ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/06/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי עלמין שאינם למטרות רווח), התש"ע-2010, חוק האזרחות (תיקון מס' 10), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכנסת

7.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 91

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני כ"ה בסיוון התש"ע (7 ביוני 2010) בשעה 15:30
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:א. הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-

2010, של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (פ/2377/18).ב. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי עלמין שאינם

למטרות רווח), התש"ע-2010, של חה"כ דוד אזולאי (פ/2388/18).

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 13),

התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
חה"כ גילה גמליאל – סגנית שר במשרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:

א. הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-

2010, של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (פ/2377/18)

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי עלמין שאינם

למטרות רווח), התש"ע-2010, של חה"כ דוד אזולאי (פ/2388/18)
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה השנייה שלנו היום. יש לנו שני נושאים על סדר היום: האחד – קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק שבו נתחיל. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק האזרחות (תיקון) (ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-2010 – באופן מתמיה של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב. אמרתי, מה גרם לכם לבוא בחריצות כזאת?
דוד רותם
אני באתי בגלל החוק של גילה.
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
תודה.
רוברט אילטוב
- - - של הימים האחרונים אני מאמין שהחוק הזה היה עובר ברוב מוחץ- - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היו הצעות להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת חוקה, חוק ומשפט. יושב ראש ועדת הפנים ביקש להעביר לוועדת הפנים, ויושב ראש ועדת החוקה אמר שאין לו עמדה, לפחות הנייר שבפניי.
דוד רותם
אני אומר את האמת: אני רוצה שהחוק הזה יעבור מהר. נכון שבוועדת הפנים יכולים לתקוע אותו, אבל אם הוא יבוא לוועדת חוקה הוא יצטרך לשכב שישה חודשים כי יש חוקים אחרים, לפי התור.
ארבל אסטרחן
חוק האזרחות זה חוק של ועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
אני מבין מזה שאנחנו מכאן והלאה נחסוך את הפנייה ליושב ראש ועדת החוקה באופן אוטומטי. הוא מוותר עד שהוא יודיע לי הודעה אחרת.
דוד רותם
יש חוקים שלא.
היו"ר יריב לוין
יש חוקים שלא. הבנתי.
דוד רותם
התענוג הזה שאני יכול שלא לקבוע הצעות חוק מסוימות כי צריכים לגמור איתי חשבונות, על זה אני לא מוותר. פה, מכיוון שזה חוק שלי, ואני לא רוצה לתקוע, אז אני יכול.
היו"ר יריב לוין
הבנתי.

אם כך, רבותיי, מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
רוברט אילטוב
כמציע החוק אני יכול להתנגד?
היו"ר יריב לוין
אתה יכול מה שאתה רוצה.
דוד רותם
אתה לא יכול כי הוא ייתקע שישה חודשים.
היו"ר יריב לוין
יש לא מעט - - - שהחוקים שלהם עברו למקומות שהם התנגדו שהם יעברו אליהם. אבל זה חלק מהעניין.
דוד רותם
מי הצביע פה? ארבעה. אם הייתי מבקש את זה לוועדת חוקה אני מניח ששלושה היו תומכים בי.
ציון פיניאן
למה לא ארבעה?
דוד רותם
אני לא יודע מה אילטוב היה עושה.
ציון פיניאן
אם היית מעביר לוועדת חוקה, למרות שיש פה ארבעה היו תומכים בך חמישה.
היו"ר יריב לוין
ארבל, נצטרך לעשות תיקון לתקנון להכניס time-out כדי להעביר את ה-garbage time.
דוד רותם
צריך להכניס הוראה לתקנון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, אני אעשה הפסקה לפני הסעיף הבא כדי שלא תצטרכו לדבר לפרוטוקול.
דוד רותם
- - - של שישה חודשים הוא סעיף לא נכון, לדעתי, שצריך לוותר עליו.
היו"ר יריב לוין
סעיף ב': הצעת חוק לתיקון פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה פטורים (בתי עלמין שאינם למטרות רווח), התש"ע-2010, של חבר הכנסת דוד אזולאי פ/2388/18. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכספים. נשמעו הצעות להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, לוועדת כספים או לוועדת חוקה חוק ומשפט. יושב ראש ועדת כספים מבקש להעביר את החוק לדיון אצלו, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה הסכים שזה יעבור לוועדת הכספים, וליושב ראש ועדת החוקה שלנו אין עמדה גם בסוגיה הזאת. לאיפה הלכה הנחישות?
דוד רותם
אני ביקשתי את החוק הזה אצלי.
היו"ר יריב לוין
מזכירים לי ואציין שיש הצעה זהה של חבר הכנסת משה גפני שממילא היא כבר נדונה בוועדת הכספים- -
ציון פיניאן
היה דיון בוועדת הכספים.
היו"ר יריב לוין
וכבר היה דיון, מעדכן חבר הכנסת פיניאן. משכך, כל הנסיבות מצדיקות את העברת הדיון בנושא הזה לוועדת הכספים.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הדיון על הצעת החוק לוועדת הכספים – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הדיון על הצעת החוק לוועדת הכספים, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד- 3, נגד – 2, אין נמנעים. אושר חרף התנגדות ישראל ביתנו שנרשמה בדברי ימי הקואליציה.


תכף נעבור לנושא האחרון שנוסף לנו לסדר היום. אלקין יגיע עוד רגע, ואז נשמע סקירה קצרה של הבקשה ונוכל להצביע. אני מכריז על חמש דקות הפסקה עד שחבר הכנסת אלקין יגיע.
דוד רותם
למה?
היו"ר יריב לוין
כי אין לנו קוורום.

(5 דקות הפסקה)

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
(תיקון מס' 13), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
אני מחדש את הישיבה. סעיף 2 על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010, לפני הקריאה הראשונה.


נמצאת כאן ומכבדת אותנו בנוכחותה סגנית השר גילה גמליאל שמובילה את החוק החשוב הזה. בבקשה.
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
ראשית אני מודה לכם, ולך בעיקר, יושב ראש הוועדה, על ההתכנסות בהתראה יחסית קצרה. מכיוון שמדובר בחוק שמטרתו לצאת לפועל כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה הבאה עלינו לטובה, באוקטובר הקרוב יש גם לחץ לקדם את תהליך החקיקה.

מדובר בהצעה שהתחילה כהצעת חוק ממשלתית בספטמבר 2009. התהליך היה מאוד רחב מכיוון שזאת הצעה בין-משרדית עם כל כך הרבה משרדים שנוגעים בדבר. גם משרד הביטחון, משרד הנגב והגליל, משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד המשפטים, לקחו חלק בהליכים, וכמובן, אני כסגנית השר במשרד ראש הממשלה שאחראית על נושא צעירים, סטודנטים ונשים. גיבשנו הצעה יפה, והרעיון הוא שכל החיילים והחיילות המשוחררים במדינת ישראל ובוגרי השירות הלאומי והאזרחי שישרתו שירות מלא, על-פי החוק יקבלו שנה לימודים אקדמית חינם, נוסף למענקים שמקבלים כבר היום.

ההצעה עברה בהתחלה מספר גלגולים, הוכן תזכיר חוק, ובסוף התהליך החלטנו בהחלטת ממשלה שלישית שדנה בנושא לגבש חוק מסמיך שהוא ההצעה שהגיעה לכאן. החוק יסמיך את הממשלה לקבוע את אותן הטבות לכל החיילים המשוחררים, ובנוסף לכך יעגן הטבות לחיילים משוחררים ולבוגרי השירות הלאומי המלא שגרים בפריפריה ובמצב סוציו-אקונומי נמוך, שיוכלו ללמוד בכל המוסדות בארץ. זאת הצעת החוק. השאלה היא לאיזו רמת פירוט אני אמורה להגיע.
היו"ר יריב לוין
- - -
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
גם הממשלה קיבלה את עניין הדחיפות וקיצרה את לנו את ההליך שהממשלה הסמיכה את ועדת השרים לקבל את הצעת החוק ולהגישה מיד לכנסת. כך שאתמול התכנסה הממשלה, הסמיכה את ועדת השרים, ובמשך כל היום הזה הם הגישו את כל התוכניות עם מספר ליטושים שהיו צריכות ליישב סביב נוסח החוק, וברגע שזה היה מוכן העברנו את זה אליכם וגם ליושב ראש הכנסת שאישר את הפטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
נימוק נוסף לעניין הפטור, אדוני היושב ראש. כידוע, ישנה במקביל גם הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת רותם ושל חבר הכנסת אילטוב שעוסקת במספר סוגיות שקשורות להטבות לחיילים משוחררים, כאשר בתוכה יש גם הסעיף הרלוונטי לנושא שסגנית השר גמליאל הציגה לנו. היות שרוצים להביא את שתי הצעות החוק יחד בצמוד, וההצעה של חבר הכנסת רותם כבר עמדה על סדר היום של השבוע הזה בנשיאות, ולא רצו – והתייעצתי גם עם יושב ראש הכנסת –להביא הצעת חוק ממשלתית ביום רביעי כדי לא לקבוע בנוהג, עלה רעיון להביא היום גם את הצעת החוק הפרטית, שלא צריך פטור בשבילה, צריך רק הסכמת ממשלה לדון בהצעת חוק פרטית ביום שני. זה ישנו, ובמקביל להביא את הצעת החוק הממשלתית לאחר גיבושה. מכאן סיבה נוספת לבקשת הפטור.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שזה על דעתו של יושב ראש הכנסת.
זאב אלקין
בוודאי.
דוד רותם
יש פה דבר מעניין, אדוני. אני, כמובן, אתמוך בזה, אבל יש פה דבר מעניין, בעיקר בנושא הדחיפות. חבר הכנסת אילטוב, מטלון ואלכס מילר ביום השבעת הכנסת הגישו הצעת חוק 1/18 שמדברת על זכויות למשרתים בשירות צבאי ולאומי. לא היה צריך לחכות כל כך הרבה זמן עד שהממשלה תחוקק את זה, אפשר היה - -
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
זה היה במגבלות המענקים, אנחנו עושים את זה נוסף למענקים.
דוד רותם
המענקים זה היה הרבה יותר רחב.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שאת הוויכוח הזה תנהלו במליאה בקריאה הראשונה.
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
אנחנו ביחד.
דוד רותם
הנושא החשוב הוא שהחיילים יקבלו את הזכויות. "למי יצלצלו הפעמונים" – זה פחות חשוב. ממשלת ישראל, תמיד יצלצלו לה הפעמונים כי היא דואגת לכולם.
היו"ר יריב לוין
נכון. בעניין הזה שזה באמת חשוב, אין בכלל ויכוח.

רבותיי, אני עובר להצבעה. מי בעד בקשת הפטור? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשת הפטור– 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפטור התקבלה.
היו"ר יריב לוין
6 – בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
ממש תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 15:50

קוד המקור של הנתונים