ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/04/2010

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 : פרק כ, סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)

פרוטוקול

 
PAGE
33
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.4.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 265

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר התש"ע (26 באפריל 2010), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התש"ע-‏2010 – פרק כ', סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

חנא סוייד

מרינה סולודקין
מוזמנים
שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עילית

גלית יעקובוב, יושבת-ראש המינהלה בפועל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עמיחי כץ, מנהל התקשרויות, אורות לתעסוקה, משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה

מלי ששון, נציבת פניות ציבור, משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה

עו"ד דקלה חורש, משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה

מיכל צוק, רכזת תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

רן רידניק, רפרנט תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

חגי לוין, משרד ראש הממשלה

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד אייל גלובוס, הממונה על האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד ענת בהט, הנהלת האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד דקלה שלום, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד ערן נריה, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

יוסי פרחי, מנכ"ל שירות התעסוקה

יעקב זיגדון, סמנכ"ל השמה, שירות התעסוקה

בתיה כהן, ממונה בכירה, אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי

שרית דמרי, המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

כרמית נאור, המוסד לביטוח לאומי

אהרן חוטובלי, ההסתדרות הכללית החדשה

עופר לוי, ההסתדרות הכללית החדשה

תרצה בר-חיים, מנכ"ל, אגם מהל"ב

חיים הופמן, מנהל אגם מהל"ב

מיכאל מנור, מנכ"ל פתרונות תעסוקה, ישראל

אריה סיוון, מנכ"ל חברת אג'נס

ארמונד בר-גיורא, סמנכ"ל אמין

ענבל סופרו, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית ישראל

עו"ד אשרת מימון, מנהלת תחום זכויות מובטלים, האגודה לזכויות האזרח בישראל

דבי גילי חיות, האגודה לזכויות האזרח בישראל

יעל בן-יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית

הרב עדית לב, מנהלת תחום צדק חברתי וכלכלי, שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם

ניצן תנעמי, מקדמת מדיניות, שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם

עאידה אבו חמאד, עמותת סנגור קהילתי

אסתר איזן, משתתפת בתכנית ויסקונסין, עמותת סנגור קהילתי

לנא ג'ריס, עמותת סנגור קהילתי

שירן לוסטיג, עמותת סנגור קהילתי

יהורם הל, עמותת "כן לזקן"

אפרת לוי, סטודנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

קרן פוקס, סטודנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

יהודה סקר, ארגון הורים ארצי

דוד קשני, עמותת קול בשכונות

אוריאל הרמן, כתב "גלובס"
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

יעקובית ישפה, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה רון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התש"ע-‏2010 –
פרק כ', סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, י"ב באייר התש"ע, 26 באפריל 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לאחר פגרה של קצת מעל חודש, אנחנו באים היום בכוחות מחודשים. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התש"ע-‏2010 – פרק כ', סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה, קרי, ויסקונסין, קרי, אורות לתעסוקה.
משה (מוץ) מטלון
כבר הצבענו בעד.
היו"ר חיים כץ
כן.
אילן גילאון
בא לי לנסוע לוויסקונסין, ללכת לעירייה שם ולומר להם שייקחו מאתנו את התוכנית הזאת.
שלי יחימוביץ
אצלם זה נכשל.
אריה אלדד
לא, לא נכשל. זה הפך לענף יצוא.
היו"ר חיים כץ
היום ניגע בגופו של החוק ונקרא את הסעיפים השונים. נשמע את ההערות, אמנם לא את כל אלה שנמצאים בחדר.
אילן גילאון
יש סעיף שאומר לבטל את החוק, עליו נוכל להצביע?
היו"ר חיים כץ
למדתי מחברי אילן גילאון שאמר לי שיש לו מטרה אחת, שכל אחד במדינה הזאת יוכל לקום בבוקר, ללכת לעבודה, להתפרנס בכבוד, לחזור הביתה מאושר ומרוצה אחרי יום עבודה כאשר יש לו ערך עצמי. אמרת לי את הדברים האלה ואני חושב שדבריך היו חכמים וקיבלתי אותם בשמחה. חשוב שאדם קם, יוצא לעבודה, כי אז הוא מרגיש שהוא תורם.
מרינה סולודקין
אבל מה הקשר לתוכנית ויסקונסין?
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לחדד את הדברים שאמר חבר הכנסת גילאון. אני לא מוכן להחמיץ ולו גם הזדמנות קטנה כדי לנסות למצוא עבודה. אנחנו נעבור על החוק ואנשים יוכלו לומר את אשר יש להם לומר. היכן שנצטרך להצביע, נצביע. היכן שיהיו מחלוקות גדולות, נדחה את ההצבעה לישיבה הבאה.
ג'ודי וסרמן
מונחים על שולחן הוועדה כמה וכמה מסמכים כאשר שניים מתוכם הניחה הלשכה המשפטית. המסמך הראשון הוא נוסח שהועבר אלינו על ידי משרד התעשייה. זה נוסח מתוקן שהועבר אלינו לפני מספר חודשים. בראש העמוד כתוב "נוסח לדיון בוועדה ביום 26 לאפריל", וזה הנוסח של משרד התעשייה.


המסמך השני שהנחנו על שולחן הוועדה, כדי להקל על חברי הכנסת, שילבנו את התיקונים בתוך הפרק בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2004, כדי שחברי הכנסת יראו את התיקונים המוצעים בתוך הקונטקסט של החוק כי אחרת מאוד קשה להבין מה התיקונים המבוקשים ואילו כך, אפשר לראות גם את התיקונים שבסעיפים שמבקשים לתקן וגם את הסעיפים שמבקשים שלא לתקן.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שאנחנו קוראים מהנוסח המשולב.
יעקובית ישפה
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 8), התש"ע-2010

1.
תיקון סעיף 37

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 37 –

(1)
אחרי הגדרת "גמלאי" יבוא
"דמי אבטלה" - כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי.

"החוק המתקן" – חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 8), התש"ע-2010.


(2)
אחרי ההגדרה "המוסד" יבוא -"ועדה מקצועית" – ועדה שהוקמה לפי סעיף 37(ב)."ועדת חריגים" – ועדה שהוקמה לפי סעיף 37(א).


(3)
אחרי ההגדרה "חוק הבטחת הכניסה" יבוא -"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"א-1995.

"יושב ראש המינהלה" – מי שעומד בראש המינהלה שהוקמה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשם ביצוע הוראות פרק זה.


(4)
בהגדרה "משתתף", במקום "תושב אזור שילוב" יבוא "מ".


(5)
אחרי ההגדרה "עובד ציבור" יבוא
"רופא המינהלה" – רופא שאישר השר כאמור בסעיף 53(ג).

"תנאי מבחן תעסוקה" – התנאים האמורים בפסקאות (2)(א) או (3)(א) של סעיף 2(א) לחוק הבטחת הכנסה.


(6)
ההגדרה "תושב אזור שילוב" – תימחק.
היו"ר חיים כץ
ליועצת המשפטית יש הערה לגבי הגדרת "רופא מינהלה".
ג'ודי וסרמן
הערה נוסחית בעיקרה להגדרת רופא מינהלה. אתם מציעים רופא שאישר השר כאמור בסעיף 53(ג). אם אנחנו מסתכלים על סעיף 53, כבר בסעיף (א)(2) יש התייחסות לרופא המינהלה, כך שאני מציעה שהסיפא של 53(ג) תימחק ולהפנות ל-53(א)(2).


אפשר להפנות לסעיף הזה?
גלית יעקובוב
כן.
היו"ר חיים כץ
יש הערות לסעיף?
ג'ודי וסרמן
יש הסתייגויות.
אורלי לוי אבקסיס
לגבי סעיף 1(ד)(4) להצעת החוק.

בהגדרה משתתף, אחרי המלים "שמשתלמת לו גמלה", יבואו המלים "שאינו נמנה על הקבוצות שיפורטו להלן, אלא אם הביע רצונו בכך" ובסוף ההגדרה יוספו הסעיפים הבאים?

א.
גילו מעל 45.

ב.
הוא "הורה יחיד" כהגדרתו בחוק הבטחת הכנסה.

ג.
הוא עובד 20 שעות בשבוע ויותר.

ד.
בן זוגו משתתף בתכנית ויש עמם ילד, כהגדרתו בחוק הבטחת הכנסה.

ה.
מי שוועדה מקצועית קבעה כי הוא חסר מסוגלות תעסוקתית.
ג'ודי וסרמן
כלומר, את מציעה לפטור קבוצות נוספות אותן מנית עכשיו מחובת ההשתתפות במרכזים.
אורלי לוי אבקסיס
כן.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד התעשייה?
גלית יעקובוב
משרד התעשייה מתנגד להסתייגות הזאת. אני רוצה לציין שלחלק מהאוכלוסיות יש פתרון בסעיפים אחרים.
היו"ר חיים כץ
איזה חלק?
גלית יעקובוב
לדוגמה, נושא הגילאים מטופל בסעיף אחר.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאנחנו לא נצביע על סעיף שיש בו מחלוקת, משרד התעשייה צריך לקחת בחשבון, אם הוא רוצה לקדם את הנושא, ולהתייעץ עם נציגי משרד התעשייה שהשתתפו בדיון הקודם בנושא השכר.
גלית יעקובוב
נושא הגילאים, לפחות לפי הבנתנו, ההסכמה הייתה לגיל 50-55.
היו"ר חיים כץ
הסכמה בין מי למי?
גלית יעקובוב
בין כל מי שנדרש לזה בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
מי נדרש לזה בפעם הקודמת?
גלית יעקובוב
גם השרים וגם שירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
את יכולה לפרט? היו הסכמות?
גלית יעקובוב
לפי מה שידוע לנו, היה בזמנו דיבור. יש אפילו מסמך.
היו"ר חיים כץ
מה אומר המסמך?
שלי יחימוביץ
מה התפקיד שלך?
גלית יעקובוב
אני כרגע יושבת ראש המינהלה בפועל.
שלי יחימוביץ
אנחנו דנים בסוגיה הזאת, אם אכן מונית.
אורלי לוי אבקסיס
את נציגת משרד התעשייה או נציגת התוכנית?
גלית יעקובוב
תמיד הייתי נציגת משרד התעשייה. אני נציגת התוכנית.
אורלי לוי אבקסיס
את בשני כובעים כאן היום?
גלית יעקובוב
לא. אני בכובע של יושבת-ראש המינהלה בפועל. זה התפקיד. ביקשתם את נציג משרד התעשייה. אני מדברת רק על משרד התעשייה. ההסכמה בין השרים הייתה לגבי גילאי 50-55, שבחצי השנה הראשונה לפריסה ארצית ייכנסו עד גיל 50.
היו"ר חיים כץ
את לא חושבת שהשרים, אם הם הגיעו להסכמות, היו צריכים לעדכן אותנו?
גלית יעקובוב
זה מה שנמצא בהצעת החוק שמונחת כאן.
היו"ר חיים כץ
לאחר הסכמות.
גלית יעקובוב
כן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מציעים לכם עכשיו הצעה ואתם לא מוכנים לקבל אותה.
גלית יעקובוב
ל-45? לא. ההסכמה היא ל-50-55.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתקשיבי למה שאני אומר לך. באה חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס ומבקשת מכם, ואני אומר שאני לא אצביע עד שנקבל החלטות שעוברים להצבעות. אנחנו עכשיו בשלב מקדמי, בהגדרות. את רוצה לעשות הספקה ולצאת לחשוב?
גלית יעקובוב
לא.
היו"ר חיים כץ
להתייעץ עם אלה ששלחו אותך?
גלית יעקובוב
כרגע העמדה של משרד התעשייה לגבי גילאים היא 50-55.
ג'ודי וסרמן
תסבירי מה הכוונה. 55 כהוראה קבועה?
גלית יעקובוב
55 כהוראה קבועה כאשר בינתיים חצי שנה ראשונה מיום פריסה ארצית רק עד גיל 50. זה לא מופיע בסעיף ההגדרות אצלנו.
היו"ר חיים כץ
על העיף שהוקרא, לא הגדרות, אנחנו לא מצביעים עליו.
מרינה סולודקין
גם לי יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
תוכלי להגיש הסתייגויות, אבל אנחנו לא מצביעים. אם את רוצה לדבר, בבקשה.
מרינה סולודקין
אני רוצה לומר שההסתייגות שלי היא עניינית.
היו"ר חיים כץ
כל ההסתייגויות שלך הן ענייניות.
מרינה סולודקין
עולים פחות מחמש שנים בארץ, לא נכנסים לתוכנית ויסקונסין כי במשרד הקליטה יש תוכניות של תעסוקה.
היו"ר חיים כץ
את מבקשת לסעיפים (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) להוסיף עולה עד חמש שנים.
מרינה סולודקין
כן.
ג'ודי וסרמן
עד תום חמש שנים ממועד עלייתו.ף
היו"ר חיים כץ
כן. תוסיפי.
מרינה סולודקין
יש לי חוק נפרד, אבל אני רוצה את זה גם כאן.
היו"ר חיים כץ
ומעבר בחינות בעברית. הוא צריך לעבור גם בחינות בעברית, כמו ברפואה. הוא לא יכול להיות רופא אם הוא לא יודע עברית, ואם הוא לא יודע עברית, הוא לא יכול ללכת לתוכנית.
מרינה סולודקין
כן. יש דבר כללי שאני רוצה לומר. קודם כל, יש לי שאלה לנציג משרד התעשייה שיושב כאן, מר יוסי פרחי. היה פרסום בעיתונות שעכשיו משרד התעשייה מתכוון לקנוס חברה ירושלמית בגלל הדברים שנעשו בה.
היו"ר חיים כץ
הוטלו קנסות.
מרינה סולודקין
אני רוצה לברר לפני שאנחנו מדברים.


בצורה כללית אני רוצה לומר שתוכנית ויסקונסין ואורות תעסוקה היא פרשת הולילנד השנייה. אותם אנשים עם אולמרט בראש, אותה שיטה ואותו סרחון. תודה.
היו"ר חיים כץ
לפני שאני נותן את רשות הדיבור לשלי יחימוביץ, אני רוצה לחזור לנציגת משרד התעשייה ולשאול אם מעבר לגיל 45, ליתר הדברים את מסכימה.
גלית יעקובוב
לא.
היו"ר חיים כץ
תאמרי למה את לא מסכימה ותאמרי אם יש משהו שאת כן מסכימה.
גלית יעקובוב
חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס התייחסה להורה יחיד. לגבי הורה יחיד יש לנו התייחסות מפורשת.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה יש לך ומה שאין לך, אבל אני שואל אותך עכשיו לגבי הסעיפים השונים. תאמרי לנו למה את מסכימה, למה את לא מסכימה. אני רוצה לדעת היכן אנחנו חיים.
גלית יעקובוב
הורה יחיד, אנחנו מתנגדים. עובד 20 שעות ויותר, אנחנו מתנגדים. בן זוג עובד או יש להם ילד, אנחנו מתנגדים. חסר מסוגלות תעסוקתית, מטופל בהמשך החוק בסעיף אחר שמופיע כאן בהמשך ואפשר לדון בו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, (א), (ב) ו-(ד) – אתם מתנגדים.
ג'ודי וסרמן
ל-(ה) אתם לא מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
זה מטופל בהמשך. מה לגבי הדברים שאמרה חברת הכנסת מרינה סולודקין?
גלית יעקובוב
אנחנו מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, אני רוצה להתנגד לכל סעיף 1 בשלמותו, לרבות כל סעיפיו – (א), (ב), (ג), (ד), (ה) ו-(ו). ברגע שאנחנו נצביע בעד ההגדרות, למשל בעד ההגדרה "משתתף" בסעיף 4, אנחנו בעצם מאששים את התוכנית כפי שהיא. אני רוצה לדווח לך אדוני היושב ראש בהזדמנות הזאת שמבקר המדינה, כבוד השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, פתח בחקירה של תוכנית ויסקונסין. אתמול קיבלתי אישור לזה, אחרי שבמהלך הפגרה הגשתי לו תלונה מאוד מפורטת על תרמיות מאוד נרחבות, רבת סעיפים, על תרמיות בקנה מידה רחב היקף שמתרחשות בתוכנית ויסקונסין. העברתי אליו גם מסמכים פנימיים מתוך התוכנית להם אני לא נותנת פומבי כיוון שיש שם פשוט מאות שמות של "משתתפים" שבעצם אינם משתתפים והחברות מקבלות בגינם תשלום ובונוס. בפועל מדובר במשתתפים שלא עוברים כל הכשרה.


מעבר להסתייגויות העקרוניות שיש לי מהתוכנית, ואני לא אחזור עליהן כיוון שדיברנו על כך ארוכות בישיבות הקודמות ועל השלכתם של מיליארד וחצי שקלים לחברות פרטיות בלי לייצר אפילו מקום עבודה אחד, מעבר לזה, ואני אסתפק בזה, יש הרבה סעיפים בפנייה שלי אבל אני רוצה לציין שלושה וזאת כדי להמחיש על מה אנחנו מדברים ועד כמה בהסכמה לתוכנית הזאת אנחנו נותנים יד - אמרה כאן מרינה סולודקין שזאת פרשת הולילנד שנייה - להתנהגות ארגונית שהיא פלילית לכאורה במהותה ואסור לנו להיות במקום הזה.


דוגמה אחת היא הדוגמה של המשתתפים שמחויבים בהכשרה של שלושים עד ארבעים שעות בשבוע ובפועל, את זה ראינו בישיבה כפי שצולם ותועד במצלמה נסתרת של חיים ריבלין בחדשות ערוץ 2, יושבים באפס מעשה בכיתות מבוקר ועד ערב כאשר המורה משחק בשבץ נא או מדבר בפלאפון.
אורלי לוי אבקסיס
מעבדת המחשבים ללא מחשב אחד.
שלי יחימוביץ
למשל. אני רוצה להדגיש שהמקרה הזה שהראה חיים ריבלין בכתבת התחקיר שלו הוא מקרה קל יחסית כי לפחות הם יושבים בחדר, יש מורה, משלמים לו משכורת, משלמים שכירות על הבניין, אבל מסתבר שגם זה יותר מדיי בשביל החברות האלה. לכן יש מקרים של מה שקוראים רשימות של משתתפים פעילים ללא תוכנית ואז מאות משתתפים לא משתתפים בכל הכשרה אבל מדווחים למדינה כמי שמשתתפים בהכשרה. מבחינתם הם מרוצים כי הם פטורים מהעונש של ישיבה שם מבוקר עד ערב והאימהות יכולות להיות עם הילדים שלהם. כל הצדדים לכאורה "מרוצים" כי המשתתפים מרגישים פחות נפגעים, לא מכריחים אותם להיות שם והמפעילים לא מוציאים כסף על הכשרה ומקבלים תשלום בגין הכשרה.


אני לא מדברת אתך על מקרה אחד אלא אני מדברת על רשימות של מאות משתתפים כאלה שהעברתי למבקר.


דוגמה שלישית ואחרונה שנחשפה גם באחת הכתבות של חיים ריבלין שאני ממש רוצה לשבח אותו כאן על כתבות התחקיר שלו. באגם מהל"ב בנצרת – וגם זה תועד – יש נשים שמשתתפות בתוכנית שמשיגות תלושי שכר פיקטיביים ומציגות אותן לחברה כאילו הן הושמו בעבודה וזה כאשר החברה יודעת על כך ומשתפת אתן פעולה. החברה מקבלת בונוס בגין השמה.
קריאה
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לכם את רשות הדיבור לאחר שחברת הכנסת יחימוביץ תסיים את דבריה.
שלי יחימוביץ
גם לסעיף הזה העברתי מסמכים רלוונטיים למבקר המדינה. החברה מקבלת בונוס בגין השמה, האישה אמנם מאבדת את הבטחת ההכנסה אבל מקבלת השלמת הכנסה בגלל שהשכר שהיא מקבלת נמוך. שוב, כל הצדדים לכאורה מרוצים והכל על חשבון הציבור תוך תרמית אחת גדולה.


אני מדגישה שאלה רק שלוש דוגמאות ואני חושבת שכפי שבפרשת הולילנד – אני הולכת אחרי הדוגמה של חברת הכנסת מרינה סולודקין – היו אנשים במהלך האישורים הפורמליים שניתנו, שאמנם ישבו בוועדות ורק עשו את תפקידם כמי שיושבים בוועדות, אבל ידעו בסתר לבם או לא בסתר לבם – לפעמים לא מתוך כוונה פלילית אלא מפני שהופעל עליהם לחץ, ולפעמים בלי לקבל שוחד אלא פשוט כיוון שזאת הייתה האווירה בוועדה – ואף אחד לא פצה פה וצפצף ונתנו לתהליך הזה להתרחש עד שהוקמה המפלצת הפלילית הזאת, כך אני חושבת שגם כאן לנו יש מחויבות לעצור בזמן המהלכים האלה שהם כאילו פורמליים, שכאילו אנחנו מחויבים לעשות אותם, ולא להיות שותפים בפועל לעבירות פליליות לכאורה.


לכן אני מבקשת להגיש הסתייגות על כל סעיף 1.
חיים הופמן
כתבת הטלוויזיה של חיים ריבלין היא שקר מתחילתה ועד סופה. כל תלושי השכר של הנשים הערביות באגם מהל"ב בשנים 2008 ו-2009 נבדקו אחד לאחד, כולל הצלבת מידע מול ביטוח לאומי, ונמצאו תקינים. לצערי חיים ריבלין בחר לתקוף את הקבוצה הכי חלשה בחברה הישראלית, את הנשים הערביות.
אורלי לוי אבקסיס
הוא לא תקף אותן.
חיים הופמן
לא נכון. הוא תקף אותן. הוא טען ש-60 אחוזים מהנשים הערביות מזייפות תלושים.
שלי יחימוביץ
הוא תקף אתכם ולא אותן.
חיים הופמן
אין לכתבה הזאת שום שחר.
שלי יחימוביץ
תגן עליך ולא על הקבוצה.
חיים הופמן
אני מגן על הקבוצה הזאת. עלי אני לא צריך להגן.
שלי יחימוביץ
אתה מגן על הרווחים שלך.
חיים הופמן
אני מגן על הנשים הערביות שפרצו מחסום גם משפחתי וגם חברתי ויצאו לעבודה ואותו חיים ריבלין גרם להן לסגת ארבעים שנים אחורה. בדיוק עליהן אני מנסה להגן. אין בכתבה הזאת מילה אחת אמת.
אורלי לוי אבקסיס
מדובר על האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל.
חיים הופמן
הוא יקבל תביעה על הוצאת דיבה בעניין הזה. אין בכתבה הזאת מילה אחת אמת.
אורלי לוי אבקסיס
תתבע אותו.
חיים הופמן
אני עושה את זה.
היו"ר חיים כץ
הדברים נרשמו בפרוטוקול.
מרינה סולודקין
מה תשובת משרד התעשייה?
היו"ר חיים כץ
קיבלנו אותה. הוא לא מקבל את ההצעות שלך.
אילן גילאון
אני אבוא מנקודת מבט שונה לחלוטין, מנקודת המבט האישית שלי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא הולכים עכשיו לדיון דקלרטיבי. אנחנו רוצים להיכנס לנושא עצמו.
אילן גילאון
זה נושא חדש שאף פעם לא דנו בו. זה אפילו נושא די עתידני והוא קשור אולי לתקציב הבא. תוכנית ויסקונסין, יש לה היסטוריה ידועה ומהוללת מאז היווסדה. אני היום לא יודע איך להתנהל. אני בהחלט רוצה להמשיך את הקו של חברת הכנסת יחימוביץ ולומר שאני באמת לא יודע מה לעשות. להצביע, כמו שחברתי מרינה סולודקין אמרה, לגופו של עניין.
היו"ר חיים כץ
יש עכשיו הצבעה?
אילן גילאון
אין לי מושג. אני רוצה לדעת מה קורה ב-29 בחודש זה. אני יודע שפעם אחרי פעם הבאנו את הנושא הזה מאז אני חבר בכנסת השמונה עשרה. אני גם חבר כנסת חדש, כאן זה נושא חדש שאף פעם לא שמעתי אודותיו. מיני וביי אמרנו שאנחנו לא רוצים את התוכנית הזאת ברמה העקרונית, אבל גם ברמה היישומית נאמרו כאן דברים עד שהגענו לעניין הפלילי שאני לא רוצה להיכנס אליו. התוכנית הזאת היא יקרה כאילו היא מלאכת יד בנושא של מציאת מקומות עבודה. אני תמיד אומר שסבא שלי תמיד היה אומר לי שכדי שלא תהיה אבטלה צריך עבודה. זה היה הפתרון. והנה כאן אנחנו פעם אחרי פעם רואים איזה כוחות פוליטיים עומדים מאחורי התאגיד הזה, החולילנד הזה שעושה אותנו לפלסתר. היום אני כחבר כנסת צריך להצטרף לבג"ץ של אגודה לזכויות האזרח כי אין לי מוצא אחר? כי זה לא משנה מה אני כחבר ועדת העבודה והרווחה קובע כאן או לא. אין לי מושג איך להצביע, מה להצביע, אני לא רוצה את תוכנית ויסקונסין, קחו לי אותה מן העיניים. נדמה לי שאני שותף לעמדתם של עוד מספר חברי כנסת ואפילו רובם שנמצאים כאן. אם לנו אין מה לומר, אז על מה אנחנו דנים? מה הסיפור? מה אתם רוצים מחיי? אני לא רוצה את התוכנית הזאת. על העבודה צריכה להיות אחראית מדינת ישראל ולא מתווך.


הייתי ברור?
היו"ר חיים כץ
היית ברור מאוד.
רחל אדטו
אני רוצה להבין בשלב המהותי למרות שנקודת ההסתכלות שלי היא אחרת. התכנית לפרוץ את הבעיה של מעגל העבודה היא מה שהביאה בסופו של דבר לתוכנית שנקראת תוכנית ויסקונסין. היא נבעה מכך ששירות התעסוקה במשך הרבה שנים כשל במציאת מענה הולם.
אורלי לוי אבקסיס
אבל לא השקיעו בו מיליארד וחצי שקלים. תנו להם את הכסף הזה ותראו איך הם עושים את זה הרבה יותר טוב.
רחל אדטו
ולכן הלכו לחפש דרך אחרת.
אורלי לוי אבקסיס
את בטוחה שזה המניע או בגלל שיש כמה אנשים שצריכים לעשות כאן איזשהו קופון? אני לא יודעת, יכול להיות שלא רוצים עוד עובדים דרך המדינה.
רחל אדטו
לכן מכאן נובעת השאלה וזאת השאלה העקרונית. אם אנחנו מדברים על תוכנית שבאה למצוא חלופה לבעיית התעסוקה במדינת ישראל, אנחנו מדברים על האם התוכנית הזאת היא טובה או לא. בואו ננטרל את מי שאחראי על התוכנית. אני מבינה שעיקר הבעיה, וזאת הבעיה שלי בנושא, היא באנשים שמפעילים את התוכנית. אם זה כך, בואו נפרק את התוכנית הזאת ונפריד. החברות שמפעילות את התוכנית כשלו בדרך, בתגמול הגבוה שהן מקבלות, בדרך שהן מפעילות, בפולו-אפ לגבי ההשמה, בהגדרת ההשמה, ועל זה אין ויכוח ואת זה אני מבינה מהניירת ומהדברים שנאמרו בנושא. יש כשלון של הגופים שמפעילים את התוכנית. אבל השאלה היא אם אנחנו נפרק את זה ונראה האם התוכנית כשלעצמה מציעה הסבה.
היו"ר חיים כץ
האם שירות התעסוקה יכול להיכנס לנעליים למשל בשלושים אחוזי הנחה מהסכום שמקבלים הגופים הפרטיים? האם בשלושים אחוזי הנחה שירות התעסוקה יודע להרים את התוכנית הזאת?
רחל אדטו
לא יודעת.
אורלי לוי אבקסיס
נמצא כאן מנכ"ל שירות התעסוקה.
רחל אדטו
אני לא יודעת אבל אני כבר אמרתי שההתנגדות שלי היא לא לעצם ניסיון למצוא פתרון אחר לפתרון התעסוקתי הקיים היום. ההתנגדות החד משמעית, וכאן אני מצטרפת למי שאמר שנפרק את התוכנית הזאת ונפרק אותה ממי שמעסיק אותה. הגענו לנקודה שהם כשלו ואין שום סיבה לתת למי שכשל ומקבל את התגמולים האלה להמשיך לקבל את מה שהוא מקבל. בואו נישאר במבנה. בואו נדבר על האם אנחנו הולכים עכשיו לדבר על תוכנית שתיגש למכרז חדש, עם אנשים חדשים ובתנאים מגבילים יותר, עם ביקורת אמיתית יותר, עם תגמול קטן יותר, ונלך לתוכנית שהיא תוכנית חלופית.


לכן השאלה שלי אליך היא על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מצביעים.
רחל אדטו
כאשר נצביע.
היו"ר חיים כץ
כאשר נצביע, נראה.
רחל אדטו
לא, זאת השאלה העקרונית. אנחנו מדברים כאן על עיקרון או אנחנו מדברים על הטיילור מד הזה שכרגע קיים לחברה הזאת. כי אם ה-טיילור מד הוא כרגע לחברות האלה שמפעילות במכרז הזה, אז זה לנצח? הן תמיד תהיינה החברות שתפעלנה את התוכנית הזאת?
משה (מוץ) מטלון
אני שואל אותך, וגם את עצמי, האם היה לך חור בסדר היום. קיבלנו את שני הדפים האלה ועוד ניירות רבים אחרים ואנחנו חוזרים לדיון שכבר קיימנו. יושב כאן מנכ"ל שירות התעסוקה, ואם אני זוכר, שאלו אותך באחת הפגישות כאן האם אתם הייתם מסוגלים להרים את התוכנית ואתה אמרת שבתקציב נאות ובכלים שיינתנו לך, אתה תדע להרים את התוכנית.
אורלי לוי אבקסיס
יותר טוב.
משה (מוץ) מטלון
אלא אם השתבשה דעתי, זיכרוני או משהו. האם אני צודק?
שלי יחימוביץ
אנחנו זוכרים את זה.
משה (מוץ) מטלון
תאשר לי את הדברים. זה נכון?
שלי יחימוביץ
אל תשכח שהוא כפוף לשר שלו והוא לא יכול לדבר בחופשיות.
משה (מוץ) מטלון
הוא ידע לומר את הדברים.
שלי יחימוביץ
הוא הנהן בראש.
יוסף פרחי
שירות התעסוקה הוא גוף ביצועי והוא יעשה על הצד הטוב ביותר כל מה שיטילו עליו.
היו"ר חיים כץ
מצוין.
משה (מוץ) מטלון
הבנו. מעבר להנהון בראש, הדברים נאמרו. אמרת את זה בעבר.
יוסף פרחי
מהאמירה הזאת לא צריך להקיש כלום. אנחנו גוף ביצועי.
היו"ר חיים כץ
אדוני מנכ"ל שירות התעסוקה, לא קיבלת את רשות הדיבור.
משה (מוץ) מטלון
זה שאתה אולי לא חופשי, זה לא מונע ממני להבין את מה שאני מבין וזה מותר לי. לכן אנחנו דנים כאן בסעיפים, נכנסים לדיון לגופו ויש הסתייגויות, משרד התעשייה לא מקבל וכן מקבל, ושאלת הגיל עלתה ותעלה, ואתה יודע שעמדת חברי הוועדה, לפחות רובם, היא לא להתפשר על שאלת הגיל.
אורלי לוי אבקסיס
גם לא על אימהות חד הוריות וגיל התינוק.
משה (מוץ) מטלון
צריך לראות מה עומד מאחורי שאלת הגיל. אנחנו לא ילדים קטנים למרות שאילן גילאון, אורלי לוי ואנכי חברים חדשים בכנסת.


אני רואה את המכתב שכתבה חברת הכנסת יחימוביץ למבקר המדינה.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו גם מחכים לתגובה של היועץ המשפטי.
משה (מוץ) מטלון
אני שם את עצמי כחבר מועצת עיריית ירושלים לצורך הולילנד ואני שואל את עצמי אם אני רשאי וזכאי היום לדון כאשר שאלות מהשאלות שנשאלות במסמך של חברת הכנסת יחימוביץ עומדות לדיון ולבדיקה או שאני כאיש ציבור אומר לעצור את העגלה, לעצור את הסוסים, נחכה, נקבל את מסקנות מבקר המדינה, נראה מה הוא אומר, ואז נמשיך.
אריה אלדד
אני מצטרף להצעתה של חברת הכנסת יחימוביץ למתן את הסעיף.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עושים הפסקה של עשר דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 12:00 וחודשה בשעה 12:10
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מקווה שעכשיו נוכל להמשיך במתכונת אבל בצורה יותר יעילה.


אנחנו ממשיכים בהקראות ולאחר מכן נשמע הסתייגויות. כל מי שנמצא בחדר, והיה ותהיה לו הסתייגות לסעיף כלשהו, במהלך היום הזה לא תהיה הצבעה על אותו סעיף. אם תהיה הסכמה של כולם בחדר, אנחנו נצביע ונראה איך לקדם את החוק. אנחנו נקיים ישיבות נוספות במהלך השבוע במגמה לנסות לקדם את חקיקת החוק.
ג'ודי וסרמן
סיימנו את סעיף 1. אני מבינה שלא מצביעים עליו.
היו"ר חיים כץ
לא מצביעים על סעיף 1.
ג'ודי וסרמן
ממשיכים בסעיף 2.
יעקובית ישפה
2.
הוספת סימן (א1) לפרק ז'.


אחרי סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא:


"(א1)
ועדת חריגים וועדה מקצועית37א.
ועדת חריגים

(א)
השר יקים ועדת חריגים אחת או יותר שיהיו לה הסמכויות והתפקידים כמפורט בפרק זה ואלה חבריה:

(1)
נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו שהוא מומחה בתחום התעסוקה.

(2)
נציג שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים מבין עובדי המשרד שהוא האחראי במוסד על תחום הבטחת הכנסה או על תחום השיקום או מי מטעמו.

(3)
נציג שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו שהוא אחראי במשרד האוצר על תחום התעסוקה או על תחום הגמלאות או מי מטעמו.
37ב.
ועדה מקצועית

(א)
יושב ראש המינהלה יקים ועדה מקצועית אחת או יותר שיהיו לה הסמכויות והתפקידים כמפורט בפרק זה וכל תפקידים נוספים שיטיל עליה יושב ראש המינהלה לשם השגת מטרתו של פרק זה, ואלה חבריה:

(1)
רופא מומחה ברפואה תעסוקתית או שיקומית.

(2)
פסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה תעסוקתית או שיקומית.

(3)
עובד סוציאלי או מרפא בעיסוק שהוא בעל מומחיות בתחום השיקום.

(ב)
אחד מחברי הוועדה המקצועית לפחות יהיה מומחה בתחום התעסוקה.

(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע תחומי מומחיות נוספים על אלה המפורטים בסעיף הקטן האמור שיושב ראש המינהלה רשאי למנות אדם מומחה בהם לחבר ועדה מקצועית במקום אחד מהחברים המנויים באותו סעיף קטן ובלבד שמתקיים האמור בסעיף קטן (ב).
אילן גילאון
במצב כזה שמדינה כל כך מגזרית, זה לא נכון שלא יהיו נציגים לכל מיני מגזרים שנעדרים כאן, כמו העולים לדוגמה או נציג של המגזר הערבי. בקיצור, נציג של כל מדליקי משואות ישראל. אני אומר את זה בשם קוד. אין כאן ייצוג מגזרי של האוכלוסייה במדינת ישראל וזה יכול להיות כמובן צורם ונוגד את האינטרס הציבורי. אני חושב שצריכים להיות כאן לפחות עוד כמה אנשים שמייצגים את הציבור במתכונתו המגזרית. הייתי אומר ערבים, חרדים.
היו"ר חיים כץ
איפה היית רוצה להכניס אותם?
אילן גילאון
אני לא יודע בדיוק אבל כשותפים לוועדה צריכים להיות נציגים מגזריים.
ג'ודי וסרמן
גם לוועדת החריגים?
אילן גילאון
לכל הוועדות ולאורך כל הקו. נציג עיריית ויסקונסין חייב להיות בעניין הזה.
אריה אלדד
לסעיף 37ב(א)(1), (2) ו-(3). רופא מומחה, פסיכולוג ועובד סוציאלי שאינם עובדי מדינה.
היו"ר חיים כץ
משרד התעשייה מוכן לקבל את זה?
גלית יעקובוב
כן. זה קיים כבר היום.
היו"ר חיים כץ
שאינם עובדי מדינה.
גלית יעקובוב
הם לא עובדי מדינה. הם אנשי מקצוע.
אורלי לוי אבקסיס
הם כולם פרטיים, ממקסמים את הרווחים.


אני רוצה שוועדות החריגים בוועדה המקצועית יקבלו את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בטרם הן ייכנסו לתוקף. אני רוצה שהרכב ועדת החריגים והוועדה המקצועית יעבור את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת לראות שהדברים נעשים על פי דין, ורק לאחר מכן הן ייכנסו לתוקף.
היו"ר חיים כץ
משרד התעשייה מוכן לקבל את זה?
גלית יעקובוב
אני לא חושבת שהוועדה תוכל לעמוד בזה.
היו"ר חיים כץ
למה את דואגת לוועדה? בדרך כלל, חוץ מכמה בודדים שעומדים, כולם יושבים בוועדה.
גלית יעקובוב
יש הבדל בין ועדת החריגים, שם מדובר בשלושה נציגים של משרדי ממשלה שאמורים לשבת ולדון, לבין ועדה מקצועית, שם מדובר בהרכבים רבים מאוד של אנשי מקצוע.
אורלי לוי אבקסיס
כמה ועדות כאלה קיימות?
גלית יעקובוב
היום כבר יש הרכבים של משהו כמו 15 הרכבים שונים של ועדות מקצועיות.
אורלי לוי אבקסיס
אפשר לעבור ולהסתכל.
גלית יעקובוב
אני מוכנה להעביר ולשאול את זה.
היו"ר חיים כץ
רשמת לפניך את הבקשה לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לגבי הרכב ועדת החריגים.
רחל אדטו
יש בעיה קלה עם מה שאמר חבר הכנסת אלדד למרות שאני מבינה למה הוא לא רוצה עובדי מדינה. רוב בתי החולים הממשלתיים, העובדים בהם הם עובדי מדינה ורוב מחלקות השיקום הגדולות נמצאות תחת חסות בתי חולים ממשלתיים. לכן זה מקטין את היכולת של האנשים להיות שם.
גלית יעקובוב
אבל אצלנו הם לא מועסקים כעובדי מדינה אלא הם מועסקים כאנשי מקצוע פרטיים שנותנים חוות דעת מקצועיות.
אורלי לוי אבקסיס
הם מקבלים כסף גם כעובדי מדינה וגם כנותני חוות דעת אישית.
גלית יעקובוב
אצלנו הם מקבלים אך ורק במסגרת תפקידם כאשר הם יושבים בוועדה המקצועית ומחווים את דעתם על כל משתתף ומשתתף ולא שום דבר אחר.
רחל אדטו
זאת בעצם עבודה נוספת, וזה בסדר גמור.
גלית יעקובוב
דרך אגב, רובם אנשי שם.
היו"ר חיים כץ
הם נותנים לכם חשבוניות?
גלית יעקובוב
אנחנו מעסיקים אותם דרך חברה שמפקחת על כל הנושא של הוועדות המקצועיות ורופאי המינהלה, חברה שמנותקת לחלוטין ממרכזי התעסוקה ואסור לה להיות בשום קשר אתם.
היו"ר חיים כץ
איך התחלופה של בעלי המקצוע?
גלית יעקובוב
בדרך כלל אין תחלופה אלא אם כן מישהו מבעלי המקצוע רוצה להחליף.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, מי שמתקבל, הוא מתקבל לתמיד.
גלית יעקובוב
אנחנו מדברים על אנשי שם בתחום העיסוק. אנחנו לא מדברים על אנשים שהמקצועיות שלהם מוטלת בספק. מדובר באנשים בכירים בארץ.
רחל אדטו
רק לאחרונה עבר בקריאה שנייה ושלישית גם הנושא הזה של הגדרת רופא בוועדות של ביטוח לאומי ומי רשאי להיות רופא ביטוח לאומי. הוא צריך לעבור הכשרה מיוחדת כדי לכהן בוועדות.
היו"ר חיים כץ
זה עבר כאן.
רחל אדטו
נכון. לכן אפשר לאמץ את הנושא הזה של המומחיות המיוחדת וההכשרה כמו בביטוח לאומי, ואז להדביק את זה לכלל הזה כאן וכך לפתור את הבעיה של הרופאים שהם רופאים מקצועיים, כן או לא.
ג'ודי וסרמן
כל חברי ועדת החריגים או הרופאים?
גלית יעקובוב
זאת לא ועדת חריגים אלא זאת ועדה מקצועית. יש הבדל בין ועדת חריגים לבין ועדה מקצועית.
רחל אדטו
אני מדברת על הוועדה המקצועית.
גלית יעקובוב
בדיוק.
רחל אדטו
ועדת חריגים, ועדה מקצועית, לא משנה. כל מי שהוסמך על פי החוק החדש של רופאים מומחים בוועדות.
ג'ודי וסרמן
בוועדה המקצועית הרופאים יעברו את ההכשרה כמו בביטוח לאומי.
רחל אדטו
תהיה גם כאן אותה דרישה כפי שקיימת בביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
יש עוד הערות?
אשרת מימון
הייתי מציעה למחוק את הנציג שימנה שר האוצר לוועדת החריגים.
היו"ר חיים כץ
למה?
אשרת מימון
אני חושבת שאם אנחנו מדברים בתוכנית שעניינה תעסוקה, אין שום סיבה שחוץ ממשרד התעשייה יהיה משרד נוסף שאחראי על הנושא.
אורלי לוי אבקסיס
מצד שני, לא לבטל גם את משרד הרווחה.
אשרת מימון
לא. משרד הרווחה בעיניי צריך להישאר כיוון שמדובר במקבלי הבטחת הכנסה ומי שממונה על הבטחת הכנסה הוא שר הרווחה.
היו"ר חיים כץ
את מכירה את הנהלים בכנסת ישראל? את צריכה לפנות לחבר כנסת שיגיש הסתייגות.
קריאה
אני מגישה את ההסתייגות.
היו"ר חיים כץ
את לא יודעת להגיש הסתייגות אלא אם תתמודדי לכנסת ותיבחרי, אז תוכלי להגיש הסתייגות.
אשרת מימון
לכן אני מציעה.


בסעיף 37ב(ג) אני מציעה למחוק את "בהסכמת שר האוצר".
היו"ר חיים כץ
בסדר, למרות שאני לא יודע מה יש לך נגד שר האוצר. אנחנו אוהבים אותו.
אשרת מימון
אני יכולה לפרט.
בתיה כהן
כיום אני יושבת בוועדות חריגים ואני רוצה לומר שדווקא הנוכחות של איש האוצר בוועדת החריגים עושה טוב לתוכנית מהבחינה שהוא נחשף למצוקות האמיתיות של האנשים שמתקשים במבחן תעסוקה, שצריכים פטור ממבחן תעסוקה, וזה מה ששכנע את האוצר להסכים לעילה החדשה בפריסה הארצית של חסר מסוגלות תעסוקתית.
היו"ר חיים כץ
יש לכם זמן פנוי לשעה בשבוע? נקיים סיורים מודרכים של פקידי האוצר בביטוח הלאומי. ניקח קבוצות של פקידי אוצר ונערוך להם סיורים מודרכים בביטוח הלאומי.
אילן גילאון
נכון. למה לחשוף רק פקיד אחד? צריך לחשוף את כולם.
גלית יעקובוב
כנציגת משרד התעשייה אני חייבת להצטרף לדבריה של בתיה כהן. אני חייבת לומר שדברים שביקשנו לפני שהאוצר לא היה חבר בוועדה ולא ראה את המשתתפים עין בעין, הייתה תגובה אחת אבל ברגע שרואים את המקרים של המשתתפים, ואלה המשתתפים הכי קשים, ורואים אותם פנים אל פנים, התגובות הן שונות וההתייחסות היא שונה.
היו"ר חיים כץ
את אומרת שיש רגישות גם באוצר.
גלית יעקובוב
כן.
בתיה כהן
לאורך כל ההיסטוריה, במשך ארבע שנים, לא היה מקרה אחד שמשרד האוצר הטיל וטו בוועדת החריגים. זאת אומרת, הוא קיבל את חוות הדעת המקצועית שלנו.
היו"ר חיים כץ
אני מקבל את מה שאת אומרת.


אנחנו ממשיכים בהקראת הסעיף הבא.
ג'ודי וסרמן
התיקון המוצע על ידי משרד התעשייה הוא תיקון סעיף 43. לכן אני מפנה את חברי הכנסת לנוסח המשולב. בעצם אין תיקונים לסעיפים 38, 39, 40, 41 ו-42.
אורלי לוי אבקסיס
יש לי הסתייגות לסעיף 38.
היו"ר חיים כץ
נקריא את סעיף 38 הקיים.
ג'ודי וסרמן
חברי הכנסת מציעים לתקן.
יעקובית ישפה
38.
מרכזי תעסוקה

(א)
יוקמו מרכזי תעסוקה שתפקידם לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה.

(ב)
מרכז תעסוקה יוקם ויפעל בידי תאגיד שהמדינה התקשרה עמו לשם כך. לעניין זה, תאגיד – למעט תאגיד שהוקם בחוק ולמעט גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב התשמ"א-1985.

(ג)
תאגיד המפעיל מרכז תעסוקה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) בחוק מבקר המדינה 1958 (נוסח משולב), בכל עניין הקשור בביצועו של פרק זה.
אורלי לוי אבקסיס
ההסתייגות שלי: תיקון סעיף 38(2)(א). בסעיף 38ב לחוק העיקרי, במקום "תאגיד שהמדינה התקשרה עמו לשם כך" יבוא "שירות התעסוקה". שירות התעסוקה רשאי להתקשר עם תאגיד לצורך מתן שירות של הכשרה מקצועית, השלמת הכנסה או רכיב אחר של יישום התוכנית האישית בלבד, כאמור בסעיף 42(ב), ובלבד שבכך לא תועבר לו הסמכות ליתן אישור השתתפות לפי סעיף 45.


יש כאן באמת סמכויות שהן בעלות אופי שלטוני, וכאשר אנחנו מעבירים אותן לתאגידים פרטיים, אנחנו קצת הולכים לאיבוד ויכולים ליפול לניגוד אינטרסים ולניגוד עניינים. לכן זה צריך להישמר בתוך לשכות התעסוקה.
אילן גילאון
חברת הכנסת אורלי לוי לקחה לי את המלים מהפה. אין לי מה להוסיף.
היו"ר חיים כץ
היא באה מוכנה. כדרכה בקודש, היא משקיענית והיא באה מוכנה.
רחל אדטו
יש הגדרה של זמן לגבי ההתקשרות?
ג'ודי וסרמן
לגבי אורך הזמן? יש הגדרה בחוק הקיים לגבי משך התוכנית.
רחל אדטו
לא, לגבי משך ההתקשרות עם אותו תאגיד. את יכולה להחליף את התאגיד? את מחליפה אותו כל שלוש שנים? את עושה מכרז חדש? או שמי שנבחר פעם אחת, הוא נבחר לכל החיים.
ג'ודי וסרמן
כל הנושא של האחוזים הם מחוץ לחוק והם בעצם לא מוסדרים בחוק. לא העקרונות של ההסכמים, לא התמורה, לא אורך הזמן, האם זה מוגבל בזמן, האם כל כמה שנים צריך להחליף.
רחל אדטו
זה חייב להיות.
ג'ודי וסרמן
החוק הקיים חוקק לפרק זמן מוגבל והוא הוארך מעת לעת לכמה חודשים.
רחל אדטו
עכשיו מבקשים להאריך אותו.
ג'ודי וסרמן
נכון. כרגע אין הוראה. הם לא מציעים הוראה אם זה יוגבל בזמן או לא.
רחל אדטו
ההסתייגות שלי היא שצריך להגביל בזמן את ההתקשרות עם אותו תאגיד.
מרינה סולודקין
נכון מאוד. אני מצטרפת.
ג'ודי וסרמן
לכמה זמן?
רחל אדטו
אני לא יודעת.
ג'ודי וסרמן
ההתקשרות עם כל תאגיד לא תעלה על כמה שנים?
רחל אדטו
אני חושבת שבין שלוש לחמש שנים. אני לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
תחשבי ותאמרי לאחר מכן.
גלית יעקובוב
אנחנו כפופים לחוק חובת המכרזים. כל ההליך הזה הוא על פי חוק חובת מכרזים שממילא מוגבל בשנים.
היו"ר חיים כץ
לכמה שנים?
גלית יעקובוב
בהגדרה זה על פי מה שכתוב במכרז שיכול להיות שלוש שנים או חמש שנים ואחר כך צריך לצאת למכרזים. הסיבה היחידה שאנחנו עד היום עם אותן חברות שהתחלנו אתן היא שעוד לא התקבלה החלטה על פריסה ארצית. ברגע שתתקבל החלטה, מדובר במכרז אחר לגמרי.
היו"ר חיים כץ
הוועדה עובדת לאט.
גלית יעקובוב
לא. אני אומרת שזה מכרז אחר.
רחל אדטו
לכמה זמן יהיה המכרז?
גלית יעקובוב
החוק כולו הוא לחמש שנים ולכן המכרז יהיה לחמש שנים.
רחל אדטו
אנחנו מדברים עכשיו על העבר.
גלית יעקובוב
לא, גם החוק הזה.
אורלי לוי אבקסיס
הפיילוט יצר עובדה בשטח והסתמכות של בעלי הזיכיון להפעיל את המרכזים. לכן אנחנו גם רואים כאן איזה שהם לוביסטים בשירות אותם זכיינים.
גלית יעקובוב
אין להם כל זכויות.
אורלי לוי אבקסיס
בסופו של דבר ביקשתי כאן שיבוא העניין של שירות התעסוקה במקום אותם מרכזים עליהם דיברנו. במקום תאגיד שהמדינה התקשרה עמו לשם כך, יבוא: שירות התעסוקה.
ניצן תנעמי
להערתה של חברת הכנסת אדטו, באמת אחת הבעיות הגדולות בחוק הוא כל מה שלא נמצא בו. לא כמובן איך יתוגמלו התאגידים, לא לכמה זמן הם יקבלו את האנשים שהם מקבלים. גם אנחנו, כאשר ניסינו לעקוב אחרי התוכנית, הרבה פעמים כאשר פנינו לקבל מידע נניח לגבי איזה קורסים האנשים האלה עוברים, מה זה המסלולים המיוחדים, התשובה שקיבלנו הייתה שזה סוד עסקי של החברות.
היו"ר חיים כץ
היינו שם. עכשיו אנחנו עוברים להקראה. את לא מחזירה אותנו למקום בו כבר היינו. זה כבר לא רלוונטי לדברים שאמרה חברת הכנסת רחל אדטו.


רשמנו את ההערות ואנחנו ממשיכים בהקראה.
משה (מוץ) מטלון
יכול להיות שמשרד התעשייה מסכים.
אריה אלדד
עדיף שיסכים עם ההסתייגות שלי שאומרת גם תאגיד וגם שירות התעסוקה.
גלית יעקובוב
הצעת החוק שמוגשת כאן מדברת בדיוק על חלוקת עבודה בין שירות התעסוקה לבין התוכנית.
אריה אלדד
באותם תנאים? באותם תקציבים?
גלית יעקובוב
לא. אני מוכנה ללכת לחלוקת האוכלוסיות, אבל מדובר על חלוקת עבודה מלאה.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שייתנו הסכם שכר לעובדי שירות התעסוקה בהתקדמות הסכם ויסקונסין? הסכם קיבוצי. נראה סביר שיכול להיות דבר כזה?
גלית יעקובוב
הסכמי שכר, זאת לא אני.
אריה אלדד
לא הגיוני שיעשו דבר כזה.
אילן גילאון
שמתי לב שחבר הכנסת אריה אלדד הוא איש פשרה.
אריה אלדד
נכון.
גלית יעקובוב
הסכמי שכר, זה לא אני, אבל אנחנו כן מציעים חלוקת עבודה בין שירות התעסוקה לבין התוכנית, חלוקת עבודה שנדונה ודיברנו עליה גם עם שירות התעסוקה וגם עם כולם. אנחנו חושבים שזאת הדרך הטובה ביותר לעשות את חלוקת העבודה באופן ששני הגופים יטפלו בדורשי העבודה בצורה טובה ביותר.
ג'ודי וסרמן
חבר הכנסת אלדד, ההסתייגות שלך היא שהמרכזים האלה, מחציתם יפעלו על ידי תאגידים ומחציתם יופעלו על ידי שירות התעסוקה, באותם תנאים בדיוק.
אריה אלדד
כן.
אורלי לוי אבקסיס
אבל מי יעשה את ההתקשרות? מרכז התעסוקה?
אילן גילאון
התאגידים יעבדו במרכז התעסוקה. מר פרחי, אתה צריך לקחת את האנשים האלה שיש להם את המשרדים וחלקם אנשים מאוד מוכשרים ויצירתיים. אתה יכול לקחת אותם לעבודה ולשלם להם אבל לא יותר מאשר פי חמישים לאחד בין האחרון לראשון. הנה רעיון לגבי החוק שהממשלה פסלה לכם אתמול.
יוסף פרחי
בהצעה לגבי חלוקת האוכלוסיות, אכן קיימת חלוקת אוכלוסיות עד גיל 50 בהצעה הנוכחית ומגיל 50 ו-55 בשירות התעסוקה. אני חושב שהתמונה הייתה בעניין הזה שלמה ומסודרת אם התקצוב היה זהה. כלומר, אם היו נותנים לכל אזרח במדינת ישראל את אותם תנאים, גם אם הוא בא דרך שירות התעסוקה וגם אם הוא בא דרך תאגיד פרטי, זה היה בסדר גמור. אבל אם חלוקת התקצוב היא שונה באופן קיצוני, אני חושב שאכן, כפי שאמרה גלית, זה נכון, יש חלוקת אוכלוסייה ואין חלוקת משאבים זהה.
היו"ר חיים כץ
האם יתכן שיש כותרת של הסכם קיבוצי לעובדי שירות התעסוקה שמותנה בהתקדמות הסכם ויסקונסין?
יוסף פרחי
ההסכם הקיבוצי של שירות התעסוקה, ההוצאה שלו לפועל, הוא תלוי חקיקה של ויסקונסין.
היו"ר חיים כץ
זה כתוב בהגדרות ההסכם?
יוסף פרחי
בהחלט. יחד עם זאת ייאמר לזכותם של אנשי האוצר שבערב פסח הם תקצבו אותנו באופן שמאפשר כרגע לשירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
כמה מוכן משרד האוצר לשלם לשירות התעסוקה?
יוסף פרחי
ההסכם הקיבוצי הוא תלוי חקיקה. בהחלט.
רחל אדטו
כך נגמרה השביתה.
אורלי לוי אבקסיס
אם זאת לא שחיתות שלטונית, אני לא יודעת מה כן.
מיכל צוק
לשאלה שהתעוררה כאן. בהחלט היינו במגעים עם שירות התעסוקה ועם הוועד וההסתדרות, שכן מובן לנו שחלוקת העבודה שמוצעת כאן והשינוי של אופי הפעולה של שירות התעסוקה בהצעה שאנחנו מציעים, יש לה השלכות על השירות.
היו"ר חיים כץ
את חושבת שבהגדרות של הסכם קיבוצי, צריך הערה על ויסקונסין? זה נראה טוב? זה נשמע טוב?
אורלי לוי אבקסיס
זה מריח רע.
רחל אדטו
על זה נאמר שהמטרה מקדשת את האמצעים.
מיכל צוק
אני מנסה לשמוע את מה שאתם אומרים ואני בכל זאת רוצה להתייחס בצורה ישירה כי אני לא חושבת שיש כאן משהו עם ריח רע או טעם לפגם.
אילן גילאון
אני רוצה לשאול אותך שאלה רצינית. אני מתייחס לתעצומות הנפש והכוחות האדירים האלה שעומדים מאחורי תוכנית שנראית שהיא לא תוכנית טובה.
מיכל צוק
אני אשמח להתייחס.
אילן גילאון
אני לא מבין מה עומד מאחורי התוכנית הזאת.
אורלי לוי אבקסיס
בסכום של מיליארד וחצי שקלים יכולתם לעשות תוכניות חומש שמייצרות עבודה ומייצרות מקומות עבודה. בתוכנית הזאת אין ייצור של מקום עבודה אחד וזה אבסורד.
אילן גילאון
תסבירו לנו למה. גם אם הייתה טעות בידינו נניח, תסבירו לנו למה.
מיכל צוק
אני יכולה להסביר מהיכן העמדה המקצועית שלי מגיעה.
היו"ר חיים כץ
גם שאלתי בקשר להסכם לא הייתה לצורך העניין קשורה לסעיף שהוקרא כאן. השאלה נשאלה אבל אני לא מצפה לתשובה.
קריאה
פתיחת התוכנית לתחרות לא פותרת שום דבר לצערי הרב. זה משהו שלוקחים אותו מהשוק החופשי ומאוד לא מתאים לאוכלוסייה הזאת. בכל מקרה, הסמכויות שנמסרו כאן לא יכולות להיות בידיים פרטיות ולכן תחרות לא תעזור אלא רק תגרום לשירות התעסוקה לנהוג יותר בדומה לחברות הפרטיות. הייתי שמחה אם לא תוצע תחרות בעניין הזה. הפתרון היחיד הוא רק החזרה לשירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו ממשיכים בהקראה.
ג'ודי וסרמן
אנחנו ממשיכים בסעיף 39 שלא מוצעים לגביו תיקונים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל יש הסתייגויות.
יעקובית ישפה
39.
תקציב מרכז תעסוקה

תקציב מרכז תעסוקה יכלול סעיפי תקציב המיועדים למימון הוצאות שכר של עובדי מרכז התעסוקה, הוצאות הטיפול השוטפות של מרכז התעסוקה וההוצאות בעבור סיוע שמרכז התעסוקה רשאי להעניק למשתתפים לשם קידום שילובם בעבודה לרבות סיוע בהשגחה על ילדים.
אורלי לוי אבקסיס
התיקון שמוצע על ידי אומר: בסעיף 39 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן -

(א)
במקום "רשאי להעניק" יבוא "יעניק". במקום "סיוע בהשגחה על ילדים" יבוא "שירותים תומכי עבודה כמפורט בסעיף 42א ואחריו יבוא".

(ב)
התקציב במרכז התעסוקה בכל אחת מהשנים 2010 עד 2014 לא יפחת מתקציבו היחסי של מרכז תעסוקה בשנת 2009 בהתאם למספר המשתתפים בו.

אנחנו כל הזמן מדברים על שירותים תומכי עבודה על מנת שלמשל אימהות חד הוריות יוכלו לצאת לעבודה. בהרבה מהמקרים אנחנו מדברים על ילדים שלמשל אין להם עורף בבית, אין עורף משפחתי שיקלוט אותם. ההוצאה של הילדים לגנים פרטיים ולמעונות – גם בשירות התעשייה, אלה שמקבלים את הסבסוד, האימהות שמקבלות את הסבסוד – הן מקבלות רק מתחילת שנה. כאשר לילד מלאה שנה, בתחילת שנת לימודים, בספטמבר, ולא תמיד הילדים בגיל המתאים. זה אומר לא רשאי על מנת שאותן נשים למשל יוכלו לצאת לעבוד, אלא יהיה מחויב באותו זמן להעניק לה שירות תומך עבודה. תהיה השגחה על הילדים מרגע שהיא יצאה לעבוד או אפילו בטרם יציאתה לעבודה, עד שהיא תפסה את האוטובוס וכדומה ועד לרגע שהיא מגיעה הביתה, עד לרגע שהכניסה את רגלה לבית.
גלית יעקובוב
לא כל משתתף צריך וגם משתתפות או משתתפים שיש להם ילדים, לא תמיד שולחים את הילדים למסגרות של שמירה על ילדים אלא מעדיפים לשמור אותם בבית. על פי הנהלים שלנו מזה די קרוב לתחילת התוכנית, ילדים בגילאים שנתיים עד 11 כולל, יש חובה להעניק שירותי שמירה עליהם.
אורלי לוי אבקסיס
מבקר המדינה קבע בדוח שלו ששירותי תומכי עבודה בכלל לא ממלאים את תפקידם ולא ניתנים.
גלית יעקובוב
לכן, גם אחרי דוח מבקר המדינה וגם אחרי דוח דינור, שונו הנהלים באופן שמשנתיים עד 11 זה לא רשאי.
אורלי לוי אבקסיס
היכן שיש רשות, זאת לא חובה.
גלית יעקובוב
הנוהל אומר והנוהל מחייב.
אורלי לוי אבקסיס
אני מדברת חוקתית, איך שזה כתוב כאן.
גלית יעקובוב
יש משתתפים שלא צריכים את זה או לא רוצים את זה.
אורלי לוי אבקסיס
איזה ילדים אנחנו יכולים לעזוב ברחוב?
גלית יעקובוב
גילאי שנתיים עד 11, אני מניחה שאת יודעת שיש אימהות שמעדיפות לא לשלוח אותם למסגרות של שמירה על ילדים אלא לשמור אותם במסגרת הבית, עם הסבתא או האימא או האבא.
אורלי לוי אבקסיס
תגייסו גם את הסבתות לעבודה.
גלית יעקובוב
לא אנחנו מגייסים.
אורלי לוי אבקסיס
אם תתגמלי את הסבתא, אני בעד.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, העלית את ההסתייגות שלך שבמקום "רשאי" יבוא "יעניק". ההסתייגות נרשמה.
ניצן תנעמי
לפי הדוח של מכון ברוקדייל, 51 או 52 אחוזים מהאימהות שהיו צריכות טיפול, לא קיבלו.
גלית יעקובוב
אני לא מכירה את הנתון הזה.
אורלי לוי אבקסיס
אני מכירה את הנתון הזה. אני העליתי אותו כאן, גם כאשר הופיע כאן נציג ברוקדייל.
גלית יעקובוב
אני מוכנה לבדוק את זה מולו ואתו.
ג'ודי וסרמן
אני רוצה לומר שהיום שירותים תומכי עבודה נמצאים בהנחיות פנימיות, לא בחוק ולא בתקנות. לכן יכול להיות שמחר המשרד ימצא לנכון לשנות, לתקן, להוריד, להפחית ואולי אפילו להוסיף. לכן מה שמציעים כאן זה לעגן את זה בחקיקה.


יש הסתייגות גם לסעיף 39 בחוק הקיים. נקריא את הסעיף.
אורלי לוי אבקסיס
לחוק העיקרי, אחרי סעיף 39 יבוא: תגמול לתאגיד המפעיל מרכז תעסוקה. זה בנוגע לסעיף 42 אליו הפניתי. אם אתם רוצים, זה יכול להישאר במסגרת בה דיברנו.


"תגמול לתאגיד המפעיל מרכז תעסוקה יקדם את מטרותיו של פרק זה בהתאם לסעיף 36 על בסיס החזרי הוצאות של תאגיד".


"פעילות התאגיד תיבחן על פי איכות העבודה ושילוב המשתתפים ובכלל זה גם גובה השכר בעבודה, משך שהותם בעבודה או האופק התעסוקתי שבעבודה ומתן מענה לקבוצות בעלות קשיים בשילוב במעגל העבודה".


יש כאן הגיון כי אם אנחנו מכניסים אדם לתוך מעגל העבודה, אנחנו צריכים לראות אם יש לו איזה אופק תעסוקתי ומה השכר שהוא יקבל עבור אותה עבודה. צריכה להיות עבודה איכותית, עבודה שאנחנו יודעים שאנחנו לא שמים אותו יומיים שם ואחר כך יעבירו אותו למקום אחר, דבר שמהווה פתח לשינויים כאלה ואחרים.


"אין לכרוך את תגמול התאגיד במספר המשתתפים שאינם זכאים לגמלה בכל דרך, בכל עת ובכל אזור מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף (א). לא ישולם לתאגיד המפעיל מרכז תעסוקה תגמול שיש לו זיקה ישירה או עקיפה אם הפעלת סמכויותיו של מתכנן לפי סעיף 45 ו-53".


"שיטת התגמול תבוא לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת".


אני אעביר אליכם את ההסתייגויות האלה.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות?
גלית יעקובוב
זה לא שונה מהמודל הכלכלי שקיים היום בתוכנית.
אורלי לוי אבקסיס
אם כן, אני מבינה שאתם לא מתנגדים לזה.
גלית יעקובוב
שוב, אני לא יכולה להגיב בכזאת מהירות ברמת הנוסח.
היו"ר חיים כץ
את גם לא צריכה להגיב עכשיו.
גלית יעקובוב
באופן עקרוני, זה המודל שקיים היום בתוכנית.
היו"ר חיים כץ
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. תקראי ותראי אם יש שינויים או אין שינויים. לפעמים מילה פה ומילה שם הופכת את הכל ואת לא חייבת להגיב. אנחנו נוגעים בגופם ובנפשם של אנשים, כך שאם ייקח עוד דקה, לא יקרה כלום.
גלית יעקובוב
היה חשוב לי לציין שזה לא שונה מהמודל הכלכלי שקיים היום.
אורלי לוי אבקסיס
אם נכללות קצבאות, זה לא יהיה משהו שבעצם ימקסם.
גלית יעקובוב
כמו שקיים היום.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא כמו שקיים היום.
גלית יעקובוב
אמרתי, על הטקסט אנחנו צריכים עוד לעבור ולראות, אבל במהות זה מה שקיים היום.
אשרת מימון
אני רוצה לתקן. אני קראתי את המודל הכלכלי שבחוזים, את הנוסחאות, את הנספחים והמודל הכלכלי לחלוטין לא מה שמנוסח כאן. המודל הכלכלי עכשיו הוא עדיין שערורייתי. הוא לא שערורייתי כמו שהוא היה בשנתיים הראשונות אבל הוא עדיין שערורייתי. הוא קובע תגמול על בסיס מספר המשתתפים ביום חתימת החוזים. זאת אומרת, כל תוספת של אדם גורמת להפסדים למרכזים ולכן הם ידאגו שהמספר הזה לא יעלה.
גלית יעקובוב
אני מזכירה לך שהמשתתפים מופנים על ידי המוסד לביטוח לאומי. זה לא בשליטת המרכזים.
אשרת מימון
תתפלאי. כל הנשרה של משתתף מתוך התוכנית, זאת דרך השליטה של מרכזי תעסוקה ואני לא אכנס לוויכוח.
גלית יעקובוב
זה פשוט לא נכון.
אשרת מימון
יש לנו מספיק ראיות לצורך העניין.


דבר נוסף הוא מנגנון האחריות האזורית שהוא מנגנון שערורייתי בפני עצמו. בעצם שמו את מרכזי התעסוקה כבריונים שיגרמו לכך שבכל דרך לא יעלה המספר של מקבלי הבטחת הכנסה באותו אזור, גם אם יש יותר זכאים, גם אם יש משבר כלכלי, גם אם מפעל נסגר. החסכון על פיו הם יקבלו בונוס במספר מקבלי הקצבאות הוא חסכון שנמדד על פי המספר ההתחלתי של המשתתפים וגם קראו לשלילות שלילות פסיביות לצורך אצטלה של חוסר ניגוד עניינים, אבל כמו שאנחנו יכולים להראות בפירוט, הרבה מהשלילות הפסיביות הן אקטיביות לחלוטין.


לכן המנגנון המוצע הוא מנגנון שונה לחלוטין מהמנגנון השערורייתי שקיים עכשיו.
היו"ר חיים כץ
שמענו את הדברים. תודה רבה. בשלב זה אנחנו נעצור את הדיון ונסיים אותו. אתם ראיתם את המתכונת של הדיון. אנחנו נתכנס מחר בשעה 13:00 והישיבה תהיה באותה מתכונת. יש כאן אנשים שאני לא יודע אם תרומתם להמשך הדיונים מוסיפה וחבל להביא אותם, אבל אותם אנשים יחליטו אם הם רוצים לבוא או לא. כאמור, מחר בשעה 13:00 תתקיים ישיבת המשך בנושא.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים