ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/04/2010

עמלות הבנקים, מדיניות גביית העמלות בקרנות נאמנות

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

28.4.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ד באייר התש"ע (28 באפריל 2010), שעה 10:50
סדר היום
גביית עמלות על פעילות בקרנות נאמנות.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני
- היו"ר

חיים אורון

אמנון כהן

מירי רגב
מוזמנים
סוניה בוגוסלבסקי
- מח' פיקוח על הבנקים, בנק ישראל

דורית מרקוביץ

- מח' פיקוח על הבנקים, בנק ישראל

מנהל כללי משה פרל
- מנהל כללי, איגוד הבנקים בישראל

טיבריוס רבינוביץ
- מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים בישראל

בריה רוזנברג

- רגולציה, בנק לאומי

שוני אלבק

- היועץ המשפטי, הרשות לניירות ערך

חיזקיה ישראל

- מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

עמי צדיק

- מחלקת המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
תמר פוליבוי

גביית עמלות על פעילות בקרנות נאמנות
היו"ר משה גפני
יש לנו עוד סעיף אחד, גביית עמלות על פעילות בקרנות נאמנות. אני מבקש לדעת, האם נציגי הבנקים כאן?
חיים אורון
כל המסדרון פה צפוף...
היו"ר משה גפני
כל הבנקים כאן? נעשה את זה בקצרה.
אמנון כהן
מה קצרה? הנושא כל כך חשוב.
היו"ר משה גפני
מה לעשות? אנחנו ועדה עמוסה. שוני, תגיד לי בקצרה, איזה בנקים נמצאים?
חיים אורון
פרל הוא כל הבנקים.
היו"ר משה גפני
איזה נציגי בנקים כאן? נציג בנק לאומי נמצא? כן. נציג בנק הפועלים נמצא? נציג בנק דיסקונט נמצא? אז איזה נציגי בנקים יש כאן? רק לאומי. נציג בנק הפועלים פה.
חיים אורון
תוך חמש דקות אתה גומר את זה?
היו"ר משה גפני
כן. לפני הכול, אני מבין שיש ויכוח, אנחנו נדבר על העניין הזה, איזה עמלה גובים, האם גובים דמי ניהול או עמלת הפצה. יש ויכוח, הולך להיות חוק והכול בסדר. אני רוצה לדעת האם הבנקים גובים את זה כבר עכשיו. אתה יודע או לא יודע?
קריאה
לא.
היו"ר משה גפני
המפקח על הבנקים כאן? הבנקים גובים את זה?
סוניה מרקוביץ
את הקנייה ואת המכירה? לא.
היו"ר משה גפני
אף בנק לא?
סוניה מרקוביץ
לא.
היו"ר משה גפני
ומה שהתפרסם בעיתון, שבנק המזרחי כן?
סוניה מרקוביץ
בנק מזרחי גובה משהו אחר, זאת לא עמלת קנייה ומכירה, זה הוצאות שמשיתה עליו הבורסה בגין סליקה של קרנות נאמנות.
היו"ר משה גפני
ולמה בנק הפועלים לא גובה את זה?
סוניה מרקוביץ
כי הוא החליט שהוא מסבסד את הלקוחות שלו.
היו"ר משה גפני
ובנק לאומי למה לא גובה את זה?
סוניה מרקוביץ
אין אחידות בין הבנקים בגבייה של העמלות.
היו"ר משה גפני
אפילו שלא החליטו עדיין איזה עמלה גובים.
אמנון כהן
בשביל זה הוא מקבל מיליון וחצי לחודש...
סוניה מרקוביץ
לא קשור לקנייה ולמכירה של קרנות נאמנות.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אז הוא גובה את זה אחרת.
סוניה מרקוביץ
זה לא אחרת.
היו"ר משה גפני
אז מה הוא עושה?
סוניה מרקוביץ
זה משהו אחר לגמרי, זאת לא עמלה של בנק. זאת הוצאה שהבנק נדרש לשלם בפועל לבורסה בגין פעילות.
היו"ר משה גפני
נציג בנק המזרחי פה? תראו, אני הבנתי. היה לנו דיון קודם על השכר של מנכ"ל בנק המזרחי. אני הבנתי עכשיו למה הוא צריך לא לסבסד את הלקוחות. הוא לא מסבסד את הלקוחות שלו, בגלל שהוא צריך משכורת כזאת של למעלה ממיליון וחצי שקל.


אני לא מקיים את הדיון הזה. אני לא יודע מבחינה חוקית, איך אנחנו יכולים לחייב את נציג בנק המזרחי לבוא לדיון הזה, אם יש צורך בצו או יש צורך אני לא יודע במה. אני רוצה את נציג בנק המזרחי פה.
אמנון כהן
אתה מתכוון את המנכ"ל.
היו"ר משה גפני
את המנכ"ל, בוודאי, מה השאלה. אני רוצה לדעת, האם יש קשר בין השכר של מנכ"ל הבנק לבין זה שהלקוחות צריכים לשלם את כל מה שהם משלמים, ובנוסף לזה את התוספת, מה שבנקים אחרים לא גובים. אני רוצה לדעת אם יש קשר בין הדברים האלה.


אם צריך לסבסד את מנכ"ל בנק המזרחי, שתהיה לו משכורת של מיליון ו-556,000 שקל לחודש, האם הלקוחות צריכים לשלם את זה? והאם כאשר יש בעיה ללקוח בבנק המזרחי, האם באמת צריך לזרוק אותו מהדירה בכל מקרה, ולא להתחשב בשום דבר? אני לא מקיים את הדיון הזה. אני מבקש במסגרת החוקית והתקנון הקיים של הכנסת, להביא לפה בכוח את מנכ"ל בנק המזרחי.


תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים