ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

הנהגת שעון גמיש לאמהות והורים במשרדי הממשלה ואי קיום הוראות התקשי"ר בנושא

פרוטוקול

 
PAGE
22
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15.6.2010

הכנסת השמונה עשרה






נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 300

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ג' בסיוון תש"ע (15 ביוני 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר). הנהגת שעון גמיש לאמהות והורים במשרדי הממשלה ואי קיום הוראות התקשי"ר בנושא של חה"כ אורית זוארץ.
נכחו
חברי הוועדה: אורלי לוי אבקסיס – מ"מ היו"ר

אורית זוארץ
מוזמנים
אילנה רביד
- ממונה על מעמד האישה, משרד החוץ

יעל קאפמן
- סגנית מנהל אגף משאבי אנוש, משרד הבינוי והשיכון

מרגלית ימיני
- מנהלת אגף משאבי אנוש, המשרד לקליטת העלייה

אמירה נחום
- מנהלת אגף משאבי אנוש, משרד הפנים

מלי מתוק
- מרכזת משאבי אנוש ורווחה, משרד התשתיות הלאומיות

הרולד בר
- ממונה הסכמי שכר, משרד הבריאות

מלכי אסולין
- מנהלת אגף משאבי אנוש, משרד החינוך משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

עזרא כהן
- מנהל משאבי אנוש, משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

עו"ד ג'נט שלום
- נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

הניה מרקוביץ
- מנהלת אגף בכירה תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה

עו"ד מאירה בסוק
- יועצת משפטית, נעמ"ת

אהוד מנור
- מזכיר איגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

אייל ממיה
- מתמחה באג"מ, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

דורון קרני
- מזכיר ארצי, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד שירלי בבאי
- מנהלת המחלקה המשפטית, שדולת הנשים בישראל

רותי הורניק
- הרשות לקידום מעמד האישה

אורלי אלמגור לוטן
- מרכז מחקר ומידע (מ.מ.מ), כנסת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
הצעה לסדר היום (דיון מהיר) - הנהגת שעון גמיש לאמהות והורים במשרדי הממשלה ואי קיום הוראות התקשי"ר בנושא - של חה"כ אורית זוארץ
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

על סדר היום, הצעה לסדר היום (דיון מהיר), הנהגת שעון גמיש לאמהות והורים במשרדי ממשלה ואי קיום הוראות תקנון שירות המדינה (תקשי"ר), בנושא. את הדיון ביקשה חברת הכנסת אורית זוארץ.


ניתן לאורית זוארץ לפתוח ולהציג את הנושא, כמובן שנדון בו בהרחבה וגם נתעמק במחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ונבחן איך זה מתנהל בפועל.
אורית זוארץ
בוקר טוב לכולם, ותודה לכבוד ממלאת מקומו של יושב הראש, על קיום הדיון. לאור העיסוק שלי בהתאמת עולם התעסוקה להורות בכלל ולנשים בפרט, בקשנו לבחון את יישום ההחלטות שמתקבלות ברמה האופרטיבית והתחלנו במשרדי הממשלה. כיושבת ראש השדולה לנשים ואמהות בעולם התעסוקה פנינו למרכז המחקר והמידע של הכנסת וביקשנו שתיבחן הסוגיה בנושא של הפעלת שעון עבודה גמיש להורים ולאמהות ומידת יישומו. מצאנו שאין אחידות או פיקוח על קיום הוראות התקשי"ר – תקנון שירות המדינה, במשרדי הממשלה. לצערי הוראות התקשי"ר לא ממש מיושמות ברוב משרדי הממשלה, ובראשם משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. לכן ביקשנו לקיים דיון מהיר בוועדה.


חלק מהעשייה שלנו כנבחרי ציבור היא לפקח על יישום החלטות שמתקבלות. אני חושבת שזו הדרך שאנחנו צריכים לפעול באמצעותה כדי להביא לכך שהחלטות שמתקבלות כאן בדיונים, בפרומים השונים והאקדמאיים לפעמים, שאכן ייושמו. בעיניי המערכת הציבורית היא מערכת שמובילה וחייבת להיות מודל למערכות תעסוקה נוספות. כשאנחנו באים לסקטור הפרטי לפעמים בטענה על נושאים שהסקטור הציבורי לא מיישם יש כאן קושי. נשמח אם אורלי אלמגור לוטן תציג את המסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ואת הממצאים שלו.

אחת הבעיות שעלו בדוח ורציתי שניגע בה היא הנגשת המידע. אנחנו עוסקים במקרים רבים מאוד בהנגשת מידע לציבור ולאזרחים. אני רואה שגם במשרדי הממשלה הדבר הזה לא נעשה. אם אנחנו מדברים על נושאים כמו הטרדות מיניות, במקרים רבים עובדות לא יודעות, אומנם זה לא קשור לנושא אבל אני רוצה לחדד את החשיבות של הנגשת המידע דרך הדוגמה הזאת, שעובדות לא יודעות על הממונה, לא מכירות את הממונה. קיבלנו גם פניות, ורק ביום שישי התקשרה אלי עובדת מאחד המשרדים שהוטרדה והיא לא ידעה למי לפנות. לדעתי יש כאן נושאים שחייבים לחדד. בעייני הנגשת מידע זה לא רק הנגשה על איזה לוח במקום העבודה אלא גם באמצעים אחרים שעומדים לרשות מקום העבודה. אנחנו בשלטון המקומי השתמשנו בשוברי התשלום לארנונה, אני חושבת שתלושי השכר יכולים להיות איזו דרך שאפשר לממש את הסוגיה הזאת שלא כרוכה בעליות גדולות. העברת המידע בשפות אם זה בנושאים שלאו דווקא קשורים לעובדים ולעובדות אלא בכלל לגבי השירותים שמשרדים נותנים. הנגשת המידע זה הקושי המרכזי שאני זיהיתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לפני שאנחנו נפנה לאורלי אלמגור לוטן, שחיברה את הדוח שמונח לפנינו, כולכם מוזמנים ומוזמנות לעיין בו, אחד הדברים שאני שמתי לב ונורא משך את תשומת ליבי, ראינו שבמשרדים שונים, בחלקם יש כאלה שאינם מקיימים בכלל את ההוראות, וכאלה שלא מביאים לידיעת העובדים ובעיקר לציבור העובדות, אבל יש חלק מהמשרדים שפועלים לפי מה שהתקשי"ר דורש ויש משרדים שאפילו הרחיבו את הדרישה, לא נותנים רק את המינימום הנדרש אלא היו מאוד יצירתיים ובהסכמים הקיבוציים הרחיבו את הדרישה לרמה שמגיעה להם על כך הצדעה. זה הזמן לפנות לאורלי אלמגור לוטן ממרכז המחקר והמידע ולשמוע בעיקר על הממצאים הבולטים.
אורלי אלמגור לוטן
אנחנו התמקדנו בנושא בהתאם לבקשתה של חברת הכנסת אורית זוארץ. סוגיה אחת שנוגעת להורים עובדים בשירות המדינה היא הגמישות בשעות העבודה. סעיף 31 לתקשי"ר דן בכל מיני זכויות בעיקר של אמהות, אבל בתנאים מסוימים אלו גם אבות בשירות המדינה. אחד הסעיפים איתו אין בעיה ואותו לא בדקנו, אבל כן חשוב להגיד אותו שהוא קובע שעות מקוצרות לאמהות עובדות. בעצם מורידים להן חצי שעה מיום העבודה. את זה לא בדקנו ואנחנו לא חושבים שיש עם זה בעיה גם לפי התשובות שקיבלנו מהמשרדים השונים.


הסעיף שהתמקדנו בו זה סעיף שדיבר על הגמישות וקובע "שהעובדת תוכל לסיים את יום העבודה בשעה 15:05 במקום השעה 15:35 בחלק מימי השבוע בתנאי שתשלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית שלה בימים אחרים באותו שבוע." כלומר נותנים כאן איזה מרווח גמישות לעובדת. פנינו למשרדי הממשלה השונים ולחלק מהיחידות וביקשנו לדעת האם יש שעון גמיש במשרדים האלה ואילו הוראות אחרות יש שמתייחסות לעניין של הורים עובדים. בכוונה לא שאלנו על הסעיף כי רצינו לראות את מה שחברת הכנסת אורית זוארץ ציינה, בין השאר את העניין של המודעות, האם המשרדים עונים לבד על הסעיף הזה.


אני רוצה לומר לפני שאני מדווחת על התוצאות, פניתי לממונות למעמד האישה במשרדים השונים ובחלק מהמקומות הממונות ענו וחלק שלחו אותנו למשאבי האנוש של המשרד. קיבלנו בעצם את התשובות הפורמאליות. התשובות יכולות ללכת לשני הכיוונים, בחלק מהמשרדים אנחנו מניחים וגם שומעים על כך מהעובדים ומהעובדות בעיקר, שהמצב בפעול הוא הרבה יותר גמיש ממה שהכללים הפורמאליים קובעים. בחלק מהמשרדים אנחנו מניחים שיש ההפך, כלומר הכללים קובעים משהו אחד ובפועל, בין השאר מה שחברת הכנסת אורית זוארץ אמרה, שזה יידוע העובדים, עובד יכול שלא לדעת על כך ואז הוא לא מממש את זכותו לזכאות.


גם בעניין הגמישות שאינה כתובה באופן פורמאלי בעצם יכולה להיות בעיה וזה תלוי בדינמיקה שבין העובד למעביד, כלומר עובד שמחובר יותר למעביד שלו או לכוח אדם ומכיר אנשים ידע וינצל את הזכות, ועובדים אחרים לא. אנחנו חושבים שזה צריך להיות משהו פורמאלי שהעובדים יידעו עליו. אלו היו ההסתייגויות.


המשרדים וכמו שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ציינה, חלק מהמשרדים ממלאים את דרישות התקשי"ר כפי שהן, כמו שכתוב, חלק אינם מקיימים. כשאנחנו אומרים שהמשרד אינו מקיים את דרישות התקשי"ר כלומר התייחסנו לזה כמשרד שלא מאפשר גמישות בשעות העבודה. משרד שכתבנו שמקיים את דרישות התקשי"ר זה או משרד שנותן את מה שכתוב בדיוק בתקשי"ר, כלומר אפשרות לשנות בקצת את שעות העבודה בחלק מימות השבוע, ומה שלא אמרתי קודם להשלים את השעות באותו שבוע.

כלומר יחידת הזמן היא שבוע. משרד שכתבנו חלק, חלק מהמשרדים כתבו שצריך להשלים את זה על בסיס יומי, כלומר אפשר לסטות אבל ההשלמה צריכה להיות על בסיס יומי בעוד שהתקשי"ר קובע שבוע. אז כתבנו שהם ממלאים את זה באופן חלקי. לחלופין יש משרדים שמתנים את האפשרות בוועדה מסוימת, באישורה, ולא נותנים את האפשרות באופן אוטומטי. גם כאן ניסינו להבין אם זה אישור על ידי וועדה פורמאלית בלבד והאישור ניתן לכל מי שמבקש, אם כן קראנו לזה "עונה לדרישות התקשי"ר" או שמדובר במקרים מיוחדים ואז כתבנו שלא. חלק מהמשרדים לא מצייתים בכלל לעניין הגמישות.


כמו שציינת, חלק לקחו את זה מעבר למה שהתקשי"ר קובע והם הכניסו מנגנונים שנותנים עוד יותר גמישות לעובדים. זה המקום לציין שבחלק מהמקרים ובעיקר במשרדים שלקחו את זה יותר רחוק, לא מדובר רק על הורים עובדים אלא מדובר על עובדים בכלל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אולי צריך לחזור להדגיש שברוב המקרים האלה בעצם נעשו הסכמים עם וועדי עובדים. יכול להיות שעובדי העובדים כאן דאגו יותר לאינטרס של העובדים. אבל לא משנה כי התוצאה היא תוצאה מבורכת.
אורלי אלמגור לוטן
אחת השאלות ששאלנו את המשרדים היא "האם אתם מרוצים מהסדרים האלה" משרדים שזה קיים אמרו שהם מרוצים מזה. אני לא מדברת על הפחתת שעות עבודה. כלומר המנגנון של המשרדים שלקחו את זה ליתר גמישות, בין היתר זה משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד המשפטים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד כמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה.
אורלי אלמגור לוטן
הם קבעו בעצם שעות ליבה, שעות גרעין ושעות גמישות. יש שעות ליבה שהן לרוב בין 08:30 או 09:00 עד השעה 14:00 בערך, זה משתנה בין משרד למשרד, ואלו הן השעות שהעובדים חייבים להיות נוכחים במשרד, ויש את השעות הגמישות, אלו שעות שבמהלכן העובד יכול להשלים את מכסת שעות העבודה שלו כשלרוב ההשלמה לא חייבת להיות על בסיס יומי, בחלקם היה גם אפשר לצבור מאגר של שעות אקסטרה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
או חוסר של עד עשר שעות ולמלא אותן בהמשך.
אורלי אלמגור לוטן
אני חושבת שעל זה הגברת הניה מרקוביץ מהניצבות יכולה להרחיב, לאו דווקא לגבי הורים כי יש מנגנון אחר. אז לקחו את זה קצת יותר רחוק ולא שמענו תלונות.

דווקא בעניין של גמישות שעות העבודה ההסתייגות שעולה זה העניין שזה לא מתאים לכל העובדים. בעצם יש עובדים שחייבים להיות בעבודה. בחלק מהמשרדים עושים את ההבחנה בין עובדים שהם עובדי משמרות ועובדים מקבלי קהל שנדרשים להיות בשעות מסוימות לבין שאר העובדים. לא כל העובדים במשרדים הם עובדים מקבלי קהל או עובדי משמרות. בצעם עשו הבחנה בתוך ההסדר.


אני מבקשת לומר מלה בהקשר לדבריה של חברת הכנסת אורית זוארץ בנוגע לציות הוראת התקשי"ר, וגם על זה הגברת הניה מרקוביץ יכולה להרחיב. יושבת בערך שנה וועדה בנציבות שירות המדינה שמדברת על התאמת שירות המדינה לטובת המשפחה. אני חושבת שאולי לפני שמדברים על צעדים הלאה בתוך שירות המדינה צריך לחשוב על דרכים ליישם את הכללים שכבר קבועים בשירות המדינה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נלך צעד צעד. בואו נראה שזה מתקיים, ואחר כך נראה איך מרחיבים.
אורית זוארץ
זה בדיוק הרעיון המרכזי מאחורי מילוי הוראות התקשי"ר, והבחינה שלהן לפני שהולכים הלאה עם כל הנושא הזה. אני שוב אומרת שהסקטור הציבורי בהחלט יכול להיות פורץ דרך בתחום הזה, קודם כל ביישום הוראות התקשי"ר וכמובן בשלב הבא בהרחבתן - התאמת מקום העבודה לבני אדם, בואו נתחיל עם המקום הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שמשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה מדליק אורות שדווקא הוא לא מקיים.


אנחנו נפנה לגברת הניה מרקוביץ מנהלת אגף בתכנון ובקרה בנציבות שירות המדינה. נשמח לשמוע כי אולי המצב יותר טוב ממה שנדמה לנו.
הניה מרקוביץ
אני מנהלת אגף בכיר בנציבות שירות המדינה, ונמצאת כאן כי אני מופקדת על תנאי השירות של עובדי המדינה.


אני מאוד מצטערת לראות שיש משרדים, לדעתי ההוראות מיושמות בדרך כזאת או אחרת. פשוט השאלות שהוצגו לדעתי לא הובנו או לא הגיעו למקום הנכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את מפקחת באופן שוטף או רק כאשר יש תלונות בודקים?
הניה מרקוביץ
אין לי תלונות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את יודעת שלפעמים חוסר בתלונות, כמו שאומרת כאן מנהלת הוועדה וילמה מאור, לפעמים חוסר מודעות גורמת לחוסר תלונות כי כשלא יודעים מהן הזכויות לא יודעים מה לדרוש. אבל יתכן שיש כאן מחסומים פסיכולוגיים למה להפוך להיות הטראבל מאכר של המשרד או להפנות את אור הזרקורים. אנשים רוצים לשמור על מקום עבודתם.
הניה מרקוביץ
יש זכות אחת נוספת שלא מופיעה כאן, עובדים יכולים לבחור ב- 6% פחות למשרה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה מופיע בדוח?
הניה מרקוביץ
זו זכות שאנחנו נשענים עליה הרבה מאוד במשרדים ואנחנו כן מוסרים אינפורמציה, ויצאו חוזרים של טלילה רוזנפלד הממונה על מעמד האישה בנציבות שירות המדינה. רק לאחרונה הרחבנו את קיצור יום העבודה לאמהות לילד יחיד, הרחבנו את קיצור יום העבודה לילד עד גיל 12 כשקודם היה עד גיל 8.
אורית זוארץ
קיצור יום העבודה ופגיעה בשכר שלו?
הניה מרקוביץ
בלי פגיעה בשכר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם היא מוותרת על עוד חצי שעת עבודה אז יש פגיעה בשכר. אם לא חצי שעת עבודה אז זה ה- 6%.
אורית זוארץ
אנחנו שואפות להגיע למקום הזה.
הניה מרקוביץ
אמא לילד יחיד עד גיל 12 נהנית מקיצור יום עבודה, היא קודם נהנתה עד שהוא היה בגיל 8. הרחבנו את זה עד לגיל 12 רק לילד יחיד.
אורית זוארץ
זוג עם ילד יחיד?
הניה מרקוביץ
במיוחד לאמהות חד הוריות.
אורלי אלמגור לוטן
גם למישהו שיש לו ילד אחד.
הניה מרקוביץ
בכל המשרדים ואולי כמעט בכולם מונהג יום עבודה גמיש במתכונת יומית. כלומר העובד יכול להגיע, אלא אם זה תלוי ממונה או תלוי עבודת משרד שהדבר לא מתאפשר. במשרד הפנים אי אפשר להגיע אחרי תחילת העבודה. האנשים שעוסקים בקבלת קהל שנפתחת בשעה 08:00, אי אפשר להגיע בשעה 09:00 כדבר שבשגרה. למרות זאת היטבנו לעובדות ולעובדים שבימי קבלת קהל ארוכים, כשיש קבלת קהל בשעות אחר הצהריים, הם מתחילים לעבוד מאוחר יותר, בסביבות השעה 10:00, מקבלים תוספת משמרות ומקבלים עוד תוספת ייחודית תמורת ההסכמה לבוא לעבודה בשעות מאוחרות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
וזה 150%.
הניה מרקוביץ
לא. תוספת משמרת זה 120% ועוד 60 שקל ליום, אולי אמירה נחום תעדכן את ההסדר שקיים במשרד הפנים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה גמיש על בסיס יומי?
הניה מרקוביץ
על בסיס יומי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שזה בעייתי.
אורית זוארץ
כמה עובדים מקרב עובדי נציבות שירות המדינה מקבלים קהל?
הניה מרקוביץ
בנציבות שירות המדינה אין קהל.
אורית זוארץ
בסקטור הציבורי בכלל, כמה מקבלים קהל וכמה הן אמהות? בואי נכניס את הדברים לפרופורציה כי שם לא הבעיה.
הניה מרקוביץ
יש עוד כמה תפקידים שאי אפשר איתן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו צריכים למצוא את האיזון בין לתת את השירות לאוכלוסייה הכוללת לבין ההקלות לאמהות העובדות.
הניה מרקוביץ
800 קלדניות שופטים לא יכולות להגיע לעבודה אחרי השעה 08:00. השופט נמצא והוא צריך להתחיל במשפט. אם העובדת מגיעה ב- 08:30 אז המשפט לא מתחיל והוא מתעכב. זו לא קבלת קהל אבל זו עבודה פרונטאלית מול קהל. זה מותנה בהסדרים סגורים ומאוד ברורים. במקומות שזה גמיש יותר לפעמים זה פרטני מול ממונה או בכלל במשרד. יש ממונה שמבקש שהעובדת תתחיל בשעה 08:00, יש ממונה שאומר שהיא יכולה להגיע מאוחר יותר. המזכירה שלי למשל, אני שואלת אותה אם יש לה יום השבוע בו היא מוכנה לעבוד מאוחר, יש לי ישיבה בשעה מאוחרת ואם אפשר שהיא תגיע מאוחר יותר לעבודה.
אורית זוארץ
זה בעצם תלוי בחסדיו של הממונה.
הניה מרקוביץ
בהסדרים.
אורית זוארץ
מי שמקורבת יותר לממונה.
הניה מרקוביץ
אני מדברת על צרכי העבודה ואני לא מדברת על חסדים. ביום שיש לי ישיבה בשעה מאוחרת אחר הצהריים ואני חושבת שאני רוצה שהמזכירה תהייה בה אני מנסה לעשות הסדר איתה שהיא תישאר בשעה מאוחרת ותתארגן עם הבת שלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את מבינה שכאשר ההסדר הוא על בסיס יומי אין הרבה משחק, איך שלא נהפוך את הקערה אין הרבה משחק. אבל כאשר ישנה אפשרות צבירה שבמהלך השבוע לאזן את זה, ואם את קוראת לה לשעות אחר הצהריים למשל היא תוכל להתפנות בשעות הבוקר ואולי באיזה אופן לעשות את הסידורים שלה וכדומה. זה הרבה יותר גמיש.
הניה מרקוביץ
נכון, ואלו בדיוק ההסדרים שעושים מול ממונה פרטני ולא כהסדרים כלליים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה הרבה יותר קשה לפיקוח?
הניה מרקוביץ
זה הרבה יותר קשה לפיקוח אבל באופן כללי בגלל שאני נמצאת בלשכה לתלונות המדינה, ואנחנו עם היד על הדופק בנושאים האלה, אני מקבלת בקשות לדעת איך פועל ההסדר של ה- 6% פחות לאלה שרוצות לקצר את היום. לצאת בשעה 15:05 במקום 15:35 והן מוותרות על 6% משכרם אבל לא בזכויות. כל הזכויות נשמרות באופן מלא.
אורית זוארץ
למרות שהן זכאיות לחלופה?
וילמה מאור
הן כנראה לא יודעות ולכן הן מבקשות.
הניה מרקוביץ
הן יודעות, היו חוזרים, והן יודעות.
אורית זוארץ
למה שמישהי תסכים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איזו אופציה יש? בואו נסדר את העניינים.
הניה מרקוביץ
אנחנו לא יכולים לעבוד לפי שבוע עבודה גמיש. ההסדרים בתקשי"ר מאפשרים את השלמת השעות של שעתיים כאלה במשך השבוע. במיוחד ביום שישי. ביום שישי אנשים לא מגיעים לעבודה, לא באים להשלים שעות. יושבים כאן נציגים מהרבה מאוד משרדים תשאלו אותם אם מישהו פנה אליהם אי פעם ואמר "אני רוצה לבוא להשלים ביום שישי את השעות החסרות". כלומר אין דרישה כזאת מהשטח. הדרישה שקיימת בשטח היא במהלך השבוע ולהגמיש את הנושא במתכונת שבועית ולא מתכונת יומית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש כאלה שטוענים שלקחו את זה למתכונת חודשית.
הניה מרקוביץ
זה לא משנה לי אם זה שבועית או חודשית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה משנה.
הניה מרקוביץ
אני מודיעה לכם שעדיף לנו לא לתת את האופציה, היא תגיד "בסדר אני אשלים את השעות בסוף החודש".
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא נכון מה שאת אומרת, כי במשרדים ששם נהוג מסתבר שזה לא רק משיג את המבוקש, רובן משלימות את השעות כמו שצריך, הן גם לא צוברות יותר מדי כי הן יודעות.
הניה מרקוביץ
זה בדיוק, ואין ביקוש להסדר הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה? יש חוות דעת טובות איפה שזה מתקיים.


אנחנו נעזוב את זה לרגע. אני רוצה לפנות למשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. הפעלנו עליהם כמה הערות. הייתי רוצה לשמוע אתכם כי מה שעולה מהדוח, "מתשובת המשרד עולה כי בפועל הזכאות המוקנת מתוקף התקשי"ר אינה מיושמת במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה, בין אם מחוסר מודעות ובין אם מסיבות אחרות. הממונה על מעמד האישה מסרה כי בכוונתה לרענן את הנהלים". זו כמו תשובה לתקשורת שעושים כתבה והתגובה "נלמד את החומר ונפיק את הלקחים ונתקן את הליקויים" זה מה שאתם אומרים?
שרית בן ג'ויה לוי
בוקר טוב. שרית בן-גויה לוי הממונה על מעמד האישה במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. ראשית אני מבקשת למחות על הקביעה שמשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה אינו מקיים את דרישות התקשי"ר. נמצא לפניי מכתב שהועבר לגברת אורלי אלמגור לוטן ב-22 במרץ, כאשר בפירוש מצוין במכתב "אגף משאבי אנוש במשרד פועל בהתאם לתקשי"ר נציבות שירות המדינה" מצוין כאן הפרק 31.15. כלומר משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה פועל בהחלט על פי הוראות התקשי"ר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איך אתם מביאים את זה לידיעת העובדים לגבי הזכויות שלהם בנושא של השעון הגמיש?
שרית בן ג'ויה לוי
נושא שעון העבודה הגמיש, בזה אני מצטרפת למה שאמרה הגברת הניה מרקוביץ, יתכן שבשאלות זה לא היה ברור מכיוון שבמשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה שעון עבודה גמיש התייחסנו לשעות גרעין. הסדר זה אינו מיושם במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה, אך, ואני רוצה להדגיש שהנושא חשוב ושאנחנו בהחלט פועלים בהתאם לתקשי"ר. הקביעה שהמשרד אינו מקיים את דרישות התקשי"ר אינה נכונה. המכתב מונח כאן לפני. הקביעה הזאת ממש פוגעת במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה מכיוון שאנחנו בהחלט פועלים על פי התקשי"ר. עובדי משרד מודעים להוראות התקשי"ר ופועלים על פיהן.


אכן אין הסדרים מיוחדים אחרים, אנחנו פועלים על פי הסעיף בתקשי"ר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
על פי מה? בסיס שבועי, חודשי.
שרית בן ג'ויה לוי
על בסיס חודשי. זה פועל במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. נמצא איתי גם מר עזרא כהן שהוא מנהל מחלקת משאבי אנוש במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה ועורכת הדין ג'נט שלום מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה והם גם יכולים להעיד מקרוב. בבקשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אחזור בחזרה למחברת הדוח כדי שתוכל להגן על עצמה וגם כדי להאיר את עיננו כי יש התנגשות בין מה שאתם אומרים למה שמצוין בדוח.
אורלי אלמגור לוטן
כל משרד שענה לנו שהוא מקיים את דרישות התקשי"ר בלי לפרט מה הוא מקיים, צלצלתי ושאלתי האם מקיימים ספציפית העניין של השעון הגמיש והאם משתמשים בו. איתך דיברתי פעם או פעמיים.
שרית בן ג'ויה לוי
נכון, וגם הייתה התכתבות במייל.
אורלי אלמגור לוטן
אחד הדברים שנאמרו לי בשיחת הטלפון, שכרגע לא עובדים על זה ונאמר, סליחה שאני אומרת את זה ככה כי היה פה ערעור על מה שכתוב, ובשונה מהודעה לתקשורת ואני לא תקשורת, אני לא צריכה לקחת את מה שנכתב לי ולכתוב שאם המשרד אומר שהוא מקיים אז המשרד מקיים. הרושם שלי משיחת הטלפון איתך הייתה שהמשרד לא מקיים את זה. כי כשנאמר לי שאף אחד לא ביקש כזה הסדר בפועל ושאת תרענני את הזכאות בקרב העובדים. מה שאני מבינה מזה ואני עדיין עומדת מאחורי זה, שזה לא קיים במשרד. וגם אם זה קיים בתיאוריה העובדים לא מיודעים לגבי זה ולכן הם לא יכולים להשתמש בזה. כי אחרת אני לא הייתי מקבלת תשובה "עד כה טרם התקבלו בקשות של עובדים לעבודה על פי הסדר זה על אף שהנשים מודעות לזכאותן" אם בכוונתך לרענן את הנהלים זו תשובה שאומרת שכרגע יש בעיה ועכשיו את מודעת אליה ולכן זה יתוקן.
שרית בן ג'ויה לוי
אני מבקשת לתקן את הרושם, מכוון שבמכתב הראשוני שהועבר אליך כתוב במפורש שמהשרד פועל בהתאם לתקשי"ר נציבות שירות המדינה. בשיחת הטלפון שלנו דובר על סעיף מסוים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נעצור את הפינג פונג הזה, נצא מתוך נקודת הנחה שמה שהיה לא יוסיף להיות והוא ישתנה לטובה, כך לפחות אני מקווה, גם אם זה לתיקון, גם אם זה לרענון ובעיקר יידוע של העובדים ובעיקר את העובדות על זכותם הנגזרת מהתקשי"ר שיש שעון עבודה גמיש.


אני אמא לשלושה ילדים, נכון אני עכשיו בעיסוק שגם אם אני אצא בזמן אני לא אספיק להגיע. אבל רוב הנשים העובדות הן עובדות בעיקר בעיר שלהן. כי להוציא את הילד מהגן, כדי לדאוג לו למסגרת אחרת הנשים צריכות לצאת מהעבודה, ובעיקר בעיר גדולה, בסביבות השעה 15:00, אלא אם כן מישהו אחר עושה את. לא תמיד זה קל ולכן אני חושבת שראו את הצורך להנהיג בין היתר את השעון הזה. אם אנחנו לא מיישמים את ההוראה ואנחנו לא מבינים ולא נותנים את הזכות הזאת לנשים, אז אנחנו באיזה אופן או זורקים את הילדים או מקלים ראש בנושא הזה.


ישנן הוראות שבאמת באות לתת פתרון נקודתי לבעיות האלה. אבל אם אנחנו לוקחים ושומטים את זה מתחת לרגליים לא עשינו בזה כלום. השאלה מכאן והלאה, אני באמת אשמח שתאמרי שגם אם יש חוסר מודעות את תדאגי לכך שהאנשים ידעו את זכותם וגם לבקשות תינתן תשומת לב ובאמת יש שעון חודשי, אנחנו בכלל מברכים על שעון חודשי יותר משעון שבועי, אנחנו נשמח אם נקבל ממך את ההתחייבות הזאת.
שרית בן ג'ויה לוי
חשוב לי לציין, שאכן הנוהל הזה מיושם במשרדנו. אנחנו פועלים על פי הוראות התקשי"ר.
אורית זוארץ
את אומרת שאף אחת לא פנתה?
ג'נט שלום
אני מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. קודם ברמה האישית, אני יכולה להגיד שמניסיוני האישי, אני לא הורה, אבל מופעל שעון גמיש באמצעות קיזוז שעות חודשי לגבי ימים שבהם אני עובדת 8.5 שעות, לגבי ימים שאני עובדת פחות ולגבי ימים שאני עובדת יותר. זאת אומרת שאם אני עובדת פחות ויום אחד עבדתי יותר זה מתקזז וזה מחושב בשכר ואני לא מאבדת שעות. אני לא יודעת מהם הנהלים ואני לא יכולה לומר לגבי הנהלים במשרד אלא שברמה האישית אני ניהנת משעון גמיש.
אורית זוארץ
זו הבעיה, את לא יודעת מהם הנהלים. על זה אנחנו מדברות, והמטרה שלנו שגם אישה שאינה אמא זכאית לדעת מהן הזכויות שלה.
ג'נט שלום
אני אשמח לסיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אולי תשבנה יחד, אתן באותו משרד ותראו איך אתן מביאות את זה לידיעת כלל העובדים.
שרית בן ג'ויה לוי
העובדים יודעים. אנחנו עובדים על פי הוראות התקשי"ר, והעובדים זכאים ומודעים להוראות התקשי"ר.
ג'נט שלום
אני באמת חושבת שרוב העובדים והעובדות במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה מודעים לכך.


אני מבקשת לדבר קצת ברמת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. השיח כאן וגם בכותרות הרשמיות הוא על שעון גמיש להורים. אבל אני יכולה לשים לב, וכולנו שמנו לב, כשמתחילים לפרוט את זה מדברים על אמהות עובדות. אני חושבת שצריך להיות שינוי מהותי גם בדרך שאנחנו משוחחים בעניין וגם בדרך בה אנחנו מיישמים. כל עוד לא תהייה חלוקה של נטל הורי במשפחה לא באמת יהיה שינוי אמיתי במשק. כל עוד נמשיך לדבר במושגים של "בואו נקל על אמהות עובדות", אז הן תשארנה אמהות עובדות בעיני הבוס שלהן והגברים במשרד יהיו העובדים האמיתיים.
אורלי אלמגור לוטן
זה מתחבר אולי לעובדה שזה מתייחס בעיקר לאמהות ולהורים כי הזכויות של ההורים, תתקן אותי הגברת הניה מרקוביץ אם אני טועה, הזכויות בשירות המדינה ניתנות לאמהות באופן אוטומטי ולאבות תלוי בתנאים מסוימים. לכן גם אם באופן תיאורטי זה אמור להתייחס להורים, בפועל זה לא כך. אני מקבלת את זה אוטומטית, עובדים שמבקשים כאן לנצל את זכויות האבהות שלהם, אם בכלל הם עונים לקריטריונים, הם צריכים לעבור ממש שבעה מדורי גיהנום.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נתקדם בדיון כי אני שמה לב שיש כאן קצת בעייתיות.
מאירה בסוק
אני רוצה לשאול את הגברת הניה מרקוביץ או משהו מטעמכם. האם אי פעם ערכו מחקר לראות כמה נשים בשירות המדינה מפסידות מהשכר שלהן בגלל הימים והשעות שיורדים להן כתוצאה מחוסר השלמה, או מבעיות שציינת כמו ימי המחלה, האם אפשר לראות את זה באיזה סקר.
הניה מרקוביץ
אפשר. זה לא ירידה מהשכר, כי הן לוקחות את זה כנגד ימי חופשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
היא מדברת על האופציה של נשים שאומרות שהן מוכנות לוותר על חצי שעה ולוותר על ה- 6% מהשכר.
מאירה בסוק
זאת אומרת שבסקר שהייתי רוצה, זה אם אפשר לעשות, לראות את הבעייתיות האם נשים מפסידות ימים. הרי כל הזמן אנחנו מדברים על כך שבשירות המדינה נשים מרווחיות פחות כסף מגברים, אז אנחנו רואים שהן מפסידות את הכסף בגלל ימים חצויים, היא יוצאת בשעה 14:30, היא לא מספיקה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם אין לה בהרבה פעמים להשלים את זה.
מאירה בסוק
זה מה שאני רואה. זה שכתוב בתקשי"ר וכל הזמן ההיצמדות, אנחנו כמו בתקשי"ר לא משנה לאמהות כי הן עושות את זה ומרווחיות פחות.
הניה מרקוביץ
את צודקת. אבל אם אמא התקבלה למשרה מלאה וצריכה לעבוד עד השעה 15:30, היא עובדת באופן קבוע עד השעה 14:30 והיא לא משלימה את השעות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זו הכוונה שהיא רוצה להשלים ואין לה אפשרות להשלים אותן.
הניה מרקוביץ
יש לה אפשרות. מורידים את השעות לאלה שלא משלימות. אני כמעט בטוחה של- 95% מהעובדות והעובדים מאפשרים להשלים שעות חסר. האמהות על בסיס יומי, שבועי. אני חושבת שהבעיה היא לא בהתנהגות שלנו כמעסיק כלפי ההשלמות ואפשור הזכות להשלמה, אלא שנשים יוצאות מוקדם יותר מהעבודה ולא משלימות את השעות. גם אם תתני להן את הזכות להשלים ביום שישי שהיא אפשרות קיימת הן לא משלימות בימי שישי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בואי נתחיל עם זה, אנחנו נוכל למדוד את זה כאשר תהייה אחידות ותהייה את האופציה להשלים, אם אנחנו מדברים על יומי אנחנו כבר חותכות חצי מהאופציות להשלמה. אבל בואו נתקדם וננסה אחר כך לגזור מזה איזו מסקנה.
הניה מרקוביץ
אני כבר יכולה לומר לך, יש לי כאן מסקנה אחת. אני הולכת להוציא הודעת נציבות חדשה שמרעננת את כל הנושא הזה, מסבירה את הכל למשרדים עם כל הזכויות, ונרענן את הנוהל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה נהדר. בבקשה, דורון קרני.
דורון קרני
אני מייצג את הסתדרות עובדי המדינה. חלק מהבעיות כאן יכולות להיפתר, וזו השאיפה שלנו, זה לעבור לשבוע עבודה של 40 שעות, זה יפתור חלק גדול מהדברים. לדעתי כולנו צריכים להתכוון לשם. אנחנו כמובן בעד כל דבר שהוא לטובת העובדים.


ראשית אני רוצה לברך את גברת הניה מרקוביץ על מה שהיא אמרה כעת, את זה רציתי להגיד לשכנתי לדיון שלא מספיק להגיד "העובדים יודעים". צריך להודיע להם גם אם את חושבת שהם יודעים זה בסך הכל להוציא נייר.
שרית בן ג'ויה לוי
סליחה ברשותך, ועל כך האמירה "נרענן את הנהלים" שהזכירה כאן הגברת הניה מרקוביץ.
דורון קרני
ועל כך אני מברך את הגברת הניה מרקוביץ.
הניה מרקוביץ
אבל נשים עובדות 40.5 שעות. שבוע העבודה של אמהות עם ילדים הוא 40.5 שעות.
דורון מרקוביץ
אנחנו מדברים על הורים ועל בכלל. אני חושב שצריך לברך, זה עולה כאן במחקר ויושבת הראש הזכירה את זה, אנחנו צריכים לברך כל הסדר שנעשה בין עובדים לממונה פרטני. צריך לעודד את ההסדרים האלה. לדוגמה משרד התחבורה. השאלות האלה לא עולות והן נפתרות ברמה המקומית וזה הטוב ביותר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אשמח לשמוע את נציג משרד הבריאות כי ראיתי את ההסדרים שלכם שהם מרחיבים. אולי תיתן כאן דוגמאות איך אתם עשיתם את זה.
הרולד בר
אני מנהל יחסי עבודה במערכת הבריאות הממשלתית.


ההסדרים שאנחנו העברנו לידיעתכם לאור הפניה מצביעים על כך שקודם כל עשינו את ההסדר הזה בשיתוף הסתדרות עובדי המדינה ואנחנו פועלים בשיתוף העובדים. זה חשוב שההסדרים יהיו בתאום עם העובדים ובתאום עם הנציגות של העובדים כי כך יש גם מערכת יחסי גומלין ויידוע גם מהצד שכנגד, זה חשוב ליחסי העבודה. זה בנוגע לרקע של ההסדרים.


ההסדר בעצם מצביע על שעות גרעין בכל המקומות שהדבר ניתן לביצוע. להוסיף למערכת המורכבת של משרד הבריאות באותם המקומות שצריך לפתוח את דלפק העבודה, או לפתוח את משמרת העבודה בשעה 07:00 בבוקר כשזה תלוי הסעות וכדומה, אתה מתקשה לבצע את הגמישות המתבקשת שהיא מבורכת לכשעצמה. אנחנו מיישמים את הגמישות בכל אותם מקומות שהדבר ניתן לביצוע. הגמישות הזאת באה לידי ביטוי בימי העבודה השבועיים כך שההסכם הוא צופה פני עתיד שאם ישתנו שעות העבודה, כמו שחברי ציין, הדבר יוכל לבוא לידי ביטוי ללא צורך בהסכם חדש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא ממש הכביד עליכם כל הנושא של הרחבת עקרון השעון הגמיש.
הרולד הבר
הוא לא הכביד ואנחנו הבאנו את זה לידי ביטוי כך שבכל המקומות שזה ניתן לביצוע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נשים משלימות את השעות?
הרולד הבר
יש כאלה שמשלימות ויש כאלה שרואות בזה דבר סביר שהן יוצאות מוקדם יותר. הגמישות הזאת מקובלת וידועה ואפילו סדר הורדת השעות מבוצע בצורה מסודרת ללא פרשנויות שונות ומשונות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יפה. המשרד לתשתיות הלאומיות, איך אצלכם זה עובד?
מלי מתוק
אני מרכזת משאבי אנוש ורווחה, במשרד התשתיות הלאומיות.


אנחנו עברנו למערכת "מרכבה" מערכת שפועלת במשרד ומחשבת על בסיס חודשי, לרוב האמהות משלימות. לומר שהיו פניות להשלמה בימי שישי למרות שהאפשרות ידועה, בספק. ברמת הידוע אנחנו כן אחת לכמה זמן משתדלים לרענן את הנוהל לפחות אחת לחצי שנה ולהוציא חידושים ועדכונים. אין פניה ומי שמשלימה זה בסדר ומי שמכירה את הנוהל שזה מנוכה קודם מהחופשה ואחר כך מהשכר.
אורית זוארץ
היא יודעת שיש לה את האופציה להשלים.
מלכי אסולין
אני מנהלת משאבי אנוש במשרד החינוך. אצלנו זה מיושם על פי התקשי"ר על בסיס חודשי. אני לא חושבת שיש עובד שיש לו חוסרים בימי מחלה או בימי חופשה, אני לא חושבת שיש מצב כזה. העובדות יכולות בהחלט להשלים את השעות. אני רוצה לומר שזה מיושם גם לגברים ולא רק לנשים. השעון הגמיש מתאפשר ואני חושבת שאם אנחנו רוצים שהעובדים הגברים יצאו גם הם להביא את הילדים אז צריך לאפשר גם להם את השעון הגמיש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כאשר שני ההורים, בני הזוג גם העובד וגם העובדת בשירות המדינה, יש אפשרות לחלוקת השעות ולפצל את הימים? שזה גם דבר מבורך.
מלכי אסולין
אצלנו אין שום בעיה, זה מפורסם במידעון לעובדים, אני מרעננת נהלים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בכל כמה זמן המידעון לעובדים יוצא?
מלכי אסולין
המידעון מפורסם באתר האינטרנט וכאשר יש חידושים אני מעדכנת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ומי שנכנס רואה את כל הזכויות?
מלכי אסולין
את כל הזכויות והחובות שלו.
אמירה נחום
אני מנהלת אגף משאבי אנוש במשרד הפנים. ראשית הדוח שהוגש אינו מדויק. השעון הגמיש השתנה עד לשעה 09:00 בבוקר. שנית כמו שהניה מרקוביץ ציינה הרבה דברים לא מצוינים ובמתבצעים ודברים אחרים שאנחנו כן עושים אינם נכללים כאן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לרגע אני לא רוצה שייוצר כאן מצב או שיוצג מצג שווא שמי שמחבר כאן את המסמכים הוא לא מספיק אחראי. יכול להיות שיש בעיה בהעברת הנתונים שזה באחריות המשרדים. פנו למשרדים עם שאלות זהות, לא יתכן שמחלק מהמשרדים התקבלו תשובות ויגידו שהתשובות בסדר ומחלק מהמשרדים יגידו שמי שחיבר את הדוח אינו בסדר. זו אותה מחברת ואלו אותן שאלות. יכול להיות שאתם צריכים לעשות בדק בית ולבדוק מה קורה אצלכם במשרדים, אני מבקשת את המסמכים האלה וזו לא הפעם הראשונה שנעזרים במחלקת המחקר של הכנסת ואנחנו מאוד מרוצים. התשובות כאן זה בהתאם למה שנתקבל מהמשרדים, תעשו בדק בית. וכעת לעניין הדברים ולא על אמינותו של המסמך בבקשה.
אמירה נחום
ישנה אוכלוסייה מסוימת שעובדת בשטח. למשל יש כ- 100 עובדים שעובדים בשטחים, יש להם שעות הסעה ושעות יציאה וחזרה. כמובן שהאמהות לא יכולות לסיים בשעה גמישה לפני הזמן. עובדים שעובדים בנמל התעופה בן גוריון עובדים במשמרות לפי שעות מסוימות ואי אפשר להוציא אותן מהקבוצה ולהגיד שניתן להן שעות גמישות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לומר לך שעל פי המחקר פה, מדובר כאן שיש אצלכם שעון גמיש אבל על בסיס יומי. זה מעורר את כל הבעיות שדנו בהן קודם.
אמירה נחום
זו אוכלוסייה מסוימת שאת לא יכולה גם לתת לה אפיון מיוחד לצאת בשעות גמישות לפני סיום המשמרת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מדברים על גמישות של שעת הבוקר, שעת אחר הצהריים. באמת אולי זה המקום לקרוא למשרדים כי אני רואה שרוב הבעייתיות איפה שמונהג שעון גמיש על בסיס יומי אין משחק. ככל שאנחנו מרחיבים את היריעה יש לנו הרבה יותר אפשרויות.
שירלי בבאי
עורכת הדין שירלי בבאי משדולת הנשים. אני רוצה לברך על הדיון כי יש כל כך הרבה זכויות שכתובות על הספר, אם זה בחוקים, אם זה בתקשי"ר. אנחנו מקבלות מהקו הפתוח שלנו פניות של כל כך הרבה נשים וכמובן גם מאבות שלא מבינים ולא יודעים. לא יודעים איך זה באמת מיושם אצלם ולכן מאוד מאוד חשוב לעלות את הנושא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מהי הצעתך?
שירלי בבאי
קודם כל הודעת נציבות בעניין חייבת להגיע לעובדים ולא רק למשרדים. למשל באמצעות תלוש השכר כמו שהנושא של הטרדה מינית יועבר דרך תלוש השכר, אפשר גם את הנושא הזה. אולי לרענן מדי תקופה כי עובדים נקלטים ויוצאים, אולי במדי תקופה להוציא דברים כאלה מצורים לתלוש. אני בטוחה שתהייה חשיפה מאוד גדולה.


הנושא של הגמישות הוא קריטי לאמהות וצריך להבין אותו. זה גם לצאת ולאפשר להיות עם הילדים. אבל הרבה יותר חשוב אם אפשר להשלים את זה ברמה שבועית או חודשית זה אומר שנשים יכולות להיות בעבודה יותר אחר הצהריים ולהיות נראות יותר בעבודה, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד חשוב שהן תהיינה בפגישות שמתקיימות אחר הצהריים. הן תהיינה חלק מהעשייה ותוכלנה להתקדם ולהיות בשעות החשובות. זה נושא מאוד חשוב.


אני רוצה לציין את הוועדה תומכת משפחה של הוועדה לקידום מעמד האישה שקיימת למעלה משנה. אנחנו שותפות לוועדה הזאת. נכון שצריך ליישם קודם את מה שקיים. אני חושבת שבמסגרת התוצרים שיהיו לוועדה הזאת בנושא המודעות לחשיבות הנושאים האלה וגם ליישום מה שקיים וגם לשדרוג ולהוספה אלו דברים מאוד מאוד חשובים. בין השאר צריכה להיות הסברה על חשיבות הנושא, ההסברה לא פחות חשובה.
מרגלית ימיני
אני מנהלת אגף משאבי אנוש במשרד הקליטה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם מקיימים את התקשי"ר.
מרגלית ימיני
בוודאי. לנו יש בעיה אחרת. המשרד שלנו ברובו מקבל קהל וברובו אלו נשים. 80% מהעובדים שלנו במשרד הקליטה הן נשים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איך אתם עושים את זה?
אורית זוארץ
ועדיין אתן מצליחות לעמוד בזה.
מרגלית ימיני
יש לנו הסדר עם עובדים במשרד שפעמיים בשבוע,
בעיקר עובדות שהן באות גם בשעות אחר הצהריים, מהשעה 16:00 ועד .18:00. במקרה כזה התקשי"ר מחייב אותנו לעבוד החל מהשעה 07:30 ועד 18:00. הן חייבות להשלים 10 שעות עבודה כדי להינות מהמענק בסכום של כ- 100 שקלים. כולן רוצות את זה ויחד עם זאת יש בעיה. אנחנו נתנו אפשרות לעבוד גם בימי שישי ואפשרות להשלים בימים שאין קבלת קהל, זה לא מיושם בשטח משום שאמהות לילדים בפירוש - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את אומרת שמאופי העבודה במשרד שלכם יש בעיתיות בגלל קבלת הקהל וגם בגלל שרובן הן עובדות אפילו יש לכם שרה.
מרגלית ימיני
רובן מקבלות קהל וצריכות את הכסף הזה. עבור עובדת כזאת זו תוספת של כ- 150 שקל אם לוקחים את השעות הנוספות, כלכלה, תוספת ליום. זה הרבה כסף לעובדת כזאת, והן נשארות. יחד עם זאת אנחנו מורידים את השעות החסרות קודם מימי החופשה ואחר כך מהשכר. הקמנו וועדה לשעון גמיש, הפניות בדרך כלל נענות בחיוב כשיש נימוקים וכמובן באישור הממונה. אם הממונה יאמר לי "אני לא מוכן שהיא תגיע בשעה 08:00 או 08:30 חשוב לי שהיא תהייה בשעה 07:30 " אנחנו לא מאשרים, הוא כמובן חייב לנמק למה הוא צריך שהיא תגיע מוקדם. זה יהיה משיקולים עניינים, בדרך כלל ב- 99% אנחנו מאשרים.
אורית זוארץ
מה קורה עם תחילת העבודה בשעה 07:00? לא הייתה כאן שום התייחסות לשעה מוקדמת. אולי בהסדר בין בני הזוג שאחד מוציא את הילדים והשני מגיע יותר מוקדם, הבנתי שזה לא כל כך מתאפשר. יש לי חברים שעובדים בתחום ההייטק והם מתחילים לעבוד בשעה 06:00. אחי עובד בהרצליה, גר בצפון, הוא בשעה 06:00 בעבודה.
מרגלית ימיני
תלוי אם יש שמירה בתוך הבניין, לפעמים עובדי חברת השמירה לא עובדים.
אורית זוארץ
נכון, וזה אומר התאמת מקום העבודה לבני אדם.
הניה מרקוביץ
אבל מי שעובד בקבלת קהל וצריך להשלים את התיקים לקראת קבלת הקהל צריך לשבת מול המחשב.
אורית זוארץ
למה לא פותחים את המחשבים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שבמשרד הפנים כך זה עובד, מכינים את התיקים לבית המשפט, ויש אפשרות לעבודה גם מהבית וזה נחשב .
הניה מרקוביץ
זו אופציה שקיימת רק לפרקליטים, אנחנו לא הרחבנו את האופציה ליתר עובדי המדינה. יש על כך המון דיונים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש סיכוי שזה יתרחב למקומות נוספים בהם אפשרי לעבוד מהבית?
הניה מרקוביץ
לא. אנחנו מנסים להפעיל את זה כעת ביחידה ממשלתית אחת שבה העבודה של העובדים היא קבלנית, הם צריכים לתת הספק יומי והוא מדיד. אצל עובדים שזה לא כך קשה מאוד לפקח על העבודה שהם צריכים לתת. יש לנו בעיה קשה של ביטוח, יש בעיה קשה של ביטוח מקום העובדה, יש בעיה עם הביטוח הלאומי כי תאונה בבית תחשב כמקום העבודה, יש בעיה של ביטוח הבית כי אם תפרוץ מחר שריפה בגלל המחשב, האם הבית מבוטח.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הבנו שעם הפרקליטים זה כן מבוטח.
אורית זוארץ
השאלה הייתה למה לא להתחיל לעבוד בשעה 06:00?
הניה מרקוביץ
אי אפשר כי יש משרדים כמו שאמרה מרגלית ימיני שאין שמירה בבניין. אני לא יכולה לפתוח בניין בשביל עובד אחד. זה להרים מערכות של מיזוג אוויר והכל בשביל עובד אחד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ההוצאות גדולות מדי. ההיגיון הזה מקובל עלי. אנחנו לא נגייס את כל המשרד בשביל עובד אחד שנוח לו לעבוד בשעה 06:00. אנחנו צריכים למצוא את האיזונים.
אורית זוארץ
גם השעה 07:00 היא שעה סבירה
אילנה רביד
אני ממונה על מעמד האישה במשרד החוץ. אני מצרה שלא ענינו אבל לא בגלל שאנחנו לא מקיימים חלילה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה לא עניתם? אנחנו מצפים לקבל תשובות לשאלות.
אילנה רביד
האמת היא שלא כל כך הבנתי את המהות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ברור שלהבא זה לא קורה.
אילנה רביד
בוודאי שלא. זאת הסיבה שהניה מרקוביץ אמרה שהיא לא כל כך מבינה איך צוין שמשרד החוץ לא פועלים, כי אצלנו מקיימים הכל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תסבירי מה זה הכל, שבועי, חודשי, יומי?
אילנה רביד
בגלל שאנחנו עובדים עם חוץ לארץ והשעות שונות, לכן יש אפשרות לעבוד משמרת שנייה. זאת אומרת שעובד או עובדת שעובדים מול חוץ לארץ יכולים לעבוד החל מהשעה 11:30 עד 19:30 ויש אפשרויות של פיצוי כספי וכדומה.


נושא ה- 6% הוא באמת לא היה ידוע במשרד. הבאתי את זה לפני כחצי שנה שמוניתי - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השתמשו בזה? היו נשים שביקשו?
אילנה רביד
היו נשים שוויתרו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ויתרו על תוספת בשכר כדי לצאת מוקדם הביתה. אנחנו נדגיש, כמו שאומרת מנהלת הוועדה וילמה מאור, בלי לוותר על האחוזים בפנסיה, הפנסיה לא נפגעת וגם הזכויות האחרות.
הניה מרקוביץ
פנסיה, רכב וכל הדברים האלה לא נפגעים.
אילנה רביד
אני חושבת שאחרי הקיץ, בדיוק דיברנו על זה, תתווספנה נשים נוספות כי הן אומרת בהתחלה שיש להן עדיין ימי חופשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את אומרת שכשתסתיים להן המכסה הן תתחלנה להתמודד.
אילנה רביד
במשרד יש את החודשי ויש את המשמרת השנייה ויש גמישות בשעות והכל מיושם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
והן יכולות להפסיק את אותו הסדר?
אילנה רביד
כל חצי שנה. הגבלנו את זה ויש תחנות יציאה מההסדר. אצלנו הכל מיושם.


אני רוצה לעלות בעיה אחרת, יש את העניין של מחלת ילד. מדובר על כך שלא משנה כמה ילדים יש זה 8 ימים.
אורית זוארץ
יש לנו הצעת חוק שהונחה בנושא הזה וזה יהיה פונקציה של מספר ילדים כדי שההורים יוכלו לממש את חופשת ההורות ולא רק 8 ימים. יש הצעת חוק שלי בעניין.
הניה מרקוביץ
לצערי אני נתקלת ביותר באמהות שחולות אחר כך ואין להן ימים.
אורית זוארץ
לכן אני אומרת שצריך להרחיב את זה.
אילנה רביד
ה- 8 ימים נלקחים ממחלת ההורה ואז נוצר מצב חוסר, צריך לחשוב גם על הדבר הזה.
הניה מרקוביץ
אנחנו נותנים ימי מחלה יותר מהחוק, שירות המדינה לא נותן רק 8 ימים. זכות הצבירה היא אינסופית, אנחנו נותנים 30 ימים בשנה ולא 18 כמו שהחוק אומר. אנחנו משלמים מהדקה הראשונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה משהו שלא ידעתי וטוב לדעת.
הניה מרקוביץ
אלו ההוראות.
דורון קרני
זה רק בשירות הציבורי.
אורית זוארץ
אתם יכולים להיות מודל נהדר באמת לשוק הפרטי. חבל שאנחנו לא יכולים ממש להתפאר - - -
הניה מרקוביץ
יש הרחבה של ימי המחלה לילד עם מוגבלות, יש הרחבה לימי מחלה לילדים במחלות קשות, לא רק ממאירות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תתקני אותי אם אני טועה. זה על חשבון ימי המחלה של האם.
הניה מרקוביץ
זה מהמכסה, לצערי כשהעובד מגיע לגיל 50 והוא נעשה חולה ואז כשהוא זקוק לכסף לא תמיד יש לו. צריך מאוד מאוד לפקח. יש לנו גם וועדה מיוחדת בנציבות להתחשב במקרים חריגים. אבל תדעו שימיי המחלה הם לעובד. כשאני רואה אותם בגיל 50 עם מחלות מאוד מאוד קשות ואין להם ממה לחיות המצב מאוד קשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נשמח שתעלו כמה אופציות כדי לתקן את המצב הזה. אולי רצועות בטחון, הצעות שאולי יצפו את העתיד לבוא.
הניה מרקוביץ
אני הייתי רוצה שיהיה בלם שאסור לעובד לנצל יותר מ- 40% או 50% מהמכסה הצבורה שלו. צריך לעשות בלם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה משהו שצריך לבחון ולדון בו. אני בטוחה שלכל דבר יש את המינוסים והפלוסים וצריך לדון בהם. זה לא הנושא שלנו כעת.
רותי הורניק
מהרשות לקידום מעמד האישה. כמו שהוזכר כאן הוועדה לבחינת מקום עבודה תומך משפחה, פועלת כבר שנה וחצי ועומדת להגיש את הממצאים שלה לנציב שירות המדינה.


הפעלת שעון גמיש הוא אחד המקודים שהוועדה דנה בו והכל תוך כדי חיפוש התאמה מיטבית בין הדרישות הלגיטימיות של הצרכים בעבודה לבין הצרכים הגם לגיטימיים מאוד של הורים. הוועדה הזאת עובדת תוך הדגשת ההורות השוויונית ולא כפריווילגיות לאמהות. התהליך גם כדי להטמיע את השוויון ולהגיע לכך שהחובות והזכויות או התפקיד ההורי משותפים לשני ההורים. בזה יש לקדם את מעמד האישה, וכמובן בשוויון.


כל מהלך הגשת ממצאי הוועדה יהיה מלווה גם בהטמעה, גם בהסברה באמצעות קמפיין הסברתי, כך שתהייה תרומה לעבודת הוועדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ותהייה מודעות, שזה אחד מהדברים החשובים ביותר.
הניה מרקוביץ
יש חוברת זכויות מאוד מדויקת של כל הזכויות.
מאירה בסוק
עורכת דין מאירה בסוק מארגון נעמ"ת. ההצעה האופרטיבית היחידה שאני רואה אחרי הדיון כאן זה לנסות ולהעביר את משרדי הממשלה שעובדים לפי הסדר יומי ל להסדר חודשי ולתת איזו הקלה במשרדי הממשלה שלא עובדים על הבסיס הזה כדי לעזור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שהרוב כאן יהיו מרוצה מסיכום הישיבה.
אורית זוארץ
אני רוצה להתייחס קודם כל לכותרת של הדיון. כותרת הדיון "שעון גמיש להורים עובדים" ובואו נתמקד בנקודת המוצא שלנו וחשוב לחדד את ההתייחסות.


השאלה שלי אליך הגברת הניה מרקוביץ, כמה אנשים נשארים לעבוד מעבר לשעה 17:00 במקום העבודה, והאם השומר והמאבטח נשארים גם אם נשאר אדם אחד במשרד נניח שהוא המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי, משאירים את כל המערכות פועלות?
הניה מרקוביץ
יש משרדים שמכבים את האורות בשעה מסוימת.
אורית זוארץ
אבל עדיין יש עובדים שנשארים וגם השומר נשאר.
הניה מרקוביץ
באגפי המיסים מורידים את הכפתור בשעה 19:00.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ראיתי שבמשרד האוצר לא מפעילים שעון גמיש.
אורית זוארץ
שאלתי את השאלה כי אם משאירים את האור שעה אחת נוספת ניתן להדליק את האור שעה אחת קודם.
הניה מרקוביץ
אין ביקוש.
אורית זוארץ
אין אופציה.
הניה מרקוביץ
לא. אין ביקוש.
אורית זוארץ
בואו נפתח את האופציה ונראה אם יש עובדים שירצו. אולי אפשר להוסיף עוד דבר לסיכום שאולי נקיים דיון בתחילת המושב הבא כדי לראות לאן הגענו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את יכולה להגיש בקשה בהתאם לסדר הדברים שמתוכננים, יש לנו מנהלת וועדה ואני בטוחה שהיא תיקח את הדברים לתשומת ליבה. אנחנו נבדוק אם נוכל לחזור לזה אחר כך ואם יש תקציבים, את מבינה שיש כאן המון עבודה. אני חושבת שמעצם קיום הדיון כאן השכלנו. אני רוצה לברך אותך.


סיכום הישיבה מיום 15 ביוני 2010.


הוועדה רואה חשיבות רבה בהתאמת שירות המדינה למשפחה ונקיטת שעות עבודה גמישות להורים.


הוועדה קוראת לנציבות שירות המדינה להקים מנגנון פיקוח על ביצוע הוראות התקשי"ר – תקנון שירות המדינה, במשרדי הממשלה ולהבטיח את ישומן.


הוועדה קוראת לכל משרדי הממשלה להנהיג לכל הפחות שעון עבודה גמיש על בסיס שבועי כפי שקובעות הוראות התקשי"ר ולא על בסיס יומי.


הוועדה קוראת לנציבות שירות המדינה לפעול להנגשת הוראות התקשי"ר בדבר השעות הגמישות של ההורים בשירות המדינה באמצעות תלושי השכר ובמספר שפות, ערבית, רוסית ואמהרית וכמובן עברית.


הוועדה מברכת את הודעת נציגת נציבות שירות המדינה כי נציבות שירות המדינה תפרסם הודעה בדבר ההסדרים הקיימים להורים לשבוע עבודה גמיש, יום עבודה גמיש.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים