ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/06/2010

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכלכלה

7.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 252
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני, כ"ה בתמוז התש"ע, (7 ביוני 2010), שעה 12:45
סדר היום
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
ד"ר מרים פרוינד

- מנהלת השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד עדי גואטה


- לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד תמי מור


- לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

איילון גדיאל


- מנהל מו"פ ערבה תיכונה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. אנחנו בצו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), שביקש משרד החקלאות ושר החקלאות. יש לכם הסבר מהיר למה שאנחנו הולכים לאשר?
מרים פרוינד
משנות ה-90' מתנהל בערבה פרויקט שאנחנו קוראים לו "פרויקט ערבה נקיה", שתכליתו לשמור על ניקיון של הגידולים בערבה מכל מיני נגעים, ביניהם וירוסים, חרקים וכו'. במסגרת הצו הזה, על מנת לאפשר את הקיום שלו, יש תקופות חיץ שבהן אסור לגדל שום דבר מלבד מה שמותר על פי התוספות האלה. הצו הזה פורסם הן לגבי הערבה והן לגבי אזור רמת הנגב, שבזמנו רצתה להיכנס לפרויקט דומה וזה לא צלח. אנחנו מבקשים להוריד את רמת הנגב מהצו. יש הסכמה של רמת הנגב. כתבנו להם מכתב, הודענו להם ואתמול בערב דיברתי עוד פעם עם רכז הוועדה החקלאית שלהם על מנת לוודא שאין להם התנגדות.

בנוסף, בגלל השינויים בגידולים שמגודלים היום בערבה, יש לנו כמה שינויים בתוספות עצמן.
אופיר אקוניס
בסדר. את מדברת על התוספת הראשונה? הסוגים?
מרים פרוינד
נכון.
לאה ורון
אני מסתכלת ברשימת המוזמנים. הזמנו לישיבת הוועדה גם את המועצה האזורית רמת נגב.
מרים פרוינד
כן, הם התקשרו אלי אתמול בערב ושאלו אם יש בשביל מה לבוא. אמרתי להם שאם הם מתנגדים שיבואו.
לאה ורון
בהגדרה אזור רמת הנגב יימחק ולכן כנראה לא מצאו לנכון להגיע. מישהו מהנוכחים מבקש להעיר?
מרים פרוינד
יש לנו טעות קולמוס.
לאה ורון
עורכת הדין תמי מור, אולי כשנגיע לתיקון הטעות אז תפני את תשומת לב הוועדה. תודה רבה לך.
תמי מור
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

1. שינוי שם. בשמו של צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), התשנ"ד-1994 (להלן – הצו העיקרי), המילים "ורמת הנגב" – יימחקו;

2. תיקון סעיף 1. בסעיף 1 לצו העיקרי – (1) בהגדרה "האזור", המילים "ורמת הנגב" – יימחקו. (2) בהגדרה "המועצות האזוריות", המילים "המועצה האזורית רמת הנגב" – יימחקו; (3) בהגדרה "תקופת החיץ", פסקה (4) – תימחק."
אופיר אקוניס
מה זה תקופת החיץ?
תמי מור
תקופה החיץ זו הגדרה שמצויה בסעיף 1, וזו התקופה שבין עונות גידול מסוימות. יש מפה, ובשטחים מסוימים יש תקופות משתנות - נניח בין 5 ביוני לבין 1 ביולי או בסעיף (ג) - שבהן אסור לגדל וצריך לעשות בהן גם סניטציה.
ניר ימין
את פסקה (4) אתם מציעים לבטל. במה היא עוסקת בתוך ההגדרה של תקופת החיץ?
תמי מור
רמת הנגב. היה לנו אזור המסומן כשטח ד' במפה, שאותו אנחנו רוצים למחוק.
ניר ימין
עוד לא הגענו לסעיף 3 שמציע להוריד את תקופת החיץ.
תמי מור
בהגדרת תקופת החיץ אמרנו שפסקה (4) תימחק.

"3. תיקון סעיף 2. בסעיף 2(א) לצו העיקרי, בפסקה (4)(א), בסופה יבוא "ולא יאוחר מתחילת תקופת החיץ;"
ניר ימין
את יכולה להסביר את המשמעות?
תמי מור
כתוב להפוך את הקרקע בתוך עשרה ימים מיום האסיף.
מרים פרוינד
שזה יהיה תחום בזמן, שעד תקופת החיץ הדבר הזה ייעשה.
ניר ימין
כלומר, אני לא יכול לגלוש לתוך תקופת החיץ.
איילון גדיאל
החקלאים התחילו לעשות פרשנויות משלהם לחוק וחלק מהחוק איבד את המשמעות שלו בגלל שההגדרה לא הייתה מספיק ברורה. אמרנו שבתאריך מסוים הכל צריך להיות נקי, כל הפעולות שצריך לעשות יש לעשות לפני התאריך הזה.
אופיר אקוניס
מה מגדלים עכשיו?
איילון גדיאל
עכשיו מנקים, מכינים את השטחים.
אופיר אקוניס
אנחנו בתקופת חיץ עכשיו?
איילון גדיאל
תקופת החיץ מתחילה הלכה למעשה ב-10 בחודש.
אופיר אקוניס
כל הרשימה הזאת היא גידולים באזורכם? כל מה שיש בתוספת הראשונה והשניה?
איילון גדיאל
הגידולים האלה, חלקם לא גדלים כרגע, חלקם גדלים בערבה הדרומית. הצו הזה כולל את כל הערבה, ממועצה אזורית תמר עד אילת. לקחנו בחשבון גם גידולים שהיו פעם או שיכולים להיות והם עלולים להיות פונדקאים. הכנסנו אותם לתוספת הזאת.
מרים פרוינד
הבאנו את המפה, אבל לא נתנו לנו להכניס אותה.
אופיר אקוניס
חבל שלא התקשרתם למנהלת הוועדה, היא מסדרת את זה. נמשיך.
תמי מור
"4. תיקון סעיף 3. בסעיף 3 לצו העיקרי, הסימון (א) וסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – יימחקו." אלה סעיפים שכבר עבר זמנם.
אופיר אקוניס
את התוספת הראשונה והשניה, כלומר את רשימת הגידולים, לא צריך לקרוא.
תמי מור
כאן רציתי להגיד את התיקון. בתוספת הראשונה בטעות הכנסנו שני גידולים: טרכליום ולימוניום. היינו מבקשים להוריד את זה מכיוון שזה נמצא בתוספת השניה.
אופיר אקוניס
מה זה טרכליום?
מרים פרוינד
שניהם פרחים.
אופיר אקוניס
בסדר.
ניר ימין
כתוב בתוספת השניה: "תבלינים, למעט אלה המפורטים בתוספת השניה". עדיין יש חפיפה למרות שהורדתם את שני הגידולים האלה?
מרים פרוינד
אלה פרחים ולא תבלינים.
ניר ימין
במה עוסקים סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) שאתם מציעים למחוק?
תמי מור
אלה סעיפים שמדברים על הודעה של פרי ריכוז שהיו בחודש מאי 1994. אלה סעיפים שהיו רלוונטיים לצו הראשוני.
אופיר אקוניס
אני שואל את החקלאי. במכתבו של שר החקלאות אומר הסעיף הראשון שאם ייקבע אזור הערבה כערבה כנקייה מנגעים, הדבר מאפשר פתיחת ייצור תוצרת חקלאית לארצות הברית ובעתיד גם לשוקי המזרח הרחוק. לארצות הברית יש כבר יצוא?
איילון גדיאל
לארצות הברית יש. למרות שיש כרגע בעיה זמנית אתם, אנחנו עובדים לפתוח את השוק היפני.
אופיר אקוניס
תנסו עוד שווקים במזרח הרחוק, לא רק יפן.
מרים פרוינד
אנחנו מנסים.
איילון גדיאל
אם היפנים יגידו "כן" כולם יתיישרו. הם ידועים כקפדנים.
מרים פרוינד
יפן גם יכולה לשלם את עלויות הייצוא לשם. לא כל שוק יכול לשלם את העלויות.
איילון גדיאל
כתוב בסעיף 7: "תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו". אנחנו כבר מקיימים את זה הלכה למעשה הרבה שנים. אם היינו יכולים להוריד או לשנות את הסעיף, ליום הפרסום.
תמי מור
אז לא צריך אפילו לכתוב את סעיף 7 מכיוון שזה ברור.
אופיר אקוניס
אז אפשר למחוק את סעיף התחילה וזה יהיה מרגע שזה מפורסם. בסדר.

אני מאשר את התקנות בכפוף לתיקונים שהציעו משרד החקלאות ונציג החקלאים. בהצלחה לכולם. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים