ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכספים

15.6.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 12:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

יצחק וקנין

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
יעקב גנות, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ניסן סלומינסקי, לשעבר חבר כנסת

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשת העמותות

גלעד תירם, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה שגיא, משרד החינוך

אשר דולב, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר, רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
מנהל הוועדה: טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.


בישיבה הקודמת נדונה העברה בסכום של 3.5 מיליארד שקלים לנושא התחבורתי, אותה אישרתי אותה אבל הגשתי רביזיה כדי לקבל פירוט על הסכום הזה, לאיזה מטלות הסכום הזה מיועד.
ציון פיניאן
באותה ישיבה אני הגשתי רביזיה בנושא של משרד המשפטים. אני מסיר את הרביזיה. אני אכתוב מכתב, אבל אני מודיע על כך.
טמיר כהן
על תקנות המקרקעין.
ציון פיניאן
כן.
היו"ר משה גפני
תודה.


ביקש ממני השר להוריד את הרביזיה ושישלחו לי מיד את הרשימה.
אמנון כהן
על מה מדבר אדוני?
היו"ר משה גפני
הייתה העברה שאושרה בסכום של 3.5 מיליארד שקלים, שזה סכום מאוד גדול. אני ביקשתי ממנכ"ל משרד התחבורה יעקב גנות, ואני מודה לו שהוא נעתר לבקשתי, לבוא לישיבה. אישרנו את ההעברה ואנחנו כבר לא דנים בהעברה עצמה. אני הסרתי את הרביזיה כדי לא לעכב את ההעברה, לבקשתו של השר ויעקב גנות, המנכ"ל המוכשר של משרד התחבורה, נמצא כאן אתנו ואני מברך אותו בברכת ברוך הבא.

אם אתה יכול בקצרה אדוני המנכ"ל להסביר לנו למה מיועד הסכום של 3.5 מיליארד השקלים.
יעקב גנות
בהמשך להחלטת ממשלה בנושא יציאה לפרוייקטים תחבורתיים בהיקף של 27.5 מיליארד שקלים, שכוללים תשתיות בתחום התחבורה, התחבורה הציבורית, בתחום הרכבות ומסילות הרכבת, רכש מול הרכבת, סך הכל אותם 27.5 מיליארד שקלים, הוקמה ועדה שמלווה ומובילה את הפרוייקטים ואני עומד בראשה.


הוועדה הזאת אמורה בעצם לתכלל ולהוביל את כל הפרוייקטים שהזכרתי. אנחנו מדברים על פרוייקטים שהם באחריות מע"צ בתחום שדרוג כביש הזרוע המזרחי של כביש 6 מעין תות או בעצם מסומך עד חיבור כביש 90 בצפון, באזור עמיעד. המשך כביש 6 מצומת סומך עד צומת כברי בצפון, עוד שני קטעים. סלילת שני קטעים מעין תות עד צומת סומך על ידי יזמים פרטיים או תקציב מדינה, דבר שיתברר תוך כדי פנייה סופית לגבי מקורות המימון. הנחת מסילות לשתי רכבות, הצטיידות וחשמול מסילה אחת כאשר הכוונה היא בין כרמיאל, צומת עכו-חיפה, רכבת אחת. רכבת העמק מחיפה עד מעבר הירדן, כאשר הרכבת מכרמיאל לחיפה, מדובר בהצטיידות/בתוספת חשמול. כל זה מפורט כאן לגבי העלויות למרות שאני יודע את העלויות.


הארכת כביש 6 דרומה בעוד שני קטעים.
היו"ר משה גפני
מה אלה שני הקטעים?
אמנון כהן
מבית קמא.
יעקב גנות
עד שוקת. להבים-שוקת. שדרוג כביש 31, שהוא חשוב מאוד. זה כביש שמחבר את באר שבע לערד, כביש חשוב לגבי כל ההתנכלויות במקום.
היו"ר משה גפני
מה זה שדרוג? להפוך אותו לארבעה נתיבים?
יעקב גנות
לארבעה נתיבים עם הפרדה, עם ביטול המחלפים. שדרוג.


תוספת של כ-12.5 מיליארד שקלים מתוך ה-27.5 מיליארד שקלים, חשמול מערכת הרכבות, חשמול מערכת הרכבות בין ירושלים לתל אביב, חיפה.
היו"ר משה גפני
מה זה חשמול? עוד אין רכבת.
יעקב גנות
אבל אנחנו צריכים להתחיל להתכונן לגבי הצטיידות.
היו"ר משה גפני
זה תכנון בחשמול?
יעקב גנות
תכנון.
היו"ר משה גפני
מתי הרכבת הזאת תהיה מוכנה?
יעקב גנות
הרכבת מתוכננת להתחיל לפעול במחצית ראשונה של 2017.


במקביל, כל האישורים הסטטוטוריים, הצטיידות, ביצוע בפועל של החשמול. זה בדיוק הזמן הזה ואנחנו רוצים לעשות את זה במקביל.
היו"ר משה גפני
אפילו שזה מתחיל לעבוד ב-2017?
יעקב גנות
ללא קשר. עד שנגמור את האישורים הסטטוטוריים, זה שנה וחצי-שנתיים. תכנון ביצוע הצטיידות והתאמה. זאת בערך התקופה לרכבת. אנחנו רוצים להגיע למצב כזה שלא נעבוד בטירוף אלא אנחנו הולכים לעבוד במקביל בכל התחומים. אני מדגיש, במקביל בכל התחומים.


עלות של החשמול הנוסף, כפי שהזכרתי קודם, כרמיאל-חיפה, נהריה-חיפה-תל אביב ובאר שבע. בעצם חוץ מרכבת אילת-באר שבע, שם אנחנו הולכים רק לתכנן, אלו העלויות ואלו הכבישים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
יעקב גנות
יש תכנון של רכבת קלה, חיפה-נצרת. אנחנו הולכים במקביל לכל הרכבות ולכל ההצטיידויות ושיפור כל הכבישים. כביש 6 וכבישי מע"צ.
ראלב מג'אדלה
איפה זה מופיע אצלך?
יעקב גנות
תסתכל כאן. כביש נצרת-חיפה, בבקשה, מסילת ברזל.
היו"ר משה גפני
סעיף 79340120. זה באמצע העמוד.
יעקב גנות
אנחנו אמרנו שאנחנו לא נקפח אלא ההפך, אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי שהפריפריה תהיה מחוברת.
יצחק וקנין
לגבי כביש 6, סומך-כברי, אתם מדברים כרגע על תכנון.
יעקב גנות
כן.
היו"ר משה גפני
זה מה שרציתי לשאול. אם אתה יכול, אדוני המנכ"ל, לומר לנו טלגרפית, אם אתה יודע, מועדים.
יעקב גנות
בצפון. בימים אלו, בעוד פחות מחודש, אנחנו מציגים לראש הממשלה את הסטטוס של הפרוייקטים.
היו"ר משה גפני
תציג לנו קודם.
יעקב גנות
אני כבר אומר לך אותם. מסילת רכבת חיפה, רכבת העמק, ב-20 לחודש הקרוב הממשלה תאשר את נושא צומת יגור. צומת יגור הוא המקום המרכזי שאמור לשלב את רכבת העמק, כביש 6, כביש 70 שחוצה כיום עד כברי ועד שלומי. ברגע שצומת יגור תאושר בממשלה ב-20 לחודש, המשמעות היא שאנחנו יוצאים לדרך עם רכבת העמק. במקביל, אנחנו עוסקים בנושא האישורים הסטטוטוריים לגבי המחלפים שפותרים, כדי להגיע למצב לפיו נוכל לשדרג גם את הכביש שלידו או כמעט במקביל לו, שם תהיה מסילת חיפה-בית שאן. בימים אלה אנחנו עוסקים בסיכום הנושאים הסטטוטוריים. 70 אחוזים מההפקעות כבר בוצעו, 30 אחוזים מבוצעים בימים אלה, במקביל להעברת המקל מרכבת ישראל לחברת מע"צ. זה לגבי רכבת חיפה.
היו"ר משה גפני
אולי תאמר לנו לגבי הכבישים ואני אומר לך לפי הסדר שלכם. כביש 6, יוקנעם-סומך. מתי להערכתך הוא יהיה מוכן?
יעקב גנות
אני לא יכול לומר מתי הוא יהיה מוכן.
אמנון כהן
יש מכרז?
יעקב גנות
לכן אני לא יכול לומר. לא סתם אמרתי שבשבוע הבא מסכמים סופית את שיטת המימון של שני הקטעים שאתה הזכרת. נכון להיום חוצה ישראל ביצעו את הקמת כביש 6 באמצעות חברת דרך ארץ. אנחנו רוצים לתת אפשרות, כנראה – ואני אומר את זה מאוד בזהירות – לדרך ארץ להתמודד במכרז כדי לא להגיע למצב שרק חוצה ישראל סוללים את שני הקטעים הנוספים מעין תות לסומך. ברגע שיוחלט סופית לגבי שיטת המימון, זה יצא למכרז ואז אני אוכל לומר לך בדיוק.


מה שכן אני אומר כבר עכשיו זה שמבדיקה שערכנו, קיצור כל שנת סלילה של שני הקטעים האלה, חוסך למדינת ישראל בממוצע 120 מיליון שקלים. אנחנו נעמוד על דעתנו שהסלילה תהיה כמה שיותר זריזה כדי לחסוך למדינת ישראל לאור העובדה שהגיע הזמן לשבור את המיתוס הזה שעובדים משמרת אחת ואין קנסות לגבי מועד סיום. אנחנו רוצים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, גם לקצר, גם לזרז וגם לבצע.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש לי שתי שאלות שלא נוגעות להעברה הזאת, אבל אני מעלה אותן מכיוון שאתה כאן.


היה כאן דיון על משרד התחבורה עוד בטרם מונית למנכ"ל לגבי כביש, נדמה לי, 144, הכביש שבין שוהם לאלעד בו קורות הרבה תאונות. באותו דיון סיפרתי על תאונה קשה שאירעה שם.
אמנון כהן
כביש 444.
היו"ר משה גפני
נכון. כביש 444. דיברנו אז על כך שהרכב מגיע ונראה לו כאילו הוא נוסע על כביש אחר. יש שם מקום שהוא קצת מסובך. תיקנו את העניין הזה. המשרד תיקן את זה אבל יש דרישה שלפי דעתי היא מאוד מוצדקת, לעשות תאורה בכביש הזה שהוא כביש מאוד מסוכן. אתם מכירים את העניין?
יעקב גנות
אדוני, אנחנו נעשה את הבדיקה עוד היום.
היו"ר משה גפני
היו שם תאונות. היה כאן דיון עם השר על תקציב משרד התחבורה ובאותו שבוע היו שם תאונות קשות מאוד.
אורי אורבך
היום יש שם הפרדה קשיחה ואי אפשר לעקוף.
היו"ר משה גפני
נכון. זה מה שאז דרשנו.
יעקב גנות
הפרדה קשיחה כבר קיימת במקום. אם אדוני רוצה שנבדוק את נושא התאורה, נעשה זאת. נבדוק אם יש לזה ייתכנות, לא תקציבית אלא אם יש צורך, אנחנו נטפל בזה.
היו"ר משה גפני
השאלה השנייה היא לגבי כביש 10 לבית שמש. הכביש משער הגיא לבית שמש שהיא עיר ואם בישראל והיא עיר גדולה, אבל הכביש הוא כביש דמים. העלות של הכביש הזה היא מיליארד שקלים. השר אמר לי שזה נמצא בתוכנית חומש. אני שאלתי לפי דעתי חמישה שרי תחבורה לגבי הכביש הזה, עם שישה או שבעה מנכ"לים, וכל הזמן אמרו לי שזה יהיה בתכנון, חוץ משר אחד שאמר לי שזה לא בתכנון אפילו. כל השרים האחרים אמרו לי שזה בתכנון. מדובר על כביש דמים.
יעקב גנות
אני אומר לך כדי שלא תספור אותי כשביעי או כשמיני. אדוני, אני אבדוק ואתן לך תשובה.
גלעד תירם
מע"צ מקדמים אותו והוא בבדיקת כדאיות כלכלית.
אמנון כהן
לא, כלכלית הוא לא כדאי.
ציון פיניאן
אני מבקש לא לדבר על כדאיות כלכלית כי ראיתי כאן הרבה מאוד פרוייקטים שאני מברך את השר עליהם, אבל הנושא הכלכלי לגביהם לא היה בראש מעייניו.
יעקב גנות
רבותיי, לא כל דבר הוא כלכלי באותה שנייה.
ציון פיניאן
רכבת העמק היא לא כלכלית.
יעקב גנות
לפי הכלכלי, אני גרתי 45 שנים בנצרת עילית וצריכים לזכור אותה.
אמנון כהן
כביש 200, היכן הוא עומד? הכביש אחרי ניר צבי.
יעקב גנות
הייתי ראש אגף התנועה במשך חמש שנים, עד שלמדתי מה זה כביש 90, כביש 86, כביש 65, כביש 2 וכולי. אתה רוצה שאני אדע?
אמנון כהן
דיברתם כאן במספרים של הכבישים.
ציון פיניאן
הערה לגבי מספרי הכבישים. אני חושב, אם אני לא טועה, מספרי הכבישים, אם זה חד ספרתי או דו ספרתי או תלת ספרתי, נקבע לפי העומס. אם זה חד ספרתי, זה עמוס ביותר.
יעקב גנות
לא. זה לפי חשיבותם ודרגתם.
היו"ר משה גפני
מה זה כביש 200?
אמנון כהן
ירשום אדוני המנכ"ל לבדוק מה זה כביש 200 ולתת לי תשובה היכן הוא עומד.
ראלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, מכובדיי חברי הכנסת, כבוד המנכ"ל, החברה הערבית התברכה ב-15 השנים האחרונות בשרי תחבורה טובים ונתחיל מאפרים סנה שכבוד מבקר המדינה בזמנו כמעט העמידה אותו לדין בגלל שהוא עשה העדפה מתקנת ליישוב הערבי. אחרי כן שאול מופז והיום כבוד השר כץ. באמת ממשיכים מדיניות העדפה מתקנת ושני האחרונים מפתיעים לטובה. האם ההעדפה המתקנת הזאת ממשיכה? ומי כמוך יודע כמה היא נחוצה כאשר אתה מודע למספרים של ההרוגים בתאונות הדרכים בישוב הערבי שהם הרבה יותר ממספרם באוכלוסייה. אני עכשיו לא אכנס לסיבות לכך אבל אתה מכיר אותן כמוני.
יעקב גנות
אענה לך שתי תשובות קצרות. כן.
היו"ר משה גפני
כן, הפירוש הוא שיש העדפה מתקנת.
יעקב גנות
לא אמרתי העדפה מתקנת. יש טיפול מעמיק. בימים אלו משרד האוצר העביר 200 מיליון שקלים לטיפול בתוך יישובי בני המיעוטים. שנית, רק עכשיו סיכמנו וכבר בתכנון חיבור צומת המוביל בהמשך לסוללים לנצרת, אילות, משהד, נצרת עילית. העלות היא חצי מיליארד שקלים. רק עכשיו זה קורה.
אמנון כהן
יישר כוח.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני המנכ"ל, אני מודה לך. שמחנו שהיית כאן ומסרת לנו את המידע. תן לנו תשובות על השאלות שנשאלו כאן.

פנייה מספר 39 –
אריאל יוצר
הפנייה התקציבית נועדה לשם המרת משרות על פי נוהל נציבות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 39 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 124 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה


הרפרנט לא כאן.

פנייה מספר 242 – משרד הבריאות
רועי כפיר
הפנייה נועדה להעביר כמיליון שקלים עבור השתתפות בפרוייקט של הג'וינט. מדובר בפיתוח פרוייקטים עם משרד הרווחה ולהשלים ל-600 אלף שקלים את סכום ההשתתפות עבור טיפול בדרי רחוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 242 – אושרה פה אחד

פניות מספר 247 ו-248 - חינוך
משה שגיא
הפנייה הזאת היא פנייה לשינויים מוזלים בתקציב המשרד לתקצוב ההסכמים הקואליציוניים של סיעת הבית היהודי וסיעת ש"ס, ותקצוב 55 מיליון שקלים לטובת שיפוצים.
היו"ר משה גפני
השיפוצים הם לא ההסכם הקואליציוני.
משה שגיא
לא. זה ברשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 247 ו-248 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 249 - בריאות
רועי כפיר
מדובר בתקצוב מחדש של הרשאה להתחייב למרכז רפואה דחופה בדימונה. המזומן נמצא בתקנה. היינו צריכים לחדש להם את ההרשאה להתחייב. במקור תוקצב ב-2009 המרכז לרפואה דחופה בדימונה במיליון ו-800 אלף שקלים. הסעיף המזומן מועבר בעודפים מ-2009 ל-2010 ועכשיו צריך לחדש להם גם את ההרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 249 – אושרה פה אחד

פניות מספר 250 ו-251 -
אשר דולב
הפנייה נועדה להמשך טיפול בפרוייקט גריטת רכבים. הפרוייקט מאפשר גריטת רכבים בני עשרים שנים ומעלה במטרה לצמצם את זיהום האוויר על השלכותיו השליליות.
ציון פיניאן
זה התשלום של 3,000 שקלים לרכב?
אשר דולב
כן. תוספת התקציב תאפשר גריטה של 2,000 כלי רכב נוספים.
אמנון כהן
יישר כוח.
ציון פיניאן
יישר כוח.
היו"ר משה גפני
יפה. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 250 ו-251 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 252 -
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב מינהל מקרקעי ישראל. השינויים המוצעים נועדו לתקצוב ניהול הנכסים המבונים של רשות הפיתוח ולתכנון מפורט לתשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 252 – אושרה פה אחד
ציון פיניאן
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.
אריאל יוצר
אני מבקש להוסיף משהו כדי שיובן במה מדובר. הנכסים האלה, חלקם נמצאים במצב תחזוקתי לא טוב. חלקם בסכנת חיים והכסף כאן מיועד כדי שיוכלו לשפץ אותם.
ציון פיניאן
יש דברים אחרים שגם הם בסכנת מוות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 252 אושרה. יש בקשה לרביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.

פנייה מספר 254 -
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב רשות הגז ותקצוב הרשאה בגובה של 16 מיליון שקלים עבור מכרז לפיקוח על הקמת מערכת הולכת גז טבעי.
אמנון כהן
חשוב. זה פרוייקט לאומי חשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 254 – אושרה פה אחד
ציון פיניאן
יהיה כסף למדינה?
אמנון כהן
יש לה כבר.
אריאל יוצר
עובדים על זה.
ציון פיניאן
מעלים את התמלוגים.
היו"ר משה גפני
בפנייה הראשונה של המינהל, זה 108 תקנים?
אריאל יוצר
כן. זאת לא תוספת. זאת המרה. יש תקני כוח אדם שמאחר שהם מעל חמש שנים במשרה והם משמשים במשרה שהיא משרה קבועה, שמים אותם בשיא כוח אדם.
היו"ר משה גפני
כמה חרדים יש שם?
אמנון כהן
אפס.
אריאל יוצר
לא בדקתי.
היו"ר משה גפני
אין צורך לבדוק. אנחנו יודעים שזה אפס.

פנייה מספר 258 – משרד החינוך
משה שגיא
פנייה שנועדה לתקצב טיפול בילדים בסיכון, בקרה על קורסי השתלמויות שניתנים על ידי היחידה להסכמי שכר ותקצוב תוכנית ההישגים של המשרד.
אמנון כהן
נושא חשוב מאוד.
היו"ר משה גפני
לחינוך העצמאי אין בזה כלום?
משה שגיא
אם הם משתתפים במבחנים הבין לאומיים.
היו"ר משה גפני
אין.
משה שגיא
הפנייה הזאת למעשה היא חלק מהפנייה הקודמת ומשום מה היא התנתקה ממנה.
היו"ר משה גפני
יש כאן חינוך עצמאי?
משה שגיא
בפנייה הזאת, לא.
היו"ר משה גפני
אין חינוך עצמאי.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 258 – אושרה פה אחד

תרשמו שהצבעתי בעד.

פנייה מספר 259 –
משה שגיא
פנייה שנועדה לתקצב את ההשתתפויות של משרד הביטחון במשרד החינוך והשתתפויות של משרד החינוך במשרד הביטחון. משרד החינוך משתתף בגין מורות חיילות ובגין פרוייקט עתידים להוראה במדעים ומשרד הביטחון משתתף אצלנו בנושא של יחידות קדם צבאיות.
אמנון כהן
יישר כוח.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
משה שגיא
בהיקף של 16.5 מיליון שקלים ומשרד הביטחון משתתף בבסיס ואמור להעביר עוד 2.5 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 259 – אושרה פה אחד

פניות מספר 261 ו-262 – מרכבה, ממשל זמין, מרכז למיפוי ישראל
צחי דוד
הפנייה נועדה להעביר 4 מיליון שקלים למרכז למיפוי ישראל לטובת מערכת מרכז מחשוב מרכז מיפוי גיאוגרפי. אושרה מסגרת תוכנית האצה בשנה שעברה וכרגע ועדת ההיגוי העליונה אישרה את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 261 ו-262 – אושרו פה אחד

פניות מספר 263 ו-264 – ביטחון


אין רפרנט.

פנייה מספר 265 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב מספר נושאים בתקציב משרד השיכון. סכום אחד בגובה של מיליון שקלים לתוכניות פינוי-בינוי, 2 מיליון שקלים למוסדות ציבור בעיר מודיעין, לפי סיכום בין משרדי השיכון והפנים.
היו"ר משה גפני
עבור זה בעיר מודיעין?
צחי דוד
עבור בניית היכל ספורט. 5 מיליון שקלים לשיקום תשתיות במרכז העיר ירושלים, בהתאם להחלטת הממשלה ו-3 מיליון שקלים לאבטחת הר הזיתים ו-20 מיליון שקלים הגדלה בהוצאה מותנית בהכנסה לפרוייקט ישן מול חדש.
היו"ר משה גפני
מה זה השתתפות במימון הקמת מוסדות ציבור ומבני דת, 2 מיליון שקלים?
צחי דוד
זאת התקנה הזאת. העברה למודיעין.
היו"ר משה גפני
לשם מה?
צחי דוד
לאולם ספורט.
היו"ר משה גפני
אבל כאן כתוב מוסדות ציבור ומבני דת.
צחי דוד
היכל ספורט נחשב למוסד ציבורי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 265 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 266 -
צחי דוד
עוד פנייה של משרד השיכון. משרד השיכון הצליח בהמון שיווקים בסוף שנת 2009, במחצית הראשונה של 2010. לאור הצלחה בשיווקים בכל רחבי הארץ, המשרד צריך להגדיר את תקנות ההכנסה שלו לאור גביית הכנסות פיתוח ובהתאם את ההרשאה להתחייב לביצוע אותן עבודות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 266 – אושרה פה אחד

יש את הפנייה של משרד התעשייה לשירות התעסוקה.
אמנון כהן
פנייה מספר 124.
היו"ר משה גפני
אין אף אחד שיודע להסביר אותה? אין. בסדר, תודה רבה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים