ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/05/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת הכלכלה

5.5.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 224

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"א אייר התש"ע (5 במאי 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אלי אפללו (פ/1095)
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

אלי אפללו

אריה ביבי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
חוה ראובני, סגנית היועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יונתן בר סימן טוב, רפרנט פנים באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יפעת רווה, משרד המשפטים

מיכל צברי דוד, לשכה משפטית, משרד הפנים

חיים אמיגה, עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רון לוינגר, ראש חוליית תעבורה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד עמנואל הלון, לשכה משפטית, הנהלת בתי המשפט

אברהם פרץ, מנהל אגף החניה בעיריית תל אביב

איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15

משה טיומקין, ראש רשות תחבורה, תנועה וחניה, עיריית ת"א

עו"ד ליפא קמינר, יועץ משפטי לעיריית חולון

עו"ד עפרה יעקב, סגנית היועצת המשפטית, עיריית ראשון לציון

נועה בן-אריה, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

עוזי סלמן, יועמ"ש ע. ת"א

עו"ד אייל רייך, ייעוץ משפטי, עיריית ראשון לציון

מיטל בשרי, מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה לצרכנות

דורון יהודה, מנהל ארגון נכי הפוליו

שמעון יאיר, איל"ה

מאיר נריה, סיעת הליכוד

עו"ד כפיר כהן, ראש מינהל משפט, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלרניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אלי אפללו (פ/1095)
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), שהועברה אלינו במושב החורף, וקידמנו אותה, כפי שהבטחתי לחבר הכנסת אפללו, בתחילת מושב הקיץ, ואנחנו בתחילתו. הכנה לקריאה ראשונה.

אני חושב שהרעיון הוא רעיון טוב, כי כאשר אנחנו מאחרים בתשלום קנס, אז אנחנו מתוגמלים לרעה, אבל אם אנחנו ממהרים לשלם את הקנס, אנחנו לא מתוגמלים לטובה, וזה דבר שכמעט מזכיר לי את הצעת חוק הריבית ההפוכה שלי, שכאשר אתה בריבית שלילית, אתה מהשקל הראשון משלם לבנק, אבל אם יש לך זכות בעובר ושב, כמובן שאתה לא מתוגמל חיובית. זה, בעיניי, בתפישה של כלכלה חופשית עם רגישות חברתית, סוג של איזונים ובלמים לחוקים שנמצאים אצלנו.

חבר הכנסת אפללו, בבקשה.
אלי אפללו
כולנו מכירים את תחושת התסכול, כשמגיעים לרכב, ורואים דוח חניה על השמשה. קורה שהדוח שקיבלנו אותו, קיבלנו אותו לפעמים כשהמדחן לא הכי בסדר, או כשהגענו למקום שאין אפשרות לקנות כרטיס, ולפעמים, כשאתה מאחר כמה רגעים לפגישה, אתה רץ להגיע למקום, ואני לא חושב שהמטרה היא לתת דוח. הרי פה כל מה שטענו השלטון המקומי, הסיבה היחידה היתה סיבה – אגב, אני רוצה לראות את הערר, אם הוא בזמן. הוא לא היה בזמן, כי עד שהגשתי את הצעת החוק ועד שחיכיתי שלא תהיה אפשרות לערר, לא היה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שהיתה עמדת ממשלה שתמכה בקריאה הטרומית.
אלי אפללו
זה עבר וחיכה. הם לא יכולים להגיש ערר אחרי שעובר הזמן שלהם.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מדבר על ההליך בממשלה ולא בכנסת.
אלי אפללו
זו הערת ביניים, שלא יגידו לי עכשיו, כשרואים שזה הסוף, כי השלטון המקומי מפעיל לחץ. אני יכול לומר שחלק מהשלטון המקומי, שפנה אליי, יכול להיות שהם הצליחו לעשות לחץ, אני מקווה שלא, על האוצר, ופה לא מדובר על ההכנסות אלא להפך.
היו"ר אופיר אקוניס
כמה זמן שר יכול להגיש ערר? מאיר, כמה זמן?
אלי אפללו
שבועיים. 14 יום.
היו"ר אופיר אקוניס
מאיר נתן לנו – ביקשתי את הסיוע שלו בזמן.
אלי אפללו
פעם אחת לי זה קרה – רציתי להגיש ערר, ולא הספקתי. אבל אי אפשר לטעון שהגיש ערר.
היו"ר אופיר אקוניס
מי מהאוצר פה? אגב, למען ההבנה, מנהלת הוועדה מוסרת לי מסמך של אחת העוזרות למזכיר הממשלה, הגברת סימה טוקטלי, כותבת: בהצעת המחליטים, בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה לתמוך בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, של חבר הכנסת אלי אפללו, כמובן, בכפוף לתיאום וכדומה. הניסוח עם משרדי המשפטים, הפנים, התחבורה וביטחון הפנים.


אז יש תיאום, וזה גם בטרומית, אם איני טועה, בא לידי ביטוי במליאת הכנסת.
לאה ורון
אי אפשר שלא להעיר שוב שהתופעה של החלטות ועדות השרים שמחייבות את חברי הכנסת לתאם את הצעות החוק שלהם מבעוד מועד בצורה ערטילאית - אולי יושב ראש הוועדה ואחרים יפנו למזכירות הממשלה, ויודיעו להם שיש מקום לשנות- -
היו"ר אופיר אקוניס
זה נוהג רב שנים, התיאום הזה.
לאה ורון
זה רק לאחרונה, שמשאיר תחושה, שאולי מצפים מהכנסת לעבוד אצל הממשלה.
אלי אפללו
מה כוונת החוק הזה – כמו שאמרת, אם אנחנו מאחרים, אנחנו מקבלים כפל קנס, והולכים הלאה והלאה. אני חושב שצריך לעשות שני דברים. אחד, מי שרוצה לשלם את הדוח, יכול לשלם אותו תוך 15 יום מקבלת ההודעה, או אפילו פה הציעו לי משרד התחבורה, מי שירצה לשלם את זה ביום שמודבק על השמשה, גם לזה אני לא מתנגד, אבל זה לא יהיה מחייב.
היו"ר אופיר אקוניס
כאשר פקידי משרד התחבורה ישלמו דוחות ביום שבו הם מקבלים את הדוח- -
אלי אפללו
לא, הוא מתכוון שאם זה בשמשה, יש גם האפשרות לשלם את זה תוך 14 יום.
יפעת רווה
לא, אם זה בשמשה, זה לא צריך להיות מוגבל בזמן, כי במילא אחר כך הוא יקבל את זה בדואר רשום.
אלי אפללו
אני לא מתנגד לשתי האפשרויות. בסך הכול מה הכוונה שלי – למנוע בירוקרטיה שדוח של 100 שקלים מגיע לאלפי שקלים. זה כפל קנס ועוד כפל קנס והוצאה לפועל ועורכי דין וכל זה. אין שום סיבה שלא תעודדו את האנשים האלה לשלם את הקנס הזה, שתהיה לו מוטיבציה לשלם אותו מהר. זה גם עוזר לשלטון המקומי, זה לא מכשיל, ואדם כזה, שחנה – אני לא מדבר על אלו שחונים באופן שיטתי כל הזמן מול החנות שלהם, שלאלו אנחנו מוכנים למצוא פתרון אחר. אבל אלו שבאים, וזה קורה לעתים, שמגיע ולא נמצא במקום קבוע, ואומר: אני רוצה לחסוך את החניה, כי פנו אליי השלטון המקומי, וזה בעיה גם בעניין הזה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אני רואה שאתה מאמץ את החוק האנגלי, לפי דברי ההסבר. אני שמח. זה תקדים חשוב. אנחנו פועלים, רבים מאתנו, מההשפעה האנגלית.
אברהם פרץ
יש הבדל בין האנגלים לישראלים, בכל זאת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע. מה שבטוח, אנחנו לא פחות טובים מהם.
אלי אפללו
ואנחנו צריכים ללמוד גם מהאנגלים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני דיברתי גם על חקיקה הישראלית, שחלק ארי שבה מתבסס על חקיקה מנדטורית, שלא לדבר על הטורקית.
אלי אפללו
אז מה שאני בא לומר זה בסך הכול, מי שקיבל קנס, צריך לתת לו צ'אנס. זה גם יחסוך לשלטון המקומי את כל הבירוקרטיה. שתיים, אנשים יוכלו סוף-סוף לומר: טעיתי, חניתי, לא הצמדתי כרטיס בזמן, או נגמרה לי השעה של המדחן, או אלף סיבות- -
אתי בנדלר
לתושבי האזור בלבד- -
אלי אפללו
ואני לא אדבר על זה, לפי מה שכותב לי מנכ"ל משרד התחבורה, וראית את המכתב, מה עמדתו של משרד התחבורה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רוצה שאני אקרא את מכתבו? מכתב של מנכ"ל משרד התחבורה לחבר הכנסת אפללו: "חניה מועדפת ברשויות המקומיות: ככלל, הסדרי החניה ברשויות המקומיות, גביית התשלומים וגם הפיקוח והקנסות נעשים על ידי הרשויות המקומיות מכוח "חוק העזר העירוני להעמדת רכב וחנייתו". ההסדר המתואר במכתבך אכן מתאפשר בחלק מחוקי העזר הנ"ל למרות התנגדות עקבית מתמשכת שלנו.

"כמוך גם אנו סבורים שהסדר זה פסול מסיבות שונות, למשל הקצאה של שטח שהופקע למטרות ציבורית לשימוש בלעדי פרטי. נעריך ונודה על מעורבותך לביטול הסדרים אלה בחקיקה".
אלי אפללו
רבותיי, בואו נעשה משהו דיפרנציאלי, שמי שבאמת רוצה לשלם, מי שנעשה בשגגה, משלם עם הטבה מסוימת, נקרא לזה כך, כי זה עונש, אבל ניתן לו אפשרות בערים שאין מקומות חניה, וכשאני מגיע ואין לי תו חניה, והגעתי טיפה מאוחר עם המכשיר שנותן לי זמן מסוים להטעין אותו, צריך לתת להם אפשרות לומר: הנה, אני מתקן, לא מחכה ולא מושך את זה. תודה רבה, אדוני היושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. יש אי הבנה בנושא עמדת האוצר לגבי התמיכה הראשונית ואחר כך הגשת הערר על ידי שר האוצר. בבקשה.
יונתן בר סימן טוב
משרד האוצר הגיש ערר על ההחלטה מייד לאחר שהתקבלה בממשלה. כרגע, להבנתי מהתקנון, זה אומר שעמדת הממשלה היא שהיא לא תומכת בזה.
אלי אפללו
מתי זה הוגש? אפשר לראות את זה?
יונתן בר סימן טוב
להבנתי, זה נשלח לוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
האם מנהלת הוועדה ראתה את זה?
לאה ורון
ודאי שלא.
יונתן בר סימן טוב
אותי עדכנו משהו אחר.
אתי בנדלר
יש לך העתק להראות לנו את זה?
היו"ר אופיר אקוניס
דנו בזה אחר כך? שינו עמדה? ההחלטה תומכת, החלטה שהקראתי אותה ב-25 באוקטובר, וזה היה בתחילת מושב החורף. 11 בנובמבר זה בתוך הזמן, אבל למה הממשלה לא דנה בזה כל הזמן? אגב, את הטרומית עשינו כבר בתמיכה. יש פרוטוקול של מליאת הכנסת. מה אתם אומרים עכשיו? מה עמדת האוצר?
יונתן בר סימן טוב
דבר ראשון, לא ברור שבכלל הצעת החוק תגביר את האפקטיביות של אכיפת החניה, ויש חשש שהתיקון יגרום להפחתה בהכנסות של הרשויות המקומיות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כלומר זה מס נוסף שהרשויות מטילות, בלי בושה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני אומר לך שחלק ארי מההכנסות של עיריות רבות, ובעיקר בערים הגדולות, ובעיקר בתל אביב, בירושלים ובחיפה, חלק מז'ורי מההכנסות, וגם ראינו את זה - אם איני טועה, התפרסם נתון כזה לאחרונה על עירי הטובה, תל אביב, שהיא עיר מצוינת, אבל שם בלי הבחנה צובעים מדרכות בכחול לבן – לא רוצה להגיד למה. מה, מסיבה תחבורתית? סתם. בשכונות שלמות, אין סיבה, הבנתי שגם בירושלים.
אתי בנדלר
גם בירושלים, במקומות שאין שום בעיה תעבורתית.
היו"ר אופיר אקוניס
הכנסות, זה הכול.
אלי אפללו
מיליארד שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
וחבר הכנסת אפללו, בדרך כלל בעיריות הגדולות, אם איני טועה, הן לא זוכות גם למענקי איזון, אז אי אפשר לומר שיצטרכו להגדיל להן את מענקי האיזון, כי הן בכלל לא מקבלות את זה - לא תל אביב, לא חיפה ולא ירושלים, שהן רשויות חזקות. ואתה גם מתייחס בדבריך בעיקר לערים הגדולות. היא קיבלה את מענק הבירה? העברתם לה?
יונתן בר סימן טוב
כן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הערת ביניים - אדוני היושב ראש, הישיבה הזו היתה חשובה לי מאוד, כי באתי לתמוך בהצעתו בכל לבי של חבר הכנסת אפללו, ובנוסף, להזכיר שהוגשה הצעת חוק שלי, שלא עברה בוועדת שרים, ועכשיו אני מבינה למה, על כחול לבן, צבע שצובעים בתל אביב, שזה חניות לתושבים בלבד, שאתה מגיע ושם כמו אזרח טוב – אני לא מדברת על אלה ששכחו, לא שמו. שמת "איזי פארק", וחטפת דוח, כי איפשהו איזה 200 מטר ממך עומד שלט, שבמקרה קצת נוטה כך שאתה לא רואה אותו, ויש בדרך כלל עץ מעליו שגדל. רק על זה עיריית תל אביב עשתה בשנה שעברה 30 מיליון שקל.
יונתן בר סימן טוב
אדוני היושב ראש, מה שמציגים פה זה צד אחד. צריך להבין שיש פה גם תמריץ שלילי לחניה בניגוד לחוק; אם היום קנס עומד על כ-100 שקלים, נוריד אותו ל-50 שקלים בעקבות ההצעה הזאת – יהיה משתלם, נגיד, בתל אביב לחנות בניגוד לחוק ולא להיכנס לחניון. איזה סוג של תמריץ הזוי זה?
אלי אפללו
לא על זה אנחנו מדברים.
יונתן בר סימן טוב
זה מה שיקרה לפי הצעת החוק הזו.
אלי אפללו
זו לא הכוונה. הוא יכול לקבל דוח אחרי דוח אחרי דוח. מקבלים שלוש או ארבע פעמים דוחות באותו יום. תבדוק את החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
מבחינה חוקית, אין מניעה.
קריאות
· -
היו"ר אופיר אקוניס
בא האוצר ואומר: אולי כדאי באמת לפקח על מחירי החניה בתל אביב. זה רעיון טוב. הוא אומר שאם הקנס יהיה 50 שקלים, ישתלם לעמוד בכחול לבן ולשלם 50 מאשר לשלם בחניון, אני לא רוצה לדבר על מחירים ששילמתי לאחרונה, פשוט בלתי מתקבל על הדעת, איך אדם שהוא במשכורת ממוצעת יכול לשלם על חניונים בתל אביב מחירים אסטרונומיים, למשל במגדל שלום, שם למטה.
עוזי סלמן
לא- -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכים אתך. לא של אחוזות חוף, אתה צודק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
קריית הממשלה, 70 שקל. אתה יודע את זה?
מיטל בשרי
· -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, האם ידוע לכם שכשמגיעים אזרחי המדינה לקריית הממשלה, אחרי שהוא יושב שם שלוש שעות, כי הוא עמד בתור, משלם שבעים שקל? אני מדברת על מגדל היובל.
היו"ר אופיר אקוניס
פה אין טענה לעירייה אלא להסכם בין הממשלה לחברה המפעילה.
אברהם פרץ
אני מקווה שהנושא היום הוא לא העיר תל אביב.
היו"ר אופיר אקוניס
לעירייה בעניין הזה אין יד ורגל בנושא השערורייה של מגדל היובל, כי ההסכם בין הממשלה לאותו מגדל יובל, אם איני טועה, בכלל לא מדבר על מסגרת לחניה, והוא מפעיל כאוות נפשו. אותו דבר על מגדל שלום – כמובן, זה לא של העירייה. אין על זה ויכוח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל כשאדם יודע שהוא יכול לחטוף דוח של 250 שקל, הוא כבר ילך לחניה כזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. כדי להכניס את הדברים לסדר, ההצבעה - מי שענה בשם הממשלה הוא שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מר ישראל כץ: אני בהחלט תומך בעמדת הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת החוק. היושב ראש ריבלין אומר: תודה רבה, רבותיי, יש הסכמת ממשלה, אני לא רואה מישהו שביקש להתנגד לחוק, נא לשבת, ניגשים להצבעה. מי בעד – 54, אין נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה אלינו. זה ב-28 באוקטובר. זה כדי להכניס את הדיון הזה לסוג של מסגרת.


האוצר עכשיו שינה את עמדתו, אבל הערר עדיין לא נידון.
אלי אפללו
אנחנו לא עובדים אצל הממשלה, לא עובדים בזה.
היו"ר אופיר אקוניס
זו הכנה לקריאה ראשונה.
יונתן בר סימן טוב
הממשלה כרגע לא תומכת בזה.
היו"ר אופיר אקוניס
גברתי היועצת המשפטית, מה המשמעות כרגע, מבחינת עמדת הממשלה?
אתי בנדלר
משהוגש ערר כדין משמעות העניין, שהממשלה מתנגדת, גם אם בהחלטה הראשונה של ועדת השרים הוחלט לתמוך. השאלה היא, אם הערר הוגש כדין בתוך המועד הקבוע לכך לתקנון עבודת הממשלה.
לאה ורון
והאם ההחלטה המחודשת של ועדת השרים תהיה להתנגד.
אתי בנדלר
אני מדברת על המצב ברגע זה, כל עוד אין החלטה אחרת.
אלי אפללו
אם יהיה לי רוב בתוך הוועדה, זה יהיה. אם לא יהיה, אנחנו נעלה את זה למליאה, ושם לא יהיה לי.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי הערר של שר האוצר לא יתקבל. אני, אגב, גם רוצה לומר למשרד האוצר שגם כיושב ראש הוועדה, ויושב ראש הוועדה באופן מפתיע וחריג הוא גם חבר הקואליציה, עד רגע זה לא קיבלתי את עמדתכם, לא שמעתי את השינוי בעמדת הממשלה. אני נכנסתי לישיבה הזאת כאשר אני יודע, כולל בדקתי עם העוזר שלי ועם הנהלת הוועדה, ושאלתי אותך, כשהעלינו את זה לסדר היום, מה עמדת הממשלה. מנהלת הוועדה אמרה לי: תומכת. לכן נמשיך כרגע את הישיבה הזאת. יש הערות נוספות? בבקשה.
כפיר כהן
השלטון המקומי, כמובן, מתנגד להצעת החוק, ולו רק מהסיבה של עבריינות, תהא העבריינות אשר תהא, משלמים. המחוקק קבע את זה, זה נכון וקיים בכל הרבדים, ומן הסתם אין טעם להקל ראש בעניין.


הערת אגב – אנחנו לא מקבלים את הטענה שקנסות חניה הם חלק מהכנסות העירייה, ולכן יש איזושהי- -
היו"ר אופיר אקוניס
הביטוי הושמע לראשונה בחדר הזה על ידי נציג משרד האוצר.
כפיר כהן
אני מבקש לסתור את זה, כמו שלא אומרים שדוחות על מהירות הם חלק מהתקציב של המשטרה. זו אותה הנחה. הטענה הזאת לא נשמעת. היא בדרך כלל נשמעת ביתר קלות, כשמדובר בשלטון מקומי.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להזכיר שהסמכות לקבוע את חוקי העזר בדבר הסדרת ענייני החניה נקבעה בפקודת התעבורה, כמו גם כל העבירות התחבורתיות האחרות, שמטרתן העיקרית של כל העבירות בניגוד לפקודת התעבורה, עבירות תעבורה, היא בעצם הסדרת נושאי התעבורה והבטיחות בדרכים. כאן המטרה היא העשרת קופות הרשויות המקומיות- -
עוזי סלמן
ממש לא. המטרה היא אכיפתית גרידא. אני מוחה על הדברים.
אתי בנדלר
זה מה שהשתמע לפחות- -
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חברת הכנסת ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רק רוצה להעיר, כשדיברתי אכן עם ראש עיריית תל אביב בנושא, הוא חד משמעית אמר לי שהוא לא מעוניין בדוחות חניה האלה כדי להעשיר את קופתו, והוא ישמח מאוד שנמצא פתרון. אני חושבת שיש פה פתרון מעולה.
כפיר כהן
אז אני שולל את הטענה הזו.


אם כבר מדברים על החוק האנגלי, כמי שחי באנגליה מספר שנים, ואני בכובעי הפרטי אומר לכם שזה באמת עובד שם נפלא, אבל זה לא עובד בצורה קיצונית. ישנן תקנות, שמי שחונה על פס צהוב אחד בניגוד לחוק, יש חמש דקות בדיוק על השעון מרגע העמידה עד רגע קבלת הקנס. יש גם אותן חמש דקות מרגע סיום התשלום עבור החניה עד קבלת הקנס, כלומר אי אפשר להקיש דין חמש שעות לדין של שעתיים, כלומר מי שיבוא וישאיר את רכבו ברחוב אחרי שפג הזמן עבורו הוא שילם עבור החניה הזאת, ישאיר את הרכב עוד שעתיים, והדין שלו יהיה כמי שאיחר חמש דקות לחניה, אבל מכיוון שקטונתי, ויש פה אנשים מעיריית תל אביב, גם עוזי סלמן וגם אברהם פרץ, הם מתמודדים עם העניין הזה בגאון, וראוי לשמוע אותם לפני שחורצים את דין השלטון המקומי בצורה קטגורית.
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט, אבל לפני כן ביקשה מיטל, בבקשה, עמדת המועצה הישראלית לצרכנות.
מיטל בשרי
אנחנו מברכים על הצעת החוק הזו. זו הצעה מאוד צרכנית, מאוד מבורכת, ואני בטוחה שכל הצרכנים יכירו את החוק הזה על בוריו.


יותר משהצעת החוק הזה נועדה להקל על צרכנים, היא נועדה להקל גם על העיריות. היום העיריות טוענות שיש להן בעיות גבייה. זה יחסוך להם המון כספים. אני לא מבינה על מה הם מלינים. עירייה היום לא מטפלת, לא אוכפת את הגבייה לפחות שנתיים מיום הדוח, כך שדוח של 100 שקל המקורי מגיע ל-1,000 ומשהו שקלים לאחר שנתיים. אני מקבלת תלונות כאלה, כלומר העיריות צריכות לברך על הצעת החוק הזו לא פחות מאשר הצרכנים, כי יחסוך להם הוצאות גבייה. אני בטוחה שמרבית הצרכנים יזדרזו לקיים את החוק הזה ולשלם את הקנסות האלה.


אני רוצה רק לבקש שבסעיף 79(א), הסעיף הראשון, בשורה הראשונה: "נמסרה לאדם הודעה על תשלום קנס" - שיודגש: בדואר, ושזה לא יהיה על החלון.
היו"ר אופיר אקוניס
אה, אתה דיברת על החלון. זה שני דברים שונים.
אלי אפללו
אני לא פוסל את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
נשמע עכשיו את אברהם פרץ, בבקשה. אחר כך ארצה לשמוע מה אומר משרד התחבורה, גם לאור הדברים שהקראתי כאן, של שר התחבורה – מילא לא פנו אליי, כי זה רחוק, אבל אולי הממשלה, למרות שגיאוגרפית הם יותר קרובים, אם בכלל ידעתם על השינוי הזה.
יפעת רווה
לא ידענו.
היו"ר אופיר אקוניס
מר בר סימן טוב עזב? הביע את עמדתו ועזב. בבקשה, מר פרץ, מנהל אגף החניה בעיריית תל אביב.
אברהם פרץ
בעיריית תל אביב 85 אחוז מכלל האנשים שמקבלים דוחות, משלמים 100 שקלים, כלומר אין פה כפל קנס. אגב, חוק שטרית נכנס ב-2002 – אין כפל קנס, כי יש 50 אחוז, ולא כפל.


מעבר לכך, אנחנו לא מדברים על 14 יום אלא דה פקטו על 105 ימים מיום קבלת הדוח. כלומר אני כאגף החניה לדוח חלון ממילא לא מתייחס, כי אני מניח שהרוח העיפה את הדוח או הנהג הישראלי לקח את הדוח והעביר אותו לאוטו שלו, כלומר לדוח של החלון אנחנו לא מתייחסים. אנחנו מוציאים לאזרח תזכורת לאחר מאה ימים באותו גובה סכום מקורי. עכשיו חבר הכנסת אפללו מציע מהודעת הקנס שלי עוד 15 יום, דהיינו בפועל אזרח יחנה בכחול לבן שלא כחוק, יש לו 105 ימים לשלם 50 ₪.


עיריית תל אביב לא שמה – זה לא סעיף ההכנסות שלה. אגף הפיקוח ואגף החניה בעיריית תל אביב עולים לא פחות. עיריית תל אביב רוצה סדר ציבורי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אין בעיה. תתרמו את הכסף לעמותות להזנה ואוכל, אם אתם לא צריכים את הכסף.
אברהם פרץ
זו עיר שכל המדינה נכנסת אליה, זו עיר עסקים. לכן חייבים לאכוף. אגב, מעל 50 אחוז מהקריאות לפקחים זה תושבים שמבקשים שהפקחים יבואו לאכוף - לפנות מקום של נכה, לפנות חסימת כניסה.
אלי אפללו
לא נוגעים בנכים. אפילו להגדיל את הדוח.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בשבוע הבא עוסקים בזה, אנחנו נעביר אותה בקריאה ראשונה.
שמעון יאיר
הם אפילו לא אוכפים את זה.
אברהם פרץ
חניה מועדפת לתושבי תל אביב – אנחנו יוצאים מתוך הנחה שתושבי העיר מגיעים אחרי יום עבודה ורוצים באותן שכונות לחנות באזור שלהם. אילו נחיל את זה גם על חניה מועדפת, זה אומר, באזור הבילויים, כל תושב מרמת גן, מפתח תקווה, מראשון, יתפוס את מקום החניה של תושב העיר, שאחר יום עבודה יצטרך לחפש אלטרנטיבה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איזה מסכן. זה לא הנושא.
אברהם פרץ
זה בדיוק הנושא, חניה כחול לבן מועדפת. לכן אני אומר, תפרידו את המועדפת- -
היו"ר אופיר אקוניס
משעה 19:00 התושבים, אגב, גם בירושלים, לדעתי, וגם בערים גדולות אחרות, תושבי הרחובות המסוימים שבהם יש קשיי חניה מז'וריים מקבלים עדיפות, אם איני טועה, כמעט מוחלטת – אגב, הבעיה בתל אביב היא שגם תושב שכונה אחרת, שם זו בעיה אחרת, נפתור אותה ברמה המקומית, או לפחות נשתדל בעתיד לפתור אותה ברמה המקומית, לא כאן זה המקום, אני רק מסביר לחבר הכנסת אפללו לגבי החניה המועדפת. חבר הכנסת אפללו, גם אמרת שרעיונית אתה מסכים לחשוב על הרעיון של להחריג את החניה המועדפת.
אלי אפללו
אין לי בעיה.
היו"ר אופיר אקוניס
הכוונה שלך היא לאמצע היום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני ממש מתנגדת לזה. אפשר לעשות צבע אחר. אין בעיה.
עוזי סלמן
אנחנו כעיריית תל אביב בעד הצעת החוק, שמאפשרת סימון של אבני השפה בצבע אחר, כך שיש פה התפרצות לדלת פתוחה, אבל אנחנו בהחלט לטובת תושבי העיר, שאנחנו אמונים על איכות החיים שלהם, אנו חושבים שחניה מועדפת היא דבר הכרחי. זה גם הוכר בפסיקת בית המשפט העליון.
אלי אפללו
זה לא הנושא.
עוזי סלמן
אם יובהר באופן מפורש בחוק שזה לא יחול, כי החניה המועדפת היא ניתנת רק בכחול לבן. כדי שלא ייווצר מצב, שבכחול לבן יחנו אנשים כדי לשלם את ה-50 שקל אחרי 14 יום, שזה מחיר די זול ואטרקטיבי, וכך התושבים שיגיעו לחנות, כמו שמנהל אגף החניה הציג, לא תהיה להם חניה, ואיכות החיים שלהם תיפגע בצורה דרסטית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תצבע את זה בצבע אחר.
עוזי סלמן
רצינו לצבוע את זה בצבע אחר, אבל בתקנות החניה אין האפשרות הזו. יש צביעה אך ורק של כחול לבן או אדום לבן.
היו"ר אופיר אקוניס
למה? יש אדום אפור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תעשו ורוד. זה נשמע טוב.
היו"ר אופיר אקוניס
אדום אפור זה בשעות מסוימות לפי תמרור שבתחילת הרחוב, אם איני טועה.
חוה ראובני
זה לא תמרור.
היו"ר אופיר אקוניס
זה צביעת אבני השפה. אבל זה משתלב עם תמרור שאומר שבין עשר לשתיים – משהו כזה, שהרוב לא קוראים.
חוה ראובני
האדום אפור כשלעצמו הוא אינו תמרור, בניגוד לאדום לבן, אדום צהוב, כחול לבן.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל הוא קיים.
חוה ראובני
לא בלוח התמרורים.
היו"ר אופיר אקוניס
מה זה אבני שפה באדום אפור?
עוזי סלמן
פריקה וטעינה. חניה מותרת זה כחול לבן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אין בעיה, תחשבו על צבעים. חסרים צבעים בעולם הזה?
עוזי סלמן
צריך להסדיר את זה סטטוטורית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז נעשה את זה סטטוטורית, אבל שיהיה ברור שאתם הולכים לצבוע ולהפסיק להטעות את הציבור.
עוזי סלמן
אני רוצה להתייחס לגוף החוק ולא להיכנס לדיון, קיימתי על שיחה עם חבר הכנסת אפללו. זה לא שאנחנו בעד החוק, והיתה פה עמדה של השלטון המקומי. אני חושב שהיא אמרה את זה, אז אני לא רוצה להוסיף בנושא הזה, אבל אם החוק הזה הולך להתאשר, אז יש בגוף החוק כמה דברים שאנחנו צריכים. קודם כל, דיברנו על הנושא של חניה מועדפת, שהוא באמת בנפשנו. עיריית תל אביב, אני חושב שבכלל בשלטון המקומי, איפה שיש מצוקת חניה.


הנושא השני הוא שההודעה זה לא מהיום שהתקבלה אלא מיום שהיא נמסרה, כפי שמופיע בחוק סדר הדין הפלילי.
אלי אפללו
לא. מהיום שהתקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה נכנס לסעיפים, אנחנו לא התחלנו להקריא, אז חבל. כשאשאל למי יש הערה לסעיפים, תעלה את הערותיך.

הגברת ראובני, אני קראתי כאן מדבריו של שר התחבורה, ולא שמעתי שינוי בעמדתו - הוא היה אומר לי, כי התקשורת בינינו היא די טובה, בלשון המעטה. קראתי את עמדתו כפי שכתובה בפרוטוקול. מה קורה?
חוה ראובני
בשלב זה אני אמנע מלהביע עמדה של תמיכה או התנגדות לחוק, כיוון שאני צריכה לייצג פה את ממשלת ישראל ולא את שר התחבורה ואת עמדתו האישית, ואנחנו כאן בדילמה, לאור הערר שהוגש או לא הוגש.


לכן אתייחס באופן ספציפי לשאלה של הסדרי החניה המועדפת והחלת החוק עליהם. כפי שהקריא היושב ראש את המכתב, מנכ"ל משרד התחבורה, משרדנו מתנגד ברמה העקרונית להסדרי החניה המועדפת. אנחנו בולמים ככל האפשר חוקי עזר של רשויות מקומיות שרוצות לייצר כזה דבר, ולכן לדעתנו, אם החוק הזה עובר, הוא חייב לחול גם על חניה מועדפת. לא יעלה על הדעת- -
לאה ורון
אולי תאמרי במה מדובר, כשאתם מדברים על חניה מועדפת.
חוה ראובני
חניה מועדפת היא חניה שמיועדת לתושבי רחוב או תושבי העיר- -
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, אני רק מעיר לעיריית תל אביב: חניה מועדפת, אם איני טועה, 12 אזורים בתל אביב – אני, למשל, אם אני נוסע מביתי לקנות גלידה לילדיי ברחוב יהודה המכבי, איני יכול, כי אני תושב תל אביב, משלם לכם את כל הארנונה, את כל המיסים, את כל האגרות, וגם לא רשאי לחנות ברחוב בעיר שלי במרחק 3 ק"מ מהבית שלי, כי אני גר באזור 10, והאזור של יהודה המכבי, אם איני טועה, מספרו 2.
קריאה
אבל אנשים ביהודה המכבי גם רוצים לחנות.
היו"ר אופיר אקוניס
אין בעיה, אבל אני גם תושב תל אביב, שלא לדבר על תושב פתח תקווה, שהזכירה חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. אז החניה המועדפת בתל אביב – אומר לך משרד התחבורה שהוא בכלל לא מקבל את התפישה הזאת.
עוזי סלמן
משרד התחבורה רוצה גם לבטל את תקני החניה בכלל. הוא רוצה שלא ייכנסו כלי רכב לתל אביב. יש פער בין המציאות לבין השאיפות של משרד התחבורה.
היו"ר אופיר אקוניס
זו היתה הערת ביניים שלי לגבי החניה המועדפת בתל אביב, שאפילו רוב תושבי תל אביב לא נהנים ממנה, אלא רק אותו אזור- -
קריאה
למעט גיל הזהב.
עוזי סלמן
המטרה היא באמת לאפשר איכות חיים נאותה לתושבי אותו אזור, שיהיה להם איפה לחנות, בהיעדר תקני חניה, כי תל אביב היא עיר ישנה, והאזור הישן של תל אביב נבנה בלי תקני חניה, ואין שם חניות. אז צריך לנסות כן לספק איזושהי איכות חיים סבירה- -
היו"ר אופיר אקוניס
לא דיברתי על הסיטי אלא על השכונות.
אלי אפללו
אדוני היושב ראש, יש פה עניין שנראה לי תמוה. הרי לפעמים אנשים חונים בתום לב, משלמים תו חניה, וגם מקבלים דוח – הוא מגיע לכחול לבן, הוא חונה, שם תו חניה, כי לא ראה את התמרור הזה. הוא גם מקבל דוח.
עוזי סלמן
וגם משלם את הסלופארק?
אלי אפללו
לא, הוא שם תו חניה. נראה לי שפה אתם עושים חטא על פשע, כי יש אנשים שלא רואים את זה, לא מבינים את זה, ועל זה אתם צריכים לעשות את הדין לעצמכם.
אברהם פרץ
אדוני, ההערה שלך לגבי המועדפת נכונה. בסיטי אנחנו מפרידים, וכוונתו ב-2011 לאחד בשכונות אזורים, כך שאזור 9 ו-5 ו-10.


לגבי חבר הכנסת אפללו, יש החלטה חד משמעית, יש לי באגף 15 עובדים שרק בסמכותם לבטל דוחות. כל מי שאנחנו רואים, ואנחנו מחוברים לסלופארק ולאיזי לארק, יש לנו התוכנות, ואנחנו כן שמים לב שהיה יסוד, והוא שילם, אנחנו מבטלים את הדוח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה שקר. מאיפה הבאת את זה?
אלי אפללו
אני אראה לך את הפניות שפנו. אני אוכיח לך את זה אחר כך.
היו"ר אופיר אקוניס
הגברת ראובני, בבקשה.
חוה ראובני
לאור הראייה השלילית שלנו את הרעיון של הסדרי החניה המועדפים, ודאי שאנחנו לא רואים מקום לאכוף אותם בצורה יותר מחמירה מאשר את הכחול לבן, שהוא כשלעצמו מקובל ורצוי עלינו. לא נדבר כאן על המיקומים הספציפיים, כי יכול להיות שיש מיקומים שהוא צריך יותר או פחות - ודאי שאין מקום לאכוף אותו בצורה מחמירה יותר, ולפיכך, לדעתנו, אם החוק הזה עובר, הוא צריך לחול גם על הסדרי החניה המועדפת, דהיינו על מי שחונה במקום של חניה מועדפת, כשהוא לא זכאי להעדפה.
אלי אפללו
אחרי קריאה ראשונה אנחנו נשקול את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה, חבר הכנסת ביבי.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שבקשר לחניה העיריות לא עושות מספיק. הם מעשירים את העשירים, ועושים חניונים, ולא נותנים אפשרות לחנות בהרבה מקומות. החוק המוצע מצוין, אבל הייתי משפר אותו בזה שמי שמחנה בכחול לבן, שיעשו לו דוח לא של 100 שקל אלא דוח כאילו חנה יום. כמה זה 2.5 שקל כפול 6, 8 שעות? העיריות, כמה אתם גובים?
עוזי סלמן
4.5.
אריה ביבי
4.5 כפול 8 זה 89 שקל. זה הדבר הכי אמיתי שהיה צריך להיות. אבל מה עושים – הוא מחנה, לא כולם אמידים, מכפילים את זה פי שניים. אני רוצה לומר למר פרץ, גם הייתי מפקד בתל אביב פעם, במרחב ירקון, שהוא המרחב הכי גדול, תת ניצב הייתי שם. אני לא זוכר מתי ביטלו למישהו. אני אישית נתקלתי בזה, לא בתל אביב - לא מזמן העוזר שלי החנה ליד הבית שלי, מקום פחות או יותר מסודר, ועשו לו דוח בטעות על האוטו של הכנסת. הגשנו, ראיתי שחודש לא מחזירים לי תשובה, אמרתי: איציק, תשלם 100 שקל, אני לא רוצה להתעסק אתם. דוחות חניה באדום לבן, של המשטרה, שלפעמים אתה חונה בצדק, ולצערי, הייתי במשטרה מעל 30 שנה, ועד שעונים לך אתה מעדיף לשלם את הקנס, כי זה כפל ועוד כפל ועוד כפל. אז אדוני היושב ראש, החוק הזה הוא חוק טוב, אפילו הייתי עושה לו מקצה שיפורים, אבל בשלב זה הוא טוב.


וגם בחניונים, כשאתה נכנס ואתה מאבד את הפתק, אתה משלם יום חניה. אז למה בכחול לבן אני צריך לשלם 100 שקל? תודה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. עו"ד רייך, בבקשה.
אייל רייך
ככלל, אנחנו מתנגדים להצעת החוק. אם היא תאושר, אנחנו מבקשים שהיא תסויג אך ורק לעניינים של כחול לבן ולא שאר עבירות התעבורה, כי לכאורה זה לכלל עבירות התעבורה.
אלי אפללו
אני מסכים אתך, ואת זה נתקן.
אייל רייך
כמה הערות ביניים: דיברו קודם על הכנסות, להעשיר את קופת העיריות והרשויות. כחול לבן נועד אך ורק, וזה לא רק בראשון, לא רק בתל אביב - במנהטן, בכל עיר, לאפשר תחלופה יעילה של חניות רכבים. עובדתית יש מצוקת חניה בערים.
אתי בנדלר
לו ההסדר הזה היה נעשה רק במקומות שאכן יש בהם מצוקת חניה, הייתי מאשרת את דבריך. אבל תראה מה קורה ברשויות מקומיות מסוימות, שהרחיבו את ההסדר לאזורים מרוחקים מהמרכז- -
אייל רייך
אז תתקפו נקודתית, בואו נעשה פיקוח על הכחול לבן. אל תשפכו את המים עם התינוק.


אם הגענו לכלל מסקנה שזה רק לגבי כחול לבן, תעריפי הקנסות בזמנו שנקבעו, לא נקבעו על ידי העיריות, לא על ידי הרשויות, אלא על ידי כנסת ישראל. קבעו 100 שקל לא בכדי אלא כדי שזה ייצור הרתעה, ואם עכשיו יהיה 50 שקלים, יבוא אדם, ואני אולי אומר דברים חמורים, אבל זו דעתי, משרדי עורכי דין תמיד יתנגדו לי - בסופו של יום כל פושע הוא איש עסקים. זו דעתי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה "פושע"?
אריה ביבי
אתה לא יכול לעשות מכל בעלי העסקים פושעים.
אייל רייך
לא אמרתי כולם. 50 שקלים - לא תהיה הרתעה. אדם יגיד: מקסימום יתפסו אותי, אשלם 50 שקלים. זה יגביר את העבריינות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
עבריינות? פשע? מה קרה? מדובר על חניה.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, אני שילמתי 80 שקל חניה, בחניה מסודרת.
אייל רייך
אז תחנה בחוץ- -
היו"ר אופיר אקוניס
אבל מיטל אמרה קודם שאנחנו מקווים שהצעת החוק הזו, כשתהיה באוויר, תלחץ גם למטה את מחירי החניה.
אייל רייך
אז מדוע כנסת ישראל קבעה 100 שקל? לא בכדי, כדי ליצור הרתעה. לא הרשויות קבעו את תעריפי הקנסות.


לגבי דוחות לא חוקיים, עניינים פרוצדוראליים – מבטלים אותם. חמש דקות איחור, רבע שעה, בראשון לציון, מבטלים. יש טעויות, קורות. יש יועצים משפטיים, יש בתי משפט, בית משפט לעניינים מקומיים. אפשר לערער. שופטים בישראל. יושבת לצדי היועצת המשפטית של עיריית ראשון. 50 שקלים – זה יעודד עבריינות. יש תיאוריות שאומרות, דווקא בעבירות הקטנות האלה, יתחילו לעשות עבירות - זה יעודד דברים אחרים.
עובדות
נתוני הגבייה בראשון מראים ש-30 אחוז מהציבור משלמים מהדוח חלון כאילו לא קרה כלום. אחרי הודעת תשלום הקנס הראשונה מגיעים ל-60 אחוז, שמשלמים. לאחר מכן חייבים לשלוח כל שלוש שנים התרעה. דווקא אחרי ההרתעה, שזה כאילו קופץ בעוד 50 אחוז, כמעט ואלה לא משלמים. מתי הם משלמים? רק לאחר שנוקטים נגדם אמצעי גבייה אגרסיביים כביכול, עיקול. כלומר החוק הזה לא יעודד ממילא- -
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, חייבים לסיים. בבקשה.
שמעון יאיר
אנחנו רוצים להעלות נושא שלכאורה לא נראה קשור, אבל הוא קשור מאוד, לאור מה ששמענו פה. הדיון הזה תוסס כי ברור לכולם שהעיריות לא נוהגות בתום לב וביושר עם בעלי הרכבים, בעיקר במרכזי הערים. אז אם אתם התלוננתם כל כך, מה אנחנו נגיד? נכים שהאוטו הוא הרגליים שלהם, מה הם יגידו? יש לנו בעיה מאוד חמורה עם העיריות, הרבה יותר מאזרח רגיל מסיבה פשוטה; יש חוק חניית נכים. נחקק בשנות ה-90. הוא קובע בצורה ברורה, שרכב של נכה יכול לחנות, מלבד ארבעה מקומות ספציפיים, כמו תחנת אוטובוס ותחנת מוניות, בכל מקום אחר, ובלבד שלא יפריע לתנועה הפרעה ממשית.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו דנים בזה ביום שני.
לאה ורון
בשבוע הבא על סדר יום הוועדה יש שתי הצעות חוק, ואז מוזמנים גם לדיון כל ארגוני הנכים.
שמעון יאיר
פנינו לחבר הכנסת אפללו. אנחנו הגשנו הצעת חוק פרטית דרך חבר הכנסת גילאון. הוא העלה את זה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. ועדת השרים, מלבד שר המשטרה, כולם הסכימו – שר המשטרה, שר התחבורה. הלכנו לשר המשטרה, הסברנו לו את העניין, והוא הבין את החשיבות של החוק הזה, כי העיריות מתעמרות בנכים בכל מה שנוגע לחניות, לא נותנות להם להגיע העירה. העיריות מתעמרות בציבור הנכים באמצעות דוחות חניה. יש מאות נכים, שהרכבים שלהם מעוקלים על ידי העיריות, כי לא שילמו איזשהו דוח חניה מתישהו.
באנו לחברי הכנסת, ואומרים
תגנו עלינו, כי אתם חוקקתם חוק חניית נכים, והעיריות מבטלות אותו. אתם הריבונים, לא הם. הם באים לכביש, רואים מכונית נכים, ונותנים לה דוח למרות שהיא חונה בהתאם לחוק חניית נכים. הם מתעלמים מהחוק, הם למעשה העבריינים.


חבר הכנסת אפללו הציע לנו להכניס את הנושא הזה כסעיף בחוק שלו.
אלי אפללו
אני חוזר ואומר – אם בעוד כמה ימים דנים בחוק הזה, וכל הארגונים נמצאים פה, חשבתי שאם לא היה דיון, היינו דנים בתוך זה, אולי אפשר להכניס תקנה. אבל פה זה לא.
היו"ר אופיר אקוניס
הנה סדר היום, זה שני חוקים בדיוק בעניין הזה.
שמעון יאיר
זה משהו אחר. זה של זבולון אורלב, שמדבר על נושא אחר לחלוטין - חניית נכים. אנחנו הגשנו הצעת חוק פרטית דרך חבר הכנסת גילאון, שאומרת שאם נכה חונה בניגוד לחוק שהעירייה קבעה, אבל לפי חוק חניית נכים שהכנסת חוקקה, לא יוכל פקח לתת דוח למכונית הזאת אלא שוטר משטרת ישראל בלבד.
אתי בנדלר
אז זו הצעת חוק נפרדת.
שמעון יאיר
באנו לחבר כנסת אפללו, והוא אמר: אין לי בעיה שתכניסו את זה כסעיף- -
אתי בנדלר
אבל זה לא רלוונטי להצעת החוק הזו.
היו"ר אופיר אקוניס
זה חוק אחר. בבקשה.
דורון יהודה
אני מקבל כל יום עשרות פניות של נכים, הצטבר אצלי למעלה מאלפי דוחות נכים שמקבלים דוחות חניה, ופונים לעירייה, למחלקה המשפטית, ומקבלים תשובה חד משמעית, כולל עבדכם הנאמן שיושב פה: לא מבטלים לך את הדוח.
אתי בנדלר
מדובר על דוחות בשל חניה בכחול לבן?
דורון יהודה
כן.
אייל רייך
תפנו לבית משפט בייצוגית.
שמעון יאיר
היינו בבית משפט מחוזי בתל אביב במשך שלוש שנים.
דורון יהודה
אני רוצה להעיר את תשומת לבכם למצב חמור שנעשה בערים שונות, במיוחד אני לוקח את הדוגמה של נתניה. כאשר המדרכה אמורה להיות בגובה פני הכביש, 17 ס"מ, וגובה המדרכה הוא 30 או 25, בכחול לבן, נכה לא יכול לעמוד שם בכחול לבן, כי המדרכה גבוהה מאוד, או יש כל מיני עמודונים או שמים מחסומים, אז הנכה לא יכול לעמוד, אז לפעמים אין לו ברירה, אז הוא עומד גם באדום לבן. אין לו ברירה; הוא צריך את הרגליים שלו להגיע לכל יעד. אם המשטרה היתה עושה את הדוח, היא מבטלת – אני כותב מכתב, היא מבטלת. הרשות לא רוצה לבטל.
שמעון יאיר
היא הולכת אתך לבית משפט לעניינים מקומיים, שהיא משלמת את הכסף של השופט.
אלי אפללו
נעלה את זה בדיון ההוא.
אתי בנדלר
מדברים על חניית נכים בשבוע הבא, אז אולי כדאי כבר להתייחס למכלול הנושאים הקשורים בעניין. כרגע מדובר בתשלום מופחת אך ורק בשל חניה במקום מוסדר, בכחול לבן.
שמעון יאיר
כלומר ביום שני הבא תוכלו- -
היו"ר אופיר אקוניס
ביום שלישי.
דורון יהודה
שמעתי פה את נציג האוצר שאומר שזה כסף שנכנס לרשויות, ואני אומר – את כל החניות בנתניה הפכו רכב ליד רכב כדי שיהיו יותר מכוניות שיחנו, ואם מישהו מפנה לי מקום להיכנס, אני נכנס, אבל לא יכול לצאת מאוטו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. עו"ד רווה, אחרונת הדוברים.
יפעת רווה
תודה. קודם כל, בקשה למשרד האוצר, שכשיש מקרים כאלה של עררים, ליידע אותנו קודם.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אותנו.
יפעת רווה
אני כפופה לעמדת ממשלה, ואכבד את זה גם אם זה שונה מההמלצה שלי, אבל אני מבקשת לדעת על זה לפני הדיון.


הערה שנייה, כמובן, זה אמור לחול על חניית הסדר כחול בלבד; לא על איסורי חניה אחרים.


נושא של אזורים מיוחדים וחניה מועדפת, אני מבינה שיש הצעת חוק כללית, הנושא הזה אמור להידון בנפרד, אז אני מציעה שהנקודה הזו באמת תידון לקראת קריאה שנייה-שלישית. זו שאלה עקרונית שלא הייתי מודעת לחדות שלה עד הדיון הזה, אם בכלל מקבלים את הדבר הזה. אם מקבלים את כל הדבר הזה, אז צריך לשקול, ואם לא מקבלים את זה, אז לפי מה שיוחלט.


לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לתת דוחות רק כל שעתיים, כלומר אם זה פחות משעתיים, זה עילה לביטול.


לעניין דוח חלון, דוח חלון לא נחשב ממש המצאה, ולכן המועד האחרון צריך להיות עד אחרי ההמצאה של הדואר הרשום, אבל זה צריך להתחיל ממתן דוח החלון, כלומר אם אדם רוצה לשלם את דוח החלון, ודאי שהוא יכול.
אלי אפללו
אני מסכים.
יפעת רווה
המועד הקובע, כתוב פה: נמסרה. המינוח שמופיע בחוק סדר הדין הפלילי זה המצאה, יש לזה כל המשמעויות של דוח רשום ושל ממתינים, אז להבנתנו, זה צריך להיות המינוח.


כל ההערות האלה זה, כמובן, בהנחה שיש תמיכת ממשלה. ככל שלא תהיה תמיכת ממשלה, גם אנחנו כפופים לזה, למרות שהמלצנו אחרת.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. מי מקריא?
אתי בנדלר
אני מוכנה לקחת את זה על עצמי, משום שהנוסח המוצע סוטה ממספר עקרונות שעליהם דובר. אז אני אקרא את זה, אבל אציע את העקרונות, כדי שאנסח את זה בהתאם.
היו"ר אופיר אקוניס
אפשר לקרוא הכול יחד, ואז להעיר. וגם בעניין הזה, כל מי שיש לו הערות - זה זמן ההערות.
יפעת רווה
סליחה, בנושא של ביטול אני יודעת שיש מחלוקת, אבל מכל מקום, ודאי שכשאדם מבקש ביטול באיחור, זה לא אמור לחול עליו.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור.
אתי בנדלר
אני מייד אסביר מה זה בקשת הביטול. אם בקשת הביטול נמסרה במועד, זה כן יחול. אני מייד אסביר.

"בפקודת התעבורה, לפני סעיף 79 יבוא:
הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי – כמובן, נשנה גם את כותרת השוליים. נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב–1982, בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2) לפקודה, יהיה זכאי מי שנמסרה לו הודעת הקנס לשלם מחצית מסכום הקנס הנקוב בהודעה כאמור, ובלבד שישלם את הסכום בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הקנס.
(ב) פנה מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס לעירייה או למועצה מקומית בבקשה לביטול הקנס, ובקשתו נדחתה, יהיה זכאי לשלם מחצית מסכום הקנס הנקוב בהודעה כאמור, ובלבד ששילם את הסכום בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על דחיית בקשתו לפי סעיף קטן זה.
(ג) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ולא שילם את הקנס בתוך 14 ימים כאמור בסעיף קטן (א), תימסר לו התראה בכתב בדבר הקנס שעליו לשלם בסכום הנקוב בהודעת הקנס."

ארכז את הערותיי לכל הסעיפים הקטנים, ואז אני אשמח לשמוע הערות נוספות. אחת, לעניין התחולה של הצעת החוק, אני מבינה שמדובר על הודעת תשלום קנס בשל העמדת רכב במקום שהחניה בו מוסדרת באמצעות צבע כחול באבני השפה. בהודעת התעבורה זה נקרא: בצבע כחול, לכן אני נצמדת לנוסח הזה.


אני מדגישה, שאנסח את הצעת החוק, ככל שהוועדה תצביע בעדה, וככל שהיא תחליט כך, תוך היצמדות לנוסח התמרור, שזה צביעת אבני השפה בכחול, כדי שזה יחול בכל מקרה גם במקרה של חניה מועדפת, ומרגע שיתוקן הודעת התמרורים או החקיקה בדרך אחרת באופן שיהיה צבע אחר שיחול לגבי הסדרי החניה המועדפת, קרי הסדרי חניה שמיועדים לתושבי אזור בלבד, מובן שבאותו רגע אדם שיחנה בצבע אחר, נניח שחניה מועדפת תסומן באמצעות סימון אבני שפה בצבע סגול, לצורך העניין, ברור שאם אדם יחנה שם, זה לא יחול, הזכות לתשלום מופחת.
עוזי סלמן
עלינו זה לא מקובל.
אתי בנדלר
אמרתי - ככל שהוועדה תחליט בעניין.


כפי שהודגש כאן על ידי שלושה חברי כנסת לפחות ודוברים אחרים, חלק לא קטן מאלה החונים במקום שמוסדר באמצעות סימון אבני שפה בכחול לבן לצורך העניין, שאינם תושבי האזור, עושים כך בתום לב, תוך אי ידיעה שמדובר בצד של מדרכה, שמיועד לתושבי האזור בלבד, כשהסימון שזה מיועד לתושבי האזור בלבד, גם אם הוא מוצב בצורה ברורה, הוא מוצב בדרך כלל בתחילת המדרכה, ואם אתה חונה בהמשך הרחוב, אתה פשוט לא מודע לעניין.


אדוני היועץ המשפטי בעיריית תל אביב אמר שבהתאם להנחיות פנימיות שלכם, אם מישהו פונה ומוכיח שהוא שילם את דמי החניה באזור, ולא היה מודע לכך, מבטלים. מדובר בהנחיות פנימיות, שאני חושבת שחלק קטן מציבור החונים שנתקלו בתופעה זו בכלל מודע לאותן הנחיות. זה אחד. איני יודעת, נאמר כאן שיש פניות שפנו ולא ביטלו להם את החניות, אז איני יודעת, לכן איני – גם בהנחה שיש הנחיות פנימיות כאלה, איני יודעת אם הן מיושמות בכל המקרים, אבל ככל שהצעת החוק של חברת הכנסת יוליה ברקוביץ שמאלוב תתקבל בעתיד, ובאמת יהיה סימון אחר באבני השפה לחניות מועדפות, ממילא התשלום המופחת לא יחול. כל עוד יש פוטנציאל של הטעיה בדרך שבה הדברים מבוצעים כרגע, כלומר החניה המועדפת מסומנת באמצעות סימון אבני שפה בכחול לבן, ואיני מביעה, ופנו אליי מעיריית תל אביב - סגניתך פנתה אליי בכתב, ביקשה לדעת מה דעתי בעניין הזה, אני העברתי את חוות דעתי לחבר הכנסת אפללו, אמרתי שאיני מתייחסת לחוקיות בנושא- -
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא הנושא.
אתי בנדלר
אני יודעת, אני מדברת רק על החלק שכן קשור להצעת החוק הזאת. צריכים לקבל הכרעה, אם להחיל את זה או לא להחיל את זה, בכל מקרה של כחול לבן, או, כפי שמבקש היועץ המשפטי- -
לאה ורון
אמר חבר הכנסת אפללו שאחרי הקריאה הראשונה הוא ישקול אם להכניס את הנושא של חניה מועדפת להצעת החוק.
אתי בנדלר
אני הייתי מציעה להכליל את זה כרגע, ולשקול אחרי הקריאה הראשונה אם למעט את זה, משום שאחרת יטענו נושא חדש בעניין הזה. ואני חושבת שכרגע- -
אלי אפללו
אני חושב שזה יהרוג את החוק לגמרי. היו לי סיכומים עם המשרדים הנוגעים בדבר, כולל עם השלטון המקומי – את צודקת בהחלט, אבל צריך להיות חכם ולא צודק. בואו נגיש אחרי שזה יעבור, ונסדיר את העניין עם משרד האוצר, כי בינתיים אני אסדיר את העניין, ונסדיר עם השלטון המקומי בהבנה; אני מסכים אתך, כך צריך לעשות. אני רוצה להחריג את הנושא של החניה המועדפת.
אתי בנדלר
אם זו תהיה החלטת הוועדה, ברור מאליו שאכבד את זה. אתייחס לנושא בדברי ההסבר, אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב, שעל ידי כך אתה נותן גושפנקא חוקית להסדרי החניה המועדפת, שיש גורמים בממשלה עצמה, למשל היועצת המשפטית של משרד התחבורה, שיש לה ספקות בדבר.
עוזי סלמן
הנושא של חניה מועדפת נבחן בבית המשפט העליון, וקיבל גושפנקא חוקית לגמרי. זה שיש מחשבות אחרות במשרד התחבורה, ויש ויכוח לגיטימי- -
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הממשלה אמרה עמדה ברורה מאוד בנושא חניה מועדפת.
אתי בנדלר
אני בפירוש אתייחס לנושא בדברי ההסבר.
אלי אפללו
אני מסכים עם היועצת המשפטית. אני כבר אשב אתכם.
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה את מציעה?
אתי בנדלר
לא ניסחתי, כמובן, כי לא ידעתי מהם העקרונות. אני מוכנה להתייחס לנושא גם בדברי ההסבר, כלומר שמלכתחילה זה יחול על כל הודעת תשלום קנס בשל העמדת רכב בניגוד להסדר חניה בכביש שאבני השפה שלו צבועות לסירוגין בכחול, ולהתייחס לנקודה הזו, שהוועדה תשקול את נושא הסדרי החניה המועדפים לתושבי אזור או רשות מסוימת בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית - היא יכולה בלאו הכי לשקול, אבל להאיר את הזרקור לנושא הזה.
חוה ראובני
אפשר להציע נוסח אחר?
אתי בנדלר
אני מוכנה. אני מדברת כרגע על העיקרון.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, ההערה שלך היתה גם לייעוץ המשפטי של עיריית תל אביב לגבי חניה מועדפת. אני פעם ראשונה שומע את העמדה הראשית, שהיא של הממשלה, שהדבר הזה לא מקובל עליה. אני לא ידעתי את זה.
חוה ראובני
זו עמדת משרד התחבורה.
היו"ר אופיר אקוניס
משרד התחבורה מטפל בכל מה שקשור לתחבורה- -
חוה ראובני
אני לא יכולה להגיד שזה נדון- -
עוזי סלמן
יש הבדל בין לא מקובל ללא חוקי. אין מחלוקת לגבי החוקיות של זה.
היו"ר אופיר אקוניס
מקבל.
חוה ראובני
אנחנו מתנגדים מבחינת מדיניות להסדרים האלה. אנחנו בולמים חוקי עזר- -
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. לראשונה שמעתי על כך, שהדבר הזה של חניה מועדפת הוא במידה רבה מאוד תפישה או המצאה – לא אומר את זה לגנאי - מוחלטת של הרשויות המקומיות, בניגוד לעמדת המשרד, שמרכז את כל ענייני החניה והתחבורה והבטיחות בדרכים וכדומה. חשוב לדעת את זה.
אתי בנדלר
הנושא כאמור יידון בעת הדיון בהצעת החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אז הסמכנו אותך, ואתם יכולים בהידברות, כמובן, עם הגברת רווה ועם הגברת ראובני.
אתי בנדלר
הערה שנייה, אני בהחלט מסכימה עם עמדת נציגי הממשלה, שהמועד הקובע הוא מועד ההמצאה כדין ולא מועד הקבלה, משום שאי אפשר לדעת מתי מקבל הדוח מקבל אותו, מה גם שיש בפקודה חזקה, של אם נשלח דוח רשום, והוא לא לוקח את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
ממתי מתחילה הספירה של ה-14? מרגע הקבלה?
אתי בנדלר
ממועד ההמצאה. לכן אני חושבת שצריכים תקופה ארוכה יותר- -
אלי אפללו
אני רוצה מיום קבלה.
אתי בנדלר
אנחנו לא יודעים אותה.
היו"ר אופיר אקוניס
יום ה-X ממתי נספר?
אתי בנדלר
בהתאם לתקנות סדר הדין הפלילי, בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד את הודעת תשלום הקנס לשמשת הרכב. ועוד קובעות התקנות האמורות ש – ואני מדברת על תקנה 41ב – לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב, ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה, דהיינו אפשר להצמיד את ההודעה לשמשת הרכב. לא היתה התייחסות להודעה כפי שהיא הומצאה, על נותן הודעת תשלום הקנס מוטלת חובה, ככל שהוא רוצה לגבות, לשלוח בדואר רשום.


בעבירות ששולחים בדואר רשום רואים את ההודעה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימת אישור המסירה, אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, ויש אפשרות לסתור את החזקה הזו, דהיינו מרגע שנשלחת בדואר רשום הודעת תשלום קנס, אחרי 15 ימים רואים את ההודעה כאילו התקבלה.
יפעת רווה
גם אם הוא לא הלך לקחת את הדואר הרשום.
אתי בנדלר
כי כולם מכירים את התופעה שאנשים מקבלים הודעה על דואר רשום, רואים שזה הגיע מרשות מקומית או מהמשטרה, ולא לוקחים.

אשר על כן אנחנו צריכים להניח שההודעה הזו הגיעה הכי מאוחר בתום 15 ימים ממועד משלוח ההודעה בדואר רשום, ומכאן צריכים להוסיף 14 ימים, 10 ימים, ככל שהוועדה תחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
המציע מדבר על 14.
אתי בנדלר
אז מדברים על תשלום מחצית הסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס תוך 14 ימים מהמועד שבו רואים אותה כאילו הומצאה.
אברהם פרץ
תראה, זה הפך מ-14 ל-29 יום.
אתי בנדלר
הצעת החוק המקורית דיברה על 14 ימים מיום שהוא קיבל. לכן אני הולכת לחזקה, ממתי רואים אותו כאילו קיבל, ומכאן אני סופרת את אותם 14 ימים.


לגבי הוראת סעיף קטן (ב), אם אדם פנה לבקש מחילה, אם אתה רוצה לקרוא לזה כך, ביטול ההודעה, הבנתי שהיה דין ודברים, האם להחיל את התשלום המופחת גם במקרה כזה או לא. אני סברתי שאם כך, למשל, אותו אדם שדיברנו עליו, שחנה בכחול לבן, הוא חושב שקיבל את ההודעה הזאת שלא כדין, או בגלל טעות, או מסיבה אחרת, והוא פנה במועד שקבוע בחקיקה בבקשה לביטול הקנס, ובקשתו נדחתה. מדוע שלא תהיה לו האפשרות לשלם את התשלום המופחת בתוך 14 ימים מעת שהומצאה לו הודעה על דחיית בקשתו?
אלי אפללו
אני חושב שצריך להיות פה מנגנון כדי לדרבן אנשים לשלם.
אתי בנדלר
כן, אבל אם אני חושבת שקיבלתי הודעה שלא כדין- -
אלי אפללו
אם הוא חושב שהוא זכאי בעניין הזה, הוא ילך מבחינה משפטית. אבל אדם, כדי לדרבן אותו, כדי לחסוך מהלכים משפטיים, ולעשות בעיות, אני מסכים אתך- -
אתי בנדלר
שוב - ההחלטה היא של הוועדה. כיוון שהפניתם לחוק האנגלי, עו"ד ניר ימין ניסה הבוקר לאתר את החוק האנגלי שבו מדובר. הוא לא הצליח לאתר את החוק האנגלי, אבל הצליח לאתר את ההנחיות להפעלתו, אז אני מראש רוצה לסייג את דבריי, איני יודעת עד כמה הם מדויקים, אבל באותן הנחיות שניר איתר, הוא מצא שתקופת הפנייה מוקפאת, דהיינו נניח שהפנייה נעשתה לרשות לבטל את הודעת תשלום הקנס בתוך שלושה ימים, והוא קיבל תשובה אחרי זמן כלשהו; אם סך הכול האפשרות לשלם תשלום מופחת היא 14 ימים, דהיינו נותרו לו עוד 11 ימים, אז הוא יכול לשלם את התשלום המופחת הזה בתוך 11 ימים ממועד קבלת התשובה.
אלי אפללו
אני מציע, הוא ישלם את הדוח, ותהיה לו אפשרות לערער על זה.
אתי בנדלר
זאת השאלה, מרגע שאדם משלם, רואים אותו כאילו הודה.
אלי אפללו
לא.
אתי בנדלר
לפני שאתם עונים לכל ההערות שלי, הערה אחרונה שלי היא לגבי מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס ולא שילם את הקנס, כל מה שמופיע בסעיף קטן (ג), אני לא הבנתי את האמור בו, ואני חושבת שהוא מיותר בנסיבות העניין. איני יודעת מה התכלית של אותה הוראה.
יפעת רווה
לגבי ביטול, לפי סעיף 229(ח), נכון שאם שילם אדם את הקנס, רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו, אולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם ששילם את הקנס, ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס, לפי סעיף קטן (ג). בוטלה הודעת תשלום הקנס לאחר שהקנס שולם, יוחזר סכום הקנס ששולם.

כלומר יכול להיות מצב שאדם שילם את ה-50 שקל, מבקש במקביל ביטול, ואז צריכים להחזיר לו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מתי ראית דבר כזה במדינת ישראל, שהחזירו משהו?
אברהם פרץ
את אומרת דברים לא בדוקים.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית של עיריית ראשון לציון, בבקשה.
עפרה יעקב
ראשית, אני רוצה להצטרף לדעתה של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה. אני גם מסכימה שסעיף קטן (ג) מיותר לחלוטין. יש צורך, לדעתי, להדגיש ולאבחן את סוגי העבירות שהחוק יחול עליהן.


מעבר לזה, אני רוצה לספר לכם שיש מערכת מאוד מסועפת ויעילה של הגשת ערעורים, שמטופלת בהתאם להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה. דוחות רבים מבוטלים, כסף מוחזר. זה לא סדום ועמורה כמו שאתם מציגים את זה, עם כל הכבוד.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מכיר הרבה אנשים שקיבלו החזרים על בקשות. אם אתם רוצים להוכיח כמה אתם בסדר, תביאו סטטיסטיקה לדיון הבא. רפ"ק לוינגר, בבקשה.
רון לוינגר
אם הבנו נכון, הבנתי, שחבר הכנסת אפללו מבקש שמי שמקבל את הקנס על החלון יוכל לשלם- -
אתי בנדלר
ודאי. יוכל לשלם סכום מופחת עד.
אלי אפללו
או הוא ישלם מהחלון, או מרגע קבלת העניין.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רק הערה אחרונה – אם זה עושה בלגאן, נדבר על זה בראשונה. חשוב שלא יהיה מצב שבעזרת השם, אנחנו מעבירים את החוק הזה, ואז העיריות במקום לתת 100 שקל, שמים לי 200 שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא יכול להיות.
יפעת רווה
הרבה עיריות בפועל, מניסיון אישי, כשנותנים בקשת ביטול, הם לא מחייבים את האנשים לשלם, הם נותנים את האפשרות לשלם מאוחר יותר, לכן הרבה אנשים לא מכירים את הנושא של ההחזר, אבל הוא קיים.
היו"ר אופיר אקוניס
יש עוד הערות? רבותיי, אנחנו חייבים לסיים, לפי תקנון הכנסת, בזה הרגע את הישיבה. את מציעה להוריד את סעיף (ג)?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
גם היועצת המשפטית של עיריית ראשון חושבת כמוך, חיזקה את עמדתך.

אני אצביע עכשיו על הנוסח, על (א) ו-(ב), עם הערותיה של היועצת המשפטית.
חוה ראובני
מה הוסכם לגבי הביטול?
מיכל צברי דוד
סעיף (ב) גם.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. אני מצביע על סעיפים (א) ו-(ב). מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
היו"ר אופיר אקוניס
אין מתנגדים, אין נמנעים.
לאה ורון
נציג האוצר צריך להודיע האם ההצעה כרוכה בעלות מתקציב המדינה.
יונתן בר סימן טוב
כרגע אנחנו מתנגדים לזה. אני מעריך שיש לזה עלות. אם רוצים הערכה מדויקת, צריך לבדוק את זה.
לאה ורון
אנחנו מבקשים בתוך שבעה ימים להעביר מכתב לוועדת הכלכלה בהתאם לתקנון הכנסת, האם ההצעה כרוכה בעלות, ואם כן, באיזו.
מיכל צברי דוד
העניין של הבקשה, אם אדם מבקש בקשה לבטל את הקנס, בקשתו נדחתה- -
היו"ר אופיר אקוניס
הצבענו, דיברנו, ונדון בזה לקראת הקריאה הבאה.
מאיר נריה
אני מבקש להודיע בשם חבר הכנסת זאב אלקין, שאנחנו מגישים רביזיה עד שתתקבל החלטה של ועדת שרים- -
היו"ר אופיר אקוניס
נא להעביר את זה גם בכתב. יש בקשה לרביזיה על ידי יושב ראש הקואליציה. אתה תעביר לי את הדבר בכתב בבקשה.
אתי בנדלר
באמצעות אחד מחברי הכנסת.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא אמר בשמו של יושב-ראש ה- - - . הוא אמר. אני הסמכתי אותו לתת את הודעתו. נא להעביר אותה בכתב. תודה רבה.
קריאה
- -
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, יש רביזיה.

רבותי, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים