ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/06/2010

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., חילופי חברים בוועדות משותפות

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

14.06.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 94

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ב' בתמוז תש"ע (14 ביוני 2010), שעה 15:30
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

2. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק

ההתייעלות הכלכלית והצעת חוק יסוד: תקציב המדינה.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – מ"מ היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
הראל שרעבי – אגף שוק ההון, משרד האוצר

עבד חסדייה – אגף שוק ההון, משרד האוצר

וילמה מאור – מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
1. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר זאב אלקין
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. יש לנו שני נושאים על סדר-היום. האחד הוא בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), לפני הקריאה השנייה והשלישית.


אני מבין שהחוק אושר היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והוועדה – גם בתיאום עם הממשלה – מבקשת את הקדמת הדיון ואפשרות להצביע על הצעת החוק היום. חבר הכנסת חיים כץ אכן הוציא מכתב רשמי לוועדה.


נמצא כאן נציג משרד האוצר. אם אתה יכול בקצרה להסביר לנו ממה נובע הצורך בהקדמת הדיון.
הראל שרעבי
בהצעת החוק יש מנגנון פיצוי רטרואקטיבי בגין שחיקת קצבאות בעבר. מנגנון הפיצוי הזה למעשה יכול לעמוד כל זמן שקצבאות הפנסיונרים לא מתעדכנות לפי המנגנון הקיים כיום בקרנות הפנסיה הוותיקות, ויכול להיות שמחר, בעקבות פרסום מדד, יתבקש עדכון קצבאות ממילא, ואז כל העדכון הרטרואקטיבי שנמצא בהצעת החוק מתייתר וצריך למעשה להוריד אותו, למעשה צריך לשנות את כל הצעת החוק.


זאת הסיבה שאנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
בהחלט נראה לי סביר. אני גם יודע שיושב-ראש הוועדה ביקש את זה ושוחח אתי על העניין. אני מביא להצבעה את הבקשה לתת פטור מחובת הנחה. בקריאה שנייה ושלישית, עד כמה שאני יודע, לא צריך קוורום.
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר זאב אלקין
מספיק רוב רגיל בוועדה. מי בעד לתת פטור מחובת הנחה להצעת החוק האמורה? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.
2. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק
ההתייעלות הכלכלית והצעת חוק יסוד
תקציב המדינה
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני על סדר-היום הוא בקשת סיעת העבודה להודיע על חילופי גברי בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בשתי הצעות חוק - הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה והצעת חוק נלווית של חוק ההתייעלות הכלכלית. מדובר בוועדת התקציב הדו-שנתי – הוועדה שדנה בחוק התקציב הדו-שנתי.


הודיעה סיעת העבודה שבהמשך לחילופי גברי בתוך ועדת הכספים מטעם סיעת העבודה, הם מבקשים גם בוועדה המשותפת - חבר הכנסת גאלב מג'אדלה מחליף את חבר הכנסת דניאל בן-סימון - זה כמובן גם על דעת יושב-ראש ועדת הכספים. חבר הכנסת דניאל בן-סימון ישב במשבצת של ועדת הכספים.


ארבל, אני מבין שאנחנו צריכים להצביע, לאשר את חילופי הגברי.
ארבל אסטרחן
נכון, כי זה שינוי בהרכב.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא לאישורה של ועדת הכנסת את הבקשה לשינויי גברי בהרכב ועדת התקציב הדו-שנתי, לדיון בשני החוקים – חוק יסוד: תקציב המדינה וחוק ההתייעלות הכלכלית.


מי בעד לאשר את הבקשה שחבר הכנסת גאלב מג'אדלה יחליף את חבר הכנסת דניאל בן-סימון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק
ההתייעלות הכלכלית והצעת חוק יסוד
תקציב המדינה, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה. נודיע על כך במליאה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:45).

קוד המקור של הנתונים