ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/05/2010

תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התש"ע-2010 - שהות מחוץ לישראל

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

03.05.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 276

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, י"ט באייר התש"ע ( 3 במאי 2010), שעה: 12:00
סדר היום
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי כנסת: חיים כץ – היו"ר
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
עו"ד אדהם חאסקיה – עורך דין באגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

רינה נשר – הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

אלי לוי – סגן ממונה מרשם ודרכונים, משרד הפנים

עו"ד שרית דמרי – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

דבורה בדר – מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

קלאודיה כץ – מנהלת אגף תעסוקה, המשרד לקליטת העלייה

דוריס קריאף – מנהלת המחלקה הארצית לתיעוד וזכרות, המשרד לקליטת העלייה

בלהה אברמזון – ממונה תעסוקה, המשרד לקליטת העלייה
ייעוץ משפטי
זיו מגור

יעקבית ישפה – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, השעה 12:00. יום שני בשבוע, י"ט באייר, ה-3 לחמישי 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא היה אמור להיות נדון היום בשעה 9:30 בבוקר. אבל, מאחר ואני כחבר כנסת עובד אצל הממשלה כנראה, וקראו לי לוועדה לשכר הבכירים במשק, נאלצתי לדחות את הישיבה. היא נדחתה להיום בשעה 12:00. לפני שאנחנו מקיימים את הישיבה הגיעו נציגי הביטוח הלאומי, וביקשו למסור הודעה לפרוטוקול.
שרית דמרי
אני מהלשכה המשפטית בביטוח הלאומי. אנחנו נבקש שהות נוספת בטרם יידונו התקנות בוועדה, לצורך גיבוש או תיקון נוסף של התקנות עם משרד הפנים.
היו"ר חיים כץ
בעברית, את מבקשת שאנחנו לא נדון היום בתקנות.
שרית דמרי
לא נדון היום, נכון.
וילמה מאור
למה אי אפשר היה להגיד לנו את זה אתמול?
שרית דמרי
אנחנו קיבלנו היום את ההודעה ממשרד הפנים שיש איזשהו קושי. יש תקנות זהות מחוק - - -
היו"ר חיים כץ
כמה זמן משרד הפנים ידע שהתקנות הולכות לעלות?
שרית דמרי
הם ידעו רק ביום ראשון כשהם קיבלו את ההודעה שהם הוזמנו לדיון בוועדה לגבי הנוסח של התקנות האמורות.
לאה נשר
לא קיבלנו את זה מראש.
שרית דמרי
ממה שאני מבינה, גם מבחינתם, נודע להם אתמול.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אני אתן לכם זמן לנסות ולגבש עמדה. אנחנו נעצור, נדחה את הדיון.


תודה רבה, הישיבה נעולה.
קריאות
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים