודשים. ההתפרעויות שהיו בחופים וקרבות הסכינים וקרבות הדייגים - - -
אורלי לוי אבקסיס
לכן אנשים לא מגיעים לשם.
אריה ביבי
את כבר עונה לי. אני מוכן לעזור לך אחר-כך בוועדה אחרת, אבל מה לעשות שכאן אני אומר את דעתי. מותר לי ואגיד את דעתי. תגידי אחר-כך מה שאת רוצה. אני אומר מה היה שם, כמי שמכיר. היו התפרעויות. מה לעשות, הייתי גם קצת במשטרה, והיו תלונות במשטרה על סכינים ולא סכינים, קרבות ממש בחוף "תמר" וחוף "אילנות" וחוף "סירונית" ועוד ועוד. גם בעבר היו דברים כאלה.


כל הכשרת החופים – אני לא יודע אם דיברו על כך, פשוט לא הייתי בהתחלה – מי טיפל בכך? האיגוד מתחיל לעשות סדר. אם האיגוד לא בסדר, נחליף את האיגוד באיגוד אחר. אבל אם קבעו שמישהו יעשה סדר, אם הוא לא עושה סדר נחליף אותו, אבל בינתיים הם עושים סדר.


אדוני, כאשר מדובר על חניה או לא חניה, זה לא רציני, כי אפשר להסדיר את זה, כי משרד הפנים יכול להסדיר את זה ולקבוע תעריפים.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אריה ביבי, במשך שנים רבות אנחנו מנסים לקדם מדיניות שלא תהיה גבייה ולא יהיה תשלום בכניסה לחופים. כאשר הקימו את האיגוד, זה היה החזון.
אריה ביבי
אתה צודק, אדוני. אני מתכוון שזה דבר שאפשר להסדיר אותו. זה לא בעיה.
דב חנין
ה"לא בעיה" הזאת נמשכת כבר שנים.
אריה ביבי
אפשר להגיד: איגוד ערים כנרת, אל תגבו כסף, או תגבו כפי שגובים בעיריות. אבל לא להגיד שהאיגוד לא בסדר, כי הקימו את האיגוד כדי לעשות שם סדר. אם הוא לא עושה סדר, צריך להגיד: בסדר, רבותי, כאן וכאן אנחנו מבקשים להכניס תיקונים, אבל לא לשפוך את התינוק עם המים.
אורלי לוי אבקסיס
אם נדמה לך שאני מייצגת כאן את הזכיינים שהיו בטרם הכניסה של האיגוד, אתה טועה. אני רוצה שכל מי שרוצה ליהנות מחופי הכנרת יוכל לעשות זאת, גם אם אין לו כסף.
אריה ביבי
אגיד לך מה היה לפני כן. אציג לך דוגמה. בחוף סירונית היה זכיין ששמו פייסל שהיה מתחיל את הבוקר שלו עם בקבוק ויסקי.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא בסדר.
אריה ביבי
אם באו ועשו סדר, אנחנו צריכים לעזור להם.
אורלי לוי אבקסיס
אני הייתי בין אלה שניהלו את המלחמה ברדיו "קול רגע" כנגד המפעילים של החופים.
אריה ביבי
אנחנו צריכים לחזק אותם, והיכן שהם טועים צריך להגיד להם: רבותי, טעיתם, בואו נעשה מקצה שיפורים.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור למר ניר פפאי מן החברה להגנת הטבע, בבקשה.
ניר פפאי
צהרים טובים, אדוני היושב-ראש. דבר ראשון, אני רוצה לברך על הדיון החשוב הזה, גם את חברת הכנסת לוי שהעלתה את הנושא הזה. נושא הכנרת הוא נושא ראוי. החברה להגנת הטבע פעלה רבות גם לקידום חוק איגוד ערים.


כמי שבזמנו, מאז שנת 2003, הוביל את המאבק בחברה להגנת הטבע לפתיחת חופי הכנרת, חשוב להגיד בפתח הדברים שיש אנשים רבים שישמחו בנפילתו של איגוד ערים כנרת, והוזכרו כאן חלק מאותם גורמים. לכן חשוב להגיד – זה משפט קצת נדוש – שאסור לשפוך את התינוק עם המים כי שינוי המגמה חשוב.
דב חנין
אין כבר הרבה מים בכנרת.
יוסי ורדי
עוד יהיו.
ניר פפאי
שינוי המגמה חשוב. תיכף נדבר על הבעיות, אבל בוודאי שאף אחד לא רוצה לחזור לעבר. לפעמים יש לנו זיכרון קצר ואנחנו לא זוכרים מה היה בעבר – ההשתלטויות, הגידור, הסגירה, התשלום וכולי. היה תוהו ובוהו גדול מאוד, ולכן לשמחתנו המדינה לקחה אחריות במספר דרכים, אחת מהן היא החקיקה, וקידמה את הנושא הזה.


יחד עם זה, אין ספק שיש גם בעיות. תיכף אבקש ממר משה פרלמוטר, שמרכז אצלנו את הנושא הזה והוא גם חבר באיגוד, להציג את הבעיות. אבל בכל מקרה נכון שהוועדה שאישרה את החוק תהיה גם זאת שעוקבת אחר יישומו ותקיים דיון אחת לחצי שנה, או אתם תגדירו את הזמן, אולי בוועדה מצומצמת, לראות שהדברים מתקדמים באמת בכיוון הנכון שכולנו רוצים, ולא להשאיר את זה להתנהל לבד. אולי אפשר שמר משה פרלמוטר יפרט את הבעיות שאנו רואים.
היו"ר דוד אזולאי
מייד אאפשר לו. בבקשה אדוני, ביקשת רשות דיבור.
משה רוטר
אני ניהלתי את חניון "דוגה" במשך קרוב ל-30 שנים. אני עדיין נמצא בשטח. אני מבקש למסור את הדברים שמסרתי גם בוועדות הקודמות. אין ולא היה ניגוד אינטרסים בין המפעיל ובין המדינה. המדינה העבירה את החוק להסדרת הטיפול בחופי הכנרת ב-2008 ואנחנו הושטנו יד. בית-המשפט אמר את דברו היכן שאמר את דברו וזה ברור לכולם.


כרגע מה שקורה, אני רוצה לומר בברכה, איגוד ערים כנרת עושה את עבודתו בשטח. אין ספק שיש הערות. מי שיודע לעשות את הביקורת בשטח צריך להיות אמון על הדוחות.


אני מברך את חברת הכנסת אורלי לוי על היוזמה.


הרשה לי, כבוד היושב-ראש, כי הזמן שלנו קצר, להתמקד בדבר חשוב מאוד. היום אני מנהל בשמם של מתיישבי בני יהודה שניהלו את חוף "צאלון" במשך שנים רבות מאוד. חוף "צאלון", רובו ככולו, הפך להיות חלק מן המקרקעין שניתנו לאחים נקש להקמת מלון "אורכידיאה". האנשים מחכים בינתיים להסדר ולפיצוי כספי, אך הפיצוי הזה לא מגיע. אנחנו פונים כבר כמה חודשים לבקש את זה ושומעים כל מיני תירוצים: השמאי הנגדי עוד לא הגיש שמאות. אנא מכם, הבינו, עזבנו את המקום מרצון.


עו"ד חיים שטרן, אני רוצה להגיד לך מילים טובות. הוא יודע טוב מאוד, אני בעצמי מסרתי את המפתחות ביום שראיתי שאני לא מסוגל להתחבר להסכם של האיגוד. ההסכם של האיגוד – לא אגיד שהוא דרקוני. הוא פשוט לא ישים מבחינתי כאדם שרוצה לפרנס את משפחתו. מדוע? האיגוד דורש ממני פוליסת ביטוח של 5 מיליון שקל. ב-20 שנים שהייתי מפעיל בשמה של המועצה האזורית גולן שילמתי 800 שקלים. מדוע? כי גזבר המועצה האזורית גולן לקח ממני את החלק היחסי. יש הבדל בין לקנות פוליסה של 5 מיליון שקל ובין לשלם חלק יחסי. הצעתי לאיגוד שכעת יהיה אותו דבר. האיגוד במכתב שנשלח לפני שבוע כתב לי: בוא לחתום. אני לא יכול לחתום כי אני לא יכול כאדם פרטי לתת שום אחריות ושום חבות למי שנכנס למים.


שימו לב, חברי הכנסת, סביב הכנרת שתולים עשרות שלטים שכתוב עליהם "מקום אסור לרחצה". השלטים הללו הם מארה אחת גדולה. הם מרחיקים לא רק את תייר הפנים אלא גם את תייר החוץ, כי כתוב באנגלית: "Swimming is prohibited" וגם בערבית: "איסבח א-ממנועה" ובעברית: "המקום אסור לרחצה". החלופה היא שלט שבו ייכתב "הרחצה על אחריות המתרחץ". בכנס שנערך פניתי למנהל מינהלת הכנסת, מר פנחס גרין, ושאלתי את השאלה. התשובה היתה: "תפנה לעו"ד דורית טפר במשרד הפנים". למה? האיגוד הרי קם כדי לחבור ליתר הגופים, כדי לקבל החלטות בעניין הזה.


אני מבקש לסכם את דבריי. ראשית, עם כל הכבוד, בית-המשפט אמר את דברו, אך יש נכסים שנמצאים היום על המקרקעין שהם נכסי המפעילים שפעלו במשך עשרות שנים. עשינו טוב, עשינו רע, אבל עשינו. המדינה החליטה אחרת – אני כפוף לחוק מדינת ישראל ולא יותר.
אורלי לוי אבקסיס
הפעלתם את החוף ברישיון לפני כן?
משה רוטר
במשך כל השנים באופן רציף היה רישיון עסק להפעלת חניון "דוגה", מה שאין היום למי שמפעיל את החוף בתור איגוד ערים כנרת. אני לא מתבייש לומר את זה כאן. איגוד ערים כנרת נכנס בנעליי. בחודשים ינואר-מרס השגתי אישור מכיבוי-אש, השגתי אישור ממשרד הבריאות, השגתי אישור ממשטרת ישראל. רק במקום אחד לא קיבלתי אישור, איגוד ערים כנרת, כי אני לא יכול לשלם עשרות אלפי שקלים לאיגוד ולא להביא פרנסה הביתה. לכן מרצון מסרתי את המפתחות. ומתי? אחרי שהאיגוד הציע לי ערב הפסח שאפעיל את "דוגה". השקעתי שם את מיטב כספי בהכנה מחורף 2009 ל-2010, עבדתי בפסח וביום העצמאות, אך בערב שבועות נאמר לי במפורש על-ידי מר סלוצקי, ואני מקבל את זה: או שתחתום על הסכם ותשלם 120,000 שקל או שתלך מכאן. שאלתי מדוע אני צריך לשלם את הסכום הזה. לא קיבלתי תשובה. גם היום אני לא יודע את התשובה.


אני מבקש שתפעלו בשני דברים כוועדת הפנים והגנת הסביבה. האחד, להריץ את הנושא של – ואני יודע כבר את התשובה: "משרד האוצר לא העביר לנו תקציב". אנחנו הולכים משם, המדינה תנהל את זה הכי טוב שבעולם כי היא המדינה.
יוסי ורדי
המדינה לא יודעת לנהל.
משה רוטר
אבל לנו תנו את שתי הזכויות הבסיסיות. ראשית, פיצוי, ושנית, את האפשרות שלנו לבוא ולא לקבל הכפשות נגדיות. בין יתר הדברים, האוזן המוזיקלית שלי שמעה כביכול יש לנו עניין להכפיש את האיגוד. זה לא נכון. יש לנו עניין להושיט יד, יש לנו עניין במיזוג אינטרסים. אני עצמי מוכן לתרום.
יוסי ורדי
הכוונה לא היתה אליך. אתה לא צריך להצטדק ולענות בכלל.
משה רוטר
אני מדבר בשם כולם כי אני יושב-ראש עמותת החופים בצפון מזרח הכנרת. כשאדוני אומר שיש קבוצה של אנשים שיש לה עניין להכפיש את האיגוד – אין לנו עניין להכפיש את האיגוד. אנחנו מקבלים את דברו של בית-המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ותודה לחברת הכנסת לוי שיזמה את הדיון הזה. זה דיון חשוב מאוד.


נקודת המוצא של כולנו בדיון הזה צריכה להיות הקביעה המפורסמת בדוח מבקר המדינה משנת 2004, שגם מופיעה במצגת של האיגוד. אומר מבקר המדינה, ואני מצטט, אלה דברים חשובים: "הכנרת היא נכס טבע ייחודי. רובם של חופי הכנרת הם מקרקעי הציבור שבניהול מינהל מקרקעי ישראל, המיועדים לתועלת הציבור. על רקע זה ניתן היה לצפות שגישת הציבור לחופי הכנרת תהיה חופשית ככל הניתן, בלא מגבלות שאינן מעוגנות בדין". זה הבסיס. מזה צריך להתחיל.


על הרקע של הדוח הזה היתה בקדנציה הקודמת החקיקה שהקימה את איגוד הערים, שנתנה לו סמכויות ונתנה לו גם תקציב מסוים. החקיקה הזאת היתה צעד קדימה. אני בהחלט לא מציע לנו ללכת אחורה. אבל, מצד שני, אנחנו לא צריכים להסתפק במה שהושג. אנחנו צריכים להמשיך ולהתקדם כדי שהמטרה שהצבנו בפנינו, או נכון יותר מבקר המדינה הציב בפנינו, אכן תושג במציאות.


כפי שחברת הכנסת לוי מראה לנו – אני רוצה לומר לכם, רבותי אנשי האיגוד, ששוחחתי עם חברת הכנסת לוי עוד לפני הדיון הזה כמה וכמה פעמים וכל מה שהיא אמרה לכם היא אמרה בדם ליבה אחרי שבאמת – אני לא יודע מדוע אתם חושבים שזה קשור לאנשים כלשהם שאולי שכנעו אותה לומר את הדברים.
יוסי ורדי
אל תדביקו לי דברים. לא כך אני חושב, לא כך חשבתי וגם לא אחשוב כך.
אורלי לוי אבקסיס
אמרת את זה גם ברדיו וגם חברים מטעמך אמרו את זה באופן אישי.
יוסי ורדי
מטעמי אף אחד לא מדבר.
אורלי לוי אבקסיס
אמרו את זה חברים במינהלת. לא משנה, זה לא רלוונטי לדיון. זה רק מעקר אותו.
ניצן הורוביץ
אז הורדנו את זה.
דב חנין
אני שמח שהורדנו את זה. בכל זאת אני רוצה לומר לכם, לא כתשובה לדבר שאתם אמרתם, אלא מתוך הצורך שלי להגיד, חברת הכנסת אורלי לוי סיפרה לי על הביקור שלה בחופי הכנרת בסערת התרגשות ומתוך אכפתיות, ומתוך רצון שהמטרות שכולנו הצבנו וכולנו מסביב לשולחן שותפים להן אכן יוגשמו. הביקור שלה בחופי הכנרת נערך כדי לראות מה קורה שם, והתמונות שהיא מצאה היו לא טובות, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד.


אני אומר את זה לא בכדי לנגח אף אחד. יש לנו מטרה משותפת ואינטרסים משותפים ואנו ככנסת צריכים לעזור לכם, ותיכף אגיד מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעזור. אבל אנחנו לא צריכים לטשטש בפני עצמנו את העובדה שיש לנו עדיין לאן להתקדם ויש בעיות שצריך לטפל בהן במלוא הרצינות.
יוסי ורדי
הקדשנו לזה במצגת שני עמודים. אנחנו יודעים אילו בעיות יש.
דב חנין
מר ורדי, ברשותך, ואנא הקשב לי בתשומת לב ובנפש חפצה, אני רוצה לבוא אליך בעוד בקשה אחת. אתם קודם כול גוף ניהולי, ואני יודע שאתה איש ניהול מוכשר מאוד ומקצועי, אבל יש לי אליכם כאיגוד בקשה להיות לא רק גוף ניהולי. אני יודע שלא פשוט לבקש את זה. בעצם מדינת ישראל נותנת לכם את אחת משכיות החמדה המיוחדות שיש לנו בארץ ואתם צריכים לנהל אותה, ובוודאי תנהלו אותה. יותר טוב, או פחות טוב – נדבר על זה. חשוב מאוד שתקחו על עצמכם את המשימה ההיסטורית להיות הגוף שמייצג את האינטרס הרחב ההיסטורי של החברה הישראלית בכנרת. לצורך זה לא צריך להסתפק רק בניהול, אלא להיות גם גוף שמתריע בשער, ואם יש צורך בתיקונים שיכניס תיקונים, ואם יש צורך בעוד תקציבים – לא להסתפק במה שאתם מקבלים. אם אתם סבורים שזה לא מספיק לכם – תבואו לוועדה הזאת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין שבקדנציה הקודמת – אני לא יודע אם בדיון הזה משתתפים גם אנשי משרד האוצר – אני מניח שאתה יודע, מר ורדי, שכחלק מן המהלך של הקמת האיגוד אני כחבר כנסת אמרתי לאוצר: בלי תקציב מינימום לא נאפשר את המהלך הזה, ומשרד האוצר הלך לקראתנו. ייתכן שהתקציב לא מספיק.
אורלי לוי אבקסיס
רק שלא נוסיף תקציב ונישאר עדיין בלי כניסה לחופים.
דב חנין
אתם צריכים להיות הגורם שמציג בפנינו תפיסה וחזון מאוד-מאוד ארוכי-טווח, מאוד שאפתניים, מאוד ביקורתיים, לבוא אלינו ולהגיד מה לא בסדר, איפה עדיין לא הגענו. אתם הרי נמצאים בשטח ויודעים לא רק לנהל את המערכת. אתם יודעים גם מה לא בסדר במערכת, והתפקיד שלכם לא לבוא אלינו היום ולהגיד "התקדמנו". התקדמתם – זה יפה. התפקיד העיקרי שלכם להראות לאן עדיין לא התקדמנו ומה אנו כחברי הכנסת צריכים לעשות, ומה ממשלת ישראל צריכה לעשות, ומה הגורמים התכנוניים צריכים לעשות כדי לאפשר לכנרת לחזור לידי הציבור, כפי שהוגדרה המטרה המשותפת שלנו.


זאת הבקשה שלי אליכם, האתגר הגדול שהייתי רוצה מאוד שתציבו בפניכם, שתהיו הגורם שלא רק מבצע אלא גם מתריע בשער וממלא את תפקידה של חברת הכנסת לוי בדיונים הבאים. שאתם תבואו אלינו ותגידו: הנה, יש לנו כאן בעיות. עם כל הכבוד, ואני סבור שחברת הכנסת לוי אבקסיס עשתה דבר יפה מאוד כאשר הלכה וביקרה, אתם הגורם שצריך לערוך סיורים בחופי הכנרת ולראות היכן נעוצות הבעיות ומה עוד חסר ואיך צריך להתקדם.


ברמה המעשית, יש שורה של בעיות שחברת הכנסת לוי העלתה. אם אנחנו רוצים להיות מעשיים, הבעיות הללו צריך לנהל לגביהן דיון נקודתי.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי הצעה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בכל זאת היתה בשטח ועשתה עבודה. נאמרו כאן דברים. על חלק קיבלנו מענה, על חלק לא קיבלנו מענה. אני מציע שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס תעלה את הדברים על הכתב, תעבירי אותם ליושב-ראש איגוד ערים כנרת, עם העתק לוועדה ותקבל התייחסות. אם ההתייחסות תהיה לשביעות רצונך ויתוקנו הליקויים – זה מה שאנו רוצים.
אורלי לוי אבקסיס
כולל מקומות החניה והאפשרויות לכניסה.
היו"ר דוד אזולאי
אם ההתייחסות תהיה לא לשביעות רצונך – אנחנו פה.
דב חנין
אני מקבל את ההצעה הזאת ברמה המעשית.


מעבר לדברים הנקודתיים אני מבקש להגיד כמה דברים כלליים. יש נושאים שלא תלויים בנו. תוכנית מיתאר לכנרת – זה לא נוגע לנו בכנסת. אבל אם אתם מרגישים שזה תקוע מעל המידה, תיעזרו בנו. אנחנו מוכנים לפנות לגורמי התכנון וללחוץ כדי שהדברים יתקדמו בצורה ראויה.
ניצן הורוביץ
כנ"ל חוק-העזר.
היו"ר דוד אזולאי
אתייחס לזה בדברי הסיכום.
דב חנין
אני רוצה לומר יותר מזה. אתם סבורים שחוק-העזר לא מתקדם? קודם כול, חוק-העזר הזה הוא תשובה לא רעה לבעיה מרכזית מאוד שחברת הכנסת לוי מעלה, כי כפי שהיא מתארת, אמרו לה שעבור שהייה של 10 דקות היא צריכה לשלם אותו סכום. לפי חוק-העזר שלכם עבור 10 דקות ישלמו 2 או 3 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו חוטאים כאן למטרה העיקרית. כאשר אין אפשרויות חניה אחרות שמאפשרות גמישות אי אפשר לגבות כסף עבור חניה. את זה אומר משרד הפנים.
דב חנין
אגיע לזה. חוק-העזר שאתם מציעים, של דמי חניה דיפרנציאליים לפי שעות החניה בפועל, עם מסגרת גג, אם אי אפשר לקדם אותו כחוק-עזר תביאו אותו אלינו לכנסת ונחוקק אותו כחוק. הרי אי אפשר ששר הפנים או שר התחבורה, עם כל הכבוד, יתמהמהו. אינני יודע מי מן השרים מעכב את אישור חוק-העזר.
יוסי ורדי
שני השרים. חוקי-עזר לגבי העמדת רכב בחופים שני שרים צריכים לאשר.
דב חנין
כאשר שרים לא מבצעים את תפקידם, אנחנו יכולים לבצע את התפקיד הזה.


הדבר השני הוא הצד השני של המטבע. בסופו של דבר הנחת העבודה שלנו צריכה להיות שכאשר מגיעים אנשים לכנרת הם לא מגיעים ל-10 דקות או לרבע שעה. לכן חוק-העזר הזה, שהוא התקדמות, ואני מברך עליו, אמרתי שאנחנו מוכנים לחוקק אותו בכנסת אם השרים לא חותמים עליו, אך הוא לא הפתרון האסטרטגי לשאלה על נגישות חינם של אנשים לחוף כאשר הם לא רוצים להשתמש ברכב פרטי, ואני בעד שאנשים לא ישתמשו ברכב פרטי.


מה האלטרנטיבות? אלטרנטיבה אחת היא כמובן מגרשי חניה אחרים, רחוקים יותר. אי אפשר שהאופציה תהיה או מגרש החניה שעולה 55 שקלים או לקחת על עצמך את הסיכון של חניה בלתי חוקית. אנחנו לא בעד שאנשים יחנו באופן בלתי חוקי, אפילו אם זה לא עולה 750 שקל. אנחנו נגד שאנשים יחנו באופן בלתי חוקי. צריך לייצר אלטרנטיבה.


הפתרון הטוב יותר לטעמי הוא פתרון שהיום לא קיים בכנרת, ואני סבור שגם כאן תפקידכם ליזום אותו – מערכת טובה של הסעות, שאטלים ותחבורה ציבורית.
גיורא שחם
זה מופיע בתכנון.
דב חנין
מאה אחוז. אז בואו נקדם את זה. אדם יכול להגיע באופן עקרוני – זה החלום שלי – לתחנה המרכזית בטבריה באוטובוס מהיר מתל-אביב, ומשם יהיו לו שאטלים לאיזה חוף שירצה.
יוסי ורדי
זה לא יקרה לעולם בשל תרבות הבילוי בכנרת, כאשר באה משפחה עם אוהל ומקימה התנחלות ל-3 ימים. לא יבואו באוטובוס. חבר'ה, עזבו, אלה חלומות באספמיא. אין "חיה" כזאת. בואו נהיה אמיתיים ולא נספר לעצמנו בלוף. אנחנו מכירים את תרבות הבילוי.
היו"ר דוד אזולאי
מותר לחלום.
דב חנין
תן לי לחלום. כל אחד והחלומות שלו. בלילות אני חולם תמיד על תחבורה ציבורית, אבל אני מנסה לחלום על תחבורה ציבורית טובה.


בסופו של דבר אנחנו צריכים לייצר חבילת פתרונות. מי שרוצה להגיע ברכב פרטי ולחנות בחוף עצמו, בסדר, יהיה לו פתרון של תשלום. מי שרוצה לחנות קצת רחוק יותר בחינם, גם זאת אפשרות. ומי שרוצה, ויש אנשים כאלה, במיוחד חבר'ה צעירים שרוצים לבקר - - -
יוסי ורדי
המינהל צריך להקצות לזה קרקע. זה סיפור. אתם חושבים שניתן להסדיר חניה בקלי קלות?
אורלי לוי אבקסיס
הבעיה היא להקצות קרקע לחניה? אנחנו נריץ את הנושא הזה.
דב חנין
אני יכול להעיד בפניך על בני המשפחה שלי, הילדים שלי, שהם וחבריהם נוסעים לכנרת לא ברכב פרטי אלא עם תרמיל. אין להם תחבורה ציבורית להגיע לחופים, זאת הבעיה. היום הם צריכים לקחת טרמפים, וזה פתרון לא נכון.
גיורא שחם
זה נמצא בתכנון.
יוסי ורדי
ככל הידוע לי, איגוד ערים כנרת איננו גוף לתחבורה ציבורית. ש"אגד" יעמיד קווים לחופים.
דב חנין
הוא שאמרתי. תסתכלו במבט רחב.
ניצן הורוביץ
אנחנו לא נגדך.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת דב חנין אומר שנכון, זה לא התפקיד שלכם, אבל אם רוצים לפתח את הרעיון הזה יש דבר מינימלי שאפשר לעשות היום, לפנות למשרד התחבורה או ל"אגד" שבעונה הבוערת יהיה שירות לחופים.
דניאל מורגנשטרן
באזור ההוא זה "קווים" ולא "אגד".
יוסי ורדי
זה לא "קווים" אלא "קונקס". עזבו, הבנו. דרך אגב – נמצא כאן מר גיורא שחם, היועץ שמקדם את התוכניות – בתוכנית שלנו קיים מה שאמרתם.
דב חנין
מצוין, אז זה לא חלום באספמיא. זה מופיע בתוכנית שלכם.
יוסי ורדי
זה ייבחן כלכלית ותפעולית, אבל בתוכנית זה קיים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל ליצור מגרש חניה נוסף זה לא חלום, זה מעשי מאוד.
גיורא שחם
גם זה מופיע בתוכניות.
אורלי לוי אבקסיס
אז בואו נעשה את זה, נאפשר לאנשים שאין להם כסף לחנות רחוק יותר מן החוף.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור למר משה פרלמוטר, בבקשה.
משה פרלמוטר
אני מן החברה להגנת הטבע. אני רוצה להציג כאן נושא נוסף שנמצא באחריותו של איגוד ערים כנרת – שביל סובב כנרת, המעבר החופשי והסרת הגדרות.


באשר לניהול חופי הכנרת הדברים הוצגו. אגב, רק במשפט תמציתי מאוד אגיד שהחזון, שתואם את החוק להסדרת חופי הרחצה, בפירוש מדבר על כך, אפילו בלשון החוק, שאפשר לגבות תשלום אם נקבע חלק סביר של אותו מקום ללא תשלום. צריך למצוא פתרון פרקטי ומרחבי, וזה אומר בין היתר להסדיר מקומות חניה ללא תשלום לאזורי החופים ביחד עם מקומות חניה בתשלום.
אשר גרנר
לא מדובר על מקומות חניה. מדובר על כניסה חופשית.
אורלי לוי אבקסיס
מה זה משנה? אז אתה לא לוקח את הכסף בשער פֶר אדם אלא לוקח כסף בחניון, אבל מוציאים את זה מאותו כיס.
משה פרלמוטר
במקום שרוב האנשים מגיעים אליו ברכב וכדי לאמץ את כוונת החוק, צריך ליצור אפשרות שגם לרכבים יהיו שטחי חניה רחוקים יותר מן החופים, שטחים שמוקצים לחניה. זה יהיה פתרון נכון ופרשנות נכונה של החוק.
אורלי לוי אבקסיס
עם גישה לסובב כנרת.
משה פרלמוטר
היום כל מי שמגיע לחופי הכנרת ברגל, לפי תפיסת האיגוד, והאיגוד גם מנסה לאכוף את זה על המפעילים, יכול להיכנס באופן חופשי ללא תשלום. אבל רוב האנשים מגיעים עם רכב וצריך שהכניסה אל אזור החוף תהיה בחלקה גם עם אפשרות לחניה בחינם.
יוסי ורדי
מה זה "בחלקה"? אחד ייכנס בתשלום והאחר לא?
אורלי לוי אבקסיס
אני בעד שכולם ייכנסו ללא תשלום.
משה פרלמוטר
שביל סובב כנרת והמעבר החופשי מעוגנים בחוק בסעיף מיוחד והאיגוד מחויב לכך. בשונה מן הגישה החופשית לחופים והפיתוח, ובשל אילוצים תקציביים, כי לא מוקצים מספיק תקציבים וחייבים לתגבר אותם, נושא שביל סובב כנרת לא מקודם. החברה להגנת הטבע השיגה מן המדינה 2.5 מיליון שקל במסגרת חגיגות השישים שמימנו ביצוע קטע של 4.5 קילומטרים בצפון הכנרת. זה טוב לכולם.
יוסי ורדי
הקטע הזה בוצע.
ניר פפאי
כולם מוזמנים לראות. זה קטע מדהים.
משה פרלמוטר
זה כסף שהחברה להגנת הטבע השיגה מן הממשלה. קטע השביל הזה בנוי והוא מצוין. בתקציב 2010 לא הוקדש ולו שקל אחד לתכנון או לביצוע שביל סובב כנרת והשביל הזה "הולך לישון".


דבר נוסף, לאיגוד יש סמכויות לבצע אכיפה ופיקוח בתחום הסרת הגדרות, אכיפה של חוק התכנון והבנייה, אך הדברים לא נעשים. אם החוק מינה את איגוד ערים כנרת לעשות את זה, האיגוד צריך לעשות את זה, להציג תוכנית ולבצע, ויש פקחים. הדברים האלה לא מתקיימים, בניגוד לכוונת החוק.
אורלי לוי אבקסיס
מונעים את הנגישות לחופי הכנרת.
משה פרלמוטר
אגב, אני חבר באיגוד ערים כנרת. אנשי האיגוד מכירים את עמדותיי, אני מציג אותן בישיבות, אבל בינתיים זה כמו "קול קורא בערבה". אני מבקש במסגרת הישיבה הזאת שיינתן איזה מעמד לדרישה הזאת כדי שהעניין הזה יתקדם.


ככל שהמסגרת הזאת יכולה לתמוך בקידום העברת תקציבים – התקציבים היום לא מספיקים. זאת כנראה הסיבה שקשה היום לקדם את שביל סובב כנרת. חייבת לצאת מכאן קריאה להגדלת התקציב בעתיד.
קריאה
יש שימוש בשביל?
משה פרלמוטר
כן.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
חברות וחברים, קודם כול תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס על שיזמה את הדיון החשוב הזה, ותודה ליושב-ראש שמצא את הזמן.


סביב השולחן הזה כולנו בסירה אחת. אנחנו לא נגד האיגוד. אנחנו בעד האיגוד. מי שחשב ליצור כאן רושם כאילו אנחנו מתנגדים – להיפך, האיגוד הרי נולד סביב השולחן הזה, וזה המקום גם לתמוך בו ולקדם אותו, כפי שאמר חבר הכנסת חנין.
יוסי ורדי
חבר הכנסת דב חנין הוא מולידו של האיגוד.
ניצן הורוביץ
יפה, אז על אחת כמה וכמה הוא מעוניין. אז אל תהיו כל-כך דפנסיביים. אנחנו לא נגדכם. אנחנו רוצים לשפר. אנחנו חושבים שטוב שהאיגוד קיבל את החזקה והאחריות, אך צריך ללכת הלאה.


הועלו כאן כמה נושאים חשובים ביותר לגבי תפעול החופים. שמענו את ההסברים אבל חלקם, אני חייב להגיד, לא מספקים. אף אחד לא בא להוציא את האחריות מכם. רוצים שזה יתופעל כפי שצריך כדי שלכולם תהיה כנרת נחמדה. הניקיון, המִתקנים, החניה שהיא עניין מציק ביותר, שעות הפתיחה, המכרזים לתפעול והסרת הגדֵרות – אלה הנושאים העיקריים שצוינו כאן. לא חייבים ברגע זה להשיב, אבל תבואו אלינו עם תשובות.


אם יש דברים שאינם בסמכותכם או ביכולתכם, תבואו אלינו ותבקשו את עזרתנו. נעבוד ביחד אתכם, נלך כולנו ביחד, אם למשרד הפנים ואם למשרד התחבורה או לגורם אחר. כפי שהאיגוד הוקם כאן סביב השולחן הזה, סביב השולחן הזה יהיו גם פתרונות הלאה. תראו בנו שותפים לעניין הזה. אנחנו לא נגדכם. אנחנו עובדים ביחד. המטרה שלנו משותפת, כפי שאמר מר יוסי ורדי, ואנחנו מסכימים בעיקרון. צריך לראות שזה יקרה, ובקרוב, כי – ואת זה לא אנחנו המצאנו – נוצרה תחושה בציבור שהחופים מוזנחים ומלוכלכים וסגורים וכולי. לא אנחנו טענו את זה אלא נוצרה תחושה כזאת. תשאל ותראה, ואתה יודע את זה. צריך ביחד לפתור את הבעיות.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. רשות הדיבור למר יוסף ברון, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, בבקשה.
יוסף ברון
גם אני חבר באיגוד ערים כנרת בחודש האחרון, הצטרפתי כחבר חדש באיגוד. אומר לכם בכנות, נגרם כאן עוול מסוים למר יוסי ורדי, יושב-ראש האיגוד, שעושה עבודה ברוכה מאוד. מה שמענו כאן בעצם? שמענו כאן התקפה על האיגוד, שמענו רכילות זולה על הספינה ונסיעות לקפריסין או אינני יודע לאן, שמענו על חוסר ניקיון, שמענו על דמי חניה מופרזים, אבל לא שמענו על כל הפעילות הברוכה שנעשתה באיגוד בשנתיים האחרונות.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו באנו לבקר. אני באה להשמיע את הקול של האנשים שאין להם כסף להיכנס לכנרת.
יוסף ברון
אני בעד ביקורת ואני מייצג גוף מבקר. אין לי טענות, זאת ועדה שתפקידה לבקר, בפרט כשהיא הקימה את האיגוד.
אורלי לוי אבקסיס
ומותר לנו לשאול שאלות.
יוסף ברון
אבל גם כשמבקרים – ואנו היהודים מומחים בביקורת, כל הזמן אנו מבקרים, על כל רשות מקומית אנו שולחים 7 גופים שמבקרים אותה – אי אפשר להתעלם מן הפעולות הברוכות שנעשו. הרי מר יוסי ורדי איננו קוסם. פעילות לא ברוכה שהיתה בכנרת במשך עשרות שנים אי אפשר פתאום בשנה-שנתיים לפתור הכול במחי-יד. זה לא הולך כך. צריך תקציבים; צריך להסדיר חוקים; צריך לעשות כל מיני דברים שנמשכים זמן רב.
אורלי לוי אבקסיס
אם לא יהיה תקציב נוסף אז לא תהיה כניסה חופשית? כך אני מבינה.
יוסף ברון
שמעתי נימה אחרת לגמרי. אני מברך על כך מאוד. אפשר לבוא בשיתוף פעולה, לבקש דוחות, לערוך סיור במקום, ואני מזמין את חברי הכנסת לבוא לסיור, ואפשר לעשות דברים אחרת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור למר גיורא שחם, בבקשה.
גיורא שחם
יש לי כמה הערות קצרות. אני מלווה את האיגוד כיועץ מן השלב של טרום ההקמה שלו. ברשותכם, אני מבקש לומר, יש שיתוף פעולה מלא מצד אגף התקציבים במשרד האוצר ומצד רשויות שלטוניות נוספות כדי לקדם את האיגוד. הם רואים את זה כפרויקט חשוב ביותר. משרד האוצר עומד לתקצב כ-170 מיליון שקל ב-5 השנים הקרובות כדי לשדרג את תשתיות החופים, לרווחת הציבור, למתן שירותי הנופש הללו.


עשינו עבודה כלכלית מעמיקה מאוד וראינו שאת חלק מן החופים לא ניתן להפעיל בהפעלה זכיינית והמדינה תצטרך להמשיך לאורך דורות להחזיק אותם. אבל כדי להביא אותם לרמת שירות מתאימה למאה העשרים-ואחת עבור הציבור הישראלי, ולא המעברות שקיימות היום סביב חופי הכנרת, וראיתם את המעברות הללו, זה דורש השקעות תשתית גדולות ביותר. חלקן המדינה תשקיע על-פי המתווה האסטרטגי של אגף התקציבים, וחלקן יהיה שיתוף של המגזר הפרטי בצורה של מכרזי BOT או מכרזי הרשאה. אלה דברים שאורכים זמן.
אורלי לוי אבקסיס
אבל לגבי הכניסה לחופים – זה נושא הדיון היום, להנגיש את הכנרת לציבור הרחב – לא שמעתי תשובות. אני באמת לא באה עכשיו לפרט. נמצאים כאן 13 אנשים מאותו איגוד ואני חברת כנסת אחת, וגם חברי הכנסת כאן באיזה אופן היו בין מקימי האיגוד הזה. אם מדברים על כוחות או לא כוחות או על מישהו שבא לכאן לבכות שעושים לכם עוול, זה לא עוול. אני בתת-ייצוג כאן, לא אתם. מעבר לכך, איך זה נוגע לכניסה של מבקרים לחופי הכנרת? לא שמעתי תשובות.
היו"ר דוד אזולאי
תשמעי את דברי הסיכום שלי בהמשך.
גיורא שחם
חייבים להבין שהדברים צריכים להשתנות באופן תשתיתי, וזה אורך זמן.


הדבר השני, אני מבקש להתייחס לשלושת הנושאים שאת הצגת.
היו"ר דוד אזולאי
אני חייב לסיים את הדיון הזה בהקדם כי הדיון הבא אמור להיפתח בעוד כמה דקות. תגיד משפט סיכום, בבקשה.
גיורא שחם
שלושה משפטים. בעניין הכניסה החופשית – דמי החניה שנדרשים עומדים להיות דמי חניה דיפרנציאליים. העיכובים נגרמים לא רק בשל משרד הפנים שמעכב את חקיקת-העזר, אלא נדרשת כאן היערכות טכנית לוגיסטית מורכבת. להציב חניון עם תשלום דיפרנציאלי, גביית הכספים תחייב התקנת מכשור שעולה כסף, שצריך לאפיין אותו ולרכוש אותו.
אורלי לוי אבקסיס
צר לי, כבר היום אתם יכולים להוריד מחירים, עם אותה בוטקה ועם אותו שומר.
גיורא שחם
לא, אי אפשר, מפני שצריך להקים כאן מערכת של בקרה כספית. מתגלגל כאן הרבה מאוד כסף מזומן.
אורלי לוי אבקסיס
גם כשנגבה מחיר יומי אתם יכולים להוריד את המחיר.
גיורא שחם
המחיר הקבוע בתקנות הוא 55 שקלים ליממה.
אורלי לוי אבקסיס
אתם לא יכולים להוריד את המחיר? כיצד זה אחד גובה 55 שקלים ואחר גובה 85 שקלים?
גיורא שחם
כל החופים שבאחריות האיגוד גובים כרגע 55 שקלים כתקרה. בתוך חודש-חודשיים, כאשר יאושרו התקנות זה יהיה 5 שקלים לשעה, עד תקרה של 80 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
הרגע הוא אמר תקרה של 55 שקלים. תיישרו קו, חברים. לא דיברת על תקרה של 55 שקלים? הוא דיבר על תקרה של 80 שקלים.
יוסי ורדי
אני לא מכיר דבר כזה.
גיורא שחם
הנושא השני שהתייחסו אליו הוא נושא הניקיון. הבעיה של הניקיון היא בעיה אימננטית, בעיה מובנית בתרבות שצריכה לקבל מענה גם בהשקעות ובהוצאות השוטפות לניקוי האשפה, אבל גם הרבה מאוד בחינוך.
יוסי ורדי
כמו כל דבר.
גיורא שחם
כפי שנערך קמפיין גדול למניעה של קטיפת פרחי בר.
ניצן הורוביץ
עזוב, מה שאתה אומר הוא לא לעניין. אנחנו כאן לא בית-ספר ולא מזכירות פדגוגית. אתם צריכים לנקות את החופים, זה הכול.
גיורא שחם
לא אמרתי שאתה תעשה את זה. במסגרת התקציב של האיגוד - - -
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, כל דבר זה חינוך. גם כשאנו עוסקים בנושא השִכרות, או בנושא תאונות דרכים, או בנושא האלימות – הכול זה חינוך.
גיורא שחם
אם תראו את מבנה תקציב האיגוד, חלק משמעותי ביותר נועד לפעולות הסברה וחינוך. זה נושא מהותי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לך, אדוני. רשות הדיבור ליועץ המשפטי של איגוד ערים כנרת, בבקשה.
חיים שטרן
אבקש להתייחס בקצרה לנושא החניה. מה לעשות שהחוק שנחקק בשולחן הזה קובע בסעיף 55 שמירת דינים. דהיינו, כל עוד לא אושר חוק-העזר שהוכן על-ידי מועצת איגוד ערים כנרת וממתין לאישור של שני השרים, קובע החוק במפורש, כדי למנוע ואקום, ונכון שכך צריך לעשות, שממשיכים לחול חוקי-העזר הנוכחיים שנחקקו על-ידי המועצות האזוריות. לכן כרגע לאיגוד אין שום ברירה, הוא חייב לפעול על-פי חוקי-העזר.
אורלי לוי אבקסיס
גם היום, בכל הנוגע למקומות החניה הם חורגים מהחוק הקיים.
חיים שטרן
על כך אינני יודע.
יוסי ורדי
מי שחורג, יטופל.
אורלי לוי אבקסיס
אתם חורגים. תטפלו בעצמכם? בבקשה.
יוסי ורדי
על מה את מדברת? זה לא נכון.
חיים שטרן
לפחות על-פי השלטים שהאיגוד הציב בחופים שהוא נטל לידיו ומפעיל אותם היום, הוא גובה – אני כיועץ משפטי לא בא כל יום לחופים, אבל השילוט הקיים מפנה בפירוש לחוקי-העזר הקיימים של המועצה האזורית.
יוסי ורדי
מוכרחים להבהיר, האיגוד אחראי רק ל-14 מקטעים.
אורלי לוי אבקסיס
בחלק מהם המחיר שנגבה גבוה יותר.
יוסי ורדי
שם לא ייגבה מחיר גבוה יותר. אנחנו אחראים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל עכשיו זה קיים. אתה אומר שתתקן את זה – אשמח לעשות סיבוב ולראות שזה תוקן.
יוסי ורדי
בוודאי נתקן. אני רוצה להביא לתשומת לבכם שרק 14 מקטעי חוף בסובב כנרת נמצאים ברשות האיגוד. אין לנו שליטה על חופים אחרים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל בחופים שבשליטתכם, כשיש בהם הפקעה של מחירים אתה אומר שתתקן?
יוסי ורדי
התשובה חיובית.
פנחס גרין
הגשנו גם תלונה במשטרה.
חיים שטרן
חוקי-העזר הנוכחיים של המועצות האזוריות גולן ועמק הירדן לא עושים דיפרנציאציה של שעה, שעתיים וכולי. הם גובים עבור יום שלם.
יוסי ורדי
לכן תיקנו את זה.
חיים שטרן
חוק-העזר שהמועצה הכינה קובע דיפרנציאציה, מצד אחד, ומצד שני מפצה, למיטב זכרוני, ברכבים גדולים כמו משאיות וואנים בתעריף שבשלב העליון שלו ייתכן שהוא גבוה קצת יותר מאשר היה, אז יש כאן סוג של פיצוי. זה נעשה על-פי ייעוץ כלכלי שקיבלנו.


ממילא החוקים האלה נמצאים על שולחנם של שרי התחבורה והפנים וממתינים לאישורם. אם השרים יסברו שיש מקום לתקן את זה, נתקן את זה. אבל הם טרם אישרו את זה. זה מונח על שולחנם כבר 4 חודשים.
אורלי לוי אבקסיס
על-פי חוק צריכה להיות גם חלופת חניה.
חיים שטרן
זה חוק-העזר היחיד במדינת ישראל בנוגע לחניה שבו כתוב במפורש, וכך הצענו לקבוע בחוק, שהכניסה להולכי רגל היא ללא תשלום.
אורלי לוי אבקסיס
אבל איך יגיעו לשם? אין תחבורה.
חיים שטרן
לא תמצאי, לא בתל-אביב ולא בשום מקום אחר, חוקים שקובעים שכניסה להולכי רגל היא ללא תשלום.
אורלי לוי אבקסיס
את הדבר הזה עשו גם בעמק המעיינות. הם הולכים להציב שם מחסומים, אבל אומרים שהכניסה חינם למי שיבוא ברגל. כלומר, צא ל"מסע כומתה" עם הילדים שלך, תשים עליהם תרמילים ותתחיל להצעיד אותם עשרות קילומטרים. חברים, הרי לא סתם הכללתם את זה בחוק-העזר, כי זה עובד לטובתכם. אני מכירה את האזור. גדלתי באזור הזה. אותי אי אפשר "להאכיל" בדברים שאתה והמשרד שלך לא מכירים. אני מכירה את השטח ברגליים, אז אל תדברו על מי שבא ברגל. אז יתפסו טרמפים.
היו"ר דוד אזולאי
יש כאן נושא שאי אפשר להתעלם ממנו, הדרישה של כל חברי הוועדה באשר לכניסה לחופים. לא יכול להיות שאזרח שרוצה לגשת לחוף אין לו גישה והוא נאלץ להחנות את רכבו ולשלם דמי חניה. לדבר הזה אין שום תירוץ, חוקי-עזר או לא. חייבים לתת פתרון. גם עד שחוקי-העזר הללו יאושרו יש לתת פתרון זמני, לאפשר גישה לכל אזרח שרוצה להגיע לחוף הכנרת ברגל.
אורלי לוי אבקסיס
אי אפשר להגיע ברגל. שייתנו חלופות חניה.
משה רוטר
הכניסה חופשית. היציאה בתשלום ...
היו"ר דוד אזולאי
רשות הדיבור למר אשר גרנר ממשרד הפנים, בבקשה.
אשר גרנר
ראשית, נעשה קצת סדר. החזקת חוף עולה בין 1.2-1.5 מיליון שקל לעונה. זה פשוט הון עבור רשות מקומית. אף-על-פי שאני נציג משרד הפנים, אני גם אזרח ורוצה להיכנס בחינם לחופים. גם באירופה כאשר לא תמצאי מקום חניה תצטרכי לשלם, ותשלמי באירו, והרבה. תסתכלי מה קורה בעולם. צריך להבין, אנחנו באמת רוצים לתת שירותים, אבל השירות עולה כסף.


אציג לך דוגמה. נעשה ניסיון בפסח, נתנו לכל עַם ישראל להיכנס חינם.
יוסי ורדי
רק בשלושה חופים.
אשר גרנר
לצערנו נתקלנו בוונדליזם שגרם עַם ישראל. אם רוצים לקבל איכויות שירות, השירות הזה עולה כסף.
אורלי לוי אבקסיס
חלק מן השירותים מתוקצבים על-ידי רשויות ממשלתיות?
אשר גרנר
לא. זאת אחת הבעיות. אם אני מסתכל מה קורה בכל מדינת ישראל, לפחות מהתקציב שאני נותן היום, 4.5 מיליון שקלים שאני נותן לחופים במדינת ישראל זה כלום, זה שום דבר מבחינת העלויות. אני לא נותן לאחזקה. הכול מוטל על הרשות המקומית.
אורלי לוי אבקסיס
אין תחזוקה ממש. היכן אתה גר?
אשר גרנר
אני גר במודיעין.
אורלי לוי אבקסיס
כמה פעמים יצא לך לבקר בחופי הכנרת לפני ואחרי שעברו לאיגוד ערים?
אשר גרנר
הייתי שם אתמול. אני מבקר בכל החופים. אני ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה.
אורלי לוי אבקסיס
אני שואלת לא במטרה לתקוף, אלא כדי לוודא אם את מה שאני ראיתי גם אתה ראית.
אשר גרנר
התשובה כן. יש לי פקחים שמסתובבים בחוף. אני רואה ומכיר.
אורלי לוי אבקסיס
הבעיות הן אמיתיות.
אשר גרנר
אני רואה, מכיר וגם מוקיר את מה שאת עושה. אני ואת נמצאים באותו צד של המתרס. אני רוצה שעם ישראל ייכנס חינם לכל החופים, כולל בים התיכון, לא רק בכנרת. אך יש לנו מצב נתון מבחינה תקציבית. לרשויות מקומיות אין היום כסף. כל המועצות האזוריות לא יכולות היום להפעיל את החופים.
יוסף ברון
כממונה על המחוז אני מקבל פניות מראשי רשויות מקומיות שאומרים לי: תסגור את החופים, אנחנו לא מסוגלים להחזיק אותם.
אורלי לוי אבקסיס
אילו חופים?
יוסף ברון
בים התיכון – חופי עכו, נהריה וכל הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
אתם כל-כך מרחמים על ראשי רשויות מקומיות. הם יכולים לחיות טוב גם אם יאפשרו כניסה חופשית לחופים שלהם.
אשר גרנר
התשובה היא לא. זאת בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
בינתיים יש חוק והוא שקובע שצריך לאפשר לפחות חוף אחד ללא תשלום.
קריאה
זה קיים.
יוסי ורדי
חוף "שיטים" פתוח.
אורלי לוי אבקסיס
אפשר לשחות שם?
יוסי ורדי
מה הבעיה?
אשר גרנר
אני לא מסנגר על איגוד ערים כנרת, אבל אני מברך על הפעילויות שלהם ועל מה שהם עשו – הציבו תחנות חדשות, הציבו שילוט חדש, הכשירו את המקומות. לאט-לאט הדברים משתפרים. זה מקדם אותנו. אני מקבל את מה שאת אומרת ונבדוק כל דבר לגופו, והיכן שצריך – נפעל.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני.
ניצן הורוביץ
יש לי הערה קטנה. לא נוכל להסכים שבחוק-העזר החדש שהצעתם דמי החניה המרביים יהיו יותר מ-55 שקלים ויגיעו ל-80 שקלים. לא נוכל להסכים לזה, וגם לא נוכל להסכים שדמי החניה לאוטובוסים או לוואנים – הפיצוי, כפי שאמרת – יהיו גבוהים עוד יותר מהסכום שנגבה עכשיו. לא נוכל להסכים לזה. אנחנו כבר אומרים שזה לא יכול להיות.
יוסי ורדי
נבדוק את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מקדים את המאוחר למוקדם. כאשר השרים יקבלו את ההחלטה זה יגיע לכאן לדיון.
יוסי ורדי
אדוני היושב-ראש, לפני שאתה מסכם אני מבקש לומר משפט אחד.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה, אדוני. אני לא יכול לסרב לבקשתך.
יוסי ורדי
קודם כול, זאת הזדמנות עבורי להודות לחבריי באיגוד ערים כנרת, ברשות ניקוז כנרת, למר צבי סלוצקי ומר פנחס גרין שבידיהם הקימו את האיגוד. כולנו מדברים. הם עשו את זה. תודה רבה לכם.


הדבר השני, אני רוצה לפנות לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שתשקלי להגיש הצעת חוק לכנסת לכניסה חופשית לחופים במדינת ישראל. כפי שאת יודעת, אם לא יהיה לזה מקור מימון הכנסת לא תוכל להצביע בעד זה.
אורלי לוי אבקסיס
בואו לא "נשחק אותה" כאילו אתם מסכנים ויצרתם יש מאין.
יוסי ורדי
אני לא מסכן.
אורלי לוי אבקסיס
קיבלתם 30 מיליון שקלים. אחת המטרות שלשמן הוקם איגוד ערים כנרת היא להנגיש את הכנרת לציבור. הפכנו כאן להיות מי שצריכים להגיד: תודה על העשייה, תודה רבה לכם, כביכול אתם פילנתרופים גדולים. אתם לא פילנתרופים. אתם עובדים ויש לכם תקציב.
יוסי ורדי
אין לנו טענות. התקציב שניתן לנו איננו יכול - - -
אורלי לוי אבקסיס
אז למה קיימתם את מסיבת העיתונאים והורדתם גדרות, והחזרתם אותם שבוע לאחר מכן?
יוסי ורדי
זאת הבעיה, אותו אירוע מקומי? סביב זה בודקים את הכול?
אורלי לוי אבקסיס
זה בעייתי, כי היתה שם "עבודה בעיניים". יצרתם כאן חיזיון תעתועים לכל מי שנמצא באזור. זה פשוט צביעות. סליחה שאני מתפרצת כך.
יוסי ורדי
השאלה של כניסה ללא תשלום של עם ישראל לכנרת היא שאלה כלכלית. צריך לעשות על זה עבודה כלכלית.
אורלי לוי אבקסיס
למה לא אמרתם את זה בטרם הוקם האיגוד? אם הייתם אומרים את הדברים הללו אולי היו מוצאים איזו פרוצדורה אחרת כדי לעשות את הדבר הזה.
יוסי ורדי
אמרנו את זה, אך לא קיבלו את דעתנו. למה את אומרת שלא אמרנו?
אורלי לוי אבקסיס
לקחתם על עצמכם תפקיד שחלק ממנו היה להנגיש את הכנרת לציבור.
יוסי ורדי
אבל לא נענו בחיוב לפנייה שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
אני שואל אותך שאלה. האם בחופים שהאיגוד אחראי עליהם יש היום חופים שנכנסים אליהם ללא תמורה?
יוסי ורדי
לא.
פנחס גרין
הולכי רגל יכולים להיכנס ללא תשלום לכל מקום.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אי אפשר להגיע ברגל ואין לשם תחבורה.
דניאל מורגנשטרן
רוכב אופניים דינו למעשה כדין הולך רגל.
יוסי ורדי
כן, בוודאי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לסכם את הדיון.


קודם כול, אני מבקש להודות לכל הנוכחים שבאו אלינו להשתתף בדיון הזה מן הצפון הרחוק. מי כמוני מכיר ויודע מה זה לבוא מן הצפון לירושלים, למרות כביש 6, ולמרות שזה יום י"ז בתמוז ואנשים בצום ובאו בכל זאת מן הצפון. צריך לחזק את מי שבאו.


אני רוצה לברך קודם כול את יוזמת הדיון, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. הוועדה פונה אליך ומבקשת שתכתבי מכתב ובו תפרטי את כל מה שעלה בסיור שלך, בהתייחס לכל הנושאים שעלו כאן בדיון הזה. תעבירי את המכתב ליושב-ראש איגוד ערים כנרת, עם העתק לוועדת הפנים והגנת הסביבה, ואנחנו נחכה לתשובה.


הוועדה מחזקת את ידי העושים במלאכת הפיתוח באיגוד ערים כנרת ומביעה את הערכתה לפעולותיהם.


הוועדה מכירה בצורך להוסיף משאבים כספיים לתיקון יסודי של מצב התשתיות והניהול של חופי הכנרת, לרווחת כלל הציבור.


הוועדה קוראת לאיגוד ערים כנרת לממש את כל המוטל עליו על-פי החוק, במטרה לתת לציבור הרחב נגישות ושירות בחניוני הכנרת.


הוועדה תמשיך ותסייע לאיגוד בכל הקשור לתיקוני חקיקה וקבלת תקציבים נוספים על-פי מה שיוצג בפניה, כדי לקדם את הטיפול בחופי הכנרת ולעמוד ביעדי האיגוד כפי שנגזרים מן החוק.


הוועדה מבקשת לקבל מאיגוד ערים כנרת דוח לקראת פתיחת שנת הרחצה 2011.


הוועדה פונה למשרד הפנים ולמשרד התחבורה בבקשה לזרז את אישור חוקי-העזר לחניה באיגוד ערים כנרת.


הוועדה מחזקת ומעודדת את חברי הכנסת היוזמים ביקורי פתע ומדווחים על כך לוועדה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להוסיף שתי תוספות, ברשותך.


ראשית, אני מציע שנפנה לאיגוד ערים כנרת להכין ולהעביר לוועדה תוכנית לגבי אפשרויות הנגישות של אנשים שאינם מגיעים ברכב ואינם רוצים להיעזר במגרשי החניה שנמצאים בתשלום. אני מבין שזה לא דבר שתוכלו ליישם, אולי נצטרך לפנות למשרד התחבורה או לגורמים אחרים, לחברות תחבורה ציבורית, אבל איזשהו מִתאר איך אזרח יכול להגיע לחופי הכנרת בלי להחנות את הרכב שלו בתשלום – אם זה חניה בחינם, אם זה תחבורה ציבורית או שאטלים.


שנית, אני מבקש להוסיף, בהמשך לדברים שנאמרו כאן על שביל סובב כנרת, שאנחנו נפנה לאיגוד ערים כנרת להמשיך ולתקצב את השביל הזה. זה גם מתחייב מן החוק. במידת הצורך אם תצטרכו תקציב נוסף מן החוץ כדי להמשיך ולתקצב, אנחנו כוועדה נפנה לגורמים הרלוונטיים כדי שהשביל הזה אכן לא "יילך לישון".
אורלי לוי אבקסיס
אבל לא תקבלו שקל לפני שתוכיחו שאתם עושים משהו כדי להנגיש את הכנרת. אני נורא מצטערת, אגש למבקר המדינה ואגש לכל האסמכתאות. לא ייתכן שהוועדה תמשיך להזרים כסף כאשר הם לא ממלאים את מה שנדרשו על-פי חוק.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו לא מזרימים כסף.
יוסי ורדי
בחוק יש המון מטלות, לא רק המטלה הזאת.
אורלי לוי אבקסיס
נראה שהדברים לא רציניים. הייתם צריכים להנגיש את הכנרת לציבור אך לא הנגשתם את החופים לציבור. אם זאת לא תהיה האסמכתה, יש בתי-משפט ויש ערכאות אחרות. חברים, אתם צריכים להנגיש את החופים. זה חלק מן המטרות שלשמן הוקם איגוד ערים כנרת. אם לא תעשו את זה, כנראה אתם חוטאים למטרה. אני לא רוצה להיות בין מי שיביאו להתפוררות ולהתפרקות של האיגוד הזה, אבל אם לא תהיה ברירה אולי אני אהיה מי שתיזום פעולות ביחד עם "ירוקים" למיניהם.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני יושב-ראש איגוד ערים כנרת, אני מבקש לשאול שאלה אחת. שביל סובב כנרת נקרא כמדומני על שמו של חבר הכנסת לשעבר יורי שטרן ז"ל.
יוסי ורדי
קטע אחד, מכפר נחום לגשר אריק, שסלילתו הסתיימה, נקרא על שם חבר הכנסת לשעבר יורי שטרן ז"ל. נערך שם טקס רב רושם בנוכחות שר התיירות.
היו"ר דוד אזולאי
בתמונות לא ראיתי. לכן שאלתי.


אני מוסיף לדברי הסיכום את בקשתו של חבר הכנסת דב חנין לגבי תוכנית מגירה לנגישות לכל חופי הכנרת. אני מסכים אתו שגם אם לא מתכוונים ליישם את זה בטווח קצר, אבל לטווח הרחוק רצוי בוודאי שזה יהיה.


שוב, תודה לכולכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30
PAGE
37

קוד המקור של הנתונים