ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/05/2010

הצעה לסדר-היום בנושא: חוסר ביחידת הפריה חוץ גופית (IVF) בגליל

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

4.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 278

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ' באייר התש"ע (4 במאי 2010), שעה 11:30
סדר היום
חוסר ביחידה להפריה חוץ גופית (IVF) בגליל
נכחו
חברי הוועדה: רחל אדטו – מ"מ יו"ר

שלי יחימוביץ’
מוזמנים
ד"ר בועז לב
- משנה רפואי למנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר חזי לוי
- משנה ראש מינהל רפואה, משרד הבריאות

ד"ר יורם לוטן
- מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים, משרד הבריאות

רועי כפיר
- רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר מסעד ברהום - מנהל בית החולים לגליל המערבי-נהרייה

פרופ' יעקב בורנשטיין - מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים נהרייה

עו"ד רביב מייזל
- ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

ד"ר יחזקאל הורן - רופא מינהל צפון, קופ"ח מאוחדת

עפרה בלבן
- יו"ר עמותת חן לפריון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
נחמה - חבר המתרגמים בע"מ

חוסר ביחידה להפריה חוץ גופית (IVF) בגליל
היו"ר רחל אדטו
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

אנחנו נפגשים זו הפעם השלישית בנושא חסר ביחידת הפריה חוץ גופית בגליל. בישיבה האחרונה שהייתה פה ב-23 בפברואר בסיכומה של הישיבה קבענו שנתכנס בתום שלושה חודשים לבקשת דיווח משרד הבריאות בנושא. לאחר שמשרד הבריאות אמר שהוא יגבש את תשובתו בשאלה מדוע באזור הגליל המערבי לא פותחים יחידת הפריית מבחנה נוספת, כאשר במרכז הארץ רק באזור תל אביב רבתי יש אחת עשרה, בירושלים יש ארבע, ובכל אזור הגליל המערבי לאוכלוסיה של 650 אלף תושבים אין ולו יחידה אחת. כל אחד מהיושבים כאן, אני מניחה, יודע את הקשיים הנפשיים, הגופניים שכרוכים בכל חודש בטיפול בהפריית מבחנה. לכן הרוח הכללית של הוועדה הייתה בפעם הקודמת שיש מקום לפתיחת יחידה הפריית מבחנה באזור הגליל המערבי.

יש לנו שתי תשובות שאנו אמורים לקבל. גם את תשובת משרד האוצר לאור החישוב שנעשה, כי לפי הגידול במספר אזרחי מדינת ישראל יש מקום לפתיחת יחידה נוספת, ולא הייתה לזה שום הסתייגות. זו הייתה עמדה אחת שאנו צריכים לקבל תשובה נוספת ממשרד האוצר. התשובה השנייה של משרד הבריאות שיגיד לאור הנתונים שאין התנגדות לפתיחת יחידה נוספת.

האם היחידה הנוספת תיפתח באזור הגליל המערבי, כך שכל סדר היום החברתי ציבורי שקורא לשוויוניות במערכת הבריאות ולהביא את הרפואה של המרכז לפריפריה ולקרב את מערכת הבריאות לפריפריה, או להיפך. לקחת את הפריפריה ולקרב אותה למרכז. בכל אופן להגביר את נושא השוויוניות ושיבוא לידי ביטוי לא רק באמירה אלא במסר שייצא מכאן, שיחידת הפריית מבחנה נוספת כאשר תיפתח ובהקדם באזור הגליל המערבי, ולא קבענו לאיזה בית חולים.

יושבים פה בעלי עניין מבית החולים נהרייה. לא אמרנו איפה. משרד הבריאות ידון איפה. אני מדברת כאן על המסר השוויוני. יש לנו פה דוגמה מאוד מוחשית איך מביאים שוויוניות למערכת הבריאות. השוויוניות תבוא לידי ביטוי בזה שתיפתח יחידת הפריית מבחנה נוספת לא במרכז הארץ אלא באזור הגליל.

אני מבקשת את התשובה שגובשה על ידי משרד הבריאות, ממלא מקום המנכ"ל, ד"ר בועז לב.
בועז לב
אני ברשותכם, רוצה להסביר לעמיתיי את הקונסטלציה שקיימת. במדינה קיימות כיום 24 יחידות IVF. על פי החלטת ממשלה וחלוקה מסוימת של מספר היחידות פר אוכלוסין במדינה נקבע שתהיינה 24 יחידות. זה המצב שאכן קיים היום בפיזור שכולנו מכירים. בהחלט נוצרה הזדמנות לפתוח לפחות עוד יחידה אחת משום שהאוכלוסייה גדלה. אם אנו שומרים על אותו יחס, ולא ניכנס מה ההסבר שעומד מאחורי היחס, אבל זה היחס. לכן הדיון נעשה במועדו בהיבט הזה, כמובן בהתניות של העבודה עם משרד האוצר, כפי שאת, כבוד יו"ר הישיבה, הסברת לפני כן.

לגופו של עניין, משרד הבריאות אכן סבור שיש לפתוח עוד יחידה, והוא מצוי כרגע בעבודה בעניין כולל התייעצויות עם סגן השר בנושא. העמדה היא אכן שמשרד הבריאות יפעל לפתיחת עוד יחידה. אנחנו כרגע לא מדברים על מיקומה, האם זה בנהרייה או האם זה בגליל.
היו"ר רחל אדטו
כמו שעשיתם עם "מעיני הישועה". כמו שנכתב בצורה מאוד ברורה ונאמר בצורה מאוד ברורה.
בועז לב
אנחנו לא מדברים על הפריפריה של בני ברק. משרד הבריאות ללא ספק עושה מספר פעולות כדי להגביר את הנגישות ואת הזמינות בפריפריה. ולכן הצורך ליחידה שם או הדרישה ליחידה שם מונחת על השולחן. זה ללא ספק נתון חשוב במערך הדיונים יחד עם סגן השר כדי לקבוע היכן תהייה היחידה. יתכן שיהיה מהלך של העברת יחידות קיימות. בכל מקרה העמדה של המשרד היא: א) שאנחנו מודעים לקושי בנגישות לשירות IVF בגליל בכלל. ב) משרד הבריאות סבור שיש מקום לפתוח לפחות עוד יחידה אחת. זה נתון לדיונים עם האוצר. אבל המיקום הסופי ייקבע מקצועית על ידי המשרד יחד עם סגן השר, כשהגליל הוא חלק חשוב מאוד ממדינת ישראל ומהדיון לגבי IVF בפרט, בהינתן העובדה שברורה לנו הנגישות והזמינות שראויה להיות שם.
היו"ר רחל אדטו
אתה הצגת מאוד יפה את העמדה. שמעתי את מה שאמרת, ואני בוודאי יודעת מה נאמר בין השורות בדברים האלה. בוא נתחיל לפרק את המוקש הזה. בפעם הקודמת אנחנו דיברנו במפורש על מה שאמר סגן השר בזמנו: "בוא נעשה בדיקה. נסגור יחידות במרכז הארץ שהתוצאות שלהן לא טובות. ובמקום התוצאות הלא טובות האלה נפתח יחידות חדשות. יש כל מיני שמועות, את מי רוצים לסגור וכד'.

נאמר בישיבה הקודמת שמשרד הבריאות עדיין לא ערוך למחקר המדעי הזה שיודע איך לסגור יחידה, מה הן התוצאות שבגינן יסגרו. הרי לא מספיק להגיד 21% הצלחה מול 29% הצלחה ביחידת IVF. הרי יש פה מרכיבים נוספים. יש את מי זה מנקז, אוכלוסיה סלקטיבית, אוכלוסיה פריפרית וכד', בית חולים גדול, בית חולים מרכזי. הרי אין לכם את הקריטריונים. אולי יש לכם, אבל עוד לא התחלתם לעשות עבודה בעניין הזה.

חוץ מזה, מה שמאוד מעניין אותי, האם משרד הבריאות אי פעם במהלך 62 שנות עבודתו סגר יחידה כזו או אחרת, מחלקה כזאת או אחרת, ואחר כך עשה סקר כזה או אחר והחליט שהיחידה הזו לא טובה.

והשאלה השלישית שלי היא, האם משרד הבריאות יכול להורות לבית חולים הדסה למשל או לקופת חולים לסגור יחידה או רק יכול לעשות את זה לבתי חולים ממשלתיים או שמא הוא יכול להורות ל"אסותא", ולכן מאחר שיש כל כך הרבה שאלות שקשורות לנושא הזה – לסגור והשיקולים – הייתי שמחה שאנחנו נשמע וזה ייכתב. אולי זה מופנה אליך או לד"ר לוטן.
יורם לוטן
צריך להבדיל בין הבעיות המקצועיות שקיימות, יכולות מקצועיות להפעיל יחידה וצרכים של אוכלוסיה, שאלה דברים שהם מקצועיים לחלוטין, לבין החלטות מדיניות שהן באמת בדרג המנהל של משרד הבריאות. האם מדיניות של הזזת יחידות או פתיחת יחידות חדשות, אני מבחינתי לא רוצה להתייחס כרגע לנקודה הזו. מה שהבהרתי גם בדיון הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו בתור מי שמלווה את כל היחידות בארץ. הקשיים שיש לנו לאסוף את הנתונים בצורה שמאפשרת השוואת נתונים אמיתית היא ידועה וקשורה גם כן בסיבות שהן לא לגמרי מקצועיות בלבד. מנסים לעשות תיאומים בין הנהלת המשרד והגופים המקצועיים שאמונים על המקצוע הזה, ועוד לא הגענו להסכמה.
היו"ר רחל אדטו
וקיימים האיגודים הגניקולוגיים שמתנגדים, כמובן.
יורם לוטן
הם לא מתנגדים, אבל יש פה שאלה איפה בסיס הנתונים יימצא. הם לא מתנגדים לעיקרון, והם גם מבינים שבכל מקום מתקדם בעולם זו הדרך הנכונה לעשות זאת.
היו"ר רחל אדטו
אחרי הסקר על ניתוחי לב לא נעשה שום דבר.
יורם לוטן
גם קבענו את מכון גרטנר כמכון מתאים והולם ואובייקטיבי לחלוטין שיכול לאסוף את הנתונים.
היו"ר רחל אדטו
מכון גרטנר, זה היה הכי קל והכי הגיוני. גם אם ההסתדרות הרפואית תתמוך וגם אם איגוד הגניקולוגים וגם אם יחליטו על תנאי המחקר וכד', הרי כזה דבר אתה לא יכול לפני שנה-שנתיים במקרה הטוב.
יורם לוטן
זה רק פרוספקטיבי. אין לזה שום משמעות ללכת רטרוספקטיבי. מהיום שיוחלט נוכל בשנה שאחרי זה להתחיל לנתח.
היו"ר רחל אדטו
זה יכול להיות סידור של שנתיים-שלוש. אנחנו נקבל תוצאות מעובדות, במקרה הטוב. אם כולם ישתפו פעולה, שאיגוד הגניקולוגים לא ישמח וההסתדרות הרפואית בוודאי לא תשמח מהדבר הזה. במקרה הטוב שלוש שנים. אתה מסכים איתי? זאת אומרת שכרגע אם אנחנו מדברים על משהו תכליתי שאנחנו יודעים שיש לנו נתון אחד שאנחנו יודעים, והאוצר לא מכחיש, זה שכרגע יש אישור לפתוח יחידה נוספת. והיחידה הזאת אם היא מותנית בסגירת יחידה אחרת, היא לא תיפתח בכלל לפני עוד שלוש שנים, אם זה מותנה אחד בשני פה.
יורם לוטן
כן, אבל מבחינת הדרג המקצועי, ואני רוצה להדגיש שמבחינת הדרג המקצועי...
היו"ר רחל אדטו
אני לא אומרת סתם את זה. אני מעריכה באמת את הדרך שבה אתם מגנים על המשרד, אבל באמת אני יודעת שיש אמיתות אחרות. הערכה שקבלתי מאחד האנשים הבכירים זה שאין לו בעיה לפתוח יחידה בנהרייה בתנאי שתיסגר יחידה אחרת, וגם יפתחו את "מעיני הישועה". אני רוצה את היחידה שמגיעה על פי מספר התושבים, על פי המפתח. את היחידה הזו שיפתחו, דבר ראשון שיפתחו באזור הגליל. אחר כך בוא נדבר על החילופין, על ההעברה וההחלפה ו"מעיני הישועה".
חזי לוי
מה שיורם ואני אומרים, שלגבי יחידה אחת נוצר כזה מצב שברוח אותה החלטת ממשלה נוצר מצב שניתן לפתוח יחידה אחת ללא התניה של סגירת יחידה אחרת.
היו"ר רחל אדטו
נכון. וללא צורך בכלל לפנות לאוצר.
חזי לוי
צריך לפנות לאוצר בכל מקרה, משום שאם על פי החלטת ממשלה אפשר לפתוח עוד יחידה, זה מחייב גם עבודה עם האוצר, אבל זה ה"איך" לא ה"מה". לגבי ה"מה" אפשר בהחלט לפתוח עוד יחידה ללא התניה בסגירה. אני מסכים איתך בכל מילה לגבי הבעייתיות בסגירה, והקריטריונים שאמורים להילקח בחשבון. הרי ההצלחה היא אינה מדד כלשהו לכן סגירה או לא סגירה. זה 20% או 25%, יש עוד המון דברים מקצועיים. לכן את זה לא נעשה. אנחנו מבינים ומניחים שניתן לפתוח יחידה ללא התניה. הדיון על איפה היחידה, לפה התייחסה תשובתי שזה חלק מהעבודה שתיעשה במשרד. יש גם עבודה עם האוצר.
היו"ר רחל אדטו
הבוקר נאמר לי מה עמדת האוצר בעניין הזה. אני אשמח שהאוצר יאמר את דברו.
רועי כפיר
כמו שאמרה היו"ר זה בסמכותו המלאה של השר היום להחליט על פתיחת יחידה נוספת. אנחנו מבחינת עמדתנו חושבים שלא היה נכון להוסיף יחידות לפני שמיציתם את המהלך, אבל בהחלט יש לכם את הסמכות למצות אותו, של סגירת יחידות במרכז הארץ. אנחנו לא מתנים את זה וגם אין לנו את הכלים לא בחוק ולא בהחלטת ממשלה.
היו"ר רחל אדטו
נכון, וזה משפט המפתח שאיתו אנחנו הולכים. נכון לעכשיו אפשר לאלתר לפתוח את היחידה הבאה. זה הדבר הכי חשוב מכל מה שנאמר. עוד יחידה נוספת וכד', וכבר יש למשרד הסתייגויות, והוא אומר במפורש שאנחנו מבחינתנו יותר טוב שתעשו את הבדיקה עכשיו ואחר כך תחליטו. אין צורך לפתוח את היחידה -25. בוודאי לא את ה-26. את ה-26 אנחנו נתנגד, אלא אם כן זה יהיה סגור. לאלתר – מותר לפתוח ולא צריך לקבל אישור מן האוצר.

ועוד יותר, נאמר לי שגם כרגע לא צריך לערב אותם בגלל שלפי החלטת הממשלה על גודל מסוים של אוכלוסיה מגיעה יחידה אחת, ולכן כרגע אנחנו עומדים בקריטריונים. כולנו לטובת העניין. לאור העובדה הזו, כרגע, לאלתר, אפשר לפתוח את היחידה. זאת הנקודה. ובמפורש נאמר לי הבוקר שכרגע אין אפילו צורך לבקש אישור, כי האישור הזה ניתן.

לכן כל ניסיון לדחוף את זה לאוצר ולהפיל את זה על אחריותו, זה ניסיון לדחוק, להציף בעיה שכרגע לא קיימת. זה מייתר את כל השאלות לגבי הסקר, לגבי הבדיקה ומכון גרטנר. כי אפשר לקבל את ההחלטה עכשיו ולאלתר ולפתוח. ואת כל המוטו של הפריפריה והשוויוניות והכול – עכשיו להוכיח את זה, ולא "למרוח" במילים שאנחנו בעד שוויוניות כאשר על הפרק עומד שיא השוויוניות שבעולם – להביא יחידת IVF לנהרייה.
חזי לוי
בגליל. במזרח יש, בטבריה.
היו"ר רחל אדטו
בטבריה, אבל המרחק מטבריה לגליל העליון ולגליל המערבי, גם בגליל העליון אין.
יורם לוטן
בצפת אין, אבל צפת מכסה 90 עד 100 אלף תושבים.
היו"ר רחל אדטו
רק רציתי לוודא שכאשר אנחנו מדברים על גליל מערבי, זה גליל מערבי ועליון, בסופו של דבר. כי בתחתון זה טבריה, ובטבריה יש. כשאנחנו אומרים גליל מערבי, זה גליל מערבי ועליון, כי בתחתון זה טבריה, ובטבריה יש.
חזי לוי
גליל מערבי זה גליל מערבי וצפת זה גליל עליון. המערבי זה מערבי ונהרייה זה בית החולים היחידי בגליל המערבי.
היו"ר רחל אדטו
האם למשרד הבריאות יש עוד משהו? יורם, קטעתי אותך בנושא הסקר.
יורם לוטן
לא. הצגת את זה נכון. אני אמרתי בדיון הקודם וגם רוצה להגיד את זה כאן בצורה ברורה, במידה וההחלטה תיפול להקים את היחידה הנוספת בבית החולים בגליל המערבי, הוא יוכל לעמוד בזה מבחינה מקצועית, ואני חושב שהתשתית הקיימת של בית החולים מסביב, ולא רק הדברים הגניקולוגים, תוכל לעמוד בזה. כמובן שאנחנו נעשה את הבדיקה וניתן לזה אישור.
היו"ר רחל אדטו
מה לוח הזמנים לדבר כזה? בוא נגיד תיאורטי מאוד שאם השר היה אומר: "אני פותח בגליל", נניח שהיה יוצא בהצהרה לא צפויה כזו?
חזי לוי
אני מניח שעד חצי שנה. זה תלוי בבית החולים. אנחנו נבוא ונבדוק, עד שהם יכינו את הציוד ונסיים את הבדיקה.
היו"ר רחל אדטו
אז מבחינתכם, זה עד חצי שנה מרגע שיש החלטה איפה להקים.
יורם לוטן
כן, חצי שנה, כך עשינו ברמב"ם.
היו"ר רחל אדטו
דרך אגב, וזו שאלה קשה. נניח שיבואו ויגידו לכם מעיני הישועה, בהכירכם את הצפיפות מול מעיני הישועה-תל השומר, בילינסון, איכילוב, אסותא, יש לכם גם עמדה בדבר כזה?
חזי לוי
מי זה לכם?
היו"ר רחל אדטו
ממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות.
יורם לוטן
אני מוכן לענות לך. ברור לחלוטין שמבחינת הזמינות והנגישות והצרכים המידיים לפעולה, המרכז הוא מוכן. יש זמינות ונגישות. אני חושב שהדיון על מעיני הישועה הוא דיון אחר. הוא מייצג ציבור שהוא חברתי אחר, תרבותי אולי אחר, עם דרישות בשל כך. ולכן כשדנים במעיני הישועה צריך גם לדון בקונטקסט הזה. חלק מהשירותים למעיני הישועה ללא ספק מיועדים לקהל מסוים וניבנו לספק קהל מסוים. אני חושב שהדיון על יחידת איי. וי.אף. למעיני הישועה הוא לא רק דיון מקצועי גרידא, כי ברור לכולם שיש צפיפות במרכז. הוא גם דיון חברתי ותרבותי. האם אנחנו רוצים כמדינה לבוא לקראת הציבור הזה ולתת לו דברים שהוא דורש בצורה לגיטימית. אנחנו צריכים לדון אם זה נכון או לא.
היו"ר רחל אדטו
אני מודה לך על התשובה הזו. כבוגרת שערי צדק שמנוהל על פי ההלכה אז אני מודיעה לפרוטוקול שהדרך שבה הציבור החרדי, כל הבקרה שהציבור החרדי רוצה, את הרבנית שעומדת בחדר של הזרע וכל הדברים של ההפריה עצמה וכד', שירותים כאלה ניתנים גם בבתי החולים שבסביבה. גם תל השומר מבין בזה וגם בית החולים רבין מבין בזה. בוא נפתח גם יחידת הפריית מבחנה גם לדרוזים, ובוא נפתח גם לציבור הערבי. למה אנחנו פותחים רק לציבור החרדי?
יורם לוטן
אפשר להעמיד את זה לדיון. לא הבעתי עמדה. מה שאמרת זה בהחלט חלק מהטיעונים לדיון.

להעמיד את זה מול זה. אפשר לעשות את זה באותה צורה ולהביא לסיפוקו של הציבור בכל בית חולים אחר. זה בהחלט טיעון לדיון.
היו"ר רחל אדטו
אני מעלה זאת גם בתור אשת מקצוע וגם כבוגרת שערי צדק שמנהלת את העניינים האלה לפי ההלכה.
יורם לוטן
אלה באמת טיעונים חשובים מאוד לדיון הזה. בהחלט.
היו"ר רחל אדטו
ולכן אין הצדקה בקונטקסט הנוכחי לפתוח יחידה נוספת במעיני הישועה. במיוחד שהמחמירים שבמחמירים שנורא רוצים להיות הכי מקפידים בהלכה, המרחק מבני ברק לשערי צדק הוא קטן יותר מאשר המרחק מהנקודה הכי צפונית, נניח ממטולה ל'פוריה' או ממטולה לחיפה.

בבקשה, בית חולים נהרייה, בתוך כמה זמן אתם יכולים להקים יחידת הפרייה?
יעקב בורנשטיין
אני מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית חולים בנהרייה, אני גם סגן יושב ראש האיגוד הגניקולוגי. התבקשתי גם לייצג כאן את האיגוד הגניקולוגי.

לשאלה הספציפית שלך, מרגע האישור תוך 3-6 חודשים היחידה תוכל לעמוד. ואז נחכה לוועדה המקצועית שתיתן את האישור.

אני לא רוצה לחזור מחדש על הנאמר מהדיון הקודם. אבל אני רוצה לקרוא כאן את זעקתן של נשות הגליל המערבי. בדרך כלל אנו הגניקולוגים מדברים גם בשם הנשים. אני מבקש אישור לזה. זה למעשה עוול היסטורי. זה לא שאנחנו יושבים פה וחושבים פרוספקטיבי. עוול היסטורי שבקבוצה כזאת של 600 אלף תושבים אין יחידה. נשים קשות יום שצריכות לנסוע לחיפה או למקומות אחרים. אגב, מעבר לכל הדברים שציינתם אנחנו מבקשים לפתוח יחידה ציבורית. אתם מדברים גם על יחידות פרטיות. אין לי שום דבר נגד יחידות פרטיות, אבל בואו ניתן קודם לתושבים האלה שיושבים שם, שהיו בצל המלחמה ב-2006, בואו ניתן להם מה שמגיע להם, שכבר שנים מגיע להם. אולי נתקן פה עוול היסטורי.
מסעד ברהום
אני מנהל בית החולים גליל מערבי בנהרייה. אני לא רוצה לחזור על הדברים. אני מרגיש את זעקתן של הנשים. אולי בפעם הבאה אנחנו צריכים ללוות את הנשים החרדיות, הערביות, הספרדיות והאשכנזיות, שכולן יבואו לכאן ביחד ויגידו כמה הן סובלות בנסיעות כל בוקר לחיפה ולמקומות אחרים. זה לא ייתכן שהעוול הזה יימשך. אני בטוח מתוך היכרותי עם האנשים שיושבים כאן במשרד הבריאות. הם מבינים בדיוק את הבעיה ואת הסוגיה, ואני בטוח שהשכל הישר ינצח בסוף, והיחידה הבאה תהיה בגליל המערבי.

נכון שאני משוחד, אבל לא עד כדי כך. גם אנחנו מכירים את כל היחידות שנמצאות בכל מקום בארץ. לא צריך עוד יחידה אחת בתל אביב, שיהיו במקום עשר, אחת עשרה. אנחנו לא צריכים עוד כל מיני שלוחות ותת יחידות לכל מיני צרכים ותת צרכים שהם באמת מיותרים. הם באים אך ורק כדי להסביר ולומר למה לאחר מעשה נפתחה היחידה במקום כזה ואחר. צריכה להיות עוד יחידה. לבטל את העוול ההיסטורי לנשים של הגליל המערבי ולפתוח יחידה בבית החולים לגליל המערבי לטובת הנשים שגרות בגליל המערבי במדינת ישראל.
היו"ר רחל אדטו
תודה.
עפרה בלבן
אני יו"ר עמותת חן לפריון. אנחנו יודעים את הצורך. אנחנו יודעים גם את העלויות. אישה בתל אביב שעושה טיפול הפריית מבחנה, העלויות שלה מופחתות בפחות מחצי מאשר גברת מקריית שמונה שצריכה להגיע אם לפורייה ואם לעפולה ואם לחיפה. ולכן יש חשיבות, כי כשאומרים שמדינת ישראל מממנת ומכסה את עלות הטיפול, לא לוקחים בחשבון את העלויות הנלוות, שזה בערך אלפיים שקל למחזור טיפולים אחד. אם היא בגליל המערבי זה כמעט ב-50% יותר, מפני שהיא צריכה לנסוע שעתיים לכל כיוון בשביל אולטרה סאונד.

זה פשוט עוול נוראי וכל החיים משתבשים. לכן צריך לקחת בחשבון שהפוריות שעושים אותה בנוסף למהלך החיים הרגיל כי רוצים שזה יצליח, אז בנוסף למהלך החיים הרגיל יש לעזור למטופלת ולהקטין גם את הזמן שהיא מקצה כל יום לנושא הפוריות, ואנחנו פה כולנו יודעים שבהפריית מבחנה יש הרבה מאוד בזבוז זמן ביום יום. ואם היא עוד צריכה ארבע שעות ביום לנסוע, ריבונו של עולם! בואו נקל עליה.
היו"ר רחל אדטו
ממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות. אנחנו יכולים להכריז שהוועדה מסכמת את הדיון היום שיש הסכמה של משרד האוצר, משרד הבריאות, בית החולים, שניתן להקים יחידת הפריית מבחנה בנהרייה, ולאלתר, תוך שישה חודשים לפתוח אותה?
בועז לב
הוועדה סוברנית להחליט מה שהיא רוצה להחליט. אני כמובן לא מנהל את הוועדה ויש לה יו"ר מכובדת, בעלת ידע ועמדה.

אנחנו נביא את דבר הוועדה בפני סגן השר, וגם את רוח הוועדה שבטח יתבטא גם בפרוטוקול.

אנחנו חושבים שזכותו של סגן השר לראות את אמות המידה והקריטריונים שעל פיהם פותחים יחידה נוספת. אנחנו כולנו נכבד את הזכות הזו. אנחנו מייצגים בין השאר את עמדתו מבחינה זאת. אנחנו נביא את זה בפניו וגם את עמדתנו המקצועית נביא בפניו.
רביב מייזל
יש עוד יחידת IVF ששר הבריאות החליט עליה?
בועז לב
נושאים של מדיניות באופן עקרוני נידונים ומוחלטים תמיד על ידי שר הבריאות. התשובה היא כן. גם נושאים של קריטריונים חברתיים לפתיחת שירותים הם נושאים שאין מה לעשות. הם חצי פוליטיים. צריך להבין את זה. הם גם פוליטיים וגם מקצועיים. עם כל הכבוד מדובר כאן בסוגיה שהיא חברתית. זו סוגיה מורכבת ועמדתנו המקצועית אומרת שניתן לפתוח. כלומר, יש את היכולות המקצועיות, ולית מאן דפליג. הועלתה כאן זעקתן של נשות הגליל, והיא יקרה וחשובה לנו. יחד עם זאת אני עומד עוד פעם על זה שזכותו וחובתו של השר לקבוע מדיניות, וזאת מדיניות.

נשאלה שאלה קודמת האם נסגרו יחידות במדינת ישראל. גם לכך התשובה היא חיובית. זה קשה. ברגע שנפתחת יחידה, קשה מאוד לסגור אותה. המשימה הזו לעבוד על פי רפואה נסמכת הוכחות evidence based)) ולקבוע את תמהיל החולים זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ואת גבירתי היו"ר, עמדת על הסוגיה הזו, שזה באמת לוקח זמן. לכן אנחנו ככל שניתן ננסה להקל על נשות ישראל ואנחנו כמשרד חייבים לא רק להיוועץ, אלא לקבל את הכרעתו בעניין הזה של סגן השר כמי שקובע מדיניות בעניין הזה. אתם יש לכם חובה לעשות את עבודתכם כגוף מחוקק.

העמדה המקצועית היא, ניתן. השמיים לא יפלו, השמיים לא נפלו עד היום. האם זה טוב, האם זה שוויוני? זו שאלה אחרת, זאת התשובה.
היו"ר רחל אדטו
זה פשוט חוסך כסף, זה כלכלי.
בועז לב
אני לא רוצה בכלל להיכנס לדיון הזה.
היו"ר רחל אדטו
הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג משרד האוצר, כי המשרד אישר הקמת יחידת הפריה נוספת. הקמת יחידת הפריה נוספת עומדת בקריטריונים הנדרשים על פי החלטת הממשלה משנת 2006. עמדתו המקצועית של משרד הבריאות, כי ניתן לפתוח יחידה נוספת בתוך כשישה חודשים.

הוועדה חוזרת ודורשת בשם השוויוניות בין הפריפריה והמרכז- אי הקמת יחידה בצפון פוגעת משמעותית בחיי הזוגות הנמצאים בטיפולי פוריות ומונעת הכרה בהתמחות במחלקת הנשים בבית החולים בנהרייה. הקמת היחידה מהווה צעד משמעותי לצמצום הפערים ברפואה בין המרכז לפריפריה. הוועדה פונה לסגן שר הבריאות לקבל החלטה מיידית לפתיחת מרכז להפריית מבחנה בגליל המערבי.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים