ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/04/2010

תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.04.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 266

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר תש"ע (26 באפריל 2010), שעה 13:00
סדר היום
תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

אילן גילאון

משה (מוץ) מטלון

אורלי לוי-אבקסיס

רחל אדטו
מוזמנים
יואב גפני – מחלקת ביטוח כללי אגף שוק ההון, משרד האוצר

אסי מסינג – עורך דין בלשכה המשפטית, משרד האוצר

עמי צדיק – מ.מ.מ. כנסת

אליעזר שוורץ – מ.מ.מ. כנסת

נועם הוייזליך – יועץ משפטי ראשי, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

ניר זילברברג – מנהל חטיבת הכספים, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

אילן סגל – מנהל אגף הפנסיה, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

יורם הרשקוביץ – לשכה משפטית, קרנות ההשקעה הותיקות בהסדר

נועם הוייזליך – יועץ משפטי ראשי, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

ניר זילברברג – מנהל חטיבת הכספים, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

יהורם הל – מתנדב, כן לזקן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון

תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום יום שני, י"ב באייר תש"ע, 26 באפריל 2010, בנושא: תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.
- - - ביקשו לדעת את החלטת הוועדה, אנחנו פנינו לאוצר וקיבלנו תשובות בכתב.

התשובות בכתב שקיבלנו שליליות בכל סעיף וסעיף ממה שהוועדה החליטה.
משה (מוץ) מטלון
באופן מפתיע.
היו"ר חיים כץ
באופן מפתיע. יחד עם זאת, בשביל לנסות ולמצות את הדיון ולבוא בלב שקט, נערכו שיחות לא רשמיות עם כל מיני גורמים שלטוניים, במסגרת הזמן שאנחנו צריכים לתת תשובה אנחנו נעמוד בזה. אנחנו רוצים לבוא בתום לב, ולתת את התשובות שלנו בתום לב.
משה (מוץ) מטלון
בידיים נקיות.
היו"ר חיים כץ
כפי שנאמר בנקיון כפיים. לכן, אנחנו ננסה בימים הקרובים, תרתי משמע, בימים הקרובים, לקדם את השיחות, לראות אם אפשר להגיע להבנות עם משרד האוצר, ואז לבוא בהחלטה משותפת לבג"צ. אני רואה את היועץ המשפטי של משרד האוצר זוקף עיניים, מה מתרחש ואני לא יודע – אז יש דברים כאלה, יש דברים כאלה, ואנחנו ננסה.


אני לא רוצה לקבל היום שום החלטה, ולא רוצה, למרות שכולם הגיעו לפה והטרחנו אותם, כל ההתרחשות שאני מדבר עליה נערכה בשעות האחרונות, ולא יכולנו לבטל, אם היינו יכולים היינו מודיעים לכם לא לבוא, מפני שזמנכם יקר לנו. אנחנו לא רוצים להשחית את זמנכם, מילא את זמננו, אבל את זמנכם לא היינו עושים את זה.


לכן הוועדה תיקח לעצמה עוד מספר ימים בשביל לנסות ולמצות את העניין הזה, והיה ולא נצליח למצות את זה בדרך שאנחנו כל כך רוצים למצות את זה, אז נבוא לכאן, נקיים דיון ונקבל החלטות עד שיהיה לנו מה להגיד משהו חדש. תודה רבה.


האם יש לנציגי האוצר מה להגיד בעניין.
אסי מסינג
אני חייב רק לחזור ולהגיד.
היו"ר חיים כץ
לא חייב.
אסי מסינג
בכל זאת, למען הסדר הטוב, עמדת משרד האוצר על דעת שר האוצר פורטה בהרחבה במכתב שהופנה אליך מיום 25 במרץ 2010. אנחנו בדקנו למען הסדר הטוב היום שוב את עמדת הממונה על התקציבים בכל מה שקשור לעניין הסיוע הממשלתי שהמדינה התבקשה, והעמדה היא חוזרת ונשנית מכל הטעמים שהובאו כבר בעבר בפני הוועדה, שאין כל הצדקה עניינית להוספת כסף לקרנות הללו, ומתן תוספת ספציפית - - -
היו"ר חיים כץ
אתה נכנס לגופו של עניין, וזה מה שבדיוק לא רציתי.
אסי מסינג
בסדר, אני רק חייב לחזור על - - -
היו"ר חיים כץ
וזה בדיוק לא רציתי. תהיה לך הזדמנות.
אסי מסינג
עמדת הממונה - - -
היו"ר חיים כץ
יהיה לך הזדמנות לחזור בפעם השלישית על עמדת הממונה שהכל בהצדקה, לא לקחתם מאף אחד, מאז ימים ימימה הייתם בעד שיוויון זכויות בין אלמן לאלמנה. לא עיכבתם את החוק, לא קראתם שום דבר בעניין מאז תולדות הקמתם של הקרנות ההסתדרותיות, יהיה לך הזדמנות להגיד את זה, ולא נפריע לך.


יחד עם זאת, אתה לא כל כך מעודכן.
אסי מסינג
אני מעודכן, אבל בסדר.
היו"ר חיים כץ
אם אתה מעודכן, אז זה שווה שיחה, נכון, אז תהיה שיחה.


אי לכך אנחנו לא מקבלים החלטות, ואנחנו דוחים את הישיבה. נמצא את הזמן הנוסף בימים הקרובים לקיים את הדיון, ואני מקווה שזה יבוא בדיון בהסכמות.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:30)
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים