ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2010

דרך הפרטת החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ - בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים

17.5.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' סיוון התש"ע (17 במאי 2010), שעה 11:30
סדר היום
דרך הפרטת החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ – בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
מאיר שמרה, מנהל יחידת ההפרטה ברשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

יעקב גזית, רפרנט הפרטה ברשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

יפעת יאיר, רפרנטית הפרטה ברשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

משה אלקסלסי, יו"ר החברה לאוטומציה

עמליה דהן, מנהל משאבי אנוש, החברה לאוטומציה

שמוליק ליזרוביץ, יו"ר הוועד, החברה לאוטומציה

רו"ח רפי ליטמן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, החברה לאוטומציה

עו"ד נתן מאיר, יועץ משפטי, החברה לאוטומציה

אריה לניאדו

ארנון בר-דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף

גמי ברזילי, מנהל המטה ואיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


דרך הפרטת החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ – בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום דרך הפרטת החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ – בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. מי מציג?
מאיר שמרה
באוגוסט האחרון התקיים פה דיון בראשותך, ובו ביקשנו את אישור הוועדה לדרך הפרטה של מכירת החזקות המדינה, שזה 40 אחוז בחברה למרכז השלטון המקומי, שמחזיק ביתרת ה-60 אחוז. בסיכומו של הדיון הוחלט, נדמה לי בזה הלשון, שזה יידחה לחודש ימים, עד שייבחר ועד וימצו את ההידברות עם הוועד.

בתקופה מאז, שזה חצי שנה, מצד אחד, נבחר ועד, התקיימו מספר פגישות, חלק בתיווך של רשות החברות הממשלתיות. בסיכומו של דבר, להבנתי, נחתם מסמך הבנות בין החברה לבין ארגון העובדים, ולכאורה השולחן נוקה, ואנחנו פה כדי לקבל את אישור הוועדה לדרך ההפרטה.
ציון פיניאן
שלחנו אותם לבוא להסדרים יחד, גם ועד העובדים וגם הנהלה, שיחתמו על מסמך הבנות. אני מבין שהנושא נעשה.
משה אלקסלסי
אנחנו במהלך חצי השנה האחרונה, התקיימו דיונים רחבים הן מול ועד העובדים הנבחר על פי החוק והן על ידי ההסתדרות. נמצא כאן יושב ראש המעוף, מר בר-דוד. יש הסכם משולש של ההסתדרות כמתווכת ומקדמת וקטליזטור בעניין, ומאידך גם ועד העובדים, שהוא בהחלט מאשר, ויושב ראש ועד העובדים נמצא כאן, כך שזה על דעת שלושת הגופים. אנחנו מקדמים עניין.

אני רוצה לומר שהנושא עומד כבר מ-2001 ועד היום. אני מבקש מהיושב ראש ומחברי הוועדה לעזור לנו לאשר, כדי שנעבוד עם השלטון המקומי ב-100 אחוז מהמניות ולא ב-60 אחוז.
היו"ר משה גפני
תודה. העובדים.
אריה לניאדו
אני השתתפתי בבחירות האחרונות לוועד, ופוטרתי יומיים אחרי שנבחרתי לוועד, ובאתי להגיד את דבריי. אני אמנם לא יושב ראש הוועד, אבל לפי דעתי, אני הייתי אמור להיות יושב ראש הוועד. בבחירות לוועד נבחרי חמישה אנשים. הבחירה לוועד מוטלת, לפי דעתי, בספק, למרות שיש תעודת הכשר של ההסתדרות.
נתן מאיר
סליחה, הבהרה – יש הליך משפטי תלוי ועומד בינו לבין החברה.
היו"ר משה גפני
אני יודע. אנחנו ועדה פלורליסטית. אנחנו מאפשרים לכל אחד להשמיע את דבריו.
נתן מאיר
אם ממשיכים לשמוע אותו, רק להביע את מחאתי. אני חושב שזה לא ראוי, שהוועדה תשמע עובד בודד – אל"ף, בכלל, בי"ת, ודאי לפני שהיא שומעת את הנציג הרשמי של העובדים.
היו"ר משה גפני
מחאתך הושמעה. תמשיך.
אריה לניאדו
זה הלך הדברים בחברה לאוטומציה.
היו"ר משה גפני
מה שהתעורר בישיבה הקודמת, ואני רוצה לאשר את הבקשה, אני חושב שברגע שיש הסכמה – בישיבה הקודמת עלתה פה לדיון העובדה שיש עובדים שרוצים להתמודד, ומפטרים אותם. אני לא בטוח שאנחנו רשאים להיכנס לזה, אבל תפקידנו לשמוע. בבקשה.
אריה לניאדו
כל הנושא של הבחירות לוועד, לפי דעתי, למרות שיש תעודת הכשר של ההסתדרות, יכול להיות מלא בספק.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא יכולים להתערב בזה, אתה יודע.
אריה לניאדו
אני אומר את זה למען הפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני מבין שיש הליך משפטי. אתה הגשת תביעה נגד החברה לאוטומציה על הבחירות לוועד.
אריה לניאדו
כן.
היו"ר משה גפני
זה יתברר בבית המשפט.
אריה לניאדו
כן, כמו שהתברר הנושא של יושב ראש הוועד הקודם, אריה דור, שהחברה נקנסה על התייחסות חברי הוועד.
היו"ר משה גפני
אתה חושב שההפרטה לא טובה? זה שעובר לשלטון המקומי ב-100 אחוז זה בעיה?
אריה לניאדו
אני רוצה להביע את דעתי, שקול העובדים כאן לא נשמע. אני באתי להשמיע את הקול. אני חושב שבעיקרון צריך כן ללכת קדימה, כן למען ההפרטה, אבל קול העובדים נשמע. הוא נשמע על ידי הכוונה, ולדעתי, מצד ההנהלה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה לא מתנגד להפרטה, להעברת החברה לאוטומציה למרכז השלטון המקומי.
אריה לניאדו
באופן עקרוני, לא.
היו"ר משה גפני
עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אנחנו נצביע בעד, לאור דבריך.
אריה לניאדו
אז קודם כל, הנושא של הבחירה לוועד, לדעתי, מוטלת בספק. יושבת ראש ועדת הבחירות התפטרה מתפקידה. הטענה שלה, היא כתבה שעקב התערבותו הגסה של יושב ראש ההסתדרות המעוף, מר מוטי גלר, בהחלטת ועדת הבחירות, שהיתה מקובלת- -
היו"ר משה גפני
מר לניאדו, קח בחשבון – אנחנו לא גוף שיפוטי שיכולים להכריע בעניין הזה, לכן אם אתה מטיח האשמות קשות באנשים אחרים, אנא ממך, תצטמצם, תעשה את זה בעדינות. אנחנו הרי לא יכולים להתייחס לעניין הזה. אנחנו גם לא מתכוונים להתייחס לעניין הזה. מה שעומד לנגד עינינו זה רק הפרטת האוטומציה.
אריה לניאדו
אבל מדובר על העניין של העובדים.
היו"ר משה גפני
זה בסדר, אבל רק שנשים את הנושא בקונוטציה הנכונה. התפקיד שלנו זה לאשר או לא לאשר את הפרטת החברה לאוטומציה, כלומר להעביר את זה למרכז השלטון המקומי, שאתה אומר שזה בסדר, אבל יש עובדים, ועניינם מתברר בבית המשפט. בבקשה.
אריה לניאדו
נניח שהבחירות האלה כן כשרות, נבחרו לוועד חמישה אנשים – שניים שמתנגדים למדיניות ההנהלה, שניים שבעד המדיניות של ההנהלה, שההסתדרות מינתה אותם כוועד זמני, ואני הייתי לשון המאזניים. בשיחות שלי אתם היה סיכוי טוב, שאהיה אהיה יושב ראש הוועד בחברה לאוטומציה. יומיים אחרי שנבחרתי, עוד לפני שההסתדרות הפיצה, מי זכה, הוחלט לפטר אותי לאלתר: שב בבית, קבל את המשכורת, והקביעה של היושב ראש נעשתה כשאני הייתי מחוץ לחברה לאוטומציה. אני חושב שאם הייתי בוועד, הייתי פועל למען העובדים.


יש חלק נכבד מהעובדים בחברה לאוטומציה שהם עובדי חוזה. הנציגות שלהם לא משתתפת. יש עשרות עובדים, אולי מאות עובדים, שקולם לא נשמע בהסכם הזה.
היו"ר משה גפני
תודה. יושב ראש ועד העובדים הנבחר, בבקשה, שיהיה לך בשעה טובה.
שמוליק ליזרוביץ
באמת התנהל משא ומתן לא קל.
היו"ר משה גפני
בכמה עובדים מדובר?
שמוליק ליזרוביץ
כ-400 עובדים. מתנהל משא ומתן ממושך, לא פשוט. בסיום המשא ומתן הגענו להבנות יחד עם ההנהלה וההסתדרות. אנחנו חושבים שההסכם הוא בסדר. אפשר היה להגיע להסכם טוב יותר, אבל נוכח התחשבותנו במצב החברה, הגענו להסכם הבנות. הסרנו את התנגדותנו לתהליך ההפרטה, ואנחנו רוצים להאמין שהעתיד רק ייטיב עם העובדים ועם החברה.
אורי אורבך
כמה השתתפו בבחירות לוועד העובדים?
שמוליק ליזרוביץ
מרבית העובדים. אני לא יכול להגיד מספר.
היו"ר משה גפני
ההסתדרות, אם אתה יכול, תאמר את דעתך לגבי ההפרטה, אם אתה יכול. אתה לא חייב להתייחס גם לדברים שאמר מר לניאדו. אני מבין שזה הליך משפטי שתלוי ועומד – סתם בשביל הסקרנות.
ארנון בר-דוד
אין הליך משפטי בנושא הבחירות. אין איזה רשות ערעור או בקשת ערעור. הבחירות אושרו כדת וכדין, הוועד מתפקד בצורה חוקית. יושב ראש הוועד נמצא פה, הוא מקבל החלטות כמו שצריך. הוועד מתפקד מצוין. אין לנו שום בעיה עם העניין הזה, וגם אין הליך משפטי. ישנו הליך משפטי בודד, פרטני, שאמר: לניאדו נגד החברה לגבי פרישתו, יציאתו. יתברר בבית המשפט מבחינת הפיצויים ותנאי הפרישה. אני מקווה שזה יוסדר במהלך הדיונים המשפטיים.
חיים אורון
ההסתדרות אחריו בעניין האישי שלו?
ארנון בר-דוד
בעניין האישי שלו – לא. ההסתדרות אחריו מבחינת התנאים, מה שהוא אמור לקבל מבחינת הסכם הפרישה שנחתם מול החברה לאוטומציה, כלומר הוא נכלל במסגרת הסכם הפרישה ויציאת עובדים במסגרת הניסיון שלנו להבריא את החברה לאוטומציה. החברה לאוטומציה זה לא אותה חברה שסוגה בשושנים עד לפני מספר חודשים. במהלך משותף של ההסתדרות, ועד העובדים וההנהלה שיושבת פה, הצלחנו לייצב את החברה, ואני מקווה מאוד שהמהלך הנוסף של העברת המניות מהמדינה לשלטון המקומי, שההסתדרות לא מתנגדת לו, יהיה צעד נוסף במסגרת של החברה להבראה מסודרת.


התנהלו בחודשים האחרונים משאים ומתנים בינינו לוועד העובדים להנהלה, משא ומתן לא פשוט, עם עליות וירידות ופיצוצים, כמו שכל משא ומתן מתנהל. לפני כשבועיים נחתם הסכם. ההסכם - נקבע בו פיצוי לעובדים, ומבחינתנו, המהלך הזה יכול לצאת לדרך, ואני רק מאחל לחברה הזאת שתמשיך להיות מקור פרנסה ל-500 משפחות, וימשיכו לעבוד ולהצליח. ההחלטה מבחינתנו היא סגורה.
היו"ר משה גפני
הטענה שלו, איך נוהגת ההסתדרות במקרה זה? הטענה שלו, שהוא פוטר במסגרת ההתייעלות שאתה אומר, נבע מזה שהוא- -
ארנון בר-דוד
יש מקום לברר את זה. אני לא חושב שזה המקום. מר לניאדו יוכל לפנות לרשויות המוסמכות, ויכול לברר את זה שם, מבחינתו.
חיים אורון
יש טקס ב-12:00 בדיוק לזכר גטו ורשה, אני מוכרח להיות. אני תומך, אני רק מציע שתורידו את המילה "הפרטה" בכל המקומות, כי אם מעבירים את זה לרשות ציבורית אחת לרשות ציבורית שנייה- -
היו"ר משה גפני
זה לא הפרטה. אני אבקש את ההתייחסות שלו בסוף הדיון, בסדר.
עמליה דהן
רציתי להבהיר כמה דברים בנושא של אריה לניאדו. בפברואר 2009 נחתם הסכם קיבוצי. בין היתר היה הנושא של פיטורי 80 עובדים. במאי 2009 לניאדו היה ברשימת המפוטרים, כשעוד היינו רחוק מנושא הבחירות, שנערכו בנובמבר. לניאדו היה בתוך הרשימות, וביולי 2009 נעשה לו כבר שימוע. אנחנו התחשבנו בנושא לניאדו. הוא כעובד חברה שלנו ברשות מקומית צריך לקבל שלושה חודשי הודעה מוקדמת, והוא ידע שהנושא שלו עומד ותלוי בפיטורים, והיה צריך עזיבה.


היינו לפני מכרז בחדרה, הפסדנו את חדרה. אמנם ידענו את זה רק אחרי הפיטורים, אבל נאלצנו לפטר אותו עוד לפני כן, והוא נשאר בבית וקיבל את המשכורת על חשבון ההודעה המוקדמת, כך שכל הפיטורים שלו בכלל לא נגעו בנושא של הבחירות.


בנוסף, כל הנושא שלו הובא לדיון בהסתדרות, ויש לנו מכתב חתום על ידי ההסתדרות, שנבחן הנושא, ושהפיטורים שלו היו על פי כל דין, וגם זה הוגש לבית משפט. הוא אתנו נמצא במשא ומתן בנושא הכסף של הפיטורים שלו ולא על המהות.
אריה לניאדו
באוגוסט נציג ההסתדרות בחיפה אמר לי ששמי הוצא מהרשימות, כלומר עוד לפני כל הסיפור הזה. יומיים לאחר מכן פוטרתי. אני הייתי אמור לקבל 170 אחוז פיצויים, נתנו לי 140 אחוז פיצויים. זה שקר.
אורי אורבך
יש תחושה, שעובדים שהם בעייתיים מבחינת ההנהלה בדרך לתהליך החצי הפרטה הזו או לא הפרטה, הולכים ונשחקים על ידי ההנהלה. ראינו את זה עם עובד אחר בפעם שעברה - אבי אבו.
היו"ר משה גפני
הוא כאן?
אורי אורבך
בפגישה הבאה גם הוא לא יהיה פה.
עמליה דהן
סליחה, אבי אבו עובד בחברה. אבי אבו היה שותף לכל המשא ומתן שהיה בנושא ההפרטה. אבי אבו, אם היה רוצה לבוא, יכול היה להגיע.
אורי אורבך
בפעם שעברה הוא בא לפה בחיל ורעדה.
עמליה דהן
אנחנו לא אמרנו לו לא לבוא.
אורי אורבך
בפעם שעברה הוא בא לפה, ונדמה לי שפה בוועדה דיברנו במפורש עם ההנהלה, שלא יאונה כל רע לאנשים שמביעים- -
עמליה דהן
אבל הוא לא הביע את עמדתו, אריה לניאדו. לאריה לניאדו לא היתה במה בכלל בנושא ההפרטה.
אריה לניאדו
סילקתם אותי לפני כן.
עמליה דהן
ביולי 2009 היית כבר בשימוע.
היו"ר משה גפני
תודה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? לא.


מה שג'ומס העיר פה, זה נכון. למה דרך הפרטת החברה? למה זה הפרטה?
מאיר שמרה
צריך לעשות הבחנה בין המצב האידיאולוגי לכאורה לבין המצב המשפטי. בהתאם למצב המשפטי, העברה או מכירה של מניות המדינה, גם לגוף לכאורה ציבורי, זה נקרא דרך הפרטה. ברמה האידיאולוגית אני נוטה להסכים, שמדובר פה בגוף ציבורי.
היו"ר משה גפני
אפשר לשנות את המילה הזאת?
מאיר שמרה
לא נשנה את החוק כדי לפתור את זה. זה החוק. אפשר להסכים כולנו שברמה האידיאולוגית לא מדובר פה בהפרטה, אבל זה לא משנה.
נתן מאיר
לא יכולתי לבטא יותר טוב את מה שרציתי להגיד.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. לא מדובר על הפרטת החברה לאוטומציה. מדובר על מכירת 40 אחוז מניות שיש למדינה בחברה הזאת לידי השלטון המקומי. הממשלה רוצה את זה, המדינה רוצה את זה, אנחנו רוצים את זה, מרכז השלטון המקומי רוצה את זה, הנהלת החברה רוצה את זה, ההסתדרות רוצה את זה, ועד העובדים רוצה את זה. עם עובדים בודדים שיש אתם בעיות, אני מציע להסתדר, ולא ללכת - ייקוב הדין את ההר, אבל אין לנו אלא לבקש את אישור הוועדה לבקשה הזאת. מי בעד אישור הבקשה – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
היו"ר משה גפני
בעד – פה אחד. הבקשה אושרה.

אני מאחל לכם הצלחה, ושתצאו לדרך המלך. התחלתם כבר, ואני מאחל לכם בהצלחה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים