ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/03/2010

שונות., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010, חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון), חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת

17.3.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 80

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ב' ניסן התש"ע (17 במרס 2010), שעה 20:00
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

2. הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010
3. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי חסות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010 מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הכלכלה

3. שונות
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

משה גפני

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


הנושא הראשון על סדר היום, קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010; אני מבין שהחברים הגיעו להסכמות.
הרכב הוועדה
מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: חבר הכנסת דוד אזולאי – יושב ראש, ציון פיניאן, יעקב אדרי, אורי מקלב, דב חנין וניצן הורוביץ; מטעם ועדת הכלכלה: חברי הכנסת כרמל שאמה, חמד עמאר, אופיר אקוניס, אמנון כהן, רוברט טיבייב, עמיר פרץ.


מי בעד ההצעה הזאת? נגד? נמנעים

הצבעה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים – אין

הרכב הוועדה אושר.
היו"ר יריב לוין
הנושא הזה אושר.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
2. הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
הנושא השני, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010.


מוצע לעניין הזה להקים ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים בהרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: דוד רותם – יושב ראש, אברהם מיכאלי, דני דנון- -
זאב אלקין
גפני יהיה היושב ראש.
היו"ר יריב לוין
אם כך אני חוזר שוב; מטעם ועדת הכספים: משה גפני, שיהיה יושב ראש, חבר הכנסת ציון פיניאן, דניאל בן-סימון, רונית תירוש וחיים אורון. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת דוד רותם, אברהם מיכאלי, דני דנון, ציפי חוטובלי ויוחנן פלסנר.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין
הרכב הוועדה אושר.
היו"ר יריב לוין
תודה, אושר.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

3. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
לעניין קביעת הוועדה לדיון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010, מוצע להעביר בדיוק לאותה ועדה משותפת שהקמנו זה עתה לצורך הדיון בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009. מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

הרכב הוועדה אושר.
היו"ר יריב לוין
תודה, אושר.
2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי חסות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010 מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הכלכלה
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני.
דוד רותם
אדוני, הצעה לסדר: על פי תקנון הכנסת, לפי חוק הבחירות, מי שמביא חזירים לבית יכול בכלל להיות שותף לאיזשהו דיון?...
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנעצור את הדיון.
דוד רותם
אני בעד שנביא את זה לוועדת חוקה, ואני מבטיח לך שהם לא יהיו חרדים יותר...
היו"ר יריב לוין
אני כבר הודעתי לך שאני מתנגד עקרונית להעביר דברים לוועדת חוקה, מפאת העומס שהוועדה סובלת ממנה, אלא אם יוכח לי אחרת.
דוד רותם
לא יוכח לך אחרת, אתה צודק.
רוברט אילטוב
אני מציע שבוועדה המשותפת הזאת תהיה תת ועדה, שתדון בנושא הזה.
משה גפני
מי יעמוד בראשה?
רוברט אילטוב
אתה.
היו"ר יריב לוין
סעיף ב. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי חסות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010 מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הכלכלה. יושב ראש ועדת הכלכלה ביקש ממני להעביר את הנושא, כי הנושא הזה לרבות החוק עצמו נדון בוועדת הכלכלה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כפי שאני מבין, הסכים לעניין הזה, ולפיכך אני מציע לאשר את הבקשה, ולהעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת הכלכלה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אושר.
3. שונות
היו"ר יריב לוין
אני מודה לכולם על המושב הענייני, מודה לכל הנוכחים ולכל מי שאינו נוכח על הגישה העניינית שהוועדה גילתה.
זאב אלקין
אני מציע לכולנו להודות למזכיר הכנסת היוצא.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מודים לו.

יש בקשה של סיעת קדימה בעניין הוועדה המשותפת שהקמנו של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה; מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה במקום חבר הכנסת יעקב אדרי יבוא חבר הכנסת אריה ביבי. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:15.

קוד המקור של הנתונים