ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/06/2010

חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 4), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים