ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/03/2010

התאגדות עובדי עיריית ראש העין

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
24.3.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 262

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט' ניסן תש"ע (24 במרץ 2010), שעה 11:30
סדר היום
התאגדות עובדי עיריית ראש העין
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
משה סיני

ראש עיריית ראש העין

סנ"צ ירון קלצס

מפקד תחנת משטרת ראש העין

יחיאל והב

עיריית ראש העין, יו"ר ועד העובדים

שלום אהרוני

עיריית ראש העין, סגן יו"ר ועד העובדים

גיורא נחום

יו"ר מרחב פ"ת, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד גיל ברטן

מנהל חטיבת הרשויות, ההסתדרות הכללית החדשה

אלי יריב

הסתדרות העובדים החדשה

אייל ממיה

מתמחה באג"מ, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

ענבל סופרו

אגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

אילן ויקלמן

מזכ"ל סיעת עוז
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
התאגדות עובדי עיריית ראש העין
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אנחנו בזמן פגרה אנחנו רגילים לומר שחברי הכנסת בחופשה, זו הישיבה השנייה שמתקיימת היום. הנושא הוא התאגדות עובדי עיריית ראש העין. זה הנושא הרשמי אבל הדיון הוא הכנסת המשטרה למערכת יחסי עבודה. הגעתם לכאן וחבל שלא נכנסתם לישיבה הקודמת בה דנו באכיפת דיני עבודה. נניח למשל שעיריית רמלה, אני לא אומר שראש העין כי ברור שעיריית ראש עושה את זה, תעסיק חברות ניקיון על בסיס מטרים או במחיר שבו עובד הניקיון לא יקבל לפחות את שכר המינימום. במקרה כזה העבריין הישיר יהיה המנהל של העירייה, קרי ראש העיר והחשב שלו, בנוסף החברה הקבלנית. גמרנו עם שיטת המטרים, כלומר חשב עירייה שיוצא למכרז צריך לדאוג שבאותו מכרז העובד הקבלני יקבל לפחות את שכר המינימום והתנאים הנלווים ואם לא הוא עבריין, ועונשו קנס כספי וגם חצי שנת מאסר, ואותו קבל מגיש המכרז לא יוכל יותר להתמודד במשך שלוש שנים במכרזים של גופים ממשלתיים. דנו בישיבה ארוכות באכיפת דיני עבודה שונים.

הוועדה קיבלה פנייה מוועד עובדי עיריית ראש העין שמסר שבאסיפת הסברה, זה דבר בסיסי לאסוף את העובדים ולדבר איתם, גם אני בא מארגון עובדים קצת יותר גדול מארגון עובדי ראש העין, אני לא צריך יותר מהרמת טלפון למנהל ולומר לו שבשעה מסוימת אני עורך אסיפת הסברה, אם המנהל רוצה להיות בסדר איתי הוא לא אומר כלום, ואם הוא לא רוצה להיות בסדר איתי הוא מודיע שהוא ינכה לעובדים את זמן האסיפה. אם אני עושה את זה בזמן ההפסקה אין לו מה לנכות אבל במקרה הגרוע הוא מודיע שהוא ינכה לעובדים את זמן האסיפה, והחיים ממשיכים וזורמים. הגענו כאן למקרה קיצון שלאסיפת עובדים, בין אם היא מוצדקת ובין אם היא לא, אני לא מבין בכלל למה המשטרה נכנסה לשם, איך היא הגיעה לשם ומה עניינה, ולמה היא מתערבת בסכסוך עבודה, אני לא מבין. אני ערכתי הפגנות, סגרתי צמתים לא ראיתי שעוצרים את זה, אני לא מבין.

מאוד צר לי שצריך לכנס את הישיבה הזאת, חבל שזה כך. אני מבקש לשמוע את מזכיר מועצת פועלי פתח תקווה, האחראי הראשי.
גיורא נחום
בוקר טוב. אני גיורא נחום יושב ראש ההסתדרות במרחב פתח תקווה, ראש העין אריאל וכדומה. מזה 30 שנה אני משמש בתפקידי באיגוד מקצועי, ביחסי עבודה. אני מטפל ב- 144 מקומות עבודה במרחב. 40,000 חברי הסתדרות במגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי. אני מקיים כל שנה מאות אסיפות הסברה לעובדים מכל המגזרים, אם נעשה חשבון של 30 שנה זאת אומרת שאנחנו מגיעים לאלפים. מעולם לא קרה מצב שמשטרה הגיעה או הזהירה, או התערבה כשקיימנו אספות במקומות עבודה.

אני רוצה לומר לכם שמבחינתי זה לא רק חצייה של קו אדום, זה פשוט ל השקפת עולם של הנהלה איך להילחם בעובדים. לגבי אסיפת ההסברה של העובדים ההנהלה קיבלה הודעה גם ממני, גם מיושב ראש וועד העובדים לקיום אסיפת ההסברה. מטרת אסיפת ההסברה הייתה להסביר לעובדים על מהות סכוך העבודה שאנחנו רוצים להעביר בעיריית ראש עין. אסיפה שבהגדרתה היא אסיפה של שלום, לא מתוך כוונה להלעיט את הדברים ולחמם את האווירה בתוך קמפוס עיריית ראש העין. זה לא ברחוב, זו לא הפגנה, זו לא שביתה, זו תהלוכה כמוגדרת בחוק, אסיפת הסברה בלבד. אסיפה מוגדרת מהשעה 10:00 עד לשעה 12:00. אני רוצה להגיד לכם שעד לרגע זה אני באמת אני לא הבנתי איך המשטרה בכלל הגיעה לאסיפת ההסברה הזאת. לתומי חשבתי, אני מתנצל אבל כשראיתי את האנשים עם המדים, ראיתי אותם מרחוק חשבתי שהם פקחי העירייה ואפילו לא נתתי משקל לעניין הזה, רק לאחר מכן כשהייתה לי שיחה עם מפקד המשטרה, פקד סיור כפר קאסם הבנתי שהם היו בשטח. זאת הנקודה שאני רוצה להתמקד בה והיא התערבות המשטרה. אם הנהלת העירייה חשבה לנכון שהאסיפה אינה חוקית, הרי יכלה ללכת בהליכים משפטיים.
היו"ר חיים כץ
עוד מעט ראש העיר ידבר וזה לא מפתיע, אבל לפי התשובה בכתב העירייה בכלל לא הזמינה את המשטרה. זו התשובה שקיבלתי וזה עוד יותר תמוה למה המשטרה הגיעה וגילתה מוטיבציית יתר, ובאה לעשות סדר איפה שלא צריך.
גיורא נחום
הייתה איזו רוח קודש לכיוון של תחנת משטרה שהם יגיעו בצורה הזאת לאסיפת עובדים. זה פשוט לא להאמין. אני לא מאמין שהמנהלת הכללית של העירייה לא הרימה טלפון למשטרה וביקשה את המשטרה.
היו"ר חיים כץ
אני מכבד את מכתבו של ראש העיר. ראש העיר במכתבו לוועדה כותב שהעירייה לא הזמינה את המשטרה, אלא עדכנה בדבר קיום האסיפה. אני מגיע מארגון עובדים גדול ואנחנו עושים עשרות אסיפות הסברה, לפעמים על דעת ההנהלה ולפעמים שלא על דעת ההנהלה, לפעמים אנחנו פולשים הצידה לשטח חיצוני ואני לא ראיתי שהמשטרה הגיעה. אני לא מבין. הדיון הזה נראה שקט בגלל הפגרה אבל אם זה היה מתנהל ביום רגיל שלא בפגרה הייתה קצת תקשורת וגם נוכחות של חברי כנסת.


אדוני ראש העיר, אתה יודע לפתור לנו את התעלומה? אני לא נכנס למערכת יחסי העבודה וליחסים של העירייה עם הוועד.
משה סיני
אני אהיה מאוד תמציתי. קיבלת את הדברים במכתב. אני כתבתי לוועדה וגם לגורמים נוספים בעקבות הזימון לנושא שעלה לדיון. הוצאנו מכתב אליך ולעוד גורמים נוספים. אני מבקש שהמכתב הזה יצורף לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אני אענה לבקשתך ואצרף את המכתב לפרוטוקול.
משה סיני
אני לא מכיר את הנהלים כאן ואני לא יודע עם אני צריך להקריא אותו. אשמח אם המכתב יצורף לפרוטוקול הוועדה.


אני ממש לא חושב שאני נמצא כאן על ספסל שאני צריך להצדיק או להסביר משהו. להבנתי עיריית ראש העין הלכה והולכת לקראת העובדים והם יודעים יפה מאוד שזה מעל ומעבר. אנחנו היום עיר איתנה, עיר שקיבלה את פרס הניהול התקין, עיר שקיבלה את פרס החינוך. כיושב ראש הוועדה של השלטון המקומי, רבות או מאות של עובדי עיריית ראש העין יוצאים להשתלמויות מה שלא היה בעבר, אין הלנות שכר. העירייה יצאה בתכנית הבראה. היא הייתה תחת חשב מלווה במשך עשר שנים, לא שילמו משכורות. היום אנחנו מתנהלים על פי החוק ועל פי כל כללי מינהל תקין. גם את הסכסוך הזה אנחנו מנהלים על פי הצעת יועצנו המשפטיים שהם גם היועצים המשפטיים של היועץ המשפטי של הממשלה.
היו"ר חיים כץ
כאן בוועדה זה לא עושה על אף אחד רושם.
משה סיני
אני לא בא לעשות רושם. אני מביע את עמדתי.
היו"ר חיים כץ
זה באמת לא עושה על אף אחד רושם. יש לך יועצים משפטיים טובים. פה אני קובע את סדר הדיון.
משה סיני
נתת לי את רשות הדיבור.
היו"ר חיים כץ
אני יכול לעצור אותך, אני יכול להמשיך ואני יכול להעיר הערות ביניים. אנחנו לא בעירייה, יש כללים בכנסת ואני מכבד אותך ואת הכללים. בבקשה תמשיך.
משה סיני
תודה רבה. כמו שאמרתי העירייה עושה למען העובדים, אני עושה את זה באמונה שלמה ובאהבה כי אני חושב העירייה עומדת על מערכת העובדים שלה והם יודעים על ההעצמה שקיימת בשנים האחרונות, ואנחנו נמשיך את זה ללא שום קשר לסכסוך כזה או אחר. אין כאן עניין של סנקציות או של נטירת טינה. אנחנו עושים את העבודה ואנחנו יודעים אותה.


לגבי הסכסוך עצמו אנחנו ממש לא רוצה להיכנס לעובי הסכסוך וזה גם לא עניינה של הוועדה הזאת, יש מוסדות מוסכמים על ההסתדרות והשלטון המקומי, איפה שצריך לנהל את הסכסוך אנחנו ננהל אותו. לגבי הזמנת המשטרה או אי הזמנת המשטרה- אני שומע את המוסיקה של קווים אדומים, דרמות, אני לא איש דרמות ולא מחפש תקשורת וממש לא מעניין אותי אם אנחנו בשידור או לא בשידור. אני איש מאוד ענייני ולכן כשיש אסיפה זכותה המלאה של המנהלת הכללית של עיריית ראש העין לעדכן את משטרת ישראל בפעילות כזאת או אחרת שמתרחשת בעיר. כשאני עושה הרמת כוסית לעובדים, הרמת כוסית לכבוד פסח או ראש השנה אני מעדכן את המשטרה. חברים, מה קרה לכם?
היו"ר חיים כץ
מה קרה לנו או מה קרה לך? מה קרה לך, באיזו מדינה אתה חי? כשאתה עושה הרמת כוסית אתה מעדכן את המשטרה? באיזה מדינה אתה חי?
משה סיני
אני חי במדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך שאתה חריג במדינת ישראל. אם זה כך אתה חריג. המשטרה מקשיבה לך, אין לה דברים יותר חשובים לעשות חוץ מזה שאתה מעדכן אותם על הרמת כוסית? אני לומד.
משה סיני
אני מעדכן את משטרת ישראל על כל פעילות שקיימת אצלי. כך צריך להיות, כך נהוג וכך אני אמשיך לעשות. אלו דבריי.
היו"ר חיים כץ
מצוין. אדוני אתה יכול להסביר לנו את השיקולים שעל פיהם משטרת ראש העין התערבה בסכסוך עבודה, חוקי או לא חוקי, באסיפת עובדים או איום על ראשי וועד?
ירון קלצס
צהריים טובים. אני סגן ניצב במשטרת ראש העין. תפקידה של משטרת ישראל למנוע עבירות, ואיפה שקיים חשש לקיום עבירה אנחנו משתדלים להיות שם. קיבלנו טלפון ביום הרלוונטי לפיו כרגע יש הפגנה בסמוך לעיריית ראש העין, נשלח צוות ולא צוותים, בפיקודו של ראש משרד הסיור, פקד עוזי דבי, בגלל שידוע לנו שהפגנות, עצרות, אסיפות, תהלוכות הם נושא מאוד רגיש ולכן ראש משרד הסיור יצא בעצמו עם שלושה שוטרים, זה לא כדי לפזר הפגנות. כשהבינו שמדובר באסיפה הם לא התערבו ולא עשו דבר. הם עמדו בצד. ראש העין היא עיר שקטה. מבחינת נתוני מצפן ראש העין היא בין הנמוכות בארץ ולכן יש לנו גם זמן להתעסק גם בזה.

מפקד הסיור מוזמן לאירוע ויש לנו גם זמן להתעסק באירועים כאלה ולעיתים כשאנחנו רואים מאה או מאתיים איש, ומאחר ואנחנו נמצאים בקו התפר, המרחק מקו התפר - מגדר המערכת במרחק אווירי הוא של 500, 600 מטר, התפקיד שלנו גם כשיש 150 מפגינים או מתאספים או מתקהלים זה להיות שם ולתת להם אבטחה, כמה שזה נשמע תמוה. מידי יום אנחנו מאבטחים תהלוכות של הכנסת ספרי תורה בראש העין ובאלעד, זה לא דורש אישור ולא שום דבר אבל בכל זאת אנחנו שם כדי לסייע.


בעניין הזימון לאחר מכן. סגן מפקד התחנה ביקש מראש הסיור לזמן את המארגן או המארגנים.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שהוא יושב ראש וועד העובדים של המקום?
ירון קלצס
לא, אני לא ידעתי.
היו"ר חיים כץ
ראש הסיור ידע? או שהוא עובד אצל ראש העיר? הוא לא עובד אצל ראש העיר? על פניו נראה שהמשטרה שם זה כמו בעיירה קטנה שיש את ראש העיר והשוטרים הם שוטריו, כך זה נראה ואני מקווה שאני טועה.
ירון קלצס
אנחנו לא עובדים אצל העירייה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם העירייה בדיוק כמו שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם התושבים, עם יושבי ראש של וועדים שמבקשים סיוע כזה או אחר. זומן אותו יושב ראש יחיאל והב והסברנו לו שלהבא כשעושים פעילות כזאת יש לעדכן אותנו במיוחד כש- 150, 200 איש מתקהלים . לא תמיד מטרתה של המשטרה לבצע מעצרים, לפזר המון וגז מדמיע. התפקיד שלנו זה להגן גם על אנשים, ואם חורגים גם להעיר.
היו"ר חיים כץ
בהפסקת צהריים בבית הספר אתה שולח שוטרים לבית הספר כדי להגן על התלמידים?
ירון קלצס
הרבה פעמים כן.
היו"ר חיים כץ
למה לא כל יום? יש הרבה בתי ספר, אין לאנשים שלך מה לעשות, ראש העין עיר שקטה אז שלח לשמור על ילדים.
ירון קלצס
אנחנו גם עושים את זה. אנחנו נערכים כעת לחזרה ללימודים אחרי חופשת הפסח. הרי ברור לנו שאנחנו לא יכולים לאבטח כל בית ספר.
היו"ר חיים כץ
אם הוא יעשה כל יום אסיפה אז אתם כל יום תשלחו שוטרים?
ירון קלצס
בגדול כן.
היו"ר חיים כץ
תלמידים הם פחות חשובים?
ירון קלצס
גם את התלמידים. בשבוע שעבר היה אירוע של הצופים עם 500 תלמידים שהתקהלו במקום סביר ומאובטח לחלוטין והיינו שם עם שלושה מתנדבים שאבטחו אותם. זה היה מתחם סגור שלא דורש הגעה אלינו.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר עוד מקרים בארץ שהמשטרה מעורבת בסכסוכי עבודה? אני לא מדבר על הפגנות.
ירון קלצס
אני מפקד תחנת ראש העין, כל זמן שאני אדרש לשלוח את אנשיי.
היו"ר חיים כץ
תידרש על ידי מי? על ידי המפקד הכללי, על ידי שר המשטרה?
ירון קלצס
על ידי כל אחד, כולכם מקבלי שירותים אצלי, חד משמעי. זה יכול להיות ראש העיר, זה יכול להיות יושב ראש וועד העובדים, זה יכול להיות מנהל בית הספר או לחלופין נציג הצופים.
היו"ר חיים כץ
אם הוועד היה פונה אליך ואומר שראש העיר מקיים הרמת כוסית לכבוד החג, אוסף את עובדיו?
ירון קלצס
כנראה שלא הייתי בא.
היו"ר חיים כץ
גם לא היית מזהיר אותו? לא הייתי אומר לו אם עוד פעם תערוך הרמת כוסית?
ירון קלצס
לא.
היו"ר חיים כץ
למה, אתם חברים במקרה?
ירון קלצס
לא הזהרנו.
היו"ר חיים כץ
גם את הוועד לא הזהרתם?
ירון קלצס
בתחילה פנה אלי עיתונאי. אני לא יודע מי אדוני - - -
היו"ר חיים כץ
אני יושב ראש וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, חבר כנסת מטעם הליכוד.
ירון קלצס
בכל מקרה, אנחנו לא מגיעים לכל אירוע וזה ברור, אבל אירוע של 150, 200 איש שהוא התאספות עם אופי כזה או אחר, כן נגיע אם תהייה לנו האפשרות. יכול להיות שאם היה לנו אירוע תוך כדי היינו עוזבים ולא נשארים עד סוף האירוע. נשארו עד סוף האירוע, הם לא התערבו ולא הפריעו למהלך התקין של האירוע, לא נתנו הוראת פיזור למרות שהחוק מחייב בהפגנה בלתי חוקית - - -
היו"ר חיים כץ
זו לא הייתה הפגנה.
ירון קלצס
נכון ולכן לא עשו את זה. אם זו הייתה הפגנה בלתי חוקית היינו עושים את זה.
היו"ר חיים כץ
אם זו הייתה הפגנה היו בטח היו מבקשים רישיון והייתם נותנים רישיון, אולי הייתם נותנים ליווי או לא נותנים.
ירון קלצס
הערה קטנה אחת. בכל אירוע שאותו ייזמו וועד העובדים נשמח להגיע ולאבטח את וועד העובדים בדיוק כמו שנפעל לבקשת ראש העיר ובדיוק כמו שנאבטח את אדוני אם תהייה לו מחר הפגנה מתחת לבית, בכל אירוע.
היו"ר חיים כץ
אני יכול להזמין אותך לאבטח אירועים שיהיו בסביבה לאו דווקא בראש העין?
ירון קלצס
לא.
היו"ר חיים כץ
כל יום אני אארגן לך קבוצות של 200 איש, זה יהיה בתאום. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. אני יושב כאן בכנסת ואנחנו נוגעים בנפשם של אנשים, בגופם של אנשים, נוגעים בקהילות שזקוקות כל כך לעזרתה של המשטרה ואני שומע את צעקתו של שר המשטרה, כמה צריך לתמוך במשטרה ועד כמה אין להם כוח אדם, כמה צריך לתגמל אותם. פתאום אני שומע שיש לנו אידיליה בראש העין, המשטרה מעורבת בסכסוכי עבודה ובאה לאסיפות הסברה של וועד העובדים, ונגיד שראש העיר קבע שהיא לא חוקית, לצורך העניין, מי זה ראש העיר?
ירון קלצס
מי שקובע שהיא לא חוקית זה קצין משטרה.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שיש אסיפת הסברה, היו צריכים להתקשר לאגף התאום והביצוע של ההסתדרות.
ירון קלצס
אני מבקש לציין עוד כמה נתונים, לאחרונה היו לנו אירועים על פגיעה ברכבה ואיומים על חייה של המנהלת הכללית, וכשהמנהלת הכללית התקשרה ואמרה שיש פה הפגנה, אנחנו לא ידענו שמתרחשת הפגנה והלכנו ובדקנו, האישה היא דמות מאובטחת וגם ראש העיר מאובטח, אבל היא גם מאוימת ברמת איום מסוימת, ולכן ההסתכלות קצת שונה. הצוות היה במקום להגיב לכל דבר שלא יהיה מכל בחינה. אני אומר שוב שאם היה לנו אירוע יותר קשה, יותר חריג היינו מגיבים. אני מדגיש שוב, אנחנו היינו בשבוע שעבר בכוח מתוגבר בצופים, כוח של חמישה אנשים שכלל שוטר, מתנדבים, אירוע של הצופים בתוך מתחם סגור בבית ספר אשכול, אנחנו לא מחויבים להיות שם, ממש לא. מי שהיה שם זה מש"ק כפר קאסם שיש לו הרבה יותר עבודה. מה לעשות אבל מאחר ואנחנו על קו התפר והמרחק מבית הספר לקו התפר הוא קצר, לכן החלטתי שנהייה שם ונאבטח וניתן תחושת בטחון לתושבים. נקודה.
היו"ר חיים כץ
זה שאתה צריך לתת הגנה למנהלת הכללית של העירייה, חבל, חבל שמגיעים למצב שמאיימים וזה לא רצוי וחבל שזה מצוי. אני חושב שגם המנהלת הכללית של העירייה שבאה לעשות את עבודתה צריכה לעשות את עבודתה ובסוף היום לחזור הביתה בשלום למשפחתה, היא לא צריכה להיות מאוימת גם אם היא לא מוצאת חן בעיני העובדים או גורם אחר. את זה אתה בטח צריך לעשות. אני יושב כאן בעשרות ישיבות, עשרות, עשרות ישיבות שלעיתים הן לוהטות, עם ארגוני עובדים עם שביתות, הסיפור הזה נראה לי הזוי. מאיפה זה בא? אני מקווה שזה היה חד פעמי. גם אם הם יעשו אסיפות אני לא חושב שזה עניין למשטרה אלא אם חלילה יחרגו ויגרמו נזק. זכותו של ראש העיר להגיד שעשו אסיפה והוא מוריד שכר ואם הם רוצים הם יכולים להתלונן בבית הדין לענייני עבודה, לראש העיר יש כלים.
ירון קלצס
ברשותך אני רוצה ללמוד ואני מוכן ללמוד. אני לא מבין מה לא בסדר? לא בסדר שהגענו לזירה?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אם מה שנכתב לי הוא נכון. אם מה שנכתב לי אינו נכון אז אין בעיה ואתה יכול להגיע לזירה, וזכותך להגיע לכל מקום. אבל מה שנאמר לי שאתם הודעתם להם שהם לא יעשו יותר אסיפות בלתי חוקיות, ואיימתם שתעצרו אותם. אתם אומרים את זה בשקט. זה לא מריח טוב, הוא יכול ללכת בצו מניעה של בית דין לענייני עבודה לפני שהוא משטרה. אני מודה בעוונותיי לצורך הגילוי הנאות - הייתי בין תומכיו ועבדתי שהוא יבחר, היית לי השפעה לא קטנה שהוא יבחר ואין לי אליו טענות גם היום. אבל יש כל כך הרבה כלים. בעירייה יש את השירות לאזרחים, יש את העובדים ומערכת יחסי העבודה צריכה להיות מסודרת ומשולבת. הרי בשורה התחתונה העירייה היא משפחה אחת, העירייה העובדים, והמטרה לתת שירות לאזרחים. שיתוף הפעולה הזה יכול לעשות את החיים יפים, קמים בבוקר הם יודעים שהוא המנהל והם יודעים את מקומם והוא את מקומו, להם יש זכויות והוא ראש העיר והוא זה שמנהל את העיר.

למה להיכנס למקומות שלא צריך להיות שם? רחוק מדי, פזיז מדי. סוף מעשה במחשבה תחילה, וגם אצלך כמפקד המשטרה, היית צריך להגיד לו לא קרה כלום מישהו דיבר במגפון ואולי הרים את קולו. אבל אם חלילה מישהו הרים יד אתה תעשה את תפקידך. זה קורה בכל יום במפעלים, ואני יכול להגיד לצערי, זה קורה בכל מפעל שנסגר. המשטרה לא נכנסת למפעלים שנסגרים גם אם אנשים מתבצרים בפנים, וגם לא נותנים סחורה מהמפעל, לא נותנים לבעלים להוציא את הסחורה שלו והמשטרה לא נכנסת. המשטרה לא ממהרת להיכנס איפה שהיא לא צריכה להיות. סכסוכי עבודה במשק הישראלי, וצר לי שהם כל כך רבים, צר לי שכל כך הרבה עובדים ברשויות, ואני שמח שזה לא בראש העין כמו שאמר ראש העיר, לא מקבלים את שכרם. לצערי זה קורה בהרבה רשויות ואני לא רואה שהמשטרה באה ועוצרת את ראש העיר.


אני רוצה שזו תהייה תופעת בר חלוף ואני שמח שאין פה הרבה חברי כנסת והדיון מתקיים בפגרה. אני חושב שזה לא במקום. ראש העיר שמנהל את העיר צריך להיפגש עם וועד העובדים ולנסות להגיע להסכמות לחיים משותפים, הם נבחרי ציבור וגם הם נבחרי ציבור וראש העיר לא קובע עם מי הוא עובד בדיוק כמו שהם לא קובעים מי זה ראש העיר, הם הצביעו בעדו או נגדו זה לא חשוב כי הוא נבחר. ברגע שהוא נבחר וגם הם מרגע שנבחרו הם הגוף מטעם האיגוד המקצועי הראשי והם אלה שעומדים מולו. הוא רוצה או לא רוצה אין לו בררה. אני מקווה שמהדיון הזה יצא רק טוב כי אני לא רוצה להקצין.
גיורא נחום
אני מבקש עוד משפט אחד. נאמרו כאן דברים מאוד חמורים. מצד אחד ראש העיר אומר שלא הייתה פנייה למשטרה וגם המנהלת הכללית של העירייה אומרת שהיא לא פנתה למשטרה. עכשיו אני שומע ממפקד תחנת המשטרה שהייתה פניית טלפון, הייתה פניה מטעם - - -
ירון קלצס
לא ביקשו מאיתנו להגיע. הודיעו שמתקיימת הפגנה.
היו"ר חיים כץ
אמר מפקד המשטרה, אני אומר לך, שנניח שאחד מהעובדים התקשר ואמר שהעסק מתחמם בואו, נניח שזה היה כך, המטרה שזה יהיה אירוע חד פעמי וכאן תהייה עבודה משותפת. אנחנו לא מנהלים בית דין לאף אחד מהצדדים, לא לראש העיר ולא למשטרה. לי זה נראה אירוע חריג ולכן ביקשתי לכנס את הדיון, גם לא רציתי שתהייה נוכחת תקשורת וגם לא של חברי כנסת. המטרה בשורה התחתונה היא שמערכת יחסי העבודה בעיריית ראש העין תהייה על בסיס יחסים טובים למען ציבור העובדים והאזרחים בראש העין ושהמשטרה לא תהייה מעורבת ביחסי העבודה. יש מקום להעיר כששוטר נכנס למערכות יחסי עבודה. לצערי אני מגיע ממפעל שעבר הרבה מאוד משברים ופיטרו כל הזמן אנשים, הפגינו, סגרנו כבישים ועשו ועשו, ויחד עם זאת כשעשינו מה שלא היינו צריכים לעשות המשטרה אמרה "תעשו משעה זאת עד שעה זאת, תעשו אנחנו מבינים".
משה סיני
אני מברך אותך על סיכום הדברים על ידך. אני חושב שזה סיכום מאוד נכון ונבון, אני מתייחס לדבריו של יושב ראש הוועדה. זה גם מכניס את הדברים לפרופורציה הנכונה.


אני רוצה להדגיש שאין לנו דבר נגד עובדי העירייה אלא להיפך, עם עובדי העירייה הגענו לאן שהגענו.
היו"ר חיים כץ
עם עובדי העירייה שהם גם וועד העובדים.
משה סיני
גם וועד העובדים, בוודאי. אין שום דבר אישי בעסק הזה, כל אחד מסתכל ברמה המערכתית. עובדי ראש העין הם עובדים מעולים, מצוינים בעטיים ובזכותם הגענו לשיאים שהגענו בשנים האחרונות וזו גם הזדמנות לומר את זה, אנחנו לא לוקחים את הקרדיט לעצמנו.


המעורבות של המשטרה שכן הייתה או שלא כפי שאני מבין אותה, לא באה במסגרת יחסי עבודה או סכסוך ביחסי העבודה, היא באה מתפיסה מערכתית של משטרת ראש העין ובכלל של משטרת ישראל לאבטח את הציבור, זה הכל, ולא מתוך מגמה להיות מעורב בסכסוך של העירייה עם וועד העובדים. זאת לא הייתה הכוונה למי שאולי התקשר מעיריית ראש העין ועדכן. אני מניח שגם פה כשהתכוונו שהמשטרה כעת מאיימת על עובדי עיריית ראש העין.


אנחנו נמצאים ערב חג הפסח, אני חושב שהדיון פה היה דיון ענייני וכל אחד בא עם האמוציות והרצון שלו והביע את עמדתו. אנחנו לא מתווכחים ולא מורידים ידיים אחד לשני. העיר צריכה להתקדם והיא נמצאת כעת בתנופה פיתוח מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו והעובדים לא נעבוד בתאום או יחד ולא נעשה את הדברים לא נוכל לעמוד באתגר שהתושבים הטילו עלינו. לכן אין לי ספק שגם אם יש סכסוך כזה או אחר אפשר לדון בהידברות בדיאלוג, ואם גם לא מגיעים להסכמה יש מוסדות שהוקמו כדי שהנושאים האלה יפתרו. אין כאן שום דבר אישי או רצון לקבוע פרמטרים או כללים חדשים בסכסוכי עבודה במדינת ישראל, לא זאת הייתה הכוונה.


אני רוצה לנצל את ההזדמנות כאן לאחל גם לעובדים וגם לוועד וגם לכך חבר הכנסת יושב ראש הוועדה ולכל מי שנמצא כאן, חג שמח.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה ששמעת את רוח הדברים. סוף מעשה במחשבה תחילה. אני מבין שגיורא נחום הבין. אני מקווה שהבנת את רוח הדברים והבנת שמושטת כאן יד לקיום דיאלוג במערכת יחסי העבודה. אני מקווה שאתה מבין שמשטרת ישראל לא רואה בוועד עובדי עיריית ראש העין אויב. אני מאוד מקווה שאתה מבין.
גיורא נחום
והאיום?
היו"ר חיים כץ
אין איום.
גיורא נחום
עובדה.
היו"ר חיים כץ
אין איום.
יחיאל והב
יש מחר הרמת כוסית, אני מודיע לך שלא הצלחתי להגיע למשטרה כדי ללכת להוציא רישיון להרמת כוסית. איזו מדינה?
משה סיני
אתה היית אצלנו, ביום שני בשעה 10:00 יש הרמת כוסית אצלי אתה מוזמן.
היו"ר חיים כץ
בעברית ברורה אני אומר לך, נמצאים כאן ראש העיר וגם משטרת ישראל, אתה כיושב ראש הוועד זכותך המלאה להזמין את העובדים להרמת כוסית בלי להודיע למשטרה. אני מודיע לך חד וחלק. אתה יכול להזמין להרמת כוסית, אם אתה לא עושה הפגנות ולא הולך מכות, אתה יכול לעשות הרמת כוסית וזכותך לברך את העובדים לחג שמח, כשר, לברך אותם שהם ימצאו את האפיקומן. כאן בין השיטין מצאתם את האפיקומן. גיורא נחום צריך להיות כאן המתווך ולא אני, יש לו את הניסיון של הרבה מאוד שנים. אין סיבה בעולם שאתם במערכת, אתם ארגון העובדים וראש העיר לא תעבדו יחד, היו אמוציות או לא, אבל אלו דברים שנסגרים.

המטרה שלך כיושב ראש וועד העובדים היא לשפר את איכות החיים של העובדים ומטרתו של ראש העיר היא לתת שירות לתושבי ראש העין ואם הוא רוצה לגשת לבחירות בפעם הבאה הוא רוצה לקבל תמיכה בזכות השירות שהוא נתן. אלו המטרות. הוא בא לשרת את התושבים ואתה נמצא כדי לשפר את איכות החיים של העובדים. אין שום ניגוד עניינים. משחקים כאן במשחקי כוח מיותרים. אתה נבחרת לעמוד בראש ארגון העובדים והוא נבחר להיות ראש העיר. אתם צריכים למצוא את האיזון. והלוואי שלמשטרה לא תהייה תעסוקה, ואתה יכול להגיע להרמת הכוסית של ראש העיר.
משה סיני
לצערי הוא לא מגיע.
היו"ר חיים כץ
בפעם שעברה הוא לא הגיע, הגיע אבל בפעם הבאה כשאתם תעבדו בשיתוף. אין אסיפות עובדים אצלנו, ההנהלה עורכת אסיפה מזמינה את ארגון העובדים ומברכים יחד בהרמוניה, מה יש בעירייה חוץ מהעובדים?
יחיאל והב
אתה צודק כשיש חשיבה נכונה.
היו"ר חיים כץ
סלח לי אדוני, יש חשיבה נכונה ואני חושב שאתם צריכים להליכה ועבודה משותפת גם למען ציבור העובדים וגם למען התושבים בראש העין. ראיתי שאתם הולכים להתפתח.
משה סיני
הולכים לבנות עוד 14,000 יחידות דיור חדשות. כולל צומת קאסם. זה הרבה. צריך לשנס מותניים.
היו"ר חיים כץ
באווירה אופטימית זו אני מקווה שכל מי שהיה צריך להבין את מה שהיה צריך להבין הבין. אני מקווה שאתם תחזרו אדוני יושב העיר, אדוני יושב ראש וועד העובדים חג שמח.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

נספח: מכתב ראש העיר ראש העין ליו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות


ז' בניסן תש"ע

22 במרץ 2010
מספרנו
67

לכבוד
ח"כ חיים כץ

יו"ר וועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת
באמצעות פקס מס' – 02-6753196

מכובדי!
הנדון
זימון לישיבת הוועדה שבראשותך ליום 24.3.10 בנושא "ראש העין"

1. הננו מודים על ההזמנה לישיבה שבנדון, הגם שהתקבלה בהתראה קצרה.

2. בהתייחס "לחומר הרקע", שהועבר לנו באשר למהות הישיבה, שרחוק מאוד

מתמונת המציאות הרי שחשוב לנו להגיב בכתב בטרם כינוסה, ונציג גם את
הדברים בע"פ במהלכה
א. אסיפת ההסברה אשר כונסה ב – 15 מרץ על ידי וועד העובדים של העיר

ראש העין כונסה טרם חלוף תקופת הצינון, מדובר באסיפה בלתי חוקית.

ב. וועד העובדים השבית בשעה 10:00 בבוקר את כל עובדי העירייה, לרבות

את החינוך המיוחד עם כל הכרוך והמשתמע מכך. (הסתלקות הסייעות

מהגנים והעמדת הילדים בסיכון חמור).

ג. העירייה לא הזמינה את המשטרה, אלא עדכנה בדבר קיום האסיפה, מכל

מקום קיום האסיפה לא נמנע, גם לא נעשה כל ניסיון מצד העירייה למנוע

את הכינוס, ככל שהעירייה הייתה חפצה למנוע את הכינוס הייתה פונה

לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לסעד מתאים, כפי שהעירייה כגוף

מתוקן נוהגת לפעול.

ד. מחובתו של וועד העובדים לפעול על פי דין, מקום בו נדרש אישור משטרה

יש לדאוג לקבלתו.

ה. תביעות וועד העובדים מהעירייה אינן חוקיות, לא ניתן היה להיעתר

לדרישות כפי שהועלו, כאשר היועצים המשפטיים של הרשות המקומית

שהם נציגי היועץ המשפטי לממשלה, הבהירו כי היעתרות לבקשת

העובדים ללא אישור הממונה על השכר אינה אפשרית , העירייה הייתה

מצויה בהידברות עם ההסתדרות , אמורה הייתה להיקבע ישיבה נוספת ,

אלא שוועד העובדים החליט על קיום אסיפת הסברה בלתי חוקית..../2

· 2 –

ו. ראש העין – הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר איתנה, זכתה השנה בפרס

החינוך הארצי, קבלה השנה את פרס הניהול התקין. חבל שיו"ר ועד

העובדים מנסה לכפות על הרשות מהלכים לא חוקיים, במקום לנהל מו"מ

בתום לב ולמצותו בוחר הוא לנקוט בצעדים בלתי חוקיים.

3. לסיום ועל מנת להעמיד דברים על דיוקם, וועד העובדים מנסה להציג את

העירייה כמי שפוגעת בזכויות עובדיה , ולא כך הוא הדבר כלל ועיקר. בשנים

האחרונות עובדים רבים קודמו, לכמאה עובדים חדשים ניתנה החזקת רכב

או תוספת להחזקת רכב, עובדים רבים יצאו ויוצאים בעידודה של הרשות

ללימודים, הרשות ממשיכה לפעול להעצמת עובדיה הכל במסגרת החוקית.

4. כאשר וועד העובדים מכריז על סכסוך עבודה בטענה כי העירייה לא

נתנה לעובדים מתנה ליום האם, דבר שולי ביותר מבלי להיכנס לפרטים,

הדבר מעיד על אופיו של הסכסוך, שהוא מלאכותי כדי להעצים את קרנו של

ועד העובדים.

5. אני מקווה שהוועדה בראשותך תפעל להנחות את וועד העובדים לפעול על פי

כל דין, ולעניות דעתי הכנסת אינה צריכה להיות "במה" למי שאינו נוהג כך.


בכבוד רב,
משה סיני
ראש העיר
העתקים
חברי ועדת העבודה והרווחה והבריאות

מר יהודה וינשטיין – יועץ משפטי לממשלה

מר דודי כהן – מפכ"ל המשטרה

מר מיכה לינדשטראוס – מבקר המדינה

מר שלמה בוחבוט – יו"ר המרכז לשלטון מקומי
מר רון מוסקוביץ – מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית לעירייה
עו"ד דרור גל

קוד המקור של הנתונים