ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/05/2010

ספורט נכים - לרבות ההכנות לאולימפיאדת הנכים

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת החינוך, התרבות והספורט

4.5.2010הכנסת השמונה עשרהנוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 205

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, כ' באייר תש"ע (4 במאי 2010), שעה 09:30
סדר היום
ספורט נכים – לרבות ההכנות לאולימפיאדת הנכים
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – יו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
אורלי פרומן
מנכ"לית משרד התרבות והספורט

אורי שפר
ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

דוד מלכא
סגן ראש מנהל הספורט, משרד התרבות והספורט

עו"ד עפרה שרון
לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

צחי דוד
רפרנט תרבות וספורט, משרד האוצר אגף התקציבים

עופר פרי
מנכ"ל המועצה להסדר ההימורים בספורט

יצחק לארי
סמנכ"ל כספים המועצה להסדר ההימורים בספורט

נדב לוי
מאמן

רדו רוזנטל
התאחדות ספורט הנכים

שבתאי דויטש
נציג בית חינוך לעיוורים

דרור כהן
ספורטאי, שייט מפרשיות

דני בן אבו
יו"ר התאחדות ספורט נכים

ברוך חגאי
מנהל אגף הספורט, אלי"ן

עו"ד אמיר רוזנברג
ספורטאי פעיל, מרכז ספורט לנכים אלי"ן רמת גן

יואב קריים
מטה המאבק של הנכים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ

ספורט נכים – לרבות ההכנות לאולימפיאדת הנכים
היו"ר זבולון אורלב
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הנושא על סדר היום, ספורט הנכים עם דגש על ההכנות לאולימפיאדת הנכים. סיימנו עכשיו ישיבה יחד המנהלת הכללית והוועד האולימפי על ההכנות לאולימפיאדה, מתוך דגש שאנחנו רואים צד שווה בין האולימפיאדה הרגילה לבין אולימפיאדת הנכים חשבנו שנכון לא להפריד, ובאותו יום שאנחנו מקיימים את הדיונים על ההכנות לאולימפיאדה אנחנו נקיים גם את הדיונים עם דגש על סוגיית ספורט הנכים. הובא לידיעתי שמחר יתקיים בוועדת חוץ ובטחון דיון, אני אפנה ליושב ראש הכנסת, זה דבר תמוהה וגם חמור, תקנון הכנסת הפקיד את סוגיית הספורט בידי וועדת החינוך, התרבות והספורט וזה שמה, מוזר בעיניי שמישהו רוצה לעסוק בלי תאום בדבר הזה. משרד הבטחון גם שלח אלי מכתב תמוהה שהוא לא יבוא היום לישיבה כי יש מחר ישיבה בוועדת החוץ והבטחון, לכן הרופא הראשי של אגף השיקום לא יבוא, זה יגיע לברור ליושב ראש הכנסת.


אני מברך את אלה שהגיעו, הוועדה לדורותיה עסקה בספורט נכים ותמשיך לעסוק בספורט נכים, וזה המנדט שלה. אני מודה לחברי חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון שמשתתף איתנו בישיבה, למרות שהוא אינו חבר קבוע בוועדה, בעיניי הוא חבר כבוד בוועדה.
משה (מוץ) מטלון
תודה אדוני היושב ראש ולחברים שהגיעו, אני בדיוק עמדתי לשאול אותך שאלה בנוגע לדיון אליו אני מוזמן אליו מחר כחבר וועדת המשנה וזה גם תמוהה בעיניי, כי ידעתי שבספורט עוסקת וועדת החינוך, התרבות והספורט, ומשרד התרבות והספורט. זה תמוהה בעיניי ומה עוד שאני יודע שהרופא הראשי של משרד הבטחון מוזמן מחר לוועדה, מה הקשר שלו למעט איזה תקציב מגוחך שנותן משרד הבטחון לספורט בבתי הלוחם של ארגון נכי צבא ההגנה לישראל.

אני מבקש לומר שכחבר בוועדת המשנה של וועדת חוץ ובטחון שדנה בסוגיית תפקוד אגף השיקום, אפשר אולי לכלול שם את נושא הספורט, אבל אני מבקש להדגיש ואני שמח שחברים הגיעו לכאן גם מארגונים אחרים, לומר שבספורט עוסקים לא רק נכי צבא ההגנה לישראל, עוסקים הרבה מאוד ארגונים ואני חושב שצריך לתת להם ביטוי. כאן בדיוק זה השולחן וזו הבמה שצריכים לעסוק בנושא. וועדת המשנה דנה בנכי צבא ההגנה לישראל ואני חושב שזה חלק אולי נכבד מאוד, אני בוודאי כמי שהיה יושב ראש ארגון נכי צבא ההגנה לישראל, וכמי שעסק שנים בתחום ספורט הנכים ויושבים כאן חבריי, אני חושב שצריך להיות סדר בעניין הזה ואני מקבל את עמדתך. אני מודה לך שהזמנת אותי לישיבה הזאת, אני מודה לחברים שמשתתפים. אני מאחל לכם דיון פורה. רק רציתי לשים את הדברים באופן שיהיה מובן גם מתוקף היותי חבר בוועדת המשנה של וועדת חוץ ובטחון שדנה בסוגיה האמורה. תודה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה לך, כאמור אני שמח על השתתפותך. אני מציע שנתחיל בעניין ההכנות לאולימפיאדת הנכים. אני לא יודע מי נושא באחריות העליונה, כמו שיש לספורטאים הרגילים את הוועד האולימפי שהוא מרכז את ההכנות לאולימפיאדה, מי מרכז את הכנות לאולימפיאדת הנכים?
דני בן אבו
התאחדות ספורט הנכים טומנת בתוכה גם הוועד הפראולימפי וגם התאחדות ספורט הנכים. התאחדות ספורט הנכים טומנת בתוכה את כל אגודי הספורט גם את הוועד הפראולימפי. במסגרת ההתאחדות אנחנו מכינים את כל ההכנות הפראולימפיות וגם מכינים את הסגל עם המעטפת, המעטפת הרפואית, המעטפת המקצועית, וחד היא תחת אותה קורת גג, שמכינה את הסגל לבייג'ין או לאתונה, או ללונדון 2012, היא זו שמכינה גם את הסגל הפראולימפי של הנכים. גילי לוסטיק מצד אחד משמש ביחידה לספורט השיגי בתחום האולימפי אבל גם הפראולימפיים.
היו"ר זבולון אורלב
גם עבור הספורטאים הנכים?
דני בן אבו
נכון. תחת למטריה שלה יושבת יעל לנדר שהיא מתאמת ספורט נכים וחבל שגילי לוסטיק לא פה, הוא זה שמאשר את כל תכניות העבודה המקצועיות.
היו"ר זבולון אורלב
צא לחדר הסמוך ובדוק איתו אם הוא מגיע, ותגיד לו שעל פי המידע שאצלנו הוא צריך להשתתף בדיון פה.
דני בן אבו
כל תכניות העבודה, כל המדדים נמצאים תחת אותה מטריה, וזה כבר קיים כמה שנים טובות וזה באמת עושה טוב לכולם. לראות את הספורטאי האולימפי המדליסט ואת הספורטאי הפראולימפי תחת אותה מסגרת רפואית, תחת אותה מסגרת מקצועית זה באמת נותן מענה ומסר חיובי.


כדי לצמצם בעלויות אנחנו מקיימים את כל הפעילות הזאת תחת מסגרת אחת, כאשר בתוך התאחדות ספורט נכים וכמו שיש באיגודים הרגילים את איגוד האתלטיקה, איגוד השחייה ועוד, אצלנו כל האיגודים האלה קיימים בספורט נכים וזה נקרא: ענף השחייה, ענף השייט, ענף האתלטיקה, ענף הירי וזה כדי לצמצם ובמקום שיהיו חמישה עשר מנהלים כלליים, זה מצמצם עלויות. במקביל יושבת עמותה אחרת של הקרן שעוסקת בהכנת הסגל ושיגורו למשחקים הפראולימפיים.

בשנתיים שלוש השנים האחרונות ובמיוחד בחודשים האחרונים, בעקבות העתירה לבית הגבוה לצדק של ספורט הנכים על שוויון ותקצוב הודיעה המדינה בתקופה של המנהלת הכללית, אורלי פרומן, המנהלת הנוכחית, על שוויון. שוויון שנמצא תחת אותו מכנה משותף עם חלוקה, בתבחינים שמדברים על הישגים, כמות, איכות, מדליות, זה על אותו משקל, אלא שבתוך כל איגוד רגיל יש ניקוד גבוה של 4 שנותן מקסימום תקציב ועד ל- 0 או 1, כאשר בספורט הנכים שקללו את כל הנקודות ואמרו ניקוד של 3. אמרנו שאם שוויון אז עד הסוף וגם בתבחינים וגם איפה שצריך להפסיד.


בימים האחרונים ישבנו מול דוד מלכא בשקיפות מלאה, פירקנו את הענפים שלנו כמו באיגודים של הספורט הרגיל ואמרנו שאיפה שצריך להפסיד נפסיד ואיפה שצריך להרוויח נרוויח, זה נותן תמורה מסוימת טובה יותר, אבל חשוב יותר, זה נותן מדד קטליזאטור להצליח יותר כי כל ענף בזכות עצמו ישאף להישגים וירוץ להישגים שלו ולא ישען על מישהו אחר. אני יודע שבשנת 2011 הגענו במינהל הספורט למקום של כבוד, גם לספורט הנכים וגם למינהל הספורט.

יתרה מזאת, הגדילו לעשות בגלל שלספורט הרגיל יש מתקנים אולימפיים כמו בהדר יוסף, וינגייט, מתקן הקרח. לספורט הנכים המתקן ברמת גן של ספיבק, המתקן של בית הלוחם הוא התשתית להכנות הספורטאים, באנו ואמרנו שלא יתכן שאנחנו נישען על התקציב של נכים אחרים כדי להכין. כימתו את זה והכירו במתקנים פראולימפיים ומינהל הספורט מתקצב את זה. ובא גואל לציון, אין לנו מילה אחת, בשנת 2011 נגיע לדבר טוב. אבל מה, המקום השני שלא הלכנו בו לבית הדין הגבוה לצדק ורצינו להגיע למקום של כבוד בהסדר של דיון או שיחה, קיימנו גם שיחות עם המנהלת הכללית והיא הבטיחה שתבוא איתנו יד ביד.
היו"ר זבולון אורלב
מי ואיזה הוא?
דני בן אבו
מועצת ההימורים. מועצת ההימורים מתקצבת את תחומי הספורט, את הענפים השונים כהתאחדות לפי וועדת בורוביץ באופן מכובד, ואין לנו על כך מילה. יש וועדה נוספת שמתקצבת את איגודי העל שבתוכה יש 12 מיליון שקל, קוראים לה וועדת קמ"ת, מתוך ה- 12 מיליון שקל הללו היא מתקצבת 8.5 מיליון שקל כולל הקדש ששם יש את התמיכות למלגות לספורטאים, 8.5 מיליון מתוך 12 מיליון הולכים לוועד האולימפי, כמיליון או שני מיליון הולכים לענפים לא אולימפיים, אני לא יודע למה, הספיישל אולימפי שהולכים לאולימפיאדת הנכים שאינה הישגית אבל מצידי הלוואי שיתנו לכולם באופן שווה.

מצד שני היא מתקצבת אותנו בכ- 300,000 שקל. אנחנו אומרים שאם יש שוויון, זאת אומרת שהסגל שאני מוציא של ספורטאים פראולימפיים הנכים ללונדון הוא אותו סגל אולימפי שיוצא. יתרה מכך להוציא נבחרת כדור סל נכים יקרה יותר מלהוציא נבחרת רגילה, דרור כהן הגיע לפני כשבוע מצרפת, אז בזמנו הוא היה חותך את השמים עם F-16 והיום הוא צולח את המים ולקח מדלית זהב בצרפת ונשמעה "התקווה" רק לפני שבוע.
היו"ר זבולון אורלב
באיזה ענף?
דני בן אבו
שייט. גם מדליסט מאתונה.
היו"ר זבולון אורלב
מה אומרים לך ממועצת ההימורים?
דני בן אבו
"אנחנו מתקציבים אתכם בדיוק", לקחו את המפתח של "בורובויץ" שנותן יחסיות לכל האיגודים והשיטו אותו באופן יחסי כלפי מטה, אין לזה שום היגיון. אני אומר שגם עופר פרי עשה צעדים וכברת דרך ארוכה מאוד ושיפר במקומות שהיה ניתן, כמו למשל עבור הצטיידות. אם מחר מועצת ההימורים תגיד שהיא לא מתקצבת בשקל אחד את הוועד האולימפי, אני לא אוכל לשבת כאן בכלל, אני גמרתי את הסיפור. אבל ברגע שהוא שם חבילה או סל מטבעות של 12 מיליון שקל, כאשר הסגל שלי הוא בדיוק שווה ערך, יתרה מזאת, ומשם אני מקבל 300,000 שקל.


אדוני היושב ראש, אני זוכר שישבתי מולך לפני שש או שבע שנים ואתה הוא זה שיזם את הצעת החוק הראשונה להכנות אולימפיות. לפני שמונה שנים במשרד שלך הובלת ביחס של 1 ל- 3, 1 ל- 2. אנחנו רחוקים, 1 ל- 15, 1 ל- 17. זאת אומרת שעכשיו כשדרור כהן יוצא לתחרות אין לי לתת לו, בקושי לתת את ההוצאות, וזה כמו שהוא אומר "אני מביא כסף מהבית". אני צריך להכין אותו כל השנה ממה שמינהל הספורט, המנהלת הכללית מתקצבת אותי. אני מודיע שתוך מחזור אחד או שניים לא נשמע את "התקווה" בשום אולימפיאדת נכים וזה יהיה הדבר הגרוע ביותר. אתם לא יודעים מה זה עושה לקהילה היהודית. אנחנו ממלאים אולמות בכל מקום. בצרפת באליפות השייט, יהודים הגיעו מכל מקום כדי להתחבר לנושא הזה, כששומעים את "התקווה" זה עושה משהו.


בסופו של דבר המספרים קטנים. אני אגיד משהו אולי לא פופולרי, אם היו לוקחים את 12 מיליון שקל של וועדת קמ"ת, והיו אומרים למינהל הספורט שהם יחלקו לפי התבחינים, אני בטוח שהיה יותר טוב, היה יותר שכל מאחורי זה. נשאר לתקן את הממשק השני.
משה (מוץ) מטלון
אתם שבעי רצון מהחלטת בית הגבוה לצדק?
דרור כהן
לא.
משה (מוץ) מטלון
התחלת ואמרת "בא לציון גואל", בבית הדין הגובה לצדק.
דני בן אבו
בית הדין הגובה לצדק אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר "אתה אומר שוויוניות, תצייר את המפה". לפי בית הדין הגובה לצדק אני מחר צריך ללכת למועצת ההימורים, הוא צריך להוציא 8.5 מיליון שקל בדיוק, לוועד האולימפי.
משה (מוץ) מטלון
אני אשאל להבנה. אני רוצה לקחת ענף כמו ענף השחייה, אנחנו מדברים על תבחינים וחלוקה. לשחיין אולימפי רגיל ששוחה 100 מטר חתירה , לשחקן פראולימפי יש קלסיפיקציות, זאת אומרת שיש לו 4. 3. 5 קלסיפיקציות, מעמדו מול מתחרים אחרים שונה מאשר מעמדו של ספורטאי רגיל. בנוגע לתבחינים שאתה מדבר ואני משתמש במושגים שלך, לתפיסתך הם זכאים לקבל את אותו תקציב? אם מדובר בנבחרת כדור סל אני מוכן לקבל שזה נכון והגיוני, כלומר נבחרת מול נבחרת וזה משהו קבוצתי עם מאמן, ציוד. אני מנסה להבין לאן שלח אותך בית הדין הגובה לצדק.
דני בן אבו
אני אתן תשובה. אתה מדבר על קלסיפיקציות בשחייה בדיוק כמו שמדברים על קלסיפיקציות בג'ודו או בהאבקות או בהרמת משקלות שם יש 10, 8, ו- 9. אגב, סיימנו את האליפות ישראל בטניס, שם יש קלסיפיקציות, יש אפילו נכה קטוע רגל על כסא גלגלים, שם הרבה יותר קשה וגם בענפים אולימפיים רגילים.
משה (מוץ) מטלון
אני מנסה להבין לאן בית הדין הגובה לצדק שולח אותך.
דני בן אבו
בית הגבוה לצדק שולח אותי לתבחינים, בית הדין הגובה לצדק שולח אותי לשוויון. שוויון אומר לי מינהל הספורט להסתכל על טבלת החלוקה – אני מקבל אותה. במועצת ההימורים בתמיכות פראולימפיות אין תבחינים, זאת אומרת או לקבל את אותו דבר או ליצור תבחין.
משה (מוץ) מטלון
אני שאלתי לגבי בית הדין הגבוה לצדק, בית הדין הגבוה לצדק הרבה יותר מטריד אותי.
דני בן אבו
שוויון.
יואב קריים
היה כאן מישהו שאמר, שלא שבעי רצון מהחלטת בית הדין הגובה לצדק. אני הייתי רוצה לשמוע למה, כי אתה ענית כן אבל מישהו אחר אמר לא.
היו"ר זבולון אורלב
מי צעק לא.
דרור כהן
אני. ספורטאי, מדליסט זהב מאתונה בשייט, לפני שבוע היינו בתחרות בצרפת, תחרות בסבב הבינלאומי והיו שם כל הדגמים האולימפיים והדגמים הפראולימפיים. הדגמים האולימפיים הם שחר צוברי, אלו שמות שאתם מכירים ב- 470 בליזיירים, היו שם שני דגמים פראולימפיים. כולם שטים באותם מים והיחידים לצורך העניין שהביאו את מדלית הזהב ושרו את "התקווה" זה הצוות הפראולימפי, זה נתן המון כבוד. אתם הייתם צריכים לחוש את זה, יש שם המון ישראלים רגילים, זה חזק מאוד, כשהשמיעו את ההמנון התחלנו לשיר וכל הישראלים שהיו שם השתתפו.


אני מנסה לומר במילים אחרות את מה שדני אומר, זה או שהשרה תגיד לטוטו תשנו את סדרי העדיפויות, או שבית הדין הגבוה לצדק יגיד לטוטו. לא יהיה כאן שום דבר אחר, דני מנסה להגיד את זה במילים.
היו"ר זבולון אורלב
כנראה העתירה לבית הדין הגבוה לצדק, לא הייתה נגד המועצה להסדר ההימורים.
משה (מוץ) מטלון
היא הייתה נגד המדינה.
היו"ר זבולון אורלב
למה אתה לא מרוצה מהחלטת בית הדין הגובה לצדק?
דרור כהן
לי כספורטאי, אמרו שבתחילת השנה במינהל הספורט אוכל לקבל אימונים והרבה תחרויות שאני אוכל לגשת אליהן. היום אני שומע שאני אוכל לגשת לתחרות אחת ותחרות אליפות עולם. עלי זה לא מקובל וזה לא קשור לטוטו, זה קשור למינהל הספורט.
דני בן אבו
אבל דרור, אנחנו חייבים להודות שהמדליה שלך ושל שחר צוברי באולימפיאדה היא אותו דבר, זה אותו הישג.


אדוני היושב ראש, השרה והמנהלת הכללית נתנו להישגים של הספורטאים הפראולימפיים, המדליה של שחר צוברי והמדליה של דרור כהן חד היא, רק שמועצת ההימורים בתקצוב שלה תעשה את אותו דבר.

נציג מועצת ההימורים עופר פרי בבקשה, למה אתם מתנגדים, למה?
עופר פרי
אני שמח על הדיון, ואני בא לדיון הזה לא במקרה. אני בתפקיד רק שנה וחצי, לא רק שעשינו שוויון מלא אלא עשינו הפלייה מתקנת הרבה יותר. יש כאן תקציבים שונים ובטח אדוני קצת מבולבל ואולי נעשה סדר בדברים. יש תקציב שוטף שניתן מדי שנה, מ- 1 לינואר 2010 התקציב השוטף לפעילות היום יומית של התאחדות הנכים עלה ב- 50% וזאת כתוצאה מיישום החלטות וועדת בורוביץ שבה לספורט הנכים, בהתאם לכללים החדשים ובהתאם להישגים, מוסיפים לו 50%.
משה (מוץ) מטלון
השאלה היא, מאיפה הוא עלה 50%? איפה ההתחלה? עופר, דבר איתנו במספרים.
היו"ר זבולון אורלב
לנו חשוב שמה שהחליט בית הדין הגבוה לצדק, לגבי המדינה שחייבת להקצות את התקציבים באופן שוויוני שגם במועצת ההימורים ינהגו אותו דבר, גם אם לצורך זה יהיה צורך להוריד תקציבים, מה שחשוב זה עקרון השוויון. לא חשוב בכמה זה יעלה ובכמה אחוזים זה ירד.
עופר פרי
אנחנו עובדים לפי עקרון השוויון, ויותר לטובת הנכים, ואני אסביר בפרוטרוט.


מה- 1 לינואר 2010, עלה התקציב השוטף השנתי של התאחדות הנכים מ- 2 מיליון ל- 3 מיליון שקל. בנושא מתקנים וציוד עזר עשינו השנה מהלך ענק מחוץ לקרנות הרגילות שלנו ונתנו כמה מיליונים טובים לאוכלוסיית הנכים ולאוכלוסיות המיוחדות. אנחנו מדברים על תקציב של למעלה מ- 28 מיליון שקלים שחלקו הגדול יוצא בימים אלה. מעולם לא היה דבר כזה. הייתה שנת 40 שנה לטוטו והחלטנו לקחת סכום נכבד וחלק משמעותי ממנו הטוטו יזם.

הגענו למנהל הכללי וליושב ראש של ההתאחדות ושאלו איפה אתם רוצים וכמה אתם רוצים, בחלק מזה גם לא יודעים מה לעשות. יש תקציב מדי שנה עבור ההכנות לאולימפיאדה. אמרנו בהתאחדות תקימו את הוועד הפראולימפי. וועדת בורוביץ מחליטה מדי שנה על התקציב השוטף לאיגודים ולאגודות. יש וועדת קמ"ת, פתח סוגריים, הטוטו לא מחליט לאן להקצות את הכסף, הטוטו הוא גוף מקצועי שוועדות ציבוריות שהשרה או השר ממנים, הן עורכות מחקר וקובעות מה לעשות, קובעות קריטריונים ואנחנו מבצעים את ההחלטות. לקחנו את החלטות בורוביץ, שם יש גם פרמטר של מספר ספורטאים. מספר הספורטאים בספורט האולימפי קרוב ל- 60,000, מספר הספורטאים של הספורט הלא אולימפי – מה שאנחנו קוראים "איילת" הוא 5,000, מספר הספורטאים בספורט הנכים, ספורטאים רשומים הוא 500.
היו"ר זבולון אורלב
מיהם 60,000?
עופר פרי
60,000 ספורטאים המתחרים בכל ענפי הספורט הרגיל. בלא אולימפי ומה שנקרא "איילת" 5,000. רשומים רק 500 ספורטאים נכים.
היו"ר זבולון אורלב
אצלכם רשומים רק 500 ספורטאים נכים שמתחרים בספורט האולימפי?
עופר פרי
וועדת קמ"ת אמרה שבאותה חלוקה, זה רק השנה וזה לא היה קיים בשנה שעברה.
משה (מוץ) מטלון
מיהי וועדת קמ"ת?
עופר פרי
וועדת קמ"ת זו הוועדה שאמרה שאיגודי על, חוץ מהתאחדות הכדורגל והפועל הרצליה, יש כמה איגודי על, הוועד האולימפי, "איילת", התאחדות בתי הספר והנכים שלא היו, אנחנו דאגנו בשנה זו יחד עם מינהל הספורט, זה היה מתואם עם ההתאחדות, אמרנו נעשה אתכם כאיגוד, אבל אם מכניסים אתכם לקריטריון הכסף של הפול של איגודי העל, זה חדש וזה לא היה, הוחלט שבהתאם לחלוקה של תקציבי העל על פי וועדת בורוביץ. התקציב שנגזר מזה הוא 360,000 שקלים לעומת 0 שהיה לפני כן. זה תקציב שנתי להכנות האולימפיות.
משה (מוץ) מטלון
לכן אמרתי לך שבאחוזים זה מטעה, השאלה מאיפה?
עופר פרי
חוץ מזה באמצעות קרן המתקנים אנחנו נותנים מספר סכומים: 1. עוד 200,000 שקלים להכנות האולימפיאדה. 2. כעת משהו מיוחד שעשינו והוא עוד 2.8 מיליון עד 2012. 3. לקראת שנת 2012 כשיהיה תקציב נוסף לוועד האולימפי נגזר מזה באופן ישיר עוד 20%, זה הכלל שהיה עד היום, להתאחדות הנכים.
היו"ר זבולון אורלב
מר עופר פרי, אני מסכים איתך שהסכומים מרשימים והעלייה בסכומים מרשימה. אבל לא זה הסיפור, אני חוזר ואומר שזה לא הסיפור. הסיפור צריך להיות עקרון השוויון. אמרתי שגם אם לצורך זה יהיה צריך להוריד תקציבים. העקרון קודם כל צריך להיות עקרון השוויון. אם מעבר לשוויון אתם רוצים לתת עוד דברים אני אברך על כך.
עופר פרי
עקרון השוויון הוא פרמטר של מספר ספורטאים.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע אם וועדת בורוביץ כשישבה הייתה כבר החלטת בית הדין הגובה לצדק. המדינה התנהלה במשך 62 שנה באופן מסוים, הם הגישו עתירה לבית הדין הגבוה לצדק, זכו. לדעתי בית הדין הגבוה לצדק קיבל החלטה מחויבת המציאות וזה עשה מהפך חיובי, אני גם מדבר בשבחו של המשרד, מהפך חיובי בכל התקציבים של משרד התרבות והספורט, קרה כאן מהפך.
משה (מוץ) מטלון
אפילו מהפך בתפיסה.
היו"ר זבולון אורלב
צריך לברך את המשרד על המהלך הזה, גם את השרה וגם את המנהלת הכללית ואת ראש מינהל הספורט וסגנו, צריך לברך על המהלך הזה. אותו מהלך לא התרחש במועצת ההימורים. כלומר לכם לא נפל האסימון של החלטת בית הגבוה לצדק. אתם רוצים שיגישו נגדכם עתירה לבית הדין הגובה לצדק? תאמצו את אותו עקרון. וועדת בורוביץ זה טרום בית הדין הגבוה לצדק.
עופר פרי
סליחה אדוני היושב ראש, וועדת בורוביץ מטיבה איתם.
היו"ר זבולון אורלב
מעבר לשוויון?
יצחק לארי
אנחנו מחלקים כספים, אני סגן המנהל כללי לכספים. אני מרגיש שנעשה לנו עוול.
דרור כהן
למי שנעשה עוול? אלו קודם כל הספורטאים.
יו"ר זבולון אורלב
אמרתי שזה מרשים, אני אומר את האמת וזה הרושם שלי. אני שוב אומר לא זה הסיפור, עזבו את העניין שהעלתם ב- 300%, זה לא אומר שום דבר. צריך לצאת מהקופסה הזאת, לצאת מוועדת בורוביץ ולהגיד, רבותיי עכשיו החלוקה לספורט הנכים היא על פי אותו עקרון של בית הדין הגובה לצדק.
יצחק לארי
אני אסביר איך אנחנו מיישמים את החלטות וועדת בורוביץ. על פי וועדת בורוביץ שקובעת אמות מידה לחלוקה לגופי ספורט, איגודים ואגודות. אמות המידה הם: הישגים, מספר ספורטאים, מספר ילדים. לקחנו את אמות המידה והחלנו על הנכים.


בגלל שההישגים שלהם מאוד יפים, בגלל שמספר הספורטאים שלהם גדל באופן משמעותי הם גדלו גם בסכומי הכסף. יש נגדו טענות מאיגודים ואגודות אחרות למה אנחנו מחילים את ההישגים שלהם בוועדת בורוביץ. אנחנו כן לקחנו את אמות המידה ומיישמים אותן אחת לאחת ופה יש שוויון, ולכן הם גדלו באופן משמעותי בסכומי הכסף.
היו"ר זבולון אורלב
דוד מלכא תסביר להם איפה הם טועים.
דוד מלכא
אני לא מבין בנושא המשפטי כדי לומר מה החוקיות של וועדת קמ"ת, ואני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אבל אם וועדת קמ"ת לקחה פרמטר שאין לו שום קשר עם ההכנות אולימפיות, אם משווים בין הצוות שמתכונן או מספר הספורטאים שיוצאים למשחקים האולימפיים או למשחקים הפראולימפיים הוא צוות דומה, לפעמים להכין ספורטאי פראולימפי קצת יותר קשה מאשר ספורטאי רגיל. אם הוועד האולימפי מקבל לפי פרמטר מסוים שתפקידו לשגר את המשלחת ולעזור בהכנה בסכום של 8 מיליון שקל, מה ההיגיון לתת 360,000 שקל לעומת 8 מיליון כשזה אותו מספר - - -
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, יוצאות שתי משלחות ממדינת ישראל, משלחת רגילה ומשלחת של נכים, עם אותו דגל ומאותה מדינה ואותו המנון, פחות או יותר גם באותו היקף, יש משלחת אחת שלצורך הכנתה צריך להשקיע קצת יותר כי ההכנות של הנכים עולות, אני מעריך, קצת יותר, ובמקרה למרות הקשיים האלה הם מביאים כנראה גם יותר מדליות ושומעים בזכותם יותר את "התקווה", זה בדיוק שווה. למה אי אפשר להקצות כספים שווים לשתי המשלחות האלה? זו השאלה המתבקשת. אנחנו מדברים כעת רק על וועדת קמ"ת ולא על היתר.
עופר פרי
אדוני, הכספים זה לא למשלחת. ההכנות האולימפיות נמשכות ארבע שנים, מספר הספורטאים שהספורט האולימפי מכשיר בארבע שנים אלה - -
היו"ר זבולון אורלב
אני במקרה מגיע כרגע מישיבה, האם אתה יודע כמה ספורטאים כרגע נמצאים בסגל האולימפי?
עופר פרי
נדמה לי שפחות מ- 100.
היו"ר זבולון אורלב
120. כך דיווחו לנו לפני שעה קלה. הם לא עובדים על 120 ספורטאים, תשאל אותם. יש שתי קבוצות והם הסבירו לנו שכעת הם הגדילו את הבסיס, פעם הפירמידה הייתה יותר צרה והיום היא רחבה יותר, ובסוף כנראה יצאו בערך 40.
משה (מוץ) מטלון
בסוף יצאו ספורטאים כמספר העסקנים.
היו"ר זבולון אורלב
כרגע יש שני סגלים שמתמודדים, סגל אחד 120 ובסוף זה יהיה יותר, לאלה זה עולה יותר, הם מביאים יותר מדליות, תסבירו לי את ההיגיון של וועדת קמ"ת.
עופר פרי
אני אתחיל מהסוף. אני מסכים איתך כיוון שאנחנו לא סוברנים לחלק את הכסף איך שאנחנו רוצים.
היו" זבולון אורלב
מי מוסמך לשנות את וועדת קמ"ת?
עופר פרי
המנכ"ל, באמצעות הדירקטוריון. עשינו בשנה האחרונה לא מהפכה אלא מהפכה בריבוע, הגענו למקסימום שאנחנו יכולים במסגרת. כעת כדי לעשות משהו נוסף, כולנו צריכים את הדיון הזה כי אני מדבר עם אורלי פרומן ועם ואורי שפר, תן לנו לשבת ולחשוב, ואני לא רוצה להשתמש בסיפור של וועדות אבל כנראה שלא תהייה בררה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מדבר לעניין.
עופר פרי
תצטרך לקום כנראה וועדה כזו או אחרת, שתמליץ לדירקטוריון הטוטו לקבל את ההמלצות. אגב לוועדת בורוביץ היו החלטות מאוד לא פופולאריות כמו להוריד כסף משמעותי מהכדורגל ולהעביר אותו למקומות אחרים. למרות זאת דירקטוריון הטוטו קיבל את ההמלצות אחת לאחת בלי סייג ופסיק.
היו"ר זבולון אורלב
ויש טענה שלא הורדתם מספיק, צריך לומר את האמת וזה מה שאני שומע.


קודם כל אני מוכרח לומר מר עופר פרי, הרבה מאוד אנשים מופיעים כאן בוועדה, צריך לומר לך שכיבדת את מועצת ההימורים יחד עם מר יצחק לארי. באמת התרשמנו שבכלים שעומדים לרשותכם עשיתם את המיטב והמרב, זה הרושם שלנו.


אנחנו לא מחליפים את הרשות המבצעת, יש רשות מבצעת שהיא בעלת הסמכויות הסטטוטוריות, הסמכויות אינן בידינו, אנחנו רק מפקחים, דורשים פיקוח, ואם יש צורך אנחנו גם מחוקקים, אנחנו לא נרתעים מחקיקה.


נשמע את המשרד, ואם הוא מקבל את מה שאתה אומר, אני בהחלט חושב שהוועדה תקבל את מה שאתם אומרים, תקיימו את הדיונים. אני מציין מראש שבקשתנו והמלצותינו ודרישתנו שמה שבית הדין הגובה לצדק החיל על המדינה יחול גם על ההכנות האולימפיות של הנכים. המנהלת הכללית נראה בענייך סיכום החלק הזה?
אורלי פרומן
כן. אני מוכרחה לומר שמאז שישבנו לפני כחודשיים וחצי עם התאחדות הנכים, עם דני בן אבו והצוות שלו, עלתה הסוגיה של המועצה להסדר ההימורים, החל גם שיח שלנו עם עופר פרי, שלי ישיר ושל אורי שפר בוודאי, ויש אוזניים קשובות ורצון עז. גם להיפך כל הנושא של הצרכים המיוחדים יושב במקום ערכי ומרכזי בשיקולים של המועצה להסדר ההימורים. אנחנו כן מנסים, ובהחלט צריך להחיל את עקרון השוויון בדיוק כמו שעשה המשרד, המועצה להסדר ההימורים צריכה למצוא את הדרך החוקית כדי להפעיל את זה.


אני רוצה לקוות שאם עם הרצון הטוב, עם הדוגמה הטובה שנתנו, ועם הדחיפה שלנו אנחנו נמצא את הדרך.
היו"ר זבולון אורלב
את רואה את לוח הזמנים שנוכל לבקש דיווח? שלושה חודשים זה זמן סביר?
אורלי פרומן
אני משערת ששלושה חודשים אפשר יהיה לדווח על הכיוון.
אורי שפר
אני מציע לפחות חמישה חודשים כי עד שבוחרים את האנשים, מכנסים אותם, מציגים בפניהם עובדות, מגיעים עדים.
היו"ר זבולון אורלב
אורי שפר, השר זבולון המר זכרונו לברכה אמר לי "אף פעם אל תתווכח על תאריך, גם התאריך המאוחר מגיע".
לא מתווכח ושזה יהיה חמישה חודשים. ביומן הוועדה ירשם חמישה חודשים. בלוח זמנים אחד כבר עמדת ואני אומר תודה.
משה (מוץ) מטלון
עד חמישה חודשים. אפשר לשאול שאלות לגבי הסגל האולימפי?
היו"ר זבולון אורלב
מי רוצה לדווח על הסגל וההכנות המקצועיות של הפראולימפיות. באילו ענפים אנחנו עוסקים, איפה נמצאות ההכנות?


נראה את הסרט קודם.

צפייה בסרט
דרור כהן
"התקווה" מלפני שבוע, המדליה היא לשייט, אנחנו שטים בדגם שנקרא סונר, מול כל הגויים האלה, נתנו להם אחד אחד.
היו"ר זבולון אורלב
זה שייט עם מפרש?
דרור כהן
זו סירת מפרש באורך של 7 מטר. יש לה שני מפרשים, חלוץ וראשי. אנחנו שלושה בסירה, שלושתנו נכים, כל נכה עובר קלסיפיקציה והוא מקבל מספר נקודות מסוים וכל הסירה צריכה לעמוד בניקוד הזה, 14 נקודות.
היו"ר זבולון אורלב
זו המדליה הראשונה שלכם?
דרור כהן
לא. מצד שמאל נמצאים כל השייטים הישראלים הרגילים וכל החבורה הרגילה. היו 20 ישראלים והייתה שם גאווה גדולה.
יש איתי את בני וקסלר ממבצע שלג בלי כף יד וארנון אפרתי בלי יד ממלחמת יום כיפור, אני נפגעתי בתאונת דרכים בשירות הצבאי לפני 18 שנה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מברכים אותך ומאחלים הצלחה.
דרור כהן
אנחנו לא רק תוקפים, אני מכיר את השרה עוד מאתונה כשהיא באה לבקר אותנו בתקופת האולימפיאדה. כבר אז היה תהליך שהיא הבטיחה שייקח זמן, אנחנו רואים שהתהליך לאט לאט מתרחש ואני שמח על הדברים שאמרת. יש היום מדינות רבות בעולם ואתה יכול לקחת את אנגליה לדוגמה שבה כל סגל שעושה קריטריון על פי אליפות עולם, אליפות אירופה נכנס לקלס A ו- B ולפי זה מגיע לו כך וכך דברים. זה מאוד פשוט.


הדברים שאמרת והוועדה הקודמת אינם רלוונטיים, אמר חברך מימין שהדברים שונים לגמרי, אנחנו מתאמנים בדיוק כמו הספורטאים האולימפיים הרגילים ומגיעים לתוצאות. אני לא מקבל שקל אחד למרות שאני סגן אלוף עולם משנה שעברה. את הכסף של הפרס עד היום לא קיבלנו וכך זה הולך והולך. אנחנו מאבדים ימי עבודה איתי יש בן עם בן ארבע חודשים, כשהוא מגיע להתאמן זה בערך 8 שעות מהרגע שהוא עוזב את הבית עד שהוא חוזר, אחרי אימון בים ב- 36 מעלות, ומי יביא כסף הביתה?
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מקווים שאחרי הצעד הראשון החיובי שהתחרש במשרד התרבות והספורט בעקבות החלטת בית הדין הגבוה לצדק כך יהיה גם במועצת ההימורים ואת אותן ההטבות, מלגות, מענקים שמקבלים הספורטאים הרגילים כך יהיה גם לגבי ספורטאים הנכים. אנחנו מקבלים על עצמנו לרשום להמתין חמישה חודשים ונקיים כאן דיון על ההכנות האולימפיות. אנשים שמכירים אותי יודעים שכדאי, אם לא להאמין לי להאמין למנהלת הוועדה.
דרור כהן
תודה רבה. אני רק מזכיר, שחמישה חודשים זה כבר מאוד מקצר אותו ללונדון 2012, הזמנים מתקצרים.
היו"ר זבולון אורלב
אם זה יהיה מוכן קודם בהחלט. אבל אם איש המקצוע והאיש שמתמצא אומר חמישה חודשים, אף על פי שמהנהלת הכללית הייתה מוכנה לשלושה חודשים, אז אם זה יסתיים בשלושה, אבל אם זה ייגמר אחרי חמישה חודשים כולם בבעיה.
דרור כהן
אני מסכים ואני רק שם את זה כנורת אזהרה.
עופר פרי
נחליט על הפרוצדורה, אדוני היושב ראש אנחנו עשינו את כל המהפכות האלה בפחות משנה, מהלכים רבים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מאוד מכבד ומאוד מעריך את הדברים שלך, אני בטוח שחבר הכנסת משה (מוץ) מטלון גם שותף לדברים.


אתה רוצה לדבר על ספורט הנכים בכללו. קודם כל על ההכנות האולימפיות, איפה זה נמצא?
דני בן אבו
אם בספורט עסקינן לפחות נגיד דברים בנוגע לתחנות החשובות. ב- 12 לחודש גביע המדינה בכדורסל נכים ברמת גן; בשנה הבאה, ספטמבר 2011, אמור להתקיים פה אירוע הספורט הגדול שהיה במדינה. קיבלנו את הזכות לארח את אליפות אירופה לנשים ולגברים, 20 נבחרות לאומיות. לקחנו את זה לחיזוק הצפון בין עפולה והמועצה האזורית גלבוע, בכדורסל כסאות גלגלים. שידורים ישירים. כששמעו האורחים מכל המדינות שהם הולכים להתאכסן במלון של 250 חדרים נגישים בנצרת איפה שהאפיפיור התאכסן, כולם כבר רוצים לעשות מכירה פומבית על החדר שיתאכסנו בו. תבינו את המסר ואיזה שגרירים אנחנו. האירוע שהיה כעת בצרפת. לפני שבועיים חזרתי מכנס בפריז של רופאים על יהדות ונכות, הגיעו רופאים מכל העולם, על יהדות נכות ומגבלות.


ההכנות האולימפיות, הסגל שלנו מונה 40 איש, אני אבקש מרדו רוזנטל שיסקר את זה על פי הענפים ועל פי המטרות שלנו ללונדון.
רדו רוזנטל
לנו יש היום כתשעה ענפי ספורט אולימפיים: שחייה, שייט, כדורסל על כסאות גלגלים, חץ וקשת, קליעה אקדח ורובה, אופני יד, רכיבה על סוסים וזה בתאום ארגון הרכיבה - וזה מקצוע פראולימפי והיו לנו הישגים, זה ענף יקר מאוד, טניס שולחן וטניס. אלו הענפים הפראולימפיים שאנחנו כרגע מכינים.
משה (מוץ) מטלון
נבחרת הכדור סל עלתה לשלב?
רדו רוזנטל
עדיין לא, זה באליפות אירופה. מארגנים את אליפות אירופה פה כדי שתהייה לנו הביתיות. יש לנו עתודה שמכפילה את מספר הספורטאים, כרגע יש לנו בסגל 62 ספורטאים ויש לנו מעל 50 בעתודה לקראת 2012 ו- 2016 שאנחנו מכינים אותם להגיע לרמת תחרויות.
משה (מוץ) מטלון
62 כוללים את שחקני כדור-סל?
רדו רוזנטל
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מעריך שמתוכם יצאו כ- 40 לפראולימפיאדה?
רדו רוזנטל
אני מאמין מאוד שיהיו מעל 50.
היו"ר זבולון אורלב
אפילו משלחת יותר גדולה מהמשלחת הרגילה.
רדו רזונטל
יש לנו משחק חדש בספורט עיוורים, כדור שער עיוורים, זהו ספורט עם שער רגיל, שלושה ספורטאים עיוורים ששולחים כדור עם פעמונים, משחק מיוחד לעיוורים.
משה (מוץ) מטלון
אני מציע שתזמיני את היושב ראש לצפות בענפים ולהכיר את המשחקים. את חלק מהענפים אני הקמתי ואני מכיר.
יואב קריים
לפרוטוקול, אירוח בבית הלוחם ולהיחשף לענפי הספורט.
רדו רוזנטל
כדור שער נשים וכדור שער גברים, קבוצת הנשים כבר עלתה למשחקים והיא במקום 50 באירופה, זה שילוב של ספורטאים מהמגזר הערבי וספורטאים אחרים. כל ענפי הספורט האלה מובילים אותנו להישגים עצומים.
היו"ר זבולון אולרב
ההכנות מתנהלות כראוי, יש בעיות, תקלות?
רדו רוזנטל
יש בעיות ויש תקלות מבחינת הכסף.
משה (מוץ) מטלון
יש לכם צפי לגבי המדליות?
היו"ר זבולון אורלב
רק כדי שתהיו מודעים לכך, הרי יש תקנה תקציבית במשרד התרבות והספורט. למדנו מהמנהלת הכללית שיש בבסיס התקציב 5 מיליון שקל אבל מידי שנה האוצר בהמלצת משרד ראש הממשלה מוסיף עוד כ- 10 מיליון שקל. סך הכל הם 15 מיליון שקל להכנות האולימפיות הרגילות והפראולימפיות. הבעיה היא שהואיל וה- 10 מיליון הנוספים הם לא בבסיס התקציב, תמיד מתקיים בהם הפסוק של עגנון "עד שבאה הנחמה יוצאת הנשמה", כלומר עד שהתקציב מגיע בינתיים נגרם נזק כי אי אפשר להתחייב על תקציב שלא קיים.

המשרד עושה מאמצעים והמנהלת הכללית דיווחה שבזמן הקרוב יעברו כ- 70% מהתקציב כתוצאה מהעברות פנימיות. דרשנו ותבענו שבשנת התקציב 2011 או אם זה יהיה דו שנתי, 2011 ו- 2012 אנחנו תובעים שהכל יהיה בבסיס התקציב כדי שהמשרד יוכל לנהל באופן מסודר את העברת הכספים. נציג האוצר שיצא אמר דברים די ברורים שקרוב לוודאי או בסיכוי גבוה שזה יתקיים, המנהלת הכללית דיווחה על ההידברות ואנחנו ברכנו על כך.
משה (מוץ) מטלון
מה מצבך הכספי היום עם ההכנות?
רדו רוזנטל
כרגע אין, מקבל טיפ טיפה של כסף על כל המשלחת שיוצאת ואני מקבל באופן שוטף.
דני בן אבו
אנחנו ממש מגרדים את התחתית של החבית, מלווים כסף מהארגונים.
משה (מוץ) מטלון
יש לכם ספונסרים, תורמים?
רדו רוזנטל
גם מהם זה ירד באופן משמעותי מהמשחקים הפראולימפיים בשנת 2008 הסכום היה 600,000 שקל ועכשיו זה 230,000 שקל.


אני רוצה באמת לחזק את המאמצים שעופר פרי עשה בנושא של ההצטיידות, אני חושב שזו העבודה שלו, ונעשה כאן צעד מאוד חשוב, ואת מינהל הספורט שבאיזה מקום מנסים להזיז את הגלגלים כמו שצריך. תודה רבה.
דרור כהן
אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר משהו שאינו קשור לכסף.
היו"ר זבולון אורלב
אני מתנצל אבל לא.


יושב כאן בשקט כבר שעה ארוכה ברוך חגאי שלהערכתנו ולדעתנו הוא הספורטאי הכי מעורך והכי מוכשר שהיה לנו, מאחר וזה בפניו אני אומר מקצת משבחו.
משה (לוץ) מטלון
הוא זכה בפרס ישראל.
היו" זבולון אורלב
כמובן גם זכה בפרס ישראל, ולכן ביקשתי ממנו להשתתף בדיון, הוא גם הכין לי מסמך, אנחנו לא דנים בכל המסמך עדיין אבל אולי זה יהיה פתח לאותו דיון שאנחנו רוצים לקיים.


סיימנו כעת עם ההכנות האולימפיות וכעת אנחנו נעסוק בספורט הנכים כספורט נכים ואני מבקש סקירה ממך.
ברוך חגאי
ראשית אני רוצה להודות לעופר פרי על הדברים הנהדרים ששמענו ואני חושב אדוני היושב ראש שהיה טוב אם היית סוגר את הישיבה עם סיום דבריו, אז היינו כולנו מסודרים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה חושש שהוא יתחרט?
ברוך חגאי
עושה רושם שלא, אבל אתה העלית רעיון שאולי היה כדאי לקחת אותו בשתי ידיים.


השאלה המרכזית היא כשאנחנו נקבל את הכספים האלה, ואני מקווה שנקבל את הכספים האלה, לאן הם ינותבו. אם הם ינותבו לפירמידה שתהייה בצורה כזאת או אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי.
ברוך חגאי
אני אסביר את עצמי. אם הכספים האלה ינותבו רק לספורטאים ההישגיים אנחנו מהר מאוד נפשוט את הרגל, אנחנו לא נחזיק הרבה מאוד זמן מעמד. כל פעם, בכל אולימפיאדה אנחנו זוכים בפחות מדליות, גם בספורט הנכים וגם בספורט הרגיל, בכל פעם בגלל שאין תשתיות רחבות. אם הכספים האלה יועברו רק לספורט ההישגי ושם יקבלו את המלגות ואת הנסיעות, ואני חושב שהם צריכים לקבל אותם, ושם יקבלו את כל הדברים, והחלק הניכר של הכסף הזה לא יעבור לבניית תשתיות לילדים ונוער לא יהיה ספורט בעתיד הלא רחוק. בשנת 2016 כבר לא יהיו לנו ספורטאים, וזה בלי שום ספק.
היו"ר זבולון אורלב
להבנתי, ואתה מבין יותר טוב ממני, אני הבנתי שיש הבחנה בין וועדת קמ"ת שהיא ייעודית, אם אפשר לומר, להכנות האולימפיות לבין התקציבים הרגילים שגם עופר פרי דיווח עליהם, מה שנקרא וועדת בורוביץ שהם משני מיליון לשלושה מיליון וכדומה. אני מבין שאלו שני תחומים שלכאורה לא קשורים בינהם.
ברוך חגאי
הם לא קשורים אבל הם בכל זאת מחוברים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מציע שמה שקבעה וועדת קמ"ת לא ילך לספורט ההישגי אלא להכנות האולימפיות?
ברוך חגאי
לא אמרתי. אני אומר שזה צריך ללכת לספורט ההישגי, אבל אני אומר גם שנתח מהכסף הזה צריך ללכת לתשתיות.
היו"ר זבולון אורלב
יש את השלושה מיליון, ההגדלה משניים לשלושה מיליון.
ברוך חגאי
אם השלושה מיליון ינותבו רק לספורט ההישגי לא יהיה לנו ספורט הישגי בעתיד הקרוב ובעתיד לטווח הארוך יותר.
אורלי פרומן
כתפיסה של מינהל הספורט, הספורטאים האולימפיים והפראולימפיים והאחרים, אנחנו מקדמים מאוד תשתיות רחבות ואנחנו חושבים שמאלפים יהיו אלופים. זאת אומרת גם ילדים, גם בני נוער, וכמובן הפירמידה הולכת כך, והכסף בהלימה. התשתיות רחבות וצריך להשקיע בהן הרבה מאוד כסף, וזה נכון גם לספורט נכים.
היו"ר זבולון אורלב
אם אני זוכר נכון הערת אגב של עופר פרי, הוא אמר שהקצו כסף למתקנים והם לא יודעים מה לעשות עם הכסף.
עופר פרי
לא למתקנים, להצטיידות.
ברוך חגאי
אדוני היושב ראש אני רוצה לומר לך שהכסף הזה באמת מוקצה לספורט ההישגי בלבד. כמה כסאות גלגלים צריך באמת ספורטאי נכה? – אחד ואולי עוד אחד. הקצו כאן סכומים נכבדים.
היו"ר זבולון אורלב
הוא אמר מיליון שקל.
ברוך חגאי
יותר ממיליון שקל, 2.8 מיליון שקל, אבל אומרים שהם הולכים רק להצטיידות לספורטאים ההישגיים בלבד, או לדברים שיכולים לעזור להם. כמה צריך באמת כסף להצטיידות ספורטאים הישגיים? -צריך כסף לדברים אחרים. אם היו לוקחים את הכסף הזה ומפזרים אותו להכנות, לא רק לציוד זה היה נראה אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
מי מחליט על חלוקת הכסף.
ברוך חגאי
אני לא יודע.
רדו רוזנטל
מועצת ההימורים.
היו"ר זבולון אורלב
אם הכסף הזה ילך ספציפית להצטיידות של ההכנות האולימפיות.
רדו רוזנטל
לפי רשימה שמאושרת של היחידה לספורט הישגי רק לספורטאים השייכים לסגל הפר- אולימפי.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
משה (מוץ) מטלון
אני רוצה לומר מספר מילים ואני חושב שכולנו צריכים להכות על חטא. לא אתם. לא אתה אדוני סגן המנהל הכללי לכספים, אני אומר אנחנו, זה ברוך חגאי, אני, דני בן אבו, על רדו רוזנטל, אנחנו חטאנו חטא עתיק, לא רק התקציבים שגייסנו בכוחות עצמנו, אגב לא מהמדינה אלו משאבים שהבאנו ואני יכול לומר לכם שאני בתפקידי הקודם הקצבתי לספורט הנכים ההישגי סכומים של למעלה מ- 4 מיליון שקל בשנה, יותר מאשר כספי ההתאחדות והכל מתרומות שהצלחנו לגייס.

אני אומר שטיפחנו את הספורט ההישגי מאוד, באמת בשתי האולימפיאדות האחרונות הייתה עלייה במספר המדליות אחרי ירידה. אבל כשנתח את מצב הספורטאים לא הכשרנו ספורטאים צעירים. חטאנו בחטא הזה, אהבנו מאוד את ההמנון, אנחנו עדיין אוהבים את ההמנון, אהבנו מאוד את ההישגיות אבל השארנו באיזה מקום מאחור, וכמו בהרבה תחומים אחרים, השארנו את בני הנוער ואת הספורטאים הפוטנציאליים, אני יושב כאן מול ספורטאי נפלא שאני פוגש אותו ברכיבת האופניים, נדב לוי הוא גם מאמן והוא מוכשר. כאן נוצר פער בין הספורט ההישגי לספורט הלא הישגי והם הספורטאים של המחר.


אם אני יודע לנתח נכון את גילאי הנבחרת, ואני יודע לנתח נכון כי אני עמדתי פעמיים בראש המשלחות האלה והייתי מעורב, אגב גם הייתי ספורטאי פראולימפי, ואז לא קראו לזה כך, אני אומר שהחבר'ה בנבחרת שמתחרים היום הם בערך בני גילי, אני מתייחס לרוב, קחו את השחיינים, הם אנשים בני גילי ואם לא הם בסביבות גיל ה- 50 ואני לא יודע אם הם עוברים מקצה אחד לסיבוב שני למדליות, אולי יש כמה צעירים שהשתלבו.

ניקח את ההישגים בכלל, ניקח את ההישגים בשחייה והאחרים, אני לא מדבר על השייטים שהם מובילים ואם הם לא היו עושים את הטעות בבייג'ין הם גם היו מביאים מדליה. חטאנו ! אני חושב שאסור שיהיה מאוחר מדי. אם אני אקח לדוגמה את ענף שער נשים, זה תחום שהתחלנו בו לפני כארבע שנים, חלק גדול מהבנות אגב הן מהמגזר הערבי.
שבי דויטש
שתיים, והשאר מהמגזר היהודי, הרוב הן בנות מהמגזר היהודי.
משה (מוץ) מטלון
עכשיו, היום הרוב הן מהמגזר היהודי, אגב הקבוצה שהתאמנה בבית הלוחם הייתה כולה מהמגזר הערבי. אני אומר לכם שצריך להשקיע וברוך חגאי צודק במאת אחוזים. צריך לקחת היום משאבים גדולים כדי להכין את הנבחרות הבאות. שנת 2012 מבחינתו זו כבר אולימפיאדה שיצאה לדרך. אם אנחנו היום לא נשכיל לקבל החלטה ולהפנות משאבים לחבר'ה האלה אין לנו נבחרת. ברוך חגאי צודק שבשנת 2016 לא תהייה לנו נבחרת. אמיסטלוב יוכל להיות מאמן בשנת 2016.


בסופו של דבר אדוני היושב ראש, ספורטאי מצטיין או מדליסט הוא סמל לילדים הצעירים, הוא מודל לחיקוי, כמו שדרור כהן מודל לחיקוי וכמו שאחרים, אמיסטלוב, ענבל פיזרו ועוד. אנחנו צריכים להכין את המודלים הבאים. יש כאן נכים ויש כאן ילדים נכים, אנחנו צריכים וחייבים לעזור להם ולפתח את התשתיות העתידיות. נכון, ולשמחתי הרבה וכדאי שנאמר את הדברים, נכון להיום ואני מקווה שבעזרת ה' לא תהיינה מלחמות, מספר נכי צבא ההגנה לישראל הולך ופוחת, גילאי נכי צבא ההגנה הולך ועולה ואנחנו צריכים להשקיע בילדים האלה, עם היותי נכה צבא ההגנה לישראל ויושב ראש ארגון נכי צבא ההגנה, ומי שגייס כספים לארגון נכי הצבא, היום צריכים לסמן את הילדים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא כבר לא ילד. הילדים האלה יחפשו את בני ה- 10.
ברוך חגאי
בכל פעם כשאתה מדבר על ילדים, תסתכל עלי.
משה (מוץ) מטלון
אני אומר לחבר'ה הצעירים האלה, וזו חובתה של ההתאחדות להקצות משאבים באנשים האלה, אם ההתאחדות חפצת חיים וישראל רוצה להישאר על המפה בצורה הראויה.
יואב קריים
אני אתחיל מלהתוודות שאני השקעה לא מוצלחת של ברוך חגאי, הוא השקיע בי הרבה מאוד, אם הייתי השקעה מוצלחת שלו הייתי פחות פה ויותר על המגרשים.
היו"ר זבולון אורלב
כאן אתה נחוץ מאוד.
אורלי פרומן
גם בהשקעה שלי.
יואב קריים
נכון. היא הייתה המנהלת של בית הספר התיכון שלי. אני בהחלט תלמיד שלה והרבה יותר מתלמיד למדתי ממנה הרבה מעבר ללימודים בבית הספר.


אני חייב לציין כאן נקודה. מעבר לכספים שההתאחדות יכולה או לא יכולה להביא אנחנו צריכים לזכור שהספורט של הבריאים בנוי מאגודות שעומדים מאחוריהם אנשי עסקים ויש שם כסף, ומושקע שם כסף פרטי. מה שלא קיים בספורט הנכים, לא קיים בעיקר בגלל ענייני רייטינג ועניינים אחרים. כדאי להשקיע באמת בילדים בגלל הפער הזה שאין אגודות שהן עסק, ואין מי שישקע ויניב תוצאות כלכליות מהעניין הזה. המדינה צריכה לתת יותר ולא בציוד אלא בהשקעה אמיתית בהדרכה לילדים.

אגב, זה לא מקרי שגם השקעות לא מוצלחות כמוני בספורט הן השקעות מאוד מוצלחות של ספורט הנכים בדברים אחרים. מעבר להעפלה לאליפות הספורט הוא אולי הכלי השיקומי החשוב ביותר שכדאי למדינה להשקיע בו מכיוון שבסופו של דבר הוא עוזר להביא אזרחים יצרניים, פעילים ותורמים לסביבתם. אין כלי טוב וחשוב יותר מהספורט, ולכן אני מבקש שימצאו את הדרך שבה המדינה תשקיע באגודות ספורט שמטפלות בילדים, באימונים עצמם, בתכנית האימונים, במאמנים ובילדים עצמם.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני רוצה לומר לך הערה צינית. זה מעניין שבאגודות שמשקיעים בהן בעלי ההון אין לנו שום הישג בין לאומי ושום הישג אולימפי. זה מאוד מעניין. כל ההישגים שלנו, כל ההישגים ברמה הבינלאומית, כל המדליות שיש לנו בכל התחרויות הבינלאומיות ולאו דווקא באולימפיאדה, אני מדבר על אלה שיכולים להתחרות תחת דגל ישראל.

אני מדבר על תחרויות תחת דגל ישראל, אני מקבל את הערת הביניים להוציא את מכבי תל אביב, למעט הדוגמה הזאת אתה לא מגיע להישגים לא בספורט הבודדים ולא באגודות, אין. אני מתכוון לספורט תחת דגל ישראל. לכאורה, אם בעלי ההון משקיעים בכדורגל הייתה צריכה להיות לנו נבחרת ראויה בכדורגל, 40 שנה בשום תחרות בינלאומית לא מגיעים למקומות הראשונים ואפילו לא למשחקי הגמר. אותו הדבר גם במשחקי הכדורסל, לצערי נכשלו. גם בכדור סל יש השקעות פרטיות. אמרת שזה בגלל רייטינג.
משה (מוץ) מטלון
ישנן עוד כמה סיבות ואני אסביר לך אחר כך. אני יודע איך זה בנוי.
היו"ר זבולון אורלב
לכן אני אמרתי את ההערה בציניות. אבל בעקרון אני חושב שהדברים שלך באמת ראויים לתשומת לב וכולנו מסכימים שההשקעה הזאת היא אחת מההשקעות החשובות, הערכיות, המוסריות, התרבותיות והאזרחיות החשובות ביותר. הספורט עבור הנכים הוא הרבה מעל ומעבר מאשר הספורט לאנשים רגילים. הרבה מעל ומעבר.
משה (מוץ) מטלון
אדוני היושב ראש, יש לי רעיון להצעת החוק שנגיש יחד, דווקא בנושא הרייטינג.
היו"ר זבולון אורלב
אני אחריך. קיבלתי פתק שחבר הכנסת משה (מוץ) מטלון יאלץ לצאת לוועדה אחרת.
ברוך חגאי
אני מבקש להוסיף עוד שני משפטים בבקשה. הועלו פה מספר ענפי הספורט פראולימפיים, לפרוטוקול חשוב להוסיף שני ענפים שהם ענפים חשובים. ענף הבוצ'ה שהוא ענף פראולימפי וענף קוואד-רוגבי שמיועד לספורטאים נכי עמוד שידרה וחוליות צוואר, ובעצם ארבעת הגפיים שלהם פגועות, יש להם עגלות מיוחדות, התחרות להגיע בסופו של דבר, לחצות עם הכדור קו של שער, קוואד-רוגבי.
היו"ר זבולון אורלב
תדגימו מה זה.
ברוך חגאי
אדוני היושב ראש, הציע משה (מוץ) מטלון לקיים מפגש שאתה אדוני היושב ראש תבוא ותראי ודני בן אבו הציע את בית הלוחם. אני מציע את מרכז הספורט של הנכים ברמת גן ששם בעצם מתקיימים רוב ענפי הספורט, שם אפשר להיחשף לכל ענפי הספורט, אפשר לתאם יום ונערוך סיבוב.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. דני בן-אבו בבקשה.
דני בן אבו
אני רוצה לענות לברוך חגאי ולחבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, הם חלק מהנהלת ההתאחדות שעיצבו מדיניות ספורט במשך שנים, הם גם כאיגוד נכי צבא ההגנה לישראל וארגון איל"ן מתוקצבים ישירות ממועצת ההימורים בעקבות הפעילות השוטפת שלהם. אנחנו ההתאחדות והוועד הפראולימפי מתוקצבים בגין תחרויות וספורט תחרותי והישגי. למרות זאת 20% מתקציב ספורט נכים מופנה לילדים ולצעירים. כשהגיע ברוך חגאי עם הצעה של הפרויקט הסל גל, מיד הוא קיבל כרטיס אור ירוק לנושא הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יושב כרגע במקום שהוא מחוץ לקופסה, כלומר, תשתחרר רגע ממה שקיים, אל תסתכל במה שמצוי, אנחנו עוסקים כרגע במה שרצוי, ולא צריך להתנצל ולהגיד אנחנו נותנים ונותנים, אם מה שהוא אומר זה דבר נכון שיש חלוקה לא מאוזנת, בוא נחשוב איך לתקן את המצב. כמו שאמרת לגבי הטוטו, לכן אני אומר צא מהקופסה, אם ההערה הזאת נכונה שגם חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון אמר שהיא ראויה לעיון מאוד רציני כי כנראה אנחנו מאבדים את התשתית. תשקלו מה לעשות עם הדבר הזה.
דני בן אבו
המשפט הבא הוא התשובה.
היו"ר זבולון אורלב
זה המקום לדבר על שינויים, אין לך מקום אחר, יושבת כאן המנהלת הכללית ואנשים שבידם היכולת להביא ולחשוב על אותם שינויים ולהתייחס לאותם השינויים.
דני בן אבו
משפט ההמשך אומר, שברגע שיתוקצב וועד הפראולימפי משתחרר תקציב נכבד מאוד, אני לא צריך את זה לוועד הפראולימפי אני אעביר את הכל לפעילות של ילדים ונוער.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר גם אתה מקבל את הגישה הזאת.
דני בן אבו
ללא ספק.
היו"ר זבולון אורלב
אם אתה מקבל את הגישה הזאת של ברוך חגאי ושל משה (מוץ) מטלון זה בסדר גמור והוועדה יכולה לרשום את הדבר בסיכום.
שבי דויטש
אני סגן המנהל הכללי של בית חינוך עיוורים וחבר הנהלת התאחדות ספורט נכים. אני רוצה לומר מילים על מצב הספורט העיוורים בישראל. לשמחתנו אין יותר ספורטאים נכי צבא ההגנה לישראל עיוורים, נשאר אולי אחד או שניים שהם בגיל מתקדם ביותר. מה שקורה היום הוא שספורט העיוורים שייך כולו לאזרחים ומתוך האזרחים האלה. אני מצטרף לדבריו של ברוך חגאי ויואב קריים שזה עניין שיקומי ממדרגה ראשונה, וצריך לטפח את הילדים והנוער.


בפגישה שהיינו בשנה שעברה עם שר הרווחה שקיבל את משלחת העיוורים שחזרה מאליפות אירופה עם זכייה מקום הראשון בכדור שער, משחק כדור לעיוורים. המצב שנוצר כיום שאת הספורט הזה מישהו צריך לממן, אני לא בא בטענה לא למועצת ההימורים ולא לאף אחד, זה תפקידה לממן את נושאי הספורט בקרב ההתאחדות. אבל מפה לצאת בקריאה, לא יכול להיות מצב שבספר התקציבים של משרד הרווחה אין אף סעיף אחד קטן שקוראים לו ספורט עיוורים, ספורט שיקומי לנוער.

המילה ספורט לא מופיעה בספר התקציב של משרד הרווחה. אם הוועדה הזאת יכולה להציע שבספר התקציב של משרד הרווחה יכנס סעיף ספורט לכל בעלי מגבלות או צרכים מיוחדים באשר הם במדינת ישראל, ירווח לכולם. כל הנטל נופל על הארגונים הקטנים כמו בית חינוך לעיוורים, איל"ן ואחרים. תפקידה של ההתאחדות לייצר סגל אולימפי הישגי שמתפקידו להביא תוצאות למדינת ישראל. את כל השאר שנמצא בבסיס הפירמידה אף אחד לא מתקצב.
היו" זבולון אורלב
אני הבנתי שההתאחדות רואה את עצמה כאחראית על ספורט הנכים בכללותו, גם לגבי התשתיות הרחבות שדיברו עליהן ברוך חגאי וחבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, הם לא רק משמשים בתפקיד של וועד האולימפי, הם משמשים, זה מה שהוא אמר בראשית דבריו אם הקשבת, הם המסגרת הכוללנית, ובמקום לבזבז משאבים על חמישה עשר מנהלים כלליים של איגודים ואגודות ומרכזים הכל מרוכז תחת קורת גג אחת.


אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא הזמנו את משרד הרווחה לדיון כיוון שמבחינתו יש משרד לתרבות וספורט והם אחראים גם לספורט הנכים, שברור שלספורט הנכים יש כמו שאמרנו, ואני מכיר את המנהלת הכללית היטב, שנינו מגיעים מאותו מקום, כולנו מבינים שספורט הנכים הוא שונה מהספורט הרגיל בגלל התפקידים הנוספים שיש לו ושהם לא פחות חשובים מעצם העניין הספורטיבי, כמו ההיבט השיקומי, ההיבט חברתי, רפואי ועוד.

יכול להיות שהמנהלת הכללית צריכה לקחת את דברייך לתשומת ליבה ואולי לבוא בדברים. אני מסכים איתך שהמדינה צריכה לשקול באיזה מקום את הסוגיה השיקומית ולראות בזה את אחד המכשירים. איך תהייה חלוקת העבודה בין משרד הספורט ובין משרד הרווחה איני יודע, אולי בעקבות דברייך נבקש שתהייה התייחסות של משרד התרבות והספורט לבדוק את הנושא הזה במערכת היחסים בינים לבין משרד הרווחה. אני לא יכול לקבל את ההמלצה כשמשרד הרווחה לא פה ואנחנו לא שומעים אותו. וגם מ אגף התקציבים של האוצר נמצא הרפרנט של התרבות והספורט ולא של הרווחה. גם אנחנו חברי הכנסת צריכים להיות הגונים.
עופר פרי
אדוני אני ויתרתי על זכות הדיבור אבל יש למשהו רלוונטי כעת. דירקטוריון הטוטו אישר לפני עשרה ימים תקציב של 20 מיליון שקלים למה שהגדרנו אצלנו "אוכלוסיות מיוחדות". אנחנו מדברים על תקציב ל -50 מתקנים, בתים שכולם נסמכים על משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בינהם שתי בריכות טרמיות, למעלה מ- 18 חדרי משחקים, ציוד מיוחד. 20 מיליון השקלים האלה הם בהחלט למוסדות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מניח שמינהל הספורט והמנהלת הכללית יודעים על הדברים האלה, לכן גם אמרתי שאני לא רוצה כרגע לפתוח את הדיון, אבל ההערה ראויה לתשומת לב.


אנחנו מיצינו את הדיון, אולי המנהלת הכללית רוצה להוסיף.
עופר פרי
חשוב שתבטל את הדיון מחר כי אנחנו צריכים לעבוד כדי לייצר כסף.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מבין לבד שבמה שיכולה לדון וועדת חוץ ובטחון זה בנושא נכי צבא ההגנה לישראל, היא לא יכולה לדון בהכנות הפראולימפיות ובכל הנושא.
עופר פרי
אני לא רואה צורך בדיון הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני אפנה ליושב ראש. גברתי את רוצה לומר משהו?
אורלי פרומן
קודם כל אני חושבת שזה היה דיון מאוד חשוב. אני אומרת את מה שאמרתי בפתיח לדני בן אבו ולכל הצוות. נושא ספורט נכים יושב אצלנו במקום חשוב, מרכזי. אמר כבר היושב ראש מה המקור שלנו, אוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים לדעתי זו מחבותה של המדינה ומחובתנו כמיצגים אותה לדאוג למיטב ולמרב התנאים עבורה. נמשיך באותו שיח מתמשך בינינו, בוודאי עוד תהיינה בעיות, תהיינה מהמורות. אני מאמינה שאם מדברים ונחושים ניתן להשיג יותר אל מול הגופים השונים וגם אצלנו פנימה בתוך הבית, ואז נוכל ביחד להמשיך להתרגש מאותם רגעים שדרור כהן הראה לנו. ההערה שלך ברוך חגאי בהחלט נופלת לתוך היעדים והמטרות של משרד התרבות והספורט ומינהל הספורט, תשתיות רחבות הן הכרחיות. במקרה שלכם אני אומרת שהלוואי שלא תהיינה תשתיות רחבות.
ברוך חגאי
לצערנו הרב בגלל הרפואה המאוד מתקדמת התשתיות שלנו הן הרבה יותר רחבות מפני שהסטטיסטיקות של בתי החולים זה להציל נפשות. זה בסדר.
אורלי פרומן
אנחנו בהחלט איתך בתפיסה הזאת וצריך לתת לה גם ביטוי מעשי לא רק בהיבט התקציבי אלא גם בהיבט של פעילות רחבה שהיא פונקציה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, אני רוצה לסכם את הישיבה ולומר: הוועדה קובעת שלספורט הנכים יש חשיבות וערך רב מעל ומעבר לתרבות הספורט הרגילה והמקובלת לגבי כלל האוכלוסייה הרגילה, בהיותה גם בעלת היבטים שיקומיים, חברתיים וקהילתיים.


הוועדה רשמה לפניה את הדיווח של התאחדות ספורט הנכים באשר להערכות לפראולימפיאדה שתתקיים בלונדון ביולי 2012. וחוזרת ומבקשת כפי שביקשה בישיבה שקשורה באולימפיאדה הרגילה, שהתקצוב יהיה תקצוב של ההכנות האולימפיות בכללן ושתהיינה מעוגנות בבסיס התקציב החל משנת 2011 וזאת כדי להבטיח הערכות מתאימה.


הוועדה גם רשמה לפניה את הנכונות של מועצמת ההימורים ושל המשרד לקיים דיונים במגמה ליישם את החלטת בית הדין הגובה לצדק גם על חלוקת התקציבים באשר להכנות הפראולימפיות, ובהסכמתם יינתן דיווח לוועדה בעניין זה תוך חמישה חודשים, ולא יאוחר ממועד זה תקיים הוועדה ישיבת מעקב בסוגיה הזאת.


הוועדה מקבלת את העמדה לפיה יש להגדיל באופן משמעותי את ההקצבות לצורך פיתוח התשתיות של הדור הצעיר של הנכים, גם תשתיות פיזיות וגם תשתיות ספורטיביות מקצועיות, כדי להבטיח את עתיד ספורט הנכים.


הוועדה מברכת את הספורטאים הנכים שמביאים כבוד רב למדינת ישראל, מציינת שרק בשבוע שעבר קיבל צוות הספורטאים של דרור כהן מדלית זהב בתחרות בינלאומית חשובה בצרפת.


הוועדה מבקשת מהמנהלת הכללית של משרד התרבות והספורט לבדוק את התיאום עם משרד הרווחה כדי להבטיח שבתקציבי הספורט יכללו גם את מרכיב השיקום של הנכים.

הוועדה מקבלת את הזמנת מועצת ההימורים והתאחדות ספורט הנכים לקיים ביקור באחד או בשניים מהמתקנים, על מנת להיחשף למקצועות האולימפיים בהם יתחרו הנכים בפראולימפיאדה שתתקיים בלונדון בשנת 2012.
אורלי פרומן
רק הבהרה לגבי הסעיף מול משרד הרווחה, למה הכוונה?
היו"ר זבולון אורלב
שתערכי בדיקה.
אורלי פרומן
זאת אומרת שבחלק שלנו אין את התחום השיקומי למרות שהתוצאה שלנו היא שיקום.
היו"ר זבולון אורלב
תבדקי ותאמרי לנו אם יש איזו בעיה. אם הם מוכנים או לא. לערוך בדיקה, לקיים דיון עם משרד הרווחה ולהגיד שאתם רוצים להבין מי צריך לטפל בסוגיה הזאת, אתם מתקצבים את מרכיב הספורט, האם הם מתקצבים את השיקום, כן או לא ולהבין איפה זה עומד. להגיד לנו בדיון הבא שנקיים אם יש צורך בהתערבות שלנו, ואם כן אנחנו בהחלט נתערב.

בהצלחה לכל הספורטאים בהכנות הפראולימפיות, אם אין הערות תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים