ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/06/2010

חוק מוזאון הכנסת, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת החינוך, התרבות והספורט

16.6.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 235

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ד' בתמוז התש"ע (16 ביוני 2010), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע-2010

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, רונית תירוש, דניאל בן-סימון, נחמן שי, אלכס מילר, חיים אמסלם, דני דנון, ציון פיניאן, יעקב כץ, מנחם אליעזר מוזס
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

זאב בילסקי
מוזמנים
דן לנדאו, מנכ"ל הכנסת

עו"ד יבינה זכאי-בראונר, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

שרית יערי, אחראית על בקרת בריאות התלמיד, משרד הבריאות

עו"ד עידו אציל, משרד ראש הממשלה

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ד"ר משה בקר, יועץ לתחבורה ובטיחות בדרכים, יו"ר הוועדה לתכנית הלימודים לבטיחות בדרכים

אפרת שטראוס, מנהלת מחור ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל

נילי קשת, ועד מורי החינוך התעבורתי

סימון דהן, נציג הסתדרות המורים

איציק שוויקי, המועצה לשימור אתרים

עו"ד טלי אברך, ב"כ היזם מר אילן רג'ואן (משרד עורכי דין שמרון, מולכו, פרסקי ושות')
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע-2010
הצעתם של חברי הכנסת
זבולון אורלב, רונית תירוש, דניאל בן-סימון, נחמן שי, אלכס מילר, חיים אמסלם, דני דנון, ציון פיניאן, יעקב כץ, מנחם אליעזר מוזס
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט.


אדוני מנכ"ל הכנסת.
דן לנדאו
אולי יש כאן אי הבנה שלי, אבל למיטב הבנתי הסיכום עם אגף התקציבים, התייחס לרכישה של המקרקעין, לרכישת הבניין, ושם צריך להיות תקציב נפרד חד פעמי כי זה באמת עניין חד פעמי ולשם כך יוקם תקציב מיוחד או תוקם תוכנית, אבל זה לא משנה כרגע המינוח המדויק.


אני רוצה להבחין בין התוכנית לרכישה, שימור ושחזור, לבין התקציב שיהיה לפעילות המוזיאון. התקציב לפעילות המוזיאון לא יהיה חד פעמי אלא הוא ייכנס לבסיס התקציב של הכנסת ויהיה לדורות, כמו לדוגמה התקציב של ערוץ הכנסת שהוא תוספת לתקציב הכנסת שנכנסה לבסיס התקציב.


אני רוצה להבחין בין זה לבין התקציב החד פעמי לגאולת הקרקע.
היו"ר זבולון אורלב
אתה צודק. כוונת סעיף תקציב 19 הוא לדברים החד פעמיים שהם ההוצאות הנכבדות, לאחר מכן הניהול השוטף של מוזיאון הכנסת שהופך להיות חלק בלתי נפרד מתקציב הכנסת, כמו כל אגף תקציב הכנסת. אני חושב שהדברים האלה מובהרים היטב.
דן לנדאו
אולי כדאי להוציא את המלים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא כדאי לך.
מירב ישראלי
לפי מה שהובהר לי מהמכתב של אודי ניסן, הכוונה ב"למטרות חוק זה", זה לפעילות.
דן לנדאו
לרכישה.
מירב ישראלי
לא. הם אמרו לי שזה לפעילות.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אין צורך שהפעילות תהיה כאן. הפעילות היא בתקציב הרגיל והשוטף של הכנסת. הפעילות היא כמו כל פעילות אחרת של הכנסת ולא צריכה להיות תוכנית מיוחדת. אתה צודק.
מירב ישראלי
למחוק את המלים האלה?
היו"ר זבולון אורלב
למחוק את "ולפעילות מוזיאון הכנסת".
אורי גבע
אני כן אומר שמבחינת פעילות הכנסת, הבחינה נכונה ותהיה גם שקיפות. בתוך התכנית, אם תהיה פעילות, היא תהיה.
היו"ר זבולון אורלב
ידידי, מה שקשור לפעילות המוזיאון, תשאיר לכנסת.


אם כן, יימחק "לפעילות הכנסת".
מירב ישראלי
צריך לומר שזה לשנות התקציב שייקבעו? כרגע זה מנוסח כסעיף קבוע, כתוכנית קבועה.
אורי גבע
זאת לא תוכנית קבועה.
מירב ישראלי
אנחנו לא יודעים לכמה שנות תקציב זה יהיה.
אורי גבע
אני אומר שהתוכנית, ראוי שהיא לא תיסגר לאחר השלמת ביצועים, השחזור וכולי שהם חד פעמיים. זה למען השקיפות הציבורית בה הכנסת מראה כמה תקציב מוקצה מצדה לפעילות הכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
עם כל הכבוד לך, אתה לא תקבע לכנסת איזה סעיפים יהיו ואיזה סעיפים לא יהיו בתקציב הכנסת. אנחנו מדברים רק לעניין הרכישות והשיקום, הדברים החד פעמיים. על זה אנחנו עושים תוכנית מיוחדת כיוון שכאן מדובר במבצע חד פעמי ואני לא מציע להגביל את זה.
מירב ישראלי
מקסימום, אם יצטרכו שימור בעתיד.
דן לנדאו
בהמשך לדיאלוג הזה, אני רוצה להוסיף הערה או הבהרה, בהמשך לדברים שאורי אמר. מבחינת הגילוי הנאות בדוחות שלנו או השקיפות הראויה, יש לנו סעיף מיוחד לתקציב ערוץ הכנסת שמצלם אותנו וזה ברור לציבור כמה עולה ערוץ הכנסת. כך בעתיד כמובן יהיה סעיף או תהיה תוכנית שיהיה ברור כמה זה עולה.
היו"ר זבולון אורלב
בשם הכנסת אני מוחה על כך שאנחנו חייבים לדווח לאוצר, שהכנסת צריכה לדווח לאוצר. אנחנו צריכים להקפיד מאוד על מעמדה של הכנסת ואיננו מחויבים בדיווח לאגף התקציבים באוצר, איך הכנסת תסדר את תקציבה, אם זה יהיה בחצי סעיף, בשלושת-רבעי סעיף. אני מייעץ לאדוני המנכ"ל, ותרשה לי לומר, על זה אתם יכולים לדבר בחדרים. הציבור צריך לדעת שהרשות המחוקקת היא עצמאית לחלוטין והיא עצמאית בקביעת תקציבה, בקביעת סעיפיה, והיא איננה זקוקה לשום אישור ולשום פיקוח של אגף התקציבים בעניין הזה. הציבור מפקח עלינו, התקשורת מפקחת עלינו, ומבקר המדינה מפקח עלינו בעניינים המינהליים בלבד. לכן צריך להקפיד מאוד כאן על הפרדת הרשויות.


הסכמנו שהואיל ומדובר במבצע חד פעמי שפה גם הנכס הוא של המדינה ומי שינהל אותו, זה האוצר, הסכמנו שלצורך הזה אנחנו נגיע אתכם להסכם באשר לרכישה החד פעמית לצורך השימור והשחזור.


רבותיי, הדברים הובהרו.


אנחנו מורידים את המלים "לפעילות מוסדות הכנסת".


אני מעלה את הסעיף הזה להצבעה.

ה צ ב ע ה

הסעיף אושר לקריאה שנייה ושלישית
מירב ישראלי
יש כמה דברים קטנים. קודם כל, רציתי לדווח על כמה דברים. אנחנו בתהליך הניסוח והיו כמה דברים שהיו קצת עמומים. אני רק מדווחת. הוספנו בהגדרה את שם הרחוב, המלך ג'ורג' 24, כדי שיהיה ברור.


יש נושא שנשאר לא ברור לגבי הרכב המועצה. שמתי לכם את זה על השולחן. אמרנו שמצד אחד יהיו 13 חברים ומצד שני, כאשר ספרנו, ראינו שבעצם נשארו 14 חברים.
היו"ר זבולון אורלב
יהיו 13 חברים.
מירב ישראלי
צריך להוריד נציג אחד וצריך להחליט את מי.
היו"ר זבולון אורלב
במקום שלושה נציגי ציבור, יהיו שני נציגי ציבור.
מירב ישראלי
צריך להצביע על זה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בסעיף 6(א)(1) - הוחלט על שינוי לשני נציגי ציבור במקום שלושה
מירב ישראלי
עוד כמה דברים קטנים. בסעיף שדיבר על רישום הבניין על שם המדינה והכנסת, שטח המוזיאון, פירטנו את מה החשב הכללי צריך לעשות. הוא צריך להגיש את הבקשות לצורך הרישום ולהקצות את הקרקע וגם לפעול לרישום הערה לגבי ההגבלות. זה לא היה ברור ולכן אני אומרת את הדברים לפרוטוקול.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו עכשיו נכנסנו לשידור ואני אומר למאזינינו שאנחנו עדיין בסופה של ישיבה קודמת שמאשרת לקריאה שנייה ושלישית את חוק מוזיאון הכנסת, הבניין בו פעלה הכנסת בירושלים ברחוב המלך ג'ורג' 24, המכונה בית פרומין. אנחנו נמצאים בסוף הדיון הזה ומיד, תוך דקות ספורות, יתחיל הדיון העיקרי שלנו בחינוך התעבורתי.
מירב ישראלי
אם כן, אמרנו מה החשב הכללי צריך לעשות בעניין. לגבי הנושא של אם היזם מוותר על פיצויי ההפקעה ועובר למסלול אחר, יש את השלב של פיצויים שאינם שנויים במחלוקת ואז יש שלב של תביעה נוספת, אם הוא ירצה בכך. צריך להבהיר שגם פקודת הקרקעות וגם החוק לתיקון דיני המקרקעין, זה לא היה ברור בישיבה הקודמת, יחולו על השלב של הפיצויים.
היו"ר זבולון אורלב
ההבהרה נרשמה.
מירב ישראלי
עד כאן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. חברים, כאמור, אישרנו את חוק מוזיאון הכנסת בשבוע שעבר והתחייבנו שהשבוע נשלים אותו וכך עשינו. אני שמח שהחוק עובר ללא הסתייגויות. אני חושב שזה יום חשוב לכנסת בו קיבלנו מקום בו יוכלו להעביר את הערכים של הדמוקרטיה הישראלית הצעירה בבית פרומין.


ישיבה זו נעולה ותוך מספר שניות אנחנו פותחים את הישיבה הבאה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים