ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/06/2010

השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

7.6.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 409

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ה בסיון התש"ע (7 ביוני 2010), שעה 11:50
סדר היום
השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה

ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש
מוזמנים
תמי מרוז, מפקחת ארצית, ניצולי שואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עפרה רוס, מנהלת הרשות לניצולי שואה, משרד האוצר

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר קידר, רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

שרה זילברשטיין-היבש, ראש תחום פניות הציבור, המשרד לענייני גמלאים

צבי קנור, מנכ"ל החברה לאיתור ולהשבת נכסים של ניצולי השואה

ענת קראוס, החברה לאיתור ולהשבת נכסים של ניצולי השואה

מרדכי ויזל, חבר הנהלת מרכז הארגונים של ניצולי השואה

אריאלה מלכה, מנהלת עמותה פרלמנטרית לזכר השואה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה

ישיבת מעקב
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הנושא שעל סדר היום הוא השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה, ישיבת מעקב. אנחנו לא נקיים דיון.


אני מבקש לומר כמה דברים. קודם כל, הייתה בעיה עם העברת השמות לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה. אני מבין שבמהלך השבועות האחרונות הועברו השמות והבעיה הזאת נפתרה.


התעוררה בעיה נוספת והבעיה הנוספת הייתה במעבר, הטענה של משרדי הממשלה – משרד הבריאות, משרד האוצר וגם משרד הרווחה – שההשתתפות של הממשלה תהיה ב-55 אחוזים ולא ב-60 אחוזים מכיוון שאחרי שאנחנו קובעים הנחה של 50 אחוזים, זה יהיה המחיר ואז ההנחה של אזרחים ותיקים תהיה 10 אחוזים, ואז זה יוצא 55 אחוזים. אני באתי בדברים גם עם סגן שר הבריאות, הרב ליצמן, גם עם שר הרווחה יצחק הרצוג, ודיברתי גם עם משרד האוצר, עם משה בר סימן טוב, ואני מבין שהתקיימו דיונים בעניין הזה. אתמול בלילה, בשעה 9:00, הוחלט שמשרד האוצר מעביר את הכסף הזה וההנחה תהיה כפי שסוכם עליה, 60 אחוזים וכמובן אין קשר להחלטות שמתקבלות תמיד ערב לפני שמתקיימת הישיבה של ועדת הכספים. זה ממש לא קשור אלא הכל אקראי לחלוטין. מה שהוחלט על הקופות לפני הישיבה הקודמת, זה היה לפי התכנון וגם מה שהוחלט אתמול בלילה בשעה 9:00, זה לא בגלל הישיבה שמתקיימת היום אלא בגלל שהדיונים הסתיימו אתמול בשעה 9:00.


אני מברך על העניין הזה. אני מבין שנחתמו ההסכמים - שצריך עכשיו לשנות אותם – עם כל קופות החולים, להוציא את קופת חולים לאומית. למה עם קופת חולים לאומית לא נחתם הסכם? לא ברור.
קריאה
הם לא חותמים.
היו"ר משה גפני
למה קופת חולים לאומית לא חותמת?
ניר קידר
בניגוד לקופות אחרות, לקופת חולים לאומית יש בעיה טכנית. דיברתי אתם עכשיו ותוך שבועיים הם יוכלו ליישם את ההנחה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אני חייב לקיים ישיבה בעוד שבועיים ויום או שזה יסתדר גם בלי הישיבה?
קריאה
אתה חייב. אל תוותר.
היו"ר משה גפני
למה זה ייקח שבועיים?
ניר קידר
יש להם בעיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה מודיע למנהל הוועדה בתוך שבועיים אם הבעיה עם קופת חולים לאומית נפתרה. אם לא, נקיים ישיבה.


לגבי מקבלי הרנטות. הבעיה לא נפתרה. אני מקבל טלפונים בנושא. אני מבקש, אני לא יודע איך אני עושה את זה, להעביר את מקבלי הרנטות לטיפול שלך, עפרה. אני יכול לומר שאני מבקש את זה כי אני חושב שאת עושה עבודה טובה, אבל כולם עושים עבודה טובה, אבל אני רוצה לעשות עכשיו את ההקבלה בין ניצולי השואה, כאלה שאינם מקבלים שילומים מגרמניה או מקבלי הרנטות מגרמניה לבין מקבלי הרנטות מגרמניה. אני רואה שבלי זה הבעיה לא תיפתר. השאלה מה אני צריך לעשות. האם אני צריך לפנות לשר האוצר? למי אני צריך לפנות?
עפרה רוס
לשר האוצר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוציא לו מכתב ואני גם אדבר אתו בעל פה.


ירח, אפשר לדווח לתקשורת שכל הזמן לוחצת עלי. תאמר להם שהמשרדים, כל הכבוד להם, אתמול בשעה 9:00 בערב קיבלו החלטה לגבי 60 אחוזים וזה יהיה בסדר. כמובן ההחלטה התקבלה אחרי דיונים פילוסופיים ועקרוניים. אני מאוד מכבד משרדים שדנים דיוני עומק.


אני מבקש מניר קידר למסור בתוך שבועיים לגבי קופת חולים לאומית. עפרה, אתם צריכים לשנות את ההסכמים עם קופות החולים.
עפרה רוס
אנחנו נשנה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שמנהל הוועדה יוציא מכתב לשר האוצר ואני גם אשתדל לדבר אתו.


תודה רבה. אני עובר לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים