ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/05/2010

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכנסת

4/5/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני









פרוטוקול מס' 82

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ' באייר (4 במאי 2010), שעה 14:00
סדר היום
ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל בן ארי

אלכס מילר

שלי יחימוביץ

דודו רותם

איתן כבל

אורי אריאל
מוזמנים
ירדנה מלר-הורביץ
- מזכירת הכנסת

מגלי והבה

- סגן יו"ר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה
איה לינצ'בסקי

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר יריב לוין
הנושא שעל סדר היום הוא ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום, ערעור ראשון של חבר הכנסת משה מוץ מטלון שביקש להעלות את הנושא: שריפת דגלים על ידי נטורי קרטא. חבר הכנסת מטלון הסמיך את חבר הכנסת מילר לייצג אותו. על פי התקנון יש צורך במכתב ובהחלטה של הוועדה שמקבלת באופן פורמאלי את הבקשה של חבר הכנסת מטלון, שמקבלת את הבקשה שחבר הכנסת, מי בעד לאשר את הבקשה של חבר הכנסת מטלון?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
ברשותך חבר הכנסת מילר הערה אחת, אני כמובן אאפשר לך לייצג את חבר הכנסת מטלון אבל הייתי מציע שזה לא יעשה להבא על ידי חבר שהוא חבר בנשיאות.
אלכס מילר
קיבלתי את הערתך.
היו"ר יריב לוין
אין מניעה תקנונית, זה למראית עין.
אלכס מילר
אני יודע שאני מחזיק שני כובעים, חבר סיעת ישראל ביתנו וסגן יושב ראש הכנסת, התבקשתי על ידי חבר סיעתי להציג את הנושא. ראינו שגם סגן יושב ראש הכנסת, מבקשים ממנו לעמוד בזמנים והוא מסרב לרדת מהבמה ויו"ר המליאה נאלץ להוריד אותו בכוח מהבמה, אז קודם כל אנחנו חברי כנסת שבאים למלא את השליחות שלנו.

לפני כמה שבועות, אם אני לא טועה, יום הזיכרון של מדינת ישראל, קרה דבר, אותם אנשים נטורי קרטא שרפו את דגל ישראל, אני חושב שזה מסר חמור מאד ודבר חמור אנחנו חיים במדינה שסמליה חשובים לאזרחי מדינת ישראל, אין ספק שזה דיון חשוב וחשוב שיהיה על סדר היום הציבורי, אם בהיבט החינוכי ואם בהיבט של אותם דברים שחברי הכנסת רואים לעצמם - - -
שלי יחימוביץ
דגלים שיוצרו בסין, אתה יודע....
דוד רותם
הם מחפשים דווקא את הדגלים שיוצרו בארץ...
אלכס מילר
אני מבקש מחברי ועדת הכנסת לתת לחבר הכנסת מטלון להעלות את הנושא על סדר היום במליאה, תודה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת סגן יושב ראש הכנסת מגלי והבה.
מגלי והבה
הנושא ראוי וצריך לדון עליו, ישבת בנשיאות, בדרך כלל מקבלים חמישה ששה נושאים וקבלנו שבעה כדי לתת לכמה שיותר חברי כנסת להתבטא. אחד הדברים שאני רואה לצערי כשאני מנהל את המליאה, חלק מחברי הכנסת כמעט ולא באים לדיונים האלה, אז אנחנו מעמיסים על הכנסת ועל סדר היום של הכנסת ולפעמים אתה צריך לחפש את אלה שהגישו אתה ערעורים.
איתן כבל
זה כבר שינוי מבני.
מגלי והבה
לא חרגנו מהכללים שנתנו, שבעה שמונה נושאים, זה בדרך כלל מה שאנחנו נותנים, כולל אלו שהיו בעבר, זו הסיבה שהנשיאות לא יכלה לאשר.
דוד רותם
פעם כשהיו חמישה, ששה נושאים הדיון היה ננעל בשעה 20:00, 21:00, היום אתה הולך ב- 16:30 אפשר להוסיף נושאים לסדר היום, שחברי כנסת יוכלו להתבטא.
אורי אריאל
לפי סדר היום שחולק לנו, נכון שיש שינויים, אין עומס מיוחד.
איתן כבל
הממשלה כבר לא מותירה לנו כלום אדוני סגן היושב ראש...
מגלי והבה
זה חשוב לפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
ואתה עוד בקואליציה, חבר הכנסת כבל, אתה רוצה להצטרף להצעה לסדר על הופעתה השערורייתית של הקבוצה שלך אתמול?
אורי אריאל
אדוני היושב ראש, אם אפשר, כולם ממהרים פה.
מגלי והבה
אני לא בקואליציה, והקואליציה הדורסנית הזו לצערי הרב, אפילו אין לה רוב כדי להעביר את מה שהיא מחליטה למעלה.
היו"ר יריב לוין
ההחלטות למעלה הן לא החלטות של קואליציה אני מניח שהחלטות האלה התקבלו פה אחד, אני מניח מבלי שהייתי שם, זה בודאי לא עניין של קואליציה ואופוזיציה.
מגלי והבה
אני אומר שזה עניין של קואליציה
היו"ר יריב לוין
השאלה מאד פשוטה, אפשר ללכת בין שתי גישות קוטביות בסיפור. אחת באה ואומרת, נאשר חמש אולי שש הצעות כי גם כך ההצעות האלה נדונות בפני מליאה כמעט ריקה והאפקטיביות שלהן, אם נודה על האמת, כמעט ולא קיימת. אנחנו כוועדת כנסת נתערב בהחלטות הנשיאות במקום שיש משהו דרמטי שמצדיק את זה ולא כדרך המלך, משום שאנחנו לא באים להחליף אותם אלא לתקן עוול שאולי נפל בהחלטה שלהם, בפרט שמדובר בגוף רחב מאד. מכיוון שסדר היום קצר והמליאה ריקה, הדיונים רצים מהר כי אין מי שיגיב, אז שידברו עוד שעתיים למליאה ריקה ויבואו עוד אנשים.
דוד רותם
שריפת דגלים של מדינת ישראל זה לא סתם.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנחסוך זמן כהצעתו של חבר כנסת אריאל ונתייחס לכל ההצעות כמכלול אחד או שנחליט שמחמת הנימוקים לא מאשרים ומשאירים את החלטת הנשיאות כמו שהיא.
מגלי והבה
הנושאים שונים, למשל שיחות הקרבה, בשבוע שעבר היה דיון על אותו נושא.
היו"ר יריב לוין
הנושאים שונים אבל אני לא רואה למה שנחליט כאן שדברי שר החינוך על המורים כן ושריפת דגלים לא, או למה שריפת דגלים כן ושיחות קרבה לא, אני לא יכול לכפות את זה. ההצבעה תהיה על כל נושא בנפרד כי אנחנו חייבים, אבל מבחינת ההסתכלות על הנושאים נכון או להגיד שהשבוע באופן חריג פותחים את העניין, או שאנחנו מחליטים שאנחנו נצמדים לקו שהלכנו אתו כל הזמן.
איתן כבל
בסוף יש ערך לנושא, גם ההחלטה בנשיאות היא לא רק פועל יוצא של האם יש לחבר הכנסת כלים להביא את דבריו, או האם יש לחבר הכנסת כלים נוספים על הכלים הקיימים בתוך הכנסת. הנחת העבודה שדברי שר החינוך הוא נושא שיכול להיות נדון בוועדת החינוך של הכנסת או הנושא של שריפת דגלים במסגרת של דיון מהיר, שיחות קרבה, גם אם זה נדון שבוע שעבר, 62 שנים אנחנו מדברים על זה.
שלי יחימוביץ
הדיון על שיחות הקרבה לא הסתיים?
היו"ר יריב לוין
על שיחות הקרבה אפשר לדבר גם בשבוע הבא. בנאומים בני דקה בהצעות אי אימון ובעוד המון אפשרויות
איתן כבל
לא היה אי אימון השבוע.
היו"ר יריב לוין
ראית שמישהו מדבר בהצעת אי אימון לגופו של הנושא?
איתן כבל
ההצעה שלי היא לבטל, לגופו של עניין, דווקא בשבוע הזה, הייתה בשלות, ההחלטה על שיחת הקרבה התקבלו השבוע. יש אנשים מימין ומשמאל שהיו אצל מוברכ, אי אפשר להעלות על סדר היום כי כל הזמן מדברים על זה.
אורי אריאל
על ההצעה לסדר של שיחות הקרבה חתומים נציגי סיעות של כ- 40 פלוס חברי כנסת, יש לזה משקל ואני מציע לכבד את זה, זה לא חבר כנסת אחד, כולו רבע שעה לסדר היום, עוד נושא לסדר היום המדובלל שלנו.
מגלי והבה
הנציגים של כל הסיעות היו בנשיאות וראו את סדר העדיפויות בצורה שונה. אני הולך לדבר על זה בנשיאות בשבוע הבא.
דוד רותם
הטעות היא שעדיין נשארתם בשש שבע הצעות. כך הדיון מסתיים, אני הולך הביתה מוקדם ואז אני צריך לנקות את הבית....
היו"ר יריב לוין
ולנאום מול מליאה ריקה יותר טוב? הבעיה היא שאנשים לא באים. אם אנשים היו באים אין בעיה לאשר גם 20 הצעות ולהישאר כל השבוע.
מגלי והבה
היו דיונים גם מעבר לשבע ושמונה בימי רביעי
איתן כבל
בדרך כלל כשאנשים מציעים הצעות לסדר, הרוב המכריע נמצא במליאה.
היו"ר יריב לוין
אני לא מדבר על המציעים אלא על כלל חברי כנסת.
איתן כבל
לשיטתך אם כך, שני שליש מדיוני הוועדות לא היו מתקיימים.
אורי אריאל
אני חייב לצאת, שיירשם שיש לי ייפוי כוח גם ליואל חסון.
היו"ר יריב לוין
חבר כנסת והבה אני אאפשר לך להתייחס פרטנית לכל אחת מההצעות.
מגלי והבה
הנושאים האלה עלו בנשיאות, נימקנו, הנושא הוא שחרגנו כשנתנו אישור לשבע הצעות לסדר היום. אני, להבדיל מחברי האחרים, לא אוכל להצביע בעד כי לא אסטה מעמדת הנשיאות שאני מייצג אותה.
היו"ר יריב לוין
זה לגיטימי.
איתן כבל
נודיע את זה לחברים שלך...
היו"ר יריב לוין
נאשר קודם את העובדה שחבר הכנסת אריאל מייצג גם את חבר הכנסת חסון מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר יריב לוין
נעבור להצבעה על כל אחת מהערעורים, הערעור הראשון של חבר הכנסת משה מוץ מטלון בנושא: "שריפת דגלם על ידי נטורי קרטא" מי בעד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 2

נמנעים – אין

הערעור לא התקבל
דוד רותם
אני מבקש רביזיה .
היו"ר יריב לוין
הערעור של חבר כנסת בן ארי בנושא:" דברי שר החינוך כי מורים צריכים לכהן בתפקידם לא יותר מעשר שנים".
מיכאל בן-ארי
אדוני היושב ראש, כל שבוע מציעים פה הצעות לסדר בהתייעצות עם העוזרים, שאומרים לי מה שהולך הוא הנושא של חולדאי. הנושא הזה הוא חשוב ומהותי ביותר מדובר בלמעלה מ- 100,000 מורים שנאמרה אמירה משמעותית לגביהם. הנושא של מערכת החינוך הוא בנפשנו ואמירות שנאמרות מהמותן נאמרות בלחישת אוזן לשר כזה או אחר, לאנשים שבחיים שלהם לא ראו כיתה מבפנים או בית ספר מבפנים, אלא אם הייתה מצלמה, בסופו של דבר מביאים תכניות, טורחים להביא כל מיני דברים וביקשתי להביא את זה לדיון קודם כל עם שר החינוך ולאחר מכן לדיון בוועדת החינוך כי הנושא מהותי ביותר ויש בו צדדים שונים.

קודם כל מבחינת הפגיעה בקבוצה ענקית שתורמים למדינה והופכים להיות שק אגרוף, זו פגיעה במורים, דבר שהיה צריך לקבל תיקון אמירה אחרת לציבור במליאת הכנסת כמייצגים של הציבור בישראל, אני חושב שהנושא הזה חשוב, לא רק אני הצעתי, גם חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, זאת אומרת שהיו שני חברי כנסת שהציעו את העניין, אני חושב שמכל ההתייחסות, העניינים הפוליטיים והעניינים שאנחנו מאד אוהבים להתכתש בהם, זה נושא מהותי שהוא בנפשנו, שיש עליו קונצנזוס שצריך לדון בו לעומק.

אני מבקש לדון בעניין הזה ולקחת אותו לדיון קודם כל בכנסת וכפי שאני אבקש לאחר מכן אם זה יתקבל, לדיון מעמיק בוועדת החינוך, עם שר החינוך, עם גורמים שונים, כיצד מצילים את מערכת החינוך בלי עוד פעם למצוא עוד סוג של שעיר לעזאזל בדמות המורים ולהגיד שהם צריכים אחרי 10 שנים לחפש לעצמם מקור עבודה אחר.

אני מבקש את תמיכתם של חברי הוועדה להעלות את הנושא כדי שנוכל לטפל בעניין הזה בצורה מעמיקה עם דיון פתוח שהוא לא פוליטי, הוא לא ברמה של נטורי קרטא או זירה מדינית, הוא בנפשנו ויש עליו הסכמה שאנחנו חייבים להשקיע בו המון מאמץ המון מחשבה ותשומת לב ומאד התאכזבתי לראות שזה הוזז הצידה כלאחר יד- מורים, בית ספר, חינוך, זה לא שהוא ראוי לשבת על סדר היום של הכנסת. אני חושב שבאמירת הנשיאות הייתה אמירה לא נכונה וזה צריך להיות מתוקן פה.
היו"ר יריב לוין
אתה רוצה להוסיף משהו לגופו של עניין?
מגלי והבה
אני מסתייג ממה שהוא אמר, כאילו סדר העדיפות בנשיאות לנושאים, ישנה אמירה לנושא החינוך, זה לא נכון. כל הנושאים חשובים, אנחנו מכבדים כל בקשה של חבר כנסת. פשוט, בסדר העדיפויות העומד לרשותנו והיו נציגים של כל הסיעות, אנחנו משתדלים לבנות סדר יום שיתאים לכנסת. לכן כך הצגנו את הנושא הזה. דרך אגב, גם אדוני שיושב בנשיאות יודע, לקבל החלטה פה אחד ולבוא לפה לשנות את עמדתנו.
היו"ר יריב לוין
עמדת הנשיאות היא לא לקבל, אני עובר להצבעה, מי בעד קבלת הערעור של חבר הכנסת בן ארי?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

הערעור התקבל
דוד רותם
ביקשתי רביזיה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך, ברוב של שניים כנגד אחד הוחלט לקבל את הערעור של חבר הכנסת בן ארי, הרביזיה תהיה בסוף, נעבור לסעיף 3, אנחנו מצביעים על שלוש בקשות באותו נושא של חברי הכנסת אריאל, כבל ויואל חסון, בנושא: "שיחות הקרבה בין ישראל לפלסטינים והתבטאויות המדינות השכנות", על הוריאציות השונות של הניסוח של זה, מי בעד קבלת הערעור?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים – אין

הערעור התקבל
היו"ר יריב לוין
הוחלט לאשר את הערעור. אני עובר להצבעה על הרביזיה של חבר הכנסת דוד רותם בעניין ההחלטה שקבלנו בסעיף 1 שהיה על סדר היום, מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת רותם בעניין ההחלטה בנושא הצעה לסדר של חבר הכנסת משה מטלון?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים - אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
הרביזיה התקבלה, אני חוזר להצביע פעם נוספת על השאלה האם לקבל את הערעור או לא. מי בעד הערעור ?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים - אין

הערעור התקבל
היו"ר יריב לוין
בעד-3 נגד-1 אין נמנעים, לפיכך הוחלט לקבל את כל הערעורים. אני מוכרח לומר שלמרות ההחלטה הזו חושב שראוי שננהג ביתר זהירות בנושא הזה. מצד שני אני חושב שגם ראוי שהנושא יועלה בנשיאות, שיובא לתשומת הלב שיש תחושה שצריך להיות עם יד קצת יותר קלה בנושא.
איתן כבל
אני מציע שתביא את הנשיאות לדיון פה, שיבינו את השיקולים.
מגלי והבה
הבעיה פה היא הקואליציה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כבל, האמת היא שהוועדה התייצבה מאחורי החלטות הנשיאות בלי שום קושי, אני מניח שהפעם הייתה סיטואציה של ריבוי ערעורים ומערערים, לכן תוצאת הרוב הייתה קצת שונה מההתנהלות שישנה בדרך כלל. זו הסיבה שמצאתי לנכון להימנע, כי הנושאים לא היו שונים במהות ממה שראינו בעבר, רק הרכב הנוכחים השתנה עקב המספר הרב של הערעורים. תודה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

והבה

קוד המקור של הנתונים