ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

בתאריך 30.6.10 יפוג תוקף הוראת שעה המאפשרת לרשות השידור להפיק מהדורות חדשות מקומיות עבור חברת הכבלים והלווין

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה

15.06.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 259

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): בתאריך 30.6.2010 יפוג תוקףהוראת השעה המאפשרת לרשות השידור להפיק מהדורות חדשותמקומיות עבור חברת הכבלים והלוויין
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס - היו"ר
חמד עמאר
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י – משרד התקשורת

ליאת גלזר – הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יהודה סבן – רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידו אציל – משרד ראש הממשלה

ניצן חן – יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אבי אזוז – ממונה כלכלה, מינהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

צחי פנחס – עו"ד, מינהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

מרדכי שקלאר – מנכ"ל רשות השידור

תומר קרני - סגן היועמ"ש, רשות השידור

יורם מוקדי – סמנכ"ל תוכן ורגולציה, חברת הוט

עו"ד נעה גבע – חברת יס
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

גיא קונפינו - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
בתאריך 30.6.2010 יפוג תוקף
הוראת השעה המאפשרת לרשות השידור להפיק מהדורות חדשות

מקומיות עבור חברת הכבלים והלוויין
היו"ר אופיר אקוניס
רבותי, שלום לכם. אני מעדכן. אנחנו בעצם מקיימים את הישיבה הזאת על פי בקשתה של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי שהגישה הצעה לסדר יום (דיון מהיר) על הפקת החדשות המקומיות עבור חברות הכבלים והלוויין שמשודרות בפועל, ברובן כמובן, בערוץ הראשון, ועל ידי רשות השידור. חברת הכנסת מיכאלי הודיעה לי שנבצר מטעמי בריאות שלה או של קרובי משפחתה מלהגיע היום לדיון. אבל, אני עדכנתי אותה בדבר נוסף בינתיים, ואני מעדכן גם את הנוכחים. אתמול עברה במליאת הכנסת בשעה טובה בקריאה הראשונה הצעת החוק הממשלתית שעברה ביום ראשון במליאת הממשלה להארכת תוקפן של הפקת החדשות המקומיות אם אינני טועה עד לסוף שנת 2011. אני הייתי בהידברות רציפה בעניין הזה עם שר התקשורת. בהתחלה הרי דובר על שנה. אמרתי לו שאולי נעשה את זה כבר לשנתיים. אז בסדר, אז שנה וחצי, עד סוף 2011. אני חושב שהרעיון הוא רעיון טוב.
לאה ורון
לפיכך, אדוני מציע שיונחו מסקנות על שולחן הכנסת לדיון המהיר של חברת הכנסת מיכאלי שבהן ייאמר שהתקבלה הצעת החוק אתמול, והוועדה מכינה אותה לקריאות השנייה והשלישית.
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי. ואני עכשיו כבר בתחילת הישיבה מבקש מהיועצת המשפטית לעשות מאמץ עילאי. אני יודע שהעומס הוא גדול. אבל, אם אפשר להניח היום את הצעת החוק שהיא קצרה מאוד, ולתת לה עדיפות. כי אני חושב שאנחנו עובדים למען הפריפריה, למען העובדים בפריפריה, ולמען הצופים. הגברת נויפלד, את בוודאי צופה קבועה בחדשות המקומיות של ירושלים. כלומר, "במבט". אני תמיד חושב עלייך כירושלמית.


האם אנחנו יכולים לאחד את הדיונים? הרי מסקנת הדיון המהיר - - -
לאה ורון
הרגע הודענו שהמסקנות שיונחו על שולחן הכנסת הן שעברה אתמול הצעת חוק וכו' וכו'. ננסח איזשהו משפט שיאמר – החוק הרי במסקנות. מה שאתה צריך לעשות עכשיו הוא להמתין עד השעה 11:15 בשביל לפתוח את הדיון בהצעת חוק התקשורת.
היו"ר אופיר אקוניס
האם יש למישהו התנגדות להקדים את הישיבה בחמש דקות?
קריאה
לא, אין שום בעיה.
אתי בנדלר
אפשר לשוחח באופן כללי על הנושא, ואת הדיון עצמו לפתוח בשעה 11:15.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חשבתי שאיחדנו את הדיונים. בסדר, נמתין ארבע דקות.
אתי בנדלר
אפשר לדבר על הנושא במסגרת הדיון המהיר.
היו"ר אופיר אקוניס
אוקיי. אם אנחנו כבר בתוך הדיון המהיר שמייד יתחלף להקראת החוק ואישורו, אזי אני רוצה לומר כי הבוקר שוחחתי עם מנכ"ל רשות השידור. אדוני המנכ"ל, כפי שסיכמנו אני מבקש שתודיע למליאת הוועדה, לפרוטוקול ובעצם לכנסת, לגבי מכתבי הפיטורין שהוצאו. אני מבין שהיתה עליכם חובה לתת התראה של 30 יום, ולכן כאשר הוצאתם את המכתבים בסוף חודש מאי, והתוקף היה אמור לפוג בחודש יוני, הייתם מחויבים להוציא מכתב שמורה על הפסקת עבודתם של העובדים בחדשות המקומיות. שוחחנו הבוקר, והבטחת לי הבטחה טובה וחברתית, ואולי תוכל לחזור עליה.
דנה נויפלד
החוק לא מחייב שזה יופק על ידי רשות השידור.
לאה ורון
מר שקלאר, ההודעה שלך תהיה חלק ממסקנות הדיון המהיר.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, בדיוק.
לאה ורון
לכן, היא רלוונטית.
מרדכי שקלאר
אני אומר כמה דברים שיהיו בפרוטוקול, וחשוב לי להבהיר כמה דברים. רשות השידור רואה את החדשות המקומיות, בגלל הדגש הפריפריאלי של הנושא, כחלק בלתי נפרד מתפיסת השידור שלה. אני רוצה שזה יהיה ברור מעל כל צל של ספק.


שנית, יכול להיות שבטווח הארוך - ויכול להיות ששווה שהיושב ראש יקדיש לזה דיון - נפסיק את המרוץ השנתי שמידי שנה אנחנו מגיעים לאזור יוני ומתחילים לדון מחדש. אחרי זה מגיעה הבעיה שהתמלוגים הרי יורדים משנה לשנה, והם לא מכסים את הכסף. זה צריך להיות במסגרת רשות השידור, ולייצר איזה חוק שהחדשות המקומיות יהיו חלק בלתי נפרד מהשידור הציבורי. ואז, במסגרת הרפורמה ובתוכנית העסקית עם האוצר, אני חושב שהאוצר יסכים לתקצב את הנושא הזה במסגרת התוכנית העסקית.


לשאלתך, בהנחה שהחוק יעבור, ובהנחה שגם מועצת הכבלים והוט ימצאו לנכון להמשיך את השידור במסגרת השידור הציבורי, אנחנו כמובן נשלח מכתב לכל העובדים, ונחזיר אותם לעבודה הטובה שהם עושים.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
לאה ורון
לא לכל העובדים.
היו"ר אופיר אקוניס
לעובדים שאליהם נשלחו המכתבים.
מרדכי שקלאר
יכול להיות שיש עובד אחד או שניים שנחליט שהוא לא טוב. אבל, לא משנה. אני לא מחויב להמשיך לכל עובד, וזה בלי קשר. אבל, כמובן שהמסה הקריטית יחזרו למקום העבודה שלהם.
היו"ר אופיר אקוניס
מה מעמדם כרגע?
מרדכי שקלאר
כרגע הם עובדים. אבל, בסוף החודש - - -
חמד עמאר
אנחנו מבטלים את מכתבי הפיטורים.
היו"ר אופיר אקוניס
כן.
לאה ורון
האם אתה הולך לנצל את המהלך שבו הוצאתם מכתבים לגבי פיטוריהם של חלק מהעובדים, כדי להיפרד מחלק מהעובדים שמועסקים בחדשות המקומיות? האם אתה לא מחזיר את כולם.
מרדכי שקלאר
אני מחזיר את כולם. אני לא מבטיח לך שיש עובד אחד או שניים, או כאלה שאנחנו לא שבעי רצון מהם - - -
לאה ורון
אז אל תעשו את זה על הרקע של החדשות המקומיות.
מרדכי שקלאר
לא, לא.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, הוא לא עושה על רקע החדשות המקומיות.
אתי בנדלר
ודאי שהוא לא עושה את זה על רקע, זה מה שהוא אומר. מה שהמנכ"ל אומר הוא שעצם העובדה שהוא יבטל את מכתבי הפיטורין שנשלחו אגב מועד פקיעתו של החוק לולא הארכתו, לא מבטיח שכל אותם עובדים ימשיכו להיות מועסקים גם בעתיד.
מרדכי שקלאר
זה כחלק מהשיקול המקצועי.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, אני רואה חשיבות רבה בחדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט.
חמד עמאר
זה יכול לתת שירות לכל אזרח שרוצה לדעת מה קורה אצלו ביישוב ובאזור שלו. לצערי הרב, אף פעם לא ראיתי את החדשות המקומיות, ולכן אני לא יכול להביע דעה על איכות השידורים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני ראיתי.
חמד עמאר
אתמול דיברנו על ערוץ 33, ואמרתי לך שאחרי שהצעת את הצעת החוק החלטתי לראות קצת את השידורים, וראיתי רק שידורים חוזרים.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רק מחזק את עמדתי.
חמד עמאר
לרוב, חוץ מחדשות, מה שקורה שם הם שידורים חוזרים. אם אני אצטרך ללכת עכשיו ולראות את שידורי החדשות המקומיות, אני לא - - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא. שם זוהי מהדורת חדשות יומית שמעדכנת כל יום את הנעשה בכל היישובים. בערוץ הראשון משודרת מהדורה שבתוכה נכללים כל האזורים. אבל, זה משודר לפי אזורים בכבלים.
חמד עמאר
הדבר החשוב ביותר בנושא הוא עניין 200 העובדים.
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל אמר, זה חשוב. אם אינני טועה, תחילתן של מהדורות החדשות המקומיות היה בחברה ששמה היה תבל, והיום זה הוט. זה היה בכל אזור, ובסוף התאחדו לחברה אחת. ישנו מגיש חדשות היום מאוד בכיר ברשת ברודקאסט שהחל שם את דרכו בטלוויזיה, וגם מגישה. אותו מגיש היה באזור שלי, ולכן אני יודע. הוא היה בתחנת המרכזית בתל-אביב. מדובר ביעקב אילון.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים