ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הפנים והגנת הסביבה

15.03.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 181

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שני, כ"ט אדר התש"ע ( 15 במרץ 2010), שעה: 13:00
סדר היום
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות
עובדים זרים), התשס"ט-2009 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דב חנין

ניצן הורוביץ

ציון פיניאן
מוזמנים
דניאל סלומון – הלשכה המשפטית, משרד הפנים

שושנה שטראוס – הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עו"ד שי סומך – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי אסולין – רפרנט פנים ודתות באגף תקציבים, משרד האוצר

עמית שטאובר – עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

נטע ברנר – עו"ד, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ליאוניד קוגן – עו"ד, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מירי יוגב – נציבות שירות המדינה

פארן בישאר אלי – עוזר היומ"ש, נציבות שירות המדינה

אילנה קרבונן – נציבות שירות המדינה

עודד פלר – עו"ד, האגודה לזכויות האזרח

יצחק גורביץ – סמנכ"ל כספים וכלכלה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

עו"ד צבי שפר – ההסתדרות הכללית

אבנר עורקבי – יו"ר ארגון אהב"ה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר


גלעד קרן


הראל עמית - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות

עובדים זרים), התשס"ט-2009 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.


אני מציע שהיועצים המשפטיים יציגו את הדברים לפני ההצבעה. אני מודיע לכולם שאין התייחסות לשום דבר. אנחנו ניגשים רק להסתייגויות והצבעות.
תומר רוזנר
בטרם ניגש להסתייגויות ולהצבעות אני מציע שגלעד יקריא סעיפים שסוכמו בוועדה, ואנחנו מביאים את הנוסח לידיעת הוועדה ולאישורה. לאחר מכן אנחנו נקבל תשובה לשאלה שאדוני ביקש אתמול התייחסות לגבי אי מניעת פגיעה בעובדים. הוא ביקש תשובה מנציבות שירות המדינה, וטרם קיבלנו אותה. לאחר מכן ניגש להצבעות.
היו"ר דוד אזולאי
נציג נציבות שירות המדינה, מייד נאפשר לך להתייחס.
פארן בישארה אלי
התבקשנו אתמול לבדוק את הסוגיה אם תנאי ההכשרה והוראת המעבר יהוו פגיעה בעובדים או במפקחים ליתר דיוק. לאחר דיון היום בנציבות מצאנו שאנחנו לא יכולים להבטיח שלא תהיה פגיעה במפקחים כל עוד הם לא יעמדו בתנאי הסף החדשים. הרי הוראת המעבר קובעת שכל המפקחים יקבלו הסמכה זמנית עד שנה, ולאחר שנה צריכים לעמוד בכל התנאים שייקבעו בחוק. אפשר לקבוע איזה הסדר ביניים שכל הוותיקים אפשר להעביר אותם. הם תמיד עוברים הכשרות. אי אפשר לבוא ולקבוע כתנאי סף הכשרות. אתה לא יכול להגיד לעורך דין שהוא אחרי עשר או חמש שנים במקצוע: אדוני, היום אנחנו משנים את הכללים. אתה צריך לעבור עוד הפעם הכשרות. אפשר להגיד הכשרות, אבל לא תנאי סף, לקבוע את זה כתנאי סף. נראה לי שפה צריכים גם למצוא את נוסחת האיזון.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאתה אומר הוא שאם אותו מפקח לא יעבור את תנאי הסף - - -
פארן בישארה אלי
אם ייקבעו חדשים פה לפי החוק הזה.
היו"ר דוד אזולאי
כן, ואז בעצם הוא יכול ללכת הביתה.
פארן בישארה אלי
הנחת היסוד אתמול שהם לא יפגעו בעובדים, שהם יעשו לו ויסות בתוך המערכת. הפיטורים זה המקרה הכי קיצוני. כאילו הם מבטיחים לו שהוא יישאר במדינה, ואז - - -
תומר רוזנר
השאלה היא האם הם יכולים להתחייב לפרוטוקול שזה לא יקרה, שלא יפטרו.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אני מודיע לך, ואני אומר את זה לכל נציגי הממשלה, אנחנו לא ניתן את ידינו לכך שבגלל רפורמה או העברת סמכויות ייפגעו עובדים. אם אין מענה לדבר הזה, אני אעצור את החקיקה, ולא תהיה חקיקה – חד וחלק.
פארן בישארה אלי
אנחנו פתוחים להצעות, אמרנו שוותיקים- - -
היו"ר דוד אזולאי
את ההצעות אתם צריכים להביא, לא אני.
פארן בישארה אלי
אמרנו – אפשר להציע שכל הוותיקים - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מוכן שבחסות ועדת הפנים, ובחסות חקיקה של הממשלה, תפגעו בעובדים. אם אין התחייבות לעניין הזה – ואני פה דורש התחייבות. האם נמצאים כאן נציגי האוצר?
קריאה
כן.
היו"ר דוד אזולאי
פה אני צריך התחייבות, ואם אין התחייבות לעניין הזה אז אני לא מתקדם.
עמית שטאובר
במצב הקיים אם שר התמ"ת מעוניין לקבוע כשירות חדשה, או יש איזשהן הכשרות שאותו מפקח אמור לעבור, - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא נכנס לקישקע של אף אחד. לי חשוב לקבל הודעה חד משמעית לגבי אותו עובד. הדרישה שלי היא אחת. מצידי שיקבל הכשרה אחרת, שיעבירו אותו לאגף אחר, ובלבד שלא ילך הביתה.
עמית שטאובר
כל מה שאני מבקש לדעת הוא אם יש מפקחים שהולכים היום הביתה עקב זה שהם לא עומדים בתנאי כשירות.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאמר נציב שירות המדינה – יכול להיווצר מצב שאם הוא לא יעבור את תנאי הסף אחרי ההכשרה אז הוא לא יוכל להמשיך בתפקידו.
עמית שטאובר
אני אומר לפני התיקון, האם יש מפקחים שהולכים הביתה?
היו"ר דוד אזולאי
לא, לפני התיקון אף אחד לא הולך הביתה.
איתי אסולין
אני חושב שהאוצר לא זה שצריך לספק את התשובה. מי שצריך לספק את התשובה זה הנציבות ומשרד הפנים. המטרה פה של הרפורמה הזאת כביכול היא לא להביא לפיטורי עובדים – כולנו יודעים את זה. צריך לומר שאגב זה לא יבוצעו פיטורים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל, מהרפורמה הזאת אני שומע ומבין היום שיכול להיווצר מצב שיפוטרו עובדים.
פארן בישארה אלי
זה המקרה הכי קיצוני.
היו"ר דוד אזולאי
תסלח לי, בשבילי אחד זה קיצוני.
שי סומך
בכל מקרה, צריך לזכור שלמפקחים יש סמכויות שיכולות לפגוע בזכויות הפרט. מלבד זה יש להם סמכויות חקירה. לכן, זה חשוב שבכל מקרה הם יעברו את תוכנית ההכשרה. את זה חייבים להבהיר.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי בעיה. אמרתי – יעברו את תוכנית ההכשרה, ויעברו את כל המבדקים. מה קורה אם אותו מפקח לא עבר את מבחני ההכשרה? מה עושים איתו?
שי סומך
אני אומר שבכל חלופה שתיקבע צריך להבטיח שהם יעברו את תוכנית ההכשרה, כי יש לזה חשיבות.
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא עבר את תוכנית ההכשרה אין לו בעיה, הוא יעבוד.
תומר רוזנר
אין ויכוח שאם רוצים שהוא ימשיך להיות מפקח הוא חייב לעבור את תוכנית ההכשרה. מה שמבקש יושב-ראש הוועדה מגורמי המדינה זה איזושהי הצהרה ברורה ומפורשת שבמצב שהוא לא יעבור את תוכנית ההכשרה - והוא מצב שהוא אפשרי, הוא לא יעמוד בתנאים, הוא לא יעבור את תוכנית ההכשרה – במצב הזה תהיה התחייבות של המדינה שעובדה זו בלבד כשלעצמה לא תגרום לפגיעה בזכויותיו כעובד או לפיטוריו.
מירי יוגב
מה שאנחנו יכולים להגיד כנציבות שירות המדינה הוא שאנחנו לא נפגע בעובדים. עובדים שלא יעברו את ההכשרה, כלומר, הם כן יעברו את ההכשרה, לא יעברו בבחינות של ההכשרה, ימשיכו להיות מפקחים. לא נקדם אותם לתפקידים אחרים עד שהם יעברו את ההכשרה.
תומר רוזנר
לא ימשיכו להיות מפקחים.
מירי יוגב
אבל, אי אפשר לשים אותם בתפקיד אחר כי העובדים האלה מועסקים בחוזים מיוחדים, חוזה של משכורת קולט לעובדים שמועסקים בדרך כלל בשטח. אם אני אתן לו תפקיד פקידותי אחר אני אוכל לפגוע בשכר שלו כי הוא לא יהיה באותו חוזה. הוא יהיה בחוזה של 20% פחות במקרה הטוב.
היו"ר דוד אזולאי
רגע, הוא עובד מדינה.
מירי יוגב
הוא יהיה עובד מדינה, ברור.
היו"ר דוד אזולאי
הוא עובד שהוא כבר היה עובד מדינה, והוא עכשיו הלך לקבל הכשרה. הוא לא עמד בהכשרה.
מירי יוגב
הוא לא עמד בה. ואז אתם אומרים שאם הוא לא עמד הוא לא יכול להמשיך ולהיות מפקח, תנסו למצוא לו תפקיד אחר. זה לא עובדים שבאים עם השכלה, עובדים ברמות הנמוכות. מקסימום נוכל למצוא להם משרה ברמה זוטרה שהיא אומרת לפי דירוג דרגה שזה בשכר נמוך יותר. אז אני לא יכולה להצהיר פה שהזכויות לא ייפגעו. השכר שלו ייפגע. הוא ימשיך להיות עובד

מדינה, אבל לא באותו שכר, וזה שיהיה ברור, וזה אנחנו לא יכולים להתחייב.
דניאל סלומון
קודם כל, היא התחייבה כבר שאין פיטורים כתוצאה מה- - -
מירי יוגב
במקרה הקיצוני אנחנו לא מדברים על פיטורים, אנחנו מדברים על ניידות עובדים לתפקיד אחר. היום אנחנו לא יכולים להתחייב שהזכויות שלו לא ייפגעו. לא רק תשלום שעות נוספות, חוזה משכורת כוללת זה 20% יותר מדירוג - - -
היו"ר דוד אזולאי
אם אני מקבל הבטחה שתהיה ניידות לתפקיד אחר זה בסדר.
מירי יוגב
איך אני יכולה להתחייב כשאני לא יודעת היום כמה כאלה לא יעברו?
היו"ר דוד אזולאי
גברתי, אני אומר לך, ואני חוזר ואומר, אני לא רוצה שייוצר מצב מסוים, חלילה וחס. אנחנו מקיימים כאן דיונים, ואנחנו נענים לבקשה, ואני חושב שהרפורמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ומקובל עליי הכול. אבל, לא יכול להיות שבחסות הרפורמה מישהו יחליט לנקות כמה אנשים, ובזה הוא פותר לעצמו בעיה. כל אחד מאיתנו – אני ואתה- צריך לחשוב שהוא על הפרק, וזה הדיון שצריך להיות. אני לא רוצה שיקרה מצב שבו חס וחלילה בגללנו יפטרו עובדים.
דניאל סלומון
קודם כל, אנחנו מדברים על עובדים בודדים, אם בכלל יהיו כאלה.
מירי יוגב
לא יודעים, זה עלול.
דניאל סלומון
בסדר, אנחנו לא יודעים. ראש רשות האוכלוסין שהוא המעסיק של האנשים האלה מתחייב שהוא יקלוט את האנשים האלה ככל שייוצר מצב כזה על התקנים שלו. כלומר, פיטורים לא יהיו כתוצאה מהמעבר. מה בדיוק יהיו התנאים? יצטרכו למצוא תפקיד.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע מה? זה בסדר. אם יש התחייבות של הממונה על מינהל האוכלוסין בנושא הזה --
דניאל סלומון
יש.
היו"ר דוד אזולאי
- - פלוס ההבטחה שנאמרה פה על-ידי נציבות שירות המדינה, אני חושב שאנחנו יכולים להסתפק בזה.
מירי יוגב
איך הוא יכול להתחייב על דבר שאנחנו לא יודעים כמה עובדים? הוא לא יודע על איזה תפקיד. איך יש לו תפקידים היום לבוא ולהגיד: בבוא העת אני אתן להם תפקיד זה או אחר? אני אומרת לך שאני מאוד חוששת מהבלתי נודע. אנחנו כולנו לא רוצים לפגוע, ואנחנו לא יודעים מה יהיה שם.
היו"ר דוד אזולאי
גברתי, מה שאת אומרת עכשיו פירושו לסגור כרגע את הישיבה, ואנחנו לא נקיים את הישיבה הזאת, ותלכו תביאו את התוצאות שאתם רוצים להביא.
דב חנין
אדוני, אני חושב שאין מנוס אלא לעשות את זה, אם אדוני באמת רוצה להבטיח פתרון.
היו"ר דוד אזולאי
לא, יש פה הבטחה של מינהל האוכלוסין.
מירי יוגב
הוא לא יכול. עם כל הכבוד למנהל הרשות שאני מכירה ומעריכה אותו, הוא לא יוכל לעשות את זה לבד בלי נציבות שירות המדינה.
דב חנין
הנציבות גם צריכה להצטרף למחויבות הזאת ברמת המינימום.
מירי יוגב
הנציבות מצטרפת, ובכל מקום שסוגרים נציבות שירות המדינה נמצאת שם. מהלקחים שאנחנו הפקנו, ואתן לכם דוגמה קטנה, עובדים שעברו בפיקוח שהיו במשרד התמ"ת ועברו לרשות ההגירה – עברו ממשרד למשרד באותו תפקיד – נפגעו בשכרם. אז אנחנו לא יכולים להיתמם היום ולהגיד ש- - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא נכנס לפרטים האלה כרגע, זה לא מתפקידנו.
מירי יוגב
לא, אני רק נותנת דוגמה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה שתחת המטרייה של העברת סמכויות יפוטרו עובדים.
שושנה שטראוס
אני רציתי לחזור להצעה הממשלתית שהיתה שלכל המפקחים האלה יהיה שלוש שנים לפחות להתקדם, לנסות לעבור את המבחנים. זה לא יהיה שנה, אצלנו שנה זה תקופה מאוד קצרה. אפשר לקבוע שאחרי שלוש שנים יחזרו לוועדה. אם יש כאלה שלא עברו, אז אנחנו נדון אם יש מקום להאריך.
תומר רוזנר
אני לא יודע אם משרד המשפטים מסכים לזה.
פארן בישארה אלי
אנחנו דנו על זה בבוקר, ואמרנו ששנה אחת יכולה להיות בלתי סבירה. אם אנחנו מגדילים את זה זה יכול להיות יותר סביר.
גלעד קרן
את ההכשרה הם בכל מקרה יסיימו בתוך שנה, זאת לא הבעיה. השאלה היא, האם הם יעברו אותה, או לא יעברו.
שושנה שטראוס
אם הוא נכשל בבחינות, אז יש לו אפשרות למועד ב'.
תומר רוזנר
והוא ימשיך לה- - - את מכונת הפיקוח למרות שהוא נכשל בבחינות. זה מה שאתם מציעים?
שושנה שטראוס
כן, משך תקופה המעבר שלוש שנים שנראית - - -
קריאה
ההצעה - - - דיברה על שלוש שנים.
שושנה שטראוס
מדובר במפקחים ותיקים שפעלו במשך שנים, עשו את העבודה הזאת. כמו שיושב ראש נתן דוגמה, אדם בעל מקצוע שפתאום אחרי עשרים שנה מעבירים לו בחינות חדשות.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני רוצה להמשיך את הדיון. אני עומד על כך שנציב שירות המדינה יגיע לפה מחר בשעה 11:00, ויגיד את הדברים בקולו הוא, כאשר הוא מתואם עם הממונה על מינהל האוכלוסין. אני מציע שנסיים את כל הדברים האחרים, ויישאר לנו רק הנושא הזה בלבד.
מירי יוגב
ברשותך, אני אצא לדבר עם נציב שירות המדינה כדי לשמוע גם ממנו.
היו"ר דוד אזולאי
דני, אני מציע שאתה תצטרף לגברת בשיחה הזאת. זה חשוב מאוד.
תומר רוזנר
גלעד יקריא עכשיו כמה תיקונים שנובעים מהחלטות הוועדה רק כדי שהוועדה תדע איך הם באים לידי ביטוי בנוסח המוצע.
גלעד קרן
קודם כל, בעמוד 4 בשורה העליונה - זה משהו שלדעתנו הוא טעות בנוסח המקורי. שושנה, האם את ראית את זה?
שושנה שטראוס
אני חושבת שהעלאנו את זה באחד הדיונים.
גלעד קרן
בעמוד 4 בשורה העליונה, סעיף קטן (ב) שמוצג שם, בפסקה (3) של יא(ז). זה תיקון טכני.
תומר רוזנר
אני אסביר לחברי הכנסת הנוכחים שמדובר בהעברת הסמכויות בין השרים, ובאחד הסעיפים נוצר מצב שברישה של הסעיף מופיע ששר הפנים מוסמך, ובאחד מסעיפי המשנה נותר שר התמ"ת מוסמך. זה יוצר סתירה פנימית שצריך לתקן אותה. אנחנו רוצים לוודא שזאת גם כוונת הממשלה.
קריאה
כן, כן.
היו"ר דוד אזולאי
הלאה.
גלעד קרן
בעמוד 7 סעיף 1כד סעיף קטן (א) המוצע, מסומן שם באדום הוספה של קבלן כמשמעותו בסעיף 2(ג). מקובל?
קריאות
כן, כן.
תומר רוזנר
הכוונה בסעיף הזה היא לדרישת פרטים של ממונה על זכויות עובדים זרים גם מקבלנים שהם מספקים שירותי קרקע לעובדים הזרים.
גלעד קרן
בעמוד 12 סעיף 1כח(3) פסקת משנה (ב) כמו שאתמול הצענו, ואנחנו מוסיפים פה בנוסח: עבירת מין או אלימות שגם לגביה יוכל הממונה להפעיל את סמכויותיו בנושא של עובדים ומעסיקים בסיעוד.
תומר רוזנר
כזכור לחבר הכנסת חנין, על-פי הצעת הממשלה מוחרגים עובדי הסיעוד, למעט במקרים חריגים. הממשלה הציעה רק מקרה של סחר או עבדות, או הטרדה מינית. אמרנו שבין סחר ועבדות להטרדה מינית יש גם עבירות מין ואלימות אחרות, ולכן אנחנו מוסיפים אותן.
גלעד קרן
בעמוד 15 לגבי דוחות שנתיים מה שמופיע פה כ- 1ל. – המספור כמובן ישונה – בסעיף קטן (א) בהתאם לבקשת היושב ראש הוספנו ש:הממונה יכלול דיווח על יישום הוראות פרק ד'2" שזה הפרק של הפלסטינאים, כך שהוועדה תקבל תוך שנה דיווח בנושא הזה. ובסעיף קטן (ג) - זו הצעה שלנו – שעל מנת לתחום באיזשהו תאריך, את הגשת הדוחות לוועדות השונות: "הדוחות לפי סעיף זה יפורסמו ויוגשו לוועדת הפנים או לוועדה, לפי העניין, לא יאוחר מ-1 באפריל בשנה שלאחר שנת הדיווח".
שושנה שטראוס
מה שאמרנו בעמוד 19 במקום בלשכה פרטית וכלשכה פרטית.
גלעד קרן
כלשכה פרטית במקום ב-.
שושנה שטראוס
גם בעמוד 20, 65(א)(1)(1). זה בשני מקומות.
תומר רוזנר
בסדר, זה עניין של נוסח. זה פחות - - -
נטע ברנר
לא רק עניין של נוסח. אם אתה תשאיר את זה כלא יעסוק אדם בלשכה פרטית, זאת אומרת שגם המזכירה צריכה היתר מהממונה לא יעסוק אדם בלשכה פרטית, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד לכך מאת שר הפנים – כלשכה פרטית.
גלעד קרן
הדבר האחרון הוא בעמוד 22, סעיף 28א המוצע. זה סעיף שצריך להקריא אותו, כי הוא לא הוקרא בוועדה: "תיקון חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה) - בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 –


(1) בסעיף 27, במקום "סעיף 6" יבוא "סעיפים 5ב ו-6", ובסופו יבוא "בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום סעיף 6(ז) לחוק האמור יקראו:


"(ז) בסעיף זה, "עבירה שבתחום פיקוחו" של מפקח – עבירה על הוראות לפי פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994."


(2) בסעיף 33, במקום "שר העבודה והרווחה ממונה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושר הפנים ממונים", ובמקום "והוא רשאי", יבוא "והם רשאים"."
תומר רוזנר
אלה הם בעצם התיקונים שסוכמו אתמול. אני מציע שכרגע יוצגו ההסתייגויות. יש הסתייגויות שהתקבלו גם בכתב, והוועדה התבקשה לדון בהן בהעדרם של חברי הכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
אבל, לפני כן, גברתי נציגת משרד הפנים, בבקשה.
שושנה שטראוס
בהוראות המעבר ב-32(ג) כתוב פה: מפקח שעבר להיות עובד משרד הפנים. שוב, יש לנו את המפקחים שעברו לפני שנה וחצי. אולי היה יותר ברור: שהיה בעבר עובד משרד התמ"ת, או ניסוח שיבליט שהוא לא עבר אחרי שהוא היה מפקח כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).
תומר רוזנר
לא, אין צורך, כי אנחנו מדברים רק על מפקחים שעברו מתי שהוא. לא כתוב פה מתי. אני מניח שאנחנו לא - - - שלא עברו, או שפוטרו לפני שנתיים, ועכשיו פתאום רוצים לקלוט אותם מחדש.
שושנה שטראוס
כפי שאני מבינה את הנוסח, זה מפקח שאני מיניתי אותו במשרד הפנים היום, ואז כתוב שעבר להיות עובד משרד הפנים. מיניתי אותו, הוא עובד משרד הפנים.
תומר רוזנר
אבל, הוא היה קודם במשרד התמ"ת.
שושנה שטראוס
זה בדיוק מה שאמרנו. אם תכתבו את זה באופן חד משמעי אז לא יהיה נתון פה לפרשנויות.
תומר רוזנר
מה את מבקשת להוסיף?
שושנה שטראוס
שהיה בעבר עובד משרד התעשייה, המסחר.
תומר רוזנר
מה זה משנה? - - -
היו"ר דוד אזולאי
גברתי, בבקשה.
מירי יוגב
נציב שירות המדינה מתחייב שלא יפוטרו העובדים. אנחנו נעשה הכול כדי למצוא להם תפקיד חלופי במינימום נזק. כלומר, כמה שפחות ייפגעו בשכר שלהם. תקופת ההכשרה היא שנתיים ולא שנה.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר.
קריאות
מה זה קשור לנציבות?
מירי יוגב
עוד הכשרה, שנה זה לא מספיק זמן.
היו"ר דוד אזולאי
משרד הפנים כבר ישב עם הנציב, יקבעו את זה. אני לא יודע למה הנציב צריך להתערב בנושא ההכשרה.
מירי יוגב
לא, אנחנו אמרנו שיהיה לנו גם פרק זמן למצוא. עד שנתיים לעבור את ההכשרה, זאת הכוונה.
היו"ר דוד אזולאי
אה, בסדר. אוקיי, אם כך, זה מניח את דעתנו, על דעתו של הנציב. אני מודה לכם על כך.


אני מבקש לעבור לחלק של ההסתייגויות. קודם כל, יש הסתייגות של חברי כנסת שלא נמצאים פה. נתחיל עם אלה שנמצאים כאן משום כבודם.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני רק אציג את ההסתייגויות כי כבר הנמקות ודיונים עשינו. אני אעשה זאת בקצרה, שלושה משפטים על שלוש הסתייגויות. הסתייגות ראשונה - בסעיף 1כב1 סעיף קטן (ב) לפני ארגוני זכויות עובדים נוסיף את המילה ארגוני עובדים, כך שהוא יצטרך להתייעץ גם בארגוני עובדים, וגם בארגוני זכויות עובדים. זוהי לא אותה קטגוריה, אלו שתי קטגוריות נפרדות.


הדבר השני, בסעיף 12א(1) שזה תיקון לסעיף 1טו יבוא: מצא הממונה הצדקה מיוחדת לכך, רשאי הוא לבטל את ההיתר ולסרב לבקשה לאשר העסקה למשך תקופה העולה על שלוש שנים. בסופו של דבר, זה מחזק את כוחו ואת שיקול דעתו של הממונה, ואני חושב שזה בסך הכול יוסיף כוח לממונה. זה דבר שכולם צריכים להיות מעוניינים בו.


הדבר השלישי, אדוני היושב ראש, בסעיף 18 שזה הסעיף שמוסיף את פרק ד'3, סעיפים 1כח(2) ו-1כח(3) יושמטו. זה הנושא של ההחרגה של עובדי הסיעוד. תודה רבה, אדוני.
ניצן הורוביץ
תודה, אדוני היושב ראש. אני יכול להוסיף תודה לך על הזמן שהקדשת לעניין הזה, והישיבות הרבות. בחלק לא הייתי. מכל מקום, זה היה פרויקט גדול.
היו"ר דוד אזולאי
השתדלנו שתהיה, ושנגיע למקסימום הבנות בנושא הזה. לא אגיד לך שהצלחתי בכול, אבל מאוד מאוד השתדלנו.
ניצן הורוביץ
בסדר, מעריך את זה. שלוש הסתייגות בדומה לחבר הכנסת חנין. בסעיף 1כב1 להוסיף את ארגוני העובדים כדי שגם הם יהיו מיוצגים בפני הממונה. בסעיף 18 להחזיר או לגרום לכך שגם עובדי סיעוד יוכלו להגיש תלונות לממונה. אני רוצה להדגיש שאנחנו אומרים כל הזמן עובדי סיעוד, אבל מדובר בעיקר בעובדות סיעוד. זה המגזר הגדול של עובדים זרים שבהם נמצאות הנשים. אני חושב שזה יהיה לא נכון להחריג את הנשים, את הקבוצה העיקרית של נשים מקרב העובדים הזרים מסמכות הממונה. לכן, אני מציע שהסעיפים 1כח(2) ו-1כח(3) יושמטו. ובסעיף 12א(1) בעניין השלוש שנים אני רוצה להגיד שאם ייתכנו מקרים שבהם יש עבירות חמורות כמו עבירות מין כפי שדיברתם, ועבירות אחרות, במקרים כאלה יש הצדקה לשלול את ההיתר. אנחנו מציעים שלממונה יהיה שיקול דעת לשלול את ההיתר לתקופה ממושכת יותר אם הממונה מוצא הצדקה מיוחדת לכך. ולכן, אנחנו מוסיפים אחרי שלוש שנים יבוא: מצא הממונה הצדקה מיוחדת לכך, רשאי הוא לבטל את ההיתר, או לסרב לבקשה לאשר העסקה למשך תקופה העולה על שלוש שנים. תודה.
דב חנין
אדוני היושב ראש, נשמטה לי עוד הסתייגות שאני רוצה להצביע עליה, והיא הנושא של פרק ד'2 לחוק שעוסק בתעסוקת פלסטינאים. אנחנו דנו בזה רבות במסגרת הוועדה, ואני מציע להשאיר את הנושא הזה בסמכות משרד התמ"ת. המערכת הזאת היום עובדת. אני חושב שהעברתה למשרד הפנים תייצר שיבוש מאוד מאוד גדול, ותפגע גם בעובדים, גם במשק, ללא צורך וללא טעם.
תומר רוזנר
התיקון הזה הוא קצת קשה – מה שאדוני מציע.
היו"ר דוד אזולאי
אני מתנצל, לא שמעתי.
דב חנין
אדוני, אני מציע להשאיר את הפרק שעוסק בתעסוקת פלסטינאים בסמכות משרד התמ"ת, לא להעביר אותו למשרד הפנים.
תומר רוזנר
אני אומר למה התיקון קשה מבחינה פרוצדוראלית, לא מבחינה מהותית. הפרק שעוסק בפלסטינאים שזורות בו סמכויות רבות לממונה, המכונה הממונה. הממונה הופך להיות עובד משרד הפנים. אין לנו פונקציה מקבילה במשרד התמ"ת כי היא מתבטלת למעשה. אז לגבי השרים – אם אנחנו נבטל את הסעיפים המוצעים בהצעת החוק כרגע, זה ישאיר את הסמכויות בידי השר ככל שזה נוגע להתקנת תקנות וכו'. אבל, בסעיפים הרלוונטיים בפרק הנדון יש הרבה סמכויות שנתונות לממונה, אז אדוני צריך להציע מה הפתרון שלו לעניין הזה.
דב חנין
הסמכויות האלה תוקנינה לממונה שיהיה במשרד התמ"ת.
קריאה
אוקיי.
דב חנין
תודה.
היו"ר דוד אזולאי
יש פה עוד שתי הסתייגויות נוספות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', ואני אקריא את זה.


"אבקש להעלות את ההסתייגות הבאה להצבעה כפי שנימקתי אותה בדיוני הוועדה: בהצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009, סעיפים 1כח(2) ו-1כח(3) – יימחקו.


אבקש להעלות את ההסתייגות להצבעה גם בהעדרי."


וכן, "הסתייגות שנייה להצעת חוק עובדים זרים(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009.
אבקש להעלות את הסתייגות הבאה להצבעה
בסעיף 12(א)1 להצעת חוק עובדים זרים (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים) – אחרי "שלוש שנים" יבוא: "מצא הממונה הצדקה מיוחדת לכך, רשאי הוא לבטל את ההיתר או לסרב לבקשה לאשר העסקה למשך תקופה העולה על שלוש שנים."
יש פה הסבר
"על-פי נוסח החוק כיום נתונה סמכות לשלול לתקופה של שנה היתר להעסיק עובד זר אם נמצא כי המעסיק הפר כלפי העובד הזר חובה מהחובות המוטלות עליו בדין. תקופה זו אינה מספקת, ולכן בהצעת חוק זו הוצע להאריכה לשלוש שנים. ואולם, ייתכנו מקרים בהם נעברו על-ידי המעסיק עבירות חמורות כלפי העובד הזר, כגון עבירות מין, עבירות אלימות קשות, ועבירות של פגיעה בחירות. בנסיבות אלה יש הצדקה לשלול את ההיתר לתקופה ממושכת, וייתכן שאף לצמיתות. משום כך, בנוסף לתקופה המוצעת שלוש שנים, יש להקנות לממונה שיקול דעת להורות על שלילת היתר אף לתקופה ממושכת יותר, וזאת במקרים בהם מצא כי קיימת הצדקה מיוחדת לכך.


אבקש להעלות את ההסתייגות להצבעה גם בהעדרי."


אם כך, ניגש להצבעה.
תומר רוזנר
לא, קודם כל אתה צריך לשמוע את עמדת הממשלה לגבי ההסתייגויות. למעשה, יש פה ארבע הסתייגויות.
דב חנין
אתם יכולים לקצר ולהגיד שהממשלה תומכת בהסתייגויות. אני מניח שלתת לכם סמכויות, אתם שמחים, אז בעניין השלוש שנים אתם מסכימים. עכשיו בואו נראה לגבי הדברים האחרים.
דניאל סלומון
אנחנו נקצר, הממשלה מתנגדת להסתייגויות.
דב חנין
למה? נותנים להם סמכויות. למה הם לא רוצים?
היו"ר דוד אזולאי
האם העמדה שלכם לגבי כל ההסתייגויות?
דניאל סלומון
כן.
קריאה
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אנחנו נתחיל בהסתייגויות של חבר ה- - -
תומר רוזנר
לא, לא. לפני כן אנחנו מצביעים על סעיפים עד להסתייגויות, עד סעיף 12. עד סעיף 12 אין הסתייגויות.
גלעד קרן
סעיף 12 שמתקן את סעיף 1יד, עד אז אין הסתייגויות, כולל.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, קודם כל נצביע על הצעת החוק כפי שהיא עד סעיף 12, כולל 12. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיפים אושרו כהצעת הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אין נמנעים, אין מתנגדים. לפיכך, זה עובר כהצעת הוועדה.
אנחנו ממשיכים הלאה.
תומר רוזנר
סעיף 12א יש לנו הסתייגות משותפת לקבוצות.
דב חנין
קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ.
תומר רוזנר
אוקיי, אז יש לנו הסתייגות שהיא הסתייגות זהה של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ ושלי יחימוביץ' לסעיף 12א בעניין השלוש שנים, וצריך להצביע.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד ההסתייגויות של קבוצות חד"ש ומרץ וגם של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'? מי בעד? 2. מי נגד? 2.

ה צ ב ע ה

בעד - 2

נגד - 2

נמנעים - איןההסתייגויות לא עברו.
היו"ר דוד אזולאי
2 מול 2. לכן, ההסתייגויות לא עוברות.
תומר רוזנר
הצעת הוועדה עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
הצעת הוועדה – 12א.
תומר רוזנר
אדוני, אם זה 2 נגד 2, ההצעה גם נופלת.
היו"ר דוד אזולאי
כן, נכון.
דב חנין
תשקלו מחדש את הצבעתכם לעניין ההסתייגות שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
אגיד לך את האמת, אני לא שוקל. אני פשוט אצטרך להמתין עם זה, או שאני אפסיק את ההצבעות – אחת מהשתיים.


אני אבקש להפסיק כרגע כאן את הדיון, אני אודיע על הצבעות. אני מודה לכם על כך שקיבלתם את הדברים ברוח טובה.
דב חנין
ברוח ספורטיבית, אדוני היושב ראש. בוועדה הזאת האווירה תמיד טובה, זה אחד הדברים שצריך להגיד לזכות הוועדה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
הישיבה נעולה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים