ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/05/2010

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)(תיקון), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
45
ועדת המדע והטכנולוגיה

11.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 46
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שלישי, כ"ח באייר התש"ע (11 במאי 2010), שעה 10:00
סדר היום
תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית – היו"ר
מוזמנים
סא"ל יאיר רובין, רע"ן ביטחון מערכות תקשוב, אמ"ן, משרד הביטחון

עו"ד טליה אגמון, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

דוד שוורץ, מ"מ מנהל אגף הביטחון, קב"ט מחוז הדרום, משרד הבריאות

עו"ד הילה דוידוביץ, משרד המשפטים

עו"ד יצחק גורדון, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, משרד המשפטים

שים רסקין, סגנית מנהל מערכות מידע, רשות לניירות ערך

עו"ד יהונתן קלינגר, יועץ משפטי, עמותת המקור

אבי נגר, מנכ"ל סקיורנט בע"מ

עו"ד דן אור-חוף, יועץ משפטי, סקיורנט בע"מ

ניצן סדן, סגן עורך ערוץ המחשבים והטכנולוגיה, YNET
פרופ' אריאל כהן, יו"ר אגודת מדע, תוכנה ומחשבים, לשכת המהנדסים והאדריכלים

ברכיה רוזנברג, בנק לאומי
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהל הוועדה
ענת לוי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר מאיר שטרית
בוקר טוב. ברוכים הבאים. אני פותח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. נושא הישיבה היום הוא תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות) (תיקון), התש"ע-2010.
הילה דוידוביץ
אנחנו מבקשים לתקן את תקנות חתימה אלקטרונית כך שיתאפשר למבקש להנפיק חתימה אלקטרונית מאושרת, זאת אומרת, תעודה אלקטרונית, מספר חלופות לצורך הזדהות מול הגורם המאשר, לעומת המספר המצומצם של החלופות שקיימות כיום בתקנה 10 לתקנות חתימה אלקטרונית.


הצורך בתקנות התעורר בעקבות פניות רבות שקיבלנו לאחרונה, במיוחד לאחר הפרוייקט של רשות המסים שהעלה את מספר המבקשים להנפיק את התעודות האלקטרוניות. אנשים נתקלו בכך שאין להם לא דרכון ולא רשיון נהיגה ולמעשה הם נתקלו בקושי להנפיק את התעודה האלקטרונית ולמלא את המוטל עליהם לפי הדין.


מכאן בא הצורך לספק להם עוד מספר חלופות, כמובן כל זאת מבלי לפגוע באמינות של הזיהוי ובאבטחת הזהות של המבקש. כאמור, מכאן התעורר הצורך ואנחנו מבקשים לתקן את התקנות בהתאם.
היו"ר מאיר שטרית
מה אתם מציעים בתקנות? מה התיקון המוצע? בעיקרון מה אתם מחדשים באמצעי הזיהוי?
הילה דוידוביץ
כיום התקנות קובעות שהמבקש להנפיק תעודה אלקטרונית צריך להציג תעודת זהות וכן דרכון ישראלי או רשיון נהיגה, ועל פי הנחיית הרשם על התעודות האלו צריך להתווסף מידע מן המרשם. אנחנו בעצם מבקשים להוסיף לדוגמה אפשרות של הצגת מסמך מזהה שהונפק על ידי רשות ציבורית והרשם אישר אותו לצורך העניין.
היו"ר מאיר שטרית
מה למשל? תני דוגמה. תעודת חוגר?
הילה דוידוביץ
זה סעיף אחר. אנחנו ראינו לנגד עינינו למשל רשיון של עורך דין, רשיון של רואה חשבון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אמרתי לכם שרואה חשבון לא ממש נכנס להגדרה.
היו"ר מאיר שטרית
למה רשיון משמש לזיהוי?
הילה דוידוביץ
אנחנו רואים באותו סוג של מסמך שהונפק על ידי רשות ציבורית. בעיקרון ראינו לנגד עינינו מסמך שהונפק לאחר שבוצע איזשהו אלמנט של זיהוי. הרשם צריך לאשר את אותו סוג של תעודה. זאת אומרת, זאת לא כל תעודה שהונפקה על ידי רשות ציבורית. קודם כל, נדרש שתהיה תמונה, מספר תעודת זהות, ואישור של הרשם לאותו סוג של תעודה. הרשם מתכנן בד בבד עם התקנות להוציא רשימה של סוגי מסמכים כאלו. אנחנו פשוט רוצים להוסיף כאן עוד אלטרנטיבה וזה מה שראינו לנגד עינינו. למשל, עוד איזשהו מסמך שרשות מקומית הנפיקה או הכנסת. אני רוצה להזכיר שזה מתווסף לתעודת הזהות ולמידע מן המרשם.
היו"ר מאיר שטרית
זה בנוסף לתעודות הקיימות היום.
הילה דוידוביץ
זה בנוסף.
היו"ר מאיר שטרית
מה הואילו חכמים בתקנתם?
הילה דוידוביץ
היום מה שנדרש זאת תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה.
היו"ר מאיר שטרית
לא שלושתם ביחד.
הילה דוידוביץ
לא. שתי תעודות פלוס מידע מן המרשם. מבקשים רבים פנו אלינו ואמרו שאין להם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
היום זה או מידע מן המרשם.
הילה דוידוביץ
כן. או מידע מן המרשם, אבל ההנחיה של הרשם שניתנה בשנת 2003 אם אני לא טועה קובעת שהמידע מן המרשם הוא חובה.
היו"ר מאיר שטרית
לרשם יש גישה למרשם התושבים.
הילה דוידוביץ
לא לרשם, לגורם המאשר.
היו"ר מאיר שטרית
לגורם המאשר. יש לו גישה למרשם התושבים.
הילה דוידוביץ
כן.
היו"ר מאיר שטרית
רק לפרטים הרלוונטיים.
הילה דוידוביץ
כן, לפרטים הקבועים כאן. פנו אלינו מבקשים רבים שאין להם לא רשיון נהיגה ולא דרכון.
היו"ר מאיר שטרית
ולא תעודת זהות.
הילה דוידוביץ
לא, זה מתווסף לתעודת הזהות. צריך שתי תעודות – תעודת זהות פלוס דרכון או רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
תעודת זהות ומרשם, זה לא מספיק?
הילה דוידוביץ
לא. לפי התקנות זה לא מספיק.
היו"ר מאיר שטרית
למה?
הילה דוידוביץ
כי אנחנו רוצים שתי תעודות פלוס מרשם.
יהונתן קלינגר
מה עם הדרישות שיהיו ביומטריות?
הילה דוידוביץ
רגע. תכף נגיע לזה.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא רואה בעיה. כאשר תהיה תעודה ביומטרית, לא צריך את כל זה.
יהונתן קלינגר
נכון.
הילה דוידוביץ
המטרה של התקנות האלה היא מאחר שהיום יש בעיה בשטח. אנחנו מדברים כאן על תקנות שייתנו פתרון מיידי שקיים בשטח כבר ממחר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מדי יום טלפונים ופניות של מבקשים שנתקעים כי אין להם רשיון ואין להם דרכון, וזה לא מצב מופרך. היום הגורם המאשר שולח אותם להנפיק דרכון וזה אומר עוד עלות ועוד טרטור. חשבנו להקל על כל התהליך ויש הרבה מבקשים בעקבות הפרוייקט של רשות המסים. זאת המטרה.
היו"ר מאיר שטרית
יש בארץ אנשי עסקים שאף פעם לא נוסעים לחוץ לארץ.
הילה דוידוביץ
נכון.
יהונתן קלינגר
אפשר להכניס איזשהו חריג מתוך הכנה לתעודה הביומטרית?
הילה דוידוביץ
לא אנחנו לא רוצים.
יהונתן קלינגר
אפשר לומר שמי שיש לו תעודה ביומטרית, לא צריך מעבר לה.
היו"ר מאיר שטרית
נכון.
הילה דוידוביץ
אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לעניין הזה של התעודה הביומטרית. קודם כל, נראה מתי זה יהיה. אנחנו רוצים עכשיו ליצור פתרון מיידי להיום, פתרון שיותאם למצב שקיים בשטח. כאשר נגיע לתעודות הביומטריות, נראה מתי הן יונפקו, נחשוב על זה. זה לא נושא פשוט, כל הגישה למאגר של הנתונים הביומטריים.
יהונתן קלינגר
אני לא מדבר על הגישה למאגר של הנתונים הביומטריים אלא אני מדבר על התעודה הביומטרית עצמה.
הילה דוידוביץ
רצינו שקודם כל הפרוייקט הזה יצא לפועל ואז נחשוב ונבחן את העניין. צריך לערב כאן את משרד הפנים ועוד גורמים רלוונטיים. אנחנו לא רוצים להיכנס לשם בשלב זה. זה לא רלוונטי בשלב הנוכחי.
יהונתן קלינגר
יש מכרז, יש התחלה של פעולה.
הילה דוידוביץ
אנחנו כרגע לא רוצים להיכנס לנושא הזה של התעודות הביומטריות. אנחנו רוצים למצוא פתרון מיידי מעכשיו ולא להיכנס לנושא התעודות הביומטריות. בבוא היום ניתן את הדעת על זה ונראה אם זה ראוי.
יהונתן קלינגר
יש עם זה איזושהי בעיה קטנה ביישום של החוק הביומטרי. בחוק הביומטרי צריך להכניס או אפשר להכניס על התעודה חתימה אלקטרונית. אם אני בא ואני מזדהה מול משרד הפנים שהוא גורם שהוא הרבה יותר חשוב והרבה יותר חזק מאשר גורם מאשר, והוא מקבל את הזהות שלי בצורה מסוימת, והוא מנפיק לי תעודת זהות, יבואו ויאמרו שמאוד נחמד שהנפיקו לי תעודת זהות, אבל את החתימה האלקטרונית לא יכולים להנפיק לי על התעודה כי אני צריך ללכת ולהזדהות.
הילה דוידוביץ
תיקון מספר 2 – אין לי כאן את הנוסח – לא מטפל בזה.
יהונתן קלינגר
אני לא רוצה שישימו מכשולים בחלק של החתימה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לפי תיקון נוסף של החוק תהיה אפשרות לזה, קודם כל לעובדי מדינה ואחר כך גם לאזרחים. הגיוני שנטפל בזה בעתיד, כאשר הדברים יתחילו להתקיים.
יהונתן קלינגר
התשתית החוקית קיימת. זה שבפועל זה עוד לא יצא, זה משהו אחר.
הילה דוידוביץ
זה מה שחשוב, שבפועל יהיו לאנשים את התעודות. זה לא רלוונטי עכשיו אם אנשים מחזיקים את התעודות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו מדברים על תקנות שהן מסמך מאוד תפעולי, עד שהדברים יזוזו. החוק העיקרי כבר עבר ויש הגיון בהמתנה עם זה.
הילה דוידוביץ
זאת לא חקיקה ראשית שההליך הוא ארוך. בסך הכל יהיה צריך לחזור לוועדה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
תסבירי לגבי תעודת מעבר שהיא תעודה של מידע על מעמד יחסית יותר חלש.
היו"ר מאיר שטרית
בתעודת מעבר אין תמונה.
הילה דוידוביץ
איציק גורדון מהרשות יגיע – הוא מתעכב בביטחון - והוא זה שערך את הבירור לגבי תעודת מעבר. לפי מה שהוא מסר לי, כן יש תמונה בתעודות מעבר. הוא יגיע ויוכל להסביר את העניין הזה אבל לפי הבירור שהוא ערך במשרד הפנים, יש תמונה בתעודות המעבר.
היו"ר מאיר שטרית
אני מבין שאפשר למשל גם פנקס חוגר.
הילה דוידוביץ
כן.
היו"ר מאיר שטרית
זה תופס.
הילה דוידוביץ
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לסעיף 4, אני רוצה לציין כבר עכשיו שסעיף 2(4), אנחנו נשנה את הניסוח שלו לפי הניסוח שעשינו בתיקון מספר 2.
הילה דוידוביץ
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו שינינו קצת את ההגדרות למסמך מזוהה שמונפק על ידי המדינה וזה אמור להיות תואם מבחינה ניסוחית.
היו"ר מאיר שטרית
כרטיס של עובד מדינה ישמש מסמך זיהוי?
הילה דוידוביץ
כן, בנוסף לתעודה.
היו"ר מאיר שטרית
תעודת עורך דין תשמש מסמך זיהוי?
הילה דוידוביץ
כן. תעודת עורך דין, רק אם הרשם יאשר לעניין זה, כי זה בפסקה (5).
נירה לאמעי-רכלבסקי
תהיתי לגבי התעודות שאנחנו מנפיקים לעובדי המדינה, שיש עליהם כבר חתימה אלקטרונית שלהם כעובד המדינה. הכוונה בסעיף הזה לאנשים שרוצים, בנוסף, כאנשים פרטיים, ללכת ולהנפיק לעצמם תעודה אלקטרונית עם חתימה מאושרת?
הילה דוידוביץ
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז המסמך הזה כעובד המדינה יכול לעזור להם בזיהוי.
הילה דוידוביץ
כן אבל לא לכל עובדי המדינה כיום.
היו"ר מאיר שטרית
יש עובדי מדינה שעושים עסקים במדינה, שהם עובדים במדינה מצד אחד ובחצי מהזמן עושים חוקים עבור המדינה, כמו למשל חוק התכנון.
יהונתן קלינגר
סעיף 6 בעצם אומר שגם כרטיס חבר מועדון בביי אנד בונוס יכול להיות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו נגיע לזה. אולי איציק גורדון יסביר לגבי לתעודת מעבר.
יצחק גורדון
פניתי בעניין למשרד הפנים ולפי מה שהם בדקו, בתעודת מעבר יש תמונה.
היו"ר מאיר שטרית
אם כן, צריך לכתוב תעודת מעבר עם תמונה.
יצחק גורדון
אין מניעה. עשינו את זה גם במסמכים אחרים.
הילה דוידוביץ
אם זה לא ברור, נוסיף.
יהונתן קלינגר
תעודה באמצעותה אפשר לזהות את האדם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
וכמובן שהיא בתוקף כי התוקף של התעודה הוא בדרך כלל לשנתיים.
הילה דוידוביץ
כן. את זה כתבנו ברישא, ובלבד שהם בתוקף: דרכון ישראלי, רשיון נהיגה.
היו"ר מאיר שטרית
אני מציע שנתחיל לעבור על התקנות ואולי בדרך נעלה על משהו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א)(10) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – החוק) ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת לפי סעיף 24(ב)(2) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1.
תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001 (להלן – התקנות העיקריות), אחרי הגדרת "מבקש" יבוא:

"מידע מן המרשם" – פרטים שהתקבלו לפי דרישת הרשם, ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין), כולם או חלקם, מבין אלה: מספר זהות, שם משפחה ושם משפחה קודם, אם שונה, שם פרטי, שם האב, שם האם, שנת לידה, תאריך הנפקת תעודה אחרון, סיבת הנפקת התעודה, מען נוכחי, אם ישנם, סטטוס פטירה ותאריך פטירה".
היו"ר מאיר שטרית
מה זה סטטוס פטירה?
יצחק גורדון
כדי לבדוק שהוא לא נפטר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
2.
תיקון תקנה 10


בתקנה 10(2) לתקנות העיקריות –

(1)
ברישא, במקום "יאמת" יבוא "יבדוק".


(2)
במקום פסקת משנה (א) יבוא:

"(א)
ביחיד שהוא תושב ישראל – על פי תעודת זהות וכן מידע מן המרשם, וכן אחד מן המסמכים המזהים האלה, ובלבד שהם בתוקף".
(1)
דרכון ישראלי.(2)
רשיון נהיגה ישראלי עם תמונה.
(3)
תעודת מעבר, כהגדרתה בחוק הדרכונים, התשי"ב-1952".
היו"ר מאיר שטרית
בחוק המקורי, מה כתוב היום בפסקת משנה (א)? יחיד שהוא תושב ישראל, על פי תעודת זהות וכן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
פלוס דרכון או רשיון או מידע ממרשם האוכלוסין.
היו"ר מאיר שטרית
מה זה מחליף? יבוא דרכון ישראלי, רשיון נהיגה, תעודת מעבר, בתור מה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
בתור תוספת על תעודת זהות ומרשם. כאן אנחנו קובעים את המרשם כחובה ביחד עם תעודת זהות ואז הם עשו סדר. הרעיון הוא מה שמוסיפים כאן, שאפשר לא רק פלוס דרכון או רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
אני חושב שדרכון פלוס מרשם זה מספיק.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא. חייבים תעודת זהות, חייבים מרשם.
הילה דוידוביץ
הכלל הוא שתי תעודות ומרשם כאשר אחת משתי התעודות חייבת להיות תעודת זהות.
היו"ר מאיר שטרית
את אומרת שיש כאלה שאין להם תעודת זהות.
הילה דוידוביץ
לא. תעודת זהות יש. יש כאלה שאין להם דרכון או רשיון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז אנחנו מוסיפים כאן עוד רשימה כמו תעודת מעבר.
היו"ר מאיר שטרית
תעודה של פלסטינים ממזרח ירושלים היא תעודת זהות? יש להם תעודות שונות.
אבי נגר
למיטב זיכרוני, כאשר אנחנו היינו גורם מאשר, תעודה כתומה נחשבה תעודת זהות.
היו"ר מאיר שטרית
תעודה ישראלית. אני שואל לגבי תעודה כתומה.
יצחק גורדון
אני אוודא שהתעודה נחשבת תעודת זהות לצורך העניין. אני חושב שכן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו מדברים כאן על יחיד שהוא תושב ישראל.
יצחק גורדון
אני חושב שכן, אבל אני אוודא את זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למיטב זיכרוני, תעודת זהות לא מוגדרת בתקנות דווקא כתעודת זהות ישראלית.
הילה דוידוביץ
נכון.
היו"ר מאיר שטרית
אפשר עם תעודת זהות פלסטינית?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. לא מוגדרת תעודת זהות דווקא כתעודת זהות כחולה.
היו"ר מאיר שטרית
יכול פלסטיני להירשם במרשם כדי להוציא חתימה אלקטרונית בישראל?
אבי נגר
לא, כי אז אני לא יכול לאמת אותו במרשם. אין לנו דרך לאמת אותו במרשם.
היו"ר מאיר שטרית
אתה תתפלא, אבל דווקא מרשם האוכלוסין של הפלסטינים נמצא אצלנו ולא אצלם.
אבי נגר
אבל זה לא מרשם האוכלוסין במשרד הפנים.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר, אבל הוא נמצא אצלנו ולא אצלם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני לא בטוחה שתושב בשטחים מסוימים נחשב תושב ישראל.
היו"ר מאיר שטרית
הוא לא תושב אבל יש כאלה שהם כן תושבי ישראל. כל תושבי מזרח ירושלים ונספחיהם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נכון. זה אזור C.
יצחק גורדון
אנחנו לא החלפנו את יתר הסעיפים. ב-10(2) הקיים יש סעיפים (ב), (ג) ו-(ד). יש ביחיד שהוא תושב חוץ על פי דרכון חוץ או תעודת מסע או תעודת זהות. אם כן, יש חלופות.
היו"ר מאיר שטרית
זאת אומרת, אדם שהוא תושב חוץ כן יכול להוציא חתימה אלקטרונית.
יצחק גורדון
כן. זה קיים כיום. לא נגענו בזה.
היו"ר מאיר שטרית
אולי הוא פלסטיני. גם הוא תושב חוץ.
יצחק גורדון
בזה לא נגענו. זה לא נכנס.
היו"ר מאיר שטרית
יש פלסטינים שיש להם עסקים עם ישראל. בגדה למשל יש הרבה פלסטינים שעובדים עם ישראל. אני מניח שאם פלסטיני רוצה להעביר כסף או לקבל כסף באמצעות חתימה מאושרת, אולי הוא גם ירצה חתימה אלקטרונית.
יצחק גורדון
זה קיים ב-10(2).
אבי נגר
היו לנו גם מקרים של אזרחי חוץ באירופה שהיו צריכים לדווח לרשות לניירות ערך.
היו"ר מאיר שטרית
אם כן, תעודת זהות חייבת פלוס אחת מהתעודות האלה, דרכון ישראלי, רשיון נהיגה ישראלי עם תמונה, או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים. זאת אומרת, צריך שתי תעודות פלוס מרשם.
הילה דוידוביץ
כן. יש עוד חלופות שנראה אותן בהמשך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
(4)
מסמך מזהה שמונפק על ידי המדינה לעובד המדינה או למי שמועסק על ידה או ממלא תפקיד מטעמה או שממלא תפקיד על פי דין, לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו כאמור, ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו. לעניין זה, "עובד המדינה " – לרבות חייל, שוטר, סוהר וכל נושא משרה או בעל תפקיד על פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה.


זאת הגדרה שתואמת את הצעת חוק חתימה אלקטרונית, תיקון 2 שהממשלה הביאה ואנחנו שינינו אותה כאן בוועדה. אנחנו נשנה את זה לאותו נוסח. לצורך העניין, אני יכולה להקריא את זה:

"מסמך מזהה שמונפק בידי המדינה לעובד המדינה, למי שממלא תפקיד או נושא משרה מטעמה, או במוסד ממוסדות המדינה או למי שממלא תפקיד על פי דין לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו כאמור. לעניין זה – "עובד המדינה", לרבות חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, שוטר וסוהר".

לא בטוח שניקח את "הגדרתו בחוק השיפוט הצבאי כי אולי זה מצמצם". אני מקריאה את ההגדרה המתוקנת מסעיף 21 להצעת חוק חתימה אלקטרונית אותה אנחנו עומדים להניח.
הילה דוידוביץ
הוספת את המשפט "ובלבד שהמסמך נושא תמונה"?
נירה לאמעי-רכלבסקי
הסיומת כמובן תהיה: "ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו".
יאיר רובין
תעודת חייל במילואים כלולה בתוך ההגדרה הזאת?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. הרעיון הוא שהיא תהיה כלולה.
הילה דוידוביץ
אם כן, אנחנו אומרים חייל, בלי הפניה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. אני צריכה לבדוק את כל החלופות.
הילה דוידוביץ
אבל הכוונה ברורה, שזה חייל במובן הרחב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. חייל במובן הרחב. הבעיה הייתה עם אזרח עובד צה"ל, לגביו לא היינו בטוחים.
אריאל כהן
מה הכוונה למוסדות מדינה? האם מי שממומן על ידי המדינה כמו מוסדות להשכלה גבוהה שממומנות על ידי ות"ת שמנפיקות תעודת עובד? האם גם מוסדות להשכלה גבוהה בתוך זה? או כל המכללות?
היו"ר מאיר שטרית
תעודה של עובד רשות שדות תעופה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בזמנו, בחוק חתימה אלקטרונית הגישה הייתה גישה רחבה.
הילה דוידוביץ
אני חושבת שזה ייחשב בפסקה (5).
היו"ר מאיר שטרית
חבר מרכז ליכוד.
יצחק גורדון
ב-(5) וב-(6) יש אפשרויות של תעודות מזהות נוספות שאישר הרשם אחרי שבדק שהזיהוי שלהן הוא רציני.
היו"ר מאיר שטרית
למה צריך להרחיב כל כך?
יצחק גורדון
בעקבות הסיטואציה בעיקר בהקשר של רשות המסים שעכשיו יש חובת דיווח מקוון למע"מ, התקבלו פניות של גורמים שונים.
היו"ר מאיר שטרית
תזיזו את התקנות של התעודות הביומטריות ובזה תפתרו את כל הבעיה. אתם לא עומדים בחוק. אתה יודע שלפי החוק כבר מזמן עבר זמן הגשת התקנות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
במרץ הייתם צריכים להתחיל להגיש את התקנות הראשונות לגבי כל הפונקציונרים שאמורים להתניע את החוק.
היו"ר מאיר שטרית
עד היום התקנות לא אושרו.
יצחק גורדון
אלה תקנות של משרד הפנים כמדומני.
היו"ר מאיר שטרית
נכון. גם של משרד המשפטים. חשבתי שאנחנו באותה מדינה.
יצחק גורדון
אני לא יודע. אני צריך לבדוק.
הילה דוידוביץ
אנחנו לא הגורמים האמונים על זה.
היו"ר מאיר שטרית
אני חושב שזה לא נאה ולא יאה שממשלה לא עומדת בלוח הזמנים שהיא קובעת לעצמה בחקיקה.
יצחק גורדון
אכן. בכל מקרה, עד שיהיה התהליך הביומטרי, התקנות האלה הן סוג של פלסטר, זה פתרון מיידי.
היו"ר מאיר שטרית
אני שואל אם אתם לא מרחיבים מדיי. כאן אתה נותן אפשרות די רחבה. כל מסמך שהמדינה מנפיקה, כל מסמך לפי דין. למה אתה צריך עוד להוסיף מסמך מזהה מסוג אחר שאישר הרשם? למה צריך בסעיף 6 לומר את זה?
יהונתן קלינגר
אני מפחד מכרטיסי קופת חולים או דברים כאלה.
הילה דוידוביץ
לא. הרשם הוא לא קל דעת.
יהונתן קלינגר
נכון, הוא לא קל דעת.
יצחק גורדון
הרעיון היה שהרשם בכל זאת את (5) ו-(6) מאשר כי הוא באמת בודק שהליכי הזיהוי הם רציניים. את (5) ו-(6), לא כל רשות ציבורית אלא הוא בודק שזה באמת רציני.
היו"ר מאיר שטרית
לא, ב-(6) זה לא מוגבל בכלל.
יצחק גורדון
לא, (6) זה מסמך מזהה מסוג אחר שאישר הרשם.
הילה דוידוביץ
מטעמים שיירשמו.
יצחק גורדון
מטעמים שיירשמו.
יהונתן קלינגר
בסדר, אבל גם אז אני הייתי אומר – ושוב, מקשים עלי כאשר באים לאמת את הזהות שלי וחבל לי בתור עוסק – שאת מסמך המזהה האחר תיקחו רק אם אין לי דרכון או אם אין לי תעודת זהות. נניח אישרתם ואמרתם קופת חולים לאומית. אנחנו מאמינים בקופת חולים לאומית. יש לי דרכון בבית, יש לי רשיון נהיגה, יש לי רשיון ירי ויש לי רשיון עורך דין, אבל יש לי גם תעודת קופת חולים. אני אבוא אליכם רק עם תעודת הזהות ותעודת קופת חולים, כאשר ברור שתהליך הזיהוי של קופת חולים – ואני לא בא להשמיץ את קופת חולים אלא אני נותן אותה כדוגמה – הוא פחות טוב משל רשויות אחרות.
הילה דוידוביץ
יכול להיות שהרשם לא יאשר.
יצחק גורדון
אפשר לעשות את זה כמו שעשינו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אדם יצהיר שאין לו דרכון ורשיון נהיגה, אז הוא יעבור הלאה למסמכים החלשים יותר.
קריאה
לא צריך להצהיר. זה מופיע.
יצחק גורדון
לא, זה ב-(7).
נירה לאמעי-רכלבסקי
הם לא רואים את זה. הם רואים רק את המרשם ואני לא בטוחה שהם רואים במרשם אם יש לו רשיון נהיגה או לא.
יהונתן קלינגר
זה גם לא משנה. כאן כתוב "וכן אחד".
היו"ר מאיר שטרית
אם אני מבין נכון את התקנות, מה שכתוב כאן זה תעודת זהות פלוס תעודה אחרת. הוא לא חייב להצהיר שום דבר. הוא יכול לבוא עם תעודת זהות פלוס כל תעודה שהרשם אישר, גם אם יש לו דרכון ורשיון נהיגה.
הילה דוידוביץ
ברירת המחדל היא תעודת זהות פלוס דרכון או רשיון נהיגה. ככל שאין דבר כזה, אז לעבור לאפשרויות אחרות.
אבי נגר
לא נוכל לבדוק את זה.
יהונתן קלינגר
אתם לא אמורים לבדוק את זה.
אבי נגר
אנחנו לא נוכל לבדוק את זה.
יהונתן קלינגר
אבל הוא יביא לך הצהרה.
אבי נגר
אין כאן משמעות למדרג כי לנו אין כל יכולת לבדוק את זה. הוא יבוא עם תעודת זהות וכל תעודה אחרת שאתם מאשרים, אבל זה שיש לו דרכון בבית, אני לא יודע על כך.
יצחק גורדון
הוא צריך למלא תצהיר.
הילה דוידוביץ
הוא ממלא תצהיר שאין לו דרכון ומוזהר על פי דין.
יהונתן קלינגר
בתצהיר אתה יכול גם לשלול לו את התעודה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם דרכון אתה לא יכול לראות במרשם כאשר אתה נכנס אליו?
אבי נגר
לא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
עדיין יש כוח לתצהיר על פי דין.
היו"ר מאיר שטרית
זה נכון לעבוד כל כך רחב? אולי כדאי להגביל, לבטל את 6 ו-7 ולהסתפק ב-5?
יהונתן קלינגר
לא. 7 דווקא חשוב.
היו"ר מאיר שטרית
אני מדבר על 6. כל מסמך אחר שיאשר הרשם. אולי אפשר לוותר על זה.
יהונתן קלינגר
תמיד אפשר להוסיף את זה בתקנה.
היו"ר מאיר שטרית
אני מציע לעשות בהדרגה. תוותר על סעיף 6, לא לתת אפשרות לרשם לאשר כל מסמך, נלך עם שלב אחד. אם תחשבו שיש בעיה וזה לא פותר את הבעיות שנתקלתם בהן, תחזרו לוועדה ונתקן את זה עוד פעם.
יצחק גורדון
הסיבה שהלכנו לכל התיקון הזה היא שנתקלנו בבעיה אמיתית שאנשים מחויבים על פי דין, עוסקים חייבים על פי דין.
היו"ר מאיר שטרית
אני פותח את הדלת אבל לא צריך לפתוח אותה לרווחה לכל הצדדים. זה נותן לך עכשיו אפשרות להשתמש בכל מסמך אחר מזהה ולא כל מסמך אחר שהרשם קבע.
יצחק גורדון
מטעמים שיירשמו. הוא בודק.
היו"ר מאיר שטרית
כן, אבל יש לו שורה גדולה של מסמכים. כרטיס חייל, כרטיס שוטר, כרטיס סוהר וכולי.
יצחק גורדון
אני מביא דוגמאות שנתקלנו בהן למשל בציבור החרדי ממנו פנו עוסקים חרדים.
היו"ר מאיר שטרית
אין להם תעודת זהות?
יצחק גורדון
יש להם תעודת זהות.
הילה דוידוביץ
אין להם דרכון.
יצחק גורדון
אין להם את התעודה הנוספת. לחייב אדם ללכת להוציא דרכון רק בשביל החתימה האלקטרונית, אנחנו לא רוצים.
היו"ר מאיר שטרית
עם איזו תעודה הוא יבוא?
הילה דוידוביץ
הם באו עם תעודת זהות ושלחו אותה.
היו"ר מאיר שטרית
איזה תעודה נוספת הם יביאו?
הילה דוידוביץ
לכן הכנסנו את פסקה (7).
היו"ר מאיר שטרית
כרטיס תלמיד?
הילה דוידוביץ
לא. הרשם לא יאשר כרטיס תלמיד.
היו"ר מאיר שטרית
אני שואל מה הוא כן יאשר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
על מה חשבתם למשל?
היו"ר מאיר שטרית
תתייחס לסקטור החרדי קונקרטית. מה הוא יכול לאשר? שם באמת אתה לא יכול לזהות את האנשים. תראה את הבחירות.
יצחק גורדון
האופציה בפסקה (7) עוסקת בדיוק בעניין שאין תעודה אחרת ואז יש או אישור עורך דין שמכיר אותו או משהו אחר. אנחנו בהמשך נגיע לפסקה (7).
יהונתן קלינגר
איזה תעודות לדוגמה?
יצחק גורדון
רצינו להשאיר שיקול דעת לרשם דווקא בגלל שאנחנו לא יודעים עכשיו את כל סוגי התעודות.
יהונתן קלינגר
תאמרו לנו במה נתקלתם.
הילה דוידוביץ
הרשם ייתן פתרון לסיטואציות ספציפיות שהוא ייתקל בהן. אני חושבת שכן כדאי להשאיר את זה.
היו"ר מאיר שטרית
מה רע בזה שהוא יוציא דרכון?
הילה דוידוביץ
זאת עלות כספית. הוא צריך למלא את המוטל עליו בדין.
היו"ר מאיר שטרית
כמה עולה להוציא דרכון? 200 שקלים?
הילה דוידוביץ
אולי אפילו יותר. אני לא יודעת.
יהונתן קלינגר
תעודות אחרות, תעודת תושב בעירייה, הוא יכול להוציא וזה כן מסמך רשמי שאפשר לאשר.
קריאה
הדרכון אולי עולה 800 שקלים.
היו"ר מאיר שטרית
כמי שהיה שר הפנים אני אומר לכם שדרכון לא עולה 800 שקלים.
יצחק גורדון
אנחנו נבדוק את המחיר.
היו"ר מאיר שטרית
המחיר היה אלף שקלים כאשר אתה מאבד דרכון ורוצה בשדה התעופה להנפיק דרכון. עכשיו הורידו את המחיר לצערי הרב כי אני דווקא נלחמתי באיבוד דרכונים. שמעתי ששר הפנים החדש הוריד את המחיר. קבעתי כלל אחד, אדם שמאבד דרכון ורוצה על המקום דרכון בשדה התעופה, ישלם אלף שקלים. אם הוא מאבד דרכון פעם שנייה, בכלל לא יתנו לו דרכון אלא יתנו לו תעודת מעבר. תיקנו את זה. אז המחיר היה אלף שקלים והורידו את המחיר. הדרכון הבסיסי לדעתי עולה סדר גודל של 200 שקלים.
יהונתן קלינגר
יכול להיות.
היו"ר מאיר שטרית
לא יותר מ-200 שקלים. אולי 160 שקלים.
הילה דוידוביץ
בכל זאת, צריך לזכור שזאת עלות כספית שהוא יוציא כדי למלא את המוטל עליו בדין.
היו"ר מאיר שטרית
אז מה?
הילה דוידוביץ
מחייבים אותו לחתום.
היו"ר מאיר שטרית
רשות המסים מחייבת אותו להוציא חתימה אלקטרונית.
הילה דוידוביץ
והוא משלם עליה.
היו"ר מאיר שטרית
וזה עולה לו הרבה יותר מאשר הדרכון.
הילה דוידוביץ
נכון. אז צריך להוסיף על זה עוד עלות של דרכון? לכן חשבנו שזה לא סביר ואולי אפשר למצוא פתרון בדרך אחרת.
יהונתן קלינגר
בארצות הברית יש מדיניות של הנפקת רשיונות נהיגה שאי אפשר להשתמש בהם לנהיגה, שהם משמשים כזיהוי. בארץ אי אפשר לעשות זאת.
היו"ר מאיר שטרית
שם אין להם תעודות זהות.
יהונתן קלינגר
נכון.
היו"ר מאיר שטרית
אתם כל הזמן משווים את ישראל למדינות אחרות. אין שום מקום בעולם שאין בו תעודת זהות.
יהונתן קלינגר
יש עירייה שיכולה להנפיק תעודת תושב.
היו"ר מאיר שטרית
בארצות הברית יש 28 מדינות שיש להן באמת רשיון נהיגה ושם יש מאגרים ביומטריים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
תעודות התושב של תל אביב למשל, בודקים אותן.
יהונתן קלינגר
יש תמונה בתעודת תושב של תל אביב.
הילה דוידוביץ
ומספר תעודת זהות?
יהונתן קלינגר
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בחדשות אין.
יהונתן קלינגר
אפשר לחייב את העיריות להוציא תעודת תושב.
היו"ר מאיר שטרית
ניר ברקת ישמח לעשות את זה.
יהונתן קלינגר
בחלק מהערים יש תעודות תושב. איזה תעודה הם יכולים להביא לכם שהיא לא תעודת בית ספר, תעודת תלמיד, תעודת אברך או משהו כזה? אברך זה מוסד רשמי, זה מוסד ציבורי, מנפיק משהו? אז אין בעיה.
היו"ר מאיר שטרית
העוזר שלי אומר שיש תעודת תושב ירושלים עם תמונה.
הילה דוידוביץ
עם תמונה ומספר תעודת זהות?
היו"ר מאיר שטרית
כן. הוא אומר שהיא עולה 18 שקלים לשנתיים.
הילה דוידוביץ
השאלה אם זה בכל הערים ובכל הישובים הקטנים והכפרים.
היו"ר מאיר שטרית
הנה, כרטיס תושב תל אביב עם תמונה.
הילה דוידוביץ
השאלה מה לגבי הערים והכפרים הקטנים.
היו"ר מאיר שטרית
לא עושים חוק לפי המקרה הקיצון. אנחנו בכל זאת צריכים לעמוד בכללים של המדינה. אי אפשר לעשות לפי המקרה הקיצון, לפתור את הבעיה של אחרון העוסקים. שילך ויוציא כמה מאות שקלים.
יהונתן קלינגר
שילך לעורך דין, יביא שני אנשים ויאמת את זה.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא רואה את הלהיטות הגדולה, למה אני צריך להטיל את כל חוקי המדינה כדי לתת פתרון למישהו. אין סיבה לעשות את זה.
יצחק גורדון
נכנסתי לאתר של משרד הפנים. דרכון ליחיד עולה 200 שקלים.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה. הראש בכל זאת עובד. הנה, כרטיס תושב ירושלים של ענת עם תמונה, מספר כרטיס ותעודת זהות.
הילה דוידוביץ
מה עם מי שגר באיזשהו קיבוץ?
טליה אגמון
השאלה איך זיהו אותה כדי לתת לה את הכרטיס הזה.
קריאה
שמים את זה במקום. אתה מראה תעודת זהות וזה נבדק במרשם און-ליין.
יהונתן קלינגר
ברמה הזאת זה מצחיק. אם הוא בודק מול המרשם ומנפיק לך תעודה, זה מצחיק.
דן אור-חוף
אני רוצה להציג כיוון מחשבה אולי קצת שונה או להציע הצעה קצת שונה כי בסופו של דבר הוויכוח הזה סביב התעודות הוא סביב השאלה עד כמה תעודה כזאת באמת מזהה בצורה ודאית ברמה סבירה את מי שמבקש את החתימה המאושרת. אם יש גוף שיכול לוודא שתעודה מסוימת או תהליך ההנפקה של תעודה מסוימת אכן מספיק או נותן רמת ודאות סבירה לעניין של הזיהוי, זה הרגולטור הרלוונטי בעניין הזה, וזה רשם הגורמים המאשרים. זאת אומרת, דווקא בהקשר הזה, אם יש משהו שצריך להגביל אותו, אלה סעיפים כמו 4 ו-5 ולא סעיף 7 בגלל שסעיפים 4 ו-5 יוצרים מצב בו בפוטנציה יש אסופה מאוד גדולה של תעודות שהגורם המאשר בכלל לא מכיר את הסוג שלהן. באים אליו עם תעודה שהוא לא מכיר אותה בכלל. איך הוא אמור לדעת שתעודה מהסוג הזה יכולה לתת לו ודאות של זיהוי ברמה סבירה? במקום זה, צריך להשאיר את התעודות שהן אכן תעודות מוכרות כמו רשיון נהיגה, כמו דרכון, ואת כל יתר הדברים, כל התעודות האפשריות האחרות, צריך להשאיר את שיקול הדעת בידי רשם הגורמים המאשרים. הוא זה שצריך לבדוק ולאשר או לא לאשר שתעודה ספציפית היא מספיק טובה לצורך התהליך הזה.
היו"ר מאיר שטרית
אתה מציע להשאיר את 6?
דן אור-חוף
כן. בהחלט. לא בגלל שתעודה שהמדינה הוציאה לעובד היא בהכרח תעודה רעה או שהיא לא מזהה, אבל יש מן הסתם אסופה מאוד גדולה של תעודות כאלה, אין לגורם המאשר שום יכולת לדעת מי הנפיק את התעודה הזאת, מי הרשות, מי היחידה שעשתה את זה, עד כמה זה באמת קל להנפיק את התעודה הזאת. הוא לא יכול לדעת. אתם דורשים ממנו דרישה שהוא לא יכול לעמוד בה. מי שיכול לעשות את העבודה הזאת בצורה מסודרת, עם הידע המתאים והיכולת המתאימה, זה רשם הגורמים המאשרים. הוא זה שצריך לקבוע את העניין, אם תעודה איקס או תעודה ווי היא מתאימה או לא מתאימה לתהליך.
יהונתן קלינגר
אתה צודק לגבי 4. לגבי 5, הרשם צריך לאשר בכל מקרה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
את הרשות הציבורית. לא את הסוג של התעודה.
דן אור-חוף
הרשם אישר את הרשות הציבורית, זאת גם דרך. אפשר אולי להשאיר את סעיף 5 עם איזשהו סוג של שינוי נוסח אבל איך שזה מנוסח עכשיו, ברור שזה רחב מדיי וזה פשוט פתח לתקלות.
יצחק גורדון
נשמע לי, אם רוצים לצמצם את זה, אפשר להוריד את 6 ולא לפתוח את זה לכל תעודה מזהה כלשהי.
היו"ר מאיר שטרית
למה צריך את 7? הרי יעלה לו יותר כסף מאשר להוציא דרכון. אתה הולך לעורך דין, אתה לא נושם והביקור עולה לך 500 שקלים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
וזה עורך דין שמכיר אותך אישית. זה לא עורך דין שמזהה אותך על סמך תעודה.
היו"ר מאיר שטרית
אתה צריך אישור נוטריוני.
יצחק גורדון
לא בהכרח.
יהונתן קלינגר
זה דומה לטופסי בקשת אזרחות בחוץ לארץ כאשר צריך משהו שנקרא אדם נכבד כלשהו באחד המקצועות היותר חשובים עם ותק כלשהו שמצהיר שהוא מכיר את הבן אדם ויודע מי זה ומאמת את הדברים.
היו"ר מאיר שטרית
איך הם יבדקו את זה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
הם סומכים על התצהיר.
הילה דוידוביץ
זה כמו תצהיר של עורך דין.
היו"ר מאיר שטרית
אבל תצהיר של עורך דין עולה כסף.
יהונתן קלינגר
ברור שזה עולה כסף.
יצחק גורדון
אם למישהו היה דרכון והוא איבד אותו, הוצאת דרכון חוזר עולה 700-800 שקלים.
היו"ר מאיר שטרית
לא, זה לא המחיר. הדרכון עולה 700 שקלים רק אם אתה רוצה להוציא דרכון בשדה התעופה ביום הנסיעה שלך. במקרה אחר, העלות היא לא 700 שקלים אלא היא יותר זולה. השאלה כמה פעמים אתה מאבד דרכון. אם אתה מאבד חמש פעמים בשנה דרכון, זה מוזר כי אולי אתה מוכר אותו ב-5,000 שקלים. אגב, אלה לא דברים מההפטרה אלא דברים שקרו בפועל. יש אנשים שאיבדו תעודות עשר פעמים בשנה.
יצחק גורדון
דברי ההסבר של הביומטריה מתייחסים לזה.
היו"ר מאיר שטרית
במקרה הזה התכוונתי שמי שמאבד דרכון פעמיים, לא מקבל יותר דרכון אלא מקבל תעודת מסע.
יצחק גורדון
בכל מקרה, הרעיון הוא לתת אפשרות נוספת.
הילה דוידוביץ
כל אחד יעשה את השיקול שלו. אולי יש לו בן עורך דין. כל אחד יעשה את השיקול שלו.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא שיקול שלו. השיקול של הגורמים המאשרים הוא לא שיקול שלו. הגורם המאשר שאמור לזהות אותו, מחר יבוא הרשם לגורם המאשר וישאל איך הוא אישר את זה, האם לא היה ברור לו שזה מסמך לא בסדר, ותשללו לו את הרשיון כי הוא אישר את זה בטעות.
יהונתן קלינגר
אבל זה אותו תהליך שקורה כאשר מישהו מאבד תעודת זהות ואין לו שום דרך להוכיח את עצמו. מה הוא עושה מול משרד הפנים?
היו"ר מאיר שטרית
זה בדיוק העניין. היום יש לו ביטחון. יש לו תעודת זהות, יש דרכון, יש רשיון נהיגה. אם מחר יהיה עורך דין שיחתום לו, הוא יאמר שהוא אישר לו בגלל עורך הדין.
הילה דוידוביץ
זה מתווסף לתעודת הזהות ולמרשם.
יהונתן קלינגר
המרשם לא שווה כלום.
היו"ר מאיר שטרית
אם הייתי רשם מאשר, הייתי מחזיק עורך דין אצלי. מי שבא בלי תעודות, אומר לו להצהיר בפני עורך הדין.
קריאה
הוא צריך להכיר אותו אישית.
יהונתן קלינגר
במקרה כזה, אם עורך הדין חותם חתימה מאובטחת או מאושרת, הוא מאבד את הרשיון אם הוא נתן הצהרה כוזבת.
היו"ר מאיר שטרית
הוא לא נתן הצהרה כוזבת.
יהונתן קלינגר
עורך הדין צריך להראות שהוא מכיר את המבקש באופן אישי.
קריאה
בצירוף התמונה שלו.
יהונתן קלינגר
אפשר להוסיף דרישה לכמות השנים שהוא מכיר.
דוד שוורץ
אני מצטער, אני לא מכיר אף עורך דין באופן אישי. לכן נתנו את האופציה של שני עדים. הרעיון הוא לתת לציבור אפשרות להזדהות.
היו"ר מאיר שטרית
חברים, תסלחו לי שאני אומר לכם, אבל אני לא יודע כמה אתם מנוסים בעניין עורכי דין וכן הלאה, אבל מה זה מוכר לי באופן אישי? אני אבוא, אומר שאני מאיר שטרית, והוא יאמר שהוא מכיר אותי באופן אישי.
הילה דוידוביץ
אז עורך הדין פועל שלא כשורה.
דן אור-חוף
בתצהיר כתוב למטה שעורך הדין זיהה אותו לפי תעודת זהות מספר כך וכך או שהוא מכיר אותו אישית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
צריך לזכור שמכיר אותו אישית, זה לגבי הזהות שלו וזה משהו לא מוגדר. כלומר, אני לא יודע עד כמה הפרטים שלו במרשם מדויקים או לא אבל אני יודע שזה שמו, הוא מוכר לי אישית כי אני יודע שזה שמו או אני יודע שהוא אדם שקיים.
היו"ר מאיר שטרית
היא נתן לי תעודה.
יהונתן קלינגר
מה קורה אם בן אדם מאבד מחר בבוקר את כל המסמכים המזהים שלו ורוצה ללכת לקבל תעודת זהות? אין לו שום מסמך שמעיד. אין תמונה במרשם כי מעולם לא היה לו רשיון נהיגה, אין שום דבר. איך אנחנו מנפיקים לו תעודה?
היו"ר מאיר שטרית
חוקרים אותו.
יהונתן קלינגר
חוקרים אותו. מתשאלים אותו. אם הוא יביא שני אנשים שיאמרו שהם מכירים אותו כי הוא למד אתנו בבית הספר היסודי וכדומה, הוא יקבל תעודת זהות בסופו של דבר. השלב הזה הוא שלב א' שאנחנו עושים כדי לאמת.
היו"ר מאיר שטרית
יש דרך אחרת. איך משרד הפנים בודק את הנתונים? האיש ממלא טופס עם כל מיני פרטים כמו שם האבא שלו, שם האימא שלו, איפה הוא עובד וכולי. בודקים את הפרטים האלה מול המרשם.
יהונתן קלינגר
אבל זה לא שווה כלום כי המרשם באינטרנט.
היו"ר מאיר שטרית
האיש צריך להגיע.
יהונתן קלינגר
בסדר, האיש הלך לאינטרנט, הוריד את המרשם, למד את הפרטים בעל פה.
היו"ר מאיר שטרית
אתה עושה טעות גדולה. אומרים מרשם משרד הפנים דלף אבל לעולם לא דלף המרשם של משרד הפנים. מה שדלף זה קובץ הבוחרים.
יהונתן קלינגר
לא, כל המידע שאמרת עד עכשיו – שם האב, שם האם וכולי – מופיעים בגרסה.
היו"ר מאיר שטרית
מה שמופיע בספר הבוחרים. זה הכל. כל הפרטים עליך, תאמין לי שיש לך תיק וזה לא שהסתכלתי בו.
יהונתן קלינגר
עלי, בטוח.
היו"ר מאיר שטרית
לכל אחד יש תיק ובו כל הפרטים עליו. בפרטים האלה, כאשר אתה שולח טופס כזה, בודקים. יש עליך פרטים רבים שאתה לא מודע אליהם וזה לעולם לא דלף. מה שדלף זה רק קובץ הבוחרים.
יהונתן קלינגר
אני חולק עליך ואני אשמח להראות לך הרבה פעמים את מה שדלף.
היו"ר מאיר שטרית
אני ראיתי מה שדלף.
יהונתן קלינגר
יש ייחוסים, יש משפחות, יש דברים נוספים וזה לא רק מי שרץ למפלגות.
היו"ר מאיר שטרית
אני ראיתי מה שדלף ואני אומר לך שמה שדלף זה לחלוטין לא מרשם משרד הפנים. אגב, מאגר משרד הפנים, אם באמת היו חושפים את האינפורמציה בתוכו, זאת הייתה פצצה. זה אף פעם לא דלף למרות שניסו לתקוף אותו ומנסים, אבל לעולם לא הצליחו. שם יש את כל הפרטים על כל אדם. זה לעולם לא דלף. אפשר לבדוק אדם. כשהוא בא ואומר שהוא היה כאן, נסעת, חזרת, אפשר לבדוק את זה.
יהונתן קלינגר
מתי יצאת וחזרת, נכון, לא מופיע, אבל אם מעולם לא היה לו דרכון, הוא מעולם לא יצא את הארץ. אם זה המצב, איך מאמתים אותו?
היו"ר מאיר שטרית
יודעים לגבי אבא שלו, לגבי אימא שלו, לגבי סבתא שלו וכולי.
יהונתן קלינגר
הדברים האלה מופיעים במה שדלף.
היו"ר מאיר שטרית
הכל מופיע. משפחה, קרובים, אחים, אחיות, דודים, איך הקשר וכולי. הכל.
יהונתן קלינגר
בסדר, אבל איך אנחנו מאמתים אדם אם אין לו שום מסמך זיהוי? זאת השאלה שצריכה להיכנס ל-7 לדעתי.
היו"ר מאיר שטרית
מאמתים איפה, במשרד הפנים או כאן?
יהונתן קלינגר
זה אותו הדבר. איך אנחנו לוקחים אדם שאין לו זיהוי.
היו"ר מאיר שטרית
כאן הם לא אמורים להחליף את משרד הפנים. הוא חייב לבוא עם תעודת זהות בכל מקרה.
יהונתן קלינגר
יש לו רק תעודת זהות.
היו"ר מאיר שטרית
הוא צריך עוד תעודה.
יהונתן קלינגר
אין לו שום תעודה אחרת.
היו"ר מאיר שטרית
אם יש לו תעודת זהות, הוא יכול בעיקרון להוציא דרכון.
יהונתן קלינגר
בעיקרון כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
דרך אגב, כאשר בודקים פרטים מהמרשם, בודקים אותם מול תעודת הזהות או שיש שאלון ששואלים אותו ואז מאמתים את מה שהוא אומר מול המרשם?
יהונתן קלינגר
האם מאמתים את תעודת הזהות או את האדם?
היו"ר מאיר שטרית
איך אתם בסקיורנט מאמתים?
אבי נגר
היום אנחנו עוד לא מאמתים.
היו"ר מאיר שטרית
איך אימתתם?
אבי נגר
מול המרשם.
היו"ר מאיר שטרית
מול המרשם עם תעודת הזהות או את האדם?
אבי נגר
תעודת הזהות שלו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אולי דווקא מה שצריך זה לשאול את האדם. אני לא בטוחה שיש את כל הפרטים של המרשם בתעודת הזהות. המרשם רחב יותר. אולי דווקא צריך לאמת את האדם עצמו, למלא איזשהו שאלון ולראות אם מה שהוא אומר לך תואם את המרשם. אז המרשם הופך להיות משהו שהוא תקף ולא רק תואם תעודה שהיא לא מזויפת.
היו"ר מאיר שטרית
נראה לי שאנחנו חוזרים על עצמנו. אני מציע לבטל את 6, כפי שהוצע כאן, וב-7 לבטל את (ב) ולהשאיר רק את (א).
נירה לאמעי-רכלבסקי
עוד לא הקראנו את זה. אנחנו צריכים להקריא גם את 5 כי גם הוא בעייתי.
היו"ר מאיר שטרית
אני מציע ב-7 לבטל את (ב) ולהשאיר רק את (א), אישור עורך דין לגבי זהותו של המבקש. אם אתם אומרים שמספיק אישור של עורך דין, מאה אחוזים.

"אישור של עורך דין על זהותו של המבקש ועל כך שהוא מכיר את המבקש אישית, בצירוף תמונתו של המבקש החתומה בידי עורך הדין, בהתאם לנוסח שיורה הרשם"
יהונתן קלינגר
לגבי פסקה (ב), לגבי שני העדים, הם לוקחים אחריות.
היו"ר מאיר שטרית
איזו אחריות? מי בודק? אומרים לך להביא שני עדים, אתה יכול להביא מאה עדים שיאמרו שמכירים אותך.
יהונתן קלינגר
לא, הם צריכים לחתום על הצהרה או תצהיר בעניין הזה.
הילה דוידוביץ
בסעיף (ב) נאמר ש"הוכחה לגורם המאשר זהותו של המבקש", זאת אומרת, הגורם המאשר התרשם. יש כאן איזשהו אלמנט.
היו"ר מאיר שטרית
הוכחה של הגורם המאשר?
הילה דוידוביץ
הוכחה לגורם המאשר זהותו של המבקש. זאת אומרת, הגורם המאשר צריך להשתכנע לגבי הזהות.
היו"ר מאיר שטרית
העדים צריכים לבוא לגורם המאשר?
יצחק גורדון
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נותנים לו שיקול דעת.
היו"ר מאיר שטרית
איך הוא יכול לדעת? באים אלי שני עדים ואומרים לי שהם מכירים אותו.
יצחק גורדון
הם צריכים לחתום על טופס.
היו"ר מאיר שטרית
הם יחתמו. המטרה היא למנוע רמאות. אם אני יוצר רמאות, אין לי בעיה. אני אביא עשרה עדים ולא שניים.
יצחק גורדון
זה יותר מסובך ככל שאתה צריך להכניס עוד אנשים לתוך המעגל.
היו"ר מאיר שטרית
זה בכלל לא מסובך. תאמין לי שזה בכלל לא מסובך. אפשר להביא עשרה עדים. שום דבר לא מסובך. אני חושב שלא צריך לפתוח את זה באופן טוטלי. אנחנו פותחים כאן פתח גדול מאוד, נותנים הרבה יותר תעודות. אלה שיישארו בפינות, ילכו להוציא דרכון, יוציאו תעודת תושב, יעשו משהו אחר. חברים, זה לא בלתי נסבל. שילכו להוציא דרכון, יעלה להם 200 שקלים ויהיה להם פעם אחת דרכון. דרכון תקף לעשר שנים ואפשר להאריך את התוקף לעוד עשר שנים. מה הבעיה? לא צריך להגזים. 200 שקלים לעשר שנים זה אומר 20 שקלים לשנה. אל תגזימו בזה. לכן אני מציע להוריד את (7)(ב). אני מוכן להשאיר את (7(א). גם כאן יש לי ספקות, אבל נגיד עורך דין, אני סומך על עורכי הדין שהם לא ייתנו תצהיר שהם חותמים עליו אם הוא באמת לא מכיר את האיש כי אחרת הוא אחראי ויכול לאבד את הרשיון שלו.


את סעיף (6) הורדנו.


מה הבעיה שלך עם (5)?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני אקריא את הסעיף כי לא קראנו אותו.

(5)
מסמך מזהה מסוג אחר המונפק בידי רשות ציבורית לפי דין, אשר הרשם אישר לעניין זה, ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו.


לא הגדרנו כאן רשות ציבורית ורשות ציבורית בחוקים שונים מוגדרת אחרת. למשל, בחוק חופש המידע, רשות ציבורית מוגדרת כממשלה ומשרדי ממשלה, כל היחידות, כולל יחידות הסמך, הכנסת, לשכת נשיא המדינה, מבקר המדינה, רשות מקומית, תאגיד בשליטת רשות מקומית, תאגיד שהוקם בחוק, חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית, גוף ציבורי אחר הממלא תפקיד על פי דין. זאת רשימה ענקית ורחבה.
יצחק גורדון
יש לנו מסננת שהרשם אישר לעניין זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה לא נעשה ודאות בתקנות? למשל, בחוק השימוש בתאריך העברי, רשות ציבורית מוגדרת כמדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.
הילה דוידוביץ
אם אני רוצים להגדיר, צריך הגדרה כמה שיותר רחבה. מתווסף לה שיקול הדעת של הרשם. הוא הרגולטור.
דן אור-חוף
אתם דורשים מהגורם המאשר שהוא ידע אם תעודה מסוימת הונפקה על ידי מוסד להשכלה גבוהה שהוא כן מוכר או לא מוכר. זה תהליך שהוא בלתי אפשרי.
יהונתן קלינגר
יש רשימה של תעודות שהרשם אישר.
דן אור-חוף
של תעודות, אבל לא של מוסדות. אם יש אישור של תעודות, זה בסדר אבל לא של מוסדות.
הילה דוידוביץ
הרשם צריך לאשר תעודות ולא מוסדות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסדר גמור.
היו"ר מאיר שטרית
מסמך מזהה מסוג אחר המונפק בידי רשות ציבורית אשר הרשם אישר לעניין זה.
דן אור-חוף
הרשם אישר את המסמך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו לא אומרים שהוא מונפק רק לעובדים שלו, אלא יכול להיות שהוא מונפק גם לעובדי קבלן שלו. תחשבו על חברות בת ממשלתיות שזה משהו עצום.
קריאה
מה עם תעודות סטודנט?
היו"ר מאיר שטרית
לפי ההגדרה הזאת, גם תעודת סטודנט.
הילה דוידוביץ
הרשם יבדוק.
דן אור-חוף
הרשם יבדוק תעודה של איזו מכללה שלא טורחת בכלל לבדוק והוא לא יאשר.
הילה דוידוביץ
הוא לא יאשר.
דן אור-חוף
אם הוא יראה שזה לא רציני, הוא לא יאשר.
הילה דוידוביץ
לרשם אין שיקולים זרים.
יהונתן קלינגר
אני יודע מה לקחו ממני לפני עשור כאשר נרשמתי ללימודים. אני נרשמתי בדואר ומעולם לא אימתו את זה.
הילה דוידוביץ
בסדר, אז לא יאשרו מסמך כזה.
היו"ר מאיר שטרית
איך אני יכול לדעת שלא יאשרו?
דן אור-חוף
הרשם אחראי על כל הנושא של חתימה אלקטרונית. זאת אומרת, הוא בדיוק מודע לזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
צריך להגדיר. קודם כל צריך להגדיר כי היא מוגדרת בחוקים אחרים.
היו"ר מאיר שטרית
מה זה רשות ציבורית?
נירה לאמעי-רכלבסקי
שוב, זה מוגדר באופן שונה בחוקים שונים. אנחנו לא יודעים כרגע בתקנות מה זה רשות ציבורית. אני חושבת שההגדרה מחוק השימוש בתאריך עברי.
הילה דוידוביץ
לפי מה שהקראת, היא נראית לי מצומצמת. בסדר, נגדיר, אבל צריך למצוא הגדרה שהיא רחבה דיה.
היו"ר מאיר שטרית
מה זה רחבה דיה? בעיניי היא יותר מדיי רחבה.
הילה דוידוביץ
לא, הנוסח הראשון שהוקרא.
היו"ר מאיר שטרית
מה שהוקרא, זאת הגדרה מאוד רחבה בעיניי. כל מוסד להשכלה גבוהה יוציא תעודות לגורם המאשר? זאת בדיחה. האוניברסיטאות בכלל לא בודקות מי הסטודנטים וזה בכלל לא מעניין אותן.
הילה דוידוביץ
אז הרשם לא יאשר.
היו"ר מאיר שטרית
אבל אני מחוקק את החוק ואני לא רוצה לתת סמכות לרשם לאשר תעודה שהוא לא ישים לב וייכנסו לשם עוד מיליון אנשים בלי שום אישור.
יהונתן קלינגר
למה שהרשם יאשר כל תעודה ספציפית?
היו"ר מאיר שטרית
כתוב כאן שהרשם אמור לאשר את התעודה.
יהונתן קלינגר
לא.
הילה דוידוביץ
לא. הוא אמור לאשר את המסמך. זאת הייתה הכוונה ואם זה לא ברור, נבהיר את זה. הוא לא מאשר את הרשות אלא את המסמך.
יצחק גורדון
בסעיף (5) צריך לתקן את הנוסח שלו כדי שזה יהיה ברור.
הילה דוידוביץ
אם זה לא ברור, נבהיר.
היו"ר מאיר שטרית
מסמך מזהה שהרשם אישר.
יהונתן קלינגר
מסמך מזהה, שהרשם אישר לעניין זה, המונפק בידי רשות ציבורית.
היו"ר מאיר שטרית
מסמך מזהה אשר הרשם אישר לעניין זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ואשר מונפק בידי רשות ציבורית.
הילה דוידוביץ
בסדר.
היו"ר מאיר שטרית
אשר מונפק בידי רשות ציבורית לפי דין ושמכיל תמונה ומספר תעודת זהות של המבקש.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני חושבת שעדיין אנחנו צריכים להגדיר רשות ציבורית. זה לא מסובך.
יצחק גורדון
ברגע שאנחנו אומרים בידי רשות ציבורית לפי דין, זה לא סתם כל תעודה.
היו"ר מאיר שטרית
מכללה זה לפי דין?
נירה לאמעי-רכלבסקי
ההנפקה היא לפי דין.
הילה דוידוביץ
נראה לי יותר מוסד שממומן אולי בחלקו.
היו"ר מאיר שטרית
מכללה זה לא לפי דין? בית ספר?
יהונתן קלינגר
תעודת סטודנט, התעודה היא לא לפי כל דין.
היו"ר מאיר שטרית
זאת לא התעודה. כתוב רשות ציבורית לפי דין.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני לא בטוחה שלשכת רואי החשבון מוגדרת באחד האופנים שנכנסים לרשות ציבורית ואת זה אנחנו דווקא כן רוצים.
הילה דוידוביץ
נכון. לכן אני חוששת מהגדרה כזאת. אם רואה חשבון כאשר הוא מקבל תעודת רואה חשבון, אני מבינה שלא שולחים לו סתם בדואר.
היו"ר מאיר שטרית
אולי אפשר להסתפק ולכתוב מסמך מזהה מסוג אחר שכולל תמונה ומספר תעודת זהות שהרשם אישר לעניין זה.
הילה דוידוביץ
זה מה שאמר סעיף (6).
יהונתן קלינגר
אבל אז אנחנו חוזרים ל-(6) ואז קופת חולים כללית תנפיק תעודות.
יצחק גורדון
נכתוב מטעמים שיירשמו. צריכה להיות בדיקה.
הילה דוידוביץ
אבל אז זה לא במקום (5).
יהונתן קלינגר
אז אולי אפשר להוסיף לסעיף הזה "ובלבד שלא נמצא בידי האדם מסמך כזה או כזה".
היו"ר מאיר שטרית
בכל מקרה קבענו את זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בכל מקרה קבענו מדרג.
יצחק גורדון
דוגמאות שכן קיימות שכבר מראש הייתי שוקל לאשר אותן, זה כמו תעודה של עורך דין. תעודה של עורך דין היא משהו שכבר מראש הייתי יכול לומר.
היו"ר מאיר שטרית
זאת לא רשות ציבורית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, זה נכלל. זה תאגיד.
היו"ר מאיר שטרית
לכן אמרתי שהרשם יאשר. מסמך מזהה מסוג אחר שהרשם יאשר לעניין זה ושכולל תמונה ומספר תעודת זהות של המבקש.
הילה דוידוביץ
אנחנו בעצם חוזרים ל-(6).
היו"ר מאיר שטרית
בסדר. זה נושא אחר. מאחדים את שניהם.
הילה דוידוביץ
אבל אז לא מטעמים מיוחדים שיירשמו.
היו"ר מאיר שטרית
זה כל מסמך, לא מסמך מסוג אחר. זה כל מסמך שהוא יאשר.
הילה דוידוביץ
בסדר, אבל הוא לא צריך לאשר מטעמים מיוחדים שיירשמו כמו בסעיף (6).
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל אם אנחנו מגדירים רשות מקומית, ושוב, אנחנו יכולים להגדיר כאן תאגידים שהוקמו בחוק, אנחנו יכולים להגדיר כאן חברות ממשלתיות ואז זה מוציא חברת בת ממשלתית.
דן אור-חוף
אני לא בטוח שיש צורך בזה. אם את נותנת שיקול דעת לרשם, ואני חושב שאפשר לסמוך עליו בנקודה הזאת, הוא לא ימהר לאשר תעודות.
היו"ר מאיר שטרית
נכון. לכן אני מציע להסתפק בניסוח של (5). מסמך מזהה מסוג אחר שהרשם אישר לעניין זה והכולל את תמונת המבקש ומספר תעודת הזהות שלו. זה הכל.
הילה דוידוביץ
בסדר.
היו"ר מאיר שטרית
את (6) לא צריך. את (7)(ב) לא צריך. (7)(א) נשאר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם כן, זה הופך ל-(6).
יהונתן קלינגר
מה לגבי ביקורת על סעיפים (5) ו-(6)? כלומר, אם אני נניח מחר חושב שתעודה מסוימת לא טובה מספיק או טובה ולא אישרו לי, האם הכנסת יכולה לבקר את המסמכים?
הילה דוידוביץ
זאת החלטה מינהלית של הרשם.
יצחק גורדון
זה הליך מינהלי.
יהונתן קלינגר
זה הליך מינהלי בלבד. זאת אומרת, הכנסת לא יכולה לבקר.
הילה דוידוביץ
לא. זאת המהות של רגולטור.
יצחק גורדון
זה משפט מינהלי והליך מינהלי.
היו"ר מאיר שטרית
לצערי אין לנו סמכות שיפוט.
יהונתן קלינגר
לא שיפוט.
היו"ר מאיר שטרית
על כל מסמך יהיה מטעמים שיירשמו? על לשכת עורכי הדין לא צריך לרשום מטעמים שיירשמו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא מאשר סוג תעודות.
יהונתן קלינגר
הוא לא מאשר סוג תעודות. הוא מאשר מסמך. תעודת עורך דין.
הילה דוידוביץ
מסמך מזהה.
יהונתן קלינגר
הוא לא מאשר רשיונות של עיסוק מקצוע.
הילה דוידוביץ
מטעמים שיירשמו, זה מכביד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה?
הילה דוידוביץ
מה זה מוסיף? זאת איזושהי הגבלה של שיקול דעת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא לא בודק אינדיבידואלית אלא הוא בודק את כל התעודות של לשכת עורכי הדין, את כל התעודות של רואי החשבון, את כל התעודות של פנקס המהנדסים. הוא בודק סוגי תעודות.
היו"ר מאיר שטרית
הוא בודק את סוג התעודה.
יצחק גורדון
את דרך הזיהוי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לכן אני לא חושבת שמטעמים שיירשמו זאת כזאת הכבדה כי ממילא הוא עושה לעצמו איזה פרוטוקול.
הילה דוידוביץ
לשם מה להוסיף אותה?
יהונתן קלינגר
טעמים שיירשמו, זה לא לגבי תהליך אלא לגבי מדוע צריך את זה. לשם כך היה לנו את (6) שהיה שיורי. למה צריך את הכרטיס הזה, כי לאוכלוסייה ממגזר מסוים אין משהו אחר מלבד זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בטעמים הוא גם כותב למה הליך הוצאת התעודה הוא מספיק רציני. ברגע שהוא כותב את זה לעצמו, אין שום סיבה שהוא לא יכתוב את זה.
יצחק גורדון
זה מוסיף משהו מגביל.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה זה מגביל? אתם ממילא בודקים את זה.
הילה דוידוביץ
למה להוסיף את זה?
יצחק גורדון
ברגע שיש אישור רשם, הרשם מחליט את זה בכל מיני הקשרים שבית משפט רשאי מטעמים שיירשמו. זה בעצם אומר שככלל אתה לא עושה את זה מטעמים שיירשמו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתה עושה את זה באיזושהי זהירות נוספת.
יצחק גורדון
לא, לא זהירות נוספת. המשמעות היא לא זהירות אלא שאתה צריך לצמצם את זה. תשתדל לא לעשות את זה.
הילה דוידוביץ
במקרים מסוימים.
היו"ר מאיר שטרית
נכון, זה הרעיון.
יצחק גורדון
אבל בהקשר הזה, אם יהיו מאות תעודות שבעיניו מספיק בטוחות.
היו"ר מאיר שטרית
מה שאתם מציעים עכשיו, אלה מאות תעודות.
הילה דוידוביץ
בסדר, אז אם הן בסדר והן עברו את הבדיקה שלו.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר, אם.
הילה דוידוביץ
אבל אם נוסיף את המשפט מטעמים שיירשמו, יכול להיות שזה לא על מאה סוגי תעודות. טעמים מיוחדים, זה מוסיף משהו. זאת לא סתם תוספת.
יצחק גורדון
זה לא סתם עצם הבדיקה של האמינות אלא זה משהו מעבר לכך. למשל, אם ברשימה יהיה צריך להיות כתוב לשכת עורכי הדין, התעודה של לשכת עורכי הדין, אם לא כתוב מטעמים שיירשמו, הוא פשוט בדק. הוא ממילא יבדוק את האמינות.
הילה דוידוביץ
אני חושבת שלא צריך להוסיף את זה. למה הוא צריך טעם מיוחד?
יצחק גורדון
אלה לא טעמים מיוחדים. זאת מהות האישור שלו.
היו"ר מאיר שטרית
לא טעמים מיוחדים אלא מטעמים שיירשמו. לא צריך מיוחדים.
יצחק גורדון
נכון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה בסעיף (6).
הילה דוידוביץ
כי סעיף (6) הוא סעיף רחב.
היו"ר מאיר שטרית
הרחבנו גם עכשיו בכל תעודה. ב-(5) כללנו את (6) וביטלנו את הסעיפים. אמרנו ב-(5) כל מסמך שיזהה הרשם, מסמך מזהה מסוג אחר שיזהה הרשם לעניין זה, ובלבד שתהיה בו תמונה של המבקש ומספר תעודת הזהות שלו. אמרנו שיאשר מסמך מזהה מסוג אחר, שיאשר הרשם לעניין זה מטעמים שיירשמו.


גם אני לא אוהב את זה, אבל אין ברירה.
הילה דוידוביץ
אני לא רואה מה זה נותן.
היו"ר מאיר שטרית
הרשם יעשה שיקול דעת טוב מאוד לפני שהוא יאשר את המסמך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
מה התכוונתם שזה ייתן ב-(6)? למה כתבתם את זה?
יצחק גורדון
כי ב-(6) אתה לוקח תעודה שהיא אפילו לא של רשות ציבורית אלא היא יכולה להיות תעודה של הספרייה העירונית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל גם עכשיו אתה יכול. לא כתבנו רשות ציבורית. הורדנו את זה.
היו"ר מאיר שטרית
גם כאן. לא כתבנו כלום.
הילה דוידוביץ
כן, אבל מצד שני הורדנו עוד אפשרות.
היו"ר מאיר שטרית
חברים, נגמר הוויכוח. הנוסח יהיה: מסמך מזהה מסוג אחר שהרשם יאשר לעניין זה מטעמים שיירשמו ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו.


זה יהיה סעיף (5). את סעיף (6) ביטלנו. סעיף (7)(א) יישאר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני רוצה להציע בסעיף (7) לעניין עריכת התצהיר שבתצהיר תהיה איזושהי הערה שעורך הדין יודע שהוא נותן את זה לשם הוצאת תעודה מאושרת.
יצחק גורדון
זה בהתאם לנוסח שיורה הרשם.
יהונתן קלינגר
האם כדי למנוע פה זיופים ראוי שהתצהיר יהיה חתום?
יצחק גורדון
התצהיר חתום.
יהונתן קלינגר
שהרשם לא יקבל פיסת נייר שיכול להיות שהיא זויפה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אפשר להוסיף משפט שאומר שבתצהיר עורך הדין שחותם שהוא מכיר את האדם אישית יודע שהוא נותן לו את זה לצורך אותה תעודה מאושרת.
הילה דוידוביץ
זה מה שהתכוונו בנוסח. מה לגבי המדרג?
נירה לאמעי-רכלבסקי
המדרג הוא בהתחלה.
היו"ר מאיר שטרית
אנחנו אומרים שהאיש בהתחלה צריך להביא תעודת זהות ודרכון או רשיון נהיגה, אם יש לו אחד מהם, והוא צריך להשתמש בהם בעדיפות ראשונה לפני שהוא משתמש במסמך אחר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם יצהיר שאין בידו דרכון או רשיון נהיגה, אחד מאלה, ואז אנחנו עוברים לתעודת עובד מדינה, מסמך מזהה אחר.
יצחק גורדון
את המדרג הייתי יוצר נגיד אחרי תעודה של עובד מדינה.
הילה דוידוביץ
גם אני.
יצחק גורדון
תעודה של עובד מדינה היא תעודה שהיא די בשוטף.
הילה דוידוביץ
ראינו כאן בתיקון מספר 2 מסמך. זאת לא עוד סתם תעודה. ראינו אותה כתעודה שאפשר לגביה להנפיק חתימה אלקטרונית מאושרת. זאת אומרת, הכרנו כבר במסגרת תיקון 2 באותו מסמך מזהה.
יצחק גורדון
הייתי מכניס את המדרג החל מסעיף (5) ואילך. זאת אומרת, שם יצטרכו תצהיר. לתעודת עובד מדינה התייחסנו כבר בתור סטטוס אחר ולא עוד איזו תעודה שהרשם אישר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
קשה לי לשים בשורה אחת דרכון, רשיון נהיגה ותעודת עובד מדינה. צריך לזכור שתעודות עובד מדינה, זה משהו מאוד רחב. אנחנו מדברים על עובדי מדינה מכל הסוגים פחות או יותר.
יצחק גורדון
חייל, שוטר, סוהר.
יהונתן קלינגר
זה גם מי שממלא תפקיד.
הילה דוידוביץ
בתיקון מספר 2 הזכרנו כבר את הסטטוס של התעודות האלה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה יהיה ממלא תפקיד על פי דין ונושא משרה מטעמה. זה לא יהיה כל עורך דין שקיבל במכרז לעשות משהו למען המדינה.
יהונתן קלינגר
עובדי כוח אדם בכנסת שבאים ומנקים?
יצחק גורדון
אתה יודע איזה בדיקות הם עוברים?
יהונתן קלינגר
הם מקבלים כרטיס מגנטי.
הילה דוידוביץ
אם יאמתו את הזהות שלהם כדין, אין סיבה שלא.
היו"ר מאיר שטרית
עובדי קבלן הם לא עובדי מדינה.
הילה דוידוביץ
אם הם יוכלו לקבל תעודה מאושרת לגבי התעודה הזאת כמו שהחלטנו בתיקון מספר 2, הכרנו כבר במסמכים האלו כבעלי מעמד.
דן אור-חוף
עובדי קבלן בבתי חולים לא מקבלים תעודות מזהות.
יצחק גורדון
הבוקר פירקו לי את העט באבטחה ועוד לא הצלחתי לתקן אותה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אצלכם יש תור לעובדי מדינה בבניין בתל אביב.
היו"ר מאיר שטרית
למה פירקו לך את העט?
יצחק גורדון
היו מוטרדים ממנה. אני סומך על הביטחון של הכנסת.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא. בעיניי זה מטורף לגמרי. הכנסת מגזימה בצורה פראית וזה פשוט חסר הגיון לחלוטין. הכניסו לכאן בזמנו מישהו שהיה אחראי לביטחון מהמוסד והוא שיגע את הכנסת. אין לזה שום הצדקה. סתם טרטור של כל האוכלוסייה. עיתונאים לא יכולים להיכנס לכנסת כי לא נותנים להם להיכנס עם מצלמות או עם מחשב נישא או טייפ. השתגעו לגמרי. מילא, תבדוק את הטייפ אם אתה רוצה, תסתכל שאין בו פצצה, אבל לפרק את העט? מה הרעיון?
יצחק גורדון
לכן על תעודות עובד מדינה, אני לא רוצה לשלוח כל אחד שיצטרך להגיש תצהיר לפני שהוא משתמש בתעודת עובד מדינה. זאת תעודה מספיק רצינית.
היו"ר מאיר שטרית
אדם שיש לו תעודת זהות והוא לא עובד מדינה, זה מספיק.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא לא צריך להצהיר שאין לו דרכון או רשיון נהיגה.
היו"ר מאיר שטרית
גם אם יש לו דרכון או רשיון נהיגה, הוא לא חייב לבוא אתם.
יצחק גורדון
לא, הוא לא חייב. אפשר להסתמך על תעודת עובד מדינה.
היו"ר מאיר שטרית
אתה מכיר עובד מדינה שאין לו רשיון נהיגה?
יצחק גורדון
אולי הוא מנוע או פסול. לא יודע.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא מכיר.
הילה דוידוביץ
אני לא יודעת לומר לך.
היו"ר מאיר שטרית
אם יש לו רשיון נהיגה, הוא מקבל אחזקת רכב.
יהונתן קלינגר
יש נוהל להנפקת תעודה לעובדי מדינה.
יצחק גורדון
יש לזה אפילו יתרון. זאת בדיקה של מנגנון אחר.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר. שיהיה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם כך, סיכמנו לגבי (5): מסמך מזהה מסוג אחר שהרשם יאשר לעניין זה מטעמים שיירשמו ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו. לעניין מי שאין בידיו מסמך מזהה לפי פסקאות משנה (1) עד (5).
דן אור-חוף
ברשותכם, עוד נקודה אחת. כדאי אולי גם לציין או אולי לדרוש מהרשם שיפרסם את התעודות שהוא אישר.
יהונתן קלינגר
זה בסוף. זה כתוב בסוף.
הילה דוידוביץ
יש הודעה על אישור.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסעיף (7)(א), אישור של עורך דין על זהותו של המבקש ועל כך שהוא מכיר את המבקש אישית - אני אוסיף כאן איזשהו משפט לגבי זה שהוא יודע שהוא מאשר את זהותו לצורך הוצאת תעודה מאושרת – בצירוף תמונתו של המבקש החתומה בידי עורך הדין, בהתאם לנוסח שיורה הרשם.

הודעה על אישור שנתן הרשם לסוגי מסמכים מזהים כאמור בפסקת משנה (5) תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשם.


אני מזכירה שאמרנו שב-(א) אנחנו עושים איזשהו מדרג לגבי דרכון, רשיון נהיגה ותעודת עובד מדינה.
היו"ר מאיר שטרית
יש עוד הערות?
הילה דוידוביץ
תעודת מעבר יורדת למטה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יורדת למטה. אני חושבת שהיא מסמך הרבה פחות חזק.
היו"ר מאיר שטרית
אין הערות. ובכן, אני מאשר את התקנות.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים