פרוטוקול

 
PAGE
73
משותפת ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה

8.6.2010

הכנסת השמונה -עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 5
מישיבה משותפת לוועדת הפנים וועדת הכלכלה

של הכנסת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ח-2010

מיום שלישי, כ"ו בסיוון, התש"ע (8 ביוני, 2010) בשעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

רוברט אילאטוב

אריה ביבי

ניצן הורוביץ

אורית זוארץ

דב חנין

רוברט טבייב

איתן כבל

אמנון כהן

חנא סוויד

ציון פיניאן

עמיר פרץ

דוד רותם

כרמל שאמה

מאיר שטרית

ליה שמטוב
מוזמנים
משרד הפנים: אפרת אפק – יועצת למנהל מנהל התכנון

יהודה זמרת – יועמ"ש

כרמית ירויס

גבריאל מימון – מנכ"ל
משרד המשפטים
ירון ימין
משרד הרווחה
אדוארד וייס

נתי מאיר – יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

אשר כהנא- איגוד המתכננים

ענת לביא קוברסקי – יועמ"ש, לשכת שמאי המקרקעין

מיכה דרורי – יועמ"ש, התנועה הקיבוצית

נעמי צור – עירית ירושלים, סגנית ראש העיר

עו"ד יהודית פסטרנק – קרן קיימת לישראל

פאר ויסנר – עירית תל אביב, סגן ראש העיר

ניר אנגרט – רשות הטבע והגנים הלאומים

אלי וילצ'יק – מרכז המועצות אזוריות

מאיר ברקן

אורי זרובבל – עמותת האדריכלים

יצחק שייע ישועה –מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

דינה רצ'בסקי – מנהלת מנהל התכנון לשעבר

ערן ניצן – התאחדות הקבלנים

איריס נען – החברה להגנת הטבע

הומינה רשטר – המועצה לשימור אתרים

אלי בן ארי – "אדם, טבע ודין"

דבי גילד חילו – האגודה לזכויות האזרח
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה: לאה קיקיון
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה ועל סדר היום – הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010. הנושא שעומד על סדר היום – מוסדות התכנון. זה הפרק הראשון בחוק אחרי ההגדרות, וזה לאחר שקיימנו דיון בישיבה הקודמת שהתקיימה לפני כשבועיים. היום אני אבקש לפני שניכנס למועצה הארצית לתכנון ובניה – נמצא אתנו כאן מנכ"ל משרד הפנים מר גבי מימון שיציג כמה נתונים על הסעיף הזה. לאחר מכן נבקש מהגב' דינה רצ'בסקי להתייחס, ולאחר מכן ניכנס לדיון עצמו. בבקשה, אדוני המנכ"ל.
גבי מימון
תודה, אדוני היושב ראש. מכובדיי, חברי הוועדה, אורחים נכבדים. אני ממש בקצרה אתייחס בעיקר לעמדת הממשלה ביחס להרכב מוסדות התכנון כפי שמופיעים ומפורטים בהצעת החוק. ועדת השרים גם בישיבתה אתמול שמעה את כל העמדות ואת כל הגורמים שרצו להתייחס להרכב המוצע ולאיזונים שקיימים או לא קיימים בו, ואחרי דיון, ואני חייב כאן לסייג – עדיין לא התקבלה החלטה בוועדת השרים, לא היתה הצבעה אתמול, אבל כפי שנאמר לי, עמדת הממשלה שכנראה תסתמן בהצבעת ועדת החקיקה ביום ראשון, שההרכבים המוצעים הם בהחלט מאוזנים, ולכן הממשלה מתכוונת לתמוך בהרכב שמוצע בהצעת החוק. לדעת ועדת השרים ההרכב כפי שהוא מוצע נותן ביטוי למגוון רחב של נציגויות, מאפשר בעצם לחלק ניכר מהשקפות העולם והדעות ביחס לנושאים התכנוניים לבוא לידי ביטוי באמצעות נציגות מכובדת שכיום מוצעות בהרכב המוצע –הן במועצה הארצית והן בוועדות המחוזיות, והן בהרכבים שמוצעים בוועדות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אני רק יכול להגיד לך מהפניות הרבות שקיבלתי לנושא הזה, ומשיחות שניהלתי בדיונים כאן בוועדה, אני יכול להגיד לך, אני חושב שאני מייצג במקצת את הלך הרוחות בנושא של תכנון ובניה, שלה מועצה הארצית לתכנון ובניה, ואני שומע שיש טענות לגופים רבים שאינם מיוצגים. אני אומר את זה עכשיו בכוונה, כשאדוני נמצא כאן, שאת הנושא הזה תיקחו לתשומת לבכם, כי המצב הוא שקשה לי לראות שההצעה שלכם עוברת. אני רק אומר את זה כרגע, אבל אתם תצטרכו לעשות חושבים בעניין הזה.
יעקב אדרי
הם עשו חושבים וחזרו עם אותו ה - -
היו"ר דוד אזולאי
אני רק אומר לך, קח את זה לתשומת לבך.
גבי מימון
אני יכול לתת התייחסות גם מתפקידי הנוסף, מעבר להיותי מנכ"ל משרד הפנים, כיושב ראש המועצה הארצית. בסופו של דבר צריכים להיות הרכבים שגם מאפשרים קיום דיונים פוריים, יעילים, ובלוחות זמנים סבירים שיאפשרו גם קבלת החלטות. הגדלה משמעותית של הרכבי מוסדות התכנון יכולה גם לפגוע ביעילות של הוועדה וביכולת של הוועדה לתפקד בצורה נאותה. ודאי שבכל רגע נתון ובכל הרכב מוצע, בכל הרכב מוצע, יהיו תמיד גורמים שיחשבו שהם מאד מאד רלבנטיים לכל מוסד תכנון. אבל בסופו של דבר יש צורך לקבוע הרכב, והרכב מטיבו הוא מוגבל במספר חבריו, ואין פשוט אפשרות לכלול את כל המרכיבים המעוניינים. השתדלנו מאד, אפילו בנושא של רווחה – במועצה הארצית לא היה נציג למשרד הרווחה. כתוצאה מדיון שהמועצה הארצית קיימה הגענו למסקנה שלהיבטים החברתיים ראוי שיינתן משקל ומעמד בדיוני המועצה הארצית, ואכן הוסף נציג של משרד הרווחה. לכן אני אומר: כל הרכב בסופו של דבר יכול להיות בסיס לשינויים. השאלה – לאן אתה חותר להגיע. אתה חותר להגיע למצב שיש את מגוון הדעות במועצה, שיש את האיזון הנכון בין נציגי שלטון מקומי לבין נציגי ממשלה, לבין גורמים נוספים שאמורים להיות רלבנטיים. נגרעו חלק מהחברים או מהגופים שהיו, הוספו חלק מהגופים שלא היו, ואני חושב שנכון להיום, גם על פי ועדת השרים וגם על פי עמדת הממשלה המסתמנת, מדובר בהרכב אופטימלי שמאפשר להגיע למיצוי הדיונים ולקבלת החלטות בצורה סבירה ונאותה.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני המנכ"ל, אני מבין שאתה נאלץ לעזוב אותנו ואני מבקש ממך – אם יש לך פה נציג, חשוב מאד - -
גבי מימון
יש לנו נציגים בכירים מאד, היועץ המשפטי של משרד הפנים נמצא פה ויש נציגות למשרד המשפטים.
היו"ר דוד אזולאי
אז אני רוצה להגיד לך, אדוני המנכ"ל –אני מאד מקווה שבסופה של ישיבה זו תקבל דיווח ותקבל גם מושג על מה שקורה בהצעה שלכם במועצה הארצית. אני מקווה שתתעדכן בהמשך, כי אתה תשמע פה היום דברים בנושא הזה.
גבי מימון
אני שוב פעם יכול לחזור על מה שנאמר: בכל הרכב שיוצע יהיו גורמים שיחשבו שהבולטות שלהם או שהנציגות שלהם חסרה בו.
יעקב אדרי
אם נביא הצעה מוסכמת?
גבי מימון
אין לי ספק. ממש – בכל הרכב. ולכן, בסופו של דבר צריכה להיות איזושהי גישה גם למספר החברים. מספר החברים לא יכול להיות בלתי מוגבל, אחרת – אנחנו נשלם בחוסר יעילות.
יעקב אדרי
- -שוועדת השרים לא שינתה שום דבר מדעתה. חשבנו שראש הממשלה מינה ועדה שתשנה - -
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אדרי – עדיין אל קיבלנו שום דבר, למרות מה שאמר כרגע המנכ"ל. אנחנו, כוועדה, נכון לרגע זה, לא קיבלנו שום הודעה על שום שינויים.
איתן כבל
גם בישיבת סיעת העבודה, חבר הכנסת השר הרצוג אמר שעומדות להגיע אלינו במשט קבוצה של שינויים מרחיקי לכת.
יעקב אדרי
· - הצליחו לתקוע.
היו"ר דוד אזולאי
גב' דינה רצ'בסקי היתה מנהלת מנהל התכנון והבניה במשרד הפנים. בבקשה, גברתי, 10 דקות לרשותך.
דינה רצ'בסקי
תודה. ההתייחסות שלי מתבססת על הכשרתי המקצועית באדריכלות ותכנון ערים, במדיניות ציבורית, ועל הניסיון המעשי שצברתי בשוק הפרטי במשך 18 שנה, ואחר כך – 24 שנים במשרד הפנים, ושראיתי שליחות מיוחדת כשהגעתי להיות שם מנהלת מנהל התכנון.


אני, אחרי שראיתי את הצעת החוק וחזרתי והסתכלתי עליה, יש לי תחושה שלא עמדה לנגד מגישי ההצעה מלוא המשמעות המעשית שהיא תביא בעקבותיה. שני סוגי השלכות יש: 1. בפן של הפרקטיקה של המקצוע, והסוג השני, של הפרקטיקה – את זה אפשר יהיה לראות מה יקרה בחמש השנים הבאות שיש צונאמי של 585 סעיפים ועוד 4 תוספות לחוק הזה, ושצריך ליישם את זה. בטווח הארוך יהיו בכלל השלכות מה זה תכנון ולמה הוא נועד – האם זה מה שרצינו שיהיה התכנון. חשש יש לי שעל ארץ ישראל שאנחנו אוהבים, עם החוק הזה בטווח הארוך נוכל רק לספר זיכרונות. בדברי ההסבר לחוק נאמר שמטרתו להחליף את המערך הקיים במערך חקיקתי חדש ועדכני. אחרי שעיינתי בחוק נראה לי שהמטרות היו שלוש. הראשונה- להיפטר אחת ולתמיד ממערכת התכניות הארציות והמחוזיות. זה מכביד. הרצון השני, המטרה השניה – להבטיח שליטה של הממשלה בקבלת ההחלטות בתחום התכנון. המטרה השלישית – להוסיף סמכויות למוסד התכנון המקורי ולייעל את רישוי הבניה.


אני אביא דוגמאות כדי להמחיש למה הגעתי למסקנות האלה. אם המטרה הראשונה להיפטר ממערכת התכניות הארציות והמחוזיות – מוכרחים לומר שתכנון ובניה, כבר כולם יודעים שזה לא רק סגירת מרפסת. תכנון ארצי זה, לדוגמה – קליטה של מיליון ויותר עולים שקלטה המדינה הזו בשנות ה – 90, בעזרת תכנון ארצי. תכנון מחוזי וארצי זה המערכת שמשמרת רזרבות לעתיד, שטחים ציבוריים – בחוף, בים, בעיר, בבקעה, בהר, וגם תשתיות מסוגים שונים- דרכים, מערכות הסעה. למה המערכת הזו מכבידה? –מפני שהיא לא מאפשרת לחלק את הרזרבות מייד, עכשיו, לכל מי שרוצה אותן, למטרות אחרות. ואני אתן דוגמאות: כל יושב ראש ועדה מחוזית או מתכנן מחוז, או מי שהיה חבר אי פעם בוועדה מחוזית, ישנם חברי כנסת שהיו בתפקיד הזה – יודעים מה המשמעות של תכנית מתאר מחוזית, שתלויה על הקיר באולם הישיבות, ומקבלים על פיה החלטות. זה הגורם המווסת. זה מה שעוזר לשיקול הדעת, מה כן, מה לא, מה לדחות, מה אפשר לשנות.


יש שלושה סעיפים בחוק הזה שעוסקים בוועדות המחוזיות. אחד אומר – 579 – אפשר להמשיך ולדון באותן תכניות מחוזיות שהפקידו. אפשר להמשיך ולדון בהן, ולסגור ולאשר אותן. סעיף אחר, אבל, בא ואומר: אפשר לבטל את התכניות המאושרות, המועצה הארצית. ובא סעיף שליש ואומר: הוועדה המחוזית בכלל רשאית לאשר תכניות מתאר כוללניות, זאת אומרת – תכניות מתאר גדולות, אחרי שנתיים מיום שאושרה התכנית המחוזית, ואפשר מייד לשנות תכניות שעוסקות בתשתיות או במתקנים ביטחוניים. אז בשביל מה להמשיך ולדון בתכנית שהופקדה במשך שנתיים כשבאותן שנתיים הוועדה המחוזית תפקיד תכנית מתאר שלא תואמת אותה? יחליטו על כל מיני מתקנים ותשתיות, יפקידו אותם, בו בזמן שדנים בתכנית מחוזית שאומרת אחרת. וכל מה שבכלל הכינו וטרם הופקד – מחפשים פח זבל גדול וזורקים את זה לשם.


ולכן, לדעתי, המשמעות של הסעיפים האלה לגבי התכניות המחוזיות היא לבטל אותם, וכל העבודה והמשא ומתן והוויכוחים למערכות הסעה רבת קיבולת, הרכבת בגוש דן, הרכבת הקלה, עתירת הנוסעים, התכניות לפארקים המטרופוליניים, התכניות למרקמים מוטי שימור, בקעת הנדיב, סורק- הכל איננו.
דבר שני, אם אנחנו רוצים, באמת, לבזר סמכויות לדרג המקומי, זה הלא הכלי שיכול לעזור – שהרכבת שתתחיל ברמת גן תוכל לעבור דרך תל אביב ותגיע אחר כך לחולון. אז את זה שאנחנו נבטל? אז למה ניתן להם סמכויות? ולכן, עצתי- אני קראתי את כל החומר שמצאתי באתר, נאמר ששינוי תכנית מחוזית יוצר עומס על המועצה הארצית, כל השינויים האלה עוברים תהליכים פעמיים. לוקחים את התכניות המחוזיות, עושים להם סעיף שינוי וקובעים בסעיף השינוי שכל העומס הגדול הזה לא חייב לעבור פעמיים דיון. בוחרים בדיוק את אותם נושאים.


הדוגמה השניה שאני אביא היא בעניין תכניות המתאר הארציות. התכנון הארצי במדינת ישראל מוערך בעולם. אני הייתי במשלחת הראשונה, בפברואר, 1995 בראשותו של אבי בן בסט שהיה אז בבנק ישראל. באנו ל -
OECD להציג את המדינה, זה היה הניסיון הראשון להתקבל ל – OECD. אני באתי עם תיק, עם מצגת על תמ"א 31. הצגתי אותו בארמון היפה הזה, שראינו את הצילומים שלו בשבוע שעבר בטלוויזיה. וקיבלנו הערכה על התכנית הזו. לכן, להכניס בהצעת החוק בסעיפים שעוסקים בתכניות המתאר הארצית, וכשאתה מצרף את המשמעות שלהם, אתה מגלה שמה שהולך להיות זה תוהו ובוהו במדינת ישראל. יש שלושה סעיפים שאני אזכיר אותם: 1. 165, אומר: אוספים את כל ההוראות של התכניות הארציות, מפקידים נוסח אחד לכולם. סעיף אחר בא ואומר: הנחה. לא מוכרחים את ההוראות של כולם. אפשר לקחת קבוצות – קבוצות ולהפקיד אותם. זה סעיף 1650ב). וסעיף 243 אומר:: אם מישהו לא הבין שעכשיו מפקידים תכנית ארצית הוא חוזר ואומר: החליטו המועצה הארצית או הוועדה המחוזית להפקיד תכנית. זאת אומרת, תכנית מתאר ארצית תופקד. והנוסח הזה, החדש, יופקד.


אני שואלת – מה זה השטויות האלה, לפי עדי אשכנזי. התכניות הארציות הן הרי מסוגים כל כך שונים, רזולוציה כל כך שונה. איך יקחו ויפקידו קטע של כביש 6 יחד עם תמ"א 35? נקודה שניה –ה רי הקטע של כביש 6 עוסק בהוראות ספציפיות לאותו תסריט של אותו קטע, אם יש בו מנהרה או יש - - מה העסק שלו להיות מופקד בתכנית מתאר ארצית כוללת, בלי התשריט? אז צריך להפקיד, בכל תכנית כתוב שהתשריט הוא חלק בלתי נפרד ממנה.


עכשיו – באמת, למה לפתוח עכשיו להתנגדויות תכניות מתאר ארציות מאושיות המדינה הזו לשטחים הפתוחים – תמ"א 8 גנים לאומיים, מ – 1983, את פארק כרמל עכשיו נפקיד? את תמ"א 13- חופים, נפקיד? את תמ"א 22 – יער וייעור? הלא כבר נאמר שלשמוע התנגדויות צריך לעשות בלב פתוח, בנפש חפצה, רוצים עכשיו לשמוע התנגדויות של אנשים שרוצים להפוך שטחים פתוחים לשטחים לפיתוח? למה לעשות את זה? למה להתגרות במועצות האזוריות? להזמין תביעות לפיצויים מבעלי קרקע, עד שהעבירו שם את קו 400 של מתח על? כמו שגילו לאחרונה גז במעמקי הים, גילינו קרקעות חדשות? ארץ אחרת, שאפשר לשמוע התנגדויות ולהעביר אותם לשם? הלא זה לא קרה.
אם כבר מפקידים להתנגדויות אז אולי באמת שזה יהיה אמיתי צריך לחרוש את נתב"ג ולסלק את כביש 6, כי הרי מה המשמעות של כל זה?
קריאה
לכביש 6 היו התנגדויות.
דינה רצ'בסקי
זה היו השגות והערות. למה מחדש לשמוע אותן?
דב חנין
למה למחוק את כל התשתיות התכנונית?
דינה רצ'בסקי
למה מחדש לפתוח את כל העניין הזה?


אני קראתי גם את החלטת הממשלה בעניין הזה, בסעיף 17ג', נאמר שם שמשרד הפנים יפעל לקידום הכנתה של תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד. זו החלטת ממשלה. אבל מי אומר שצריך לעגן החלטת ממשלה בחוק, בסעיפי החקיקה?


גמרתי עם המטרה הראשונה של התכניות המחוזיות, הארציות, ואני עוברת למטרה השניה, הרצון להבטיח שליטה של הממשלה בהחלטות בתחום התכנון. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת לכם אותה - -
היו"ר דוד אזולאי
יש לי בקשה אילך – לתמצת ולקצר.
דב חנין
הדברים חשובים מאד ומועילים לנו מאד. זה החלק הכי חשוב, אדוני, היושב ראש,
קריאה
סוף סוף יש דיון מקצועי ראוי, אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד אזולאי
לכן אני כמוך מאזין בקשב רב.
דב חנין
אני מוותר על הזמן שלי היום. אני מעניק את כולו - -את כל זכות הדיבור שלי היום אני מעביר לגב' רצ'בסקי.
דינה רצ'בסקי
תודה. זה מרגש אותי.


הדוגמה הראשונה היא בעצם השמטה של ההגדרה המקצועית של מנהל מנהל התכנון שהוא גם חבר המועצה הארצית. בסעיף ההגדרות של החוק נאמר – מנהל, מה ההגדרה של המנהל? – כהגדרתו בפקודת המדידות. זה הפליא אותי.
יהודה זמרת
מנהל מנהל תכנון - - מוגדר בחוק הזה הרבה יותר מאשר - -
דינה רצ'בסקי
אני אקריא בדיוק, איך מוגדרות סמכויותיו. אני פתחתי את החוק - -
יהודה זמרת
לא. המנהל שם - -
דינה רצ'בסקי
הנה: מנהל פירושו מנהל מחלקת המדידות.
כרמית יוריס
לא, אבל סעיף אחרין - -
יהודה זמרת
כשכותבים סתם מנהל זה "מנהל מחלקת מדידות" כשכתוב "מנהל מנהל התכנון" זה - -
איתן כבל
אם דינה רצ'בסקי לא הבינה את זה, מה אנחנו, הפלבאים?
דינה רצ'בסקי
ומה כתוב על מנהל מנהל התכנון? – כתוב:"מנהל מנהל התכנון – מנהל מנהל התכנון".
יהודה זמרת
לא.- - בחקיקה. יש לנו תשובות, אני אענה לך במסגרת החקיקה, אבל לפחות ברמת המקומות – יש.
דינה רצ'בסקי
אני שמחה לשמוע שיש. גם בכל הרמות של מוסדות התכנון, יש – בוועדה המקומית ובוועדת המשנה של המתכנן – מוסד התכנון הוא מהנדס הוועדה המקומית. בוועדה המחוזית – מתכנן המחוז. במועצה הארצית – מנהל מנהל התכנון. גם במועצה הארצית –חבר מנהל התכנון. בחוק הישן, המקורי, מ- 1995 זה "בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובניה שימנה שר הפנים". אני חושבת שבדיוק כמו שלרופא יש את שבועת הרופאים שהוא צריך להתנהג על פיה, גם לאיש המקצוע שגמר מקצוע מסוים יש מחויבות לאינטגריטי מקצועי. ולכן, כמי שראתה עוד הצעות חוק מתקופת מכונת הכתיבה והטיפקס, והניסיונות למנות מנהל מנהל תכנון שלא היה איש מקצוע, ובזיכרוני, גם שנתיים אחרי שפרשתי, מ-2002 עד 2004 היה מנהל בפועל של מנהל התכנון לא איש מקצוע. זה היה מרדכי מרדכי, עד שבא אברהם פורז ובאפריל 2004 נהיה מנהל מנהל התכנון איש מקצוע.
לכן אני מציעה שיהיה כתוב
"מנהל מנהל התכנון – מנהל מנהל התכנון בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובניה". וזה לא עניין של גילדה מקצועית. זה עניין של חשיבות שזה יהיה איש מקצוע ולהבטיח את זה שזה יהיה איש מקצוע.
יעקב אדרי
במיוחד במשרה כזאתי.
דינה רצ'בסקי
דוגמה שניה – צמצום סמכויות ותפקידי המועצה הארצית. אני כבר ראיתי שבחומר שהוכן להיום כבר נסגר הדבר הזה, כי על פי החוק הקיים המועצה הארצית, כשעושים שינוי לחוק, היא, על פי החוק, תייעץ לממשלה בכל הנוגע לחוק התכנון והבניה, ואילו בהצעה הזו כבר אמרו – המועצה הארצית תייעץ בענייני תקנות, שזה – ברמה אחת פחות. למה לפגוע במועצה הארצית? עכשיו, גם בעניין של מתן הוראה על עריכת תכנית מתאר ארצית, על פי החוק הקיים, המועצה הארצית, היא תיתן את ההוראות לעריכתה. על פי ההצעה כאן. הממשלה או המועצה הארצית רשאיות להורות על עריכתה.
יעקב אדרי
מה מפריע לך שהממשלה – בכל זאת היא הממשלה. כי לכאורה – הממשלה רוצה, והמועצה הארצית אומרת לא – אז אין תכנון ארצי.
דינה רצ'בסקי
אני יכולה לתת דוגמה. מעשית.
יעקב אדרי
אני יכול לתת גם דוגמה אחרת.
דינה רצ'בסקי
אני אתן דוגמה למה אני עליתי על זה. בשעתו היתה תמ"א 31. היא קבעה שבכל מושב או קיבוץ אפשר להוסיף עד 100 יחידות, תלוי בגודל, עד 250 או עד 350. עלה רעיון במנהל מקרקעי ישראל – בואו נחלק ישר את כל שטח הנחלות למגרשים של חצי דונם, ואז, ימכרו אותם – חלק יהיה לבנים ממשיכים וחלק יימכר לכל דורש. זה עמד בסתירה להוראות שהיו בתמ"א 31, כשעלה הנושא הזה לדיון בממשלה, בא מי שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, ואמר: אי אפשר בדרך אחורית, מבלי - - הממשלה לא אישרה את תמ"א 31. היא לא יכולה לבוא ולשנות אותה מבלי שנעשה כל התהליך דרך המועצה הארצית. ולמועצה הארצית יש, בכל זאת, בציבור, רחשי כבוד והערכה להחלטות שלה. אם לא, למוסד התכנון העליון, לא תהיה הערכה בציבור, אז אנא אנו באים?


וכלן, אפשר להשאיר את המצב הנוכחי, ואם הממשלה מבקשת, הדברים מגיעים על שולחן המועצה הארצית, אבל לא חייבים לשנות את החוק.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, גברתי.
דינה רצ'בסקי
אני רוצה לסכם במשפט את הדברים האלה: אי אפשר שלא להזכיר את המבנה החדש ודרך ההקמה של מוסדות התכנון המחוזי. במקום ועדה מחוזית ב- 2-3 ועדות משנה מקימים 9 סוגים שונים של ועדות מחוזיות. רק סוג אחד הוא ועדות משנה למליאה., כל היתר – ועדות עצמאיות. אז יש מקום לוועדת ערר עצמאית ולוועדה לפיצויים והיטלי השבחה עצמאית, אבל אין מקום לדון בוועדה לתשתיות עצמאית, אין מקום לדון בוועדה לפרויקטים לאומים בצורה עצמאית, אין מקום גם לדון בשיכונים ציבוריים, כי התכנון, אתם יודעים, הוא משולב. יכול להיות מקרה- זה לא הכביש לחוד, היער לחוד והיישוב לחוד. יכול להיות כביש שעובר על יד יישוב, לידו יש יער, ויש מגבלות צבאיות – התכנון הוא אינטגרטיבי, הוא עוסק בכל הדברים. לכן נושאים אלה צריכים להידון בוועדות שדנות בכל הדברים ובמכלול.


אני לא נכנסת לכל הנקודות לאור בקשתך, אבל אני אשאיר לך, אדוני היושב ראש, את החומר שהכנתי לישיבה הזו, והוא חומר ארוך ומלווה בדוגמאות. אבל אני מוכרחה להגיע לנושא השלישי שהוא – להוסיף סמכויות למוסד התכנון המקומי ולייעל את רישוי הבניה. העיקרון של ביזור סמכויות למוסדות התכנון המקומיים הוא עיקרון ראוי. הדרך לכך, כמו שמוצע בחוק, צריכה לעבור מסלול שיפורים. הניסיון שכאן מוצע – הלא בשעתו, בתיקון 76, כדי להסמיך ועדה מקומית אמרו : תעשו תכנית מתאר מקומית ליישוב, ואז תוסמכו לדון בדברים שלכם בעצמכם. אלא שכל העניין הזה נשאר תקוע, הוא לא התקדם. מה מציעים בהצעה הזו? בואו נקים ועדה, שר הפנים ימנה ועדה של שלושה: אחד יהיה נציגו, השני יהיה הממונה על המחוז, שהוא גם כן בעצם מינוי שלו - -
יעקב אדרי
ונציג המנכ"ל, כדי להשלים את זה.
דינה רצ'בסקי
והשלישי יהיה מהנדס, והם ימליצו לשר הפנים. אני חושבת שמבחינה ציבורית - -
היו"ר דוד אזולאי
· - נציגו של שר הפנים, עם כל הכבוד.
יהודה זמרת
· - הממונה היום הוא לא מינוי, הוא משרה שוועדה ציבורית - -
היו"ר דוד אזולאי
הוא מזמן כבר לא משרת אימון, זה מזמן במכרז.
יעקב אדרי
מה שאתה אומר – הממונה עצמאי לחלוטין? - - שום השפעה? אתם באמת עד כדי כך תמימים?
קריאה
חותמות גומי.
דינה רצ'בסקי
טוב, אני חושבת שמה שצריך לעשות זה באמת לקדם את תכניות המתאר האלה, המקומיות, ואת זה אפשר לעשות פשוט בדרך כמו שקידמו תכניות למגזר הערבי על ידי החלטת ממשלה והקצאת כספים, לפרוס את הכסף לשנתיים-שלוש ולקדם את כל התכניות, בסיוע, גם כספי וגם לוגיסטי של מנהל התכנון. ואז, כשתהיינה תכניות ותהיינה תכניות מחוזיות, אפשר בפירוש לבזר את הסמכויות לוועדות האלה.


אני, לפי בקשתך, אדוני היושב ראש, אסכם בדברים האחרונים שלי מה אני מציעה לכם לעשות. אני שואלת אתכם – האם הוצגה בפניכם המשמעות של ביטול התכניות המחוזיות, של ההפקדה מחדש של התכניות הארציות המאושרות? המשמעות של פיצול הוועדות, של הקמה של 60 ועדות מחוזיות חדשות, של 120 ועדות מקומיות חדשות, עלויות יישום החוק- האם הוצג בפניכם? ואני רוצה לומר שהיו כבר מקרים בהם הכנסת דחתה הצעות חוק בתחום התכנון והבניה שהממשלה שמה על שולחנה. היא רצתה מגורים מהממשלה בות"ל, וזה נדחה ב- 98, היא רצתה עוד דברים שנדחו ב- 95. תכנון זה לא ביורוקרטיה מיותרת ולכן צריך לחשוב על זה ולא לראות את זה ככזה.


אני מציעה לכם – דלגו ישר לפרק ה', רישוי ובניה. מנכ"ל משרד הפנים, ראיתי בפרוטוקול הישיבה הראשונה, דיבר על כך שמדינת ישראל על פי סקר שערך הבנק העולמי היא במקום ה – 120 בכלכלות של 183 מדינות ברישוי הבניה, כי שם, במדינות ה- OECD זה לוקח פחות ימים, 135 ימים, בישראל הרישוי הוא 235 יום. נכון, ברישוי צריך לטפל. קחו את פרק ה', הוא מבוסס על דוח מסקנות ועדת זיילר. עבדו בו כל הארגונים המקצועיים שנמצאים כאן. עבדו והכינו חומר לקראתו איך לקדם את העניינים האלה. דלגו אליו, קדמו אותו, תנו לוועדות המקומיות ישר להכין את מערכת המחשוב, את הפרוצדורות, את התקנות ואת הנהלים, ואחר כך תקיימו את הדיונים בנושא התכנון. ותנחו גם את הממשלה, מה אתם רוצים עוד. אתם רוצים שקיפות, אבל – פרסום מלא לציבור, לא מידע סודי והסדרתו כמו שמוצג פה על הדיון הפנימי. בעד דיון בוועדות בהן יקויים דיון ציבורי אמיתי, שאת הנציגים – מי שמאמין לשלושה חברים שיהיו בוועדות המקומיות שהוועדה בראשות שופט בדימוס תבחר אותן ושכתוב שרק מספיק ממניין החברים יהיו חברים במוסדות התכנון – זה לא יקרה. ובעד תכנון ארצי שימשיך לשמר רזרבות לעתיד ותכניות מחוזיות שיכוונו את הוועדות המקומיות.


ועוד אני מציעה – כלים לחזק את מערכת התכנון. אם יעשו את מנהל התכנון רשות עצמאית או לפחות יחידת סמך - - איך עשו את מנהל האוכלוסין במנהל הפנים? נתנו לה לצאת, ושיהיו לה הכלים משלה להתקדם. ותעמידו תקציבים להכנת אותן תכניות מתאר מקומיות לכל היישובים במדינת ישראל. ובקשתי האחרונה: אל תתנו לכנסת ה-י"ח, שזה ח"י, לרשום על שמה את הכאוס והשיתוק שמציעים סעיפים רבים של ההצעה הזו. אני מקווה שישימו את הדברים שלי באתר שלכם ואז תוכלו לקרוא הכל, כי אני נאלצת לקצר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לגב' רצ'בסקי, ואני מבקש אם תוכלי להעביר לנו את כל החומר, נשמח מאד לקבל את זה.
יעקב אדרי
ותעבירו לנו את החומר - -
היו"ר דוד אזולאי
זה באתר, תוכל לשלוף מה שאתה רוצה.
ציון פיניאן
סליחה, אדוני היושב ראש, אני מבין שצריך למשוך את החוק עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
לא. אני רק רציתי לשאול את הגב' רצ'בסקי – איזה קצה אור שם, אין? בכל התכנית הזו?
דינה רצ'בסקי
לא. אמרתי לכם – לכו מייד לרישוי. חבל - -
קריאה
רישוי, רישוי רישוי.
היו"ר דוד אזולאי
את יודעת, זה מתחבר לפרשת השבוע, פרשת "שלח", שקראנו. יש שם את חטא המרגלים. כתוב – "ארץ אוכלת יושביה". אז יש כאלה – וזה מה שנקרא, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה, יש את האופטימי ויש את הפסימי. "ארץ אוכלת יושביה" – מצד אחד, היו כאלה שראו- הנה באנו, וכל הזמן קוברים אנשים פה. אבל למעשה היה נס שקברו אנשים והם היו עסוקים בקבורת אנשיהם כדי שבני ישראל, המרגלים, יוכלו לעשות מלאכתם. ויש כאלה שראו בזה דבר פסול. אז תלוי כל אחד מאיפה הוא רואה את זה.
איתן כבל
אבל גם שם הוכח שלא הרוב צודק.
היו"ר דוד אזולאי
לא ראיתי שום הצבעה שהיתה שם.
איתן כבל
זה לא משנה. מתוך כל השליחים, רק שניים אמרו את האמת.
דינה רצ'בסקי
זה לא יהיה את האישור הזה בפרשת השבוע של מגדל בבל.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מסכים כל כך אתך, אני חושב שבכל זאת יש פה, אני מניח, לא בטוח שהכל כזה שחור. אני מאמין שהגב' רצ'בסקי תהיה פה בעוד הופעה אחת ואני מניח שתמצא כמה נקודות אור ברפורמה הזו.


בבקשה, ביקשת, אדוני, הצעה לסדר.
חנא סוויד
אדוני היושב ראש, יש לי שני דברים, בעצם. דבר ראשון – אני באמת רציתי לדעת מה הכוונות שלך לגבי ייעוץ, גם מקצועי וגם משפטי, לוועדה בהמשך הדרך. עד כמה שאני יודע, תומר הולך לעזוב אותנו בקרוב. אני חושב שאנחנו, כל חברי הכנסת, צריכים יועץ או יועצת מקצועיים שילוו אותנו בסבכי החוק המסובך הזה. דברים בנוסח הדברים ששמענו עכשיו, שיש בהם פרספקטיבה רחבה, שיכולים גם לשלב את הפרקטיקה עם החזון, עם עוד דברים אחרים. לכן אני מאד מבקש. אנחנו כבר רואים את ההיסוס בקידום החוק, אבל אנחנו צריכים לקבוע את הדברים האלה.


דבר שני, אדוני היושב ראש. אני חושב שלצד היועצים שאנחנו צריכים,אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה המדיניות שלך לגבי הסתייגויות. האם אתה הולך להצביע על ההסתייגויות אחת- אחת או להצביע על הסתייגויות לפרק שלם? אנחנו צריכים קצת שקיפות בעניין הזה. כפי שאמרת – אנחנו רואים את ההיסוס. אני לא יודע אם אתם באמת מתכוונים להתקדם עם החוק, או לא להתקדם.
כרמל שאמה
אם היינו מתקדמים, היינו מתקדמים מהר מדי. עכשיו אתה רואה היסוס.
חנא סוויד
לא, אני רוצה שקיפות.
היו"ר דוד אזולאי
אז קודם כל – נתייחס אחד לאחד. לגבי הערתו של חבר הכנסת איתן כבל, אני רוצה להביא לידיעתך שהוצע לגב' רצ'בסקי ללוות את הוועדה בנושא הזה, ולצערי הרב היא סירבה, וזו זכותה. אני לא רוצה כרגע - -זה לא המקום, זה לא הזמן להיכנס לזה.


אדוני העלה כאן מספר נושאים שהועלו לדיון בפורומים שונים בכנסת. אני אשמח מאד לענות על כל הדברים הללו, לא בפורום הרחב הזה אלא בפורום של חברי כנסת בלבד, ויש תשובות לכל דבר.
יעקב אדרי
היה דיון על זה.
היו"ר דוד אזולאי
היה לפחות דיון אחד של כל חברי הכנסת עם היועץ המשפטי של הכנסת. הנושאים מוכרים, ידועים. אם תרצה בכל זאת, ואם החברים ירצו, אני אשמח לקיים ישיבת ועדה של חברי הכנסת בלבד כדי לעדכן אותם. פשוט, נכון להיום, אין לי עדכונים ולכן לא כינסתי.


לגבי נושא ההסתייגויות, אדוני, אמרתי בפתיחת הישיבה הראשונה – מבחינתי הכל שקוף, הכל גלוי, שום דבר לא נקבע. אנחנו נקבע את סדרי הגשת ההסתייגויות. עדיין לא נקבע, ותאמין לי, כשזה ייקבע אתה בוודאי תדע. אחת הסיבות שעדיין לא נקבעו הנהלים הללו זה מאותה סיבה שאדוני הזכיר בתחילת דבריו, ולכן אני מציע בנושא הזה – לא לפורום הרחב הזה. תודה רבה.


כעת אנו ניגשים לסדר היום ואני אבקש, יש פה ארגונים שונים שהגישו נייר עמדה לגבי הפרק הראשון של המועצה הארצית. אני אתחיל בראשון – זה הארגונים החברתיים, האגודה לזכויות האזרח.
דב חנין
אדוני היושב ראש, הפרק הוא פרק גדול והוא כולל הרבה מאד נושאים, ונדמה לי שאולי כדאי במקום לשמוע עכשיו הרצה מכל אחד מהארגונים על כל אחד מהנושאים שהם העירו, שנפרק את ההתייחסות לחוליות, ובכל חוליה נשמע התייחסות מכל הגורמים שרוצים להתייחס לאותה חוליה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה צודק, אדוני, ולכן אני מייד מתכוון להגיד ליועץ המשפטי של הוועדה שיקרא קטעים –קטעים, ועל כל קטע אנחנו נקיים את הדיון על פי מה שרשום לפנינו.
תומר רוזנר
אני רק אסביר על המסמכים שמונחים לפניכם. אני אחזור קצת על מה שנאמר בפעם הקודמת למי שלא היה. מונח בפניכם נוסח מוצע שהוא קטע מהצעת החוק הגדולה שאותה, כפי שהודיע יושב ראש הוועדה, לא נחלק בכל ישיבה את כולה. נשתדל להביא בפניכם את הקטעים הרלבנטיים לאותו דיון, גם את הסעיפים הנדונים וגם סעיפים שנראים לנו משיקים בצורה קרובה לאותם סעיפים וחשוב שיהיו מונחים בפני חברי הכנסת בעת שהם דנים בסעיפים השונים.


אז המסמך הראשון שמונח בפניכם, הצבעוני, הוא המסמך של נוסח הצעת החוק עם הצעות הלשכה המשפטית לתיקונים בו, שבחלקם הגדול תואמו עם נציגי הממשלה, באותם מקרים שאין תיאום או הסכמה, נציין זאת במפורש. לאחר מכן מופיעים סעיפים כלליים בהצעת החוק שנראו לנו חשובים, שמתייחסים להוראות הכלליות שחלות על חברי מוסדות תכנון בדר כלל והן חלות גם על חברי המועצה הארצית. מסמך נוסף שמופיע בפניכם זה לוח השוואה שמשווה בין הרכב התפקידים של המועצה הארצית כפי שהם בחוק הנוכחי, לעומת המוצע בחוק החדש. מסמך שחולק לחברי הכנסת הוא מסמך ריכוז שאנחנו הכנו, לנוחותכם, ריכוז של הערות של הגופים השונים בנוגע לסעיפים שנדון בהם היום.
עמיר פרץ
המסמך הצבעוני הוא מסמך שגובש על ידך?
תומר רוזנר
כן.
עמיר פרץ
ישנן איזה הערות כלשהן שלקחת מהערות שהגיעו לאתר והכנסת למסמך הצבעוני?
תומר רוזנר
לא. חלק מההערות שאנחנו חשבנו שהן נכונות וראויות להיכנס למסמך - - אבל יש כאן רשימה של כל ההערות.
עמיר פרץ
הייתי שמח אם היית נותן לנו דוגמה – בסעיף הזה החלטנו לשנות בעקבות פנייתו של גוף כלשהו לאתר, וכו' וכו'. אחרת אנחנומבינים שכל האתר הזה נחמד ויפה להיסטוריה, אבל לא ממש יעיל.
תומר רוזנר
קודם כל, מי שמקבל את ההחלטות זה חברי הוועדה ולא אנחנו. למשל, ההצעה שלנו שמופיעה בנוסח שמופיע לפניכם, להוסיף נציג של ארגונים של אנשים עם מוגבלויות- יצא שקיבלנו אותה בעקבות הערות שקיבלנו לנושא הזה. הממשלה לא מסכימה להערה הזו, אבל זו הצעה שאנחנו ממליצים עליה.


אז המסמך הנוסף, כפי שאמרתי, הוא מסמך השוואה, לוח השוואה שמשווה בין הסמכויות של המועצה הארצית, התפקידים וההרכב של המועצה הארצית, כפי שמקובל בחוק הנוכחי לעומת ההצעה בחוק החדש.


נושא שנדון בו היום – בעצם נפתח בנושא של תפקידי המועצה הארצית, סעיף 7 להצעת החוק, עמוד 3 במסמך. הסעיף הזה הוא בעצם הסעיף שמקים את המועצה הארצית וקובע את תפקידיה. הסעיף לא מגדיר את הסמכויות של המועצה הארצית, הסמכויות מוגדרות במקומות אחרים בחוק. אנחנו ריכזנו לכם במסמך נוסף שמופיע בפניכם, באותו מסמך של לוח השוואה של סמכויות, מופיע ריכוז של הסמכויות שיש בידי המועצה הארצית, לכל אורך החוק. גם זה מסמך שיעזור לכם להבין מה בעצם הגוף הזה עושה.


לגבי מסמכי הרקע, התבקשתי על ידי מזכירות הוועדה לבקש מכם, כדי לחסוך במשאבים ולהבטיח הגנה על הסביבה, שהמסמכים האלה יישמרו על ידיכם כדי שלא נצטרך לחלק אותם כל פעם מחדש. מה שאני אבקש עכשיו – אני רק אציג שני ספיחים של הישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת התחלנו לדון בסעיף ההגדרות בסעיפים הרלבנטיים למועצה הארצית ובהוראות כלליות. שני ספיחים של הישיבה הקודמת, שאני אציג בקצרה: 1. יש הצעה מוסכמת, גם על דעת נציגי הממשלה, לגבי הגדרה של ארגונים חברתיים, שהיתה בדיון בישיבה הקודמת. אני מציע שהיא תוקרא, ההגדרה.
עמיר פרץ
אתה יכול להסביר לנו, טכנית – מה שבשחור זו ההצעה הקודמת?
תומר רוזנר
הנוסח הבסיסי הוא הנוסח כפי שפורסם, בכחול. על הנוסח הזה אנחנו מציעים תיקונים, שחלק הם מחיקות וחלק – תוספות. לכן שמרנו, כדי שתראו גם מה הנוסח המקורי, הממשלתי, כפי שהוא מופיע כאן – מה שבשחור.


אני אסביר עוד דבר – מאז הגשת הצעת החוק הממשלה מבקשת מעת לעת שינויים נוספים בהצעה, מיוזמתה. השינויים האלה מסומנים בצהוב. אלה שינויים שהממשלה מבקשת להכניס בהצעתה. ההערות בצהוב הן הבקשות של הממשלה לשנות את הנוסח שלא הופיעו בכחול. בנוסף לכך יש כאן בצד הערות שהוספנו, שהן הערות שלא לנוסח, אלא נושאים לדיון שראוי לדון בהם, לדעתנו. אז אני מבקש שתוקרא ההגדרה של ארגונים חברתיים. כפי שאמרתי, ההגדרה הזו מקובלת גם על נציגי משרד הרווחה.
עמיר פרץ
השאלה היא האם היא מקובלת על הארגונים.
קריאות
· -
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת עמיר פרץ, אני רוצה להביא לידיעתך ולידיעת כל החברים כאן, שפנו בינתיים שני שרי ממשלה שביקשו להופיע בפני הוועדה – האחד זה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הוא ביקש להופיע כאן - -
עמיר פרץ
מה, לא נותנים להם לדבר בממשלה?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע, הוא ביקש. ושר הבינוי והשיכון. בינתיים – אלה השרים שביקשו, ואנחנו מתאמים איתם. שר השיכון הולך לעזור לנו אחר כך, אם הם מייצגים או לא מייצגים.
מאיר שטרית
אנחנו בעד.
עמיר פרץ
זה יהיה הליך מדהים – שר בממשלה, ויציג עמדה הפוכה ממה שהממשלה – אנחנו נשמח מאד לראות את הממשלה.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אנחנו באנו עם כמה הצעות שנפתור בחוק את הנושא של הזוגות הצעירים, דברים כאלה. התייעצתי עם השר והוא אמר לי: יש לי עמדה ברורה בנושא ואני מבקש לבוא לוועדה.
גלעד קרן
אני מקריא את ההגדרה של ארגונים חברתיים, שמופיעה בעמוד 1 לנוסח הצבעוני שלפניכם:

"ארגונים חברתיים- ארגונים ציבוריים ללא כוונת רווח שמטרתם ופעילותם בקידום רווחה חברתית בעלי היקף פעילות ארצי משמעותי כפי שיקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים בצו".
עמיר פרץ
זה מה שאתם מציעים.
מאיר שטרית
למה בצו? למה לא נקבע את זה פה? ומה זה "פעילות משמעותית"?
יהודה זמרת
עם השנים ארגונים עלולים לקום ולרדת ולעלות ולעשות - -
מאיר שטרית
אז מה, ישנו את ההרכב, בגלל זה?
יהודה זמרת
הגוף אמור להמליץ לשר הרווחה מי ימונה כנציג. אבל רשימת הארגונים יכולה להשתנות עם השנים, הרי ארגונים תמיד משתנים - -משרד הרווחה יכול להסדיר את זה, מבחינתם - -
אדוארד וייס
אני סגן היועץ המשפטי של משרד הרווחה. הכוונה לא היתה לאפשר, בעצם, שכל קבוצה קטנה של אנשים יוכלו לקבל הכרה כארגון. יש ארגונים שעובדים יחד עם משרד העבודה והרווחה ושנים מוכרים לשר, ולזאת הכוונה.
מאיר שטרית
NGO שלא מוכרים לשר –לא יהיו רלבנטיים?
אדוארד וייס
אז לא - -
קריאה
אם הם לא מוכרים לשר – הם לא רלבנטיים.
רוברט אילטוב
רק לשר הם צריכים להיות מוכרים? אם הם מוכרים למשרד – זה לא רלבנטי?
אדוארד וייס
הבקשה לקבוע את זה בצו באה מהיועץ המשפטי של הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
הקביעה, בסופו של דבר, היא על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.
קריאות
· -
מאיר שטרית
הקביעה של נציג? – כאילו שר הפנים?
היו"ר דוד אזולאי
הוא יקיים איזושהי התייעצות עם כלל הארגונים ובסופו של דבר יגיעו לאיזשהו הסכם, והוא ימליץ על נציג שלהם בתוך המועצה הארצית.
קריאה
· - -
היו"ר דוד אזולאי
מה זה השר יקבע? הוא צריך לקיים התייעצות עם כל הארגונים. בסופו של דבר השר יצטרך לקיים התייעצות עם כל הארגונים החברתיים ולהביא המלצה שלו למועצה הארצית.
עמיר פרץ
רגע, יש התנגדות של הארגונים? אז נשמע אותם כי אחרת אנחנו מצביעים ומתקדמים.
דבי גילד חילו
אני מהאגודה לזכויות האזרח. רציתי להתייחס לכמה דברים בהגדרה, לחלק האחרון – "כפי שיקבע שר הרווחה והשירותים...." – אין צורך בחלק הזה בהגדרה. זה לא מגדיר מה הוא ארגון חברתי.ממילא, בהמשך, איפה שכתוב איך ימונה נציג חברתי, אז כתוב – שר הרווחה ימנה אותו מתוך רשימה שתגיע אליו.
תומר רוזנר
אבל ממי הם יגיעו אל הרשימה? ממי תגיע הרשימה?
היו"ר דוד אזולאי
אבל יש לך הגדרה ברישה מה זה ארגון חברתי. הרי אין לך ציפיה שכל הארגונים החברתיים יהיו חברים במועצה הארצית. בסופו של דבר רק אחד מהם ייבחר.
דבי גילד חילו
אני מבחינה כאן בין הגדרה לבין הליך המינוי של ארגון. הליך המינוי נקבע בסעיף 8, בהמשך. שם צריך לקבוע איך יקבעו, איזו רשימה תהיה, איך ימסרו את הרשימה, מי - - ופה, בהגדרה, זו פשוט הגדרה של מה זה ארגון חברתי. השר לא קובע מי הוא ארגון חברתי. זה משהו ש - -
קריאות
· - -
דבי גילד חילו
פה נקבע מה הקריטריון לארגון. ארגון שעומד בקריטריון של ההגדרה יוכל להגיש את המועמדות שלו להיות ברשימה. זה לא "השר יקבע". זה כאילו טכני, אבל בעצם יש פה - -
עמיר פרץ
אני חושב שעם כל הכבודה שנציגי הממשלה אומרים שההגדרה הזו היא רק לעניין חוק זה – אנחנו למדנו כבר שאחר כך, כשיש איזושהי התלבטות בנושא מסוים, אומרים: אוקי, נקיח הגדרה שכבר נקבעה בחקיקה מסוימת. זה לא הוגן שארגון חברתי כלשהו שלא מצא צורך לפנות לשר או לא יענה על הקריטריונים של השר, השר, בהזדמנות שהוא בסך הכל צריך לקבוע נציג אחד, הוא גם קובע הגדרה גורפת שיכולה להשליך לשנים בנושאים אחרים לחלוטין, עם כל הכבוד לחקיקה הזו. נתת סמכות לשר לקבוע? מספיק. אתה קובע שהשר חייב למנות נציג של ארגונים חברתיים? בהתייעצות, כזו או אחרת. לא צריך לקבוע באותה הזדמנות צו. הוא הרי יצטרך להוציא צו של אלפי או מאות אנשים - -
יהודה זמרת
אולי אני אסביר את התהליך. צריך לקבוע, בעצם, מי ימליץ לשר.
קריאה
כל מי שרוצה.
קריאה
כל מי שירצה – ימליץ.
יהודה זמרת
יש אלפי ארגונים. לקבל המלצה אמיתית – כל אחד מניסיוני, כשמתייעצים עם אלפי ארגונים, קודם כל אומר – אני רוצה להיות חבר. ואז ההמלצה הופכת להיות - -
עמיר פרץ
אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שהשר עכשיו יישב וייקח אלפי ארגונים ויקבע רשימה מי הרלבנטיים להתייעצות?
יהודה זמרת
לא. קובע רשימה שנעשתה - -
עמיר פרץ
אבל בשביל לקבוע את הרשימה הוא צריך לשמוע את כל האלפים.
יהודה זמרת
הוא יפרסם קול קורא, הוא ימצא את הדרך.
עמיר פרץ
לא, לא. סליחה. אתה הולך לסבך את העסק. אתה יודע מה - -
קריאות
· - -
יהודה זמרת
אתה רוצה להגיד שכאשר אתה מתייעץ עם אלפי ארגונים אתה מקבל באמת את ה - -
עמיר פרץ
סלח לי. אתה אומר – שהוא יקבע בצו. אם אני ארגון קטן, אבל אני חושב שאני משמעותי בהשפעתי, ואני מוצא את עצמי שהוא לא מכניס אותי בצו כחלק מההתייעצויות שלו, ויש לזה השלכות נזקיות עקיפות באלף מקומות.
תומר רוזנר
לך לבג"ץ.
קריאות
· - -
היו"ר דוד אזולאי
אבל השר, בסופו של דבר, הוא יקיים את ההתייעצויות, והוא יקבע את הקריטריונים, ובסוף הוא יקבע את הנציג - -
עמיר פרץ
אתה האחרון שצריך לרצות את זה. כל ארגון דתי- לא יהיה בצו. לא יהיה בצו, אין סיכוי כזה. מחר הוא ירצה פעילות חברתית אחרת שלא נוגעת, ומישהו יגיד לו –שמע, אם בצו הזה קבעו שאתה פסול, אתה גם פסול פה. זה יהיה נכון לגבי – אני יודע מה? כל מיני ארגונים סביבתיים-חברתיים אחרים.
היו"ר דוד אזולאי
תראה, יש היום כל כך הרבה ארגונים, ארגונים שהם ארגוני רווחה וסיוע. מישהו יצטרך בוודאי לקבוע את הקריטריונים.
דבי גולד חילו
זה נקבע בסעיף 8.
עמיר פרץ
למה לך לעשות צו לרשימה? למה שר הרווחה יקבע בצו? לא השר לאיכות הסביבה? למה לא לשר אחר?
היו"ר דוד אזולאי
כי הוא הממונה עליהם.
אדוארד וייס
אדוני, מדובר בטכניקה מוכרת בחקיקה, יש גם דוגמאות בחוקים אחרים.
עמיר פרץ
לא צריך צו לזה.
אדוארד וייס
זה כתוב, למשל, בחוק העובדים הסוציאלים. יש אותו נוסח – "בצו שיקבע השר". זה כבר מוכר בחקיקה, זה לא משהו חדש פה. לכן מדובר בטכניקה - -
מאיר שטרית
מה שחבר הכנסת עמיר פרץ מנסה לומר, ולא כל כך נותנים לו – אני רוצה לחזק את דבריו. אני מנסה לומר מה שהוא בעצם מתכוון. פה מוצע לנו שהנציג ששר הרווחה ימנה לוועדה הארצית יהיה נציג שייבחר מתוך ארגונים שהשר יקבע בצו שהם הארגונים הרלבנטיים לארגונים חברתיים. יש בארץ לדעתי מאות רבות של ארגונים חברתיים.
קריאה
אלפים.
מאיר שטרית
אלפים. על כל פנים, אני חושב שבעניין הזה חבר הכנסת עמיר פרץ צודק לחלוטין. אני לא רואה איך השר יישב ויבחן את כל הנושא של הארגונים ויקבע איזה ארגונים רלבנטיים ואיזה לא. הוא נכנס למבוך שלא ייגמר. מאחר והחוק אמור להסמיך, על פי הצעתכם, הצעת הממשלה, להסמיך את שר הרווחה להציע נציג של ארגונים חברתיים, אני מציע לא להגביל אותו. לכתוב: שר הרווחה יציע לשר הפנים נציג של הארגונים החברתיים. לפי בחירתו, שיבחר מה שהוא רוצה.
היו"ר דוד אזולאי
שיבחר לעצמו את הדרך איך לבחור.
מאיר שטרית
כן. שישבור את הראש.
היו"ר דוד אזולאי
למעשה, אתה נותן לו חופש מוחלט לבחור - -
מאיר שטרית
לא, תשמע אותי עד הסוף: הוא יציע לשר הפנים. שר הפנים יכול לקבל או לא לקבל. שר הפנים יחליט שהנציג נראה הגיוני – יקבל. אם לא – הוא יגיד: תביא לי מישהו אחר. הסמכות האחרונה, גם על פי החוק - -
קריאה
אתה מעסיק שני שרים במקום שר אחד?
מאיר שטרית
לא. אני אסביר: הסמכות למינוי חברי הוועדה הארצית היא של שר הפנים, עם כל הכבוד. שר הרווחה מציע –הוא יכול להציע לשר הפנים, ושר הפנים ימנה. כמו ש - -
ציון פיניאן
את זה אתה יכול להגיד לכל השרים – לשר התחבורה =- כל שר שיציע לשר הפנים ושר הפנים יגיד או כן או לא.
מאיר שטרית
אתה צודק. אתה צודק. ככה זה עובד.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע מה הבדל בין נציג שר התחבורה לנציג - -
ציון פיניאן
לא משנה, כי שר הפנים יכול להטיל וטו על הנציג של שר התחבורה.
מאיר שטרית
הייתי ראש מועצת מנהל מקרקעי ישראל. הממשלה ממנה נציגים מטעם משרדי הממשלה למנהל מקרקעי ישראל, נכון? אז אני מודיע לך שכל שר יכול להמליץ על פלוני, - - יכול להגיד כן ויכול להגיד לא.
ציון פיניאן
אבל פה, בחוק,צריך למנוע את זה.
מאיר שטרית
לא, הפוך. אני חושב שהאחריות לתכנון במדינת ישראל היא של שר הפנים, לא של שר אחר. אני חושב שהוא צריך לקבוע בסוף מי יהיה חבר ומי לא יהיה חבר. הוא לא יגיד לשר הרווחה את מי למנות. שר הרווחה יביא נציג שהוא הגיוני? בסדר. יביא נציג שבעיניי שר הפנים לא הגיוני? – לא ימנה. מה קרה?
חנא סוויד
בעצם, אחד הוויכוחים הגדולים לגבי החוק הזה זה הסמכויות הנרחבות של שר הפנים. גם בפתח, שאין לשר לפנים סמכות – אתה רוצה גם לה - -אותו?
מאיר שטרית
להפך. זה הפתח ששר הפנים כן צריך סמכות, ובהרבה עניינים אחרים אני דווקא אתך – שצריך שם - - לא סמכות. פה, מינוי ועדה ארצית זו סמכות של שר הפנים, עם כל הכבוד.
חנא סוויד
אני מציע שהסיפה של ההגדרה תימחק. אני לא חושב שהגדרה של ארגון חברתי צריכה להיות כפופה לצו של שר. זה בעצם ערבוב של עולמות שונים. מה שרוצים, לתת סמכויות לשר – זה אפשר להכניס בסעיף 8(21), ששם מדברים על המינוי של נציג השר, חבר במועצה הארצית. אבל בהגדרה של ארגון חברתי , להכריז שזה מוגדר על ידי הצו, ובצו, זה בעצם - -
היו"ר דוד אזולאי
למה לא להשאיר את שיקול הדעת הזה לשר הרווחה, שהוא בעצם האיש שבקשר אתם? הוא ימצא את הדרך, יקבע את הקריטריון - -
קריאות
· -
מאיר שטרית
אין לי ויכוח אתך, היושב ראש. אם אתה מסכים לחלק הראשון שהשר יקבע בעצמו – אין לי בעיה, אם תאה מוותר על סמכותו של שר הפנים, אין לי בעיה.
ניצן הורוביץ
אדוני, אבל יש הגדרה ויש מינוי. אנחנו מציעים שינוי בהגדרה ולהשאיר את זה במינוי, שזה שני דרכים – שם הוא יכול למנות כרצונו.
קריאה
לא כרצונו. - - בהגדרה זה לא צריך להיות. ההתייחסות צריכה להיות במינוי, לא בהגדרה.
קריאות
· - -
אדוארד וייס
זה לא בדיוק נכון, כי זה שוב – מופיע בחקיקה אחרת.
עמיר פרץ
די בכך שכתב פה: "ארגונים בעלי היקף פעילות ארצי משמעותי". לא צריך צו יותר.
תומר רוזנר
אני אנסה להסביר במה מדובר. אני מתפלא שזה מעורר כל כך הרבה ויכוחים כי זה נושא שהוא מקובל בחקיקה. אתן מספר דוגמאות. ראשית, המטרה הסופית של התהליך של ההגדרה של ארגון חברתי היא לאפשר לשר הרווחה למנות נציג במועצה הארצית, שהוא נציג ארגונים חברתיים. השר צריך לבחור עם מי הוא מתייעץ לגבי הארגונים החברתיים. אם לא תהיה אפשרות לשר לתחם את רשימת הארגונים שאתם הוא מתייעץ -לפי קריטריונים, לפי סבירות, לפי כל מיני קריטריונים שהוא יקבע מראש, הוא לא יצליח לעולם – כל ארגון שיראה את עצמו כארגון חברתי שעונה על הקריטריון, יעתור לשר למה לא התייעצו אתו. כמו שאמרתם, יש אלפי ארגונים כאלה, והשר לעולם לא יצליח למנות.
קריאות
· - -
עמיר פרץ
- - את העניין של הבחירה, כי מבחינתי, הנושא שאתה דן בו יותר עקרוני מכל החוק עצמו. אתה מבין שכאשר אתה לוקח ארגונים שהם לא ארגונים ממשלתיים, אתה מתחיל להכניס אותם בכל מיני הסדרי חקיקה לעמדה של מטריה ממשלתית – אתה פגעת בהם פגיעה מאד משמעותית לעתיד.
תומר רוזנר
לא, לא.
עמיר פרץ
אל תגיד לי לא. כן. ככה זה מתחיל. לכן, פחות מעניין אותי עם מי הוא התייעץ, עם מי לא. להתחיל רשימות בצו – בחוק זה, בחוק זה, כל הכניסה של ה – NGO נופלת.
תומר רוזנר
הנושא הזה מקובל. למשל – לגבי הארגונים הסביבתיים, ישנה רשימה. לא כל ארגון שרואה את עצמו ארגון סביבתי יכול לפנות לשרים ולהציע להם נציגים לכל מיני גופים ציבוריים. לכן המחוקק מבין. הבין את זה גם בנושא של תכנון ובניה היום, והבין את זה גם בנושא של הארגונים הסביבתיים, גם בנושא של הארגונים המקצועיים שעוסקים בתכנון ובניה – הממשלה מציעה, ובצדק, לקבוע רשימה ברורה של ארגונים ולא כל מי שמחר יקים לו ארגון חדש יגיד – למה לא התייעצת אתי. לכן יש רשימה של ארגונים.
מאיר שטרית
איפה כתוב שהוא חייב להתייעץ עם הארגונים?
קריאות
· - -
מאיר שטרית
אפשר להוריד את זה.
קריאה
אז למה צריך צו?
קריאות
· - -
עמיר פרץ
מה הבעיה? נכתוב – "בחן, והתייעץ עם מי שמצא לנכון". הוא לא חייב להתייעץ עם כולם.
קריאות
· - -
עמיר פרץ
אתה רוצה שהשר יתייעץ עם אלף ארגונים?
קריאות
· - -
עמיר פרץ
אתה רוצה לפשט את העניינים? אם אתה לא קובע בצו, קובע שהשר יבחן על פי קריטריונים של גודל, השפעה, משמעות, ויחליט עם מי הוא מתייעץ- עם חלקם, מקצתם או רובם, ועל פי זה יביא את ההמלצה, הוא- יש לו מרחב פעולה. קבעת בצו. תהיה מלחמה על הצו. קודם כל – מה-20 אלף ארגונים שיש, כל מי שלא ייכנס לצו יגיש עתירה. נתחיל בזה. בסוף נכנסו אלף בצו. כשהם נכנסו בצו – הוא חייב לדבר עם כל אחד מהם.
יהודה זמרת
לא יהיו אלף. תאמין לי.
מאיר שטרית
כמה יהיו?
קריאות
500.
קריאות
· - -
מאיר שטרית
ההסתדרות. זה ארגון חברתי, לא?
עמיר פרץ
חלק גדול מצרכי המדינה מתנהל על פי הארגונים החברתיים האלה. המדינה מזמן פשטה את הרגל באלף נושאים. אלף נושאים.
דבי חילו גולד
רציתי רק להשלים – אני עדיין עומדת על זה שהשר לא צריך לקבוע. אם כבר, הקריטריונים צריכים להיות ברורים כך שמי שיפנה יהיה מתאים ותהיה רשימה, ומתוך הרשימה הזו, אחר כך, בסעיף 8 – השר יקבע. הסעיף זה צריך לקבוע מה הקריטריונים שפונים. יש פה קריטריונים מסוימים. אני חושבת, לגבי הקריטריונים, שחלק מהם קצת עמומים. "משמעותי" זה מושג עמום לגמרי. גם "ארצי" - - זה פחות קריטי.
מאיר שטרית
למה זה מושג עמום לגמרי? ארגון שעובד בתל אביב - - בכל הארץ, למרות שהוא לא קיים, לא בירוחם, לא בדימונה. אני דווקא רוצה ארגון שיבוא מירוחם, לא מתל אביב
דבי חילו גולד
לפעמים יש ארגון שהוא מקומי או שהוא לא פועל בהיקף ארצי, אבלש הוא יכול להיות מאד רלבנטי, יכול להיות מאד משמעותי.
תומר רוזנר
יש 40 אלף כאלה.
דבי חילו גולד
בסדר, אז אני אומרת שצריך לחשוב. הקריטריונים פה הם יותר מהותיים לעניין מאשר זה שהצו יחליט בתוך ההגדרה מי ארגון חברתי ומי לא.
מאיר שטרית
נכון. לכן ההצעה של היושב ראש היא טובה.לכן, אדוני, אני מציע לתתלשר הרווחה סמכות להציע נציג של ארגונים חברתיים – מי שהוא רוצה. זה הכל. שיתייעץ עם מי שהוא רוצה.
קריאה
מרכז השלטון המקומי והמועצות האזוריות – לא מופיעים פה, בכלל.
קריאה
זה לא בחלק הזה.
קריאות
· - -
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו עדיין לא הגענו לשם. אנחנו עדיין עוסקים בנציג הארגונים החברתיים.
חנא סוויד
אתה צריך להיות עם סבלנות, עוד מעט הוא יבוא.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני מציע – בואו נקבל את ההצעה שהשר, הוא אשר יקבע את נציגי הארגונים החברתיים. נשאיר לו את חופש הפעולה, כאשר אני מסייג את זה בכך שבדיון שיהיה פה, שר העבודה והרווחה מבקש את התייחסותו לעניין, שיביא ניסוח לדיון הזה, ואז באמת יהיה לכולנו הרבה יותר קל.
חנא סוויד
אז אתה מוריד את הסיפה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, משאירים את הסיפה: "כפי שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים". זה יישאר, כי השר, הוא זה שבסופו של דבר יקבע.
עמיר פרץ
בלי הצו. אם לא – תרשום לנו הסתייגות, אדוני. אנחנו מתנגדים לצו.
חנא סוויד
אני בכלל מתנגד שזה יהיה בהגדרה. אתה לא יכול להגדיר ארגון חברה אזרחי בצו - -
היו"ר דוד אזולאי
לכן הצעתי שנקבל כרגע את ההצעה כפי שהיא. כשהשר יהיה פה נשאל אותו בעניין הזה, נשמע ממנו ונחליט. כרגע זו ההחלטה.
תומר רוזנר
נושא שני, שהוא ספיח של הישיבה הקודמת, ובעקבות הערה שנשמעה על ידי נציג משרד התחבורה לגבי נציגי השרים במוסדות התכנון - -
קריאות
· - -
תומר רוזנר
אני אמד אשמח אם יתנו לילדבר.
קריאות
יהודה זמרת: הסברנו והיה מקובל.
תומר רוזנר
לצערי הרב, בישיבה הקודמת נציגי הממשלה הטעו את הוועדה בציינם שקיימת הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה המגדירה את החובה שנציגי השרים יהיו עובדי מדינה. ההנחיה שעליה לכאורה הסתמכו נציגי הממשלה אינה בתוקף ואינה מחייבת. להפך – הנחה שהיתה - -
קריאה
הנחיה 6-5000.
תומר רוזנר
אני אשמח לראות איפה כתוב שנציגי השרים במוסדות התכנון חייבים להיות עובדי המשרדים.
כרמית יוריס
זו הנחיה כללית שחלה על כל נציגי שרים ולאו דווקא במוסדות תכנון. ההנחיה שאתה מדבר עליה באמת לא בתוקף, היא לא חודשה מטעמים לגמרי לא ענייניים, לא כיוון שמישהו חושב אחרת - - הכותרת שלה, לדעתי - -
היו"ר דוד אזולאי
מה אומרת ההנחיה הכללית?
יהודה זמרת
· - -
תומר רוזנר
ההנחיה שגברתי מדברת עליה היא על מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים. לא ידוע לי שהמועצה הארצית היא תאגיד ציבורי או חברה ממשלתית ולכן אני לא מבין על סמך מה - -
כרמית יוריס
ועדיין, מכוח ההנחיה הזו – כך מתנהלת הממשלה.
תומר רוזנר
יכול להיות שהממשלה מתנהלת כך. אנחנו חושבים שבעקבות הדבר הזה ראוי שיובהר שנציגי השרים במועצה הארצית או במוסדות התכנון כולם חייבים להיות עובדי המדינה, ולא יכול למנות שר נציג שאינו עובד המדינה ולכן אנחנו מציעים שיבהיר את זה. הממשלה, כמוש נאמר, מתנגדת לדבר הזה. כנראה שהיא רוצה שאפשר יהיה למנות גם נציגים אחרים.
כרמית יוריס
אוי, באמת.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לחזור על הדברים על מנת שחברי הכנסת יהיו בעניין הזה כי זה נושא שהוא חשוב וטוב שגם הם יביעו את דעתם בעניין הזה. למעשה יש פה שתי דעות – דעה של משרדי הממשלה, שאומרת שהשר יוכל למנות - -
כרמית יוריס
לא, אדוני, זה לא נכון.
קריאות
- - -
יהודה זמרת
- - בינינו לבין הלשכה המשפטית של הכנסת בסוגיה שנציגו צריך להיות מבין עובדי משרדו. אנחנו קבענו שיש הנחיה כללית לגבי פרשנות, בכלל, של היועץ המשפטי לממשלה, ולכן אין צורך בהסדר פרטני פה כדי - -את זה.
כרמית יוריס
כותבים את זה פה היום, ולא - - בחוק.
היו"ר דוד אזולאי
רגע, אם אין חילוקי דעות- למה שזה לא יופיע בחוק.
יהודה זמרת
אנחנו סברנו שבחקיקה הישראלית צריך להיות, כמו שזה לא מופיע פה, יגידו לי שבחוק אחר זה לא מופיע שם – מכלל הן אתה שומע לאו. צריך לשמור על אחידות.
חנא סוויד
זה בדיוק מתחבר לוויכוח הקודם.
תומר רוזנר
אנחנו נפנה את מר זמרת לעשרות ומאות חוקים שבהם כתוב על מינויים שהשר ימנה מבין עובדי משרדו. אל חשש.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני חושב שההצעה של הצוות המשפטי של הוועדה ראויה ומקובלת, ואנחנו מאמצים אותה.
מאיר שטרית
שיהיה נציג, עובד מדינה?
היו"ר דוד אזולאי
כן, ושיהיה כתוב בחוק.
תומר רוזנר
גלעד קרן יקריא את הנוסח שאנו מציעים.
גלעד קרן
אני קורא מעמוד 2, מה שמסומן כ – 1א:

"1א מינוי נציג שר.

בכל מקום בו רשאי שר, לרבות ראש הממשלה, למנות נציג מטעמו במוסד תכנון, ראשי הוא למנות נציג כאמור מבין עובדי משרדו אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוק זה".
יהודה זמרת
דבר אחד לגבי המיקום - -
היו"ר דוד אזולאי
את המיקום אני משאיר לשיקולכם, אתם תמצאו את המקום, אני סומך עליכם.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים לסעיף 7 בהצעת החוק.
קריאה
גמרתם עם ההגדרות? יש לנו הערות להגדרות.
היו"ר דוד אזולאי
אלה היו ספיחים מהישיבה הקודמת. דנו בזה כבר לפני שבועיים.
תומר רוזנר
הסעיף הבא שאנחנו דנים בו הוא פרק ג', סעיף 7 שעניינו הקמת המועצה הארצית ותפקידיה. אני מציע שהסעיף יוקרא ונשמע הערות.
גלעד קרן
"7. המועצה הארצית ותפקידיה.

(1) מוקמת בזה המועצה הארצית לתכנון ולבניה (בחוק זה- המועצה הארצית).

(2) (ב) תפקידי המועצה הארצית הם:
(1) לייעץ לממשלה בענייני תכנון ובנייה לרבות דיני התכנון ןהבניה;

(2) להורות על הכנתן ולהמליץ לממשלה על אישורן של תכניות מתאר ארציות ;
(3) לעקוב אחר מימושן של תכניות מתאר ארציות;
(4) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק;"
מאיר שטרית
האם זה שולל משהו מתוך הסמכויות והתפקידים הקיימים של המועצה בחוק הנוכחי?
תומר רוזנר
שאלת מוקש.
מאיר שטרית
אולי נציג משרד הפנים – האם זה שולל איזושהי סמכות של המועצה הארצית בהשוואה לחוק הנוכחי?
יהודה זמרת
למעשה זה מרחיב, במעט, על הקיים.
מאיר שטרית
לא שאלתי אם מרחיב, שאלתי אם הוא שולל.
יהודה זמרת
להערכתנו – לא. דבר אחד ויחיד היה שבעבר היתה בסמכות לקבל תכניות מתאר מחוזיות - - זה במסגרת "ולמלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה על פי חוק". חוק זה או חוק אחר. זה בעצם סעיף כללי, סעיף הצהרתי שאומר מה הסמכויות שלה.
גלעד קרן
· -אומר מה הם התפקידים, באופן כללי, של המועצה. יותר מאוחר ניכנס לסמכויות ספציפיות שבהן יש שוני משמעותי - -
מאיר שטרית
· - המועצה הארצית היום אחראית לאשר תכניות מתאר מחוזיות.
יהודה זמרת
אבל זה לא נובע מתוך הסעיף הכללי - -
מאיר שטרית
מה זה משנה? אבל עכשיו אנחנו עושים חוק חדש.
יהודה זמרת
הסעיף הזה, כרגע, הוא הסעיף שקיים. הסעיף שקיים היום – הוא מרחיב, לעומת הסעיף שקיים היום .
תומר רוזנר
אני אעזור לך, חבר הכנסת שטרית – אנחנו הכנו לכם מסמך השוואה שבו אתם יכולים לראות אחד מול אחד את הסמכויות של המועצה הארצית, המצב הקיים לעומת המצב החדש.
מאיר שטרית
זה בדיוק מה שאני אומר. הרי ברור לך שהחוק הזה משאיר באוויר את העניין של אישור תכניות מתאר מחוזיות. הכוונה של הממשלה הרי - -
חנא סוויד
כי אין.
תומר רוזנר
אין יותר תכניות מתאר מחוזיות.
מאיר שטרית
הרי על זה בוכה הנביא. אני מעיר את זה עכשיו כי תבינו, חברים: אחת ההתנגדויות שלי לחוק היא העובדה שתכניות המתאר המחויזות מתו. ואם לא צריך לאשר תכניו מתאר מחוזיות, אני לא מתאר לעצמי איזה בלגאן יהיה במדינה כש-116 ועדות מקומיות – כל אחד יאשר מה שהוא רוצה "על הבאב אללה". איך אפשר יהיה לתכנן מדינה ככה?
יהודה זמרת
הערה לפרוטוקול – במחוז תל אביב אין עד היום תכנית מתאר מחוזית.
קריאה
יש.
יהודה זמרת
עכשיו, בימים אלה - -
כרמל שאמה
מחוז תל אביב זה קרקס.
מאיר שטרית
אז אתה מציע –ש לא יכינו תכניות ולא ידונו כי בתל אביב אין תכנית מתאר מחוזית - -
יהודה זמרת
· - -
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהנושא שעומד על הסדר כרגע הוא תפקידי המועצה הארצית. אז בוא נתמקד בזה. חבל לגרור ויכוח שלא לצורך.
מאיר שטרית
מה שאני טוען, אדוני היושב ראש, הוא כזה: כשאתה משאיר את העניין של אישור תכניות מתאר מחוזיות באוויר, פירושו של דבר שהולכים בכוונת המחוקק, בעצם, כוונת הממשלה – לבטל, שהמועצה הארצית לא תאשר תכניות מתאר מחוזיות, גם אם יהיו. וכתוב כאן: "למלא כל תפקיד אחר על פי חוק". יופי, אפשר לשלוח את הוועדה המחוזית לחפור בורות, היא גם תחפור בורות.


אני מציע לכתוב בתוך הסמכויות של הוועדה הארצית – לאשר תכניות מתאר מחוזיות. הממשלה תחליט שהיא לא רוצה לעשות תכניות מתאר מחוזיות? היא לא תעשה, ואז ממילא לא יאשרו.
היו"ר דוד אזולאי
גם אם אין תכניות מחוזיות ואין ועדות מחוזיות- אדוני אומר שזה בכל זאת יהיה כתוב במטרות.
מאיר שטרית
אני מציע – לא מטרות, זה תכניות, תפקידי המועצה. אני חושב שצריך גוף שיאשר תכניות מתאר מחוזיות. נגיד שנגיע לסעיף הרלבנטי על אישורי התכניות ובסוף נחליט שכן צריך תכניות מחוזיות, אתה מסכים אתי שצריך להכניס את זה פה? אז בבקשה, אני מציע להשאיר את זה פתוח, אם אתה רוצה, ונחזור לסעיף הזה כשנדון בתכניות המתאר המחוזיות. אם תגיע אתי להסכמה שצריך תכניות מתאר מחוזיות – נחזור לפה ונכניס את זה.
יהודה זמרת
אולי אני אקריא את הסעיף בחוק שאותו אנחנו רוצים - -
חנא סוויד
זו סמכות שיורית. זו לא הסמכות של המועצה הארצית לאשר תכניות מחוזיות, זו סמכות שיורית.
מאיר שטרית
זאת אומרת – רוצים- מאשרים, לא רוצים לא מאשרים?
חנא סוויד
לא. שיורית זה- -
מאיר שטרית
ידידי, אני מתפלא עליך. נראה לך שאפשר היום לאשר תכנית מחוזית בלי שהוועדה הארצית אישרה אותה?
תומר רוזנר
לא, זה כתוב בחוק.
מאיר שטרית
תודה רבה. I rest my case.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שהנושא הזה, של התכניות המחוזיות - -
מאיר שטרית
נשוב אליו כשנגיע לתפקידים. נחזור לסעיף הזה של ההגדרה.
אלי בן ארי
אני מ "אדם, טבע ודין". ראיתי, דרך אגב, שההערות שלנו לא מופיעות בריכוז הערות הארגונים, שהופץ פה. אנחנו העברנו ביום ראשון - -
יפה שפירא
הן מופיעות, הן מופיעות.
אלי בן ארי
בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שני דברים: הדבר הראשון, שמתייחס לדברים של חבר הכנסת שטרית, בהמלצות של המועצה הארצית בנוגע לחוק הזה, שהועברו לוועדת השרים, אחד משני הנושאים העיקריים זה הנושא של תכניות המתאר המחוזיות. העובדה, יהודה זמרת צודק, שזה לא נמצא היום - -
מאיר שטרית
זה לא אומר שזה לא צריך להיות - -
אלי בן ארי
אנחנו עושים חוק חדש והוא אמור להיות יותר טוב, יותר מפורט ויותר ברור.
מאיר שטרית
מה היתה ההמלצה של המועצה הארצית?
אלי בן ארי
המליצה במפורש שהנושא של התכנון המחוזי - -
מאיר שטרית
יאושר בארצית.
קריאה
לא. לא.
אלי בן ארי
יישאר על כנו, פחות או יותר. אין לי את הנוסח המדויק כאן.
יהודה זמרת
- - את ההחלטה, אנחנו נעביר גם את ההמלצה לוועדה, אם היא לא הועברה, לדעתי הועברה. אף אחד לא אמר להשאיר את תכניות המתאר. היה ויכוח לגבי תקופת הביניים והמעבר, איך להבטיח. והשאלה היתה איך לעשות את תקופת הביניים בין המעבר - - מתאר עצמו, ובין תכניות המתאר - -ובין הוראות המעבר.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, אפשר לבקש לקבל את ההמלצות של הוועדה הארצית?
היו"ר דוד אזולאי
יהודה, אני מבקש – תעביר לנו את ההמלצות של הוועדה הארצית על מנת שנוכל לראות איפה זה משתלב לנו בדיונים.
יהודה זמרת
אנחנו נעביר.
אלי בן ארי
הדבר שלשמו קמתי – בנוסח הראשון של הצעת החוק לא היתה בכלל התייחסות של ייעוץ המועצה הארצית לממשלה בענייני חקיקה. מה שנוסף עכשיו זה הניין שהיא תתייעץ אתה בענייני התכנון והבניה, שזה, אני מניח, מעיד על כוונה רצויה, אבל מניסיוננו המר- במידה מסוימת, כשאנחנו, לאחרונה, לקראת החוק הזה ביקשנו שיועברו הערות של המועצה הארצית לממשלה, אז כשהיה בג"ץ כתבו נציגי הפרקליטות, שהם אלה שמפרשים את החוק, שאמנם למועצה יש סמכות בחוק לייעץ, אבל לממשלה אין חובה להתייעץ. ואני חושב שזה מצב לא רצוי בלשון המעטה. אני חושב שנכון במקרה הזה שהכנסת תגיד דברים ברורים. לכן אנחנו הצענו, באותו נייר שלא מוזכר כאן – הצענו - -
תומר רוזנר
מתי הגשתם את הנייר הזה?
אלי בן ארי
ביום ראשון.
תומר רוזנר
אז סליחה, עם כל הכבוד.
אלי בן ארי
יכול להיות שקרתה תקלה, אני לא מאשים.
תומר רוזנר
ההערות של הגופים השונים צריכות להיות מועברות זמן סביר מראש. לא יכול להיות שהערות יועברו ביום ראשון לקראת דיון ביום שלישי.
דבי גילד חילו
אבל אתם מפרסמים את הנוסח רק ביום רביעי. השבוע, במקרה, הפעם – היה יותר מוקדם. במקרה. אבל בדרך כלל אתם מפרסמים ביום רביעי ואז ביום שלישי אחרי זה יש דיון. אז בדיון הקודם, לפני שבועיים, אמרת, אדוני היושב ראש, שעד יום ראשון נגיש הסתייגויות, כי יש לנו את רביעי וחמישי. במקרה הספציפי הזה היה יותר זמן, אבל בעיקרון, אתה הנחית להגיש ביום ראשון לפני הדיון.
תומר רוזנר
אבל לא ליום ראשון שאחרי שבוע.
דבי גילד חילו
אבל זה מה שהולך להיות- מחר תפרסמו נוסח ואנחנו צריכים עד יום ראשון להגיש? אין ברירה אחרת. אלה היו ההנחיות. לא יכולנו לדעת.
תומר רוזנר
עורך הדין בן ארי העיר כבר בפעם השניה שהערותיו כאילו - - כאילו שנעשה עוול לארגונו והוא מצא לנכון להעיר יותר מפעם אחת שההערות שלו אולי לא פורסמו, למרות שהוא הגיש אותם שבוע באיחור. אז אני פשוט ציינתי את הדברים שההערות היו צריכות להיות מוגשות בשבוע שעבר, לא השבוע.
גלעד קרן
גם הטבלה שעושה השוואה בין כל ההערות היא לנוחיות האנשים פה, זה לא משהו שאנחנו מחויבים לו. הכל מופיע באתר האינטרנט, גם ההערות של אתר "אדם, טבע ודין" מופיעות באתר האינטרנט של הוועדה. אנחנו ניסינו לעזור. יכול להיות שבאמת נשמט - -
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולומר לכם שהצוות המקצועי של הוועדה עושה עבודה קשה, עבודה טובה, ולמעשה – מביא לנו את כל החומר מוכן. זזה הצוות המשפטי של הוועדה, זה הצוות של הוועדה, כולנו, ללא יוצא מן הכלל. לכן, כשמבקשים מכם לשמור על החומר הזה, אז באמת – תחוסו על זמנם של האנשים האלה, כי הם באמת עושים עבודה, וזה באמת הזמן להודות לכם, ואני עושה את זה בשם כל האנשים שנמצאים פה.
אלי בן ארי
אנחנו מאד מעריכים את העבודה של הצוות המקצועי, גם אם היתה תקלה - -
היו"ר דוד אזולאי
אז תעזרו להם, כשמבקשים – להגיש חומר בזמן, תעשו את זה. זה יקל גם עליהם.
אלי בן ארי
הבנו שזה יום ראשון. בסדר. קורה.


ההערה שלנו לעניין הזה היא קטנה: לאור אי ההבנה, או הפרשנות הלא נכונה, שבעצם, המשמעות שלה עלולה להיות שהעצות של המועצה הארצית, או שלא יישמעו, או שלא יתבקשו, אנחנו חשבנו שנכון להוסיף סעיף קטן בסוף, סעיף קטן שאומר: "הצעת חוק שמשנה חוק זה, וכן כל הצעת חוק אחרת, שהיועץ המשפטי יקבע שיש לה השפעה על תחום התכנון והבניה, תועבר על ידי הממשלה לכנסת רק לאחר שהוגשה לממשלה חוות דעתה של המועצה הארצית ביחס אליה".
יהודה זמרת
זה תיקון לחוק יסוד: החקיקה.
מאיר שטרית
אני רוצה להבין – אתה רוצה להכפיף - -
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לחדד את השאלה. אני אשאל את היועץ המשפטי של משרד הפנים: יהודה, מה קורה, הרי במסגרת תפקידי המועצה היא צריכה למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי החוק. אם פתאום יש מסה גדולה של עולים חדשים שמגיעים למדינת ישראל, וכתוצאה מזה צריכים הרבה דירות, ואז, הממשלה מטילה על הוועדה הארצית לתכנון ובניה להכין מלאי של דירות. מה עושים במקרה כזה? האם צריך לשנות חקיקה? צריך להביא חקיקה חדשה? להביא את זה לאישור הממשלה ואחר כך לאישור? בוא תגיד לנו מה הפרוצדורה.
יהודה זמרת
הממשלה לא צריכה לשנות את החוק. היא מטילה - - תכנית מתאר ארצית, וזה מה שדיברו כאן, - - ראו שהממשלה תוכל ליזום ולתת תכנית מתאר ארצית. זה מה שהיא עושה כלפי המועצה. אם היא צריכה לעשות שינוי חקיקה, אז היא משנה את החקיקה. השינויים שנעשו בהקמת הות"ל, לאורך כל התקופות – יש הצעות חוק פרטיות שניהנות מתמיכת הממשלה. לבוא ולהגיד שמרגע זה כאילו עמדת - כנסת, ממשלה ועוד משרד, - - אישור בלי לעבור דרכו, כאילו אנחנו צריכים כרגע את הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת – נראה לי שזה טעון שינוי בחוק יסוד: החקיקה. אני גם לא חושב שזה דבר נכון. יש מה שנקרא – שיקול דעת להתייעץ, בסופו של יום אנחנו מאד מכבדים, כמו שבמקרה זה בסופו של יום הלכנו למועצה וביקשנו. לעתים זה גם - - תוצאות מאד בעיתיות. יש הצעת חוק שמבקשת להעביר מוסד כמו הות"ל. אתה מגיע אתו למועצה הארצית ואתה מבקש להתייעץ אתה על חלוקת הסמכויות בינה לבין הות"ל. יש הצעות חוק שעוסקות בכל מיני תיקונים קטנים כאלה. במקום להקיף - - חוק התכנון, עושים את זה מחוק אחר. צריך פה סוג של הבנה מה זה מהות ומה זה לא מהות. ללכת מעכשיו וכל הצעת חוק - - משרד הבריאות, מערכת התקנים - - קודם כל, המועצה הארצית היא לא הגוף המתמחה בחקיקה. הוא מתמחה בתכנון, מתמחה בדברים האלה. יש מוסדות אחרים, יש מערך סדור של איך מקדמים חקיקה.
מאיר שטרית
היושב ראש, אני בצער מסכים עם משרד הפנים. אי אפשר להכפיף את הממשלה לוועדה הארצית, עם כל הכבוד. המועצה רוצה לשמוע את ה - -, היא רוצה- היא תשמע, היא לא רוצה – היא לא תשמע. הממשלה היא עדיין הגוף הסוברייני להחלטה, גם אם אני מסכים אתה וגם אם לא.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אם צריך לשנות חקיקה - -
מאיר שטרית
בשביל זה יש כנסת. בשביל זה לא צריך סעיף מיוחד. זה ברור מאליו.
היו"ר דוד אזולאי
עוד מישהו רוצה להעיר, בעניין הזה?
מאיר שטרית
אתם רואים? לא תמיד אנחנו אופוזיציה.
תומר רוזנר
מעט הקדמה לסעיף 8. בסעיף הזה מופיע הרכב המועצה הארצית. אני מציע לחברי הכנסת – אל"ף, לעיין בטבלת ההשוואה שמשווה את ההרכבים, ההרכב הקיים לעומת ההרכב המוצע. וכן – להסתכל, כדי שחברי הכנסת יוכלו לקבל החלטה מושכלת בעניין ההרכב הראוי של המועצה הארצית, לעיין גם בסמכויות המוצעות של המועצה הארצית, שמהם צריך להיגזר ההרכב הראוי של המועצה.
מאיר שטרית
אולי מישהו ייתן לנו השוואה במספרים- מה השינויים שחלים בין ההרכב הנוכחי לחדש?
תומר רוזנר
יש לך את הטבלה.
מיכל גולדברג
ערכנו סיכום בעמוד 5.
מאיר שטרית
32 חברים במצב הנוכחי, אתם מציעים 36 חברים.
תומר רוזנר
הממלשה מציעה.
מאיר שטרית
14 נציגי ממשלה, 17 נציגי ממשלה. 10 נציגי שלטון מקומי – במקומם יהיו 12 נציגי שלטון מקומי. 1 נציג אקדמיה – מול 3 נציגי אקדמיה. 3 נציגי ציבור – 3 נציגי ציבור. מהנדס-אדריכל – מהנדס-אדריכל, נציג מתחום השיכון והבינוי – יוק. למה? למה מחקו את נציג משרד השיכון?
קריאה
יש שניים היום.
קריאות
· - -
תומר רוזנר
לשר השיכון היו שני נציגים.
קריאה
אחד זה נציג השר ואח ד- מומחה לענייני בניה ושיכון.
קריאה
שהוא עובד משרד השיכון, היום.
מאיר שטרית
ועכשיו – מה?
תומר רוזנר
עכשיו רק אחד. נציג אחד.
קריאה
הורידו את נציגות משרד השיכון והכניסו נציגי שרים אחרים.
מאיר שטרית
למה?
קריאות
:
· - -
היו"ר דוד אזולאי
אולי נקרא- ואחר כך נתייחס לזה.
גלעד קרן
"8. הרכב המועצה הארצית. (א)וזה הרכב המועצה הארצית:

(1) השר או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג ראש הממשלה;

(3) נציג שר האוצר;

(4) נציג שר הבריאות;

(5) נציג שר הביטחון;

(6) נציג שר הבינוי והשיכון;

(7) נציג השר להגנת הסביבה:

(8) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר;

(9) נציג שר המשפטים;

(10) נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים;

(11) נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

(12) נציג שר התיירות;

(13) נציג שר התעשייה, המסחר והתעסוקה;

(14) נציג השר לתשתיות לאומיות;

(15) מנהל מנהל התכנון;

(16) מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציגו מקרב עובדי הרשות;

(17) מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או נציגו מטעם עובדי הרשות;

(18) נציג הקרן הקיימת לישראל שימנה השר לפי הצעת הקרן הקיימת לישראל;

(19) ראשי 5 העיריות ירושלים, תלא ביב-יפו, חיפה, נצרת ובאר שבע (בחוק זה – ערי מחוז);

(20) שבעה חברים שימנה השר והם: ראשי שתי עיריות שאינן ערי מחוז כאמור בפסקה 19), ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות וראשי שתי מועצות אזוריות;

(21) נציג הארגונים החברתיים שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו הארגונים החברתיים;

(21א) נציג ארגוניםה עוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים

(22) נציג שימנה השר מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבניה שהוא מהנדס או אדריכל רשום או בעל תואר אקדמי בתכנון ערים ואזורים;

(23) נציג מתוך רשימת מועמדים שיגישו לשר להגנת הסביבה הגופים הציבוריים שעניינים בשמירת איכות הסביבה (בחוק זה – נציג הגופים הציבוריים), שימנה השר להגנת הסביבה;

(24) חבר הסגל האקדמי של פקולטה או בית ספר לאדריכלות לתכנון ערים במוסד להשכלה גבוהה שימנה השר מתוך רשימת המועמדים שיגישו לו דיקני הפקולטות וראשי בתי הספר האמורים;

(25) חבר הסגל האקדמי של פקולטה למדעי החברה בתחום הכלכלה במוסד להשכלה גבוהה, שימנה השר מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו ראשי החוגים או בתי הספר לכלכלה במוסדות להשכלה גבוהה;

(26 )חבר הסגל האקדמי של פקולטה למדעי החברה במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, או של בית ספר או חוג בתחום החינוך או העבודה הסוציאלית, שימנה השר מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו דיקני הפקולטות למדעי החברה במוסדות להשכלה גבוהה;
חנא סוויד
אדוני היושב ראש, יש לי הצעה והיא דווקא לגבי סעיף 8(1).
מאיר שטרית
נציג של עיריה ערבית.
חנא סוויד
לא, עוד לפני זה. הרבה לפני זה.
מאיר שטרית
אני בעד זה.
חנא סוויד
דיברתי על זה בישיבה הקודמת. אני דווקא רוצה להגיד שהשתרש כאילו ששר הפנים צריך להיות ראש הפירמידה בתחום התכנון והבניה, ואני חושב שזה לא ראוי. אני לא חושב ששר הפנים צריך להיות בעל כל כך הרבה סמכויות נרחבות בתחום תכנון ובניה. אני חושב שמשרד הפנים הוא משרד סקטוריאלי.תחלופת השרים בו היא כל כך מהירה ותכופה כך שזה לא מתאים לתכנון שהוא בעיקרון לטווח ארוך ואסטרטגי. אני דווקא חושב שהשר להגנת הסביבה מתאים יותר להיות יושב ראש הוועדה - -
אמנון כהן
למה? הוא לא מתחלף? אין לו תחלופה?
חנא סוויד
לא כמו שר הפנים. קח 15 שנים אחורה ותמנה את שרי הפנים ושרי איכות הסביבה, ותגיע למסקנה.
מאיר שטרית
איכות הסביבה הרבה יותר - -. תחשוב רגע, ידידי.
חנא סוויד
אתה יודע מה? כל הממשלות מתחלפות. אבל ההיגיון – הרי מתי חושבים? מתי? כשיש לך הזדמנות לחשוב באופן בסיסי, כשאתה משנה חוק בכללותו. ואם שמתם לב, הגב' דינה רצ'בסקי, שכולם אהבו את הדברים שהיא אמרה - -
היו"ר דוד אזולאי
לא כולם. חלק גדול.
חנא סוויד
אבל היא ה צביעה על זה ואמרה שצריך לחשוב על מוסד התכנון במדינת ישראל בצורה אחרת. אולי – לבסס יחידת סמך, רשות. אז זו הצעתי. לפחות – לעורר איזשהו דיון סביב העניין הזה. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. כמובן – מבלי לפגוע בשר הפנים ובמפלגתו, וזה לא העניין.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לך – מי שמכיר קצת את משרד הפנים יודע שמה שנשאר היום במשרד הפנים, ויעיד על כך חבר הכנסת מאיר שטרית, זה הדבר היחיד שנשאר במשרד הפנים. עכשיו, מה שאתה מבקש- גם את זה לקחת. בוא נבטל את המשרד ובזה – נגמר.
מאיר שטרית
אני מבקש להתייחס. תראה. אין ספק שאפשר להעלות כל רעיון – אפשר להעביר את זה למשרד האוצר, זה יעבוד יותר מהר - -
חנא סוויד
לא. לא. זה כבר לא לפי השקפתי.
מאיר שטרית
יהיו תקציבים בלתי מוגבלים. כשזה במשרד האוצר – אין הגבלות תקציב. היה אפשר לפתור הרבה בעיות. אבל אין מדינה, כמעט, בעולם, שבה התכנון לא נמצא במשרד הפנים. באופן טבעי.
קריאה
יש. יש הרבה.
חנא סוויד
באנגליה.


תראה, החוק שלנו הוא בעצם חוק התכנון והבניה האנגלי. תראה איפה החוק האנגלי עומד היום ותראה איפה החוק שלנו.
תומר רוזנר
שלנו זה נציב עליון. זה קולוניות, זה לא אותו הדבר.
מאיר שטרית
ידידי, תחשוב רגע על ההקשר – אתה בא מתחום השלטון המקומי, גם כן. היית ראש מועצה או ראש עיר.
חנא סוויד
זה לא חשוב.
מאיר שטרית
רגע, תן לי. ההקשר. הסמכות לתכנון ובניה מקומית היתה ונשארת הרשות המקומית, בכל מקום. מי שאחראי על הרשויות המקומיות זה משרד הפנים. לכן באופן טבעי שמו בזמנו, ולדעתי – בשכל, את התכנון והבניה בתחום של משרד הפנים. שהשר הממונה על רשויות מקומיות בכל ההיבטים – לא יהיה מצב שהרשות המקומית תהיה כפופה לשר א' בתחום התקציב שלה, לשר ב' בתחום התכנון, ולשר ג' בתחום אחר. מתי יגיעו השרים לשם בדיוק? לכן, זה לא הגיוני להעביר את זה ממשרד הפנים.


שנית – שר הפנים הוא ראש מערכת התכנון. לא קורה באופן פיזי ששר הפנים הוא יושב ראש המועצה. הוא בדרך כלל ממנה את המנכ"ל כממלא מקומו בתור יושב ראש המועצה. כך עשו כל השרים, כך עשיתי גם אני. המנכ"ל היה יושב ראש המועצה הזמנית לתכנון ובניה, לא השר. השר, בדרך כלל, אין לו את הפנאי להתעסק בכל יום שלישי לשבת יום שלם בוועדה, אלא אם הוא רואה צורך לבוא לישיבה ספציפית ולטפל. אחרת – מי שעושה את זה זה אנשי מקצוע. לכן, אין שום סיבה לחשוש שאם זה משרד הפנים זה מקום או כתובת לא טובה. אני חושב הפוך. זו הכתובת הנכונה מכיוון ששר הפנים בתוקף תפקידו אחראי גם על הפעלת הרשויות המקומיות. אם אתה רוצה, על פי החוק הזה, כל הוועדות המקומיות אמורות לעבור שדרוג, הכשרה, תדרוך ותקציב בשביל לעשות את זה. מי יטפל בזה?
חנא סוויד
אתה מעלה טיעונים טכניים, עם כל הכבוד. אם תינתן לי אותה הזדמנות שניתנה לך אני מוכן הרבה לדבר, לא במובנים הטכניים שאתה כל כך מדגיש, אלא במובנים של חזון ותפיסה של תכנון.
היו"ר דוד אזולאי
אמרת את ההצעה שלך, שמענו אותה.
יהודה זמרת
יש פה מספר סעיפים שבהם מוצע לקחת את הסמכויות משר הפנים כגוף הממונה - -והממשלה מתנגדת להצעה שהועלתה פה. בסעיפים 21 אני רואה את זה, בסעיף 23, זה הסעיפים שנדמה לי מיצו את זה.
מאיר שטרית
לא הבנתי – פה שוללים את סמכות שר הפנים, בסעיפים האלה?
יהודה זמרת
לא. מבקשים פה בעצם לבוא ולהגיד שלא שר הפנים ימנה - -
מאיר שטרית
אז אתה מסכים - -
היו"ר דוד אזולאי
הוא מדבר על נציגי הארגון החברתי.
מאיר שטרית
ברור לי. אז אתה מסכים - -
יהודה זמרת
· - יקבל המלצה, ובסוף – שר הפנים ממנה.
מאיר שטרית
אז אתה מסכים עם עמדתי הקודמת, שאמרתי. אוקי. אני אפילו תומך בממשלה, אתה רואה?
יהודה זמרת
- - ואמר מנכ"ל משרד הפנים, סבורה שאין מקום להוסיף עוד, לשנות את ההרכב כפי שהוצע בעניין התוספת של נציג אנשים עם מוגבלות. אני רק דבר אחד אגיד – בנושא התכנון, עיקר ה - - של הנושא של הנגישות זה לא בשלב אם מחליטים שפה יהיה אזור מגורים או אזור תעשיה. בשלה הזה, ובכלל – במועצה הארצית, לא נכנסים לשאלה של ההנגשה. השלב הזה הוא שלב שנמצא ב - - ועדות המקומיות ובמרבית המקרים הוא בכלל בשלב הראשון של המענה. זה לא בא לידי ביטוי בשלב של - - פה לא מחליטים אם השטח יהיה אזור תעשיה, אם תהיה נגישות או לא תהיה נגישות - - ברמות של הבניה, אין לזה משמעות אמיתית, זו רק הערה מעבר לעמדה של - -


מוצע פה מה שנקרא להגביל את הקדנציות של נציגי הממשלה.
תומר רוזנר
עוד לא הגענו לזה. זה ב- (ב). עוד לא הגענו.
ערן ניצן
אני סמנכ"ל התאחדות הקבלנים. ברור לכל מי שעוסק בנושא התכנון שהתחום הכלכלי הוא חלק אינהרנטי בתחום התכנון. אני לא חושב שמישהו מפקפק באמת הזו. לכן אנחנו סבורים שחייבים להוסיף נציג של לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לעולם התכנון. - את הנציגים שם, זה נועד כדי לחבר את מוסד התכנון הארצי אל האלמנטים הכלכליים שבסוף הנציג הזה יודע להביא איתו, האלמנטים שבאים לידי ביטוי גם ברצונות הלקוחות ורצונות הדיירים השונים, ואחד הלקחים - - אנחנו עובדים גם עם תמ"א 38, לדוגמה. תמ"א 38 זו תמ"א שאושרה במועצה ובסוף יש בעיה כלכלית קשה מאד בליישם אותה, הוועדה עצמה עוסקת בזה לא מעט, לצד בעיות נוספות, אבל יש טענה שעם ההיתכנות הכלכלית בתמ"א 38 היתה מספיק אינטנסיבית, אפשר היה להתגבר על הכל. זה רק לקח אחד, קטן, מהעובדה שנציג של לשכת התיאום שיביא את הפן הכלכלי לעולם התכנון, נציג הכרחי. אנחנו סבורים- נאמר פה טיעון על ידי מנכ"ל משרד הפנים שיש פה בעיה כבר של יכולת לנהל את הישיבות – אנחנו כבר לא שם. זה לא 7 נציגים שהופכים ל – 8. זה 35 נציגים. אפשר בהחלט להוסיף נציג אחד שיביא את הזווית הכלכלית הכל כך חיונית לתחום התכנון.
מאיר שטרית
אין נציג משרד האוצר?
ערן ניצן
נציג משרד האוצר איננו הנציג שבא - -גם נציג אקדמיה אינו התשובה. זה צריך להיות נציג יזם, נציג שיודע להביא את הצד היזמי לתכנית.
מאיר שטרית
ארגון הקבלנים?
ערן ניצן
אני לא אומר ארגון הקבלנים. לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.
היו"ר דוד אזולאי
מי יבחר אותו? איך הוא ייבחר?
קריאה
לשכת התיאום.
היו"ר דוד אזולאי
והיא תמליץ לשר?
קריאה
כן.
אמנון כהן
אדוני, אני תומך בזה, איך אנחנו מכניסים את זה, אם כן? איך זה הולך?
היו"ר דוד אזולאי
אני רק מציע לך – אל תמהר להסכים לדבר כזה.
אמנון כהן
אדוני, אני עברתי על האתר שבו אתם מרכזים את כל הפניות פה, מולי, וסימנתי לעצמי את הנושא הזה. אני חושב שצריך להכניס את הנושא הזה. אני רק שואל את אדוני באיזה שלב אפשר יהיה לחשוב - -
היו"ר דוד אזולאי
זה השלב.
אמנון כהן
אז אני מבקש להוסיף את זה, ונחליט אחר כך איך אנחנו מקדמים את זה.


אז איך זה יהיה?
היו"ר דוד אזולאי
הגשת עכשיו הצעה. נצביע עליה.
אמנון כהן
אז שיהיה כתוב – נציג לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. זו ההגדרה.
היו"ר דוד אזולאי
זו ההצעה שלך ואנחנו רושמים אותה לפנינו, ומייד נחליט אם נצביע עליה היום.
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, אני פחות רוצה לעסוק בהרכב – מי מיוצג יותר ומי מיוצג פחות. לי חשוב מאד שמי שנציג במוסד תכנוני, בטח – המועצה הארצית, יהיה נקי מכל רבב, ולכן אני מציע להוסיף שאדם שמתנהלים נגדו הליכים פליליים בעניין של תכנון ובניה וטוהר המידות, לא יוכל להתמנות, או יצטרך להשעות את עצמו.
היו"ר דוד אזולאי
אבל נדמה לי שזה לא הסעיף שעוסק בזה.
מאיר שטרית
זה יופיע בסוף, בסוף.
היו"ר דוד אזולאי
ההערה שלך היא במקומה, אבל -זה לא המקום.
קריאות
· - -
כרמית יוריס
זה סעיף 142 בסוף. ישלנו הצעה - - -
יהודה זמרת
יש סעיף שאומר: "לא ימונה אדם שהורשע..." - -
כרמל שאמה
לא, לא. את זה אני מכיר. סליחה. את ה "הורשע" – זה ברור לי. גם מי שנפטר לא יכול להתמנות. לפעמים הליכים אצלנו נמרחים על שנים.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מעיר הערה נכונה, אבל זה לא המקום. אנחנו כרגע מדברים על ההרכב - -
כרמל שאמה
הסעיף הזה, סליחה, אדוני היועץ המשפטי- סעיף 142 חל על כל בעלי התפקידים במוסדות התכנון? הוא סעיף סל?
קריאה
כתוב ככה: הסעיף הזה חל על כל חבר מוסד תכנון - - ארצית, מקומית - -
כרמל שאמה
אז נגיע לזה.
איריס נען
אני מהחברה להגנת הטבע. סעיף 8 כולל, למעשה, שני סוגים של הסדרים – אחד עוסק בהרכב של המועצה הארצית ואחד עוסק באופן המינוי של הנציגים. אני רוצה להתייחס בקצרה לשני הדברים. אחד – לגבי הרכב המועצה הארצית. בעניין הזה, מה שאנחנו רואים זה – אולי אני אתחיל דווקא מהמטרה של המועצה הארצית. כמו שאנחנו תופסים את התפקיד של המועצה הארצית, ואני חברה במועצה הארצית כבר 10 שנים – המועצה הארצית צריכה להיות הגוף שייתן את האיזונים והבלמים גם למדיניות הממשלה, גם להחלטות ממשלה וליוזמות שהממשלה עצמה יוזמת. אני חושבת שהגב' רצ'בסקי קודם הזכירה שאחד הדברים שהיא מזהה בחוק זו העצמה דווקא של המגזר הממשלתי. אנחנו רואים את זה גם בהרכב המועצה הארצית. מה שאנחנו רואים בהרכב החדש לעומת ההרכב הקיים הוא שקטן החלק של המגזר השלישי, של מי שאינם שלטון מקומי ושלטון מרכזי. הם 7 חברים היום, ו – 7 חברים בהרכב החדש, אלא שסך הכל המספר גדל. ולכן, החלק היחסי של אותה נציגות קטן ויכולת ההשפעה שלו קטנה. בעניין הזה, המועצה הארצית בדיון שהיא קיימה בנושא הצעת החוק קיבלה הצעה מאד ברורה. אני יכולה לקרוא אותה כי היא באמת מאד מפורשת.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש- חברים רוצים לדעת אם אתה מתכוון היום להצביע.
היו"ר דוד אזולאי
על הסעיפים שאנחנו עוברים – נצביע. מה שעברנו – נצביע.
מאיר שטרית
יש לנו הכנות לקראת המליאה, יש לנו פגישות נוספות. האמת היא שחשבתי שיושבים מ – 13:00 עד 15:00.
היו"ר דוד אזולאי
לא. עד 16:00. ובמקרים מסוימים אנחנו נבקש את אישור היושב ראש ליותר מזה.
מאיר שטרית
זה לא תקין, בעינינו, אני אומר כאופוזיציה – שישיבה כזו תשב בזמן המליאה, כי אנחנו לא נוכל לבוא. חד וחלק. רוצים לנטרל אותנו מהדיון? אין בעיה, לא נבוא.
כרמל שאמה
בזמן המליאה זה לא הוגן.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי- הדיונים הם עד 16:00. במקרים חריגים אנחנו נבקש אישור של היושב ראש להמשיך את הדיונים.
מאיר שטרית
בכל זאת יש לנו דברים והכנות.
איריס נען
אני רוצה לקרוא מתוך החלטת המועצה הארצית בעניין הזה: "המועצה רואה חשיבות להבטיח כי ההרכב המוצע של מוסדות התכנון ישמור על האיזונים הקיימים בחוק הקיים, בין עלי העניין השונים, מתוך רצון....זאת מבלי להגדיל את מספר החברים במסגרתם ובשים לב לתחום פעולתו של כל מוסד תכנון על ידי מתן ייצוג לגורמים השונים כממלאי מקום קבועים". ובאמת, ברוח הזו של ההחלטה המאד ברורה של המועצה הארצית אנחנו הצענו לא לשנות את המספר של החברים כפי שהוא מופיע בחוק, אבל בחלק ממשרדי הממשלה, שהחלק שלהם גדל – לקבוע אותם כממלאי מקום זה של זה. למשל – רשות המקרקעין, שהיא היום חלק ממשרד השיכון, תהיה ממלאת מקום של משרד הבינוי והשיכון, והצענו להגדיל גם את החלק של המגזר השלישי כדי לשמור באמת על האיזונים שקיימים היום.


לגבי המינויים, שזה הנושא השני שנקבע בסעיף, הצענו שהמינויים לא ייעשו על ידי שר הפנים, אלא יהיו על ידי נציגי הארגונים עצמם, וגם החלק של השלטון המקומי - -
היו"ר דוד אזולאי
מה, הם יבחרו את הנציג בלי שיאשר אותם שר הפנים?
איריס נען
כן.
היו"ר דוד אזולאי
הם יעשו לעצמם שבת.
איריס נען
היום שר הפנים ממנה, זה נכון. אבל בהצעת החוק המקורית, לפני הנוסח הרשמי שהופץ, כן היתה כוונה לשנות – זה גם רשום במפורש בדברי ההסבר. זאת אומרת, היתה חשיבה מצד מנסחי החוק לשנות את המצב הקיים ואנחנו חושבים שהחשיבה הזו נכונה. לצערנו, בנוסח הרשמי שהופץ, המצב חזר לקדמותו ואנחנו חושבים שהכוונה היתה רצויה. נכון שנציגי הארגונים יהיו עם עצמאות מבחינת המינוי שלהם, כך גם נציגי השלטון המקומי, כדי שלא יהיה מצב שבו שר הפנים, שהוא זה שממונה גם על השלטון המקומי, ימנה את הנציגים הנוחים לו, את מי שנוח לו שיהיה במועצה הארצית.
מאיר שטרית
קודם כל – אני חוזר על הצעתי. אני מסכים עם היועץ המשפטי של משרד הפנים שמי שימנה את האנשים זה שר הפנים, ולא שרים אחרים. פה מוצע, בסעיף 21, וסעיף 23 שהמינויים יהיו מאושרים על ידי השרים. אני מתנגד לזה. אני חושב ששר הפנים צריך להיות הגורם הממנה. אין שני מלכים - -
אמנון כהן
אם לא – זה ייתקע כל הזמן.
מאיר שטרית
ודאי.
כרמל שאמה
איזה נציגים הוא ימנה?
קריאה
יקבל המלצות מתוך מה שהשר ימליץ?
מאיר שטרית
ודאי. אין לי שום ספק. כתוב בסעיף 21 ששר הרווחה ימנה נציג שלו, וכתוב בסעיף 23 שהשר להגנת הסביבה ימנה נציג משלו. אני אומר – 100 אחוז. יהיו נציגים שלהם שימליצו לשר הפנים, שר הפנים ימנה את מי שהשר ימליץ. אבל שר הפנים יכול להגיד – עם כל הכבוד, הנציג הזה הוא מועמד לא מתאים, תביאו מישהו אחר. הוא לא יכול למנות במקומו. זה מקובל עלי. אבל המינוי צריך להיות - -
כרמל שאמה
אז צריך להתפשר אתו כל הזמן. כי השר להגנת הסביבה יש לו זווית ראיה מסוימת - -
פאר ויסנר
איזה - - יש לו כשהוא נכנס להיות השר להגנת הסביבה - -
מאיר שטרית
אני אומר לך מניסיון, חבר הכנסת שאמה – שרים לא מתווכחים עם השר בדרך כלל.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שזה נציג של השר – זה מה שהוא מבקש.
מאיר שטרית
הוא לא מתעקש את מי הוא ימנה. בדרך כלל יש קולגיאליות בממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שצריך להיות בעל בית אחד ולא כל אחד- -
כרמל שאמה
זה לא טוב ההסכמה הזו. אתם רוצים? אז שר הפנים ישר. אני רואה הרבה מינויים בממשלה שנתקעים כבר חודשים, אם לא יותר, מינויים בכירים. לא מגיעים להסכמה – ראש הממשלה ושר החוץ, שר האוצר ושר התחבורה. נו, באמת.
מאיר שטרית
זה לא חדש אבל זה מסיבות אחרות. מי יתמוך במי, איפה ומה. זה לא שייך. פה מדובר על עובדי המדינה. אז אין ויכוח. לא יהיה ויכוח. כי אם שר הרווחה רוצה למנות מישהו מבין הארגונים החברתיים, הוא - -על הנושא? שר הפנים לא יתווכח אתו.
חנא סוויד
אז מה אתה אומר?
מאיר שטרית
שר הפנים ימנה.
חנא סוויד
הוא יפרסם את המינוי? בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
השר הממנה – זו המלצתו. בדרך כלל שר נענה לזה – הרי היתרון של שר הפנים שהוא רואה את זה בראיה הכללית. כל שר יודע מה הוא שלח, הוא רואה את התמונה הכללית.
מאיר שטרית
הערה שניה – אני מתנגד לזה שהקטינו את מספר הנציגים של שר השיכון. עם כל הכבוד לכולם, המשרד שאחראי על בינוי במדינת ישראל, חלק גדול מהתכנון שנעשה במדינת ישראל, זה משרד השיכון. למשרד השיכון יש היום שני נציגים בוועדה הארצית לתכנון ובניה, ואין שום סיבה להקטין אותם לאחד.
קריאה
אבל היום אין לממ"י, ופה הוסיפו את ממ"י.
מאיר שטרית
אין סתירה. שיהיה גם ממ"י, וגם משרד השיכון. שניים.
קריאה
זה - - מגדיל את האיזון.
מאיר שטרית
שיגדיל. אני הייתי רוצה לראות את ה- input של משרד השיכון מכיוון שהוא בעל האינטרס, גם הם וגם המנהל – בעלי אינטרסים ראשיים בראיית התכנון הכללית של המדינה. הם יוזמים את רוב התכנונים במדינה. אין לגופים אחרים כסף לתכנן בכלל. ואני חושב - -
קריאה
למה שניים?
מאיר שטרית
היום יש שניים.
חנא סוויד
מציעים גם נציג של ארגוני הקבלנים.
מאיר שטרית
אני נגד זה. ארגון הקבלנים הם אינטרסנטים, לגופם. אלה פה נציגי המדינה. אני מציע לתת למשרד השיכון שני נציגים, כפי שהיה, ולא יקרה שום אסון אם יהיה נציג נוסף של מנהל מקרקעי ישראל. מבחינתי – תוריד את אחד החברים האחרים, אין לי בעיה. ואני לא רואה נציג – אני לא חושב שצריך לתת נציג לארגונים הכלכליים, מה שנקרא – ארגוני התיאום הכלכליים. אפרופו – זה כמו conflict of interests. יש פה נציג של שר האוצר, יש נציג, חבר הסגל האקדמי של פקולטה למדעי החברה וכלכלה במוסד להשכלה גבוהה – זאת אומרת יש עוד נציג כלכלי. זה בהחלט מספיק. אני לא חושב שצריך עוד נציג של ארגון התיאום הכלכלי.


הדבר האחרון, אני הייתי רוצה לבקש, אדוני, להוסיף נציג – או של עיירות הפיתוח, של הפריפריה, או של הזוגות הצעירים, של חסרי דיור, כדי שידאגו לאינטרסים של זוגות צעירים כשעושים תכנית ארצית לבניה, שיהיו שם גם דירות קטנות, ולא רק דירות של 150 ו-200 מ"ר, שאף זוג לא יכול להגיע לדירה כזו.
קריאה
דיור בר השגה.
מאיר שטרית
כן. שיהיה להם נציג שידאג גם לדבר הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני מדבר על נציג לפריפריה – אני מבין איך אפשר לבחור נציג לפריפריה. לזוגות הצעירים – איך הוא ייבחר?
מאיר שטרית
מצדי – ששר השיכון ימנה נציג של הזוגות הצעירים.
אמנון כהן
זה נציג של השר, הוא ימנה.
מאיר שטרית
יש היום נציג הדור הצעיר. בחוק היום, הקיים, שר הפנים ימנה לוועדה הארצית נציג הדור הצעיר. אגב, אני מיניתי אותו. עד שהגעתי למשרד הפנים הוא לא היה בוועדה. ואני מיניתי אותו אחרי שהוא חיכה 3 שנים למינוי.


אפשר למנות. מבחינתי, אגב, אני סומך על מי שיהיה שר פנים, שימנה נציג של זוגות צעירים – שיבחר, יפנה לארגוני זוגות צעירים, ימנה אחד. יפרסם קול קורא- ימנה אחד. אני לא מתערב בעניין הזה.
קריאות
· - -
קריאה
אנחנו לא מקבלים את זה שיש פה אינטרסים של איזשהו נציג כלכלי, חס וחלילה, שלא יהיה אינטרס אישי. לכל אחד יכול להיות –
מאיר שטרית
למי, לזוג צעיר? לדירה שלו? מה פתאום.
קריאה
אתה רוצה שחוק התכנון והבניה יהיה חוק התכנון והבניה. שהתכנון אכן יוכל להיות מיושם בפועל ולהתרקם לבניה ברת קימא. זו זווית מאד חיונית.
מאיר שטרית
מה זה קשור, כל התיאום הכלכלי והיחידי - - -שיהיה כלכלה? האוצר לא מבין בכלכלה?
אלי וילצ'יק
אני מטעם מרכז המועצות האזוריות. לסעיף זה אני מבקש להעיר שתי הערות. הערה ראשונה, באמת לגבי המינוי. אנחנו ראינו גם בסעיף ההגדרות שיש כל מיני ארגונים שמכירים בהם, ארגונים חברתיים, ארגונים סביבתיים- כל הדיון שהיה קודם. הארגונים היחידים שלא מכירים בהם בחקיקה הזו זה מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.
קריאות
· - -
אלי וילצ'יק
יש שני גופים שמרכזים את כל הרשויות המקומיות בארץ – מרכז השלטון המקומי זה אחד, שמייצג את כל הרשויות שאינן מועצות אזוריות. יש מרכז המועצות האזוריות, שזה ארגון שמייצג את כל הרשויות המקומיות בארץ. אנחנו חושבים שכמו שלגבי הארגונים החברתיים – השר מתייעץ עם הארגונים החברתיים ובוחר את הנציג החברתי, כמו שלגבי הארגונים הסביבתיים השר מתייעץ עם הארגונים הסביבתיים ומחליט על הנציג – אנחנו חושבים שנכון הוא, שהשר יתייעץ, כאשר הוא ממנה את נציגי העיריות ונציגי המועצות האזוריות – עם מרכז השלטון המקומי –
קריאה
כמו עם כולם.
אלי וילצ'יק
אין סיבה שהשר ימנה ישירות נציג של רשות מקומיות. יש גוף - -
היו"ר דוד אזולאי
השר מתייעץ עם מרכז השלטון המקומי - -
אלי וילצ'יק
לא, לא. בדיוק- לא. משרד הפנים אמר לנו – שאנחנו לא מכירים בחקיקה - -
היו"ר דוד אזולאי
רק רקע, מה שאתה רוצה להגיד לי – קשה לי לקבל, מי שמכיר איך העסק הזה עובד, לא נראה לי מה שאתה אומר שזה קיים בכלל, במציאות – שאם צריך למנות נציג של השלטון המקומי או של המועצות האזוריות, השר ממנה ללא התייעצות עם השלטון המקומי - - -
אלי וילצ'יק
עם מרכז השלטון המקומי. אני רוצה לחדד. לא מתייעצים אתנו. זו העובדה בשטח. השר מחליט על איזה ראש עיר למנות ואיזה חבר מועצה אזורית למנות. ה מופיע ככה, וככה זה נעשה בפועל. משרד הפנים בא ואומר לנו: אנחנו לא מכירים בכם כגופים סטטוטוריים, אבל למה בחברה להגנת הטבע? למה הוא הכיר בארגונים כמו "אדם, טבע ודין" ? מכיר, מתייעץ אתם.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, יש לי בקשה אליך. אנחנו הערנו בשבוע שעבר ואני חוזר על העניין הזה עוד פעם, ואני אגיד את זה עוד פעם: אני מאד מבקש. מי שאינו שדלן – לא יכול לדבר, אלא אם הוא עובד באותו גוף שהוא מייצג. זאת אומרת, שאתה, כרגע, מייצג את המועצות האזוריות ואתה לא עובד המועצות האזוריות, לכן אתה לא יכול לייצג אותן כי אתה לא בהגדרה של "שדלן", אלא אם תביא אישור שאתה שדלן. ואז נוכל לאפשר לך לדבר.
קריאות
· - -
אלי וילצ'יק
· - גלי בשבוע שעבר - -
היו"ר דוד אזולאי
נכון, ולכן מצאתי לנכון היום להעיר לאדון.
אלי וילצ'יק
יש לי חשש שהפרשנות שניתנת לחוק הזה היא יותר מדי רחבה. זה חוק שבא להסדיר את הנושא של מקצוע השדלנות- איזון שמוכר בישראל ובעולם, והוא אומר – כשאתה גוף שבא לכנסת לקדם את העמדות שלך אז צריך להסדיר את הנושא על ידי תעודת שדלן וכו'. זה לא מכוון לגופים כמו מרכז שלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות. אנחנו לא גופים שבאים לכנסת לקדם דברים - -
תומר רוזנר
אז מה אתם באים לעשות פה?
אלי וילצ'יק
ואני חושב שאננו מוזמנים בזכות ולא בחסד.
קריאות
· - -
חנא סוויד
הם שונים, הם לא מייצגים חברה לצרכי רווח.
היו"ר דוד אזולאי
דין אחד לכולם, אלא אם אני אקבל הנחיות אחרות. אני כרגע פועל לפי ההנחיות האלה. או שאתה עובד של אותו גוף, או שאתה שדלן של אותו גוף
אלי וילצ'יק
אין לי - - עם היועצים המשפטיים שגרמו להנחיות האלה - -
תומר רוזנר
לא. היועצים המשפטיים לא גרמו להנחיות. המחוקק קיבל החלטה לפני כשנה, בנושא הזה, ותיקון את חוק הכנסת - -
קריאה
לשכת עורכי הדין?
תומר רוזנר
הנושא מופיע בחוק הכנסת ובמסגרת הדיונים, אדוני מופנה לדיונים שנערכו על הצעת החוק בוועדת הכנסת. לשכת עורכי הדין אכן התנגדה לנושא הזה וסברה שעורכי דין לא צריכים להיכנס להגדרה של "שדלן", אך הכנסת לא קיבלה את עמדתה.
יצחק שייע ישועה
אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר - -
היו"ר דוד אזולאי
סלח לי, לא נעים לי מאנשי השלטון המקומי שאתם אנחנו עובדים כל השנים, ובשיתוף פעולה. אני מאד מבקש – תמצאו פתרון, תגיעו לפה עם פתרונות, אחרת אני אהיה נאלץ, כפי שעשיתי עכשיו, אני לא אתן לכם לדבר. אל תחשוב שזה נוכח לי, גם לא נעים ולא נוכח.
נתי מאיר
אני לא רוצה להרחיב בדברים. לטעמנו – יש. הנושא הוא לא עורך דין או לא עורך דין כי יכול להיות גם עורך דין שנשכר - -
היו"ר דוד אזולאי
אני פועל על פי תקנון הכנסת. זה מה שמחייב אותי.
נתי מאיר
זו שאלה של פרשנות של החוק - -
היו"ר דוד אזולאי
אם מישהו חושב שיש פרשנות אחרת – בשביל זה יש יועץ משפטי לכנסת. תביא את הדברים לפניו. יהיו הנחיות אחרות? יתקנו את החוק, אנחנו נפעל בהתאם.
יצחק שעייה ישועה
אני לא יודע אם כולם עשו זאת – אנחנו שלחנו את ההערות שלנו בכתב, בזמן, בהתאם למה שהתבקשנו.


אד קודם כל לגבי מועצה ארצית, מינוי של נציג מטעמנו. לגבי כל הארגונים, מביאים לשר רשימת מועמדים, והשר קובע. משום מה, אני חושב שזו פשוט טעות, אני מקווה שזו טעות, אפשר לתקן אותה – לגבינו, השר ממנה בלי לשאול אותנו בכלל. נדמה לי שלא יעלה על הדעת הדבר זה.
יהודה זמרת
· - כל דבר שמבקשים - - כי השר צריך לחלק באופן שוויוני. ההחלטות שמתקבלות על ידי גופים מעין אלה, לא תמיד - -
יצחק שעייה ישועה
מה זה, אני לא מבין – אנחנו לא דואגים לשוויוניות של הייצוג שלנו? מה זה הדבר הזה, אני לא מבין את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה לא יכול לדאוג לשוויוניות אם יש לך נציג אחד. אתה לא יכול לדאוג לשוויוניות, עם כל הכבוד.
יצחק שעייה ישועה
אני רוצה שנציג ייצג את מרכז המועצות – כל הדיונים במועצה הארצית אלה קרקעות של המועצות האזוריות. לא צריך להיות נציג שייקבע על ידינו, שהשר יסכים לקבל אותו?


אני לא רוצה להיכנס לעניין של השדלנים. אני באמת לא רוצה, זה עניין שקיבלתם הוראה. אבל אני אומר עוד פעם – אחנו, מרכז המועצות האזוריות, מבקשים דין אחד לכל. כפי שהשר יקבע מרשימה שהוא יקבל, אנא מכם – קבלו את הרשימה מאתנו, יחליט השר מה שהוא רוצה ויקבע את האדם המתאים לו. ניתן לו 10 מועמדים. מה לא בסדר? אני לא מבין.


דבר שני – כל המספר של המועצה הארצית השתנה ל – 36 מ- 32. המשקל שלנו ירד לחלוטין. אנחנו נשארנו 2 מוך 36, ואני רוצה לומר דבר מה: כולם אינטרסנטים במועצה הארצית, אבל הדיונים בדרך כלל, כל הדיונים במדינה הזו, כל הפיתוח במדינה הזו – הוא הכל על אדמות שמוחזקות על ידי המועצות האזוריות: הכבישים, כביש 6, רכבות, גז והכל. ואני חושב שמן הדין שישמעו אותנו, שנהיה בייצוג הולם בעניין הזה. הייצוג זה נושא קטן.
היו"ר דוד אזולאי
מה אדוני רוצה, יותר משני נציגים?
יצחק שעייה ישועה
כן, אני רוצה שלושה.
קריאות
· - -
יצחק שעייה ישועה
רק רגע, יש פה בעיה. הבעיה שמדאיגה היא לא רק הנציגות המועצה הארצית. הוועדות הנילוות הן פועל יוצא של העניין הזה. לדעתנו, אם ניתן לומר את זה בצורה בוטה – לא יעלה על הדעת שבוועדות של תשתיות, כשמדובר על אדמות רק של מועצות – אין לנו נציג בכלל. אם יש נציג אחד לשלטון המקומי מיותר לומר שזה לא יהיה שלנו, זה יהיה של מרכז השלטון המקומי. תשתיות – כל הוועדות האלה, אין לנו נציג בכלל. אני אומר עוד פעם, בצורה אובייקטיבית – אני חושב שחשוב לדיונים, למעשיות של הדיונים האלה, שאנחנו נהיה שותפים לעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
כשנגיע לנושא התשתיות, ניקח את זה בחשבון.
ליה שמטוב
דוני היושב ראש, חבר הכנסת חמד עמאר היום לא נמצא בכנסת אז הוא ביקש ממני לבקש את הבקשה שלו. אחד הנציגים שימנה השר – שיהיה יושב ראש פורום הרשויות הדרוזיות, על מנת לייצג את האינטרסים של המגזר, המגזר הדרוזי. כידוע, המגזר הזה סובל היום מקשיים רבים בתחום התכנון והבניה.
היו"ר דוד אזולאי
מה עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות?
אשר כהנא
אני מאגוד המתכננים. רציתי להעיר שתי הערות. ראשית – על ההרכב, ושנית – על אופן המינוי. לגבי ההרכב - -
אלי וילצ'יק
כל האנשים האלה עובדים בגופים? אני חייב להגיד לכם שחצי מהאנשים שמדברים לא עובדים בגופים - -
היו"ר דוד אזולאי
הוא עובד בגוף שהוא מייצג, כרגע.
אשר כהנא
היה דיון על זה כבר, אני חושב שלפני שבועיים. אני מתנדב בארגון שכולו התנדבותי.
אלי וילצ'יק
אתה יודע מה? אני מתנדב, מהיום אני מתנדב ובכך פתרתי את הבעיה.
אשר כהנא
אני יושב ראש ועדת המשנה לענייני הרפורמה של אגוד המתכננים, שנבחר על ידי ועד האיגוד, שנבחר על ידי אסיפת האיגוד.


ראשית, רציתי לומר ששמחתי מאד לשמוע את דבריה של דינה רצ'בסקי בדיון כאן. היא אמרה דברים מאלפים ואנחנו תומכים בה, כולל הנושא של ההתקדמות בתחום הרישוי. אמרנו את זה בפעם שעברה, ונאמר את זה שוב.


לגבי הרכב המועצה הארצית, חשוב לי לומר שיש חשיבות בשמירת האיזון הקיים במועצה הארצית מבחינת בעלי העניין שיש שם. זאת אומרת – נציגי ממשלה, נציגי שלטון מקומי 7ונציגי הציבור. בהצעת החוק הזו, וזה לא רק במועצה הארצית, יש נטיה ברורה להגביר את הכוח של נציגי הממשלה ולהחליש את יתר הנציגים. לדעתנו – זה מפר את האיזון במועצה הארצית וצריך לחשוב שוב – מה התפקיד של המועצה הארצית. תכנון זה חקיקה. זה סוג של חקיקה שהממשלה עושה. המועצה הארצית היא הבקרה, היא האיזון שנמצא כאן בשביל לדאוג לכך שיהיה דיון הולם בכל השיקולים הקשורים, ולכן אני גם מצטרף לדברים שנאמרו מקודם, שיכול להיות שחלק מנציגי הממשלה יהיו ממלאי מקום, או להוסיף נציגים בשלטון המקומי או נציגי ציבור.


מבין נציגי ציבור אנחנו חושבים שיש עוד שני נציגים שצריך להוסיף. ראשית – נציג המיעוטים. יש שני מגזרים שלדעתי לא מיוצגים היום, או בהצעה- נציג המיעוטים במדינת ישראל, שמהווים אחוז מאד משמעותי במדינה - -
היו"ר דוד אזולאי
כשאתה אומר מיעוטים – למה אתה מתכוון?
אשר כהנא
מיעוטים – הכוונה שאינם יהודים. אלה המיעוטים במדינת ישראל. המגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי – יש היום שר לענייני מיעוטים. השר הזה יכול להמליץ, או למנות, אפילו, נציג שייצג את - -
אמנון כהן
את מי הוא ייצג – בדואים? דרוזים? צ'רקסים?
אשר כהנא
אני לא חושב שצריך להיות נציג לכל מיעוט ומיעוט. צריך להיות נציג אחד שייצג את כולם. אני מקווה שתהיה איזושהי סולידאריות בין מיעוטים שאפשר יהיה שנציג אחד - -


נציג שני זה נציג הנשים, שקיים היום במועצה הארצית, ונמחק.
יהודה זמרת
חוק החברות הממשלתיות חייב שכל המועצה הארצית עוברים את מה שנקרא – ועדה לבדיקת מינויים, ועדת שפניץ. אחת ההוראות שהוכנו – יש חובה לתת ייצוג הולם למיעוטים ולנשים בהרכב המועצה הארצית. כל פעם שמתמנה חבר, אנחנו נדרשים להגיש לוועדה כמה יש ממגזר המיעוטים, כמה חברים נמצאים – מתוך כוונה לבצע את כל הרעיון הכללי הזה בבקרה של - -
אורית זוארץ
זה לא קשור. הנציג אמור לייצג אינטרס מסוים, לא יהיה זכר או נקבה.
היו"ר דוד אזולאי
החרדים נחשבים למיעוטים? אני שואל.
יהודה זמרת
היתה הצעת חוק - - ההצעה לא קודמה מהסיבה - -
היו"ר דוד אזולאי
לא, פשוט – אם מדברים פה על מיעוטים, צריך לדעת איפה הציבור החרדי מוגדר.
קריאות
· -
אורית זוארץ
כן, אבל לסוגיה המגדרית אין מענה.
אמנון כהן
הוא מבקש גם נציג עולים. הוא אומר שנציג העולים צריך להיות בוועדה הזו.
אשר כהנא
מה שחשוב שזה יהיה נציג מטעם הציבור, לא עוד נציג ממשלה, כי יש הרבה נציגי ממשלה. לגבי אופן המינוי – אני מסכים, בקונספציה, דבר ראשון ששר הפנים הוא בעל הבית בנושא התכנון והוא השר הממונה על החוק, אבל צריך לחשוב של מי הנציגים. נציגי הציבור הם נציגי הציבור או נציגי הארגונים, לא נציגי השר. לכן, עצם העובדה שהשר צריך לקחת רשימה של מספר אנשים ששלחו לו כל מיני נציגים ואחר כך הוא זה שבוחר – כבר יכול לגרום לטענות שהוא בחר דווקא את מי שבעמדות שלו, שי - - ותתעורר שאלה האם זה בכלל נציג ציבור. החוק הזה, יש בו פתרון. בוועדות המקומיות גם יכלו לכתוב – יש חברים חדשים, שלושה נציגים מטעם הציבור. יכלו לכתוב שראש העיר הוא זה שימנה את נציגי הציבור. כמובן שלא רצו לעשות את זה. הקימו ועדה חדשה בראשות שופט שאליו מגיעים ההמלצות והוא זה שצריך להחליט על המינוי של נציגי הציבור בוועדות המקומיות. אנחנו חושבים שאותו הדבר צריך להיות גם ביתר מוסדות התכנון. לדוגמה – בנושא של ארגונים מקצועיים או ארגוני בעלי המקצוע מתחום התכנון והבניה, יש חמישה ארגונים שכל אחד שולח המלצה. מי שצריך, בסופו של דבר, לבחור את ה- 1 מתוך ה- 5 האלה צריך להיות הוועדה ולא השר, ולא בגלל שאנחנו רוצים לשלול סמכויות מהשר, אלא שאנחנו לא רוצים שדווקא המינוי הזה ייחשב שמינוי פסול, מינוי פוליטי.
היו"ר דוד אזולאי
אבל כפי שאתה יודע, המעלה שיש לשר כשהוא קובע במקרים האלה, שיש לו את הראיה הכללית, מה שאין לגוף אחד, הגוף שהוא ממנה את נציגיו או בוחר את נציגיו – הוא, יש לו את הזווית ראיה שלו בלבד. לפעמים השר יכול לקבוע מתוך אותו ארגון נציג זה או אחר. למשל, הביאו פה דוגמה –את נציגי המועצות האזוריות. יכול להיות שנציגי המועצות האלה מקבלים שניים. בדיוק סקטור מסוים חסר להם והם לא מיוצגים – הוא יכול לקחת את נציג המועצות האזוריות, למנות אותו כדי להשלים את אותה משבצת. לכן אני אומר: פה חשוב מאד שאדם אחד הוא שימנה, מפני שיש לו את הראיה הכללית, כמו שאין לכל אחד אחר, מכל הארגונים ומכל המינויים שיש במועצה ארצית.
אשר כהנא
החשש שלי זה שבסופו של דבר, כאשר יהיו חמישה מועמדים ממספר ארגונים מקצועיים, שכל אחד – כבודו מונח במקומו, והשר הוא זה שמחליט איזה מהם צריך להיות - -
יהודה זמרת
בהמלצה, אמורה להיות הסכמה ביניהם - - ארבעה ביחד מתכנסים בחדר אחד, וכך זה עבד בפועל על פי - -
אשר כהנא
אבל זה לא מה שכתוב בחוק. אם מדובר על מקרה שצריך הסכמה, אם צריך הסכמה –אז אני מסכים. אם כל אחד, נציג, מועמד - -
יהודה זמרת
אולי אני אגיד דוגמה – אם אנחנו מרכיבים את הרשימה, ואנחנו לא מקבלים בה ייצוג או לנשים או ייצוג לבני המיעוטים ואנחנו באים לוועדת שפניץ ובצדק באים ואומרים לנו – לא יכול להיות ש - - -, צריך לעשות גם שם. ואז אני מחזיר ואומר:: אני מבקש לקבל נשים, אני מבקש לקבל היתר ייצוג, בתוך הרשימה. אני לא מתערב במהות, אולי ה - -
אשר כהנא
את כל זה יכולה לעשות גם הוועדה. יש ועדה שהוקמה במיוחד בשביל זה.
חנא סוויד
יש לי כמה הערות – ראשית כל אני תומך בעמדה של מרכז המועצות האזוריות ומרכז השלטון המקומי בקשר לדרך בחירת הנציגים של השלטון המקומי במועצה הארצית. אני חושב שבכל זאת אלו ארגונים מוכרים, רשמיים, הם פועלים בשיתוף פעולה עם משרד הפנים, אנחנו רואים אותם בכנסת מייצגים את השלטון המקומי בכל הזדמנות, ואני חושב שמן הראוי, כשהשר רוצה למנות נציגים שלהם, שזה יהיה בתיאום אתם.


הערה שניה זה בקשר לסעיף קטן (19). סעיף קטן (19) מדבר על מינוי ראשי חמשת העיריות – ירושלים, תל-אביב יפו, חיפה, נצרת ובאר שבע. בסוף יש: "בחוק זה- ערי מחוז". מכיוון שאני הצבעתי על זה בשבוע שעבר, עיר המחוז היא נצרת עילית ולא נצרת. אני מציע להחליף את זה – בערי מטרופולין, אולי. או, שאפשר גם בלי זה בכלל.
תומר רוזנר
אפשר להוסיף את הניקוד של נצרת, שזה יהיה ברור.
חנא סוויד
אני לא יודע אם הניקוד הוא באמת מקורי. זה סתם תעלולים.
חנא סוויד
נצרת עילית ידועה בניקוד שלה. אוקי, אז תנקדו.
היו"ר דוד אזולאי
אם כתוב נצרת עילית – כולם יודעים למה הכוונה.
קריאה
· - -
חנא סוויד
אבל אני הצבעתי על כך שעיר המחוז היא נצרת עלית, וכיוון שיש לי חששות בעניין הזה, ומאד הגיוני שיהיו לי חששות –א ז אני רוצה להיות בטוח.
קריאות
· - -
חנא סוויד
·
ערי מטרופולין.
יהודה זמרת
ערי מטרופולין במונחי חקיקה ישראלית - -
קריאה
זה נושא באמת רגיש.
היו"ר דוד אזולאי
אז תבהיר את זה.
חנא סוויד
אז אמרתי את זה.
קריאה
כי המחוז הוא בנצרת עלית.
אמנון כהן
יש גם מחוז רמלה.
היו"ר דוד אזולאי
אם אתה חושש – אם אומרים נצרת עלית – למה הכוונה - -
קריאה
חשש מוגזם.
חנא סוויד
הינה, אתה כבר רואה את זה.
היו"ר דוד אזולאי
ונצרת – נצרת הערבית.
קריאות
- - -
חנא סוויד
לגבי סעיף קטן (20)., אני מציע שמבין ראשי שתי עיריות שאינן ערי מחוז – יהיה אחד ערבי ומראשי שלוש מועצות מקומיות יהיו שניים ערבים. אני חושב שזה מביא בוודאות את מספר חברי המועצה הארצית ל – 4 חברי כנסת. כמובן שכשאני אומר "ערבי" זה לרבות דרוזים, בדואים – כל הנוסחה המוכרת הזו. אבל אני חושב שבנוסף לכך אני מבקש שמכיוון שכאילו יש הסכמה וזה מובן מאליו שכל ההרכב הזה יהיה – יהיה מתאים לחוק הייצוג ההולם שבסופו של הסעיף הזה תירשם הערה, כי אני לא מוציא מכלל אפשרות גם שנציג משרד המשפטים יהיה ערבי. שבסופו של דבר, סך כל הנציגים של המיעוטים במועצה הארצית יתאים לדרישות של ייצוג הולם של מיעוטים.
קריאה
זה מופיע.
חנא סוויד
בסדר. אז אם זה מתאים לחוק - -
קריאות
- - -
חנא סוויד
אני לא כובל.
אורית זוארץ
מה אומרים? יש לך, קיבלת בראשי הרשויות, אז במשרדי הממשלה לא ימנו אף אחד. זה יהיה גול עצמי.
חנא סוויד
אני אומר שזה לא יפחת. לא יהיה פחות מייצוג שמתקבל, שמשתמע, שנגזר, בסך הכל. לא פחות. אני לא רוצה לקבוע מספרים.


תראה, יכול להיות שיהיה נציג משרד הרווחה – פקיד ערבי מבריק, והשר יראה שחובה לשלוח אותו לשם.
תומר רוזנר
חבר הכנסת סוויד, ההצעה שלך, לפי מה שאני מבין – מופיעה בחוק. סעיף 592 להצעה. זה קצת ארוך, ההסבר הזה.
חנא סוויד
זה לגבי התוספת, אתה מתכוון?
תומר רוזנר
כן. סעיף 592 להצעת החוק קובע שהמועצה הארצית תיכלל בתוספת לחוק החברות הממשלתיות כגוף - - זה קצת הסבר קשה, אז תן להסביר.
חנא סוויד
אז אני הבנתי. אני מסכים. אם יש את זה שם, ב- 592, בסדר, אני מקבל.
תומר רוזנר
זה מכיל את חובת הייצוג ההולם שמופיעה בחוק החברות הממשלתיות.
חנא סוויד
זה לא בדיוק מה שאני מתכוון אבל - -
יהודה זמרת
- - מבצעים את זה בפועל, כשבוחרים את נציגי הרשויות המקומיות –אנחנו צריכים לתת ייצוג למגזרים גם ברמת עובדי הרשויות, גם ברמת החלוקה הגיאוגרפית שלהם בארץ – דרום, מרכז, צפון, פריפריה, וגם – במסגרת הזו, לתת את - -
היו"ר דוד אזולאי
ואז יש ייצוג לכל האוכלוסייה הערבית?
יהודה זמרת
· - -
חנא סוויד
זה לא בדיוק ייצוג הולם.
יהודה זמרת
בממלאי מקום משתמשים –העובדה שאפשר למנות ממלאי מקום - - ייצוג, ראש רשות דרוזית שממנה - -
אורית זוארץ
וזה בא במקום.
חנא סוויד
אני מדבר על נציגים ולא על ממלאי מקום.
יהודה זמרת
· - -
חנא סוויד
לא. אתה בטח שמעת אותי אומר שאני מדבר על ייצוג לאוכלוסייה ערבית, לרבות דרוזית, ומה שאתה רוצה – תוסיף את הכל.
היו"ר דוד אזולאי
אבל יהודה, מה שאתה אומר, בעצם – אם אתה מכניס אותו על מכסה של ממלא מקום, אז מתי הוא בפועל? רק כאשר האיש נעדר.
יהודה זמרת
אנחנו מנסים לעשות לחברים את המירב שאפשר.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אתה יודע שממלא מקום לא יכול להצביע, ורק במקרה של היעדרות יכול להצביע. הוא על תקן משקיף.
יהודה זמרת
אני, לכאורה, באתי ואמרתי – אפילו שהיה במסגרת מה שנקרא – מעבר ל – 20%, שלושה חברים מונו, ואינם מה שנקרא ממגזר המיעוטים. עכשיו אתה בא ואומר – אבל אני יכול כרגע למנות רק שלושה. יש מה שנקרא - - גם צריך לתת ייצוג לעיריות מסוימות ול - -מקומיות. יש סוגים שונים. ואז צריך לבוא ולהגיד – יש - - מועצה אזורית. יש שתי מועצות אזוריות - -
חנא סוויד
לכן לא דיברתי עליהם.
יהודה זמרת
איך אני אתן את הייצוג? אני לא אתן - - אם אני יכול לקחת ולמנות אותם כממנה מקום. אני בא ואומר: תראו, ייצוג הולם זה תמיד ככל הניתן.
קריאות
· - -
חנא סוויד
אתה מדבר כבר חמש דקות ואני לא הבנתי אותך – אתה רוצה ייצוג הולם או לא? אתה בעצם אומר דבר והיפוכו. אני הצבעתי באופן פרטני ולכן הוצאתי את המועצות האזוריות, כי אני יודע כמה מועצות אזוריות ערביות יש, ואני לא דיברתי עליהן. אתה יכול גם לאשר שהנוסח הקודם של הצעת החוק היה כולל בדיוק את הדברים שאמרתי? היה נוסח קודם, אני אעזור לך להיזכר.
יהודה זמרת
-- הדבר הזה. ששת העיריות – אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות - - שר הפנים יקבע לעניין זה את העיריות והמועצות המקומיות והמועצות האזוריות. זה המצב היום.
חנא סוויד
לא. אני מדבר על ההצעה הקודמת לגבי הלוגיקה של העניין.
יהודה זמרת
איזו הצעה קודמת. יש הצעה כאן ויש הצעה שנמצאת בכחול.
חנא סוויד
אה, אתה רוצה לשחק – כאילו? יש לי את זה. אני ממציא את זה?
היו"ר דוד אזולאי
ואז, מתוך שלושת הגופים האלה שהקראת עכשיו – הם בוחרים את הנציגים של המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי?
יהודה זמרת
אתה בא ואומר – 20% אתה נותן למגזר המיעוטים, בתוכם - - אין מה לעשות, אני בא ואומר - אני נמצא בתוך זה. יש לי את חוק החברות הממשלתיות, אני מגדיר את החובה לתת ייצוג הולם כמה שניתן.
אורית זוארץ
סליחה, זה מטעה מה שהוא מסביר. יש הבדל בין ייצוג הולם במובן זה שנניח, סתם תיאורטית – אתה צריך לתת 50% שיהיו נשים. תיאורטית, כי בפועל זה לא מתקיים. אז אני יכולה להיות גם נציג של כל אחד מהרשימה פה. זה ייצוג הולם מסוג מסוים. זה ייצוג הולם שאני מתמנה כנציגה ש- 50% מכלל הנציגים יהיו נשים. אבל לא על זה מדובר. הדברים שחבר הכנסת סוויד מדבר עליהם – הוא אומר שנציג ספציפי יהיה נציג של עיריה או רשות שיש בה רוב ערבי כדי לייצג רשויות מקומיות ערביות, לא כדי שהוא יהיה ערבי. אולי ראש העיר שם הוא יהודי, בכלל? זה בכלל לא רלבנטי. הוא נציג של מועצות או עיריות ערביות. זה לא המין שלו או ה - - ספציפי של האדם.
קריאה
הלאום.
אורית זוארץ
זה חוק אחד, זה משהו אחד, ומה שאנחנו מדברים זה משהו אחר – נציגים שמייצגים מגזרים או קבוצות או אוכלוסיות, או אינטרסים שונים במועצה. זה בכלל משהו אחר.
יהודה זמרת
· - נציג יהודי ש - -
אורית זוארץ
זה גם יכול להיות דבר כזה, זה לא קשור.
קריאות
· - -
חנא סוויד
ולכן – עוד פעם, אני מדבר על נציגים שהם נציגים של רשויות מקומיות ערביות ובשביל להבטיח את הדברים שהיא אמרה אני אמרתי שאני מבקש להוסיף – שבסך הכל, כי יכול להיות נציגים של משרדים יהיו דווקא ערבים, זה בסדר גמור. אבל אם זה מובטח על ידי חוק חברות ממשלתיות, לגבי זה בסדר גמור. אבל זה לא פותר את העניין של הייצוג הספציפי שאני הצבעתי עליו, שביקשתי אותו.
אורית זוארץ
השאלה אם זהלא יבוא על חשבון משרדים אחרים, ואז אתה כובל את עצמך לראשי רשויות. הם יגידו לך – תראה, מינינו שני ראשי רשויות, ייצוג הולם ובזה נגמר העניין. ואז אתה סוגר את עצמך בתוך משרדי ממשלה.
חנא סוויד
אני לא סוגר. "המספר לא יפחת מ..." - -
אורית זוארץ
אבל זה מה שיקרה, הרי אנחנו חיים בתוך עמנו - -
חנא סוויד
אם את כל כך דואגת בשבילי – אם יהיו נציג שר הבינוי והשיכון שיהיה ערבי ונציג השר להגנת הסביבה, שיהיו ערבים שם, בשבילי זה מספיק.
אורית זוארץ
זה לא בשבילך, זה בשביל הציבור הערבי.
חנא סוויד
גם בשביל הציבור הערבי – שלא תטעני שאת מייצגת את הציבור הערבי יותר ממני.
קריאות
· - -
קריאה
מי יודע.
אורית זוארץ
אבל אתה נועל את עצמך עם השלטון המקומי. אני חושבת שהאופציה היא שיהיו בכל משרדי הממשלה ושכן יהיו ככל שיותר נציגים מכל המגזרים והקבוצות ולא רק - -
אורי זרובבל
אני מעמותת האדריכלים. אני מתייחס לסעיף 22 – "נציג שימנה השר מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו הגורמים המקצועיים בתחומי התכנון והבניה – שהוא מהנדס או אדריכל רשום או בעל תואר אקדמי..." . קודם כל, טעות טכנית. אני חושב שצריך להיות מהנדס שעוסק בתכנון ובניה. לא יעלה על הדעת שהחוק יהיה כל כך אסטרונאוטי ויעשו מהנדס מכונות או מהנדס אוירונאוטיקה או מהנדס כימי. יש לנו כזה אחד בעירית תל אביב.
אמנון כהן
אבל כתוב: "...בתכנון ערים או אזורים".
תומר רוזנר
לא, הוא צודק. פשוט – הערה נכונה.
קריאות
· - -
תומר רוזנר
אם הגופים שמנויים בתוספת הראשונה, שהם הגופים שעניינם תכנון ובניה יחליטו שהם רוצים דווקא מהנדס כימי, יכול להיות שזה מה שהם רוצים - -
קריאה
· - -
תומר רוזנר
זה לא ארגוני מהנדסים. הארגונים שמדובר בהם הם ארגוני המהנדסים בתחומי הבניה - -
אורי זרובבל
· יכולה להישלט מחר על ידי - -
תומר רוזנר
אבל היא לא ארגון שמופיע פה.
היו"ר דוד אזולאי
הערתך, אדוני התקבלה, והיא במקומה. אני מבקש להכניס את זה לניסוח פה – מהנדס בתחום הבניה - -
אורי זרובבל
בין תפקידי המועצה הארצית, אני קורא בסעיף 7(ב) – "...תמליץ לממשלה על תכניות מתאר ארציות, תייעץ לה.." - - -
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו כבר אחרי הסעיף זה.
אורי זרובבל
אבל אני מתייחס עכשיו לסעיף 22 בהתבסס על הסעיף הזה -
"...בענייני תכנון ובניה ותקנות לפי חוק זה". ברור שאני מייצג אדריכלים. קודם כל אני חושב שכל המינויים, גם חברי הממשלה, צריכים להיות עם אינטגריטי מקצועי. מפני שאם יתחילו להיות כאן מינויים מאכעריים, סליחה, זו המילה האידישאית לשדלן, זה בעייתי.
היו"ר דוד אזולאי
לא, סליחה, שדלן הוא לא מאכער.
אורי זרובבל
לא מאכער? סליחה. ענייני תכנון ובניה – תכנון משול לנושא המתארי ובניה – לנושא הבינוי. נושא הבניה הוא בעיקר עניין אדריכלי, עניין מבני, עניין של תקנות תכנון ובניה, גודל המסדרון, גודל החדר, גודל דרכי המילוט והנגישות – וכל המרכיב של זה. בנושא הזה אני חושב שיש פה ליקוי. אבי היה מהנדס בניין. הוא תמיד אמר- מהנדס אינסטלציה מסתכל על בית דרך חור של בית שימוש. זאת אומרת, עצם זה שאני עוסק בענף של בניה, לא אומר שאני מכיר את המכלול. עצם התכנון זה מערך אינטר-דיסציפלינארי שמקיף גם את האינסטלציה וגם את המיזוג, גם את היושרה וגם את הקשר עם הציבור, והקשר לסביבה, ואני חושב שצריך להיות ייצוג גדול יותר לאדריכלים בתוך - - וגם במועצה הארצית.
ענת לביא קוברסקי
אני היועצת המשפטית של לשכת שמאי המקרקעין. אנחנו מאמצים בחום את הדברים בנוגע להיבטים הכלכליים של תכנית ושל כל תכנון בתחום. אנחנו סבורים שהגורם האמון שצריך להיות - -
היו"ר דוד אזולאי
את עובדת בארגון השמאים?
ענת לביא קוברסקי
אני עובדת בלשכה. מועסקת על ידי הלשכה.


אנחנו סבורים שיש מקום לנציגות של הלשכה, כי מי שאמון על בחינת חלופות, על מתן העלויות וכל פרשנות אחרת, הוא שמאי מקרקעין, שאין לנו ייצוג אחר, כי אנחנו לא מוגדרים גם ברשימת הארגונים בתחום התכנון והבניה, על אף שאנחנו המוציאים לפועל של דבר חקיקה זה כמו חוקים אחרים בתחום ולוקחים חלק בהכנה של כל תכנית.
אשר כהנא
זה לא לגמרי מדויק - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע, אני לא יודע איפה אתם משתלבים בתוך המועצה ארצית לתכנון –
ענת לביא קוברסקי
היבטים כלכליים של תכנית, העלויות שלה אל מול - -
היו"ר דוד אזולאי
כל כך צפוף שם, לראות איפה להכניס אתכם.
קריאות
· -
יהודה זמרת
אני לא בודק כמה שווים מאה אלף דונם בתל אביב בהערכה שמאית. את הדברים האלה עושים, בדרך כלל, בוועדות המחוזיות - -
תומר רוזנר
זה לא כל כך מדויק מה שאדוני אומר כי המועצה הארצית מטפלת בתכניות מתאר למרבה הצער, ותכניות מתאר ברמה מפורטת. למשל – לשדות תעופה, למיניהם.
יהודה זמרת
בסדר, כשהיא עוסקת בנושאים האלה, בסדר, היא יכולה לקחת, אבל רוב רובה של עיסוקה- זה לא ברמה הזו. בוועדה המחוזית קבענו חובה. הרי היא יכולה לקחת, כך כתבנו – יועצים ככל שתראה לנכון. היא בוחנת, ויש יועצי אקוסטיקה, יועצים לכל נושא שהיא צריכה. וקבענו מי חייבים. בוועדה המחוזית, לאור היקפה, ולאור - - היה נכון לקבוע את זה כחובה.
תומר רוזנר
יועץ שמאי?
קריאה
כן, זה כתוב.
מאיר ברקן
אדוני היושב ראש, למה לא תכניס לתוספת הראשונה? רשימת בעלי מקצוע, נקרא להם, של ארגונים מקצועיים בתחום התכנון והבניה. אפשר לכלול אותם.
קריאות
· -
יהודית פסטרנק
אני יועצת משפטית של קרן קיית לישראל. אני מתייחסת לסעיף 18. אנחנו נבקש שלושה דברים בסעיף הזה. דבר ראשון – שתהיה זהות בין הסעיף הזה לסעיף 17 שייכתב "מנהל קרן קיימת לישראל או נציגו". דבר שני – שזה יהיה מקרב עובדי קרן קיימת לישראל - -
תומר רוזנר
למה לא מהדירקטוריון, למשל?
יהודית פסטרנק
מכיוון שאנחנו מקבלים את המינוי לאור המקצועיות המאד גדולה שיש בקרן קיימת לישראל, רבת השנים, המומחיות, הכלים והניסיון. אני חושבת שאנשי המקצוע של הקרן הקיימת לישראל הם בדרך כלל גם עובדים של הקרן הקיימת לישראל וכדי לשמור שהמינוי באמת יהיה מינוי מקצועי ונכון וראוי, התוספת שזה יהיה מקרב עובדיה היא תוספת חשובה. אם יש חבר דירקטוריון שהוא מקצוען ויכול להתמנות – חברי דירקטוריון בדרך כלל - -
היו"ר דוד אזולאי
שאל היועץ המשפטי – מה שאת אומרת כרגע זה על דעת הדירקטוריון שלכם?
יהודית פסטרנק
זה על דעת הנהלת קק"ל. אני חושבת שחברי דירקטוריון עושים עוד דברים חוץ מלהיות חברי דירקטוריון, אני במקרה גם יושבת ליד אחד מהם. הם יכולים להתמנות מכוח עיסוקם האחר, אבל כאשר קרן קיימת קיבלה את המינוי, חשוב שמי שיכהן בפועל יהיה איש המקצוע.


דבר אחרון שנבקש – שהמינוי לא ייעשה על ידי השר אלא שיהיה נוסח זהה לזה שבסעיף קטן (17) רק לגבי קק"ל וזה לאור המעמד המיוחד של קרן קיימת לישראל. אנחנו כבר עשורים על עשורים ממלאים פונקציות ציבוריות, המעמד הציבורי שלנו בכל הנוגע לייעור והכשרת קרקעות, המקור שלו באמנה שאנחנו טוענים שלאמנה עצמה יש איזשהו מעמד מעבר לסתם הסכם בין צדדים, כי האמנה עצמה נחקקה מכוח חוק ההסתדרות הציונית ובנוסף אנחנו עובדי קרן קיימת לישראל מוגדרים כעובדי ציבור בסעיף 34(כד) לחוק העונשין, וגם – אנחנו ברשימה שלחוק שמירת ניקיון, היינו שמחים - -
היו"ר דוד אזולאי
מה גברתי רוצה, שהנציג שלכם ייבחר על ידי הקרן הקיימת ולא על ידי השר, לזה את מתכוונת?
יהודית פסטרנק
כן. שיהיה מנהל קרן קיימת לישראל או נציגו מקרב עובדי קק"ל, ולהשמיט את היתר.
היו"ר דוד אזולאי
מי השר הממונה על קק"ל?
תומר רוזנר
אין שר.
יהודית פסטרנק
אין שר ממונה, אבל קק"ל פועלת - -
היו"ר דוד אזולאי
גם לא שר הפנים?
יהודית פסטרנק
שר החקלאות הוא השר הממונה על פקודת היערות.
היו"ר דוד אזולאי
ואת אומרת שגם לא שר הפנים?
יהודית פסטרנק
אם זה שר – זה לא משנה איזה שר, אבל אני סבורה שלא צריך שיהיה מינוי של שר כלשהו. המינוי יכול להיות כשלעצמו, בדיוק כמו שמנהל רשות הטבע - -
יהודה זמרת
היום הנציג הוא נציג המוסדות המיישבים שממנה שר הפנים, - - לכן שר הפנים מקבל המלצה וממנה.
יהודית פסטרנק
זה נכון שהיום השר ממנה את הנציג של היום ובפועל, לכל אורך השנים יש הסכם שזה יהיה נציג קק"ל במוסדות המיישבים, אבל חוק התכנון והבניה הוא משנת תשכ"ה, הוא שנים מעטות אחרי שנכרתה האמנה. האמנה בין קרן קיימת והמדינה היא משנת 1961. מאז, משך עשורים על עשורים, קק"ל מבצעת פונקציות ציבוריות ואנחנו מבקשים שהמינוי לא ייעשה על ידי השר.
אלי בן ארי
מה שאנחנו רצינו להגיד לגבי העניין של הרכב המועצה, זה שלושה דברים. הדבר הראשון, בקשר לבחירה. נאמר פה בצורות כאלה ואחרות גם קודם – אני חושב שצריך לזכור שהחוק החדש, יהודה זמרת כל פעם מזכיר מה המצב הקיים, ושאולי אין סיבה לשנות את זה, החוק החדשה הוא גם הזדמנות לעשות דברים טובים יותר. כשחושבים על הבחירה למועצה, יש שם נציגי ממשלה, שלטון מקומי, ונציגים שמייצגים אינטרסים ציבוריים. נציגי הממשלה – כל שר בוחר את שלו. אף אחד לא חושב להתערב לו בבחירה. לעומת זאת, את השלטון המקומי בוחר היום השר. אני חושב, מהבחינה הזאת, מה שהם אומרים, הם צודקים – מה שהם אומרים, צריך להיות אפילו מעבר לזה. לא השר אמור לבחור את נציגי השלטון המקומי - -
היו"ר דוד אזולאי
אבל השר לא בוחר.
אלי בן ארי
אבל זה יותר עניין שלהם, ואנחנו פחות רוצים להתערב בזה. כשמדובר בנציגי ציבור, עצם האפשרות לבחור מתוך רשימה, המשמעות שלה היא שתיתכן השפעה מסוימת והייצוג הציבורי לא יהיה מלא, לא יהיה המיטבי, בנסיבות האלה. כשיש לשר לבחור נציגים מתוך 5 ארגונים – מסתבר, שאחד מהם לפני כן פרסם ביקורת על השר. וקרו דברים כאלה, אני לא ממציא. אני נותן דוגמה אמיתית. אז השר, במקרה, לא בוחר את הנציגים מאותו ארגון, ואי אפשר להגיד עליו שום דבר, כי זו הסמכות שלו. אבל אני אומר שמבחינה ציבורית זה לא נכון. לכל אחד מהנציגים האלה יש מנגנון שבוחר אותו. יש נציגים של ארגונים מקצועיים שבוחרים נציג, יש נציגים של ארגוני סביבה שבוחרים נציג, אין שום סיבה לעבור את המסננת הנוספת הזו של השר. אם יסתבר שהמועמד הוא לא ראוי, שהוא עבריין, שהוא בעייתי מכל מיני בחינות אחרות, יש דרכים שלא למנות אותו. אבל אני לא חושב שצריכה להיות - -
היו"ר דוד אזולאי
שר הפנים היום, כשהוא ממנה את הנציגים של השלטון המקומי או של נציגי המועצות האזוריות – הוא עושה את זה בתיאום אתם?
יהודה זמרת
יש נוהל היום, לפחות בשנים האחרונות, אני יכול להעיד, שהוא בא ומתייעץ אתם. אבל מטבע הדברים הוא לא כפוף להמלצות שלהם. הנציגים האלה לא אמורים לייצג את מרכז המועצות האזוריות. הוא אמור לדגום מתוכם הרכב, מה שנקרא – לבחור, 3 נציגים. יש מחזוריות בין הנציגים, הוא בוחר אותם - - הם לא מייצגים את מרכז המועצות המקומיות.
תומר רוזנר
אבל נעשית התייעצות.
קריאה
למה האפליה לעומת הארגונים האחרים? אני לא מבין.
קריאות
· - -
יהודה זמרת
למה במקרים אחרים אנחנו - - כגופים אחרים? כל רשות מקומית היא גוף על פי - - שהוקם. בעצם, המחוקק בא ואמר – אני רוצה שמספר מסוים של ראשי רשויות יהיו. ראש הרשות המקומית, בסופו של יום, מייצג סקטור מסוים, אבל הוא לא מייצג את מרכז המועצות האזוריות, בהכרח. הוא יכול לבוא ולהגיד – עמדתי היא אחרת. הוא לא כפוף.
היו"ר דוד אזולאי
תסביר לי מה ההיגיון שעומד מאחורי זה שחוץ מנציגי השלטון המקומי ונציגי המועצות האזוריות צריך גם למנות נציגים של הרשויות הגדולות –כמו תל אביב, ירושלים, באר שבע?
יהודה זמרת
המחוקק בא ואמר – אני מחליט לקחת, אני קובע את התמהיל. הוא יכול להגיד שכל - - היה תמהיל מסוים שזה היה: תל אביב, חיפה, ירושלים. הוא אמר – אני מקנה להם מעמד על, אני לא משאיר אותם לשיקול דעת של מחזוריות. הוא עיגן אותם, וכל השאר – תהיה ביניהם מחזוריות, עם כל צרכי השוויון, עם ייצוג לכל המגזרים, סקטורים, כל חבלי הארץ השונים. זה מה שהוא בא ואמר. בשלב מסוים אמרנו – יש באר שבע, היא גדלה, יש פה חשיבות למטרופולין, ועובדה שצריך לתת לה עיגון קבוע. לא הקטינו את מספר נציגי הרשויות המקומיות שהיה היום לחלוקה בתוך הסך הכל, לא הקטינו, נשארו השבעה. הוסיפו עוד שני נציגים כדי לתת באמת יותר ייצוג - -
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שיש פה חלוקה לא צודקת. צריך להביא את זה כשחברי הכנסת נמצאים כאן, שיחוו דעה בעניין הזה. אני חושב שהשלטון המקומי כאן מיוצג. כשאני אומר השלטון המקומי, אני מתכוון גם לרשויות הגדולות, העיריות הגדולות.
יהודה זמרת
מה, לעשות את הסבב גם ביניהם? אני אומר שהמצב החוקי היום – הוא נמצא, צריך לזכור שירושלים היא עיר שהיא מחוז. זה 700 אלף תושבים בעיר בירה, עם מורכבות מאד מאד מיוחדת שעולה כמעט כל - -
תומר רוזנר
על ירושלים אין ויכוח.
יהודה זמרת
צריך לזכור את הסיפורים האלה. חיפה ותל אביב – גם, שלושת הערים הגדולות בארץ. אתה יכול להגיד ששלושת הערים יהיו - -
אלי בן ארי
את הדבר העיקרי שרציתי להגיד, לא הספקתי. לגבי העניין של הייצוג – אני חשבתי שיהודה זמרת יתייחס למה השר צריך לבחור נציגי ציבור או נציגי אקדמיה מבין שלושה פרופסורים הוא יבחר את מי שהכי מוצא חן בעיניו. זו הבעיה העיקרית, פה, בניסוח הנוכחי. אבל הבעיה היא – כשמדברים על ההרכב, מה שלמעשה עומד כאן היום, ההצעה של הממשלה שעומדת כאן היום למעשה גם מתעלמת מההמלצה של המועצה הארצית לשמור על האיזון, וגם מתעלמת מאותו אינטרס ציבורי מאד מאד חשוב שמוסדות תכנון לא ייצגו אך ורק אינטרסים קצרי טווח, שזו בעצם הסיבה העיקרית שבגללה נמצאים נציגי ציבור במוסדות האלה. העובדה שמספרם, לפי הספירה שלנו מספרם עוד פוחת באחד, בעוד שמספר נציגי השלטון המרכזי - -
יהודה זמרת
האמירה הזו שנציגי ממשלה חושבים רק לטווח קצר ונציגי הארגונים חושבים לטווח ארוך – זה לא ברור כל כך על סמך מה - -
אלי בן ארי
לא, לא.
תומר רוזנר
מה ההצעה?
אלי בן ארי
מה שאני מציע זה קודם כל לשמור על האיזון בהרכב, ושנית, במידת האפשר, להגיע למצב של יחס נכון יותר, שזה אומר – אם אתה מגדיל את מספר נציגי השלטון המקומי בוא, לפחות, ננסה להשוות אליו את מספר נציגי המגזר הציבורי. אנחנו הצבענו לפחות על שני נציגים שחסרים באופן מובהק, היום, שזה- מומחה לאקולוגיה, טבע וכיוצא בזה. היום, אין מומחיות כזו שמה, להבדיל מנציגים שמייצגים את הרשות, את המשרד להגנת הסביבה ואת הארגונים, וזה אינטרס מאד משמעותי. אנחנו הצענו שיהיה נציג של בריאות הציבור, שזה תחום שהיום אין כמעט תכנית שלא נוגעת לזה –
קריאה
· - -
אלי בן ארי
אנחנו הצענו להוסיף נציג מומחה לבריאות הציבור, שזה נוגע לזיהום אוויר, לרעשים, לבעיות שיוצאות מתכניות. הרבה פעמים אני נמצא במועצה ואנשים בפירוש לא יודעים מה המצב בתחום הזה. וזה נציג שחשוב מאד שיהיה. ככה גם ניתן יהיה לשפר, במידה מסוימת, את הפגיעה ואת ההמעטה במעמד של הגופים הציבוריים שנמצאים שם.
ניר אנגרט
אני מרשות הטבע והגנים. אני יושב במועצה הארצית, כמו עוד מספר אנשים שיש פה, ובסך הכל אנחנו באים ואומרים שהיום, ההרכב של המועצה הארצית הוא מאוזן. לא תמיד אנחנו אוהבים את ההחלטות שמתקבלות שם אבל הדיונים מתנהלים ונשמעות דעות מגוונות. אמר פה מנכ"ל משרד הפנים, שהוא יושב ראש המועצה הארצית, שיש גבול כמה אפשר להגדיל הרכב של ועדה, ובכל זאת בחרו בהצעת החוק הזו להגדיל את מספר החברים במועצה, שלא ברור איך זה מסתדר, האחד עם השני. אני מכוון לכך שבסעיף 9(ב) לחוק נכתב שיש מנגנון שבו ממשלה יכולה לדאוג לממלא מקום למשרד ממשלתי שלא מיוצג במועצה הארצית דרך קבע כנציג.
קריאה
עוד לא הגענו.
ניר אנגרט
זה בסעיף 9(ב) מופיע, בהמשך, זה קשור לענייננו. עולה פה הצעה, לדוגמה, בנושא של מגזר המיעוטים. אמרו שאין להם נציג. אני אומר שיש בחוק אפשרות, אם הממשלה תחשוב שזה נכון, לגרום לכך שאותו נציג שר יהיה ממלא מקום של משרד אחר, וכאשר יהיה דיון במועצה הארצית על עיר חדשה בגליל לאוכלוסייה ערבית, יגיע אותו נציג, רלבנטי.


מה שאני מנסה לכוון זה להצטרף פה לאנשים שדיברו לפני ודיברו על כך, וכך גם המועצה הארצית המליצה, להשתמש בכלי הזה של ממלא מקום ובכך לתת מענה. אני רוצה להמשיך בעניין הזה, בקצרה, עוד דקה. לדוגמה – מה שכרגע, בנוסח שחולק לנו, ב- 21(א), אני לא יודע אם הכוונה היא שזה יהיה ממלא מקום - -
תומר רוזנר
לא, לא, זה לא ממלא מקום.
ניר אנגרט
- - לפחות יש פה – מאד חזקה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, כיום יש לו למעשה שלושה מינויים במועצה הארצית, לפי הנוסח.
תומר רוזנר
כמו שלכם יש שלושה.
ניר אנגרט
אין לנו שלושה.


כשמדברים אל איזון מדברים גם על איזון ארגוני ממשלה – גופי ממשלה שהם מוטי פיתוח לעומת מה שאתם כל הזמן מדברים ומבקשים – נציגים כלכליים. רוב נציגי הממשלה שמופיעים במועצה הארצית הם נציגים מוטי פיתוח, ולעומת זאת, כמה ארגונים ממשלתיים ונציגי ממשלה מוטי שימור? אפשר למצוא אחד, אולי שניים. לכן צריך להתייחס לזה בצורה כזו, ובהקשר הזה של ממלא המקום.


יש לי עוד שתי שאלות –בסעיף 22, כשכתוב פה "מהנדס" או אדריכל בעל תואר אקדמאי" כיוון שבתוספת הראשונה יש את העניין של ארגון אדריכלי הנוף – האם אדריכלי הנוף כלולים תחת ההגדרה של אדריכל בעל תואר אקדמאי בתכנון ערים?
אשר כהנא
יש אדריכלי נוף חברים באיגוד בעלי תואר שני בתכנון ערים.
ניר אנגרט
ואם יש כאלה שהם לא – אז הם לא יכולים להתמנות? אני שואל אם זו היתה הכוונה כי בתוספת - -
קריאות
· - -
תומר רוזנר
למה אתם מבקשים אדריכל רשום?
קריאה
זו השפה שלכם, לדעתי.
יהודה זמרת
אנחנו, מבחינתנו, לא הגבלנו. אמרנו – הארגונים ישלחו את מי שמייצג אותם הכי טוב, מבחינתם. לא קבענו להם את מי. אמרנו – אם הם מחליטים - -


בדפוס אדום זו הוספה של הוועדה. ברגע שאנחנו קבענו את הארגונים, ואנחנו סומכים על הארגונים שימליצו בפני - - ואחר כך השר יסתכל ויראה שההמלצה מביאה מועמד ראוי לתפקיד, לא ראינו סיבה להגביל, ולהיכנס לנישה הזו שהיא באמת בעייתית, בתוך מקצועות ההנדסה הוועדה הציעה להוסיף, אחרי - -
ניר אנגרט
כיוון שאני מניח שאותו נוסח יהיה אחר כך גם בהרכבי הוועדות האחרות, ודווקא אולי בוועדה המחוזית הכוונה היא שזה כן יהיה אדריכל נוף, לא בהכרח שהוא בוגר תואר שני בתכנון, אכן אני מציע לשקול - -
תומר רוזנר
זה- "או" זה לא בהכרח.
ניר אנגרט
אוקי. אם זה נותן מענה - -
תומר רוזנר
אנחנו נבדוק את זה שוב, לאור ההערות.
ניר אנגרט
אז אין הערה בעניין הזה.


הדבר האחרון – באותה שיטה שהצעתי לענייני הממשלה, ממלא מקום – גם לגבי נציגי הסגל האקדמי. יש פה כיום שלושה חברים כאלה, 24, 25, ו – 26, בתחומים השונים. אנחנו מציעים, לפי רעיון שהעלה פה אלי בן ארי מ "אדם, טבע ודין" שיתאפשר מינוי של ממלא מקום של אחד מהנציגים האלה, שהוא גם יותר במקצועות הקשורים לסביבה, אקולוגיה וכן הלאה, לא כחבר נוסף.
קריאה
למה? למה לא כחבר נוסף?
ניר אנגרט
אני לא יכול להחזיק את המקל משתי קצותיו, ולהגיד שלא ראוי להוסיף עוד ועוד חברים כי אמר יושב ראש המועצה הארצית שאי אפשר לנהל דיון, וכן הלאה - -
הומינה רשטר
אני מהמועצה לשימור אתרים. המועצה מבקשת שכאשר ידונו בתכניות שיש בהן גם אפליקציה של שימור אתרים שיוזמן נציג של המועצה או שייקבע משקיף, וזה מתוך הנימוקים – מי שיכול לייצג את הנושא זה אחד מהנציגים, או איגוד המתכננים, מתוך הרשימה. החשש שלנו שיכול להיקבע אחד מהנציגים מתוך הארגונים האלה, כולל האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף, שאין לו כל ידע ומידע והתייחסות מאד ספציפית לנושא שימור האתרים, ואז, כל הנושא של שימור אתרים יוזנח, לא יקבל את הביטוי הראוי. לכן אנחנו לא מבקשים שיהיה נציג קבוע, אנחנו מבקשים שכאשר יעלה הנושא יוזמן נציג, או שיהיה משקיף.
יהודה זמרת
יש פה הסדר לגבי שימור- יועץ שימור - -
הומינה רשטר
סליחה, יועץ שימור לא מוזמן.
יהודה זמרת
אנחנו דנים כרגע בהרכב המועצה הארצית. אנחנו לא רואים, כמובן, - - אם צריך, זה כמעט לא עולה. לא זכור לי שהיה בעשור האחרון, בהיבט של - - -
הומינה רשטר
זו בדיוק הבעיה, כשהיה נושא של שימור, לדוגמה – בתמ"מ 5, שכחו אותנו, והיינו צריכים להידחף פנימה.
יהודה זמרת
· - את הרזולוציה של תכנית מתאר – לא ניכנס לסוגיה הזו, אבל פה יש הוראות לגבי שימור, יש הוראות שהגיעו – אנחנו חושבים שהמנגנון שהצענו נותן מענה הולם.
הומינה רשטר
אנחנו חושבים שלא.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לנעול את הישיבה, כבר חרגתי יותר מ – 15 דקות. אני רוצה להתייחס לפני שאני אתן ליועץ המשפטי להתייחס, אם אתם רוצים. אני רוצה רק לסכם פה לגבי הסעיף הראשון שדיברתי עליו בעניין הארגון החברתי שצריך לקבוע שר הרווחה והשירותים החברתיים, אז אמרנו שבמקרה הזה השר הוא זה שיקבע את זה. אנחנו, בדיון שהשר יהיה פה, נבהיר את הנושא הזה יחד אתו. אז אמרנו פה – נציג שר שהוא עובד המשרד או עובד מדינה, זה על דעת כל הצדדים, ו - - התנגדתם לזה, שזה יהיה רשום בחוק.


לגבי תפקידי המועצה הארצית, אני חושב שבעניין הזה לא יהיו ויכוחים, הסכמנו.
תומר רוזנר
למעט מה שחבר הכנסת שטרית אמר – להשאיר פתוח.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו שנשאיר את זה לפרק של התכניות המחוזיות, כשנגיע אליו.


הרכב המועצה הארצית –אני חייב פה להגיד שיש ויכוח רחב כאשר מדברים פה על נציגים ממגוון הקשת, החל מנציגי זוגות צעירים, פריפריה, ואנשים עם מוגבלויות, שאני בכל אופן חושב שלא יכול להיות שאנשים עם מוגבלויות לא יהיו מיוצגים במועצה הארצית. ארגונים כלכליים – נציגים של משרד הבינוי והשיכון שהורידו להם מ – 2 ל – 1. אלה דברים שאני אבקש מהצוות להכין איזשהו נייר עם כל ההצעות, על מנת שיהיה לפני חברי הכנסת.
דבי חילו גולד
רצתי לציין שלא הספקנו להציג את ההתייחסות שלנו לסעיף 8, שאנחנו רוצים גם – על נציגים שונים, על מינויים של נציגים, אני לא הצגתי את זה פה.
היו"ר דוד אזולאי
אבל הגשתם נייר - -
דבי חילו גולד
שלחתי. אם יכניסו את זה - -
תומר רוזנר
מה שקיבלנו – נכניס. אין אפליות.
יצחק שייע ישועה
מינויי נציגים - -
מיכה דרורי
הסעיף שהיה, גם ברשויות המקומיות וגם במועצות האזוריות, שאמרו שתהיה התייעצות עם מרכז המועצות האזוריות ומרכז השלטון המקומי --
קריאה
מה שלא מופיע בהצעה.
היו"ר דוד אזולאי
שתהיה התייעצות עם נציגי השלטון המקומי ונציגי המועצות האזוריות? אני חושב שבמקרה הזה צריך להתייעץ עם כל הגופים.
יהודה זמרת
אני יכול להתייעץ עם 260 רשויות?
היו"ר דוד אזולאי
נציגי המועצות האזוריות ונציגי הרשויות המקומיות. במקרה זה – זה מרכז השלטון המקומי- - - המועצות האזוריות.
קריאה
הם עמותה פרטית, היום. זה לא גוף סטטוטורי.
קריאה
- - -
מיכה דרורי
אבל אתם יצאתם מגדרכם, שכאשר יש ארגונים חברתיים שכולם עמותות פרטיולת - -
יהודה זמרת
· - כי אין לי גופים על פי דין, שם. פה יש לי גופים על פי דין, וזה הרשויות המקומיות. אז אני עושה התייעצות עם כל גוף וולונטרי ואני מתייעץ עם מרכז השלטון המקומי אבל - - אם זה גוף פרטי – זו בעיה.
תומר רוזנר
קודם כל, בעיה מבחינת המחוקק –אין. יש מקרים רבים שאנחנו כותבים - -
יהודה זמרת
המקרים הם מאד - - -
יצחק שייע ישועה
אז מה? אני לא מבין את העניין הזה. הוא מייצג את כל המועצות, אז מה לא בסדר?
תומר רוזנר
מבחינה משפטית אין שום בעיה כי אנחנו - -
יהודה זמרת
אני חושב שזה לא נכון - -
תומר רוזנר
לא נכון – זו שאלה אחרת, זה לא שאי אפשר.
יהודה זמרת
זה לא ראוי, בסדר?
תומר רוזנר
אבל אי אפשר להגיד שאי אפשר.
יהודה זמרת
בחוק – אפשר הכל.
היו"ר דוד אזולאי
אם הייתי יכול להחריג את המועצות המקומיות והמועצות האזוריות, ששם אכן תהיה התייעצות של השר -- אבל אחר כך, החשש שלי שיבואו ארגונים אחרים וגם אתם ירצו להתייעץ – ואז, אין לדבר סוף.
קריאה
אבל קבעו אתם, קבעו שתהיה התייעצות.
יהודה זמרת
ראינו כאן כבר כמה ארגונים - -
קריאות
· - -
מיכה דרורי
המצב היחידי שיש לך, מכל המקרים שתוארו פה היום, של התייעצות - -
יהודה זמרת
היה פה, הופיע לפני הוועדה ארגון חברי המועצות, וארגון - -
מיכה דרורי
אבל זה לא רלבנטי. זה לא רלבנטי. אתה, כשדיברת על ארגונים חברתיים, כולם ארגונים פרטיים ואתה מתייעץ אתם. ההפך, יש לך בעיה איך להגדיר עם מי להתייעץ ועם מי לא. עכשיו, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות – יש רק ארגון אחד –
יהודה זמרת
ופורום ה- 15? יש לי עכשיו את פורום ה- 15 - -
מיכה דרורי
הם לא ביקשו, מה אתה רוצה מהם?
היו"ר דוד אזולאי
- - צריך להתייעץ עם גוף אחד, יצטרכו להתייעץ עם כולם. רבותיי, הנושא הזה הוא נושא טעון. אני לא יכול לקבל החלטה בזמן שחברי הכנסת לא פה, אבל הנושא, חשוב שיבוא גם בפני שאר חברי הכנסת שגם הם יביעו דעה בעניין הזה. אבל אני צריך, מצד שני, לחשוב. כשאתה מדבר על המועצות האזוריות ועל השלטון המקומי, קחו בחשבון שיש פה עוד 100 גופים שיצטרכו להתייעץ גם אתם. השאלה אם זה אפשרי.
קריאות
---
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:25

קוד המקור של הנתונים