ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/05/2010

חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכלכלה

10.05.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 225

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שני, כ"ו באייר התש"ע ( 10 במאי 2010), שעה: 10:00
סדר היום
הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסותותשדירי שירות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

ישראל חסון

יוליה שמאלוב ברקוביץ
מוזמנים
עו"ד ישי יודקביץ – יועמ"ש מערכת הביטחון, משרד הביטחון

סרן איילת ביגר – יועצת משפטית של גל"צ, אכ"א, משרד הביטחון

רס"ן עדי אברהם – יועצת משפטית תקשוב, משרד הביטחון

ניסים אלקבץ – מנהל מחלקת שיווק וכלכלה, אגף כוח-אדם, גלי צה"ל

יצחק טוניק – מפקד גל"צ, אגף כוח-אדם, גלי צה"ל

עודד לוינסון – גלי צה"ל

דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תומר קרני – סגן ליועמ"ש, רשות השידור

פרופסור אלי פולק – יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

נילי בן גיגי – מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות

ותשדירי שירות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב לכם, ושבוע טוב. אנחנו פותחים את סדר היום השבועי של ועדת הכלכלה בהצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)(הוראת שעה). שוב הוראת שעה. אני לא מבין את ההליך מבחינת החקיקה. ב-2005 משרד הביטחון – גלי צה"ל לצורך העניין – קיבלו אם אינני טועה שנתיים. ב-2007 היתה הארכה נוספת, והתוקף שלה מסתיים ב-13 במאי. עכשיו מבקשים עוד שנתיים. האם זה נכון?
ישי יודקביץ
זה נכון, כן.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל, למה? בתוך החמש שנים היתה אמורה להיות חקיקה קבועה.
ישי יודקביץ
ב-05 נחקק החוק, ואכן רצינו באמת כבר לעשות את זה קבוע. אבל, גם גופי התקשורת, גם משרד המשפטים, בגלל ששוק התקשורת היה צפוי לעבור שינויים בשנים שלאחר מכן – של 05 – ולכן הוצע, ונאלצנו לקבל את זה, שההסדר יהיה זמני. היה עניין של רדיו דיגיטאלי. אני בא מתחומים אחרים. אבל, השוק היה נזיל מבחינת ההסדרה הרגולאטיבית שלו. לכן, ביקשו שההסדר הזה יהיה זמני. ב-07 כנ"ל. ב-07 עדיין לא התממשו כל התהליכים, ולכן ביקשנו.
היו"ר אופיר אקוניס
בין 2005 ל-2007. אבל, מה קרה בין 2007 ל-2010?
ישי יודקביץ
כשהגענו לתום הוראת השעה הראשונה ב-2007 עדיין התהליכים האלה לא התגבשו, וביקשנו הארכה בשלוש שנים שמסתיימת בסוף השבוע הזה. מה שקורה כרגע זה ששר הביטחון מבקש לבדוק בתקופה ה- - -
היו"ר אופיר אקוניס
הוא מבקש שנתיים, בשנתיים הקרובות.
ישי יודקביץ
שנתיים. הוא רוצה לבדוק אם לעשות שינויים בהסדר, בין אם הרחבה, צמצום, שינוי. הוא רוצה לבדוק.
אתי בנדלר
למה זה לא נבדק עד כה?
ישי יודקביץ
גם כשהיינו בוועדת השרים והעברנו את השנתיים, ועדת השרים הנחתה אותנו בחודשים הקרובים להציג הסדר קבוע לכאן או לכאן. אני מניח שאנחנו נביא הסדר קבוע כשאנחנו נגבש אותו, לאחר שהוראת השעה תפקע.
היו"ר אופיר אקוניס
אם זה יהיה אותו שר ביטחון, או שר ביטחון אחר – אינני יודע – הוא יבוא ויאמר שהוא לא הספיק, ואז יבקשו עוד הוראת שעה, ועוד הוראת שעה, ועוד הוראת שעה. זה לא תקין מבחינת התקינות של הסדרי חקיקה פה בבית. אגב, אפשר תמיד להאריך בהוראות שעה. זה גם לא בלתי חוקי. זה רק כדי להכניס קצת סדר לתוך הדבר הזה.
ישי יודקביץ
אנחנו רוצים לבדוק את ההסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
מה בדקתם עד עכשיו בפרק השני של הבדיקה בין 2007 ל-2010?
ישי יודקביץ
ההסדר מתנהל, בין אם אנשים אוהבים אותו, או לא אוהבים אותו. אבל, ההסדר מתנהל כסדרו. אני שוב אומר, בקשת ההארכה כרגע נעוצה בבקשה שלנו לבדוק לכאן ולכאן את מרחב התמרון שיש לנו לגבי המשך ההסדר, היקפו וההיתכנות התקציבית, היתכנות תוכנית של הדברים.
היו"ר אופיר אקוניס
האם יכול להיות שיספיקו לכם רק שישה חודשים?
ישי יודקביץ
אני לא חושב ש- - -
היו"ר אופיר אקוניס
למה לא? אני מנסה להבין למה הבדיקה כל כך קשה? אני פשוט באמת מנסה להבין מה הבעיה. הרי זה נראה כמו "ישראבלוף", תסלחו לי. אני אומר לכם את האמת, אני מאזין לגלי צה"ל, אני אוהב את גלי צה"ל, אני שומע את הפרסומות, את החסויות. אומנם הפנייה היא לחיילים. אני כבר לא כל כך חייל, אבל זה נכנס לי לראש. יש שם כל מיני שמות מסחריים ממותגים עם שמות מאוד ברורים. בקיצור, זה פרסומת. אני באמת נהנה מכל השידורים, וגם מגלגל"צ ומהכול. אבל, בדבר הזה – לא התחנה, לא איך שהיא עובדת, לא איך ששר הביטחון עובד – נראה לי שמאריכים כל הזמן תלאי על תלאי. תיכף נשמע את משרד המשפטים. תאמין לי שבין 2007 עד 2010 היה זמן לבדוק את זה. לא בדקתם.
ישראל חסון
לטובת הציבור, בדיון שהיה פה על רשת ב', אופיר אמר שהוא מאזין לרשת ב'.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אני מאזין לרשת ב' וגם לגלי צה"ל. אני מאזין גם לגלי צה"ל, וגם לקול ישראל, וגם לרשתות של התחנות האזוריות. אני גם מחלק את צפייתי בערוצים בין ערוץ 1, 2 10, וערוצי הכבלים.


השר החליף את שר הביטחון. אני אומר את זה יותר לייעוץ המשפטי ופחות לגלי צה"ל כתחנת שידור שוודאי רוצה את זה – זה ברור כשמש. ועדת השרים לחקיקה שנדרשה להארכה נוספת ביקשה כי משרד הביטחון יציג הסדר קבוע בחודשים הקרובים. כלומר, גם הממשלה מבקשת מכם בחודשים הקרובים, וזה כאשר השר הרצוג ממלא את מקומו של שר הביטחון וגם של סגנו בקריאה הראשונה ב-15 במרץ שנה זו.
ישראל חסון
אדוני היושב ראש, אני מצטער לומר, אני רוצה לשתף את הוועדה הזו בכנראה איזושהי נורמה התנהלותית של משרד הביטחון. אני יושב-ראש של ועדת בדיקה בנושא אגף השיקום של נכי צה"ל. משנת – אני לא רוצה לומר לך 1996 - משרד הביטחון מתחייב את ההטבות ואת הוראות האגף לתקן בתקנות שיוסדרו בספר החוקים. ב-2004 היתה התחייבות כזאת גם לבג"ץ. ב-2006 היתה הוראה כזאת גם של היועץ המשפטי לממשלה. כשאני התחלתי את העבודה לפני שנה נאמר לי שזה הושלם, וזה מונח על השולחן. זה כנראה מונח על שולחן בחדר שלא פותחים אותו.


יש לי הרבה שאלות לשאול בעניין הזה, ויש לי הרבה ברכות לומר לגלי צה"ל ולכל מי שעוסק במלאכה – אין לזה שום קשר. אני חושב שהחדר הזה צריך לשים סוף לסאגה בעניין הזה, ולבוא ולהגיד: רבותי, חצי שנה זה fair enough, תודה רבה. קחו חצי שנה, ואל תחזרו לפה בלי תקנות.
היו"ר אופיר אקוניס
בהמשך לדבריך, חבר הכנסת חסון, בתפיסה אנחנו שותפים מלאים. אני רק קצת יותר רחמן ממך. אני מציע שנה. תן להם שנה, ייפגשו כאן במאי. זה מספיק. שנה זה המון זמן. אני כמובן אתן להתבטא, אבל אני אומר את זה מכיוון שחבר הכנסת חסון התחיל איזה קו מחשבה שהמשיך את אמירותיי מתחילת הישיבה והתחברנו. מכל מקום, במקום חמש שנים יבוא שש שנים. כלומר, יבואו לפה בעוד שנה עם חקיקה ולא כהוראת שעה.
אתי בנדלר
אני רק רוצה לחזק אותך בנושא אחד, ולהפנות את תשומת הלב לכך שהצעת החוק הממשלתית משנת 2004 שהיא זו שחוקקה בעצם בשינויים שונים, לא ביקשה שהצעת החוק תהיה זמנית, שתהיה הוראת שעה, אלא היא היתה הצעת חוק שביקשה לעגן באופן קבוע את נושא הודעות החסות ותשדירי השירות בחוק. הוועדה היא זו שהחליטה לחוקק את החוק כהוראת שעה כדי לבדוק את ההשלכות וכיוצא בזה. זה היה בשנת 2004. מאז ככל הנראה הממשלה התאהבה ברעיון של לבדוק את הנושא.
היו"ר אופיר אקוניס
הממשלה התחלפה וגם הוועדה התחלפה, וזה לא מקובל עליי וגם לא על חבר הכנסת חסון. אנחנו חושבים שהדבר צריך להיות קבוע.
ישראל חסון
בשביל זה אני אומר לך ששנה זה מספיק בשביל למסמס.
דנה נויפלד
לכאורה אפשר היה גם הפוך. הוועדה רשאית לקבוע מה שהיא רוצה. אם הוועדה מעוניינת היא יכלה גם לקבוע הוראה של קבע. כלומר, לא לקצר את התקופה, אלא דווקא להאריך אותה במובן הזה שיש הסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
להאריך את הוראת השעה?
אתי בנדלר
להפוך את החוק הזה לחוק של קבע.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אנחנו לא יכולים לקיים את הדבר הזה. כאשר יבוא לסדר היום הוראות קבע או הוראת חקיקה קבועה, תאמיני לי שהמקום הזה יהיה מלא וגדוש, ויבואו לפה נציגים אחרים. אני רואה פה את נציג רשות השידור. הוא לא יהיה היחיד. אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו הודענו שאנחנו מקיימים דיון בדבר הזה, וזה הכול. אם הממשלה מציעה, אז בבקשה תביאי בשבוע הבא – נעלה, אין בעיה.
דנה נויפלד
לא, הממשלה לא מציעה. הממשלה מציעה שנתיים. אבל, לתת תקופה של שנה זה - - -
לאה ורון
כאילו לא יספיק הזמן.
ישראל חסון
האם את רוצה לראות איך חודש מספיק?
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק, אל תתחילי. הציע פה אדם חצי שנה, וביחד אנחנו חושבים ששנה זה טוב. לפי דעתי, גם גלי צה"ל מסכימים וגם משרד הביטחון.


פרופ' פולק מהאגודה לזכות הציבור לדעת, בבקשה.
אלי פולק
ראשית, אני מודה להר הגעש באירלנד. בגללו ביטלתי את הנסיעה שלי.


נדמה לי שהנושא הזה הוא נושא כאוב. החוק המקורי מדבר על כל מיני דברים, על כללי פיקוח, על ועדת פיקוח, על דיווח לוועדת הכלכלה פעם בחצי שנה על הכנסות.
לאה ורון
הדיווח מגיע.
אלי פולק
אני לא מודע לזה שכל הדיווחים האלה נעשים.
אתי בנדלר
יש דיווחים.
לאה ורון
פרופ' פולק, הדיווח לוועדת הכלכלה מתקבל. הוא מגיע ואנחנו מעבירים הודעות לחברי הכנסת.
אלי פולק
תודה על התיקון. הלוואי והייתי יכול לקבל פעם את הדיווח הזה לידיים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא רואה מניעה. אין מניעה.
לאה ורון
אני מניחה שזה לא חומר סודי.
אלי פולק
תודה. בכל מקרה, הצורה שבה גלי צה"ל מתנהלת עד היום בתור גוף שהוא גוף משדר ציבורי, שהפיקוח הציבורי שקיים עליו כמעט ולא קיים, שהתקנות שבתשכ"ט נאמר שהשר יקבע, שייקבעו כללים לפיקוח והם לא נקבעו עד היום הזה. תשכ"ט, לא שבע שנים ולא חמש שנים - בזה לפחות אני מודה שאת מסכימה איתי.


מעבר לכך, אנחנו נמצאים בגוף שמעסיק חיילים. אנחנו מדברים על העסקת חיילים בגוף שפתאום נהפך לכלכלי, מכניס כסף. יש פה סתירה בין השירות של חייל בתור שירות למדינה, ובין שירותו שהוא צריך לדאוג לכך ולפעול לכך שיהיה רייטינג שיכניס כסף לתחנה.


שנית, מה קורה בשבתות? האם מותר לתת את תשדירי החסות האלה בשבתות?
יצחק טוניק
הגשתם בג"צ.
היו"ר אופיר אקוניס
בשבת אין, אין חסויות. כפי שאתם יודעים, ואני כבר אמרתי שאני נוסע גם בשבת אז אני גם מאזין לרדיו. למיטב ידיעתי, אין פרסומות ותשדירי חסות בשבתות. אבל, אולי ייתקן אותי גלי צה"ל?
אתי בנדלר
אין פרסומות בכלל.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, תשדירי חסות.
קריאה
אין, אין.
ישראל חסון
כמה כסף מקבלים מתשדירי השירות?
היו"ר אופיר אקוניס
מתשדיר אחד, מספוט אחד.
יצחק טוניק
זה תלוי, יש תעריף.
ישראל חסון
מה היו ההכנסות שנה שעברה?
יצחק טוניק
בסביבות 17 מיליון שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
ומה התקציב של גלי צה"ל?
יצחק טוניק
התקציב של גלי צה"ל בסביבות 40 מיליון שקל.
ישראל חסון
40 - חלק מזה זה ה-17.
יצחק טוניק
כן, כן.
ישראל חסון
אני מוכרח להגיד לכם שאם כך ההערה של פרופסור פולק היא מאוד משמעותית לגביכם. תחשבו מהי נקודת ה-break even שלך להפוך למסחרי.
יצחק טוניק
אנחנו יכולים להשיב על זה. חבר הכנסת חסון, הדיון הזה מתקיים, או בכלל התקנות, או כמו שאני מבין את בקשת משרד הביטחון להאריך את תקנות השעה כדי לבדוק את העניין, זה כדי להתנהל בין שני ערכים שהם מאוד חשובים. מצד אחד, לא להעמיס על תקציב הביטחון באמת סכום שהוא גבוה כאשר גלי צה"ל היא תחנת רדיו מאוד חשובה, היא רדיו ציבורי - אבל, תקציב הביטחון הוא תקציב הביטחון – לבין לא להפוך את גלי צה"ל לתחנה מסחרית לכל דבר ועניין, והיא איננה תחנה מסחרית. אנחנו, למשל, מגבילים עצמנו. הוועדה קבעה בתקנות השעה שמותר לנו לשדר ארבע דקות או ארבע דקות וחצי בשעה. אנחנו לא עוברים את השלוש דקות וחצי לעומת שמונה דקות של רשת ב'.
ישראל חסון
אני לא חושב שזו הנקודה.
יצחק טוניק
בין שני הערכים האלה צריך לראות מה נכון יותר למדינת ישראל, בהנחה שאנחנו מסכימים שגלי צה"ל זה רדיו צבאי וציבורי חשוב, האם להעמיס על תקציב הביטחון, או אם התקנות האלה שבאמת מגבילות את התשדירים בגלי צה"ל. התשדירים הם לא תשדירים מסחריים. אין בגלי צה"ל פרסומות לאוסם. יש תשדירים למלכ"רים, למשרדי ממשלה, ויש חסויות. הוועדה אז ישבה והחליטה בעניין.
היו"ר אופיר אקוניס
יש חסויות של חברה מסחרית.
יצחק טוניק
נכון, אבל חסות כמו חסות עם כל המגבלה של חסות.
היו"ר אופיר אקוניס
עצרנו את פרופסור פולק באמצע דבריו. בבקשה.
אלי פולק
בכל אופן, נדמה לי שבכלל העירוב הזה של פרסומת במסגרת של תחנה צבאית שבה משרתים חיילים לא בהתנדבות, אלא מדובר על חוק שירות חובה, יש בזה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד אותי. אני חושב שהוא צריך להטריד את כולנו.


מעבר לכך, אין פיקוח היום ציבורי על גלי צה"ל. אומנם יש ועדת גלי צה"ל ברשות השידור.
היו"ר אופיר אקוניס
היא לא מתכנסת.
אלי פולק
אבל, ועדת גלי צה"ל לא מתפקדת כמו שצריך. מעבר לכך, גם אין לה סמכויות לתפקד, וגלי צה"ל עצמם לא עשו שום מאמץ במשך כל השנים האלה לבוא ולדאוג לכך שבאמת יהיה עליהם פיקוח ציבורי.


בניגוד לרשות השידור ששם אנחנו יודעים מי הם מקבלי המשכורות הגבוהות, ששם מוגש תקציב שהוא תקציב פתוח לציבור, והציבור יודע אותו, יש פיקוח ציבורי על מה שנעשה שם כאשר מדובר על תחנה שהיא ציבורית ומשולמת על-ידי הציבור, הדבר הזה לא קיים בגלי צה"ל. לכן, נדמה לי שגלי צה"ל צריכים לקבל החלטה לכאן או לכאן. או שהם תחנה שידור צבאית פרופר נטו, ובתור שכזאת אין תשדירי שירות ואין חסות, וכל הדברים האלה מתבטלים, או שהם אומרים שהם הופכים למסחריים, ואז הם כבר לא תחנה צבאית, ואין שירות חובה של חיילים שם. יש אולי שירות בהתנדבות. אני לא יודע, צריך למצוא את הדרך. אבל, הדרך של היום היא בוודאי לא נכונה. וכפי שאמר חבר הכנסת חסון, העובדה שלקח להם כל כך הרבה זמן ולא עשו שום דבר, הוא המשך – סליחה על המילה – אותו זלזול בציבור.
היו"ר אופיר אקוניס
את זה אנחנו מגבילים במסגרת חדשה של זמן, כפי שאתה רואה. אני מאוד מקווה. יש גם דברים אחרים. אגב, לגבי הפיקוח הציבורי – מפקד גל"צ, אני חושב שיש פה אמירה נבונה. בואו נאמר שננקה את הבעיות של מליאת רשות השידור והוועד המנהל בחצי השנה האחרונה, זה באמת דבר שהוא ללא פיקוח.
יצחק טוניק
זה נכון שלא מתכנסת ועדת גלי צה"ל בגלל כל מיני עניינים שקשורים לרשות השידור שאתם מכירים אותה היטב. אבל, במליאה הקודמת שישב בראשה מר גביש, בין אם ועדת גל"צ היתה, לי יצא להיות כמעט- - -. היתה עבודה צמודה. הוא כיושב ראש מליאת רשות השידור בהחלט הפעיל את סמכותו כגוף מפקח, ותבע ממני. אני גם מודה שנעזרנו בו בכל מיני דברים. כרגע מוסדות רשות השידור לא קיימים. אבל, פעם אחת יהיו מוסדות רשות השידור אז יש פיקוח.
ישראל חסון
אני רוצה לשאול את מפקד גלי צה"ל שאלה. האם לך יהיה נוח יותר שתהיה כבר מה שנקרא תקנה כפי שצריכה להופיע, מאשר חידוש הוראות שעה?
יצחק טוניק
אני מודה שברגע שיש חוק קבוע, ואנחנו לא צריכים לבוא לכאן עוד הפעם לנסות להצדיק את קיומנו – הרי הדיון מייד גולש לדברים האלה – כמובן שזה נוח. יחד עם זה, כמפקד גלי צה"ל

אני אומר בשיא הכנות, ובשיא הרצינות, אני מבין את המתח בין שני הערכים. מצד אחד, לא להעמיס על תקציב הביטחון. מצד שני, לשמור את גלי צה"ל כתחנת הרדיו הציבורית האמיתית עם כמה שפחות תשדירים.
ישראל חסון
אני לא נכנס עכשיו לעולם התוכן של התקנה או החקיקה. האם לך העובדה שאתה נדרש פה כל פרק זמן מסוים להופיע ולחדש הוראת שעה - - -
יצחק טוניק
לא קרה יותר מידיי.
היו"ר אופיר אקוניס
בפעם ראשונה היה קודמו בתפקיד, אם אינני טועה, שהוא דובר צה"ל היום.
ישראל חסון
בסדר, אבל אני חושב שהמעמד הזה הוא לא מעמד שמעורר חשק לעשות אותו עוד הפעם, נכון?
יצחק טוניק
אני חושב שאם הוועדה תאשר להאריך את התקנות בשנה וחצי נניח, ואם בעוד שנה וחצי תזמנו אותנו לכאן ולא נבוא מוכנים, אני כמפקד גלי צה"ל – אם אני עדיין אהיה בתפקיד – אציג עמדה אחרת מאנשי משרד הביטחון.
ישראל חסון
מה שאתה אומר מאוד מעניין. האם ההיסטוריה מתחילה לפני הספירה ואחרי הספירה?
יצחק טוניק
לא.
ישראל חסון
אז מה? אם היה יושב פה עכשיו אבי בניהו?
יצחק טוניק
היה אומר את אותם דברים.
ישראל חסון
למה? בתקופתו הארכנו.
יצחק טוניק
לא, בתקופתו לא רק שהארכתם, בכלל חוקקו.
ישראל חסון
האם בחפיפה הוא לא העביר את זה?
יצחק טוניק
אבי בניהו החליף אותי בתפקיד.
היו"ר אופיר אקוניס
חברת הכנסת שמאלוב, נכנסת עכשיו, ונספר לך שמפקד גל"צ בזכות דיבור. הוא מסביר את תפיסתו על הוראת שעה או חקיקה קבועה לעניין פרסומות.
ישראל חסון
לדעתי, הדיון פה מוצה בשלב שבו אופיר דיבר.
היו"ר אופיר אקוניס
כשהחלטנו שניתן שנה.
ישראל חסון
השאלות שמר פולק מעלה הן שאלות שלפי דעתי צריכות להיות נדונות כשנגיע לחוק.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, מסכים.
ישראל חסון
כשנגיע למהות של החוק צריך לדבר על כל הדברים האלה. השאלות האלה הן מאוד במקומן. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה עד כמה אנחנו עושים מעצמנו צחוק – עוד שנה, או עוד חצי שנה, או עוד שנה וחצי. זה בעצם הדיון. אני אומר לך שאני משתוקק לאותו יום שבו אנחנו מפה נוציא בן אדם ונגיד לו: נתנו לך עד עכשיו מספיק, לך מכאן. פשוט לך, ותחזור לפה עם חוק. אנחנו נתקלים בזה בוועדה הזאת כמעט על כל צעד ושעל.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
אתי בנדלר
כן. אני רק רוצה להעיר שאותן שאלות שהעלה עכשיו מפקדי גלי צה"ל, ולפני כן פרופסור פולק, הן שאלות שכולן עלו בוועדה במהלך הכנת הצעת החוק המקורית. נקבע שהשר יתקין תקנות, בין היתר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ובהתייעצות עם ועדת הפיקוח. כל אלה לא נעשו. נשלחו כבר הערות. בעבר הופנתה תשומת הלב לכך שתקנות לא הותקנו. מה שאני מנסה לומר הוא שאין חדש תחת השמש. אנחנו ממחזרים דיונים שנעשו בעבר.
היו"ר אופיר אקוניס
ולכן, חבר הכנסת חסון קופץ שנה קדימה ואומר: מה יקרה אם בשנה הבאה יגידו אין לנו חוק, רוצים עוד שנה, עוד שנתיים. ואז הוא מציע לשלוח את המבקש כלעומת שבא. אבל, אנחנו לא נעשה את זה לרגע זה. ההערות של פרופסור פולק הן באמת נבונות ומדויקות.


נציג רשות השידור רצה להעיר משהו, כי בתוך השיח הזה על גלי צה"ל ועל ועדת גלי צה"ל

ישנו גם שיח מתמשך בנושא רשות השידור שלדאבון הלב, למרות אמירותיו של נציג ראש הממשלה ומשרד ראש הממשלה בישיבה הקודמת, כלום לא קרה מאז. פשוט לא קרה כלום. חבל על הזמן, לא קרה כלום. זה מצער אותי. אני אומר בצער שלא קרה כלום. אבל, לא קרה כלום.
דנה נויפלד
זה לא אשמתו.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אמרתי נציג משרד ראש הממשלה, לא אמרתי נציג רשות השידור.
ישראל חסון
אגב, ימשיך לא לקרות כלום אם אנחנו נמשיך להתנהג כגוף מבקר כמו שאנחנו מתנהגים.
אלי פולק
ועדת גלי צה"ל ברשות השידור אמורה היתה להתקין תקנות שיסדירו את הפיקוח על השידורים הלא צבאיים של גלי צה"ל. התקנות האלה נוסחו ואושרו על-ידי משרד המשפטים עוד בשנת 2000. את הדברים האלה אני יודע כי הייתי אז יושב-ראש ועדת גלי צה"ל ברשות השידור. הם נעצרו משום ששר הביטחון לא אישר אותן. הייתי רוצה לשמוע ממפקד גלי צה"ל שאחרי שהוא מקבל את הארכה שלכם – שלטעמי, שנה זה הרבה מאוד – הוא ידאג לכך שאכן במסגרת הזמן שמדובר עליו ברשות השידור, וגלי צה"ל יפעל לכך שיותקנו הכללים לפיקוח הציבורי על גלי צה"ל במסגרת רשות השידור כקבוע בחוק. שיבוא לוועדה ולא רק יגיד: אני רוצה לקבל בעוד שנה, אלא אני רוצה גם כן לקיים – שיבוא ויתחייב כלפי הוועדה מה הוא הולך לעשות. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. דנה, בבקשה.
דנה נויפלד
יש פה שני נושאים שונים שמערבבים אותם אחד בשני. הנושא האחד הוא הנושא של שידורי חסות ותשדירי שירות שזהו הנושא שאנחנו נמצאים פה היום לגביו, ולא לגבי שום נושא אחר. הנושא השני שהעלאת הוא נושא הפיקוח על גלי צה"ל באופן כללי שלא נוגע לעניין של תשדירי שירות ופרסומת.
אתי בנדלר
מאוד נוגע, דנה.
לאה ורון
זה נוגע מאוד. בדיוק על זה מדבר פרופסור פולק, על זה שאין פיקוח.
דנה נויפלד
שני הנושאים האלה הם נושאים שונים. הנושא שמדבר עליו פרופסור פולק הוא נושא הרבה יותר רחב, והדרך שבה גלי צה"ל פועלת היא סוג של אנומליה בעולם, כי מצד אחד, היא רדיו צבאי. מצד שני, היא עושה שידור ציבורי. מצד שלישי, השידור שלה הוא שידור שהוא עצמאי, והוא ממומן בחלקו מתקציב של משרד הביטחון, ובחלקו ממימון שהוא מעין מסחרי. ולכן, נוצרה פה איזושהי חיה מוזרה, והיא פועלת באופן מוזר.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל, כל כך ישראלית, ואני אומר את זה לזכותה של גלי צה"ל, באמת. גם בהיסטוריה של המדינה. גלי צה"ל שינתה את פני הרדיו בישראל עם 24 שעות, מבזקי חצי, מוזיקה. גם גלגל"צ שינתה את פני הרדיו. היא לדעתי התחנה המואזנת ביותר היום בישראל, אם אינני טועה. האם אני טועה, המפקד? האם גלגל"צ נחשבת היום לתחנה המואזנת ביותר בישראל?
יצחק טוניק
היא התחנה המואזנת ביותר, והיא התחנה הכי אפקטיבית במלחמה בתאונות דרכים, על דעת כל הגורמים המקצועיים.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה, אז כמה מהפיכות.
דנה נויפלד
ולכן, ההקצבה של התקופה נועדה קודם כל לבחינה של העניין של שידורי החסות ותשדירי השירות. הבחינה שעליה מדבר פרופסור פולק היא בחינה על אופן פעולת התחנה בכלל, והמקום שלה בתוך השידור הציבורי, ומי אמור לפקח, ואיך אמורים לפקח. זוהי שאלה הרבה יותר מורכבת. אני לא אומרת שלא ראוי להעלות אותה. אבל, זאת לא שאלה שקשורה כרגע לבחינה שעליה אתה מדבר לפי הבנתי בשנה הקרובה.


החשש היחיד הוא פרק הזמן של שנה. נמצאים פה הגורמים שאליהם אפשר לבוא בטענות כי הם פה. אבל, הם לא הגורמים שאליהם צריך לבוא בטענות, כי גם תומר הוא לא אחראי על המינוי של האורגנים של רשות השידור שהם אלה שאמורים להשתתף באישור התקנות שבהן מדובר, ולא מפקד גלי צה"ל אחראי.
לאה ורון
האם את מציעה להזמין את שר הביטחון, שהוועדה תזמן את שר הביטחון?
דנה נויפלד
מה שהוועדה עושה זה עניינה שלה, אני לא מייעצת לוועדה. אני רק אומרת ששנה זה נראה לי קצת מעט זמן נוכח התנהלות שלא תלויה בגורמים שנמצאים פה. אני לא יודעת מתי ימונו האורגנים של רשות השידור, הם צריכים להידרש לפאן מסוים. אני לא יודעת כמה זמן הבחינה שלא קשורה לגלי צה"ל עצמה תיערך. הם צריכים לדעת שתהיה להם ודאות בתפקוד שלהם, ושנה זה מעט זמן.
ישראל חסון
דנה, לפי דעתי את מנצלת את האהדה הטבעית שיש לנו כלפייך. אני רוצה לומר לך, ישבנו פה על רשות השידור. משרד ראש הממשלה התחייב כלפינו במשהו – הוא לא מבצע. שר הביטחון ישב פה – לא מבצע. את אומרת: חבר'ה, מאחר וכל הגופים לא מבצעים, אז בואו תמשיכו, תנוח דעתכם.


דנה, אני אומר לך – מפאת כבודו של אופיר, אני לא נאבק פה שיאריכו להם רק בחודש. תאמיני לי, אני אומר לך את זה ברצינות. אני חושב שאת לא יכולה. לפי דעתי, אסור לך לתת יד לזה. גם את צריכה לבוא ולהגיד: חבר'ה, יש גבול, כי אחרת כל הדיונים פה הם סתם. אל תבואו לפה, תודיע לי כשאתה מוכן. קח חותמת גומי, וסע הלאה.
היו"ר אופיר אקוניס
מסכים במאה אחוז, מצטרף לדעתו. מקבל באופן מלא את עמדתו של חבר הכנסת חסון. תומר מבקש זכות דיבור.
תומר קרני
רציתי להעיר לעניין הפיקוח – ואני מתחבר פה עם מה שדנה אמרה - אלו שני דברים שונים. יש את הפיקוח הכללי על גלי צה"ל שעושה ועדת גלי צה"ל, שהוא לא קשור בהכרח לחוק הזה, והתחיל עוד לפניו. זה נכון, וצודק מר פולק שעד היום לא הותקנו תקנות לצורך הפיקוח הזה. הפיקוח הזה מוגבל לפיקוח על לוחות המשדרים של גלי צה"ל. הוא לא פיקוח על ניהול התחנה, ולא על ענייני הכספים.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא התכוון, הוא רוצה את זה.
תומר קרני
הפיקוח הוא על לוחות המשדרים כמו שוועדת הטלוויזיה של המליאה מפקחת.
היו"ר אופיר אקוניס
זה דבר חשוב. זה שזה לא קיים זה הדבר הבלתי תקין.
תומר קרני
זה לגבי הפיקוח הכללי. ולגבי הפיקוח הנוסף שאמורה לעשות ועדה מיוחדת שתוקם לפי החוק הזה, אז גם כאן צריכות להיות מותקנות תקנות שעד היום לא הותקנו, כפי שנאמר. זו סמכות פיקוח נוספת שתהיה למליאת רשות השידור. אלו שתי סמכויות נפרדות.
אתי בנדלר
בהמשך לדברים של דנה ותומר, אני רוצה לחדד – הוראות מתוך חוק גלי צה"ל שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)(הוראת שעה), התשס"ה-2005. סעיף 4 לחוק קובע ש"השר בהתייעצות עם השר הממונה על חוק רשות השידור ועם ועדת הפיקוח, יקבע הוראות לעניין התנאים לשידור שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה"ל, לרבות איסורים ומגבלות שיחולו לגבי שידור כאמור.". דהיינו, חייבות להיות תקנות לעניין הזה.


סעיף 7(ב) קובע ש"תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת", וסעיף 8(ג) לחוק אומר ש"כל עוד לא מונתה ועדת הפיקוח לפי הוראות סעיף 5" – אותה ועדת פיקוח שהיתה אמורה להיות ממונה מכוח החוק הספציפי הזה – "יקבע השר את התקנות לפי סעיף 4" – שאותו קראתי – "בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, ועם הוועדה שהקימה מליאת רשות השידור לפי סעיף 12(ג) לחוק רשות השידור שתפקידה לפקח על התוכניות הלא צבאיות של גלי צה"ל.". מה שאומר שבמשך השנים האורגנים האלה יכלו להתקין תקנות, והתקנת התקנות לא היתה מותנית בכך שתוקם אותה ועדת פיקוח שלא הוקמה מעולם. ובכל זאת, הדברים לא נעשו. זאת אומרת, לתלות את האשמה לכך שאין תקנות בזה שמליאת רשות השידור בשנה האחרונה לא מתפקדת, או לא מונו פרסונות חדשות למליאת רשות השידור, זה פשוט לא תואם את המציאות לפי החוק.
ישי יודקביץ
אני חייב לומר שבחמש השנים האחרונות נעשו כמה סבבים – אני מדבר בדרג הפקידים – לגבי גיבוש התקנות. יש לנו כרגע מסמך שאני חושב שהוא סגור בדרג הפקידים. היינו בדיאלוג גם עורך דין - - -
ישראל חסון
האם הפקידים יצאו מנקודת הנחה שהוועדה הזאת ממילא תאשר להם, כי הם יגיעו ויגידו שצריך להאריך? למה זה לא לחץ לשר הביטחון? אתה יודע מה? חלילה, שר הביטחון עסוק בדברים האחרים - סגן שר הביטחון בעניין הזה. למה היועץ המשפטי של משרד הביטחון יצא מנקודת הנחה שכשהוא יגיע לפה, הוא יקבל הארכה?
היו"ר אופיר אקוניס
כי הוא התייעץ עם היועץ המשפטי של חברת החשמל על הארכת הזיכיון שמגיעה לוועדת הכלכלה. זו באמת שאלה מטורפת. באה אליי מנהלת הוועדה בתחילת הכהונה שלי ואומרת לי שחייבים להעלות עד מחר את הארכת הזיכיון. ואם לא? אז מורידים את השאלטר? זה על אותו עיקרון. זה הסיפור הראשון המדהים שהיה לי פה.
ישראל חסון
אופיר, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול מול המראה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכים. זה על אותו עיקרון, אני נותן לך את התשובה.
ישי יודקביץ
אנחנו בשלהי 2009 התהלכנו בתהליכים.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תסיימו בשנה הקרובה. רבותי, אנחנו נחליף את המילים: במקום חמש שנים, יבוא שש שנים. זה היה בנדיבותי. חבר הכנסת חסון, ואתה מסכים. דעו לכם שהוא מתקשה.
ישראל חסון
לפרוטוקול אני אומר, אני תומך בשגיאה של ראש הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
עם חיוך תכתבי. מחייך. תכתבי אומר, ותכתבי בסוגריים מחייך. אנחנו צריכים להקריא עם המילים שש שנים, במקום שבע שנים.
ישראל חסון
מפקד גלי צה"ל, הובא לידיעתי במסגרת הטיפול שלי בסוגיית ההשתמטות ועידוד הנוער לגיוס וכו', שלחיילים שממוינים ונמצאים מתאימים לגלי צה"ל נאמר שבמידה והם הולכים לשנת שירות, המקום לא נשמר. זה המקום היחיד בצבא שהדבר הזה נעשה כך. לכל התחומים האחרים אם אדם עובר מיון ונמצא מתאים לתפקיד צבאי, והוא יוצא לשנת שירות, המקום נשמר לו להצבה שנה לאחר מכן, במסגרת עידוד בני הנוער ליציאה לשנת שירות. אני לא יודע אם מה שנאמר לי נכון או לא.
יצחק טוניק
מה שנאמר לך איננו נכון. לא רק שאיננו נכון, אני מעודד כאלה שמגיעים. אם יושב בוועדה של המיונים מתמודד ומתלבט, ומספר, אני מעודד ללכת לשנת שירות.
ישראל חסון
ונשמר המקום?
יצחק טוניק
כן, תשמע, שנה אחר כך, אם הוא עבר את המיונים? להיפך, זה גם פותר לנו. אנחנו מקבלים מכסה קבועה לפי התקן.
ישראל חסון
נשמר המקום?
יצחק טוניק
כן.
ישראל חסון
תודה רבה. באמת, תודה.
יצחק טוניק
לא רק שנשמר, אנחנו גם מעודדים.
ישראל חסון
תודה רבה. הופנתה אליי טענה, והנה אני מברר אותה איתך.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאוד מודה לכם. גברתי היועצת המשפטית, נא להקריא.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני רוצה לשאול שאלה. אני לא יודעת איך לקרוא למה שאנחנו מאריכים. מה זה?
אתי בנדלר
חוק – הוראת שעה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני לא יודעת אם זה זיכיון, רישיון.
אתי בנדלר
לא, לא. זה חוק. מאריכים את התוקף.
היו"ר אופיר אקוניס
מאפשרים להם תשדירי חסות עוד שנה, ובשנה הזאת יביאו הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון שמספק את זה לגלי צה"ל, הצעה קבועה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
חמש שנים הם לא עשו את זה, ואני מבינה שעכשיו הם יעשו את זה בשנה. הם יעילים מאוד תוך שנה. חמש שנים הם לא עשו, ופתאום עכשיו היעילות תעבוד. השאלה שלי היא, איך גלי צה"ל יהיה קשור לרפורמה בשידורים?

אתי בנדלר


לזה הם מבקשים הוראת שעה כדי לבדוק את זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אנחנו מדברים על רפורמה שאמורה להיכנס לתוקף מהר מאוד, נכון?
אתי בנדלר
לאיזה מהרפורמות גברתי מתכוונת?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אומר לכם למה אני מתכוונת. האם אפשר לעשות סייג בחוק שאומר שאם אנחנו מתקדמים ברפורמת רשות השידור – ואתם יודעים את דעתי, רפורמה כללית בשוק התקשורת, שאולי בעזרת השם, אמן, מישהו יביא לזה - אני רוצה לדעת האם יש אפשרות להגיד שאנחנו מסייגים את זה אם הרפורמה נכנסת? בתוך חצי שנה פתאום התעורר מישהו וקלט שהגיע הזמן לעשות משהו, ויש לנו פה שנה, מה קורה?
היו"ר אופיר אקוניס
את מדברת על הרפורמה בטלוויזיה המסחרית.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
גם שידור, גם מסחרית.
היו"ר אופיר אקוניס
גלי צה"ל לא בתוכה. אינני יודע אם יהיו ברפורמה ברשות השידור סעיפים שייגעו לגלי צה"ל. לדעתי, גלי צה"ל פועלת מחוק גלי צה"ל שהוא חוק אחר.
אתי בנדלר
מהחוק הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
מתוך החוק הזה שהגברת בנדלר הקריאה מתוכו. לכן, אין הדברים קשורים. בסופו של דבר, אנחנו יוצאים מפה עם זה שהייעוץ המשפטי של משרד הביטחון וצה"ל יצא מפה ויתחיל לעבוד. אולי לא היום, אבל בתחילת השבוע הבא - אני לא יודע, מתי שהוא - כדי שבעוד שנה הם יביאו חקיקה קבועה לעניין שידורי - - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ
למה שנה?
היו"ר אופיר אקוניס
הם ביקשו שנתיים.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אז מה אם הם ביקשו? אומרים תמיד: תבקש הרבה, תקבל פחות. זה לא משנה.
היו"ר אופיר אקוניס
ליבי הטוב נתן להם שנה. האם את רוצה שיגישו תוך שבוע?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת חסון הציע חודש. אני רואה שבקדימה מאוד קשוחים איתכם. דווקא הנדיבות הז'בוטינסקאית הבגניסטית באה ממני.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני אומר לך מה מפריע לי בסיפור. אני חושבת שיש לנו טוב לב ורוחב לב מאוד רחב. אדוני היושב ראש, בעצם אנחנו מאריכים להם בעוד שנה. השאלה היא, האם אין זמן שהם מביאים את זה? כי אם אני מביאה את זה בעוד שנה והדיונים יתחילו, הדיונים יהיו עוד שנה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא. התוקף יפוג ב-13 במאי 2011. ולכן, עד אז - - -
אתי בנדלר
אלא אם כן, יוארך בחקיקה ראשית נוספת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני מבקשת שיהיה רשום בפרוטוקול שלמרות שאני הולכת להצביע על זה, אני מבקשת את הסתייגותי בנושא. אני לא מבינה למה גלי צה"ל לא נמצא ברפורמה בשום מקום, לא הבנתי את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנתי. אוקיי, תודה.
אתי בנדלר
חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ, אני רוצה להבין. האם את רוצה להגיש הסתייגות להצעת החוק עצמה בדרך כל שהיא?
היו"ר אופיר אקוניס
נדמה לי שלא.
אתי בנדלר
היא יכולה במקום שנה שיהיה שנתיים, במקום שנה שיהיה חצי שנה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
לא, לי פחות מפריע - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני במקום גלי צה"ל הייתי חושש ממה שקורה בקדימה לגבי התחנה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני לא רוצה הסתייגות, אבל חשוב לי מאוד שזה ייאמר.
היו"ר אופיר אקוניס
הסתייגות לפרוטוקול, גברתי היועצת המשפטית.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני מדברת על הסתייגות לפרוטוקול. אני חושבת שגלי צה"ל צריך להיות חלק מהרפורמה בשוק התקשורת, וזה לא איזה משהו אמורפי שיש לו מדינה בתוך מדינה.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, אני מאוד מודה לך.


נכנסו קודם סטודנטים באוניברסיטה העברית שכולם עובדים ברשות שדות התעופה. הם לומדים במסגרת בקורס מיוחד באוניברסיטה העברית. אנחנו כמובן עוסקים רבות גם בנושא תעופה, וגם ברשות שדות התעופה. אגב, בקרוב יש לנו דיון בנושא שדות תעופה פנים ארציים שצריך לעלות על סדר היום.


גברתי היועצת המשפטית, תקראי בבקשה את הסעיף ונצביע.
אתי בנדלר
"הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010


תיקון סעיף 8 1. בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)(הוראת שעה), התשס"ה -2005, בסעיף 8(ב) במקום חמש שנים, יבוא שש שנים."


אדוני היושב ראש, דהיינו, התוצאה הסופית תהיה שחוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שש שנים מיום התחילה. זאת אומרת שבפועל מאריכים את תוקפו לשנה נוספת עד ה-12 במאי 2011.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים - אין

הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010, אושרה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין מתנגדים. חברת הכנסת שמאלוב, את רוצה להצביע במקום מישהו?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני מצביעה. קשה לי, אבל אני מצביעה.
לאה ורון
במקום חבר הכנסת אפללו? אז את מצביעה במקום חבר הכנסת אפללו.
היו"ר אופיר אקוניס
רבותי, התקנה אושרה. אני מאוד מודה לכם. תתחילו לעבוד. תודה רבה. אנחנו נפגשים בשעה 11:00 בדמי הקישוריות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים