ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/03/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

17.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ב' בניסן התש"ע (17 במרץ 2010), שעה 18:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

כרמל שאמה
מוזמנים
אורן משה, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לנת 2010.

פנייה מספר 96 –

אין רפרנט מהאוצר?
קריאה
בפירוש הם קיבלו הוראה נוקבת להיות כאן בשעה 18:00.
טמיר כהן
הנה, הם הגיעו.
אורן משה
אני רפרנט של תקשורת, עובדים זרים וביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 96 – המשרד לביטחון פנים
אורן משה
עודפים מחויבים מתקציב שנת 2009.
היו"ר משה גפני
הרשות למלחמה בסמים. אלה לא עודפים מחויבים.
אורן משה
נכון, סליחה, זאת הרשות למלחמה בסמים. אני לא מכיר את הרשות למלחמה בסמים. זה משהו שבא היום.
היו"ר משה גפני
זה המשרד לביטחון פנים.
אורן משה
נכון, אני יודע.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לראות את זה ולהתייחס?
אורן משה
זה נושא חדש שאני לא מכיר אותו. לפי מה שאני רואה, זאת העברה מתקציב המשרד לביטחון פנים לתקציב הרשות למלחמה בסמים
היו"ר משה גפני
איזה הודעות אתה כן יכול להסביר?
אורן משה
עודפי משרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 39003 – משרד התקשורת.
אורן משה
מדובר בתקציבים שהיו בתקציב המשרד בשנת 2009, בוצעו התחייבויות לספקים והם לא הספיקו לשלם. לכן אנחנו מחזירים להם את הכסף השנה. תקציב שנת 2009 שנרשמו עליו התחייבויות לספקים ולא הספיקו לשלם בשנת 2009 ולכן זה עודף מחויב שאנחנו מעבירים. 75 אחוזים מהעודף המחויב אנחנו מעבירים עכשיו ואת היתרה נעביר בהמשך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 39003 – אושרה פה אחד

רשויות פיקוח, זה לא אתה.
אורן משה
לא, אבל עובדים זרים.
היו"ר משה גפני
רשות האוכלוסין.
אורן משה
כן, כאן קיבלתי תדרוך.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 68004 –
אורן משה
75 אחוזים מהעודפים המחויבים של רשות האוכלוסין בתקציב 2009.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 68004 – אושרה פה אחד


אני מבקש להודות לצוות הוועדה, למנהל הוועדה, למזכירות, ליועצת המשפטית, לייעוץ המשפטי, לשירה שיהיה לה מזל טוב. אני מאחל לכולם חג פסח כשר ושמח וניפגש בשמחות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30

קוד המקור של הנתונים