ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הגבלת התשלום החודשי במכשיר טלפון נייד), התש"ע-2009

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים