ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/05/2010

קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה בדבר העברת סמכויות מהשר יעקב נאמן לשר זאב בנימין בגין.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

03.05.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 81

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ט באייר התש"ע (3 במאי 2010), שעה 14:45
סדר היום
קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה,

בדבר העברת סמכויות מהשר יעקב נאמן לשר זאב בנימין בגין.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יריב לוין

נסים זאב
מוזמנים
מזכיר הכנסת הגברת ירדנה מלר-הורביץ
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
סיגל גורדון

קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה,

בדבר העברת סמכויות מהשר יעקב נאמן לשר זאב בנימין בגין
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת שאיננה בנושא התקנון, למרות שלרגע חשבתי שבזה עסקינן. אני מברך את ירדנה, מזכירת הכנסת, שיושבת עכשיו לצדי. על סדר היום: קביעת מסגרת הדיון להחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, בדבר העברת סמכויות מהשר יעקב נאמן לשר זאב בנימין בגין. ירדנה, את רוצה לתת כמה מילים במה מדובר?
מזכיר הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בקשת הממשלה, בעצם זו החלטה אחת עם שני סעיפים ולכן על כל סעיף תתקיים הצבעה בנפרד. ראוי לציין שבשני הסעיפים יתקיים דיון משולב אך שתי הצבעות נפרדות.
נסים זאב
איזה סמכויות?
מזכיר הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הסעיף הראשון מדבר על העברת סמכויות בשל משהו שנוגע לחוק החברות הממשלתיות, ככל שהן נוגעות לתקנות החברות הממשלתיות, כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל, לרבות כל תיקון או שינוי בהם.


הסעיף השני מדבר בנוגע לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), לעניין הגשת קובלנה נגד רב עיר, באם נבצר מהשר נאמן להפעיל את סמכותו האמורה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים.
היו"ר יריב לוין
פשוט בקשה טכנית, כנראה שמתעורר חשש שבמקרים מסוימים, אם יידרש השר נאמן להפעיל את הסמכויות האלה, אני מניח שהבקשה באה מיוזמתו - - -
נסים זאב
למה לא מעבירים את זה לשר לענייני דתות, למה לשר בני בגין?
היו"ר יריב לוין
כי זו החלטת הממשלה. אני יכול לומר לחבר הכנסת זאב, מתוך הניסיון שלי, השר בני בגין הוא זה שמחליף את השר נאמן גם בנושאים אחרים, למשל, בניהול הישיבות של ועדת שרים לחקיקה במקום שבו שר המשפטים לא יכול לנהל את הישיבה.


אני מציע, מסגרת של דיון משולב, דיון סיעתי, שלוש דקות לכל סיעה, אני מניח שאין בעיה עם הקביעה הזאת. מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה פה אחד
היו"ר יריב לוין
ההצעה אושרה פה אחד, לפיכך אני קובע, בקשת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, יתקיים דיון משולב בשתי הבקשות להעברת הסמכויות. מסגרת הזמן תהיה שלוש דקות לכל סיעה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:55.

קוד המקור של הנתונים