ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/04/2010

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710) ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810)

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכספים
4
26/4/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים
‏יום שני, י"ב באייר התש"ע (‏26 באפריל, 2010), שעה 11:55
סדר היום
1.
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710) ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

אורי יהודה אריאל

אמנון כהן

ציון פיניאן

מירי רגב

חיים אורון (מ"מ)
מוזמנים
יהודה מונסונגו
-
מנהל מח' מלכ"רים, רשות המסים בישראל, משר האוצר

בנימין למקין
-
מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשת העמותות

עמי צדיק
-
מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710)
ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810)
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710) ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810).


מר מונסונגו, אני מתנצל שהישיבה החלה באיחור. על כל פנים, מה המצב? מה אתה יכול לומר בעניין הזה? יש בעיות? הכול בסדר?
יהודה מונסונגו
אנחנו מגישים כאן את הרשימות שמספרן 7163710 ו-7206810, שמונות 52 מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ועוד מוסד אחד לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. העמותות הללו נבדקו על-ידינו ונמצאו ראויות לקבלת האישור. הן עברו את אישור השר, והשר חתם. אנו ממתינים רק לאישורכם.
היו"ר משה גפני
עו"ד למקין מרשם העמותות.
בנימין למקין
אפשר לאשר את זה.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערות?


מי בעד אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710) ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7163710) ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (7206810) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים ואין נמנעים. המוסדות אושרו.


אני מודה לכם מאוד.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00
1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס': 7163710)


שם העמותה
מספר

1.
מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע
580335818

2.
הלאה- המכון לאיבחון ובריאות השד
580321354

3.
מרכז לחקר האדם והטבע ע"ש אברהם יהושע השל
580237097

4.
בית חב"ד מזכרת בתיה שע"י צעירי אגודת חב"ד
580181030

5.
בית כנסת נאות אשלים ע"ש רבי עמרן בן דיוואן זצ"ל
580321214

6.
בנין הקדושה ירושלים
580508109

7.
"דרכי אמונה" ע"ש מנחם בן חיים עוזרי וע"ש רחמים בן יחזקאל יוספי ז"ל
580376044

8.
אהבת ישראל - עמותה לפיתוח ולקידום הדת, התרבות, החינוך והסעד בקרית שמונה
580356095

9.
אחים לחיים
580495059

10.
אור המאיר ע"ש מאיר בעל הנס
580262616

11.
ביה"כ עוד יוסף חי ראש העין
580394443

12.
שישי משפחתי
580485936

13.
העמותה שליד ביה"ס ללמודי לצילום מוסררה
580150761

14.
איגוד האתלטיקה
580244952

15.
מוסדות קבר רחל בארץ הקודש
580437473

16.
המרכז למוסיקה ע"ש פליציה
580327740

17.
קרן זכויות לעולם הבא
580247807

18.
אקו אושן
580370831

19.
תורת הנחל
580086320

20.
ישיבת דרך ה'
580292423

21.
קרן- מרכז גוף ונפש
580299683

22.
כולל ברסלב להוראה- אושר לשנה
580371805

23.
המכון לטכנולוגיה וחברה שליד אוניברסיטת תל אביב- אושר לשנה
580469369

24.
אהבת כל ישראל ירושלים
580153211

25.
בית הכנסת הספרדי אור התורה
580466415

26.
יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית שמונה
580242287

27.
כולל מדבר שור בחלוצה
580462588

28.
שיח חיים- אושר לשנה
580355642

29.
כולל שמעון בר יוחאי
580127710

30.
ברכו אמוני
580296234

31.
האגודה לפתוח תרבות ספורט שמעונים
580075349

32.
לב אחד סיוע אזרחי בחירום
580461689

33.
בית יהודי בוכרה חולון
580449270

34.
המרכז לחנוך יהודי ציוני
580293728

35.
עמותת נשות רהט
580448520

36.
כנפי חיים
580291524

37.
עמותת חולי ה GIST
580483568

38.
הליכות עולם
580081123

39.
בית התבשיל ישועת שטפנשט נתנאל
580465045

40.
ישבה כולל אברכים ומוסדות אמרי שאול דחסידי מודזיץ
580055747

41.
מרכז הסיוע לנשים דתיות
580229979

42.
עמותה למען בית ג'אן
580425049

43.
מנין צעירים דתי לאומי תורני, כפר גנים ג' פתח תקווה- אושר לשנה
580468668

44.
כתר מכון לכלכלה ע"פ התורה
580228625

45.
מרכז הספורט לנכים
580220580

46.
בית הכנסת הספרדי מצפה אריה
580040020

47.
מעיין השלום בע"מ
513592915

48.
המאגר הציבורי לדם טבורי ג'רוזסטם
580507838

49.
רוח חדשה סטודנטים למען י-ם
580417939

50.
ישיבת נהורא תלמי אברהם
580260693

51.
קרן עזריאלי- אושר לשנה
580503118


2. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין: (רשימה מס' 07206810)


שם העמותה
מספר

1.
בית כנסת קדם – הקהילה ליהדות מתקדמת בתל-אביב-יפו – בקשה לאישור החל מיום 15.4.2004
580069789


PAGE
4

קוד המקור של הנתונים