ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/06/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008, הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

21.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 217

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט' בתמוז התש"ע (21 ביוני 2010), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחים), התשס"ט-2009

הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
מוזמנים
נצ"מ איילת אליישר משנה ליועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

יאיר סער מרכז בכיר שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ יעל עמר רמ"ד אוכלוסיות מיוחדות, המשרד לביטחון פנים

נצ"מ עפרה בר-טוב ר' היחידה לתכנון שכר, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רחל בציה ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רב כלאי נפתלי שמולביץ ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

מאיר פוקס ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

ענבל רונן עורכת דין באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מיטל עמר מרכזת בכירה ביטחון באגף השכר, משרד האוצר

אסף שירמן סטודנט באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

יאיר אידר רפרנט, משרד האוצר

דן אורן ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דבורה אליעזר עו"ד, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יאיר אלגאוי מזכיר ארצי, ההסתדרות החדשה

אבנר סולטני מחזיק תיק, ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים,

התשס"ט-2008

הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(

(תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008, והצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008. בפעם הקודמת פתחנו דיון ונעלנו אותו כיוון שהצדדים לא הגיעו לתוצאה. ביקשתי לא לקיים דיונים עד שנשמע מה קורה. כיוון שהנושא חשוב וחייבים להתקדם איתו, ביקשתי לקיים את הדיון כדי לשמוע אם מאז יש איזו שהיא התקדמות, איפה הדברים עומדים, איפה הנקודות שסוכמו ואיפה הנקודות שעדיין שנויות במחלוקת.
ענבל רונן
אנחנו מיפינו את כל הבעיות. נשארו 3 בעיות. יש את כל סוגי הפיטורים שאנחנו צריכים ליישב. יש את עניין המשמעת, שאלה שני נושאים משפטיים שהגורמים המשפטיים ישקדו עליהם. יש את העניין הכלכלי, שזה טבלאות השכר. בעניין הזה הוחלפו טבלאות. התבקשנו על ידי אלי יעקבי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, לחשוב על מודל קצת שונה. ההסתדרות ביקשה להעביר את הטבלאות האחרונות שהצענו לבוחן כלכלי מטעמה. אנחנו מעריכים את המועד לסיום בכחודש וחצי עד חודשיים לכל המאוחר. אחד מאבני הנגף שעמד בהתקדמות במו"מ היה מעמדם של אזרחים עובדי משטרה ושב"ס בתקופת הביניים. הייתה מחלוקת בינינו בשאלה מה בדיוק יהיה מצבם. עשינו איזה שהוא הסדר שלא ראינו עין בעין. לאחרונה חתמנו על שני מסמכים ששומרים על זכויותיהם בתקופת הביניים עד לחתימת ההסכם הקיבוצי.
היו"ר דוד אזולאי
הכנסת אמורה לצאת לפגרה ב-22 ביולי. מה הסיכויים שנביא את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית במושב הזה?
עפרה ברטוב
קשה לענות על השאלה הזאת.
ענבל רונן
טבלאות השכר זה לא דבר פעוט. אנחנו עושים פה דירוגים חדשים, קונספציה חדשה של הסכם. במקום שבתלוש יהיו 7000 תוספות תהיה שורה אחת או 2 שורות. אנחנו העברנו את זה לבחינת ההסתדרות. גם ההסתדרות רוצה לתת את דעתה אם זה מרע את המצב ביחס לדירוגים. כל עוד לא נקבל את התייחסותם לטבלאות השכר לא נוכל לסגור . אלה שלושת הנושאים. יש כל מיני דברים קטנים שאפשר לסגור. טבלאות השכר, המשמעת והפיטורים אלה דברים שהם בליבו של ההסכם.
איילת אליישר
ההחלטה להתלות את קידום החוק במו"מ הקיבוצי היא החלטה שלכם. כאשר הגשנו את הצעת החוק הזאת הנחנו שהצעת החוק מדברת על הסדרי הקבע ומעגנת בתוכה אפשרות לקיים את המו"מ הקיבוצי. אני לא חושבת שזה מונע את המשך קידום החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם לא היינו מתלים את זה היינו נגררים עם החוק הזה הרבה מאוד זמן.
איילת אליישר
אני לא יכולה להסכים לאמירה הזאת. אנחנו קבענו הסדרים שהם הסדרים כלליים. אנחנו קבענו אפשרות לקבוע דברים במו"מ קיבוצי. השאלה אם צריך להתלות דבר בדבר. אנחנו הנחנו שאין צורך בדבר הזה. נדמה לי שגם הסדרי הפיטורים שדובר עליהם זה לא משהו שמופיע בחוק אלא משהו שמופיע בהסכם. העקרונות יישארו אותם עקרונות.
ענבל רונן
יש דברים בהצעת החוק שאנחנו חושבים עליהם שנית עם ההסתדרות, כמו הנושא של המשמעת.
היו"ר דוד אזולאי
הייתי רוצה לשמוע מנציג ההסתדרות על הדברים שכבר הוסכם עליהם.
יאיר אלגאוי
רוב הנושאים המעוגנים בהסכם מוסכמים, למעט 3 הנושאים של פיטורים, משמעת וטבלאות השכר. יש הסכמה על כך שבמקום שיהיו המון סעיפים בתלוש השכר תהיה רק שורה אחת. יש איזה רצון להגיע לאיזו חדשנות. יש איזה תקדים כזה במעברי הגבול. אנחנו חותרים לכיוון הזה.

אני רוצה לברך את אדוני היושב-ראש ואת חברי הוועדה על התרומה המכרעת שלכם לקידום המו"מ הזה. יידרש לנו עוד קצת זמן. אנחנו נפגשים מעת לעת. פגישה אחרונה הייתה רק בשבוע שעבר. הייתה פגישת מו"מ אצל יו"ר הסתדרות עובדי המדינה שלקח את הנושא אישית לידיו. הוא מוביל את המו"מ מטעם הסתדרות עובדי המדינה. קבענו שבימים הקרובים תיקבע פגישה משפטית בנושאים. אגב, נושא המשמעת מצוי בחוק.
רחל בציה
עניין המשמעת מוסכם.
יאיר אלגאוי
יש אבחנה בשירות המדינה בין פיטורי התאמה לפיטורי משמעת. בכל מה שנוגע למשטרה אין כמעט אבחנה, הכל יכול להיכנס לדין המשמעתי. אנחנו סבורים שצריך להתנהג אל האזרחים כאל עובדי מדינה בתחום הזה, לכן קבענו שנקיים דיון משפטי יחד איתם על הנושא הזה. אני מעריך שגם בנושא הזה נמצא את דרך המלך ליצור הסכמה. יישאר לנו הנושא הכלכלי של טבלאות השכר, שבו אני מעריך שנגיע להסכמה. פחות או יותר הם יודעים מה אנחנו רוצים ואנחנו יודעים לאן הם חותרים. אני לא חושב שהפער הוא כל כך גדול. סד זמנים של עוד חודש וחצי נחוץ במקרה הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לך. בלי הלחץ שהוועדה הפעילה אני מסופק מאוד אם המו"מ היה מתקדם. יעיד על כך נציג ההסתדרות. אני מודה שבהתחלה לא התכוונתי לזה, אבל בסופו של דבר כאשר ראינו את התמשכות הדיונים לא הייתה ברירה אחרת אלא להתלות את זה בזה. מדי פעם נתקענו בכל מיני נושאים שלא ידענו לאן הם מובילים בהסכמים הקיבוציים, לכן גם הפסקנו את הדיונים ואיפשרנו למו"מ להתקדם. גם אם זה קשה לכם אבל נוח לאלה שהולכים לעבוד בשירות המשטרה והשב"ס, אני מבחינתי מרגיש שעשיתי שירות למען אותם אנשים. אני חושב שנסתפק בדיווח שקיבלנו מכם.

אני שמח שיש התקדמות במו"מ בין משרד האוצר להסתדרות. ישנם 3 נושאים שהם עדיין בוויכוח ובמו"מ. זה הנושא של הפיטורים, המשמעת וטבלאות השכר. אני חושב שכל אחד הוא פרק רחב וגדול בפני עצמו. אני מאוד מקווה שהנושאים האלה ייגמרו כמה שיותר מהר. הייתי רוצה לסיים את זה בסוף המושב הזה, אבל אני מקבל את הדברים שזה לא מסתדר. אנחנו מקווים שבפגרה נסיים את זה כך שהממשלה תבקש להביא את זה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית במהלך הפגרה. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25

קוד המקור של הנתונים