ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני









פרוטוקול מס' 182

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010), שעה 15:50
סדר היום
הצבעות על הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

זאב אלקין

ניצן הורוביץ

דב חנין

איתן כבל

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

פאניה קירשנבאום

כרמל שאמה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצבעות על הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010. בהמשך להצבעות שהיו קודם, אני עובר לסעיף 12א עד סעיף 17, כולל ואני מבקש להצביע עליו כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 2

נמנעים – אין

הסעיפים אושרו כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. חמישה בעד, שני מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך ההצעה עוברת. אנחנו עוברים לסעיף 18.
תומר רוזנר
יש הסתייגויות בסעיפים שבתוך הסעיף עצמו. לסעיף 1כב אין הסתייגויות, צריך להצביע עליו כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אז נצביע קודם כול על סעיף 1כב לפי נוסח הוועדה. זה בפרק ד' – הממונה על זכויות העובדים הזרים בעבודה. מי בעד הסעיף? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 1כב – 5

נגד – 2

נמנעים – אין
סעיף 1כב אושר כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
בעד - חמישה, נגד - שניים, אין נמנעים. לפיכך, ההצעה עוברת כנוסח הוועדה. לסעף 1כב1 יש הסתייגויות של חבר דב חנין, קבוצת מרצ וקבוצת חד"ש. אני מבקש להעמיד את ההסתייגויות של חברי הכנסת מקבוצת חד"ש וחברי הכנסת מקבוצת מרצ להצבעה. מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
בעד ההסתייגויות – 2

נגד – 6

ההסתייגויות לא אושרו.
היו"ר דוד אזולאי
בעד – 2, נגד – 6, אין נמנעים. ההסתייגויות לא אושרו.

אנחנו עוברים להצבעה על סעיפים 1כב1 עד סעיף כז, כולל. מי בעד הצעת חוק כנוסח הוועדה?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 2

נמנעים – אין
הסעיפים אושרו.
היו"ר דוד אזולאי
בעד – 6, נגד – 2, אין נמנעים. לפיכך, הצעת החוק עוברת כנוסח הוועדה. אני עובר לסעיף 1כח. לסעיף הזה יש הסתייגויות של קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש ושל חברת הכנסת שלי יחימוביץ . מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה

בעד ההסתייגויות – 2

נגד – 6

נמנעים – אין
ההסתייגויות לא אושרו.
היו"ר דוד אזולאי
בעד ההסתייגויות – 2, נגד – 6, אין נמנעים. ההסתייגויות לא אושרו, ולפיכך סעיף 1כח עבר כנוסח הוועדה.
יש הסתייגות של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 14 עד סעיף 17.
תומר רוזנר
ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין נוגעת לסעיפים 14 עד 17 שכבר הצבעתם עליהם. עקב טעות לא הצבענו עליה. ההסתייגות התייחסה לזה שהנושא של הפלסטינים יישאר במשרד התמ"ת. הוא מציע לבטל אותם ולקבוע במקומם סעיף שאומר שהסמכויות של הממונה יהיו במשרד התמ"ת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה, אדוני. מי בעד ההסתייגות של קבוצת חד"ש?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2
נגד - 6
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. בעד – 2, נגד – 6, ולכן ההסתייגות לא עוברת.

אנחנו עוברים להצבעה את סעיף 1כח, על פי הצעת החוק שמצויה בפניכם, עד סוף הצעת החוק. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – 6

נגד – 3

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. שלושה מתנגדים, שישה בעד, ולכן הצעת החוק אושרה.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת רביזיה.
היו"ר דוד אזולאי
על מה רביזיה?
פניה קירשנבאום
על ההצבעה האחרונה. ביקשתי להיות חלק מההצבעה, וביקשתי לחכות לי חמש דקות כי קיבלתי הודעה מאוחר. לא חיכיתם, אני רוצה להיות חלק מהדיון.
היו"ר דוד אזולאי
גברתי, הודענו על רבע לארבע. אנחנו לחוצים מאוד בזמן, ישיבת המליאה מתחילה ב-16:00. מנהלת הוועדה הודיעה לי, היינו פה בהצבעות. אי אפשר היה לעכב את כולם בגלל שגברתי לא הגיעה בזמן. אם את מבקשת רביזיה על כל הצעת החוק, אין בעיה. אני מכבד את זה.
פניה קירשנבאום
על ההצבעה האחרונה.
היו"ר דוד אזולאי
על ההצבעה האחרונה. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?

הצבעה

בעד הרביזיה - מיעוט

נגד הרביזיה – רוב

הרביזיה לא אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה, הרביזיה לא עברה. החוק אושר לקריאה שניה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00.

קוד המקור של הנתונים