ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/04/2010

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.04.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 267
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר תש"ע (26 באפריל 2010), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11) (הרחבת זכאות לקבלת מענק), התש"ע-2010 של חה"כ חיים כץ. (פ/352).
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

משה מטלון

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
גל כהן – עו"ד ביועמ"ש, משרד הביטחון

סא"ל חיה אדלר – עו"ד ביועמ"ש, משרד הביטחון

סרן שי פרבר – פצ"ר ע' יועמ"ש פרט

יעקב ברקאי – רכז ביטחון באג"ת, משרד האוצר

אפרת פרוקצ'ה – עורכת דין בלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד אריאלה קלעי – לשכה משפטית

תמיר אגמון – רכז מחקר ומידע, מ.מ. בכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד זיו מגור
יעקובית ישפה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11)

(הרחבת זכאות לקבלת מענק), התש"ע-2010
היו"ר היו"ר חיים כץ
כץ:


צהריים טובים, יום ב' בשבוע, י"ב באייר, 26 באפריל 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11) (הרחבת זכאות לקבלת מענק), התש"ע-2010, של חבר הכנסת היו"ר חיים כץ: כץ, כהכנה לקריאה
שנייה ושלישית.
ג'ודי וסרמן
מונחים כאן בפני הועדה 2 נוסחים. הנושא שנשאר פתוח זה המנגנון, מי יקבע את הקשר הסיבתי בין הפציעה ובעצם היכן אירעה הפציעה. האם הפציעה אירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, או פציעה שקרתה בנסיבות אחרות. החוק הרי קובע זכאות לחייל ששוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית והוא יקבל את מלוא המענק.
משה (מוץ) מטלון
לאו דווקא, יכול להיות שקפץ לו שמן מהחביתה, והוא טבח בצבא וזאת פציעה לכל דבר.
היו"ר חיים כץ
לא לצורך העניין הזה. לכל הנכויות שלו והכל כן, לא לגבי המענק הזה.
ג'ודי וסרמן
מדובר על מענק שחרור.
היו"ר חיים כץ
לא, שום נכויות, רק לגבי מענק השיחרור, שום דבר אחר לא מדברים. קפץ לו חביתה לעין, זה לא מספיק לקבל את המענק, הוא יקבל במתכונת הרגילה.
ג'ודי וסרמן
היום המענק מחושב לפי חודשים בפועל שהחייל היה בצבא. הצעת החוק באה לקבוע כי חייל ששרת כלוחם או תומך לחימה ושוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך האימון או הפעילות המבצעית, יקבל את המענק כאילו ששירת את מלוא התשלום, ולא רק את החודשים שהוא ששירת בפועל.


השאלה שנשארה מי יקבע שהפציעה היתה במהלך אימון או פעילות מבצעית. באנו בדברים עם הצבא, משרד הביטחון בשבועות האחרונים, והעלנו הצעה שקצין התגמולים הוא זה שיקבע. הצבא מציע שמי שיקבע זה יהיה ראש אכ"א, כאשר מנגנון הערעור הוא יהיה לראש המטה הכללי, וזה מנגנון שקבוע היום כבר בחוק קליטת חיילים משוחררים בסעיף 19א לגבי שלילת הטבות. זה מופיע בנוסח 2 שמונח בפני הוועדה.
היו"ר היו"ר חיים כץ
כץ:

אנחנו מקריאים את נוסח 2.
זיו מגור
תיקון סעיף 10 – 1. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, (להלן – החוק העיקרי),

בסעיף 10, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא –"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קבע ראש אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל

בסעיף זה ראש אגף כוח אדם, כי חייל ששירת כלוחם או תומך לחיה, שוחרר
מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו, לעניין סעיף
קטן (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר".
"(ג) על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור בסעיף קטן (ב), ניתן לערער בפני ראש
המטה הכללי בצבא הגנה לישראל".

תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר 90 ימים מיום פרסומו (להלן יום
התחילה), והוא יחול על חייל משוחרר שסיים את שירותו ביום התחילה ואילך.
חיה אדלר
חסר לי פרק שרות שאליו הוא התייחס, זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות גיוס של משכי שרות שונים שמראש לא כל חייל מתגייס לשלוש שנים. לצורך העניין, שהדיפרנסציה תיגע גם בזה.
אורלי לוי-אבקסיס
את מתכוונת לחיילי הסדר?
חיה אדלר
או הסדר, או שהוא עלה בגיל מאוחר והוא התגייס לפרק זמן יותר קצר, שיהיה שיקול דעת.
היו"ר חיים כץ
הוא יקבל את השרות - - -
ג'ודי וסרמן
מלוא תקופת השרות.
היו"ר חיים כץ
מלוא תקופת השרות שהוא היה אמור להתגייס, שרות הסדיר. מלוא תקופת השרות הסדיר שהוא היה משרת לולא היה נפצע.
חיה אדלר
דיברתי על הלוחמות.
היו"ר חיים כץ
מלוא שרות החובה.
חיה אדלר
באותו עניין גם החיילות הלוחמות. אם המלה מחמת הפציעה מבהירה שהקשר ישיר בין הפציעה לשחרור אז זה חשוב.
היו"ר חיים כץ
עורכי הדין ינסחו את העניין.
משה (מוץ) מטלון
מה זה פעילות מבצעית?
היו"ר חיים כץ
מלחמת לבנון השנייה זה פעילות מבצעית. שמירת קו זה פעילות מבצעית. מארבים זה פעילות מבצעית. אמון זה פעילות מבצעית.
משה (מוץ) מטלון
אני תומך תמיכה מלאה ברעיון ובחוק, פשוט מכיר גם את הלאקונות, כמה יותר רחב, יותר מסובך, ויותר דברים ייכנסו ויגיעו לשולחנו של מי שהיה אמון על הערעורים. לכן אני מבקש לשאול כמה שאלות, אני חושב שגם הפעילות המבצעית צריך להיכנס להגדרות.

למשל, לפני יותר משבע שנים, היתה פעילות מבצעית סיירת גולני, כולם חזרו בשלום, בדרכם ברכב איסוף שלהם קרתה תאונה, נשאר בחור משותק בכל פלג גופו. פשוט אני מביא דוגמאות - טייס אפ-16 הנחית את מטוסו נחיתת אונס, הציל את המטוס, סיכן את חייו, רכב האיסוף שהוא נסע בו, טרנזיט שאסף אותו לבסיס התהפך והוא נותר משותק - פעילות מבצעית לא פעילות מבצעית, אני פשוט רוצה להבין את ההגדרה פה.
היו"ר חיים כץ
הדוגמה שלך מאוד לא טובה, ואגיד לך למה. עד שהוא מגיע להיות טייס אפ-16 הוא כבר גמר את שרות החובה. אנחנו מדברים רק על שרות החובה, אז הדוגמה בקונסטלציה הזאת היא לא טובה. אותו קורס טיס הוא לא בפעילות מבצעית, הוא בבית הספר. כשהייתי ילד צעיר הייתי בצבא, אני לא זוכר מתי זה היה, עם קיטבג, בלי קיטבג, מתחילים, הולכים הלאה, משפרים, יותר קל לשפר אחר כך מאשר להתחיל עכשיו.
משה (מוץ) מטלון
אני תומך ואני חושב שהוא חוק חשוב, על זה אני בכלל בלי שום הסתייגות. העליתי סוגיה כדי לצמצם את העניין.
היו"ר חיים כץ
אין מושלמות. אם נפתור את כל הבעיות מההתחלה מה נעשה? תשאיר כמה בעיות לאחר כך.
חיה אדלר
גם המש"קית ת"ש שנוסעת עם החייל למוצב להביא ....
היו"ר חיים כץ
יש לנו הזדמנות גדולה מאחר והוא אמר שהוא תומך, אנחנו נעבור להצבעה, כפי שהצעת החוק הוקראה.
יעקב ברקאי
אני מבקש לא להצעת החוק, לדברי ההסבר. שבהם תהיה אמירה - - -
ג'ודי וסרמן
אין דברי הסבר.
היו"ר חיים כץ
אין דברי הסבר בקריאה שנייה שלישית - אין כאלה דברים. זה בטרומית וראשונה אתה יכול לדבר. אפילו האוצר לא יכול לתקן את דברי ההסבר בקריאה שנייה ושלישית.
יעקב ברקאי
אני רוצה לומר לפרוטוקול, זה מאוד חשוב לנו. דברי ההסבר כרגע כמו שהם מובאים בהצעת החוק הם פאסיביים לתפיסתי. היינו רוצים שהם יהיו אקטיביים, ושבסוף שלהם יהיה רשום שההצעה באה מתוך רצון להביע הוקרה לשרות הקרבי ולסיבת הפציעה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מה שאתה אומר עכשיו זה לא רציני.
אורלי לוי-אבקסיס
מגיע להם קרדיט.
שי פרבר
הנוסח דהיום שהוגש, כמובן אנחנו מברכים עליו כי הוא מיטיב עם חיילים, אין בזה מחלוקת פה, נראה לי כל הסובבים סביב השולחן הזה מסכימים סביב הנקודה העיקרית והמרכזית הזאת.
היו"ר חיים כץ
רק מקווים שלא נצטרך להשתמש בחוק.
שי פרבר
כמובן, אני מסכים עם דברי אדוני היושב ראש.


יחד עם זאת, גם הנוסח דהיום יש בו מספר חורים. למשל, ניתן פה דוגמה אחת. מדובר בחייל ששוחרר מחמת פציעה. מה קורה לגבי חייל שחלילה וחס נפטר בעקבות פעילות מבצעית?
קריאה
מה זה רלבנטי - - -
היו"ר חיים כץ
אתה הקשבת מה אמרתי לחבר הכנסת משה מוץ מטלון. אנחנו לא מתקנים את הכל, זה החוק. לפעמים חוק נוגע בסעיף אחד קטן ומסביב יש ספקטרום רחב של נושאים. אתה בא אלינו ואומר, יש לי מקום לעוד הצעת חוק,מה קורה עם חייל שנפטר?
שי פרבר
השאלה רובצת לפיתחכם, השאלה אם אתם מעוניינים להכניס את אלה שנפטרו, חללים?
היו"ר חיים כץ
הם לא בתוך החוק הזה.
שי פרבר
עולות מספר שאלות לגבי פעילות מבצעית. למשל חייל שהוזנק מהבית במוצאי שבת לפעילות מבצעית, וחלילה וחס נפטר בנסיעה בדרך, הוא ייכנס לכאן או לא?
היו"ר חיים כץ
יש ועדה, נתנו לכם מנדט בצבא להחליט. אתם באים ואומרים תחליטו בשבילנו. אתה רוצה להרחיב את ההגדרה?
שי פרבר
אדוני היושב ראש, השאלות האלה מחדדות את החובה בהקמת הוועדה הזאת בצורה סימולטנית.
היו"ר חיים כץ
תקים ועדה מה איכפת לי. שייקח 200 איש, או 365 יום, כל אחד ייעץ לו ביום אחד. הוא קיבל הכל. קיבל מנדט ענק, אתה מהצבא רוצה להגביל אותו?
שי פרבר
מהפרקטיקה - ככל שהסמכויות של הוועדה יותר רחבות, כך יותר קשה לא לקבל החלטות.
אורלי לוי-אבקסיס
כי זה צבא.
היו"ר חיים כץ
אני בחקיקה לא רוצה לתת פקודות. אתה בצבא, תעשה לך את המבנה שלך, אני לא רוצה בחקיקה להגיד לך שאתה מקים ועדה כזאת, לא רוצה.
שי פרבר
לכן אנחנו רוצים לייצר את הוועדה הזאת שכן יהיה בנוסח.
חיה אדלר
הדוגמאות שניתנו פה, גם מה שאמר חבר הכנסת, ומה שאמר היועץ המשפטי שלנו, רק מחדדות את הנקודה שצריך עכשיו לשבת פנימה לבנות מנגנון ואנחנו צריכים בשביל זה את הזמן.
היו"ר חיים כץ
יש לכם 90 יום. אתה ילד צעיר, אנחנו הוותיקים שבקושי זוכרים. אנחנו זוכרים את מלחמת ששת הימים. פעם הספיקו 6 ימים למלחמה, והיא היתה מקיפה וגדולה, והרבה פעילות היה שם. לשמחתנו היו שם יותר מדי הרוגים, אבל מספרם היה מועט. יש לכם 90 יום לעשות, ואני בטוח שתספיקו.


אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ירים את ידו.

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

מתנגדים – אין

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11) (הרחבת זכאות לקבלת מענק), התש"ע-2010 נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

מאחר וכל חברי הכנסת תמכו בהצבעה ואין נמנעים ואין מתנגדים, ההצעה תעלה לקריאה שנייה שלישית במליאת הכנסת, ואני מקווה שהכנסת תאשר אותה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:00)

קוד המקור של הנתונים