ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/05/2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת הכספים

25.5.2010


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ב בסיוון התש"ע (25 במאי 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

דב חנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

מירי רגב

כרמל שאמה

רונית תירוש
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, המשנה ליועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

רונן מדר, מנהל המחלקה לפיתוח על השוק המשני, רשות ניירות ערך

עו"ד אלי לוי, יועץ משפטי, המחלקה לפיקוח על השוק המשני, רשות ניירות ערך

עו"ד דורון סלובטיציקי, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

לילך שמע-זלטוקרילוב, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי), משרד המשפטים

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

לפני שאני מתחיל בסדר היום, אני מבקש לומר לחברי הוועדה או להתייעץ אתם או לקבל החלטה ביחד אתכם. מחר בעזרת השם, על פי התוכנית ועל פי מה שמופיע בסדר היום, אנחנו אמורים לדון על עמלות הבנקים, על מדיניות גביית העמלות בקרנות נאמנות, כאשר אנחנו נדרשנו לעניין הזה לאחר שהתברר שבנק המזרחי גובה עמלה שבעצם לא אושרה או שהוא הבנק היחיד שגובה את העמלה הזאת.
קריאה
הוא יצר אותה.
היו"ר משה גפני
הוא יצר את העמלה הזאת. אותי, כמו רבים מחברי הוועדה, זה מאוד הרתיח. אני – וגם חלק מחברי הוועדה – דיברתי מאוד בחריפות על בנק המזרחי. בינתיים קרו שני דברים. האחד, שבנק המזרחי ביטל את העמלה. הוא ביטל את העמלה כתוצאה מזה שהתחיל הדיון בוועדה, כך זה גם נודע לבנק ישראל.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אם לא היית מעלה את הנושא לסדר היום, בעוד שבוע-שבועיים כל הבנקים היו מיישרים קו.
היו"ר משה גפני
נכון.
אמנון כהן
צריך לדעת את זה. זאת שיטה.
היו"ר משה גפני
נכון. מעניין שבנק המזרחי תמיד הולך להיות כלב הגישוש הזה.
שי חרמש
בטרמינולוגיה כלכלית זה נקרא שיטת מצליח.
היו"ר משה גפני
יש לי הרבה טענות נגד בנק המזרחי וזאת אחת הטענות נגדו. הבנק ביטל את העמלה. בנק ישראל לא נתן לו אישור לגבות את העמלה הזאת בגלל הדיון בוועדה.


בינתיים קרה עוד משהו. אני ביקשתי שמחר בדיון יהיה המפקח על הבנקים כי אני רוצה לדון על כל העניין של העמלות אבל המפקח על הבנקים אמר שהוא לא יכול להיות מחר. העמלה בוטלה ובינתיים יש החלטה של המפקח על הבנקים בנושא המשכנתאות שהמשמעות שלה היא פגיעה מאוד קשה, בעיקר בזוגות צעירים. המשמעות של העניין היא שזוג צעיר יצטרך לממן עוד 10 אחוזים ויצטרך לממן 40 אחוזים מערך הדירה, וקשה לראות איך זה קורה. יכול להיות שכוונתו של המפקח על הבנקים במקרה הזה היא טובה, הוא רוצה להוריד את המתח ברכישת דירות וכולי.
אמנון כהן
אולי צריך להחריג את הזוגות הצעירים.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. בינתיים אנחנו יודעים על כך באופן כללי והנזק כאן יכול להיות נזק גדול.


חשבתי שני אדחה את הדיון שרציתי לקיים מחר על עמלות הבנקים כי המפקח על הבנקים לא יהיה.
ציון פיניאן
אני מודה לך, כי אני לא אהיה.
היו"ר משה גפני
דיברתי קודם עם טמיר מנהל הוועדה, ואם אכן אתם חושבים שכך צריך לנהוג, אני אבקש לקיים דיון בשבוע הבא, ביום רביעי. לדיון הזה יבוא המפקח על הבנקים, להביא את בנק המזרחי ולדון גם על העניין הזה ולראות איך זה קורה מבחינת הרגולטור שצריך לפקח על העניין הזה. אתה צודק, אם היינו עוברים על הדבר הזה, זה היה מתגלגל לכולם ולכן צריך לדון בעניין הזה.
שי חרמש
אתה יודע מה הייתה החלופה שלהם. להרים את המשכנתאות על הכל.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, טמיר, אני מבקש לדחות את הדיון לשבוע הבא, תתאם עם המפקח על הבנקים את המועד, ואנחנו נדון בשני הדברים ביחד, גם על הנושא של עמלות הבנקים עם בנק המזרחי וגם על הנושא של המשכנתאות.
חיים אורון
מה הנושא מחר?
היו"ר משה גפני
כללי החברות הממשלתיות ותוכנית החומש לפתרון בעיותיה של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.
חיים אורון
מתי יתקיים דיון נוסף על המסלול המינהלי?
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על האכיפה המינהלית. אני מחכה שהעניין הזה יסתיים. אני חושב שהוא בשלבי סיום. אני מקווה שהדיון יתקיים שבוע לאחר מכן והוא יתקיים בתל-אביב.
חיים אורון
יום חמישי כבר מתוכנן.
היו"ר משה גפני
מחר אנחנו מוציאים סדר יום.
חיים אורון
תנו בבקשה התראה של שבוע לגבי ימי חמישי.
אמנון כהן
לפחות של שבועיים.
היו"ר משה גפני
ביום ראשון אנחנו יוצאים לסיור בצה"ל. אני מדבר על יום חמישי הבא, לא הקרוב.
חיים אורון
הימים האלה כבר מתוכננים.
היו"ר משה גפני
נצטרך לתאם כי אני רוצה לקיים דיון ארוך. אנחנו נקיים ישיבות בתל אביב כי אני רוצה לסיים את החוק הזה. את הישיבות כנראה נקיים במגדל הקריה, שם גם לא עולה לנו כסף. ביום חמישי הזה אי אפשר לעשות כי הם עדיין עסוקים שם בתרגיל החירום.
חיים אורון
ביום חמישי הבא אתה לא יכול לקיים את הישיבה. אתה לוקח לנו את כל השבוע. אתה לוקח את יום ראשון ואתה לוקח את יום חמישי.
היו"ר משה גפני
מה עם יום ראשון אחרי כן?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
מה אני עוד יכול לעשות? בשבת אנחנו לא עובדים. יום ראשון מתאים לך?
חיים אורון
אני לא יודע. אני צריך לבדוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על ה-6 ביוני. טמיר יתאם את התאריך, אבל אתם ברשות לניירות ערך תהיו ערוכים.
שמשון אלבק
אנחנו ערוכים למחר בבוקר. אנחנו ערוכים לכל מועד.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010.
אמנון כהן
הם יאמרו לבד שהם הגיעו להבנות.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית, מה שתאמרי לנו, אנחנו נעשה.
מרב תורג'מן
אני רק אומר מה נשאר פתוח מהדיון הקודם. הנושא של אמות המידה, אנחנו ביקשנו לראות נייר קצת יותר רשמי, לפחות טיוטה שמשרד המשפטים ומשרד האוצר ראה אותה. אני מדברת על מה שהיה בשבוע שעבר.
היו"ר משה גפני
תאמרי מה היה בשבוע שעבר ותאמרי מה הפתרון.
מרב תורג'מן
לגבי אמות המידה הוועדה ביקשה מהרשות לניירות ערך להביא טיוטה, משהו קצת יותר רשמי.
היו"ר משה גפני
מה קרה עם זה?
מרב תורג'מן
אני עדיין לא ראיתי מסמך. משרד המשפטים נמצא כאן ואולי כדאי שיאמר אם הוא מסכים.
היו"ר משה גפני
זה סעיף אחד. תכף נשמע את משרד המשפטים. נלך סעיף סעיף. לגבי הנושא של אמות המידה.
שמשון אלבק
לגבי הנושא של אמות המידה. כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בתהליך של גיבוש אמות מידה שיהיו מקובלות – אנחנו מקווים שנגיע להסכמה – על כל הרגולטורים ועם משרד המשפטים. אני יודע שמשרד המשפטים, ונמצאת כאן נציגה של משרד המשפטים והיא תעיד בעצמה על העמדה שלהם לגבי הנושא הזה.
אמנון כהן
מה הן אמות המידה?
שמשון אלבק
הצגנו אותן. אלה אמות המידה. זאת טיוטה ויש רשימה של אמות מידה. אנחנו הצגנו אותן בדיון הקודם.
מרב תורג'מן
ביקשת לא להפיץ אותן.
שמשון אלבק
נכון. ביקשנו לא להפיץ.
אמנון כהן
אני לא ראיתי אותן.
שמשון אלבק
הצגנו אותן כאן.
אמנון כהן
חיפשתי ועד היום לא ראיתי.
שמשון אלבק
אנחנו הפצנו את זה כאן וביקשנו לא להפיץ את זה מכיוון שמדובר בטיוטה. אנחנו לא רוצים כרגע להפיץ אותה כי יכולים להיות בה שינויים.
מרב תורג'מן
אולי אפשר לפרט את העקרונות הכלליים בפני חברי הוועדה על מנת שהם יוכלו לדעת לפני שהם מקבלים את ההחלטה בעניין.
שמשון אלבק
בוודאי. אנחנו יכולים לומר.
דניאל רימון
בישיבה הקודמת הבאנו אתנו עותקים לכל חברי הכנסת ונתנו לטמיר שחילק לחברי הכנסת לפני הדיון.
היו"ר משה גפני
אתם אמרתם שאתם לא רוצים להפיץ כי זאת טיוטה.
דניאל רימון
לא להפיץ ציבורית.
שמשון אלבק
ביקשנו לא להפיץ אותו לציבור.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן צריך לראות את זה. כנראה שהוא לא שם לב כאשר חילקנו את זה וגם אני לא שמתי לב.
שמשון אלבק
בגדול, העקרונות עליהם אנחנו מדברים הם כמובן הרשעה פלילית וחקירה פלילית בנושאים כלכליים, הפרות של חוק שנגמרו בסנקציות מינהליות, גודל של תלונות על פעילות שהיא לא הוגנת או לא תקינה או מפרת חוק, ממצאי ביקורת שחוזרים על עצמם, מהותיים, בהם התגלו הפרות חוק.
היו"ר משה גפני
רק בנושא של זירת סוחר.
שמשון אלבק
אני מדבר על אמות מידה.
היו"ר משה גפני
רק בנושא הזה.
שמשון אלבק
כן.
דניאל רימון
אמות המידה האלה יהיו רלוונטיות לכל הגופים. זה היופי במודל הזה.
היו"ר משה גפני
אני ביופי לא כל כך מתמצא.
דניאל רימון
כל הרגולטורים על כל העניינים בהם נבחנת נאמנות.
מרב תורג'מן
לא מדובר רק על זירות סוחר.
דניאל רימון
זאת הסיבה שהוספנו טיוטה.
היו"ר משה גפני
רגע. אני רוצה להתחיל לעשות סדר בעניין. מה אמות המידה קשורות לחוק?
מרב תורג'מן
בסעיף 44כג מדובר על ביטול או התניה של רשיון זירה. נקבע בהצעה שהרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות של חברה בעלת רשיון זירה.


אותה רשימה של אמות המידה נועדה על מנת לבחון את המהימנות של בעל הרשיון, על מנת לשלול לו את הרשיון ועל מנת לתת לו את הרשיון מלכתחילה.
דניאל רימון
לא. החלק הראשון הוא הנכון.
שמשון אלבק
רק למתן רשיון.
מרב תורג'מן
רק למתן רשיון?
דניאל רימון
לא, רק לשלילת רשיון לאחר שהוא כבר ניתן.
היו"ר משה גפני
אמות המידה עליהן אנחנו מדברים זאת רשימה של נסיבות?
שמשון אלבק
כן.
היו"ר משה גפני
אז מה פירוש? אנחנו מדברים כאן רק על זירת סוחר.
שמשון אלבק
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
מכוח איזה חוק?
חיים אורון
המדינה קבעה רשימה של נסיבות בהן יש פגיעה במהימנות.
היו"ר משה גפני
איפה המדינה קבעה את זה?
חיים אורון
היא עומדת לקבוע רוחבית.
היו"ר משה גפני
איך יאשרו את הרשימה הזאת?
חיים אורון
אני לא חושב שבמסגרת החוק הזה אנחנו צריכים – אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת ואני מתחזק בזה גם היום. אם תיקבע רשימה שהיא לא קשורה לחוק הזה אלא היא קשורה בנושאים רבים שקבעה מה הם הקריטריונים, זה יכול להיבחן, אם זה צריך לעבור אישור של ועדת הכנסת, ואני לא יודע, זה יכול להיבחן בהליכים משפטיים וכולי וכולי. אני לא מבין למה אנחנו צריכים - אם מדובר בכללים רחבים שנותנים לרגולטור סמכות לקחת, ואני קורא כאן את הטיוטה, את הרעיונות שבה. אם זאת חקירה פלילית, אם זאת פגיעה בהסדרים מינהליים וכולי - להתערב בזה עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך ולכן אני שאלתי. השאלה האם אנחנו לא מכניסים כאן, בלי שאנחנו יודעים, בחוק, דבר שאין עליו פיקוח פרלמנטרי שבו בעצם אפשר לקבוע כללים והכללים האלה יכולים להיות פחות הגיוניים ממה שאנחנו סבורים שזה יקרה. אם יש להם את הסמכות גם בלי החוק הזה, בסדר, אבל אם בדרך אגב, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו מאפשרים כאן דבר, אמות המידה יכולות להיות אמות מידה מצוינות אבל אנחנו פתאום קובעים, בלי שאנחנו שמים לב, שאנחנו נותנים סמכות לגוף ביצועי, אנחנו נותנים לו סמכות לקבוע דברים כאלה שהם דברים פליליים. אם החוק לא קשור לזה, זה בסדר גמור.
דנה נויפלד
מסמך הטיוטה שהעבירה הרשות, אני חושבת שהוא בסך הכל בא לתת תחושה לוועדה איך הרשות מפעילה את שיקול דעתה שקיים לה ממילא וזה בלי קשר לחוק הזה. אגב, בעוד חקיקה אחרת של הרשות, יש לה סמכות ויש לה שיקול דעת לעניין המהימנות. אני חושבת שהמסמך הזה בא לעזור, להסביר, לפרט ולתת איזושהי אינדיקציה לגבי מהי מהימנות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. הצעת החוק הזאת עושה משהו במתן הסמכויות לקביעת אמת מידה?
דנה נויפלד
היא לא עושה שום דבר שלא קיים ממילא וגם בתחומים אחרים.
מרב תורג'מן
אני חייבת לציין ולומר שאנחנו סברנו, קיבלנו את הרושם בדיון הראשון, שאמות המידה מתייחסות אך ורק לחוק הזה.
דנה נויפלד
לא. ממש לא.
מרב תורג'מן
עכשיו אני מבינה שזה באמת משהו שהוא קצת יותר רוחבי.
דנה נויפלד
וזה ראוי ונכון.
היו"ר משה גפני
אני לא פותח דיון מחדש. ראוי ונכון, לא רלוונטי לעניין. אני רציתי לדעת דבר אחד והוא האם החוק שאנחנו הולכים לאשר נותן סמכות לגוף ביצועי מבלי מתן פיקוח פרלמנטרי, האם זה דבר חדש שעכשיו אנחנו לא שמים לב והוא נכנס לכאן. התשובה שלך היא לא.
שמשון אלבק
ודאי שלא.
היו"ר משה גפני
אם כן, אנחנו עוברים הלאה. מה הבעיה השנייה?
כרמל שאמה
שאלה. אני לא מכיר את החוק לפרטיו. הבעיה העיקרית אדוני היושב ראש היא שאני מזהה בזירות המסחר האלה רמת מינוף שמאפשרים למשקיעים להשקיע בהם, בלי פרופורציה. אתה יכול לקבוע אלף אמות מידה להוגנות, לעבר נקי וכולי, אבל כל עוד מאפשרים לאדם לפעול בזירת מסחר ברמת מינוף של אחד למאה, זה הכי לא הוגן בעולם ודינו אחד: להפסיד את כל כספו, ואפילו לא בטווח הארוך אלא בטווח הבינוני. בטווח הקצר הוא יכול להיות בר מזל, אבל מעבר לכך, זה יותר מקזינו.


לכן, אמת המידה הראשונה והבסיסית שאם לא נקבע אותה ולא נגדיר אותה, היא רמת המינוף שמותר לאדם להשקיע ואתה צריך להגביל אותה.
אמנון כהן
את מי אתה רוצה להגביל? את הבן אדם?
כרמל שאמה
כן. אם אתה אומר לו שהוא יכול לקנות מאה אלף דולר, נכס בסיס, בהשקעה של אלף דולר, תזוזה של אחוז במטבע, פעם אחת הוא זוכה אבל פעם שנייה הוא לא זוכה. זה הופך להיות הימור.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כרמל שאמה, מה שאתה אומר הוא נכון לגמרי. העניין הוא שאני התוודעתי לעניין הזה כבר בדיון הראשון כאשר בעצם התברר שיש קזינו בבורסה ואני לא ידעתי את זה.
שמשון אלבק
זה לא בבורסה. זה באתר האינטרנט. בזירות מסחר.
היו"ר משה גפני
בזירות מסחר. בשבילי זה אותו הדבר. אני משקיע פה כמו שאני משקיע שם. לא שמנו לב לעניין, ואני משבח את הרשות לניירות ערך שהביאה את הצעת החוק הזאת. לא, סליחה, אני לא משבח את הרשות לניירות ערך אלא אני משבח את חברת הכנסת רונית תירוש.
שמשון אלבק
נכון. היא הגישה הצעת חוק פרטית.
היו"ר משה גפני
אני משבח גם את הרשות לניירות ערך. החוק הזה בא בעצם להגביל.
כרמל שאמה
באיזה סעיף?
היו"ר משה גפני
בכל החוק.
כרמל שאמה
אני עברתי על כל הסעיפים.
היו"ר משה גפני
לא נפתח דיון מחדש.
כרמל שאמה
כבוד היושב ראש, זה הכי חשוב. בלי זה לא עשית כלום.
היו"ר משה גפני
הם ישיבו לך. אנחנו באמצע הבעיות שהתעוררו בישיבה הקודמת. אני רוצה לסיים עם הבעיות. נראה שסיימנו את העניין הזה, נחזור לשאלה שלך. אני מבקש מהרשות לניירות ערך לתמצת ולומר מה החוק הזה מונע לגבי השאלה ששאלת וזאת שאלה מצוינת. אני רוצה קודם לפתור את הבעיות ולראות שאין בעיות.


לגבי הטיוטה, לא בסדר?
אמנון כהן
אני מתחבר לדבריו של חבר הכנסת אורון.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבעיה השנייה.
מרב תורג'מן
סוגיה נוספת שנותרה פתוחה היא הנושא של סייג לתחולה, סעיף 44ל שמפנה לתוספת הרביעית א'. הרשות התבקשה להגיע להבנות עם הפיקוח על הבנקים ובעקיפין עם איגוד הבנקים. הוועדה צריכה לשמוע מה קורה בנושא הזה.
אמנון כהן
הוועדה צריכה להכריע.
שמשון אלבק
הוועדה תכריע כרגע, אני מקווה. מדובר בתוספת רביעית א', בסוף הצעת החוק, לסעיף 1. אנחנו מציגים כאן את הנוסח שהועבר לוועדה ביום חמישי בערב או ביום ראשון בבוקר.
היו"ר משה גפני
עמוד 13, תוספת רביעית א', סעיף 44ל: "בהסדר שרשומים למסחר בבורסה שערכם נגזר מערכן של מניות הרשומות למסחר בבורסה או של מדדים רציפים על מניות או עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה והעסקה שאינה אחת מאלה".
שמשון אלבק
אני אסביר במה המדובר.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה מסביר. נמצא כאן נציג של איגוד הבנקים?
רן ונגרקו
כן.
היו"ר משה גפני
אתם עברתם על הנוסח הזה?
רן ונגרקו
נפגשנו עם הצוות של הרשות והגענו לנוסח מוסכם. הנוסח הזה בהחלט מקובל עלינו.
היו"ר משה גפני
הסעיף השלישי.
מרב תורג'מן
בנושא של התחילה - אלה שני נושאים שצריך לקבל את ההחלטה הסופית לגביהם – הרשות לא התבקשה לעשות עוד איזושהי עבודה בעניין. אני רק אזכיר שלגבי התחילה הוחלט להשאיר את הנוסח כמו שהוא. סעיף התחילה הוא הסעיף האחרון בעמוד האחרון: תחילתו של חוק זה.


הוחלט להשאיר את הנוסח כמו שהוא, אבל הרשות התחייבה להביא בפני הוועדה דיווח אחת לחודשיים כיצד החוק מתקדם ואיך מתקדמת התקנת התקנות.
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת אמרת את זה לפרוטוקול.
שמשון אלבק
כן. נכון. אני מוכן לומר את זה שוב.
היו"ר משה גפני
אם לא תקיים את זה, נעמיד אותך לדין.
שמשון אלבק
אני מוכן לשאת בדין של דברים שאני לא מקיים. זה בסדר. אני אקיים את זה. אין שום בעיה.
מרב תורג'מן
בנוסף, לגבי מימון תובענות ייצוגיות, לזה מתייחס חבר הכנסת אמנון כהן שביקש לחשוב על העניין הזה.
אמנון כהן
מה התשובה?
שמשון אלבק
אנחנו הצגנו את עמדתנו.
היו"ר משה גפני
הם מממנים תובענות ייצוגיות.
שמשון אלבק
בהצעת החוק יש לנו סמכות לממן תובענות ייצוגיות גם נגד זירות מסחר כפי שיש לנו סמכות לממן תובענות ייצוגיות נגד גופים מפוקחים אחרים על ידינו. בוודאי שאנחנו לא נפלה לטובה את זירות המסחר שדווקא נגדן לא נוכל לסייע במימון ולכן אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל סמכות לממן תובענות ייצוגיות גם נגד זירות מסחר כמו כל יתר הגופים המפוקחים על ידינו, כדי שאפשר יהיה להגיש תובענות ייצוגיות.
היו"ר משה גפני
תודה. חברת הכנסת רונית תירוש, את רצית לומר משהו?
רונית תירוש
זה לא סוד שהרשות לפעמים מתנפלת על איזו חברה והיא רוצה להוציא לה את המיץ והיא עושה את זה. כאן נותנים לה את הסמכות.
שמשון אלבק
אני מוחה. אנחנו לא מוציאים לאף אחד את המיץ ולא מתנפלים על אף אחד.
רונית תירוש
אולי אמנון כהן יבטא את זה בעדינות יתר. לא יכולים לתת לכם את הכוח.
היו"ר משה גפני
לחברת כנסת או לחבר כנסת מותר לומר את הדבר הזה. בסדר, זה יכול לקרות.
שמשון אלבק
חזרתי בי.
היו"ר משה גפני
זה יכול להיות כתוצאה. כל אחד מאתנו בשר ודם.
רונית תירוש
למה אתה מקיים דיון על הביטוי להוציא את המיץ?
חיים אורון
לעומת מה שאמר עורך דין אלבק, זה עבר בכנסת הזאת. זה כלום. נמשיך.
רונית תירוש
תמחק את המלים האלה מהפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
אני לא מוחק. אני לא מאפשר למחוק. היות שאנחנו הולכים לבלות עם הרשות לניירות ערך זמן רב, אני רוצה שתדע שכולנו בשר ושם ואתם עושים את מלאכתכם ובתוך כדי העבודה אתם עסוקים עם הרבה מאוד חברות ויש חברה שעולה לכם על העצבים. היות שאני לא מכיר ואני לא יודע, אני יכול לדבר אובייקטיבי לגמרי. עולים לכם על העצבים ולפעמים קורה שאתם יכולים לאבד שיקול דעת מפני שבאמת אתם רואים שהחברה הזאת כבר מעצבנת. מותר. אם זה לא קורה לכם, אתם מלאכים.


חברת הכנסת תירוש, תמשיכי.
רונית תירוש
אני סיימתי.
אמנון כהן
מצד אחד אתה מסתכל על זה ואתה חשוב שזה טוב אבל אתה לא רואה את זה בשום מקום אחר. אם יש תביעה ייצוגית נגד חברה סלולרית או נגד חברת גז או נגד בנק שלקח עמלות ויש כמה אנשים שהתאגדו יחד ורוצים לתבוע תביעה ייצוגית, אין כאן מצב לפיו רגולטור בא ואומר לאותה קבוצה שהוא יממן להם את התביעה.


אני רואה גם בחוק אכיפה מינהלית שיש להם את אותו סעיף שנותן אופציה שהרגולטור יכול לדרבן את אותם אנשים להגיש תביעות כאלה ואחרות. צריך לחשוב על זה. יש את הדבר החיובי בזה אבל יש גם את השלילי. אפשר לומר שאנחנו רוצים לטפל כאן באיזשהו גוף.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו לא יכולים לחשוב. אנחנו צריכים להכריע.
אמנון כהן
ודאי.
היו"ר משה גפני
תציע.
אמנון כהן
התלבטתי עם עצמי כי כאן זאת פתיחה ובאכיפה מינהלית, גם שם הנושא הזה עולה.


היום יש להם את הסמכות. זאת אומרת, הם מפעילים את זה היום. אני קראתי בעיתון שיש גוף שמתנהל מולם כבר 15 שנים ולא ראיתי מי יודע מה תוצאות. כפי שאמרתי, זאת התלבטות.
חיים אורון
אני קורא בסעיף 55ג(5)(ב): שוכנעה הרשות כי יש בתובענה עניין לציבור.
היו"ר משה גפני
איפה אתה קורא?
חיים אורון
בחוק. עמוד 13 למעלה: "שוכנעה הרשות כי יש בתובענה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית, רשאית היא לשאת בהוצאות התובע". זה בדיוק מה שאנחנו רוצים מהם. הם השתכנעו שהציבור עלול להיפגע. אם אין עניין לציבור, הם לא יכולים לעשות את זה והחוק אוסר עליהם, אבל אם יש עניין ציבורי, זה ייבחן בבית המשפט.
רונית תירוש
אם מישהו הגיש תובענה, הם הופכים אותה לייצוגית.
חיים אורון
הם לא יכולים סתם ללכת לתביעה ייצוגית.
אמנון כהן
הם מדרבנים את האנשים לכך.
חיים אורון
הם לא יכולים סתם ללכת ולתמוך בתביעה ייצוגית. התביעה הייצוגית צריכה להיות כזאת שיש עניין לציבור שהוא תוגש.
אמנון כהן
הם יבואו אל אותם התובעים ויאמרו שיעזרו להם.
חיים אורון
אני לא מצליח לזהות בדיוק מי נגד מי כאן.
אמנון כהן
עזוב את מי נגד מי. תסתכל ישר.
חיים אורון
אני מסתכל ישר. אני רוצה רגולטור שיש לו יותר כוח.
אמנון כהן
עד איפה?
חיים אורון
תן לי לדבר. תקשיב לי. הגורם החלש שדורש את עזרתנו בנושא הזה הוא זה שהוא יגיש תביעה ייצוגית ולא הפוך. לכן אני חושב שהעניין שלנו כאנשי ציבור הוא החלש שבדרך כלל הוא לא מצליח לגייס את הכסף, הוא לא מצליח לגייס את עורכי הדין הכבדים, הוא לא מצליח לשאת באגרת בית משפט שהיא מאוד גבוהה בתביעות ייצוגיות.
אמנון כהן
חוות דעת.
חיים אורון
חוות דעת. אם זה היה סתם כמו שאתה אמרת, הם התנפלו על מישהו, אבל כאן יש אמירה מאוד ברורה. אתה רוצה לחזק אותה, תחזק אותה. אתה יכול לומר ששוכנעה הרשות למעלה מכל ספק סביר.
שלי יחימוביץ
למה?
חיים אורון
סתם אני אומר. שוכנעה הרשות כי התובענה, יש בה עניין לציבור. אם השכנוע הזה לא יעבוד, ילך אותו אדם ויאמר שסתם נטפלים אליו ובית המשפט יאמר שהוא חרג מסמכותו כי המחוקק לא נתן לו סמכות להתעסק אם זה סתם, אבל הוא נתן לו סמכות אם יש עניין לציבור. אגב, בשורה ארוכה של נושאים יש לרשויות השלטון, אם יש עניין ציבורי, אפשרות לפעול ולשם כך הם קיימים.
אמנון כהן
לא. בייצוגית אין.
חיים אורון
יש.
דניאל רימון
יש בייצוגית. שנים.
אמנון כהן
לא, לא שלכם אלא רגולטור אחר.
דניאל רימון
יש. לא רק אנחנו הרשות המאשרת.
אמנון כהן
תאמרי לי היכן. תאמרי לי רגולטור אחד אחר. תאמרי לי איפה יש עוד רגולטור אחד שיכול לתמוך בתביעה ייצוגית.
דניאל רימון
יש שני רגולטורים בישראל שיכולים להגיש בעצמם תובענות ייצוגיות, שלא לדבר על לממן אותן. אני לא זוכרת את שמם בוודאות אבל לדעתי זאת הרשות לשמירת הניקיון ועוד רשות נוספת. אנחנו נוכל להביא את המידע לחברי הכנסת מאוחר יותר. זה פשוט לא ממין הדיון אבל זה קיים.
היו"ר משה גפני
תבדקו את זה.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה איך אפשר להתנגד לסעיף כזה. עם מי אנחנו באים להיטיב בחקיקה הזאת? עם הציבור הרחב.
אמנון כהן
זאת חקיקה מצוינת. ביקשנו את החקיקה הזאת.
שלי יחימוביץ
אני מדברת על הסעיף הספציפי הזה. כל החוק הזה, מהותו ומטרתו היא לגונן על הציבור. כמו שאמר חבר הכנסת אורון, ובצדק, מדובר בציבור מוחלש, שלא תמיד מבין מול מי הוא עומד, אין לו כסף לשכור עורכי דין יקרים ואין לו כסף לגייס מומחים יקרים. מה יותר הגיוני ומה נותן מכשיר יותר טוב, מכשיר מאוד מדוד? אנחנו אפילו לא מדברים כאן למשל על אכיפה מינהלית שם יש ביקורת שגם אותה אני לא מקבלת אבל אני יכולה להבין אותה, שאתה נותן יותר מדיי סמכויות לרשות לניירות ערך כאילו להיות גם גוף שופט, גם כך גם כך. כאן אנחנו אפילו לא מגיעים לדרג הזה. אנחנו בסך הכל מאפשרים להם כאשר יש הצדקה וכאשר הם מזהים עניין לציבור, להפוך את זה לתובענה ייצוגית שתבוא לבית משפט.
מרב תורג'מן
לממן אותה.
שלי יחימוביץ
כן, לממן. היא תבוא לבית משפט ובית המשפט יכריע. הם אפילו לא לוקחים לעצמם את הסמכות להכריע כמו באכיפה מינהלית. אנחנו באמת מדברים כאן על דרג מאוד נמוך של היכולת לגונן על הציבור.
אמנון כהן
אם את מכניסה את זה לכאן, זה גם ייכנס לאכיפה המינהלית.
שמשון אלבק
לא. זה לא חייב.
דניאל רימון
לא. זה לא קשור.
שלי יחימוביץ
אני לא ראיתי דבר כזה באכיפה מינהלית.
אמנון כהן
זה קיים. קראתי את החוק וזה קיים.
שמשון אלבק
אין.
אמנון כהן
יש. באכיפה מינהלית יש. אתה הכנת את החוק? מי הכין את החוק? באכיפה מינהלית ראיתי גם תובענה ייצוגית.
דניאל רימון
אנחנו לא מבקשים שהרשות תהיה תובע בתובענות ייצוגיות בחוק של אכיפה מינהלית. אין חיה כזאת. יש רשויות, ועכשיו בודקים לנו מי הרשויות האלה.
אמנון כהן
יש באכיפה מינהלית. אני ראיתי. דניאל כבר פעם שנייה אומרת לי אין ואני אומר לך יש. למה כאן לא אומרים את האמת?
היו"ר משה גפני
אני לא אסכם את הדיון לפני שדניאל לא תשיב על כל מה שאמרת.
אמנון כהן
את אומרת שבאכיפה מינהלית אין תובענה ייצוגית? היא אומרת לי שאין.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת שלי יחימוביץ ברשות הדיבור.
שלי יחימוביץ
בסוגריים אני אומר שככל שזכור לי, באכיפה מינהלית אני לא זוכרת תובענה ייצוגית.
היו"ר משה גפני
טוען חבר הכנסת אמנון כהן שיש.
שלי יחימוביץ
אם יש תובענה ייצוגית באכיפה מינהלית, אני בעד אבל אני אומרת שכאן זה לא מגיע עד כדי הוויכוח ההגיוני שנסב סביב האכיפה המינהלית אלא באמת אנחנו נותנים כאן איזה שהם קביים שהם מינימליים לציבור הרחב, לאנשים הפשוטים שחבר הכנסת כהן ואני מייצגים, להפוך את התביעה שלהם לתביעה יותר חזקה.


אתה ממש לא נוהג כמנהגך. זה ממש חשוב לך כנראה ואני לא מצליחה להבין למה. אם יש משהו יפה והולך לקראת הציבור, ונותן כלים לציבור והופך תובע אחד לתובע שהוא בעצם תובע בשמם של תובעים רבים שניזוקו בדיוק כמוהו, הרי זה מה שהרשות מחליטה כאן. מגיע בן אדם אחד כי הוא אזר אומץ וכוח, ואולי גם כסף, לבוא ולתבוע בשם עצמו. בנסיבות מסוימות תחליט הרשות שיש עוד רבים כמוהו שנפגעו ותהפוך את זה לתביעה ייצוגית ובית המשפט יכריע. אני לא מבינה איך אפשר בכלל להתנגד לכלי הכל כך מינימלי, המדוד וההגיוני הזה.
אמנון כהן
אפשר.
היו"ר משה גפני
כאשר שמעתי את זה לראשונה, גם אצלי נדלק פיוז אבל בסופו של דבר אני חושב שזה בסדר. מדובר באדם שהולך ומשקיע – לפי מה שמתואר כאן, ואני לא רוצה לכנות את האנשים האלה בשמות - והוא משחק שם בקזינו. על זה מדובר. מדובר על זה שבעצם אם אכן צריך לתבוע, ואני שאלתי את זה באחת הישיבות הקודמות, למה הם לא תובעים. למה צריך לתת לאותו אחד שהוא יתבע? שהרשות תתבע. הם טענו שזה לא יכול להיות שזה שבעצם צריך לפקח על זה, הוא זה שיתבע. בסדר, אבל זה נשמע לאוזן של המתבונן מהצד, מי שלא מצוי בתוך המערכת הזאת, כאילו אתה הרשות לניירות ערך – או כל רשות שלטונית אחרת שתפקידה לפקח – ואתה בעצם מממן תובענה ייצוגית שלכאורה אתה צריך להגיש אותה. בסדר, אין מנוס מהעניין. אני לא מקבל את הטענה של אמנון כהן שזה ישליך גם על העניין של האכיפה המינהלית. עורך דין אלבק טוען שאין את זה באכיפה המינהלית.
אמנון כהן
יש את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא מתווכח אתך.
אמנון כהן
יש לי בעיה שהוא אומר שאין כאשר יש. זאת הבעיה שלי. בפעם הקודמת דניאל אמרה על משהו שהוא לא קיים, וכאשר ביקשתי שתראה לי, היא אמרה שהיא לא מוצאת. לגופו של עניין נדון באכיפה המינהלית, אבל זה שיש בפנים ועורך דין אלבק אומר שאין, זה מפריע לי.
שמשון אלבק
כל מה שאמרתי זה שאין באכיפה המינהלית כדי לשנות את המצב המשפטי נכון להיום. יכול להיות שמחקו את סעיף האכיפה המינהלית בחוק ניירות ערך וכתבו אותו מחדש.
אמנון כהן
לא אתה כתבת את החוק? מה זה יכול להיות?
שמשון אלבק
אני לא זוכר. אתה חושב שאני זוכר את כל מאה העמודים בעל פה?
אמנון כהן
אז תגיד שאתה לא זוכר אבל אתה אומר לי שאין.
שמשון אלבק
לא. אני אומר שוב שאין שום שינוי במצב המשפטי נכון להיום באכיפה המינהלית בקשר לתובענות ייצוגיות. גם היום יש לנו סמכות לממן תובענות ייצוגיות נגד הגופים המפוקחים על ידינו, שזה כולל חברות ציבוריות, קרנות נאמנות. יכול להיות ששינו.
חיים אורון
אנחנו לא דנים עכשיו בחוק הזה.
שמשון אלבק
חוק אכיפה מינהלית, יש בו הרבה תיקוני נוסח.


דבר שני אני רוצה לומר לגבי מימון של תובענות ייצוגיות. כבר היום בחוק שעוסק בתובענות ייצוגיות, ויש חוק כזה שעוסק בתובענות ייצוגיות, הוקמה קרן ממלכתית שאמורה לממן תובענות ייצוגיות ואפשר לפנות אליה גם בתביעות צרכניות אחרות, כמו שאמרת, נגד חברות סלולר.
אמנון כהן
זה מצוין.
היו"ר משה גפני
אם יש לכם סמכות כזאת, למה היה צריך לשים את זה בחוק?
שמשון אלבק
בחוק הזה הוספנו כי לא היה עד היום זירות מסחר. זירות מסחר לא היו קיימות וכל מה שאנחנו עושים זה להשוות את זה.
אמנון כהן
איך אני מגביל את זה?
מרב תורג'מן
זה מתייחס אך ורק לנושא של זירות מסחר. הסעיף הזה של תובענות ייצוגיות בחוק הספציפי הזה מתייחס אך ורק לזירות סוחר. אין לך צורך להגביל את זה.
אמנון כהן
שאלתי שאלה ואת לא עונה לי עליה. מנוסח שם משהו ואני רוצה להגביל אותם עוד יותר, כך שזה לא יהיה בכל דבר.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להחריף את הנוסח.
חיים אורון
הוא יכול להחריף ואני רוצה לרכך.
היו"ר משה גפני
הוא שאל שאלה על עצמי. כתוב בסעיף ש"שוכנעה הרשות כי יש בתובענה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית".
חיים אורון
אלה שתי מגבלות.
היו"ר משה גפני
כן. חבר הכנסת כהן, אתה יכול להחריף את הנוסח. זאת אומרת, אתה יכול לומר כי יש בתובענה עניין לציבור, יש יסוד סביר להניח וכולי. אתה יכול להחריף את הנוסח אבל רוב החברים כאן לא רוצים החרפת הנוסח.
רונית תירוש
אני חושבת שבניגוד לנושאים אחרים, בזירות הללו משחקים לא הטייקונים אלא באמת משחקים אנשים שאפילו אין להם ידע בסיסי בכלכלה. זה קורה כי המינופים והפיתויים הם כה רבים. אגב, זה קורה הרבה במגזר החרדי. כאשר מפלחים את האוכלוסיות שמשחקות שם, אלה הרבה מאוד חרדים שרואים בזה אפשרות לעשות כסף.
היו"ר משה גפני
כבר אמרו את זה באחת הישיבות הקודמות. אני לא חושב שיותר מאשר חלקם באוכלוסייה.
רונית תירוש
אם אלה טייקונים, הם משחקים בבורסה וגם להם אין בעיה להפוך תביעה לתביעה ייצוגית. יש להם את הכלים לכך.
היו"ר משה גפני
הם לא ישחקו בזירות המסחר האלה.
רונית תירוש
בזירות הללו משחקים אנשים שהיכולת שלהם להגיע לייצוג על ידי עורך דין כזה ואחר היא מופחתת. לכן אני כן רואה ברכה בהצעה עצמה.


אני רוצה להרגיע את חבר הכנסת אמנון כהן. כמו שנאמר, לפי הניסוח לא נופל משמים והרשות פתאום מחליטה להפוך או לעודד מישהו להגיש תביעה ייצוגית. היא לא תופסת אותו בחכה. מדובר בתובענה כאשר מאחוריה יש תובע. מישהו תבע, מישהו הגיש תובענה. במקום שהיא תישאר ברמה פרטית, ברגע שהם קולטים שיש לה עניין לציבור הרחב, והיא נוגעת לעוד ציבורים, הרשות אומרת לאותו תובע שהיא תממן לו את התביעה כי התובענה תהיה ייצוגית.
שמשון אלבק
הוא פונה אלינו בבקשה.
היו"ר משה גפני
משרד המשפטים.
דנה נויפלד
חבר הכנסת כהן, המנגנון הזה כבר קיים היום בחוק החברות.
היו"ר משה גפני
מה זה בחוק החברות?
דנה נויפלד
הסעיף כבר היום קיים בחוק החברות והוא מאפשר מימון על ידי הרשות לניירות ערך במקרה של תובענות ייצוגיות. הסעיף כבר קיים. התיקון הזה, מה שהוא בא לעשות, הוא בא להעביר את אותה סמכות שכבר קיימת היום ואין חדש בה, להעביר אותה לחוק ניירות ערך ולהוסיף אגב התיקון הזה גם עילה לפי התיקון הזה של זירות מסחר. אין שום הבחנה ושום סיבה להבחין בין העילה הזאת לבין עילות אחרות שכבר קיימות. כל מה שבא התיקון לעשות זה לסדר את זה בצורה אחת.
היו"ר משה גפני
דניאל, אני רוצה שתשיבי גם לשאלתו של חבר הכנסת כרמל שאמה, אם את יכולה בתמצית, לפני שאנחנו עוברים להצבעה.
דניאל רימון
להשיב על התובענות או על המינוף?
היו"ר משה גפני
על התובענות.
כרמל שאמה
ברשותך, אדוני, אולי תשיבי לי קודם כי אני ממהר לוועדת ביקורת המדינה.
אמנון כהן
גם אני.
היו"ר משה גפני
תשתדלי לתמצת את זה. תעני על התובענות הייצוגיות ותאמרי בקצרה - אנחנו כבר למדנו את החוק בישיבות הקודמות – מה החוק הזה עושה בזירות מסחר.
דניאל רימון
באשר לתובענות ייצוגיות. הרשות מוסמכת, ושימו לב באיזה נסיבות. כאשר שוכנעה הרשות שיש עניין לציבור, אבל לא רק זה כפי שאמר חבר הכנסת אורון אלא גם כאשר יש סיכוי סביר שהתובענה תתקבל. רק באותם מקרים הרשות יכולה לממן איזשהו חלק מהתובענה. מספר התובענות הייצוגיות בהן מדובר מדי שנה הוא כחמש-שש תובענות בממוצע בשנה. לא מדובר במספר רב, וגם מתוכן לא כולן ממומנות על ידי הרשות. מדובר במספר זעום של תובענות שיש צורך אדיר ציבורי לקדם אותן. יש בעיה רצינית עם התובענות הייצוגיות מטעמים שהועלו כאן. מדובר בציבור מוחלש שתובע חברות חזקות. זה מצב הדברים.


איני זוכרת שנעשה תיקון לתובענות ייצוגיות במסגרת תיקון אכיפה מינהלית. גם אם נעשה תיקון כזה, בינתיים בודקים את זה עבורי, הרי הוא לא נעשה בכיוון שמגדיל את כוחה של הרשות בתובענות ייצוגיות. אולי נדרש לאור התיקון הרחב בכל הסעיפים איזה שהם תיקוני השלמה ואנחנו נבדוק את זה, אבל הסמכות שלה לממן תובענות ייצוגיות קיימת גם היום. יש כאן ציבור חדש שנוצר, יש כאן גורם מפוקח חדש, ולכן לצורך העניין נדרש לקבוע את הסעיף הזה כאן.


לגבי המינוף, הסוגיה שהעלה חבר הכנסת כרמל שאמה היא כבדת משקל. אנחנו באמת חושבים שזאת אחת הבעיות החריפות. אם הייתי צריכה למנות את חמש הבעיות החריפות ביותר בזירות המסחר, בוודאי היא הייתה אחת מהן.
היו"ר משה גפני
לא זאת השאלה. אני לא הולך לפתוח דיון. השאלה היא אחת ויחידה.
דניאל רימון
האם אנחנו מטפלים בזה.
היו"ר משה גפני
לא. תמצות החוק במשפט וחצי. מה הצעת החוק הזאת עושה כדי למנוע את הבעיות בזירות סוחר?
דניאל רימון
אנחנו התלבטנו האם לקבוע סעיף הסמכה לתקנות שיתייחס מפורשות לשאלת המינוף שהיא בוודאי אחת השאלות הכבדות. לבסוף הכרענו על שיטת פעולה אחרת ואני תכף אציג אותה. הסיבה שבחרנו לקבוע שמידת הסיכון שגלומה בזירה, בעקבות הפעילות האופיינית הייחודית שלה וניירות ערך שהיא צפויה לסחור בהם, במסגרת בקשת הרשיון, וגם הבהרנו את זה בדברי ההסבר, היא זאת: לכתחילה חשבנו להתמודד עם זירות, שכאשר רואים לנגד עיניכם את זירות המסחר, אתם חושבים על הזירות הפעילות היום והן זירות שבעיקר פעילות בנגזרי מט"ח. יחד עם זאת, הצעת החוק לא מצטמצמת לנגזרי מט"ח והיא רואה לנגד עיניה גם מצב שהזירות יסחרו באופציות על מדדי מניות או באופציות על מניות או אפילו באג"ח ממשלתי. יש ייתכנות למצב הזה. כיוון שכך, יכול להיות שהנכסים הנסחרים בהם יהיו בעלי תנודתיות נמוכה יותר מאשר נגזרי מט"ח. לכן חשבנו שכל מקרה לגופו, כי הרי הרשיון לא ניתן בעלמא אלא הוא ניתן לפעילות של זירה קונקרטית שיש לה בעלי שליטה קונקרטיים ושהיא סוחרת בניירות ערך מסוימים. כלומר, אנחנו אומרים לה שמותר לה לסחור בנייר ערך שאלה אפיוניו. כפי שיש אפיוני נייר ערך בתשקיף, נייר הערך יהיה עם אפיונים קונקרטיים.


לכן, ככל שנייר הערך יהיה בעל אפיוני תנודתיות גבוהים, למשל, נגזר מט"ח, יש להניח שמגבלות המינוף יהיו גבוהות מאוד, אבל ככל שמדובר יהיה בנייר ערך בעל תנודתיות נמוכה הרבה יותר, למשל, אופציה על מניית טבע שנכס הבסיס הוא לא תנודתי כל כך, יתכן שתהיה שונות בשיעורי המינוף. לכן חשבנו לפחות בשלבי ההפעלה הראקריאה:ם של החוק לקבוע את זה פר מקרה על הרשיון שיתבקש.
כרמל שאמה
אני חייב לומר לך משהו. מה שאת אומרת יכול להיות נכון, אבל אפשר בדרך הזאת ללכת על הפרופורציה בין השונות של אותו נכס בסיס לבין המינוף. זאת אופציה אחת. האופציה השנייה היא שאנחנו יודעים איפה מקור הבעיה. קל מאוד לגדר אותה והיא במטבעות ובסחורות. אני אומר לך שיש היום בזירות מסחר, שאדם מן הישוב קונה, במיוחד בסחורות, כסף או זהב, אני יודע על מקרים ספציפיים שאדם לחץ על העסקה ובאותו רגע קיבל את המייל על סגירת הפוזיציה. תוך שנייה הלכו לאיבוד גם העמלה וגם ההשקעה. זה דבר מטורף. זה דבר לא סביר.
שלי יחימוביץ
זה נעשה בזדון?
כרמל שאמה
לא, לא בזדון. הם נותנים לך רמת מינוף. הזירות האלה נותנות לך אפשרות להשקיע בסכומים דמיוניים שאין לך. תשקיעי אלף דולר לדוגמה דרך כרטיס האשראי, ותקני זהב. השער כל הזמן משתנה.
אלי לוי
אם נתתי לאדם רמת מינוף של פי 500, שקיימת כרגע בזירות, די בתנודתיות של 0.2 בנכס הבסיס כדי לחסל אותי. תנודתיות של 0.2 בנכס הבסיס, בנכסים מהסוג שנסחרים שם, זה דבר שיכול להיות בשנייה, תוך דקות וגם שניות לפעמים, ואז בעצם אדם מאבד את כל ההפקדה שלו.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להכניס את עצמנו לפרופורציות הנכונות. בניגוד לכל התחזיות, אני מקיים כבר ישיבה שלישית נדמה לי על חוק שלפי הנוהג בוועדה הוא היה צריך להיות מאושר בישיבה אחת. נוצרו בעיות ולא יכולנו להשלים בישיבה הראשונה ואני חושב שגם לא הייתי בחלק הראשון שלה, ולכן עברנו לישיבה שנייה, אז הייתי בטוח שאנחנו מצביעים. נוצרו בעיות והבעיות הן לא במהות של הדברים אלא בכללים, בטיוטה שהם הביאו ובתחולה. אני בעד לתמצת את הדברים. חברת הכנסת תירוש, זאת גם הצעת חוק שלך ואני לא רוצה לפתוח דיון מחדש.
רונית תירוש
אני לא פותחת דיון.
כרמל שאמה
לגבי הפיקוח על העמלות. יש סוגי עסקאות במסגרת הזירות האלה שהעמלות הן מטורפות, במיוחד בנכסים שהם לא טריביאלים. לדוגמה, זה לא שקל-דולר אלא שקל-רנד דרום אפריקאי או מטבעות שהן פחות או שילובים של מטבעות שהן לא צמדים פופולריים. יש עמלות שצריך להזהיר את האדם בצורה בולטת לפני שהוא סוגר את העסקה ובדרך כלל זאת עסקה מול מסך, כי קורה מצב שזה רק בדיעבד ומדובר באלפי שקלים עמלה על עסקה בודדת. יש מצבים כאלה ולכן העמלות כן צריכות להיכנס לפיקוח.


דבר נוסף שפוגע בהוגנות של זירות המסחר האלה הוא שאנשי השיווק מתוגמלים על פי תוצאות של הלקוח, על פי הפסדי הלקוח.
דניאל רימון
נכון.
כרמל שאמה
אלה לדעתי שלוש הנקודות שאם אנחנו לא נוגעים בהן, לא עשינו הרבה בחקיקה הזאת. אני לא אומר שלא עשינו כלום, אולי עשינו אבל עשינו מעט מאוד.
דניאל רימון
התקנות שנכתבות בימים אלה מטפלות בכל הבעיות שאתה תיארת. גם בעיות ניגודי העניינים כאשר אחת ההתגלמויות הברורות ביותר של ניגודי העניינים הוא תגמול הסוכנים כפונקציה של הפסד הלקוח וזה דבר שבכוונתנו לאסור במסגרת התקנות. במסגרת התקנות אנחנו מתכוונים להתערב במנגנוני העמלות.


הדבר היחידי שאותו הותרנו בגלל השונות בטיב ניירות הערך הנסחרים שיכול להשפיע על טיב המינוף, אותו השארנו למסגרת הרשיון, היה המינוף. לא מן הנמנע אם אתם חושבים שנכון לדעתכם שזה יעבור לתקנות, כי זאת סוגיה שהתלבטנו בה מאוד ולכן אפשר לקבוע סעיף הסמכה בתקנות ולהעביר את זה לתקנות. זה לא בלתי סביר.
שמשון אלבק
אני לא חושב שצריך.
כרמל שאמה
למה?
היו"ר משה גפני
רגע. התשובה של דניאל סיפקה אותך?
כרמל שאמה
היא הציעה מסלול אבל עורך דין אלבק מתנגד.
היו"ר משה גפני
עורך דין אלבק, אתה מתנגד לדניאל? אני לא מתכוון באופן אישי.
שמשון אלבק
יש לנו הצעת חוק, אנחנו עומדים מאחורי הצעת החוק הזאת. הצעת החוק מתייחסת לתקנות ויש גם תנאי רשיון. תנאי הרשיון הם יותר גמישים מאשר בתקנות והדברים יכולים להיקבע בתנאי הרשיון. מדובר בלא יותר מעשרים זירות. צריך לבחון בדיוק פעילות לזירה, מה היא עושה שם, מה היא לא עושה שם, באיזה נכסים היא סוחרת. ולכן לא צריך לקבוע הכל בתקנות כי אנחנו לא נוכל להתאים את התקנות לסוגי הזירות. לכן אני חושב שמכיוון שיש לנו סמכות, בגלל שאנחנו יושבים על התקנונים ועל תנאי הרשיון של הזירות האלה, אני לא חושב שאנחנו צריכים היום לקבוע בתקנות משהו שהוא הסדר כללי לדברים שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים.
כרמל שאמה
מה אתה לא יודע? אתה כרשות לניירות ערך רואה מצב תקין שאדם מן הישוב, שהוא לא סוחר מקצועי, שיושב בבית מול המחשב ונכנס דרך פרסום, משקיע ברמת מינוף של אחד למאה, זה נראה לך הוגן? זה נראה לך תהליך כלכלי ראוי?
שמשון אלבק
לא אמרתי שזה תהליך כלכלי ראוי. את הבעיה הזאת שאתה מציג עכשיו אפשר לסגור גם בתנאי הרשיון וגם באישור התקנות של הזירה. אנחנו צריכים לקרוא את החומר הזה ולהתייחס אליו ולהגביל אותו. מחר בבוקר תקום זירה למקצוענים ושם אני לא רוצה להגביל.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה אליך. מה ההבדל בין מה שאומרת דניאל לבין מה שאתה אומר? מה ההבדל באופן מעשי לגבי החוק?
שמשון אלבק
ההבדל באופן מעשי הוא שנצטרך לקבוע את זה בתקנות.
היו"ר משה גפני
היא טוענת שאפשר לקבוע את זה בתקנות ואתה טוען שאין צורך.
שמשון אלבק
אני חושב שאין צורך.
רונית תירוש
ככל שאני מזהה כאן את הפסקה הרלוונטית, זה בעמוד 3, סעיף 44יג, פסקה (ד). נאמר שם ש"ברשיון זירה רשאית הרשות לקבוע את סוגי המכשירים וכולי ורשאית היא להגבילו בין השאר לסוגי פעולות שהחברה בעלת הרשיון רשאית". זה דיפרנציאלי.
שמשון אלבק
נכון.
רונית תירוש
באופן דיפרנציאלי זה יגביל ברשיון הזה.
שמשון אלבק
זה מה שאני אומר.
רונית תירוש
כולל את סוגי הלקוחות שיהיו רשאים.
שמשון אלבק
נכון.
רונית תירוש
זאת אומרת, אני כן רואה את החיבור הזה.
דניאל רימון
זאת לא סתירה. אנחנו לא סותרים את זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותיי, הדיון הסתיים.


אנחנו מצביעים על הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010 בצירוף התיקונים שנעשו בכל הדיונים והשינויים בנוסח כפי שהוסכם עליהם בוועדה, כולל התיקונים שהוכנסו היום.
כרמל שאמה
אדוני, אני יכול להציע הצעה?
היו"ר משה גפני
כן, אתה יכול גם להגיש הסתייגות.
כרמל שאמה
לא. הצעה ואם היא תיפול, היא תהפוך להיות הסתייגות.
היו"ר משה גפני
כן.
כרמל שאמה
אני רוצה להציע סעיף ברוח הדבר שמגביל את רמת המינוף.
מרב תורג'מן
אולי אני אבהיר את מה שאתה מבקש. בסעיף התקנות, בסעיף 44כט, להסמיך את השר לקבוע, זה ממילא באישור ועדת הכספים, הוראה לגבי גובה העמלות וכן הוראה לגבי המינוף, כפי שננסח את זה.
דניאל רימון
אני מסכימה עם דבריו של עורך דין אלבק שבסיכומו של דבר – ולכן כך ההצעה מנוסחת – מצאנו לנכון שאין בכך צורך. אם הוועדה תכריע אחרת, אני יכולה להציע נוסח.
היו"ר משה גפני
אם הוועדה תכריע אחרת.


אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת כרמל שאמה.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – 1

נמנע - 2

ההסתייגות התקבלה
מרב תורג'מן
ממילא כאן השר רשאי לקבוע את ההוראה. אין כאן חובה לקבוע.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות של חבר הכנסת כרמל שאמה התקבלה. תציעו נוסח.
דניאל רימון
נוסח אפשרי. נקבע עוד פסקה אחת.
מרב תורג'מן
בסעיף 44כט.
דניאל רימון
"הוראות לעניין רמת המינוף המותרת לרבות בהתייחס לנכסים הפיננסיים הנסחרים בזירה".
מרב תורג'מן
וכן לעניין גובה העמלות?
דניאל רימון
העמלות לדעתי לא צריך.
כרמל שאמה
יותר מטריד אותי המינוף.
שי חרמש
ותר על העמלות.
כרמל שאמה
בסדר. רמת מינוף מקסימלית.
היו"ר משה גפני
את מסכימה לנוסח הזה. חבר הכנסת אלבק, זה בסדר?
שמשון אלבק
כן. זה בסדר.
מרב תורג'מן
זה לגבי המינוף ולא לגבי העמלות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש רביזיה על ההצבעה הקודמת. אני רוצה להצביע על הנוסח הזה.


מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה


אני מביא להצבעה את הנוסח שהציע חבר הכנסת כרמל שאמה בצירוף כמה חברים, כפי שהקריאה אותו דניאל.

ה צ ב ע ה

הנוסח התקבל פה אחד


אנחנו מצביעים על החוק כולו לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ממוזגת. היא הוצעה על ידי חברת הכנסת רונית תירוש מקדימה והיא מוזגה עם הצעת החוק הממשלתית, ועל זה אנחנו הולכים להצביע, על הצעת חוק ממוזגת שהופכת להיות הצעת חוק אחת.


מי בעד הצעת החוק?

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – התקבלה פה אחד


הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.
חיים אורון
תרשמי לי שתי הסתייגויות דיבור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים