ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/05/2010

קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

12.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ט באייר התש"ע (12 במאי 2010), שעה 10:00
סדר היום
קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

מגלי והבה

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שלמה (נגוסה) מולה

ציון פיניאן

עמיר פרץ

רונית תירוש
מוזמנים
שלום בן משה, ראש האגף להכשרה מקצועית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שרה זילברשטיין-היבש, ראש תחום פניות הציבור, המשרד לענייני גמלאים

דפנה ורנר, רפרנטית משרדים כלכליים, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל פרישה.


את הנושא הזה ואת הנושא של קרן מפעלים במצוקה, העלה חבר הכנסת חיים אורון. אנחנו עכשיו רק בישיבת מעקב.


מי נותן לנו תשובה לגבי קרן הסיוע מהעלאת גיל הפרישה?
שלום בן משה
אחרי הישיבה בכנסת ישבנו לישיבה נוספת והעברנו להתאחדות התעשיינים ולהסתדרות את ההסכם המתוקן. קיבלנו מהתאחדות התעשיינים הערות לגבי ההסכם שהעברנו אליהם. מחר מתקיימת ישיבה בתל אביב עם כל הגורמים, כולל האוצר שהוא שותף בכיר בנושא, במטרה ליישר את ההדורים.
היו"ר משה גפני
יש סיכוי שמחר זה יסתיים?
שלום בן משה
אני מעריך שכן.
היו"ר משה גפני
ואם לא, מתי תהיה ישיבה נוספת?
שלום בן משה
שבוע אחרי זה.
היו"ר משה גפני
על מה המחלוקות?
שלום בן משה
להתאחדות התעשיינים יש השגות לגבי כל מיני נושאים כמו הרגולציה של הממשלה על הפעילות שלהם, על אף שאנחנו למעשה, בהחלטה עקרונית, העברנו את כל הסמכויות לעמותה שהוקמה, שהיא למעשה זו שתרכז את העניין. בממשלה יש ועדת היגוי משותפת וועדה עליונה בראשותו של המנכ"ל, שבמקרה של חילוקי דעות, הם מגיעים אליו. אני מעריך שמחר זה יסתיים, ואם לא – בשבוע לאחר מכן. נשארו כמה נקודות.
חיים אורון
גם להסתדרות יש הערות?
שלום בן משה
מי שמרכז את העניין זאת התאחדות התעשיינים בשיתוף עם ההסתדרות.
חיים אורון
נפגשתי אתם וכבר לפני חודש אמרתם לי בשבוע הבא. כל פעם אתם אומרים בשבוע הבא.
שלום בן משה
אני אומר שהישיבה מתקיימת מחר בשעה 3 אחר הצהרים. כבר היו מספר ישיבות ואנחנו נמצאים בסוף הדרך.


אני עובר לסעיף הבא שדן בקרן למפעלים במצוקה ואחר כך חוזר לסעיף הזה.

הישיבה הופסקה בשעה 10:05 וחודשה בשעה 10:15
חיים אורון
אל תחבר בין נושא העלאת גיל פרישה שהוא מתקדם לבין נושא קרן הסיוע למפעלים. בנושא של העלאת גיל הפרישה, תן להם לבוא בעוד שבוע עם תשובה.
שלום בן משה
זה מתקדם. אנחנו עכשיו בסוף הדרך.
חיים אורון
נושא העלאת גיל פרישה מתקדם.
שלום בן משה
אנחנו בסוף הדרך.
חיים אורון
אל תערבב את שתי הקרנות.
היו"ר משה גפני
על זה חז"ל אומרים שכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. מרוב עצבים, אני גם הכנסתי את זה. בסדר, זה מקובל. קיבלתי את דעתו של חבר הכנסת אורון.


לגבי הנושא הזה, אני ממתין שבוע עליו דיברת. אני מבקש בעוד שבוע לקבל דיווח.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים