ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/05/2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

31.5.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 289

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ח בסיון התש"ע (31 במאי 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - איסור פיצול מרשמים), התש"ע-2010 של חה"כ רחל אדטו, חה"כ חיים אורון, חה"כ אמנון כהן. (פ/2097).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
ח"כ אמנון כהן

טלי שטיין – עו"ד, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

יוסי שניר – מנכ"ל הסתדרות הרוקחים בישראל

צחי קציר – ד"ר, עוזר ראש חטיבת הבריאות, "מכבי" שירותי בריאות

עדינה מרקס – יו"ר האגודה לזכויות החולה

דין זאב פרידמן – עו"ד, יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - איסור פיצול מרשמים), התש"ע-2010 של חה"כ רחל אדטו, חה"כ חיים אורון, חה"כ אמנון כהן. (פ/2097)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, י"ח בסיון התש"ע ה-31 במאי 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - איסור פיצול מרשמים), התש"ע-2010 של חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מבין שהיו סיכומים בין המשרדים השונים ובין היועצים השונים של הגופים השונים. אני מבקש לשמוע את דבריה של חברת הכנסת רחל אדטו.
אמנון כהן
אדוני יושב הראש, לפני כן אני רק מבקש קודם לדון בהצעת החוק עצמה ורק לאחר מכן בסיכומים.
רחל אדטו
הצעת החוק הזו מטרתה למנוע מצב בו אנשים משלמים השתתפות עצמית פעמיים בגין כך שלא מסופקת להם תרופה באריזה אחת. יש מספר מצבים שאנחנו רוצים לענות על אחד מהם, מצב בו קיימת בשוק אריזה דומה לזו הנדרשת ולמרות זאת היא לא מסופקת. כלומר, אם אני צריכה מרשם של עשרים כדורים לא אוכל לקבל מבית המרחקת שתי קופסאות של עשרים כדורים.


זהו הרעיון הכללי בבסיס הצעת החוק, שמטרתה למנוע את כפל ההשתתפות העצמית, שנראה כזוטות אבל עבור אנשים שרוכשים תרופות רבות כל חודש מדובר בסכומים משמעותיים שיוצאים מכיסם לתוך כיס הקופות.
אמנון כהן
זאת אומרת, אם יש חולה כרוני שהוא צורך שלושים כדורים בחודש, מפצלים את זה לשלוש קופסאות של עשר?
רחל אדטו
אם יש קופסה שמכילה שלושים כדורים הוא אמור לקבל רק אותה ולא שלוש קופסאות נפרדות של עשרה כדורים. עבור כל קופסה משלמים השתתפות עצמית, וזו הנקודה – היום הוא משלם השתתפות עצמית עבור כל אריזה, והצעת החוק מבקשת שהחולה יקבל את הקופסה של שלושים הכדורים וישלם השתתפות עצמית פעם אחת בלבד.
היו"ר חיים כץ
או שהוא יקבל שלוש קופסאות של עשרה כדורים, אבל ישלם השתתפות עצמית כאריזה אחת.
רחל אדטו
נכון. בהנחה שקיימת אריזה של שלושים כדורים.
היו"ר חיים כץ
אריזה הקרובה ביותר לגודלה הקיימת בשוק, ולא בבית המרחקת. הקיימת בשוק ומיוצרת על ידי היצרן.
רחל אדטו
השינוי מהצעת החוק שעברה בקריאה הטרומית הוא שבהצעת החוק קבענו שתהיה עילה נזיקית. משרד הבריאות מסר כי אם זה יישאר כעילה נזיקית לתבוע, זה יעמיד את הסעיף בעליונות על שאר הסעיפים של חוק ביטוח הבריאות הממלכתית. משרד הבריאות ביקש להוריד את זה.
אמנון כהן
מה זה אומר לגבי הצרכן? אם זה לא נזיקין אז איך זה יהיה?
אלקנה אפרתי
הצרכן עדיין יכול לתבוע, על פי הפרת חובה חקוקה.
רחל אדטו
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוא יכול לתבוע כמו שתובעים על כל דבר אחר בחוק, באותה דרגה כמו שאר סעיפי חוק הביטוח ולא עליון עליהם.
היו"ר חיים כץ
עורכי הדין אומרים שזה פותר את הבעיה.
אמנון כהן
אדוני יושב הראש, אני רוצה לברך את חברת הכנסת אדטו על הצעת החוק החשובה. אני הצטרפתי להצעת החוק ובחנתי מה היא אומרת, מדובר בחוק צרכני ואני רציתי להתגייס לעניין. מצד אחד, קופות החולים יודעות לתת את השירותים הטובים לחולים, ומצד שני הן יודעות לנצל מידי פעם את הדברים הללו ולעשות עוד כמה גרושים על חשבון החולים. המצב הוא שאנחנו מונעים את המצב, בעיקר מגנים על הקשישים הנזקקים. ראיתי לנכון לתמוך ולעזור לחברת הכנסת אדטו. אם הסעיף של המבחן המשפטי אכן יוצר בעיה, אכן צריך לוותר עליו.
היו"ר חיים כץ
תודה. זכות הדיבור ניתנת לעורכת הדין טלי שטיין, ממונה על תחום הבריאות במשרד המשפטים.
טלי שטיין
ההחלטה של וועדת השרים הייתה בתיאום הורדת הסעיף.
רחל אדטו
בהמשך למה שאמר יושב הראש, אם יהיה מצב אחר של אדם שצריך שלושים ואחד כדורים לחודש אבל באריזה יש עשרים ושמונה, מה שקורה כרגע הוא שתינתן לו אריזה של עשרים ושמונה –
דין זאב פרידמן
שמי זאב פרידמן, מהמועצה הישראלית לצרכנות. זה הולך על פי המרשם, אם המרשם מורה על שלושים ואחד, הרוחק ינפיק לו שלושים ואחד כדורים, אלא אם הוא יבקש פחות.
רחל אדטו
מה שאני אומרת הוא שהצרכן ישלם פעמיים.
היו"ר חיים כץ
אבל הצרכן לוקח כל פעם עשרים ושמונה, אף פעם הוא לא צריך שלושים ואחד. הוא לוקח בראשון לחודש, ובעשרים וחמישה לחודש הוא לוקח עוד מרשם.
דין זאב פרידמן
אבל אתה לא תמצא רופא שיכתוב על מרשם עשרים ושמונה במקום שלושים ואחד, מהחשש שמא יתבעו אותו שהוא עשה זאת.
היו"ר חיים כץ
מניסיוני, יש כאלה כדורים ואני עובד בשיטה הזו וזה עובד יופי. אם יש מרווח ימים, ויש "ספייר" תמיד של כמה כדורים שסוגרים את הפער.
עדינה מרקס
שמי עדינה מרקס ואני מהאגודה לזכויות החולה. אנחנו מנהלים התכתבות בנושא אריזת התרופות החל מנובמבר 2007.
היו"ר חיים כץ
אבל האם את מבינה שכל מה שהיה עד הצעת החוק נגמר והסתיים? נושא אחרי נושא, החל מה-2007.
עדינה מרקס
נכון. צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים ואני מברכת את דוקטור חברת הכנסת רחל אדטו וחבר הכנסת אמנון כהן שהעלו את הנושא, מפני שאכן קצרה ידנו. מדובר על נושא שמציק לאנשים רבים, אנחנו מקבלים פניות שאנשים צריכים לקבל כדורים של כדור לסוכרת פעמיים ביום, ובחפיסה יש חמישים ושישה. הרוקחים אומרים שפעם בשנה אפשר לבוא ולקבל עוד חפיסה אחת, לשמור את כל הקבלות ולקבל חפיסה נוספת.
היו"ר חיים כץ
מדובר שוב בבעיה של העשרים ושמונה. לא צריך לקבל עוד חפיסה וליצור בעיות איפה שאין.
עדינה מרקס
אם אתה לוקח עשרים ושמונה, ובחודש אחר כך אתה לוקח עוד עשרים ושמונה, אתה נסוג כל פעם אחורה ונוצר פער.
היו"ר חיים כץ
אבל אני אקבל עוד מרשם.
אמנון כהן
הרופאים לא נותנים.
רחל אדטו
אני מציעה שנאשר את הצעת החוק כלשונה, ואם יהיה צורך נרחיב זאת אחר כך או על הצעת החוק או בהצעות חוק נוספות.
עדינה מרקס
תרשו לי לסיים. ישנה הוראה החל מספטמבר 2009, "אספקת גודלי אריזה מותאמים למרשמים" מיואל ליפשיץ – "בעת הנפקת מרשם יש לספק למבוטח את התכשיר באריזה הרשומה הקרובה ביותר". זוהי הוראה של משרד הבריאות שאיש לא מקיים אותה.
היו"ר חיים כץ
אז עכשיו זה יהיה חוק, לא הוראה.
יוסי שניר
שמי יוסי שניר ואני המנהל הכללי של הסתדרות הרוקחים. אתם עליתם על נושא קרוב מאוד ורק על קצה הקרחון. ראשית, כמו שנאמר, פציינט כרוני מתמודד עם עשרים ושמונה כדורים והוא צריך לקחת את הכדורים כל יום – אבל האריזה לא מותאם לצרכיו. דבר שני, האריזות לא מאפשרות לרוקחים לקנות בתפזורת, אלא רק באריזות המוכנות מראש מהסיבה שקופות החולים לא ירצו זאת וגם לא חברות התרופות.
היו"ר חיים כץ
גם הציבור לא ירצה בזאת. הרוקח יוכל לקחת קופסה שפג תוקפה ולהשתמש בה.
יוסי שניר
פנינו כמה פעמים, יש בעיה שלא כל פעם יש הזדמנות לדבר עליה. גם אם אנחנו כרוקחים צריכים לחתוך את המגשית, יש רק בצד אחד את הנתונים של פג התוקף, ואז הצרכן לא יכול לדעת מה התוקף. פנינו עם הנושא למשרד הבריאות והוא מצידו לא טיפל בבעיה. יש בעיות פתיחה של אריזות אטומות. יש תרופות שאם פותחים אותן זה גורם נזק לתרופה, כמו למשל אוגמנטין.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. בנוסח החוק כתבו המציעים שהאריזה תהיה הכי קרובה הקיימת על ידי היצרן, וכל אחד יצטרך להתאים עצמו לאריזה.
אלקנה אפרתי
יש לי שתי הערות קצרות לתשומת לבכם. היו שני שינויים מאז הקריאה הטרומית – אחד, הוכנס פנימה "בית מרקחת המספק תכשיר מרשם למבוטח מטעם קופת החולים", שלא היה קודם לכן ומדובר בבתי מרחקת פרטיים. דבר שני הוא – "האריזה הרשומה המשווקת בישראל", כדי למנוע אי הבנות מדובר על אריזות הנמצאות בישראל בזמן הרכישה.
היו"ר חיים כץ
תודה. אני מבקש לעבור להקראת הצעת החוק.
יעקובית ישפה
"הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – איסור פיצול מרשמים), התש"ע–2010.

הוספת סעיף 21ג: חוק ביטוח בריאות ממלכתי,תשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 21ב יבוא: "איסור פיצול מרשמים": 21ג.

1) קופת חולים או בית מרקחת המספק תכשיר מרשם למבוטח מטעם קופת החולים יספק למבוטח תכשיר מרשם באריזה הרשומה המשווקת בישראל הקרובה ביותר בגודלה למנת התכשיר המלאה המופיעה במרשם ובאופן שימנע חיוב יתר של המבוטח בהשתתפות העצמית; בסעיף זה, "בית מרקחת" ו-"תכשיר מרשם" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מבקש לקיים הצבעה.

הצבעה

בעד: כולם

נגד: אין

הצעת החוק התקבלה.


מאחר וכל חברי הכנסת הנוכחים בעד, הצעת החוק התקבלה. אנחנו נעביר אותה לקריאה ראשונה ולאחר מכן נביא אותה לדיון נוסף בוועדה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

PAGE
6

קוד המקור של הנתונים