ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/05/2010

חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

31.5.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 244

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני, י"ח בסיוון התש"ע (31 במאי 2010) בשעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008, של חה"כ

סטס מיסז'ניקוב, חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אסתרינה טרטמן, חה"כ

ליה שמטוב (פ/334). החלת דין רציפות.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

אלכס מילר
מוזמנים
יורם רונשטיין – סגן מנהל מִנהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד עדנה הראל – משרד המשפטים
יעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008, של חה"כ

סטס מיסז'ניקוב, חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אסתרינה טרטמן, חה"כ

ליה שמטוב (פ/334). החלת דין רציפות.
היו"ר אופיר אקוניס
הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008, של חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב ושל חה"כ ליה שמטוב. חבר הכנסת מיסז'ניקוב מונה לשר התיירות וחברת הכנסת טרטמן לא הציגה מועמדותה לכנסת ה-18 ואיננה בין חברי הכנסת. זה מהכנסת הקודמת, ואנחנו מתבקשים עכשיו להחיל דין רציפות על הצעת החוק הזאת ולאחר מכן להעביר את זה לאישור מליאת הכנסת שתחליט לאיזו מוועדות הכנסת להעביר את הדיון על הצעת החוק.
לאה ורון
או המליאה או ועדת הכנסת. ועדת הכנסת אמורה להחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רוצה לומר משהו, חבר הכנסת מילר?
אלכס מילר
רק באופן כללי שאני שמח שהממשלה נתנה את אישורה ואת תמיכתה בהצעת החוק. כמובן, הטיעון התבקש. זה עבר בתחילת הקדנציה של הכנסת ה-18 בממשלה, ועד היום התעסקנו בתיאומים בין כל אותם האנשים הקשורים לחוק. לפחות נראה שיש תיאום ראשוני, ויש לנו עם מה להתקדם, ובשביל זה אנחנו צריכים להגיע למצב שהחוק יידון בכנסת ה-18.
עדנה הראל
אני נציגת משרד המשפטים. אני מניחה שהתיאום נעשה עם גורמים מקצועיים. עם משרד המשפטים זה עדיין לא נעשה בשלב זה.
אלכס מילר
לא ביקשתם. מי שביקש תיאום היה התמ"ת- -
עדנה הראל
ואולי משרד התשתיות. כי יש הבדלים מקצועיים גם בין משרד התשתיות לבין משרד התמ"ת, ואני כמי שמטפלת בשני הנושאים עוד לא יודעת- -
היו"ר אופיר אקוניס
אז תתאם גם איתה.
אלכס מילר
אין שום בעיה.
עדנה הראל
אני חושבת שנוכל להמשיך את התיאום.
אלכס מילר
עד עכשיו לא עבדנו בשיטת- -
היו"ר אופיר אקוניס
שמענו את הערתה של עורכת הדין עדנה הראל. בוודאי אם יהיו תיאומים בממשלה זה כולל, בוודאי, גם את משרד המשפטים.

אתה רוצה להצביע במקום מישהו מסיעת ישראל ביתנו? אין שום בעיה. בלאו הכי תקבל את קולי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החלת דין רציפות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החלת דין הרציפות נתקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
בעד – רוב, אין מתנגדים, אין נמנעים. החלת דין הרציפות נתקבלה. אני מודה לכם.
לאה ורון
חבר הכנסת מילר הצביע במקום חבר הכנסת חמד עמאר.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:50

קוד המקור של הנתונים