ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2010

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 58), התש"ע-2010, חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
13
ועדת הכנסת

22.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י' בתמוז התש"ע (22 ביוני 2010) שעה 13:45
סדר היום
1. ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום

2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 (מ/506)

3. הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעת חברי ועדת קלפי), התש"ע-2010 (פ/2110/18), הצעת חברי הכנסת דליה איציק, יריב לוין וזאב אלקין. הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

רוברט טיבייב

יעקב אדרי

אלכס מילר
מוזמנים
עו"ד אורלי עדס


- מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

אהוד שילת


- היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
עו"ד סהר פינטו
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

1. ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום
היו"ר יריב לוין
שלום, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום ערעור של חבר הכנסת אדרי על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום. בבקשה, חבר הכנסת אדרי.
יעקב אדרי
תודה. אדוני היושב ראש, נדיר מאוד שאני מגיע אליך אבל אני חושב שהנושא מאוד חשוב - ציון ארבע שנים לשבי של גלעד שליט. אני חושב שזה חשוב לכולנו וטוב שהכנסת תקדיש לזה שעה-שעתיים לדיון, ואני מבקש שתהיה תמיכה בעניין הזה.
היו"ר יריב לוין
בכל מקרה מדובר בהצעה לסדר-היום. חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
ראשית, אני חושב שאתה צודק בכך שהנושא חשוב. אם אנחנו מדברים על נושא ציון היום, אני יודע שהייתה בכנסת שדולה מאוד גדולה בנושא של גלעד שליט, הייתה ועדה משודרת. כידוע לך, אנחנו מדברים כרגע על הצעה דחופה, שמסגרתה שלוש דקות. אתה מדבר על דיון של שעה-שעתיים, לדעתי זה צריך להיות במסגרת אחרת.

אנחנו, בנשיאות, ביום רביעי הקרוב, חוץ משאישרנו את ההצעות הדחופות לסדר-היום – חמש או שש הצעות שהגישו חברי כנסת בנושאים מסוימים - מדובר גם על יום לא רגיל, יום עם 40 חתימות. זה יום שהולך להיות ארוך מאוד. זאת אומרת, לדעתי אנחנו מדברי על שעה מאוד מאוחרת שבה הנושא הזה יעלה על סדר היום. מכיוון שאתה מדבר על דיון של שעה-שעתיים, אני מציע לחשוב על מסגרת אחרת.
יעקב אדרי
איזו מסגרת יש? או הצעה רגילה או הצעה דחופה.
אלכס מילר
אני חושב שניתן לפנות בצורה מסודרת ליושב ראש הכנסת ולבקש ממנו לערוך דיון כדיון מיוחד, ואז תקבל אפשרות שגם ח"כים אחרים יוכלו לשאת דברים בנושא הזה.
יעקב אדרי
האם זו יכולה להיות פניה של ועדת הכנסת - אם אני מקבל את ההצעה שלך ויריב יצטרף?
אלכס מילר
אני פשוט מנסה למצוא דרך להגיע למצב שאנחנו מעלים את הנושא הזה על סדר-היום בצורה מסודרת.
יעקב אדרי
אני ממשיך לשיטתך. נגיד שאחרי שדוחים את הערעור ועדת הכנסת פונה ליושב ראש הכנסת ומבקשת לקיים דיון.
אלכס מילר
לדעתי זה צריך להיעשות בצורה מסודרת בוועדת הכנסת, כאשר חבריה נמצאים. אני לא חבר ועדת הכנסת והיושב ראש לבד - - -
יעקב אדרי
אני חושב שהנושא חשוב.
היו"ר יריב לוין
קודם כול, לא אחרוג מסמכותי ולא אקבל החלטות לפנות לנשיאות. הסמכות שיש לי היא לאשר את ההצעה כמו שהיא, לא אשיא הצעות לנשיאות הכנסת.

יותר מזה, באופן עקרוני אני בדעה שאנחנו לא צריכים להתערב בהחלטות האלה, אלא במקרים באמת חריגים. מצד שני, אני מוכרח לומר לך חבר הכנסת מילר שלו היה יושב כאן מישהו שהיה פחות מקפיד בכללים של הגינות מאשר חבר הכנסת אדרי, הוא היה מקווה שהערעור שלו יידחה או אפילו לא היה מגיש ערעור אלא היה מיד יוצא עם איזושהי הודעה לתקשורת שהכנסת מסרבת לדון בדבר הזה. חבר הכנסת אדרי לא כזה, והוא רוצה לקיים דיון אמיתי בסוגיה. גם אם העניין נדון בכל מיני מסגרות, כשבא חבר כנסת ומבקש להגיש הצעה לדון - לא סתם, אלא בעיתוי של ארבע שנים, כאשר מתקיימת אותה צעדה וכאשר הנושא מעסיק ומטריד כל בית בישראל - לא נראה לי נכון שלא נאפשר לו את הדבר הזה.

לכן הייתי רוצה לבקש ממך - כי הסיטואציה כאן פשוטה; מאחר שחבר הכנסת אדרי איננו יכול להצביע בעניין של עצמו, אז ההצעה, בהתנגדותך, תידחה.
אלכס מילר
אני לא הולך להצביע מסיבה מאוד פשוטה, משום שאני לא חבר ועדה.
היו"ר יריב לוין
לא הייתי רוצה לקבל כאן החלטה שמבטלת את עמדת הנשיאות. הייתי מעדיף שזה ייעשה מתוך איזושהי הסכמה שלך נוכח המצב שנוצר כאן.
אלכס מילר
אני הרי לא התייחסתי למה שדיברנו בנשיאות. התייחסתי למה שהציג חבר הכנסת אדרי, כאשר הוא הציג את המטרה שהוא להשיג בדיון. אני חושב שהדיון הוא כל כך חשוב, שאם היינו מוצאים דרך לעשות את זה בצורה הרבה יותר רחבה, שכל חבר כנסת יוכל להשתתף זה עדיף. אני פשוט חושב שנפספס.
יעקב אדרי
אני חושש שבסוף לא יהיה לא אני ולא מה שאתה מציע.
אלכס מילר
אני יכול להציע לך, אדוני היושב ראש, אם אנחנו לא יכולים לעשות פה דבר שיכול לקדם את הנושא במסגרת שהיה רוצה חבר הכנסת אדרי – אם נאשר את הנושא הזה, הייתי מציע לחבר הכנסת אדרי לפנות ליושב ראש הכנסת, כאשר יש את הנושא הזה לדיון, ולבדוק אפשרות לעשות את זה בצורה יותר רחבה.
יעקב אדרי
פניתי ודחיתם את זה בנשיאות.
אלכס מילר
העניין הוא שפנית בבקשה להצעה דחופה, שזו מסגרת של שלוש דקות. אין שום דרך להרחיב את זה.
יעקב אדרי
והצעה רגילה?
אלכס מילר
בהצעה רגילה אתה מקבל עשר דקות.
יעקב אדרי
זה חשוב, עשר דקות זה גם טוב.
אלכס מילר
אבל זה עדיין לא שעה-שעתיים שרצית.
יעקב אדרי
אז לא שעה-שעתיים. עשר דקות זה גם טוב.
אלכס מילר
אבל אנחנו לא יכולים לאשר פה הצעה רגילה לסדר-היום. זה בא על חשבון סיעתך.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אדרי, אני אומר לך שלא אצביע נגד הערעור, כי אני לא חושב שוועדת הכנסת יכולה לקבל החלטה שהיא לא רוצה לדון בנושא של גלעד שליט.
אלכס מילר
אם זה יעלה בשעה 8:00-7:00 בערב - - -
היו"ר יריב לוין
כן, לא חשוב.
יעקב אדרי
בסדר. זה מבטיח שאשאר פה עד 7:00 בערב.
אלכס מילר
לא באתי להביע פה איזושהי עמדה כנגד הנושא. המדיניות בנשיאות היא שיש כמות הצעות מוגבלת שאנחנו יכולים לאשר.
יעקב אדרי
זה בדיוק המקרה שצריך להכיר בו כחריג.
אלכס מילר
אתה יודע שאת הנושא הזה מגישים כמעט כל שבוע.
יעקב אדרי
אני מדבר על השבוע.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהשבוע הזה איננו - - -
אלכס מילר
מבחינתי, מה שתחליטו תחליטו. אבל במקומך הייתי פונה ליושב ראש במקביל ובודק אפשרות להעלות את זה בצורה יותר רחבה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מילר, אז אני יכול לומר שעל דעתך ובהסכמך, נוכח הנסיבות החריגות, אתם מסכימים - לפנים משורת הדין וכל ביטוי דומה - לאשר את העניין הזה? כדי שלא נעמוד במצב שהכנסת לא דנה - - -
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני מייצג פה את עמדת הנשיאות. אני לא יכול להגיד שעמדת הנשיאות היא לתמוך או לא לתמוך.
היו"ר יריב לוין
אני מדבר על עמדתך האישית, לא כעמדת הנשיאות.
אלכס מילר
העמדה האישית שלי – אין לי שום בעיה. אתה מעלה את הנושא בוועדה, מצביעים וממשיכים הלאה. אין פה שום בעיה.
רוברט טיבייב
מה ההתנגדות?
יעקב אדרי
הוא לא התנגד, הוא רק הציע מתכונת אחרת.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני שוב אומר שזה בדיוק המקרה שבו אני לא רואה איך ועדת הכנסת יכולה להחליט שהיא לא דנה בעניין, חרף העובדה שאני בהחלט ער למה שאומר חבר הכנסת מילר, שאולי דווקא מפאת חשיבות הנושא לא בטוח שזו המסגרת הנכונה לדון בו. אבל כל עוד חבר הכנסת אדרי מעלה את העניין ומבקש שהנושא הזה יידון, אני לא חושב שאנחנו יכולים למנוע את זה, ולכן הייתי מציע שבנסיבות האלה נקבל את הערעור. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד קבלת הערעור – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

הערעור נתקבל.
היו"ר יריב לוין
שניים בעד, נמנע אחד. הערעור התקבל. תודה רבה.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס'4), התש"ע-2010 (מ/506)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר היום: הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010.

נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. יו"ר ועדת החוץ והביטחון מבקש להעביר אליו את הצעת החוק משום שהחקיקה הראשית ואישור הוראות השעה נדונו בוועדת החוץ והביטחון. יו"ר ועדת הפנים סבור גם הוא שההצעה שייכת לוועדת החוץ והביטחון. לפיכך, אני מציע שנחליט שההצעה תידון בוועדת החוץ והביטחון.

מי בעד העברת הנושא לוועדת החוץ והביטחון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד, תודה רבה.

3. הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעת חברי ועדת קלפי), התש"ע-2010 (פ/2110/18) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי על סדר היום: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעת חברי ועדת קלפי), התש"ע-2010, של חברי הכנסת דליה איציק, יריב לוין וזאב אלקין, הכנה לקריאה ראשונה.

בהמשך לכתב המינוי שנתתי לסהר, בתור החבר ה-18 בוועדה, ביקשתי שהוא יציג בקצרה את הצעת החוק.
סהר פינטו
הצעת החוק מבקשת לאפשר לחברי ועדת קלפי, אותם נציגים של המפלגות שיושבים – בדרך כלל שלושה – בכל קלפי, להצביע באותה קלפי שבה הם מכהנים. היום הם לא יכולים, אלא במקרים מיוחדים שאושרו על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, להצביע בקלפי שלהם. הם נדרשים להגיע לקלפי שבאזור מגוריהם. לא פעם הקלפי מרוחקת. נתתי דוגמה לאבא של אשתי, שגר במגדל העמק, אין לו רכב ובבחירות האחרונות הוא ישב בקלפי בקרית טבעון יום שלם, מבוקר עד ערב. הוא נמצא בדילמה שהוא מוותר על זכותו הדמוקרטית להצביע - הוא יושב בוועדת קלפי, שומר על טוהר הבחירות, הוא חלק מהמערכת אבל הוא לא מצביע - או שהוא נוטש את הקלפי.
יעקב אדרי
איך תהיה ההצבעה? במעטפה כפולה?
סהר פינטו
בדיוק כמו מזכיר הקלפי. ממילא בכל קלפי מזכיר הקלפי כבר מצביע במעטפה כפולה. כלומר, עצם הפרוצדורה והניוד של המעטפה הכפולה זו מערכת שכבר קיימת. יש מספר סייגים שוועדת הבחירות המרכזית העלתה, ושאנחנו ערים ומכירים אותם גם מתוקף תפקידנו.
היו"ר יריב לוין
לאור מה שקראתי כאן, אין שום ספק שהרעיון לפתוח את זה ברמה הזאת, שכל דכפין ייתי, יישב חמש דקות בקלפי ויצביע לא בא בחשבון. אנחנו מסכימים, אין צורך להסביר את המשמעויות של זה. זה לא סביר.
יעקב אדרי
זה צריך להיות הקבוע והמחליף שלו?
סהר פינטו
הם העלו הסתייגות, שלא יקרה מצב שיהיו עשרה חילופים.
היו"ר יריב לוין
אני אומר חד-משמעית שלא סביר העניין.
אורלי עדס
אין יכולת מטעמי - - -
היו"ר יריב לוין
אין ויכוח.
אורלי עדס
יש ארבעה טפסים מלכתחילה שניתן להחליף במהלך היום. המשמעות היא שניתן להחליף ארבעה אנשים על מקום אחד. אנחנו מניחים שבבוא הזמן, כשייחשפו יותר לאפשרות הזו, אז כמות המעטפות - - -
היו"ר יריב לוין
זה לא בבוא הזמן, זה יהיה בבחירות הקרובות. זו תהיה השיטה. אפשר לחסוך את ההסבר הזה, כי העניין הזה ברור לגמרי ואין ויכוח. מצד שני, בעיר שלי, במודיעין, ניהלתי מערכות בחירות של הליכוד כמעט מאז שהעיר קיימת, כ-15 שנה, יחד עם העוזרת שלי, לילך, שהיא תמיד ממונה על הנושא של הקלפיות. אני יכול לומר לכם שאצלנו אין קשישים להסיע, האנשים היחידים שאנחנו מסיעים זה יושבי הקלפי, שתמיד נזכרים ב-6:00 בערב שהם לא הצביעו. עכשיו מה תעשה? תוותר על הקול שלו או תוציא אותו מהקלפי ותביא אותו? ואתה מתחיל באופרציה. יש בכל זאת רצון לעודד את ההצבעה, להקל על האנשים האלה שלוקחים חלק בתהליך הזה.

יש הרבה מאוד מקומות שבהם אנשים יושבים יום שלם. יש בעיה של ניוד אנשים. למשל, מפלגות שמבקשות לשלוח נציגים שיפקחו על קלפיות במגזר הערבי. במצבים האלה אנשים נמצאים שם יום שלם. על רקע כל הדברים האלה, אשמח אם תוכלו לעזור לנו להתכנס לשביל ביניים שאתו אפשר יהיה להגיע לתוצאה סבירה.
אורלי עדס
יש לנו כמה הצעות, אבל לפני כן יש לי תוספת קטנה לגבי ההערכה של שעות העבודה של מבצע ספירת הקולות. זה נתון שלא היה לי אתמול, קיבלתי אותו הבוקר. המשמעות היא שבתוצאות הסופיות – לא הרשמיות, שנמסרות שמונה ימים לאחר מכן - יהיה עיכוב, בהנחה שיהיו 40,000 מעטפות נוספות. אם נמשיך בשיטות הקיימות, יהיה עיכוב של בערך חמש שעות נוספות עד שפרסום התוצאות.
היו"ר יריב לוין
השאלה היא נגיע ל-40,000. אנחנו לא מדברים על 40,000, אני לא רואה איך הגענו למספר הזה.
יעקב אדרי
יש הרבה חברי ועדה שהם תושבי המקום ויצביעו במקום.
אורלי עדס
החישוב הוא כזה: מדובר על 9,500 קלפיות כפול שלושה חברים בכל קלפי. סהר הסב את תשומת לבי לעניין שיש בערך אלף ומשהו קלפיות של מוגבלים בניידות, שממילא כנראה מצביעים בה גם חברים. אז נניח שיהיו 8,500 וזה גם קצת יגדל. בהנחה שיהיה חילוף אחד לפחות בחלק מבעלי התפקידים, אנחנו מניחים שזה יהיה מינימום 40,000.
היו"ר יריב לוין
אבל לא כולם 100% יצביעו שם. אני, למשל, לוקח את הילדים ביום של הבחירות. אני מביא אותם לקלפי להראות להם איך מצביעים. אני לא חושב שהמספרים יהיו כאלה גדולים. אנחנו יודעים את זה, תפעלנו את זה ביומיום כל כך הרבה פעמים.
אורלי עדס
אם אין מנוס, ואני מבינה שאין - - -
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא רוצים שתעשו את זה כי אין מנוס, אנחנו רוצים שתעשו את זה כי אתם רוצים שתהיה הצבעה. גם לכם יש אינטרס שיצביעו יותר אנשים. יש לזה גם פלוסים.
אורלי עדס
ודאי. אבל יש מקום להגביל את זה ולא לאפשר ניצור. אני מזכירה לכם את הדברים של השופטת בייניש, וציינתי את זה, שהיא התייחסה לסוגיה הזו של פריצת כלל הריתוק. הכלל כבר הופך לבלתי רלוונטי עם כל קבוצות החריגים, והיא קראה לזה "חריגים בני חריגים" כפותחים כל פעם קבוצה חדשה של אוכלוסייה.

האפשרויות שאנחנו חשבנו עליהן הן לאפשר את ההצבעה בקלפי למי שמכהן לפחות שמונה שעות ברציפות במהלך היום. בנוסף, אפשר לקבוע שלא יהיו חילופים למעלה מפעם אחת במהלך היום, ואז המשמעות היא שצריך לתקן את תקנות הבחירות כי יש הוראות אחרות לגבי כתבי המינוי.
סהר פינטו
זה הצעות חלופיות, אם אני מבין נכון. אין צורך בשניהם.
היו"ר יריב לוין
לא הייתי מציע להגביל את החילופים.
אורלי עדס
האפשרות הנוספת מתקשרת למה שאתה הצגת, וזה לאפשר את זה רק למי שמכהן בתפקיד כחבר ועדת קלפי מחוץ ליישוב בו הוא מתגורר והוא רשום בו. אחרת אין סיבה אמיתית. זה כמו הסיבה שסהר נתן, שאם אתה גר בקריית טבעון וממלא תפקיד בתל אביב, אז יש בזה - - -
סהר פינטו
מצד שני, אם אתה גר בפסגת זאב וצריך להיות בגילה יום שלם, אתה נמצא בערך באותה סיטואציה.
היו"ר יריב לוין
ואז איך זה ייעשה? זה יירשם בפרוטוקול?
אורלי עדס
יהיה רישום בפרוטוקול, אני מניחה שמשנים גם את כתב המינוי. אני מודעת לזה שזה עשוי ליצור לחץ על המזכירים. אבל אני חושבת שאפשר יהיה לעשות את זה.
היו"ר יריב לוין
זה יעודד דיוק ברישום הפרוטוקול.
אורלי עדס
ניצור איזשהו מנגנון, אני מניחה.
ארבל אסטרחן
מבחינת הרקע, בשנת 2005 הוצע תיקון דומה לחוק על-ידי קבוצה גדולה של חברי כנסת. הם הציעו אז שמי שישב יום שלם – הגדירו את זה לא פחות מתשע שעות – בקלפי, כחבר ועדת קלפי, יוכל להצביע, בדומה לתיקון שעשו כמה שנים לפני כן לגבי המזכיר. ועדת החוקה דנה אז בהצעה ובסופו של דבר החליטה, בגלל החשש מהקשיים של ועדת הבחירות לבצע את הספירה של המעטפות הכפולות – דיברו אז גם כן על כמות של כ-40,000 – והחשש שזה יעכב את פרסום התוצאות, הם החליטו ללכת על מנגנון אחר. מה שנקבע בסופו של דבר - שזה מה שקיים היום בחוק - אומר שיו"ר ועדת הבחירות, בהתייעצות עם הסגנים, יכול לקבוע שחבר ועדת קלפי יצביע בקלפי שבה הוא משמש חבר אם נוכח שקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו, שבשלהן נבצר ממנו להצביע בקלפי באזור מגוריו.
אורלי עדס
עשינו שימוש בבחירות האחרונות ו-55 יישובים הצביעו בהם חברי ועדות.
היו"ר יריב לוין
אבל ברור לך שזאת פרוצדורה. כבר יותר קל לנסוע אפילו עד קריית טבעון מאשר לעבור אותה.
ארבל אסטרחן
האפשרות קיימת, אבל רק בנסיבות מיוחדות שקשורות במילוי התפקיד. בעיקר דיברו על נושא של יישובי פריפריה, יישובים ביטחוניים, שיש קושי להגיע באמצע היום ולהחליף. אבל נדון בדיוק העניין הזה, עלו השיקולים השונים וזאת התוצאה שאליה הגיעו.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע מה עמד אז לנגד עיניהם, אבל אני יכול לומר לכם שבעניין הזה ההצעה חוצת מפלגות. כולנו למודי ניסיון של ניהול בחירות ויודעים כמה זה מקשה ורוצים לנסות לעודד הצבעה. בסופו של דבר, הפרצה האמיתית נמצאת דווקא בקלפיות של המוגבלים בניידות, ששם נוצר מן מצב אבסורדי, שכל מה שאתה צריך כדי להצביע איפה שאתה רוצה זה רק להיות מוכן לרמות.
אורלי עדס
זה בגלל שאתה לא יכול לשאול אפילו מה הבעיה.
היו"ר יריב לוין
לו דעתי הייתה נשמעת, יכול להיות ששם היה צריך לייצר איזשהו מנגנון אחר, של אישור או משהו אחר, שהיה מאפשר לתחום את הפרצה העצומה הזו. אבל נדמה לי שהשינוי הזה – כל מי שעוסק בנושא הזה ביומיום יודע שהדבר הזה יהיה הקלה משמעותית והוא גם נכון. בסך הכול הוא נכון גם מבחינת ההצבעה וגם מבחינת היכולת לבוא לאנשים שנוטלים חלק בבחירות ויושבים בקלפיות – אמנם מקבלים איזשהו תשלום - ובכל זאת אתה אומר להם: לא תקופח זכותך להצביע בגלל העובדה שאתה ממלא התפקיד הזה.

נדמה לי, מתוך הניסיון – ונדמה לי שיעקב, שיש לו עוד יותר ניסיון מאשר לי, לא חולק עליי - המספרים לא יהיו כאלה נוראים. אנשים, מטבע הדברים, לא אוהבים להצביע במעטפה כפולה. הם תמיד בחשד שאולי מישהו יידע. לא עלינו, חלק מיושבי הקלפיות מטעם המפלגות לא תמיד מצביעים למפלגה שבשמה הם יושבים.
סהר פינטו
ממילא היום לא מעט מהם מצביעים בקלפיות למוגבלי ניידות, כך שהתחזית היא פחות קודרת.
היו"ר יריב לוין
כן. אני כבר אומר שאם יתברר שקרס העניין בגלל זה אז זה בטח יתוקן. אבל אני לא חושב. אם נלך על הקונספט של שמונה שעות, שמונע את זה שזה יהפוך - - -
אורלי עדס
ב-2013 נדע איך זה עובד.
היו"ר יריב לוין
הנושא של שמונה שעות מקובל?
אורלי עדס
הקלפי עובדת מ-7:00 בבוקר עד 10:00 בלילה.
ארבל אסטרחן
אמרנו שמי שלא עובד המון שעות – שילך להצביע בקלפי שלו.
אורלי עדס
מי שעובד פחות משמונה שעות – אין היגיון, כי יש לו את כל היום.
היו"ר יריב לוין
אולי נעשה את זה שבע שעות, כדי שתהיה אפשרות לשתי משמרות. יושבי הקלפיות של הערב בדרך כלל מתחילים יותר מאוחר משום שהם נגררים מעבר ל-10:00 בלילה עם סגירת הקלפי וכל תהליך הספירה . לכן המספרים מרמים, כי שעות ההצבעה פחותות משעות ישיבת הקלפי בפועל, וכולנו יודעים שאת משמרת הערב אנחנו משבצים תמיד יותר מאוחר מנקודת החצי כי הם יושבים לספור. לכן, אם את לוקחת לפי מפתח של שעות הצבעה לא תגיעי - - - דווקא יושבי הערב, ששם זה יותר חשוב, לא ישבו שמונה שעות כי הם צריכים לשבת לתוך הספירה. הם תמיד מתחילים יותר מאוחר.
אורלי עדס
אם הוא בא אחר הצהרים יש לו את כל הבוקר.
היו"ר יריב לוין
נכון, רק הם לא עושים את זה. אני אומר לכם מה קורה הלכה למעשה. ואז אנחנו מתחילים להסיע אותם ולסובב אותם. זה מה שקורה בפועל.
ארבל אסטרחן
באותה מידה הוא יכול לא להצביע ולבקש שתסיע אותו גם אם הוא לא עובד. מי שלא רוצה להצביע לא מצביע.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. מה הוא יגיד לי? יגיד לי: לא הצבעתי? אגיד לו: תצביע אצלך בקלפי, מה אתה רוצה ממני? לא אסיע אותו למקום אחר כשהוא יכול להצביע אצלו. אפשר לעבוד עלינו, אבל לא בכזאת קלות. אני חושב שהסיכום הסביר הוא שבע שעות רצופות, בשעות שבהן פועלת הקלפי, שעות ההצבעה. ככה זה לא יותר משניים.
אורלי עדס
לפי הסעיף שאומר שלא יכולים להתחלף יותר משניים. זה מתייתר.
יעקב אדרי
יש קלפיות שנסגרות גם ב-8:00, ביישובים קטנים. כמה שעות הצבעה יש שם, אם מתחילים ב-7:00 בבוקר? זה 11 שעות.
היו"ר יריב לוין
ברוב רובם של המקומות האלה ממילא האתר הוא אתר יחיד והם יכולים להצביע באותו מקום. צריך רק לעבור חדר. זה יחסית פשוט.
ארבל אסטרחן
זו פריצה משמעותית של עיקרון.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנלך למהלך של שבע שעות, אם זה מקובל עליכם.
ארבל אסטרחן
שבע שעות ברציפות, בשעות שבהן פתוחה הקלפי, יוכלו חברי הוועדה להצביע בקלפי שבה הם רשומים. אם הוא ישב בשתי קלפיות פחות משבע שעות – אין לו מה לעשות.
יעקב אדרי
אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לכך שיש הרבה מקומות שבהם יש כמה קלפיות באותו מתחם. מה קורה אם הוא עובר מקלפי לקלפי באותו מתחם, באותו מקום?
היו"ר יריב לוין
רק בקלפי שבה הוא נמצא. לא ניתן משחקים.
אורלי עדס
רק באותה קלפי. גם אין סיבה אמיתית, וגם לא ניתן יהיה לבדוק את הפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
צריך להבהיר שזה חל על שלושת חברי הוועדה – יו"ר, סגן וחבר - ולא חל על המשקיפים. מה שאומר כבר היום סעיף 16יט לחוק, שאותו לא משנים: הוא מצביע במעטפה כפולה שעליה מציינת הוועדה את שמו, מספר זהותו ומענו. מי שמציין את זה היא ועדת הקלפי, למעט אותו חבר שמצביע. הוא שם את זה בתיבת הקלפי לעיני חברי הוועדה הנותרים. הספירה נעשית כמו שנעשית הספירה של המעטפות הכפולות של המזכיר.
אורלי עדס
סוג נוסף של מעטפה.
ארבל אסטרחן
המזכיר צריך לזהות אותו, כמו כל בוחר.
היו"ר יריב לוין
מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
ההצעה התקבלה פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה אושרה להבאה לקריאה ראשונה במליאה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים