ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2010

החלת דין רציפות - הצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008 (כ 261)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים