ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה)(מס' 3)(תיקון), התש"ע - 2010 - מוצרי אלכוהול, צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10)(תיקון), התש"ע - 2010 - מוצרי אלכוהול

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים

15.6.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 10:00
סדר היום
1.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה) (מס' 3) (תיקון),

התש"ע-2010 – מוצרי אלכוהול

2.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10) (תיקון),

התש"ע-2010 - מוצרי אלכוהול
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

אמנון כהן

אלכס מילר

ליה שמטוב
מוזמנים
בועז סופר, סמנכ"ל בכיר, יחידה כלכלית, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד מנחם הסה, עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

שירלי אביבי, כלכלנית, רשות המסים, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

צביקה גולדשטיין, מנהל איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים

ז'אק בר, נשיא טמפו, תעשיות בירה, התאחדות התעשיינים

סיגל בלט, מנהלת תחום סחר חוץ, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
מנהל הוועדה: טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה) (מס' 3) (תיקון),

התש"ע-2010 – מוצרי אלכוהול

2.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10) (תיקון),

התש"ע-2010 - מוצרי אלכוהול
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום דיון בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה) (מ' 3) (תיקון), התש"ע-2010, וצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10) (תיקון), התש"ע-2010 - מוצרי אלכוהול.


יש רביזיה של חבר הכנסת חיים אורון.


בועז, אתה יכול בבקשה לומר לנו מה מצבנו?
בועז סופר
כן. כרגע סוגיית מס הקניה עברה ואושרה במליאה וצווי המכר שהיו חלק מכל החבילה ומכל ההסכמה עם התעשייה המקומית, אפשר לקרוא לזה, פוצלו בעצם מהדיונים. לאור העובדה שעבר פרק הזמן על פי החוק, תוקף הצווים בעצם פג. כלומר, אני לא מתייחסת לרביזיה. מבחינת החוק, כרגע הצווים אינם בתוקף.
היו"ר משה גפני
תעצור. אתה רוצה למשוך את הרביזיה?
חיים אורון
אני רוצה לשמוע את ההסבר עד הסוף.
בועז סופר
אפשר לומר שאמנם הצווים מלכתחילה, כפשרה עם כלל הגורמים נועדו להיכנס לתוקף רק בינואר 2012, אבל אנחנו סברנו שנכון וראוי להציג מתווה של ארבע וחמש שנים קדימה ולא כל יומיים לשנות משהו. אם יש הסכמה עם התעשייה, נכון לתת עכשיו את אופק הראייה הנכון והדרוש. משפטית, זה המצב.


אני כמובן לא אעשה במקרה הזה דבר ללא הסכמת הוועדה או לכל הפחות הסכמת יושב ראש הוועדה.
שי חרמש
הפרד ומשול?
היו"ר משה גפני
זה דבר מקובל מה שהוא אומר. הוא סומך על היושב ראש שלא יעשה דבר בלי הוועדה, בוודאי לא במוצרי אלכוהול. אפילו בקידוש אני שותה מיץ ענבים ולא יין.
בועז סופר
אני אומר את זה בצורה שאני לא זוכר לה תקדים, אבל באופן עקרוני, מכיוון שהוגשה רביזיה על ידי חבר הכנסת אורון, יכולתי ללכת לשר האוצר ולומר שהייתה רביזיה, מסיבות כאלה ואחרות היא לא נדונה ולכן אני מבקש אדוני השר שתחתום שוב פעם על הצווים. סביר להניח שלאור היעדרה של אמירה מצד הוועדה לכאן או לכאן, אני לא רואה סיבה ששר האוצר לא היה חותם על הצווים. אנחנו סיכמנו שאנחנו מתאמים את הדברים ואני חושב שנכון שאני אגיע לוועדה ואני אבקש את רשותה ואישורה או הצעת פשרה כזאת או אחרת.


לכן, עמדתנו היא שללא אמירה של הוועדה, אין לי שום כוונה ללכת לשר האוצר ולהיתמם בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
ואז מה קורה? מה עם הצווים שנכנסו לתוקף?
בועז סופר
גם מס קניה.
היו"ר משה גפני
שלושת הצווים על מס הקניה נכנסו לתוקף? הם היו במליאה? הם בעצם אושרו פסיבית.
בועז סופר
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אף אחד לא התנגד וזה נכנס לתוקף.
בועז סופר
יושב ראש הוועדה שואל ואני עונה. בניגוד להסכם עם התעשיינים, לא יעלה המכס בינואר 2012. ברשותך אדוני, אני אוסיף עוד משפט. מלכתחילה ינואר 2012 – וכמובן חבריי מהתעשייה, אם ירצו, הם יוסיפו אבל אני אומר את האמת לאמיתה – הייתה פשרה כי הם דרשו או רצו או ביקשו שזה יהיה מהיום. לאחר דיונים שהיו לנו עם שגרירות אוקראינה במקרה הזה, עם השגריר עצמו, נכון שלא הייתה הסכמה בכתב אבל הייתה הבנה שאנחנו נדחה את זה בכשנתיים ואני באופן אישי ביקשתי מנציגי התאחדות התעשיינים ומיהודה שגב, שלא נמצא כאן, ומז'אק בר שכן נמצא כאן, להסתכל על המכלול הקודם ולגלות הבנה לסוגיה הזאת, הם נהגו בצורה הוגנת ביותר והסכימו. על זה אנחנו חתמנו.
היו"ר משה גפני
היית מאוד ברור. ג'ומס.
חיים אורון
אתמול בערב הייתי צריך לומר את גילו של אחד הבנים שלי וידעתי שאם אני אעלה את הגיל, הוא יפסיד, ואם אני אוריד את הגיל, הוא ירוויח.
היו"ר משה גפני
מה עשית?
חיים אורון
אמרתי את הגיל האמיתי. זאת בדיחה יהודית ישנה על הגיוס לצבא.


שמעתי אותך מדבר היום נותן שיעור על הרמב"ם לרזי ברקאי. התשובה שלך הייתה חלשה, אבל נעזוב את זה עכשיו.
היו"ר משה גפני
אתה מרוצה רק מהרמב"ם שרזי ברקאי הביא. אתה לא מרוצה מהרמב"ם שאני הבאתי. עם כל הכבוד, אני 18 שנים למדתי רמב"ם, עם כל הכבוד לרזי ברקאי. כמה זמן הוא למד?
חיים אורון
המשפט הראשון של רזי היה בבחינת חוק יסוד. עיקרון מהותי. מה שאתה הבאת משמיטה, היה בדברים אחרים. אני לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר משה גפני
רק שאני אעיז לומר משהו שמישהו אמר באוניברסיטה על המערכת המשפטית, אז היו אומרים לי שאני בור ועם הארץ כי לא למדתי.
חיים אורון
אתה יכול לומר לי שאני בור ועם הארץ.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא אומר את זה.
חיים אורון
אם תאמר, אני אומר שאתה צודק.
היו"ר משה גפני
כל אחד מביא את הרמב"ם. אני רק מבקש, היות שאתה העלית את העניין הזה, אני רוצה לומר עניינית. נעזוב את הוויכוח עם רזי ברקאי, שזה בסדר גמור, במיוחד שזהבה גלאון דיברה אחרי כן ואחרי כן דיבר יוחנן פלסנר שיהיה בישיבה היום, שאמר שכל האברכים רמאים ושקרנים. אני כבר רגיל לכל. מבחינה לאומית מה שעושים עם הציבור החרדי, זה בסדר גמור. בית המשפט הוא בכלל צדיק הדור. אני מתכוון בשבוע הבא להביא לכם לדיון בוועדה – אני לא רואה ועדה אחרת שצריכה לדון בזה אבל אנחנו בוודאי צריכים לדון בזה – את פסק הדין בנושא של הבטחת הכנסה. אני קראתי את פסק הדין. אגב, הוא ברמה מאוד נמוכה מבחינה מקצועית. אני הרי למדתי משפטים יותר מדורית בייניש, כמו שרזי ברקאי ואתה יכולים לדבר על הרמב"ם. רמה נמוכה של פסק דין מבחינה מקצועית. אין קשר בין קטע אחד לשני, אבל אין לי ברירה, אני חייב לכבד את פסק הדין של בית המשפט. היא כותבת שם שהיא נותנת פסק דין שייכנס לתוקף בתקציב 2011. ועדת הכספים אישרה את הסעיף הזה עם הקריטריונים הנלווים לו לפי דעתי במשך 25 שנים.
חיים אורון
היו תמיד הסתייגויות. כאחד שמבין ברמב"ם.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שהטיעון שלך שהרמב"ם שהוא הביא חזק והרמב"ם שאני הבאתי חלש, זה בדיוק הרמב"ם היסודי של כל העניין של תלמידי ישיבות. אף אחד מכם לא יאמר את זה כי זה לא מסתדר עם האג'נדה.


אני מתכוון בשבוע הבא בעזרת השם להביא את הנושא הזה. אני רוצה להזמין את היועץ המשפטי לממשלה או את נציגו ולהזמין את אנשי הפרקליטות שהיו בדיון הזה בבית המשפט. ציונים להתנהלות בעניין הזה אני אתן בחדר סגור. אני אזמין את משרד החינוך, את משרד האוצר, את אגף החשב הכללי ואת אגף התקציבים. אני רוצה בשבוע הבא לקיים דיון ראשוני בעניין הזה. אני לא מתכוון שאלפי משפחות, שזה בעצם פת הלחם של הילדים שלהם, בגלל הזנחה שלנו, זה ייפסק. שחברי הוועדה ידעו שאני מתכוון לקיים את הדיון הזה.


אני מתנצל אם נשמע בקולי משהו לא טוב על מערכת המשפט. אני מאוד מכבד אותה. אם לא היו חרדים, הייתי אפילו תומך בה אבל בגלל שיש חרדים, מעולם בית המשפט העליון, מעולם, לא נתן פסק דין אחד טוב לטובת החרדים, לא השקפתית, לא רעיונית, לא אורח חיים ולא בחיים עצמם. לא ברחובות שלנו, לא באוטובוסים שלנו, לא בחינוך שלנו, לא בתקציבים שלנו, לא בשום דבר. מעולם לא היה פסק דין בבית המשפט העליון לטובתנו, אבל תמיד היה עלה תאנה דתי שיפסוק בעד כדי שזה יהיה בפלורליזם ולא סתם פסק דין, כמו שהיה בעבר.


ג'ומס, אני מתנצל שהפרעתי לך.
חיים אורון
אני חוזר לבן שלי. אני מושך את הרביזיה משום שאין לה שום משמעות. זה כדי לעשות סדר מבחינת הוועדה ולא להשאיר את זה כמשהו שתלוי ועומד בחללו של עולם שאי לו בעצם שום משמעות. אבל במהלך הדיון, גם אחרי שהכעסים נרגעו, נדמה לי שהסתמן מתווה שאני חושב שצריך לחזור אליו והוא המתווה הנכון. המכס על מדינות שלישיות הוא לא איזו גחמה של בועז או לא משהו שלנו. כל המהלך של מס הקניה והמכס ניזון משתי הנמקות או משני מניעים וכל הזמן חיפשנו איזון ביניהם. האחד, לייקר את המשקאות המשכרים, וודקה ואחרים, שעל פי כל המתווים שהובאו לנו כאן הם היו מאוד זולים גם בהשוואה למה שהיה וגם בהשוואות בין לאומיות. השני, בתוך התהליך הזה, להגן על התעשייה המקומית. אני חושב שצריך להישאר נאמנים לשתי המטרות הללו ועל בסיסן יש הגיון במה שבועז אמר בעדינות לסמן את המתווה של המכס. עלתה כאן הצעה שאני לא חושב שאנחנו כאן עכשיו נתפור אותה, אבל אני חושב שהוועדה צריכה לתבוע מבועז, היות שממילא מוסכם עלינו שב-2011 – ועל זה אני לא מערער כי הגעתם להסכמה הזאת ואני לא מציע לפרק אותה – יש לנו זמן.


אני מציע שבתוך חודש יובא לכאן צו שבעיקרו יהיה העלאה בשלוש מדרגות של המכס, אז דובר על שליש-שליש-שליש, ויכול להיות שיציעו קומבינציה יותר נכונה כי זה לא חייב להיות שלושה שיעורים שווים אלא זה גם יכול להיות ללכת לקראת.
בועז סופר
הצענו משהו פחות.
חיים אורון
בשנה הראשונה קצת פחות, בשנה השנייה כבר יותר ובשנה השלישית להשלים את שיעור המכס שאתם חושבים שצריך להיות. אם ייחתם הסכם סחר, ממילא המכס מתייתר כי המכס חל במקומות שאין בהם הסכמים. ההסכם הוא תחליף למכס וההסכם מבטיח את הזכויות ההדדיות של שני הצדדים. להישאר במצב בו אין הסכם ואין מכס, זה בעצם להשאיר דלת פתוחה כאשר כאן יושבים מי שישלמו אותה וזאת לא הייתה מטרתנו וזאת גם לא מטרתנו במאה נושאים אחרים. אין סיבה שכאן נפעיל כללי מדיניות באופן קיצוני שונים מאשר בדברים אחרים. כל שבוע עולה נושא של מכס ורק השבוע עלה נושא המכס על לבידים שמבחינות מסוימות הוא יותר מורכב ויותר בעייתי עם המוצרים הסופיים וכל הדברים שהיו כאן, אבל בכל זאת לא החלטנו. היה לי רושם שלא התקבלה עמדה שאומרת שזה חופשי, נביא לכאן מכל מקום בעולם שהוא יותר זול. לכל מוצר שקיים יש איזושהי מדינה בעולם ממנה אפשר להביא יותר בזול ולחסל את התעשייה המקומית. אין כמעט יוצאים מן הכלל בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
מכיוון שחבר הכנסת חיים אורון הסיר את הרביזיה, אין דבר שעומד עכשיו על סדר היום. אני רוצה לבקש מבועז סופר שילך לשבת גם עם התעשייה וגם עם היבואנים כדי לנסות להגיע להסכמה. אם יגיעו להסכמה, יביא את זה לכאן. אני מקווה שיהיה משהו מוסכם.
חיים אורון
תקבע זמן.
היו"ר משה גפני
אם אני אקבע זמן, אז מה? בסדר.
חיים אורון
אני יכול להשאיר את הרביזיה תלויה.
אלכס מילר
אבל אפשר להצביע.
היו"ר משה גפני
גם לפי הצו הקודם, זה היה אמור להיכנס לתוקף ב-2012.
חיים אורון
אני הרי הצעתי הצעה. הוויכוח כרגע הוא האם קובעים עכשיו מתווה או משאירים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מבועז שיעשה את זה ושיעשה את זה כמה שיותר מהר.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני בכל זאת רוצה להתייחס לכל הדברים שנאמרו כאן. קודם כל, לעצם האמירה. אני חושב שכן הייתה אמירה ברורה בוועדה שהצביעה על הצו. זה שהוגשה רביזיה, זה לא קשור לאמירת הוועדה. הוועדה הצביעה.
היו"ר משה גפני
מה פירוש היא הצביעה?
אלכס מילר
היא הצביעה על הצו.
היו"ר משה גפני
שנכנס לתוקף ב-2012.
אלכס מילר
שרשות המסים צריכה להביא על פי הנתונים.
היו"ר משה גפני
זאת הייתה תוספת להחלטה.
אלכס מילר
הייתה כאן לחברי הוועדה מטרה והם הגיעו לכאן, דיברו ולא אישרו את הצו הקודם שהגיע בינואר וזה מסיבה מאוד פשוטה. היה כאן קונצנזוס סביב מאבק בשכרות של בני נוער בנושא האלכוהול. הובלנו כאן קו בהעלאת מחירים סביב הנושא הזה. לא יעלה על הדעת שאנחנו מגיעים בסופו של דבר למצב שיש כאן עידוד ולא משנה של מי – של תעשייה מקומית, של יבוא מחוץ לארץ – לרכישת אלכוהול זול וזה מה שיקרה ב-2012. כאשר אתה מעלה מחיר של מוצר שכרגע נמצא במחיר בין הגבוה לבין הזול ואתה מעלה אותו, אתה מקרב אותו בעצם למחיר הגבוה, ומה שקורה זה שאתה מעודד רכישה של אלכוהול זול, של התעשייה המקומית.


אני יכול להתייחס ליתר המוצרים עליהם דיבר חבר הכנסת אורון אבל יש הבדל עצום בין אלכוהול ליתר המוצרים. אני כן יכול לחשוב על יתר המוצרים, כמו שאמרת, שצריך להטיל מכס אבל כאשר מדובר על אלכוהול, אני לא חושב שהוועדה צריכה להיות זאת שתעודד מכירה של אלכוהול זול וזה מה שיקרה. כאשר יהיה הבדל גדול בין מחיר של התעשייה המקומית לבין המחיר של האלכוהול הזול ביותר שיהיה בשוק, בסופו של דבר כמובן התעשייה המקומית היא תמכור אלכוהול הכי זול, הרבה יותר זול ממה שהיום יכולים להרשות לעצמם אותם הצעירים, וזה לא מה שאנחנו רצינו להשיג.
בועז סופר
אני יכול להשוות את המחירים. הנתונים לא כל כך מסתדרים.
חיים אורון
אלכס, זה לא מה שיקרה. אם זה יקרה, בוא נעלה עוד יותר את מס הקניה. אין לי בעיה. הוא אומר שזה לא יקרה.
בועז סופר
המכס המוגדל אמור להשוות ולא לעלות מעבר.
אלכס מילר
אני הצעתי שכאשר עושים שינוי במחיר של מוצר מסוים ורוצים להשיג מטרה של מאבק בנושא של אלכוהול, מעלים את הכל. לא יכול להיות שיהיה מצב בו יש עלייה מסוימת עכשיו ובעוד שנה וחצי תהיה עלייה רק של מוצר אחד מכלל החבילה, ואז יש לנו הפרש גדול מאוד בין המוצרים שהם המוצרים של התעשייה המקומית לבין מה שקורה במחיר. אני חשבתי שלא לשם כך באנו לכאן. אנחנו באנו לכאן, והיה כאן נאום חוצב להבות של חבר הכנסת חרמש, על כך שלא צריכים כאן להוזיל מחירים, אבל זה מה שקורה. אנחנו נרים כאן יד ובכך נעודד תעשייה מקומית.
בועז סופר
זה שקל לבקבוק. זה 1.10 שקל לבקבוק.
אלכס מילר
זה לא משנה.
בועז סופר
אנחנו מציגים נתונים. זה 1.10 שקל לבקבוק.
חיים אורון
אם אני הבנתי, זה להגיע למחיר אחיד. אתה רוצה להרים את כל הרף, בוא נעלה את מס הקניה ואת המכס.
אלכס מילר
אין לי בעיה, אבל זה מה שרציתי לעשות.
חיים אורון
הם טוענים שלא יהיה הבדל מחירים.
אלכס מילר
המטרה שהייתה כאן בוועדה היא להיאבק בתופעה של שכרות הנוער. אמרתי שיביאו נתונים על פי המהלכים שהם עשו - המחירים הרי עלו – במשך שנה וחצי, תבדקו את הנתונים מבחינת הרכישה. אם אנחנו רואים שיש עלייה בנתונים ברכישת אלכוהול זול, שם אנחנו נעלה. בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, ואתה אמרת את זה ואני שמעתי גם חברי כנסת אחרים, לשמור על התעשייה המקומית ולעודד אותה. אני לא יכול לעודד אותה למכור אלכוהול, עם כל הכבוד. זאת לא הייתה המטרה שלנו.


אני מציע שרשות המסים, ביחד עם אותם הגורמים – ביטחון פנים וכל מי שהיום לוקח חלק בנושא האלכוהול במדינת ישראל, ולא חסרים חוקים שהועברו גם מבחינת ביטחון הפנים – תביא נתונים כמו שמופיע בצו שאישרנו, ללא הרביזיה שלך, ב-31 בדצמבר 2011. אני גם אומר לך חבר הכנסת אורון שלא צריך הסכם סחר כדי לשמור על המחירים. מספיקה הכרזה על המשא ומתן ולפי מה שנהוג בעולם, תקן אותי אם אני טועה, ברגע שיש הכרזה על משא ומתן בין המדינות, מנסים לשמור על התעריפים שקיימים בין המדינות. הנושא נמצא אצלנו ולא אצלם. אלה סדרי עדיפויות של משרד התעשייה. היום הם רוצים לעשות הסכם סחר עם הודו, אז כולם עובדים על זה. מחר ירצו לעשות הסכם סחר עם מדינה אחרת, כל כוח האדם יעבור לשם. זה לא תלוי בנו וזה לא תלוי במדינה אחרת אלא זה תלוי אך ורק במשרד התעשייה. זה לא תלוי בחברי הכנסת.


אם הם יראו לנכון לעשות מהלך, כך או אחרת אנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, אבל בחינת הדברים שבאנו להשיג כאן כמטרה, צריכים לקבל נתונים שמראים על פי המהלך שנעשה כאן, המחירים עלו ונראה מה יהיה. אני חושב שמבחינת הצו אנחנו אישרנו את ההליך הזה ב-31 בדצמבר כאשר ממילא לא היה צריך להיות שום שינוי לפני כן. אני מציע שנקבל את הנתונים ויכול להיות שאתה צודק ונעלה את הכל כי באמת ראה שיש איזושהי מגמה של רכישה של אלכוהול זול בכמויות הרבה יותר גדולות מכפי שהיו קודם לכן.

חבר הכנסת ציון פיניאן מחליף את היושב ראש
בועז סופר
נתונים. כדי שניכנס כולנו לפרופורציה מבחינת היקפים, רוב הצריכה בישראל היא בכלל מארצות הסכם, מארצות שאין מכס בגינן. ארצות שלישיות מתחלקות פחות או יותר בין אוקראינה לרוסיה, שזה שליש ושני שליש – שני שליש אוקראינה ושליש רוסיה – שזה פלוס-מינוס באותו היקף של הייצור המקומי. כלומר, זה איגום מארצות שלישיות מול הייצור המקומי, פחות או יותר בגדלים שווים.


אנחנו בחרנו את המכס מאוד בקפידה ואנחנו לא סתם מעלים מכסים כי מתחשק לנו. המכס שאנחנו הצענו אמור להשוות בקירוב בין המחיר הממוצע של יבוא זול לבין המחיר של ייצור מקומי. כלומר, לקחנו את היבוא פלוס מכס מוגדל, כך שיהיה בקירוב אותו מחיר. אנחנו לא רוצים לתת לו עדיפות מוגזמת, לא לכאן ולא לכאן. אם לצורך העניין מתברר שהתעשייה המקומית היא כל כך לא יעילה ששום מכס סביר לא יכול לקרב ביניהם, אז אנחנו לא רוצים שום דבר, נבטל את המכסים כמו שעשינו בחלק גדול מהדברים האחרים. אבל אם אפשר יחסית עם ה-1.10 שקל לבקבוק, שזה פחות או יותר המספר, להביא את מחיר היבוא עם המכס למחיר של הייצור המקומי, זה מה שעשינו.


לכן, כל אחד שישפוט אם שקל זה דרמטי או לא.
אלכס מילר
זה על המכירה של האלכוהול בישראל. מה אחוז המכירה של התעשייה המקומית?
בועז סופר
מכלל האלכוהול? בערכים כספיים או בהיקפים?
אלכס מילר
בהיקפים.
בועז סופר
30 אחוזים פחות או יותר בערכים. אם אנחנו נתייחס למס קניה כי הם מוכרים מוצרים זולים, זה בערך 16 אחוזים. מכלל הוודקה זה חצי-חצי.
אלכס מילר
50 אחוזים. בסופו של דבר אתה מבין מה עומד לקרות. ברגע שמזיזים את ההבדלים ומעלים את המחירים של האלכוהול המיובא, בסופו של דבר מה שקורה כאן זה שיש עידוד של מכירה של האלכוהול המקומי.
חיים אורון
אבל אם הוא משווה, למה יש עידוד? אם אני מוכר במחיר שלך, למה יש עידוד? עכשיו תתחרו על השוק. אתה רוצה לתת בונוס.
אלכס מילר
אני לא נותן לאף אחד בונוס.
חיים אורון
אם אתה לא נותן את ה-1.10 שקל שלו, אתה נותן בונוס.
אלכס מילר
אני כרגע לא מאשר משהו שלא קיים. אני רוצה לשמור על המצב שקיים.
חיים אורון
אנחנו בשורה ארוכה של צווים יצרנו מתווה. אני לא מצליח להבין למה אתה מתנגד שגם כאן ייווצר מתווה שלא יוחלט עליו היום כאן אלא ישבו כולם ויביאו את ההצעה שלהם.
היו"ר ציון פיניאן
בינתיים אין צו. אני מבין שהצו לא קיים.
אלכס מילר
אנחנו צריכים כאן להחליט האם אנחנו שולחים כאן לעוד משא ומתן או שאנחנו נפגשים כמו שקבענו בצו שאישרנו אותו, אם לא הייתה רביזיה כמובן, ואז מביאים צו חדש על פי הנתונים שקשורים למכירת אלכוהול. לא מעניין אותי הנושא של מכס והשוואת מחירים. לא לשם כך באתי לכאן. אני באתי במטרה שהייתה כאן בישיבה הראשונה, לנושא של מאבק בשכרות. אני רוצה לראות את הנתונים. אם יש צורך להעלות מחירים ב-2012 ולהעלות לכולם.
היו"ר ציון פיניאן
אני מציע שנשלח את בועז סופר שישב עם היבואנים.
אלכס מילר
הם כבר ישבו.
היו"ר ציון פיניאן
הם לא הגיעו להסכם.
חיים אורון
אלכס, למה קיבלת בחלקים אחרים שיש כאן תוואי? אתה יודע מה יהיה ב-2013?
אלכס מילר
הסברתי.
חיים אורון
אני הרי מציע הפוך. בוא נקבע את התוואי ואם יתברר ששגינו באופן קיצוני במה שאתה אומר, נבוא לכאן ונתקן. נעשה הפוך. אתה רוצה להשאיר את זה פתוח, ואני מבין. אם הייתי בעמדתך, הייתי אולי עושה אותו הדבר, אבל אני חושב שאם הוועדה הולכת באותו מסלול שלך כל הזמן, בכל התחומים האחרים – חוץ מהוודקה הזולה – היא הייתה אומרת שנעשה מתווה. גם בחוק היה מתווה. אתה יודע שבהתחלה היה מכס מעכשיו, הם התפשרו על כך שאין מכס מעכשיו, אמרו שיהיה מכס מ-2012 ואתה אמרת לא, ב-2011 תבואו ונראה אם יהיה ב-2012. אני אומר שנחזור למתווה המקורי. המתווה המקורי היה בכלל מכס מעכשיו.
אלכס מילר
אנחנו חוזרים בחזרה לאותו מצב אז שלחנו אותם לנהל משא ומתן ולהגיע להסכמה.
חיים אורון
הם הגיעו להסכמה. עזוב אותי, אני לא רוצה להגיע להסכמה. אמרו להם שאם אין הסכמה, אין צווים.
אלכס מילר
כל עוד לא היה אמור להיות שינוי, לא יהיה שינוי.
חיים אורון
אני לא הייתי חלק מההסכמות. אני כחבר הוועדה רוצה אחד מהשניים: או שיהיה דיון מהותי על הרביזיה או שאם תהיה הסכמה, שיהיה מתווה שיבוא לכאן בתוך חודש ועליו נריב, אם הוא חריף יותר או פחות חריף.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, אני מודה לך שהסרת את הרביזיה. היא באמת עכשיו מתייתרת לגמרי. אני מבקש מבועז סופר לשבת עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. אני מבקש שתגיע להסכמה על איזשהו מתווה ותביא אותו לכאן.
בועז סופר
יש לי בקשה חריגה. אני מבקש שלא תשלח אותי לשבת עם אף אחד. אין לי כמובן שום בעיה להביא מתווה אבל ישבנו אתם ארבע שנים, עם כל אחד בין עשרים לשלושים פעמים.
היו"ר משה גפני
תנסה שוב. אתה יודע שיש לי בעיות כיושב ראש הוועדה. אני יכול לבקש טובה?
בועז סופר
בוודאי ואני אעשה את זה.
ז'אק בר
אדוני היושב ראש, אפשר להוסיף מילה?
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לקיים את הדיון הזה. אם אני פותח דיון, אנחנו נגיע רחוק. תאמין לי, מהניסיון שלי.
בועז סופר
רק תשאיר לי את דרגות החופש איך אני מתקשר אתם, בכתב, במייל, בעל פה. בסדר? זאת בקשתי.
היו"ר משה גפני
תעדכן אותי מפעם לפעם.
בועז סופר
אני אעדכן אותך.
חיים אורון
מפעם לפעם, אבל בתקופה של חודש.
בועז סופר
תוך חודש, תוך שבועיים, מתי שאתם רוצים.
שי חרמש
הצו נכנס לתוקף היום מחדש?
ציון פיניאן
לא. אין צו.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, יש שר שמופקד עליו.
שי חרמש
יש לנו אחריות גם על הדברים האלה, שלא יסתובבו היום בלי צו.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה שאני אעשה?
חיים אורון
בכל מקרה הוא לא היה צריך להיכנס בתאריך הזה.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
חיים אורון
בריאלי לא קרה כלום.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותיי, אני עובר לסעיף הבא.


אני מודה לך.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים