ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/04/2010

החלטה לפי סעיף 21 וסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - פטור ממכרז למשרת חשב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים