ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2010

צו הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיוע בשל רכישת ממיר) (הוראת שעה), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים