ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2010

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

17.05.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 233

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שני, ד' בסיוון התש"ע ( 17 במאי 2010), שעה: 09:45
סדר היום
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 10
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
עו"ד אפרת אביאני – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לירון אדלר-מינקה – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009

בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 10
היו"ר אופיר אקוניס
רבותי, שלום לכם. אנחנו מתחילים בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 10.


אני מקיים הצבעה. קיימתי, ההצבעה אושרה.
לאה ורון
התקיימה הצבעה, אושרה הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
אישרתי. היועצת המשפטית של משרד החקלאות, בבקשה.
אפרת אביאני
תודה, בוקר טוב. אנחנו נבקש דיון מחדש בסעיף 10 לתקנות, סעיף התחילה. הוא נקבע בטעות ל-30 ימים מיום הפרסום, כאשר הוראת השעה פוקעת ב-31 במאי. לכן, אנחנו נבקש שיום התחילה במקום 30 ימים מיום הפרסום, יהיה הראשון ביוני 2010. זה סעיף 10 (א) תחילה – תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), ביום 1 ביוני 2010, להלן יום התחילה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה-1 ביוני. אוקיי, טוב. למה זה לא היה בהתחלה?
אפרת אביאני
פשוט לא שמנו לב לזה, פשוט טעות.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב, אני לא רואה פה בעיה מיוחדת. אני לא רואה גם מתנגדים, או אנשים שיש להם הערה ל-1 ביוני, אז אני אאשר את בקשת משרד החקלאות.
אפרת אביאני
תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הישיבה הזאת הסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים