ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/05/2010

חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

12.5.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 85

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ח אייר התש"ע (12 במאי 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010, פ/2207/18, של חה"כ יריב לוין – הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

נסים זאב

ציון פיניאן
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ, מזכירת הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010, פ/2207/18, של חה"כ יריב לוין – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מודה לידידי וחברי, ציון פיניאן, שמנע ממני את התחושה הלא נעימה של לדון בהצעת חוק של עצמי לבד.
ציון פיניאן
אני מודה לחברי שהזמין אותי.
היו"ר יריב לוין
הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010, פ/2207/18, הצעה שהיא, כמו לא מעט דברים שנעשים כאן, פרי חשיבה משותפת עם ארבל, אם אני רוצה להגדיר את האחוזים והקרדיט לעניין הזה...

במסגרת התהליך של תיקוני התקנון, וכאשר הסדרנו את הנושא של הבחירה של נשיאות הכנסת, עברנו וראינו כמה נושאים שמצריכים תיקוני חקיקה; רובם תיקונים טכניים, אבל חלקם תיקונים שיש להם איזשהו היבט מהותי. בין היתר, התעוררה השאלה של הרכב נשיאות הכנסת כתוצאה מהעובדה שגם בכנסת ה-17 וגם בכנסת הנוכחית בוצע תיקון בהוראת שעה בשלוש קריאות בהליך בזק כדי להגדיל את מספר הסגנים כדי לייצר איזושהי ייצוגיות יותר רחבה, אחרי שבכנסת ה-16 המספר עמד על שבעה.

התחושה הכללית היתה שלא נכון שתהליך כזה יתבצע במין הוראת שעה כזו, ומצד שני, יש איזשהו קושי עם המגבלה של שבעה כאשר הכנסת מונה 12 סיעות, והפיצולים בהן לא מעטים, ויש סקטורים שלמים שמיוצגים כאן בכנסת, לפעמים גם על ידי יותר מסיעה אחת, שעלולים למצוא עצמם ללא ייצוג בנשיאות, ונשיאות רחבה היא באמת חשובה כדי להבטיח משחק פרלמנטרי הוגן.


ממילא מאחר שהוראת שעה התקבלה ביחס לכנסת ה-18, והיא לא נכתבה במפורש בהצעת החוק המקורית, והיא הוספה בטיוטה שתכף נעבור עליה, שארבל הכינה, להדגיש את העובדה שמדובר במשהו שיחול החל מהכנסת ה-19 והלאה.


סיעת קדימה, להפתעתי במידה מסוימת, התנגדה להצעה בקריאה הטרומית. אני שוחחתי אתם בעקבות זה, כי הכוונה שלי היתה לא לנצל בעניין הזה לא רוב קואליציוני ולא את היכולת שלי לשלוט בתהליך כאן בוועדה, אלא לנסות להגיע להבנה. על פי סיכום שלי אתם, אנחנו נעביר את החוק כרגע בקריאה ראשונה, ואחר כך ננסה לקראת השנייה והשלישית להגיע אתם לאיזושהי, בתקווה, לאיזושהי הבנה, כאשר בד בבד גם יושב ראש הכנסת, שגם הוא לא עמד על התנגדות להצעה הזו, אבל הביע איזשהו חשש, שההצעה בצורה הזאת עלולה להיות פתח, שיגידו: עכשיו תשעה יש, אז בוא נראה ונגדיל לעשרה ו-11 ו-12.


במסגרת הזו וגם לאור הדברים שנשמעו על ידי נציגי קדימה במליאה, נדמה לי שיכול להיות שאפשר יהיה להגיע להסדר פשרה מסוים, שיחייב רוב יותר מאשר רוב רגיל כדי לאשר הצעה כזאת, למרות שגם הדבר הזה לא נקי מבעיות, משום שהוא בבחינת איזשהו תקדים מבחינת עבודת הוועדות, אבל יכול להיות שלנושא הזה הוא ראוי, ואז הדבר הזה יבטיח, שאם תהיה החלטה להגדיל את הרכב הנשיאות, היא תהיה החלטה שמבטאת הסכמה רחבה, ולא החלטה שהקואליציה מעבירה אותו בכוחותיה שלה בלבד, ומטבע הדברים במצב הזה ההרכב המורחב יהיה הרכב שהוא תוצאה של שיקוף וייצוגיות יותר הולמת. עד כמה שאני מבין, לפחות ברמה העקרונית, הדבר הזה יהיה מקובל גם על קדימה, ואני מקווה שהוא גם מבחינת יושב ראש הכנסת יפתור את החשש שהוא הביע.


בעיניי, הדבר הזה חשוב דווקא גם החשש שהביע יושב ראש הכנסת, כי נדמה לי שברגע שכבר הולכים לחקיקה במהלך של הוראת שעה, אז כבר מה זה משנה – אז במקום תשעה יכולים לעשות 11, וזה יותר קל. דווקא אם נייצר מסלול אחר, שאומר: יש שבעה, ואנחנו יכולים להרחיב לתשעה, אז לומר שלמרות שיש אפשרות להרחיב לתשעה, עכשיו נעשה הוראת שעה וניתן עשרה ו-11, נראה לי שמבחינת היכולת לבצע את הדברים, דווקא זה יהיה בלם בפני מהלך מהסוג הזה, למרות שתמיד בהיר שיהיו מקרים כפי שקרה כאן, שיש רוב מוחלט, וכולם רוצים, שוום חקיקה לא יכולה לעצור ולמנוע את זה. זו, פחות או יותר, התמונה. יש הערות?
ציון פיניאן
כמה היום סגנים ?
היו"ר יריב לוין
היום יש תשעה. החוק קובע שבעה, ובהוראת שעה תיקנו את זה לתשעה לכנסת הזאת. התיקון הזה אומר שיהיו שבעה, ואפשר יהיה להגדיל לתשעה בהחלטה של ועדת הכנסת – במקום שזה יבוא לשלוש קריאות במליאה, כדי שלא נעבור את ההליך הזה שפותחים את הקדנציה בהוראת שעה בשלוש קריאות. זה פשוט לא נראה טוב.
קריאה
אולי נעשה כך גם לגבי מספר השרים?
היו"ר יריב לוין
את מספר השרים – אין הגבלה היום בחוק, אבל אני יכול לומר לך שמהבירור שאני עשיתי עם ראשי סיעתי, אם מר"צ תיאות להצטרף לקואליציה, העובדה שנצטרך להוסיף שרים לא תהיה מכשלה, כלומר אם יש כאן פנייה רשמית של המפלגה, אני מוכן להיות שליח המצווה לזה. אגב, אני חושב שיש לכם מה לתרום שם, כלומר אם כבר יש נכונות, אז אנחנו בעד. אני אפילו אציע אולי שאתם תירתמו למאמץ האכיפה של הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי במזרח ירושלים, ויכול להיות שמכאן אנחנו נצא לדרך – זה משלב אג'נדה של אכיפת החוק. קואליציה היא פשרות, אז תתפשרו על מי אוכפים, רק נישאר עם האכיפה כמו שצריך. אנחנו יכולים בהחלט לעשות משהו טוב, כך שמבחינתי, אני בעניין הזה לרשותכם.


ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
נתחיל בסעיף 2, שהוא הסעיף העיקרי, סעיף 2 להצעת החוק, שמתקן את סעיף 10; סעיף 10 לחוק הכנסת, שכותרתו: נשיאות הכנסת, קובע כיום שיו"ר הכנסת והסגנים יעברו את נשיאות הכנסת, ומספר הסגנים לא יעלה על שבעה, ופה מוצע להוסיף, שרשאית ועדת הכנסת ברוב חבריה לקבוע, כי בתקופת כהונתה של אותה כנסת לא יעלה מספר הסגנים ליו"ר על תשעה. זה התיקון העיקרי שמעביר את האפשרות להגדיל את הסגנים לוועדת הכנסת לא ברוב מיוחד, אלא כרגע מוצע ברוב חבריה, ועדיין נותרת מגבלה של תשעה – זה לא נשאר פתוח לגמרי.


התיקון הנוסף הוא מה שמופיע בפניכם בסעיף 1 להצעת החוק, הוא מתקן את סעיף 2א, שעניינו הוועדה המסדרת. כיום קבוע שלוועדה המסדרת יהיו עד לבחירתה של ועדת הכנסת סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. פה אנחנו נוסיף: וכן סמכותה לפי סעיף 10, כלומר להבהיר שכל עוד לא נבחרה ועדת הכנסת, תוכל הוועדה המסדרת לקבל את ההחלטה לגבי הגדלת מספר סגני היו"ר.

סעיף 3 קובע שתחילת החוק - יום תחילת כהונתה של הכנסת ה-19, כפי שאמר היושב ראש, לכנסת הזו יש כבר הוראת שעה שהסדירה את הגדלת מספר הסגנים.
היו"ר יריב לוין
הערות? התייחסויות? שוב אני אומר – אנחנו מאשרים כרגע נוסח לקריאה ראשונה. אני מציע שגם ייכתב בדברי ההסבר לקריאה הראשונה שלקראת השנייה והשלישית נבחן את האפשרות להגדיל את הרוב הדרוש, ואולי כדאי גם לכתוב, שנבחן מנגנונים אחרים, שימנעו פריצה של המסגרת הזאת של מספר הסגנים, כדי שנשאיר לנו מרחב תמרון רחב יותר, שתהיה לנו אפשרות, שאולי מישהו יבוא עם רעיון יצירתי אחר, ונוכל ללכת אתו. התייחסויות? הערות?
נסים זאב
אין. אני מאוד מבקש – אם כבר מוסיפים, תוסיפו עוד אחד, לש"ס יש רק אחד. אני 11 שנה חבר כנסת, ולא הזדמן לי להיות סגן...
היו"ר יריב לוין
זה חל על הכנסת ה-19, לא על הכנסת הזו.


נעבור להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים