ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/06/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

14.06.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 93

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ב' בתמוז תש"ע (14 ביוני 2010), שעה 11:30
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/513), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

דניאל בן-סימון

דני דנון

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י – ראש מטה שר התקשורת

אלינור ימין – מנהלת לשכת מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/513), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר יריב לוין
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/513), לפני הקריאה הראשונה.


דיאנה, בבקשה.
דיאנה מגנאג'י
ראשית כול, ברצוני להודות לוועדה ולחברי הוועדה שנעתרו בהתרעה קצרה ויזמו את הדיון, עם קוורום ממש מרשים.
דוד רותם
את צריכה להודות רק ליושב-ראש הוועדה וליושב-ראש הקואליציה. אם זה היה תלוי בנו, הישיבה לא היתה מתקיימת.
דיאנה מגנאג'י
הממשלה הסמיכה אתמול את ועדת השרים לחקיקה, אשר אישרה את הצעת חוק התקשורת שמאריכה את שידורי החדשות המקומיות בשנה וחצי נוספות.


אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה בלוחות זמנים צפופים מכיוון שההוראה פוקעת ב- 30 בחודש יוני. לכן, מוצע להסדיר את הסוגיה כמה שיותר מהר ולסיים עם הליך החקיקה על מנת שהחדשות המקומיות ימשיכו לשדר.
דוד רותם
אני קיבלתי פנייה שבעצם פיטרו את כל העובדים שעבדו בתחומים האלה. האם אתם לא חושבים שצריך להתייחס להארכת החוזים שלהם, כי בעצם זרקו לרחוב 200 איש, ועכשיו יצטרכו לקלוט חדשים?
דיאנה מגנאג'י
אנחנו יודעים שזה קרה גם בשנה שעברה. אנחנו מודעים לכך, אנחנו לכן רוצים להסדיר את העניין לפני שהפיטורים ייכנסו לתוקף, ואנחנו מאמינים שזה יוסדר.
דוד רותם
אתם תטפלו גם בכיוון הזה שיחזירו את האנשים לעבודה?
דיאנה מגנאג'י
ההתקשרות נעשית מול בעל הרישיון שמעסיק אותם, אבל אנחנו כמובן בקשר שוטף עם רשות השידור, שהיא זאת שמפיקה ומשדרת את החדשות המקומיות והיא גם דואגת להמשך העסקתם של העובדים.
דוד רותם
מכיוון שמדובר, אדוני היושב-ראש, בהעסקת עובדים שצריך לדאוג שהם ימשיכו לעבוד ולא ייזרקו לרחוב, אני חושב שצריך לאשר את זה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שאתה מ"עם אחד". אתה נציג עם אחד.
דוד רותם
לא. אני למדתי שצריך לעבוד ההיפך מהליכוד. הליכוד דופק את העובדים וכולם בוחרים בו.
היו"ר יריב לוין
ולכן, ישראל ביתנו תגן על העולים. אני עשיתי את ההקבלה בין העובדים לעולים לא במקרה.
דוד רותם
ישראל ביתנו תדאג לציונות, והליכוד יטיל וטו.
היו"ר יריב לוין
אמרה השותפה שמחזיקה את הממשלה יום-יום, שעה-שעה פה. נכון, רוברט אילטוב?
רוברט אילטוב
דקה-דקה.
דוד רותם
על זה תבוא בטענות ליושב-ראש הסיעה שלי, לא אלי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד לקבל את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה?


הצבעה
בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 (מ/513), לפני הקריאה הראשונה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, הוחלט לאשר.
דוד רותם
מה עם קריאה שנייה ושלישית?
היו"ר יריב לוין
לגבי הקריאה השנייה והשלישית נעשה את זה בנפרד.
דיאנה מגנאג'י
האם אפשר לעשות את זה עכשיו?
היו"ר יריב לוין
לא, זה בנפרד. גם פעם שעברה זה היה כך. בסוף הסתדרתם אפילו בלי, כך שלא היתה בעיה.


בדרך כלל זה מסתדר, אבל אם צריך – נטפל בזה.


רבותי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45).

קוד המקור של הנתונים