ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/06/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 - כוללת את יתר סעיפי הצעת חוק למעט סעיף 3

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

21.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 97

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט' בתמוז התש"ע (21 ביוני 2010), שעה 10:30
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 –

הצעת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (פ/2405/18)

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות, התש"ע-2010 (מ/514),

לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

מנחם אליעזר מוזס

דוד רותם

אורי אריאל
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ

אלעד עמיחי - יועץ למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

מירי שאול – יועצת השר ארדן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן


רן בר-יושפט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
חנה כהן

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 –
הצעת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (פ/2405/18)
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר היום שני נושאים: 1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 – הצעת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב - (פ/2405/18). במליאה נשמעו כל מיני הצעות, כמו להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות; לוועדת הכלכלה; לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
אברהם מיכאלי
או לוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
אני מזכיר שבנושא הזה יש הצעה ממשלתית שהיא באותו עניין.
דוד רותם
אני מבקש שוועדת הכנסת תדון בהצעת החוק שלנו. אני גם אומר מדוע. אני עומד לבקש פיצול - שני הסעיפים הראשונים שעוסקים במעונות ובשכר לימוד אני מבקש להצמיד להצעה הממשלתית. אני מבקש שביתר החוק נדון פה.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שקודם כל נקבע שוועדת הכנסת תדון. אנחנו צריכים להודיע את העניין הזה במליאה - - -
דוד רותם
אי אפשר להחליט על פיצול?
היו"ר יריב לוין
לא, לא. התהליך הוא שאנחנו מחליטים, זה ילך למליאה ואחר כך נכנס את הוועדה ונקבל החלטה לגבי שני החוקים גם יחד, כולל הפיצול וכולל כל מה שצריך. אחר כך נצטרך לחזור למליאה.
ארבל אסטרחן
זה מסרבל. ההצעה הממשלתית תלך לוועדת החינוך.
דוד רותם
סליחה, החוק שלי לא הולך לוועדת החינוך גם אם יביאו לי הסכם קואליציוני חתום בעניין.
ארבל אסטרחן
על המעונות ושכר הלימוד?
דוד רותם
זה לא שלי. את זה אני רוצה לפצל.
זאב אלקין
ההמלצה שלכם היתה להעביר לוועדת העבודה והרווחה.
ארבל אסטרחן
נכון, כי זה חוק קליטת חיילים משוחררים.
זאב אלקין
עוד לא פתרנו את עניין הוועדות, לאן הולך החוק הממשלתי והחלק ההוא של החוק שהצטרף אליו. העמדה של המציע – אגב, גם של סגנית השר גילה גמליאל – שהם לא רוצים את זה בוועדת חינוך.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עדיין לא שם.
זאב אלקין
יושב-ראש הוועדה צודק. זה מסורבל, אבל זו הדרך הכי בטוחה.
היו"ר יריב לוין
אין ברירה. קודם כל נקבע במליאה שאנחנו דנים. אחר כך אנחנו נדון בדיון אחד – אם כי ההצבעות יהיו נפרדות - ונחליט לפצל את החוק של חברי הכנסת רותם ואילטוב, נחליט לאן אנחנו שולחים חלק מפוצל פלוס מה שהולך עם החוק הממשלתי, נחליט לאן שולחים את החלק השני - - -
דוד רותם
יכול להיות שאני אבקש לא לשלוח, אלא לדון פה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אין בעיה, זו גם החלטה. לאחר מכן נאשר את מה שצריך במליאה, ובזה נסיים.


רבותי, אני עובר להצבעה. אני מציע שאנחנו נצביע על החלטה שלנו שהחוק יידון כרגע בוועדת הכנסת. מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה שוועדת הכנסת תדון בהצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
ההצעה התקבלה פה אחד.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות, התש"ע-2010 (מ/514),

לפני הקריאה הראשונה
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות, התש"ע-2010 (מ/514), לפני הקריאה הראשונה. אלעד עמיחי, יועץ השר, יציג את הנושא.
אלעד עמיחי
הצעת החוק לטיפול בפסולת אריזות היא הצעת חוק משמעותית מאוד בנושא תחום הטיפול בפסולת בישראל. מדובר במהלך שישפיע רבות גם על המשק מבחינת החברות הגדולות, הסוחרים, המשווקים, הצרכנים, ובסוף זה מגיע לכל אחד ואחד מאיתנו בבית, להגיע לרמה של הפרדת פסולת וטיפול בפסולת כמו במדינות מודרניות ולהביא למחזור של כמויות גדולות מאוד של חומרי גלם, שעד היום היו מגיעים להטמנה.


אחד הדברים הראשונים שהשר ארדן הנחה כשנכנס לתפקידו היה להתחיל לטפל בחוק הזה. עשינו עבודת מטה מאוד-מאוד ארוכה ומסודרת, כולל לימוד הנושא בחו"ל, כולל "שולחן עגול" שעשינו עם כל הגורמים במשק. כתבנו את תזכיר החוק, הבאנו אותו לאישור הממשלה והיום אנחנו מוכנים, לפי לוחות זמנים מאוד מוסדרים ומוכתבים, להתחיל לקדם את הדיון המעמיק בנושא הזה, כדי שנוכל להתחיל למחזר פסולת בישראל.


אנחנו מבקשים להתחיל כמה שיותר מוקדם. הגופים המרכזיים ערוכים כולם על קו הזינוק, כולם מכירים את הנושא, כולם היו איתנו בדיונים, חלקם אפילו היו איתנו בסיור שעשינו בנושא. בעצם כל הגורמים שעוסקים בעניין ערוכים ונכונים להתחיל כמה שיותר מוקדם. יש חשיבות להקדם, כי בעצם בכל דחייה סתם מאבדים את המומנטום של החוק.
היו"ר יריב לוין
יש ציפייה לסיים את זה עוד במושב הזה מבחינת תהליכי החקיקה?
מירי שאול
אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לקדם את הנושא.
היו"ר יריב לוין
השאלה היא אם יש מעבר לרצון.
מירי שאול
יש לנו כבר שני תאריכים לשני דיונים בוועדה.
נסים זאב
זה כולל דואר זבל?
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצבעה. מי בעד הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים - אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות, התש"ע-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים