ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/06/2010

הצעה לסדר-היום בנושא: "העליה הדרמטית של 50% במחירי המים לבתי חולים ולמקוואות"

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

7.6.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 410

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ה בסיון התש"ע (7 ביוני 2010), שעה 12:00
סדר היום
הצעה לסדר היום בנושא: "העלייה הדרמטית של 50 אחוזים במחירי המים לבתי חולים ולמקוואות", הצעתו של חבר הכנסת אורי מקלב
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש

חנא סוייד
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעה לסדר היום בנושא
"העלייה הדרמטית של 50 אחוזים במחירי המים לבתי חולים ולמקוואות", הצעתו של חבר הכנסת אורי מקלב
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעה לסדר היום בנושא: "העלייה הדרמטית של 50 אחוזים במחירי המים לבתי חולים ולמקוואות", הצעתו של חבר הכנסת אורי מקלב.


אני רוצה לומר לגבי הנושא של העלייה הדרמטית, שלפי דעתנו גם בניגוד לחוק, אבל לא חשוב. אני לא אדון בעניין הזה מכיוון שדיבר אתי אתמול בצהרים מנהל רשות המים אורי שני והוא אמר לי שב-20 לחודש מתכנסת מועצת רשות המים ולהערכתו מועצת רשות המים אכן תאשר את מה שאנחנו דורשים ואנחנו סבורים שגם מבחינה חוקית, ושבעיקר מבחינה חוקית, זה מה שצריך להיות. בוודאי לא יכולה להיות עלייה דרמטית כזאת בבת אחת בסכומים כאלה גדולים.

לכן הוא ביקש ממני ואני נעתר לבקשתו לדחות את הדיון הזה. ב-20 לחודש תתקיים ישיבת מועצת רשות המים ואני מקווה שההחלטה שם תאושר או תתקבל כפי שאנחנו באמת סבורים שכך צריך להיות, ואז הישיבה הזאת תהיה מיותרת.
חנא סוייד
העלאת מחירי המים היא טוטלית.
היו"ר משה גפני
לא. יש בעיה. במסגרת החוק שהתקבל בכנסת בכל הקריאות יש תעריף לבתי חולים ולמקוואות. זה נקבע כך מסיבות והסיבות נאמרו בדיונים. כאשר תיקנו את החוק בנושא של המים, מעבר לכל הבעיות עליהן אנחנו מדברים, ואני באמת מתכוון להתקדם בעניין הזה, קבעו באופן חד משמעי, מבלי לכתוב בחוק שהביאו לפני שנתיים או במהלך כל החקיקה האחרונה, שהסעיף הזה בטל. רשות המים ומשרד האוצר הוציאו תעריפים. אם אתה בבית חולים היית משלם שקל וחצי, עכשיו אתה משלם 11 שקלים. זאת אומרת, הפכו את המצב להיות יותר גרוע משל אחרים בשעה שהכנסת החליטה בחוק ולא ביטלו את הסעיף הזה בחוק. אנחנו טענו באותה ישיבה שאם אכן היית רוצה לבטל את התעריף ההוא, היית צריך לתקן את זה בחקיקה ולומר לחברי הכנסת מה המשמעות של העניין הזה, מה אתה גורם לאותם מוסדות שפתאום חשבונם גדל פי שש, וזה לא נעשה. לכן אנחנו מקיימים את הדיונים הללו. אני מקווה שזה יתוקן. הם כנראה יקבלו החלטה לעשות את זה מדורג. נראה. אני לא מתכוון להרפות מזה.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים