פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה

26.4.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה
לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה, התש"ע-2010

שהתקיימה ביום שני י"ב באייר התש"ע (26 באפריל 2010) בשעה 13:05
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (מ/499) – קביעת סדרי עבודת הוועדה.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אופיר אקוניס

אריה ביבי

ניצן הורוביץ

דב חנין

רוברט טיבייב

אמנון כהן

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

עמיר פרץ

כרמל שאמה

איתן כבל

שלי יחימוביץ

חנא סויד
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; ורד קירו
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (מ/499) – קביעת סדרי עבודת הוועדה
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, מה שנקרא בלשון העם "הרפורמה בתכנון ובנייה".
חברי הוועדה הם כדלקמן
עבדכם הנאמן דוד אזולאי, ציון פיניאן, אריה ביבי, אורי מקלב, דב חנין, ניצן הורוביץ, כרמל שאמה, חמד עמאר, אופיר אקוניס, אמנון כהן, רוברט טיבייב ועמיר פרץ. אלה הם חברי הוועדה שאמורים ללוות את כל הנושא של תכנון ובנייה. הכוונה היום היא לקבוע לעצמנו לפחות יום אחד בשבוע שיהיה נוח לרוב האנשים כדי שיוכלו להשתתף בדיון. אני חשבתי שהיום הכי נוח לוועדה לקיום דיונים הוא יום שלישי. אפשר לעשות את זה בשעה שהוועדות מסיימות את העבודה שלהן, כלומר מ-12:00 עד שעה 16:00-15:00, וגם אם נגלוש אנחנו נבקש אישור מראש מיושב ראש הכנסת לאפשר את המשך הדיונים בוועדה.
אורי מקלב
12:00 זה מוקדם מדי.
היו"ר דוד אזולאי
אז ב-13:00. בשביל זה אנחנו יושבים פה כדי לקבוע כדי שיהיה לרובנו נוח. אני לא רוצה שחס וחלילה יישמעו טענות. בעזרת השם אני רוצה להוביל את הנושא הזה בשקיפות מלאה, ובמיוחד לאור הרגישויות האחרונות חשוב שהנושא הזה ילווה בשקיפות.
כרמל שאמה
אני מציע שנשריין באופן קבוע את האולם המשודר כדי שהציבור יראה, זה חשוב. זה שיא השקיפות. ביום כזה שאין ועדות כמעט אנחנו יכולים לקבל את זה.
היו"ר דוד אזולאי
נביא את העניין בפני ערוץ הכנסת, ושהם יחליטו לשיקול דעתם. כי תראה, נושא כזה שאנחנו מקיימים עליו דיון הוא נושא טכני – מה זה מעניין את הציבור באיזה יום ובאיזו שעה מקיימים את הדיון?
דב חנין
אבל הדיונים עצמם. ההערה של כרמל היא נכונה. כדאי שזה יהיה באופן קבוע בערוץ הכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
אופיר, הצטרפת עכשיו, אתה יושב ראש ועדה – על דעת הרוב פה, יש הסכמה שהדיונים יהיו בימי שלישי בשעה 13:00.
אמנון כהן
שלא יתנגש בעבודה השוטפת.
אופיר אקוניס
מצוין, זה טוב. זה בדיוק מה שרציתי להציע.
היו"ר דוד אזולאי
כיוון לדעת גדולים.
אופיר אקוניס
לא, אני כיוונתי לדעת גדולים.
עמיר פרץ
החל מהשבוע הבא, לא ממחר.
היו"ר דוד אזולאי
לא, מהשבוע הבא.

יהיו ימים, בימי ראשון או חמישי – השאלה כאן מה עדיף- -
קריאות
לא, לא.
היו"ר דוד אזולאי
חברים, אני לא הולך לעשות את זה כדבר קבוע, אבל אם נצטרך לקבל החלטה שצריך להוסיף ישיבה, עדיף בראשון או בחמישי. אני רוצה לשמוע את דעת החברים – האם עדיף לכם יום ראשון או עדיף לכם יום חמישי. יהיו ימים כאלה.
עמיר פרץ
אבל למה? תוסיף עוד ישיבה באמצע השבוע, למה צריך לבוא לפה ביום ראשון?
אופיר אקוניס
מה זה להוסיף? אתה בימי שלישי קבוע ב-13:00.
קריאות
- - -
אמנון כהן
נשריין יום.
היו"ר דוד אזולאי
חברים, אני אומר לכם מה הצעתי. עקרונית לא נקיים דיונים בימי ראשון וחמישי, אבל אם נצטרך לקיים דיון נחליט עכשיו אם זה יהיה ביום ראשון או ביום חמישי.
דב חנין
עדיף ביום חמישי.
אמנון כהן
אם אני יודע מראש לא משנה לי.
דב חנין
ואז בתל-אביב.
היו"ר דוד אזולאי
בכנסת.
אופיר אקוניס
אומר היושב ראש שהוא מעדיף לעשות את זה בכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אנחנו נקיים את הדיונים בירושלים. אני ממליץ על ימי חמישי.
עמיר פרץ
אם בירושלים אז עדיף ביום ראשון. בימי חמישי כולם מסתובבים בנושאים שונים במרכזי מפלגות וכדומה. לי אין בעיה, אבל אני דואג לאחרים.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה בימי ראשון אנחנו נתחיל את הדיונים מאוחר; אם זה בימי חמישי אפשר להתחיל את הדיונים מוקדם. יש לזה מעלה.
דב חנין
נכון מאוד. אני נגד דיונים בימי ראשון וחמישי, אבל- -
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר שוב, גם אני נגד, אבל אם צריך כדאי לעשות את זה בימי חמישי.
עמיר פרץ
לסירוגין – פעם בראשון ופעם בחמישי.
אופיר אקוניס
אבל קבעת כלל שאין דיונים. הדיונים בראשון ובחמישי הם יוצאים מן הכלל.
היו"ר דוד אזולאי
נכון.
אופיר אקוניס
יפה, אז אפשר לקבוע.
רוברט טיבייב
אי אפשר בתל-אביב?
היו"ר דוד אזולאי
לא. היושב ראש לא מאשר בתל-אביב. בשביל מה? הכי טוב לקיים את זה פה. אני מציע שנשאיר את זה ביום חמישי, ועל כך תהיה תמיד הודעה מוקדמת בהכנה, זה לא יבוא מהיום למחר.
דב חנין
בתיאום, כי אני אנחנו מלאים בתוכניות.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי שנעשה את זה בתיאום ונודיע על כך מראש.


דבר נוסף. ישנן פניות רבות של כל מיני גורמים לפגישות איתי ועם צוות המשפטנים וצוות הוועדה. אני מודיע לכם: עד היום דחיתי את כל הפגישות. כל מי שירצה אינפורמציה בעניין הזה וירצה לדבר בוועדה ולהציג את העמדה יגיש אותה בכתב. לפני שהוא יציג אותה בוועדה אנחנו הולכים לפתוח אתר מיוחד באתר ועדת הפנים של הכנסת, ושם כל אחד יוכל להציג את העמדות שלו. נקבל את החומר הזה, נקיים עליו דיון, ולפי זה נוכל לאפשר לו לדבר. מי שלא יגיש חומר מראש לא נאפשר לו להתייחס לנושאים שהוא מבקש.
דבר נוסף שאני רוצה להודיע
בימים שמכל מיני סיבות אני לא אוכל לקיים את הדיונים, חברי חבר הכנסת אמנון כהן ימלא את מקומי. תמיד כשאני לא אוכל הוא תמיד יוכל למלא את מקומי.
עמיר פרץ
אנחנו מקיימים דיונים על הצעת חוק שהוגשה לנו. אני מבין, לפי התקשורת, שהממשלה קיבלה החלטה לבחון את העניין מחדש. לכן מן הדין הוא שנקיים שיחה עם גורם מוסמך, כמו שר המשפטים או גורם אחר שיגיד מה הם התחומים שבכוונתם לשקול שינויים. שלא נמצא עצמנו דנים, ובסופו של דבר - -
כרמל שאמה
גם אנחנו מוסמכים לעשות שינויים.
עמיר פרץ
בסדר, אבל חובתה של הממשלה כמגישת החוק לתת לך את הבסיס לדיון.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת עמיר פרץ מתכוון לאותה הודעה ממשרד ראש הממשלה ללשכת שר המשפטים. אני מסכים איתך, ולכן בעוד שבועיים, ב-11 במאי, יתקיים דיון נוסף עם כל נציגי הממשלה הנוגעים בדבר, והשאלה הזאת תעלה. אנחנו נבקש הבהרות בעניין הזה.
דב חנין
זה יהיה הדיון הראשון, אדוני?
היו"ר דוד אזולאי
כן. בדיון הזה נציגי הממשלה יציגו את עמדותיהם, ואנחנו נציג להם שאלות לפני שנכנסים לגופו של עניין או לגופו של חוק.
שלי יחימוביץ
בהמשך לשאלה של עמיר, קודם כול לא מדובר בתקשורת, אלא בהודעה שמתפרסמת באתר משרד ראש הממשלה, שלפיה ראש הממשלה באמת הורה לערוך בחינה נוספת של מנגנוני הבקרה ברפורמה וכן הלאה. אני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב ראש, אם הייתה אליך פנייה מלשכת ראש הממשלה לעכב את הדיונים בחוק כל עוד הם עושים בדיקה משלהם.
היו"ר דוד אזולאי
לא הייתה אליי שום פנייה בנושא הזה אם לעכב דיון. הפנייה היחידה הייתה שכאשר החוק עבר בקריאה ראשונה נתבקשתי לקדם חקיקה. אני מקדם אותה בקצב של הוועדה.
שלי יחימוביץ
מוזר.
היו"ר דוד אזולאי
לא הייתה אליי שום פנייה. אם את רוצה לשמוע דברים ברורים – הנה הם.
ניצן הורוביץ
בקשר לסדר הדיון: אתה מתכוון לעבור סעיף-סעיף או לפני כן לדון בנושאים כלליים? כי יש כאן כמה נושאים שמתפזרים בין סעיפים. למשל, נושא של שיתוף הציבור, נושא שחיתות, נושא עררים – כל מיני נושאים נוגעים. אם אתה עובר סעיף-סעיף אתה מאבד את התמונה הכוללת.
היו"ר דוד אזולאי
סיכמתי עם הצוות של הוועדה שהנושא הראשון שנתחיל לדון בו הוא מוסדות התכנון. זה פרק ב'.
איתן כבל
אבל הוא שואל שאלה אחרת- -
אמנון כהן
אולי תעשה דיון אחד כללי.
איתן כבל
סליחה, אמנון.
אופיר אקוניס
דיון כללי יהיה ב-11 בחודש.
היו"ר דוד אזולאי
בדיוק.
איתן כבל
לא, מעבר לכללי. לחוק הזה יש כמה רגליים שחלק מהן קשורות זו בזו, ואם אתה עוסק בכל דבר בנפרד אתה מאבד את הקשרים של העניין הזה. חבר הכנסת הורוביץ מציע, בצדק, שלא כדאי לדון קודם כול בנקודות המרכזיות.
ניצן הורוביץ
נושאים. יש כאן כמה נושאים שונים.
היו"ר דוד אזולאי
ב-11 במאי נזמין את כל נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כדי שכל אחד יציג את העמדות שלו. אנחנו נשאל את השאלות, ולאחר מכן יש דיון שני שיתקיים כנראה ב-20 במאי שיוצא יום אחרי חג השבועות.
אופיר אקוניס
זה יום חמישי.
היו"ר דוד אזולאי
שלישי זה יוצא ערב חג, ולכן קבענו שזה יהיה ב-20 במאי, ב"אסרו חג". בשלישי וברביעי לא תהיה מליאה. נקבע להזמין ל-20 במאי את כל מי שיש לו התנגדויות כדי שגם הוא ישמיע אותן.
אריה ביבי
להתנגדויות לא יספיק יום אחד. אבל בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
מי שישלח נייר עמדה, אנחנו נגביל את הנושאים בזמן. אי אפשר לתת לכל אחד לדבר כמה שהוא רוצה. יציגו את הדברים, ולאחר מכן נתחיל להיכנס לפרק ב' בהצעת החוק.


לפי המלצת הצוות המשפטי, בשלב הראשון לא ניכנס להגדרות, אלא רק נקריא את זה, כי הגדרות חלות על כל החוק. לכן יהיו נושאים שיהיו עליהם חילוקי דעות, ואני מעדיף שנשאיר את זה לשלב יותר מאוחר.

לגבי היעדרותם של חברים בוועדה. אני כבר מודיע מעכשיו על נוהל מקובל, ואני לא מחדש שום דבר: חבר שלא יוכל להגיע לוועדה תמיד יוכל לשלוח ממלא מקום מהסיעה שלו שיוכל בהחלט להשתתף בדיונים האלה.
שלי יחימוביץ
אדוני, יושב ראש הוועדה, יכול להיות שאמרו את זה קודם, אבל לא נראה לך שאולי יש מקום להשהות את הדיונים בעצם הרפורמה בגלל כל ההתרחשויות האחרונות וגם בגלל הודעת ראש הממשלה?
היו"ר דוד אזולאי
חברת הכנסת יחימוביץ, בישיבה הבאה יבואו נציגי משרדי הממשלה, ואני מניח שהשאלה הזאת תעלה ותשאלי אותה, וגם הם ייתנו מענה. אל תשכחי, זאת לא הצעת חוק פרטית שלנו, זאת הצעת חוק ממשלתית, שהממשלה תבוא ותגיד את עמדתה בעניין הזה – האם כדאי להשהות או שאפשר להתקדם או שיהיו שינויים. אנחנו נשמע את זה מהממשלה.
דב חנין
או שאחרי שנשמע את נציגי הממשלה נקבל החלטה להציע למליאה להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום ולאפשר לממשלה להגיש הצעה חדשה.
היו"ר דוד אזולאי
בשביל זה אנחנו פה. אחרי שנשמע את המתנגדים ואת נציגי הממשלה, ובינתיים יהיה לנו הזמן לעיין בחומר, כולנו נהיה יותר חכמים ונוכל להגיד את הדברים האלה ולקבל החלטות לאחר מכן.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני לא צריך טלפון לווייני כדי לדבר עם לשכת ראש הממשלה. זאת אומרת בסופו של עניין אפשר להרים טלפון ולשאול בכל הכנות, לא בעניין קנטרני, אם על-פי מה שהתפרסם - - -
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת איתן כבל, אני מכיר אותך כאדם לא תמים, ואם הממשלה הייתה רוצה לא לקיים דיון, תאמין לי שהיו מוצאים את הערוצים להגיד שיש דיון. עובדה שאף אחד לא פנה. אם אף אחד לא פונה אני לא הולך ליזום הפסקת דיונים, במיוחד כשאנחנו לא יודעים מה הולכים לדון בשאר הדברים. לכן אני מציע לא להקדים את המאוחר. בואו קודם כול נשמע. אחרי שנשמע נשמע גם את המתנגדים, ואחר כך נקבל פה החלטות.


ליועץ המשפטי של הוועדה יש הערה.
תומר רוזנר
רציתי להעיר בעקבות דבריו של חבר הכנסת הורוביץ שאנחנו הצענו ליושב ראש הוועדה לקיים את הדיון בסעיפי החוק כסדרם, והוא קיבל זאת. הצענו לו להתחיל במוסדות התכנון ולהמשיך. בעקבות דבריו של חבר הכנסת הורוביץ אם יש רצון או הצעה לדון בנושאים רוחביים לפני שמתחילים לדון בסעיפים באופן פרטני, אז תעבירו לנו.
ניצן הורוביץ
זה יהיה יותר פשוט מאשר להביא נושא כל פעם מחדש.
תומר רוזנר
מאה אחוז. תגידו מהם הנושאים שאתם רוצים, ואנחנו ניערך בהתאם.
רוברט טיבייב
לא הבנתי, למה הישיבה סגורה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא צריך שיתערבו לנו במהלך עבודה שאנחנו צריכים לקבוע, עם כל הכבוד. אחר כך באים הלוביסטים לוחשים לאוזן לזה ולאחר, ואומרים ככה. בשביל מה? בואו נקבל החלטות בלי שיתערבו. אלה החלטות שאנחנו צריכים להחליט עליכם, סדרי עבודה שלנו, לא של מישהו אחר.
עמיר פרץ
אבל הלוביסטים צודקים, גם הם עסוקים.
היו"ר דוד אזולאי
לכן נתנו להם זמן.

רבותיי, יש עוד שאלות? אני מודה לכם. הישיבה הבאה ב-11 במאי, יום שלישי בשעה 13:00.

הישיבה ננעלה ב-13:30

קוד המקור של הנתונים