ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 255
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008

הצעתם של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין,

נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אריה אלדד

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
ד"ר אמיר שנון, מנהל האגף למקצועות רפואיים, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008
הצעתם של חברי הכנסת
אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. כ"ט באדר התש"ע, 15 במרץ 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדיון מספר 473 בוורסיה 258 של הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008, הצעתם של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר


אני חייב לציין שאנחנו בדיון מספר 259 אבל חברי הכנסת אמסלם, מיכאלי, וקנין, זאב, אזולאי ומילר לא היו ולו גם בדיון אחד והם מחוקקים שהחוק שלהם עומד לעבור. מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים.


לפני שנעבור להקראות ולהצבעות, היועצת המשפטית של הוועדה תאמר את מה שיש לה לומר, ואם יש כאן מישהו שירצה להוסיף, ודאי שהוא יוכל להוסיף. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אני מבין שיש דיונים ארוכים ועד מחר בבוקר יש לנו זמן.
אחמד טיבי
ברשותך, אדוני היושב ראש, הערה לסדר לפני שהיועצת המשפטית תקריא את הניסוחים.
היו"ר חיים כץ
לפני שהיא מקריאה, היא תתייחס להצעה.
אחמד טיבי
זה היה אחד הדיונים הקשים ביותר. מדובר בחוק חשוב שעשינו אותו גם בקדנציה הקודמת ואנחנו ממשיכים בו עתה. מטרת החוק להסדיר את עבודת מקצועות הפרה-רפואיים תוך דגש על האינטרס של הבוגר ושל החולה כאחד. בשבועות האחרונים התגלעו חילוקי דעות בעיקר על העיקרון של הרטרואקטיביות של הבחינה. יש הסכמה כאן בוועדה שהתאריך הקובע, 30 בינואר 2009, והלאה, כל הבוגרים, הבוגרים בחוץ לארץ והבוגרים בארץ, חייבים בבחינה כמו יתר המקצועות.


לגבי העיקרון שהיה חמש שנים אחורנית. הסיכום היה, ואת זה עכשיו תקריא היועצת המשפטית, שבוגרי הארץ עד תאריך היעד הזה פטורים מבחינה.
היו"ר חיים כץ
איזה תאריך?
אחמד טיבי
31 בינואר 2009.


לגבי הבוגרים בחוץ לארץ, כל מי שעבד שנה אחת לפחות בנוכחות אחראי או ממונה שיש לו אישור של משרד הבריאות, תעודת הכרה במקצוע הבריאות, כלומר, אוטומטית זה לפני 2005, פטור מבחינה גם אם הוא בוגר בחוץ לארץ. הוא פטור מבחינה.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא היה רוצה לעשות בחינה? אתה חושב שמשרד הבריאות יכול להעמיד אותו לבחינה? אני לא בטוח.
אחמד טיבי
הוא יכול.
היו"ר חיים כץ
את כולם?
אחמד טיבי
לא את כולם. כולם ירצו פטור. נגיד שמישהו נשאר מחוץ להגדרות האלה ונשארו כאלה שאין להם שנה, השארנו בפניו אופציה כך שיוכל להסדיר את עצמו בשלוש שנים. כלומר, ניתן לו רשיון זמני עד שלוש שנים ותוך כדי שלוש השנים האלה הוא חייב לעבוד שנה בנוכחות אחראי או ממונה.
היו"ר חיים כץ
אז זה פוטר אותו.
אחמד טיבי
אז הוא פטור מבחינה אבל הוא צריך להגיש בקשה תוך שנה, תוך 12 חודשים, ולא להמתין שלוש שנים ולומר שנתיים וחצי לפני שיש לו עוד חצי שנה. הוא צריך להגיש בקשה תוך 12 חודשים מיום ה-15 במרץ 2010. כלומר, זה עד 2011. רוב האנשים יהיו פטורים מהבחינה אבל לשביעות רצון החולים ואלה הדואגים לחולים, הם יהיו חייבים באחראי ובממונה למשך שנה של עבודה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים זה יפטור מבחינה?
אחמד טיבי
את הרוב.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים ממתינים לבחינה?
אמיר שנון
הבחינה שהתכוונו לקיים באפריל הייתה לכ-800 אנשים אבל יש עוד הרבה תיקים שטרם בדקנו.
אחמד טיבי
לדעתי בוגרי הארץ, אלה מונים לפחות 1,500.
משה (מוץ) מטלון
יש כאלה שהייתם אמורים לבדוק ולא קיבלו זימונים כך שהם לא יכלו להגיע לבחינות. הם לא מסוגלים לעשות את זה.
רחל אדטו
אם מסיימים את השנה הזאת ולא עוברים את הבחינה.
אחמד טיבי
הוא צריך לעבוד בנוכחות ממונה או אחראי.
ג'ודי וסרמן
לא ממונה. שהממונה שאחראי עליו במקום בו הוא הועסק, הוא אדם שיש לו תעודה במקצוע הבריאות מלפני 2009.
היו"ר חיים כץ
אומרת רחל אדטו והיה והוא לא מאשר לו את התקופה.
אחמד טיבי
זאת לא התמחות. הוא לא צריך אישור. הוא לא צריך אמירה. עצם הקיום שלו במקום.
אריה אלדד
ההנחה המובלעת כאן היא שבעל מקצוע אחראי על מכון, אם האיש אינו ראוי לעבוד והוא ידאג לחולים הנתונים לאחריותו, הלא הוא מטפל בחולים שאם יקרה להם משהו לא טוב, יבואו אליו בטענות כי הוא אחראי, הוא יפסיק את עבודתו או יכתוב מכתב לאחראי על המקצועות הרפואיים שהנ"ל אינו ראוי ולא יודע מה הוא עושה.
רחל אדטו
למה לא להוסיף שיאשר הממונה לשביעות רצונו? אז כולנו נרגיש הרבה יותר טוב עם זה, גם דוקטור שנון וגם פרופסור אלדד.
אחמד טיבי
זה לא הסיכום. אני מציע שלא נחרוג מהסיכום.
ג'ודי וסרמן
ההערה של חברת הכנסת אדטו לא חורגת מהסיכום.
רחל אדטו
לא נכחתי בחלק מהסיכומים ולכן אני בעד התייחסות לנקודה הזאת.
ג'ודי וסרמן
יש התייחסות לנקודה הזו. הפטור מבחינה למי שלמד בחוץ לארץ ועסק שנה אחת, שהממונה במקום הוא אדם שיש לו תעודת הכרה, זה רק לגבי הפטור מבחינה. זה לא פוטר אותו מהכשרה מעשית. כלומר, מדובר על אדם שעשה הכשרה מעשית או במסגרת הלימודים שלו בחוץ לארץ, ואם הוא לא עשה הכשרה מעשית, הוא יהיה חייב לעשות הכשרה מעשית בארץ תחת פיקוח לפי הקבוע בתקנות.
אריה אלדד
להנחת דעתו של המנהל.
ג'ודי וסרמן
להנחת דעתו של המנהל.
אריה אלדד
זה כתוב בחוק המקורי.
ג'ודי וסרמן
העיסוק הזה הוא לא במקום הכשרה מעשית אלא הוא במקום בחינה.
אמיר שנון
אני חושב שדוקטור אדטו צודקת. העיסוק הוא במקום בחינה. זאת אומרת, מישהו צריך לחוות דעה.
היו"ר חיים כץ
מתי תאריך הבחינה?
קריאה
בחודש אפריל.
אמיר שנון
יש בחינות שיכולות להתקיים ב-21 וב-22 באפריל.
היו"ר חיים כץ
כמה הזמנות הוצאתם נכון להיום?
אמיר שנון
אני לא יכול להוציא הזמנות כי אני לא יודע מה יאמר החוק מחר.
היו"ר חיים כץ
זו הסיבה?
אמיר שנון
כן.
היו"ר חיים כץ
אם הייתי מאמין.
אמיר שנון
צר לי שאתה לא מאמין למה שאני אומר. מה שאמרתי לך, זאת אמת לאמיתה. אני יכול להוציא מחר 800 הזמנות לאנשים לבחינה.
היו"ר חיים כץ
לא 800. אם הייתי מאמין שאתה בחודש אחד יכול להעמיד לבחינה את כל אלה שממתינים כל כך הרבה זמן, תאמין לי שהייתי נותן לך את האפשרות להעמיד אותם לבחינה. אם היה נדמה לי שאתה יודע להעמיד לבחינה את כולם. לכן זה הגיע.
אמיר שנון
לא לכן זה הגיע אלא זה הגיע בגלל לחץ של כל דור הביניים. בואו לא נבלבל את הדברים.
אריה אלדד
נכון, אבל אנחנו עוסקים כאן בחוק שהוא הרע במיעוטו.
היו"ר חיים כץ
יסלח לי אדוני, אני מודיע לך חד משמעית שלא מדובר בדור ביניים. אם היה נדמה לי שאתה יודע להעמיד את האנשים לבחינה, לא היה עוזר לאף אחד כאן כלום. אני דיברתי אתך ושאלתי אותך ואמרת שאתה תזיז חודש, חודשיים ולא בדקת את התיקים. הסיבה היחידה והחד משמעית שהיה נדמה לי, אחרי השיחה שלי אתך, שאתה לא יודע להעמיד אותם לבחינה.
אמיר שנון
אני חושב שהבנת לא נכון את הדברים. אנחנו קבענו מועדים ל-800 אנשים הראשונים ולבקשתך ולבקשת אחרים הזמנו אולמות ליוני, לאוקטובר ולנובמבר. עד סוף השנה, אם תרצה, אני יכול לבחון את כולם.
אורלי לוי-אבקסיס
אם יש סיכום, בואו נצביע עליו.
היו"ר חיים כץ
אתה מסביר טוב ואני מבין גרוע. זה הסיכום.
ג'ודי וסרמן
ברשותך אדוני, אני רוצה להבהיר עוד שתי נקודות. שתי הקבוצות, גם אלה שלמדו בארץ וגם אלה שלמדו בחוץ לארץ, מדובר על אוכלוסייה שסיימה את הלימודים במקצוע הבריאות המזכה בתואר עד ליום 30 בינואר 2009.


לגבי שתי הקבוצות, אלה שלמדו בארץ ואלה שלמדו בחוץ לארץ, מדובר על אנשים שהגישו בקשה לקבלת תעודה במקצוע הבריאות – לגבי הארץ, תעודה קבועה, ולגבי אלה שלמדו בחוץ לארץ, תעודה זמנית – עד ליום 15 במרץ 2011.
אחמד טיבי
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
נעבור להקראה.
נועה בן שבת
אני מקריאה את סעיף 12(2).


(2)
במקום סעיף קטן (ג) יבוא:(ג)
(1)
מי שסיים עד ליום ה' בשבט התשס"ט (30 בינואר 2009) את

לימודיו במקצוע הבריאות, בישראל, באופן שהוא זכאי לתואר האקדמי כהגדרת בפסקה (1) להגדרה "תואר אקדמי", והנדרש לפי סעיף 8, גם אם טרם הוענק לו התואר האמור, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות לפי חוק זה, אם מתקיימים בו כל שאר התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט בחינות שנקבעו לפי סעיף 8(3), ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע. לעניין סעיף קטן זה וסעיף קטן (ט), "המועד הקובע" – כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010).

(2)
מי שסיים עד ליום ה' בשבט התשס"ט (39 בינואר 2009) את לימודיו במקצוע הבריאות, מחוץ לישראל, באופן שהוא זכאי לתואר האקדמי כהגדרתו בפסקה (2) להגדרה "תואר אקדמי", שנדרש לפי סעיף 8, גם אם טרם הוענק לו התואר האמור, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות לפי חוק זה, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

(א)
אם מתקיימים בו כל שאר התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט בחינות שנקבעו לפי סעיף 8(3), עסק במקצוע הבריאות בישראל, בהיקף ניכר במשך שנה לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד הקובע, במקום שבו האחראי או הממונה הוא עוסק בעל תעודת הכרה במקצוע הבריאות שנתן לו המנהל, והוכיח ידע וניסיון במקצוע הבריאות להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע.

(ב)
אם מתקיימים בו כל שאר התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט הכשרה מעשית ובחינות שנקבעו לפי סעיף 8(3), עסק במקצוע הבריאות בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום ה' בשבט התשס"ט (30 בינואר 2009), והוכיח ידע וניסיון במקצוע הבריאות להנחת דעת של המנהל, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע.

(3)
מי שסיים עד ליום ה' בשבט התשס"ט (30 בינואר 2009) את לימודיו במקצוע הבריאות, מחוץ לישראל, באופן שהוא זכאי לתואר האקדמי כהגדרתו בפסקה (2) להגדרה "תואר אקדמי" הנדרש לפי סעיף 8, גם אם טרם הוענק לו התואר האמור, ומתקיימים בו כל שאר התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט בחינות שנקבעו לפי סעיף 8(3) -

(א)
זכאי לקבל תעודה במקצוע הבריאות לפי חוק זה, אם עסק במקצוע הבריאות בישראל, בהיקף ניכר, במקום שבו האחראי או הממונה הוא עוסק בעל תעודת הכרה במעמד במקצוע הבריאות שנתן לו המנהל, במשך שנה לפחות עד ליום י"ט בשבט התשע"ג (30 בינואר 2013) (להלן – שנת העיסוק), ולגבי עיסוק כאמור לאחר יום כ"ה בשבט התשע"א (30 בינואר 2011) – עסק לפי תעודה זמנית שניתנה לו לפי פסקת משנה (ב), והוכיח ידע וניסיון במקצוע הבריאות להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שהגיש בקשה לכך לא יאוחר מיום כ' באייר התשע"ג (39 באפריל 2013).

(ב)
זכאי לקבל תעודה זמנית במקצוע הבריאות, שתוקפה יוגבל עד ליום י"ט בשבט התשע"ג (30 בינואר 2013) ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע. המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב,בין השאר, בהשכלתו. מי שניתנה לו תעודה זמנית במקצוע הבריאות, יראו אותו כבעל תעודה במקצוע הבריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה ובכפוף לתנאים שנקבעו בה.

בסעיף (ט) צריך לערוך התאמות דומות להתאמות שנקראו כאן בסעיף קטן (ג).
ג'ודי וסרמן
בקשר למי שעוסק בקרימינולוגיה קלינית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה על הנוסח שהוקרא.

ה צ ב ע ה

בעד - 6

הנוסח שהוקרא – אושר
אחמד טיבי
אני לא חבר ועדה, אבל אני תומך באופן מורלי.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים תמכו, אין מתנגדים ואין נמנעים. למען הסר ספק, אני מבקש רביזיה.
אריה אלדד
האם ההסתייגויות שהוגשו הן בתוקף?
ג'ודי וסרמן
אם הוא לא חבר ועדה, הוא לא היה צריך להסתייג.
אחמד טיבי
לפי הסיכום עם יושב ראש הכנסת, מחר הוא מאשר את ההנחה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אני לא מבקש רביזיה.
אריה אלדד
מה עם ההסתייגויות?
היו"ר חיים כץ
אין הסתייגויות.


אני רוצה להודות קודם כל לחברי הכנסת המציעים. סביר להניח שאם הצעת החוק עברה כאן, היא תעבור במליאה. אני רוצה גם להודות לאריה אלדד, לרחל אדטו, לאחמד טיבי, לשלי יחימוביץ ולצוות המקצועי ולסגן השר שעמלו רבות כדי להגיע לפשרה ולהביא את ההצעה לחקיקה כי לא מעט אנשים במדינת ישראל נתקעו בגלל עיכוב בחקיקה הזאת. אני מאוד רוצה לקוות שלמרות שהקלנו על אלה שסיימו את הלימודים, האנשים שייכנסו למקצוע יהיו ראויים לעבוד במקצוע הזה. בעתיד, מי שצריך לעבור בחינות, יעבור את הבחינות. אני נגד פטורים והנחות במקצועות רפואיים. אני מקווה שהציבור שדורש את המקצועות האלה לא ייפגע בגלל ההקלות שנתנו כאן.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20

קוד המקור של הנתונים